pixelg
KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 94,00 zł (-4,13%) 27-05-2020 17:03
jabiore
Dołączył: 2011-03-20
Wpisów: 5
Wysłane: 23 maja 2011 13:27:26 przy kursie: 40,30 zł
Cena póki co opada, a Kruk ma nowe plany :

www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa...

Johnny Bravo
Dołączył: 2010-10-19
Wpisów: 260
Wysłane: 1 lipca 2011 11:26:35 przy kursie: 42,81 zł
ładne wzrosty dzisiaj na walorze. czyżby spowodowane aktualnymi rekomendacjami? 53 od DI BRE i od BZ WBK na 56,80
Trade what you see, not what you think! - Joe Ross

Mr Gambler
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 1 lipca 2011 12:11:09 przy kursie: 42,81 zł
Rekomandacje z pewnością też mają wpływ na kurs, ale zostały one wydane przy cenie około 40 złotych. Rekomendacja się wzięła stąd zapewne, że nastąpiło odbicie od 39,25 właśnie w okolice 40 złotych. Odbicie to znajduje z kolei argumentacje, w informacji o wygraniu przez Kruka przetargu w Rumunii na zakup wierzytelności o wartości 235,3 zł. Cena docelowa 53 złote, to trochę zbyt wygórowana kwota. Dobre wiadomości o rozwoju to trochę za mało aby w najbliższym czasie podnieść kurs o 10 złotych. Jeśli wyniki w raporcie kwartalnym będą optymistyczne, a do tego grupa kapitałowa dalej będzie się rozwijać to wtedy dopiero ta rekomendacja może się sprawdzić. Dziś Kruk radzi sobie bardzo dobrze, rosnąc już o ponad 6%!
Edytowany: 1 lipca 2011 12:11


Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 14 lipca 2011 10:20:57 przy kursie: 41,98 zł
Informacja prasowa na temat Rejestru Dłużników ERFIF

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 21 lipca 2011 09:03:13 przy kursie: 40,00 zł
Kolejna informacja prasowa. Tym razem artykuł poradnikowy:

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

sebastian_1972
Dołączył: 2011-07-27
Wpisów: 60
Wysłane: 1 sierpnia 2011 16:08:25 przy kursie: 39,50 zł
Nie moge za nic otworzyć tego genialnego poradnika "Wystarczy podpisac ugodę ..." ale powiem tylko tyle.
Podpisywanie ugody z windykatorem bez konsultacji z prawnikiem to duży błąd (są darmowe porady na uczelniach, w necie, federacjach konsumantów itd).
Mam nadzieję, że tego linku nikt nie potraktuje jako porady prawnej. Bo jesli sie do niej zastosuje i poniesie szkodę to może byc niemiło...

A przechodząc do rzeczy
Proponuję pomysleć chwile o fundamentach firm windykacyjnych.
Firma windykacyjna kupuje długi (zakup na własny rachunek) wartości 2, 3 mld PLN za ... max 10 % wartości?
Pieknie, tylko pytam się kto sprzedaje realną wartość za 10 % ceny. Oczywięcie wiem: firmy oszczędzaja na kosztach samodzielnej windykacji. I zapewne dlatego oddają podmiotowi prowadzącemu fundusz sekurytyzacyjny ten miliard czy dwa.
Istnieje niejakie prawdopodobieństwo, że znaczna częśc tych wierzytelności jest nieściagalna trwale lub nawet kosztotwórcza (przedawnione należności przy sporze sądowym tworzą tylko koszty).
Do tego fundusze sekurytyzacyjne mają ten sam problem co banki w zakresie mocy dowodowej ksiąg rachunkowych (orzeczenia TK bodajże z ubiegłego roku trzeba przeszukać).
To, że niski poziom wiedzy prawnej dłuzników pozwala całkiem dobrze funkcjonować firmom windykacyjnym ... to może się szybko skończyć ...

Dla jasności to jest moja prywatna opinia a nie porada prawna. I jesli ktokolwiek w jakikolwiek sposób ją wykorzysta to jest to jego prywatna sprawa, a ja za działania innych osób odpowiedzialności nie ponoszę :)

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 31 sierpnia 2011 11:30:37 przy kursie: 37,70 zł
Rekordowe wyniki Kruka. Notatka prasowa dostepna na specjalnej stronie społki dostępnej w serwisie:

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Analiza raportu ukaże się niebawem i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.

ccgroup
ccgroup PREMIUM
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 1 września 2011 14:39:37 przy kursie: 37,49 zł
Analitycy o wynikach KRUK-a

Wyniki Kruka za I poł. 2011 r. znacząco lepsze od oczekiwań analityków
(opinia)

Znacząco lepsze od oczekiwań wyniki półroczne Kruka są częściowo wynikiem rewaluacji portfela wierzytelności, która w całym I pół. wyniosła 7 mln zł.
Rekordowe zakupy nowych pakietów z I poł. 2011 r. mogą przełożyć się na dalszą poprawę wyników spółki - uważają analitycy.

IZABELA ROKICKA, DI BRE:

"Kruk pokazał wyniki znacząco lepsze od naszych oczekiwań. Różnica wynikała m.in. z rewaluacji portfela, która wyniosła w I pół. 7 mln zł, a w samym II kw. 8 mln zł.

Wyższe od oczekiwanych przychody spółki są zasługą segmentu zakupu wierzytelności. Duże zakupy w II kw. dają podstawę do oczekiwania dalszej poprawy wyników w najbliższej przyszłości.

Warto zwrócić również uwagę na działalność na rynku rumuńskim, która co prawda kontrybuowała do wyników w mniejszym stopniu, ale po raz kolejny okazała się bardziej rentowna".

DARIUSZ GÓRSKI, DM BZ WBK:

"Wyniki Kruka są bardzo dobre, przekroczyły oczekiwania rynku. Przyczyniła się do tego m.in. rewaluacja portfela. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że rekordowo duże, zakupione przez spółkę w II kw. portfele wierzytelności nie były w raportowanym okresie w pełni uwzględnione w wynikach operacyjnych.

Na uwagę zasługuje też wzrost marży brutto, która wyniosła w tym półroczu 61 proc. wobec 54 proc. w II poł. 2010 r. Spółka posiada również dobrą dźwignię operacyjną i wraz ze wzrostem przychodów powiększa się jej rentowność operacyjna.

Perspektywy dla Kruka są dobre, koniunktura korzystna. Inwestorzy w trudnych czasach mogą wykorzystać akcje spółki jako swoisty hedging dla działalności banków. Papiery Kruka są dodatkowo tańsze niż akcje podobnych spółek, np.
Intrum Iustitia. Wskaźnik cena do zysku w przypadku Kruka wynosi obecnie ok.
9"Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły w I poł. 2011 r. 123,9 mln zł i wygenerowała ona 48,7 mln zł zysku operacyjnego i 39,1 mln zł zysku netto.

Analitycy DM BZ WBK prognozowali, że grupa uzyska w I półroczu 2011 r. 115,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 42 mln zł zysku operacyjnego i 33 mln zł zysku netto. Prognoza DI BRE mówiła natomiast o 117,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 43,4 mln zł zysku operacyjnego i 34,3 mln zł zysku netto. (PAP)

--
Łukasz Kucharski PAP

Marcin Osiecki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 854
Wysłane: 5 września 2011 13:15:44 przy kursie: 37,00 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kruk SA za II kwartał 2011 r.

Spółka pokazała rekordowe wyniki finansowe. W I połowie 2011 roku Kruk wypracował na czysto ponad 39 mln zł, co jest osiągnięciem lepszym niż w odpowiednim okresie ub. roku o 21,5 mln zł (plus 124 proc.). Przedsiębiorstwo świetnie wykorzystuje silny wzrost rynku "wierzytelności na sprzedaż" zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. Banki mają największe problemy z segmentem kredytów consumer finance. I to są właśnie zazwyczaj kupowane pakiety należności przez firmy windykacyjne. Grupa Kruk zainwestowała w I połowie br. rekordową ilość środków w swój portfel (317 mln zł). Ponadto Kruk wszedł ostatnio także na rynek czeski. Jeśli będzie tam budować podobną pozycję do takiej jaką obserwujemy w Rumunii to dalszy dynamiczny wzrost rezultatów powinien być nieunikniony. Chociaż patrząc na świetne marże w Rumunii, taki wynik raczej nie jest do powtórzenia. Warto także dodać, iż Spółka z sukcesami pozyskuje finansowanie na rynku obligacji. Wyemitowała niezabezpieczone papiery o wartości prawie 190 mln zł. Niektórzy inwestorzy mogą być na pewno zawiedzeni, że Emitent nie zdecydował się na umieszczenie tych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst. Przy takiej wielkości emisji oraz rozpoznawalności marki Kruk mogłyby to być papiery bardzo popularne i płynne.


kliknij, aby powiększyć


Rachunek wyników
Najważniejszy dla Spółki jest segment windykacji wierzytelności zakupionych na własny rachunek. Traci na znaczeniu segment usług windykacyjnych (inkaso). Przedstawione na wykresie wartości marży pośredniej oznaczają rezultaty danego segmentu przed odjęciem wszelkich kosztów ogólnych, pozostałych i finansowych. Niezwykle optymistycznie wygląda geograficzny rachunek segmentowy. Pokazuje on świetne marże uzyskiwane w Rumunii. Rentowność w Polsce jest niższa. Marża pośrednia w tych dwóch krajach jest identyczna (35 mln zł). Tylko, że w Polsce jest uzyskiwana przy prawie dwukrotnie wyższych przychodach. Koszty odsetkowe zdecydowanie wzrosły (z niecałych 2 mln zł do ponad 10 mln zł), co wiąże się z większym wykorzystaniem kapitałów obcych (głównie emisje obligacji, a dodatkowo kredyty). Rachunek wyników świadczy jednak o tym, że opłacało się zadłużać w celu pozyskania kapitału na dalszy zakup pakietów wierzytelności. M.in. dzięki takiej strategii półroczny EBIT (rezultat przed odsetkami i podatkami) wzrósł do 48,7 mln zł, czyli o 163 proc.


kliknij, aby powiększyć


Bilans oraz przepływy pieniężne
W porównaniu z początkiem roku nastąpił ogromny wzrost aktywów ogółem. Wynoszą one obecnie już 601 mln zł, wobec stanu na koniec grudnia 2010 r. na poziomie 318 mln zł. Największą dynamiką po lewej strony bilansu charakteryzuje się pozycja "Inwestycje w pakiety wierzytelności" (plus 103 proc.). Zostało to sfinansowane wzrostem zadłużenia, a także w mniejszym stopniu emisją akcji. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł do 65 proc., co jest wartością w normie. Jednak dalszy wzrost zobowiązań taktowałbym jako podejmowanie za dużego ryzyka. Chyba lepiej, żeby Spółka skupiła się teraz na windykacji należności, które posiada w portfelu. Należy także krótko skomentować sprawozdanie z przepływów pieniężnych, ponieważ mogą one wzbudzać małą konsternację wśród inwestorów. W RZiS są świetne rezutlaty, a w przepływach z działalności operacyjnej jest ogromny minus (aż 206 mln zł). Nie jest to jednak powód do niepokoju. Spółka generuje pokaźne przepływy ze swojego portfela wierzytelności, co widać w nocie 9. W dwóch pierwszych kwartałach 2011 r. było to ok. 144 mln zł. Powodem dla którego w przepływach operacyjnych jest tak duży minus jest fakt, że zakupy pakietów wierzytelności są także elementem działalności operacyjnej, chociaż mogą się przecież kojarzyć bardziej z działalnością inwestycyjną. Jest to tak klasyfikowane, bo to jest rzeczywiście podstawowy biznes dla Kruka.

Rentowność, wskaźniki i wycena
Przychody z ostatnich czterech kwartałów wyniosły ok. 214 mln zł. To o 30 proc. więcej niż w 2010 roku, a przecież w całym bieżącym roku wynik może być jeszcze lepszy. Bardzo wysokie jest ROE, które osiągnęło ponad 27 proc. Korzystnie prezentują się ponadto rentowności na wszystkich poziomach. Zwraca uwagę fakt, iż Kruk nie płaci praktycznie na razie podatku dochodowego - są to kwoty kosmetyczne. Zatem dochodowość brutto i netto jest podobna. Tak jak pisałem poprzednio w analizie IPO, firma tłumaczy to wykorzystaniem luksemburskich funduszy zamkniętych, które są zwolnione z opodatkowania.
Rentowność EBITDA 36,26%
Rentowność działalności operacyjnej 34,09%
Rentowność brutto 27,00%
Rentowność netto 27,08%

Na stronach StockWatch.pl nie ma jeszcze dostępnych narzędzi analitycznych dla Spółki, ponieważ przyjęta została zasada o ich uaktywnieniu dopiero wtedy, gdy dostępne są przynajmniej cztery raporty okresowe. Na razie Kruk przedstawił jedynie dwa raporty, ponieważ od niedawna znajduje się na GPW. Niemniej jednak można oszacować już podstawowe kroczące wskaźniki na podstawie ostatniego sprawozdania oraz prospektu emisyjnego. EPS za okres ostatnich 12 miesięcy to 3,59 zł na jedną akcję. Zatem kroczący C/Z przy aktualnym kursie jest na poziomie ok. 10. Z punktu widzenia zysków operacyjnych jest jeszcze lepiej (C/ZO = 7,34). Z kolei miernik C/WK jest mniej optymistyczny (2,73). Mimo wszystko wydaje się, iż akcje Kruka wcale nie są drogie. Pytanie oczywiście o powtarzalność takich rezultatów w przyszłości. Firma jest nastawiona niezwykle agresywnie na powiększanie udziału w rynku. To co uda się zarobić jest od razu reinwestowane w zakupy następnych "złych długów". Kruk posiada know-how jak zamieniać tego rodzaju kłopotliwe aktywa dla banków w porządne, ściągalne należności.
Edytowany: 5 września 2011 13:17

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 8 września 2011 10:10:10 przy kursie: 40,00 zł
Kruk dokonał zakupu wierzytelności za granicą. Ekspansja idzie pełną parą. Wieciej na stronie Kruka u nas w serwisie.

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...


Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 15 września 2011 14:27:06 przy kursie: 38,46 zł
Kolejna informacja zamieszczona na specjalnej stronie Kruk SA:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 20 września 2011 14:11:14 przy kursie: 39,70 zł
Raport o windykacji:

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 21 września 2011 17:43:46 przy kursie: 40,40 zł
Polecamy wywiad z prezesem spółki:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 26 września 2011 14:17:12 przy kursie: 40,32 zł
Na wątku cisza, a w Kruku sporo się dzieje. Kolejne informacje na specjalnej stronie Kruka. Skup akcji własnych i nowy członek rady nadzorczej:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 7 listopada 2011 13:27:25 przy kursie: 42,25 zł
Rekordowe rezultaty Kruka

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 17 listopada 2011 08:13:57 przy kursie: 42,50 zł
Kolejny wywiad z prezesem Kruka: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...


Kruk ma jako jedyna spółka specjalną stronę informacyjna przeznaczona do komunikacji z naszymi użytkownikami.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 077
Wysłane: 29 listopada 2011 01:16:08 przy kursie: 41,70 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Kruk S.A za okres III kwartału 2011r.

Spółka prowadzi działalności na rynku zarządzania wierzytelnościami, przy czym jest największym i najbardziej rozpoznawalnym podmiotem w Polsce. Zanim jednak przejdę do stricte omawiania wyników chciałbym nieco przybliżyć biznes spółki oraz jego prezentację w sprawozdaniu.

Spółka działa w dwóch segmentach operacyjnych. Po pierwsze windykuje należności na zlecenie innych podmiotów(inkaso), którymi są najczęściej banki. Przychodem Kruka są prowizje od skutecznie prowadzonej windykacji, które wahają się w zależności od prawdopodobieństwa windykacji od kilku do kilkudziesięciu procent. Drugim znacznie ważniejszym segmentem jest windykacja należności z własnego zakupionego portfela. Spóła kupuje całe pakiety takich papierów od banków za kwoty znacznie mniejsze od nominalnych. To w zasadzie nie może dziwić. Banki są związane nieco prawem bankowym i nie wszystko im wolno, a do tego mają pewne korzyści podatkowe. Jeśli wyczerpią własne możliwości ściągnięcia takiej należności, to sprzedają je za ułamek wartości podmiotom takim jak Kruk, często na licytacjach. Podstawowym problemem jest wycena takiego pakietu. Tutaj kłania się ocena ryzyka i przyszłych przepływów pieniężnych. Od tego czy wycena pakietu, a tak naprawdę poszczególnych jego składników jest prawidłowa zależy wynik spółki i jej kondycja finansowa. Wspomniana wycena sporządzana jest na podstawie historycznych statystyk spłacalności wierzytelności w zależności od przeterminowania, jakości dłużnika, jego zdolności do spłaty itp.
Każda wierzytelność ma swoją cenę, powyżej której nie opłaca się jej nabywać. W momencie nabycia takiej wierzytelności prezentuje się ją w bilansie jako aktywo finansowe wyceniane w wartości godziwej, początkowo w cenie nabycia. Wartość wierzytelności dzieli się na dwie części – kapitałową i odsetkową. W momencie uznania wpłaty przez dłużnika część kapitałowa zmniejsza wartość aktywów, natomiast część odsetkowa stanowi przychód okresu.
Jeśli rzeczywiste wpływy z danej grupy pakietów wierzytelności są większe od oczekiwanych(czyli takich jakie były sporządzane w momencie wyceny wierzytelności), to zmienia się wartość przyszłych przepływów pieniężnych, a tym samym wartość pakietów wierzytelności. Tę zmianę spółka także odnosi w przychody okresu.

Wynik spółki zależy od kompetencji w wycenie wierzytelności oraz jakości prowadzonej windykacji, co można w skrócie nazwać jakością portfela. Im lepsza, tym spółka powinna generować więcej przychodów. Portfel należności możemy ocenić dzieląc przychody, lub/i zysk, z odpowiedniego segmentu przez średnią wielkość portfela wierzytelności w okresie. Niestety spółka posiada na razie bardzo krótką historię, w związku z czym mamy do analizy tak naprawdę tylko 3 kwartały:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać z zmieszczonej tabeli skonstruowane wskaźniki pokazują spadek jakości portfela. Niestety taka prezentacja nie jest doskonała. Jeżeli w okresie nabywano znaczne wierzytelności to wynik zależy od momentu rozpoczęcia pracy nowych składników. Jeśli był to początek kwartału, to wartość średniego portfela będzie zaniżona, a tym samym produktywność ulegnie zmniejszeniu i odwrotnie. Zaprezentowany model wyceny ma jeszcze inne niedoskonałości. Zakłada, że po przejęciu powinien przez cały czas mieć taką samą zdolność do produkowania przychodów, a to nie jest prawdą. W końcu niebawem po nabyciu pakietu wierzytelności, wprowadzeniu ich do systemu najszybciej przychody pojawią się z pakietów najłatwiejszych do windykacji, a następnie o ile w ogóle z coraz trudniejszych bardziej czasochłonnych i mniej prawdopodobnych wierzytelności. Portfel jeśli nie byłby uzupełniany powinien generować coraz mniejszy przychód. Z drugiej strony, jeśli coś uda się wyegzekwować od dłużnika to zwrot z portfela powinien być bardzo duży, oczywiście zakładając, że prezentowana wycena w bilansie jest aktualna. Mimo tych wszystkich wad zaprezentowane dane pozwalają sobie wyrobić perspektywę. Można także próbować oceniać jak przeterminowane i trudne wierzytelności zostały w danym okresie spłacone. Dokonać tego można dzieląc przychody przez wpływy od dłużników, czyli część odsetkową przez część kapitałową. Im wyższy wskaźnik, tym egzekwowane były trudniejsze, czyli bardziej przeterminowane należności, zakładając oczywiście, że nie zmienia się istotnie struktura geograficzna:


kliknij, aby powiększyć


Niestety można powiedzieć, że portfel jest coraz łatwiejszy do egzekucji, bo odsetki są coraz mniejsze od wielkości. Oczywiście taka prezentacja jest też niedoskonała. Równie dobrze odsetki mogą spadać na skutek zmiany stóp procentowych. Tak czy owak wydaje się, że są pewne zagrożenia dla posiadanego przez Kruka portfela.

Na skutek zwiększania wielości posiadanych pakietów wierzytelności spółka wypracowuje coraz większe przychody, natomiast ich przyrost jest mniejszy niż wynosi przyrost portfela, co jest podstawowym negatywem. Portfel jest w coraz większym stopniu finansowany długiem, co w oczywisty sposób musi negatywnie wpływać na dynamikę zysków.
Rentowność na poziomie operacyjnym skacze pomiędzy 20 a 40%, co ma oczywiście związek z tym czy uda się wyegzekwować gotówkę od dłużnika czy nie, bo koszty powinny przynajmniej być zbliżone i stałe. W końcu w rachunku segmentowym największa pozycją są wynagrodzenia.

Koszty finansowe rosną, czego podstawową przyczyną jest coraz większe finansowanie dłużne portfela. W pierwszym kwartale odsetki obciążyły wynik kwotą 3,3 miliona, w drugim prawie 6, natomiast obecnie jest to już 6,5 miliona. Drugim powodem wyższych obciążeń finansowych są ujemne różnice kursowe. Warto zauważyć, że pomimo wzrostu portfela i przychodów zysk netto jest mniejszy niż w pierwszym kwartale.
Niestety w instytucja finansowych, analiza przepływów nie może posłużyć do oceny prezentowanych wyników i weryfikacji ich pochodzenia. Miesza się bowiem działalność inwestycyjna z działalnością operacyjną.

Na 700 milionów aktywów, ponad 600 to portfel wierzytelności, czyli czynnik, który podlega wycenie. To może mieć wpływ na postrzeganie wycen majątkowych, jeśli spółka popadłaby w kłopoty. Na razie jej to nie grozi. Wskaźniki płynności są na bardzo wysokich poziomach.

Analiza w stosunku do odpowiadającego kwartału poprzedniego roku na wszystkich poziomach rachunku wyników pokazuje poprawę, ale w ujęciu krótszym wydaje się, że zaczyna coś lekko w biznesie szwankować. Nie potrafię stwierdzić, czy to wina otoczenia, czy może samej spółki. W końcu przyrosty portfela są naprawdę znaczące i może powstawać w tym miejscu pewna nieefektywność zarządzania, a właściwie selekcji pakietów wierzytelności.

W ujęciu długofalowym Kruk z pewnością odniósł sukces rynkowy. Wprowadzane innowacyjne działania jak kampanie informacyjne stawiają spółkę jako lidera branży nie tylko ze względu na wielkość udziału w rynku, ale także w pewnym sensie jego kreowanie. Spółka chwali się innowacyjnym podejściem do dłużnika. Stara się wszczęte sprawy kończyć ugodami, co ma przełożenie na biznes, ale także na postrzeganie spółki. Tak naprawdę zmianę nastawienia do klientów zaprezentowały także inne podmioty z branży jak choćby giełdowy MWTrade.

W strategii spółki można znaleźć informację o chęci do zwiększania portfela wierzytelności i ekspansji na nowe rynki. Oczywiście jest to działanie jak najbardziej słuszne, bo w Polsce ciężko rosnąć ponad rynek. Obecność na innych rynkach rodzi jednak pewne ryzyka. W końcu mentalność narodów jest znacząco odmienna i know how, który bardzo dobrze sprawdził się także w Rumunii nie musi działać na innych rynkach. W kolejnych kwartałach być może w segmentach geograficznych zobaczmy inne kraje.Edytowany: 29 listopada 2011 01:18

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 6 grudnia 2011 11:34:21 przy kursie: 42,60 zł
Kruk kupił pakiet wierzytelności:

Spółka z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 5 grudnia br. z Bankiem Zachodnim WBK z Grupy Santander umowę nabycia dwóch portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 228,4 mln zł. Cena nabycia pakietów wynosi 46,2 mln zł.

Zapłata za pierwszy portfel wierzytelności nastąpi do dnia 21 grudnia 2011 roku. Zapłata ceny za drugi portfel nastąpi w terminie 7 dni, licząc od 2 kwietnia 2012 roku.

Więcej: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...
Edytowany: 6 grudnia 2011 13:55

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 9 stycznia 2012 11:51:52 przy kursie: 43,50 zł
Markę firmy KRUK rozpoznaje już niemal 60 proc. Polaków. To wynik badania znajomości firm windykacyjnych zrealizowanego przez TNS Pentor. KRUK jest zdecydowanie najbardziej znaną i rozpoznawalną marką w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce - zarówno w badaniu spontanicznym jak i wspomaganym.

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 18 stycznia 2012 13:19:47 przy kursie: 43,00 zł
Kolejne informacje na specjalnej podstronie Kruka:

kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,772 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,04% +21 008,06 zł 41 008,06 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d