pixelg
JSW - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

JSW [JSW]

AKTUALNY KURS: 32,78 zł (-2,35%) 18-06-2021 17:03
krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 25 października 2019 11:28:26 przy kursie: 20,64 zł
JSW - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Krótko - kupującym dwukrotnie udało się wybronić wsparcie wynikające z układu lokalnych dołków/szczytów sprzed lat (niebieska przerywana linia). Przy ponownej obronie dało się zauważyć słabnący impet przeceny - wychwycił to oscylator RSI kreśląc pozytywną dywergencję z drugim dołkiem powyżej strefy sygnalnej, co czyni ją wiarygodną.
Również przebieg linii ADX sugeruje lokalne przesilenie. Teraz należy bacznie obserwować zachowanie kursu akcji względem linii szyi oraz lokalnych minimów. Niestety, na chwilę obecną wskaźniki wyprzedzające nie dają odpowiedzi na pytanie, czy linie szyi oraz spadków zostaną pokonane.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 229
Wysłane: 28 października 2019 22:39:36 przy kursie: 20,12 zł
angry3
Krótka sprzedaż na wgpw to rzecz zgoła nowa i nazbyt ryzykowna dla krajowych inwestorów.
Naturalnym jest, że przyspiesza ruchy lecz nie jest to czynnik sprawczy. A jest nim ruch cen węgla.
Tu zda się osiągnięto poziom przy których pogłębianie jest wątpliwe. Gdyby pseudo-ekolodzy przejęli
rządy światem - to nie tylko wyeliminowali by węgiel ale i człowieka. Dla ochrony klimatu w owych głowach powstają potworki pseudonaukowo ideologiczne- rażąco negujące zdroworozsądkowe i naukowe podejście. Likwidacja mięsa, hodowli zwierząt to i niebawem okaże się, że dotyczy człowieka.
No tolerują różnorodność i motylki, owady i ptaszki. Te 13 organizacji ekologicznych, chciałbym poznać z imienia i kto to finansuje. Być może to pieniądze z naszych kopalń i elektrowni. Ot i bohater.
Zda się ceny węgla przystopowały a być może zaczną wzrastać.
Edytowany: 28 października 2019 22:45

Alpha_return
0
Dołączył: 2019-10-01
Wpisów: 9
Wysłane: 28 października 2019 23:06:51 przy kursie: 20,12 zł
Stal bez węgla koksowego? – omówienie sprawozdania finansowego JSW po II kwartale 2019 r.


JSW osiągnęło w II kwartale przychody na poziomie 2.209 mln złotych, co oznacza spadek o 9 proc. r/r i 11 proc. kw/kw. Był to efekt niższego wolumenu sprzedaży trzech głównych produktów spółki, czyli węgla koksowego, węgla energetycznego i koksu. Wolumeny sprzedaży spadły w ujęciu r/r odpowiednio o 5 proc., 32 proc. i 11 proc., natomiast w relacji do poprzedniego kwartału spadek sprzedaży wyniósł kolejno 1 proc., 34 proc. i 9 proc. Kolejną zmienną mającą wpływ na przychody miały ceny surowców realizowane przez JSW. Realizowana przez spółkę cena węgla zwiększyła się o 4 proc. r/r, ale w porównaniu do II kwartału odnotowano spadek o 3 proc. kw/kw. Ceny węgla energetycznego spadły o 2 proc. r/r i 4 proc. kw/kw. Z kolei cena koksu wzrosła o 13 proc. r/r i spadła o 4 proc. kw/kw. Zachowanie cen było zróżnicowane, a największy wpływ na spadek przychodów w II kwartale miały malejące wolumeny.

Największym komponentem sprzedaży w ujęciu wartościowym jest oczywiście węgiel. Tego surowca w II kwartale sprzedano za 1,17 mld złotych (spadek o 7 proc. r/r i 11 proc. kw/kw). Przychody ze sprzedaży koksu zamknęły się kwotą 890 mln złotych, co oznacza spadek o 10 proc. r/r i 13 proc. kw/kw. Sprzedaż ubocznych produktów ubocznych osiągnęła poziom 146 mln złotych, ale z punktu widzenia całej spółki nie są to wartości istotne.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie węgla, największy wpływ na wyniki ma sprzedaż węgla koksowego, który jest droższy od energetycznego i sprzedaje się go więcej (w II kwartale 1434 mln ton vs. 678 mln ton). Średnia zrealizowana w II kw. cena węgla koksowego wyniosła 690 złotych za tonę, przy średniej cenie węgla energetycznego na poziomie 265 złotych za tonę.

kliknij, aby powiększyć


W tym miejscu warto dodać, że spółka sprzedaje na zewnątrz znacznie mniej węgla energetycznego i koksowego niż go wydobywa. Zarówno węgiel energetyczny, jak i koksowy jest używany do produkcji koksu, który jest później sprzedawany. Koszty przetwórstwa węgla na koks po pominięciu zużycia dwóch kluczowych surowców wyniosły w II kw. 174,85 złotych na tonę, co oznacza to, że jednostkowy koszt produkcji koksu wzrósł o 20 proc. r/r.

kliknij, aby powiększyć


Warto mieć także na uwadze, że JSW przez większą część czasu sprzedaje węgiel poniżej cen na światowych rynkach , co obrazuje wykres ze sprawozdania zarządu (w II kw. 11 proc. mniej). Dyskonto zależy od czynników takich jak kurs dolara, średniomiesięczne notowania benchmarków, czy samej struktury dostaw. Trzeba o tym pamiętać przy szacowaniu przyszłych przychodów w oparciu o benchmarkowe ceny węgla na światowych rynkach.


kliknij, aby powiększyć


Sam spadek wolumenu sprzedaży jak i cen surowców nie jest tak istotny z perspektywy spółki jak rosnące koszty. Najlepiej obrazuje to przedstawiony poniżej jednostkowy koszt wydobycia węgla, czyli tzw. mining cash cost.


kliknij, aby powiększyć


Wzrósł on w II kw. do 465 złotych na tonę, co wynika głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych. Ze struktury kosztów rodzajowych wynika, że koszty te stanowią około 50 proc. wszystkich kosztów ponoszonych przez spółkę.


kliknij, aby powiększyć


W I połowie 2016 r., czyli okresie finansowej restrukturyzacji, świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.479,9 mln zł . W I połowie 2019 roku było to już 2.079,2 mln złotych (2.215,2 mln złotych, jeśli weźmiemy pod uwagę nagrodę wypłaconą w 1 połowie 2019 roku – 136,1 mln złotych). Oznacza to wzrost o prawie 50 proc. W tym samym czasie zatrudnienie spadło z 30.568 pracowników na koniec czerwca 2016 roku do 29.881 pracowników na koniec czerwca tego roku. Koszty pracownicze wzrosły, ale w tym samym czasie zanotowano również spadek łącznej ilości wydobytego węgla i wyprodukowanego koksu. W I poł. 2016 r. było to łącznie 10,7 mld ton (węgla i koksu), w porównaniu do 8,7 mld ton w 1 połowie 2019 roku. Taki układ wolumenów i kosztów oznacza, że JSW jest w tej chwili znacznie mniej efektywną spółką niż 3 lata temu.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli spojrzymy na wykres jednostkowego kosztu wydobycia do średniej ceny sprzedaży węgla (średnia cena węgla koksowego i energetycznego ważona wolumenem sprzedaży), to widzimy, że po okresie żniw w 2017 i 2018 roku, różnica między kosztem wydobycia a ceną węgla ponownie spada. Pomimo tego, że ceny węgla koksowego utrzymywały się do końca półrocza na wysokim poziomie, to koszt wydobycia cały czas systematycznie rośnie.


kliknij, aby powiększyć


Źródło: Wood Mackenzie seaborne metallurgical coal cost curve.

Przy okazji jednostkowego kosztu wydobycia, warto spojrzeć na krzywą kosztową wydobycia na świecie. Większość wydobycia węgla metalurgicznego (koksowego) kosztuje poniżej 100 dolarów za tonę. W przypadku JSW koszt ten wynosi obecnie powyżej 115 dolarów.


kliknij, aby powiększyć


Ceny węgla koksowego w okolicach 200 USD/t pozwalają spółce generować solidne przepływy nawet przy wysokich kosztach wydobycia. Problemy zaczynają się jednak, kiedy cena spada poniżej 150 USD/t, ponieważ wygenerowana nadwyżka nie pozwala pokryć kosztów stałych, jak i wymaganych dla tej branży znacznych nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia obecnie - 3 kwartał upłynął pod znakiem znacznych spadków cen węgla koksowego na światowych rynkach, które obecnie znajdują się blisko kluczowej dla spółki granicy. Fakt ten z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w wynikach za III kw.


kliknij, aby powiększyć


Wróćmy jednak do wyników. Podawana przez spółkę oczyszczona o wpływ czynników jednorazowych EBITDA wyniosła 586 mln złotych, co oznacza spadek o 38 proc. r/r i 21 proc. kw/kw. Jako czynnik jednorazowy zarząd spółki potraktował nagrody roczne dla pracowników, które na przestrzeni ostatnich lat były wypłacane kilkukrotnie (w przypadku korzystnych cen węgla i relatywnie wysokich zysków). Można przypuszczać, że w obecnej sytuacji spółki pracownicy JSW nie mogą liczyć na nagrody, więc wyłączenie to nie budzi kontrowersji. Należy jednak pamiętać, że szacując przyszłe wyniki przy oczyszczonym zysku EBITDA na poziomie 1,5 mld zł trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami nagród na poziomie 4-8 proc. tego wyniku. Raportowana EBITDA wyniosła 442 mln złotych, co daje spadek o 30 proc. r/r i 39 proc. kw/kw. Na zachowanie tego parametru w II kwartale najmocniej wpłynęła wypłata nagrody „jednorazowej" - 136,1 mln złotych. Niewielki negatywny wpływ miało także utworzenie rezerw na postępowanie sądowe z Famurem (12,3 mln złotych) i koszty dotyczące pożaru w Ruchu Szczygłowice.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne wyniosły zaledwie 210 mln złotych (najgorszy wynik od 3 kwartału 2016 roku). W ujęciu rocznym spadły one o 82 proc., a w ujęciu kwartalnym o 72 proc. W efekcie wolne przepływy pieniężne (FCF) były ujemne na kwotę 363 mln złotych Przy obecnych kosztach i spadających cenach węgla nie ma możliwości, aby spółka generowała gotówkę.


kliknij, aby powiększyć


JSW finansuje się przede wszystkim kapitałem własnym, a posiadane limity kredytowe są w dużej mierze niewykorzystane. Węglowy potentat posiada 1.850 mld złotych w specjalnie stworzonym funduszu inwestycyjnym na „cięższe czasy”. Fundusz inwestuje środki w obligacje, jak i depozyty bankowe, co daje poduszkę bezpieczeństwa na najbliższe kwartały. JSW posiada kolejne 1.300 mln złotych na rachunkach bankowych, jednak ta kwota prawdopodobnie zacznie szybko topnieć.

kliknij, aby powiększyć


Jak wspomniano wcześniej, spółka nie posiada istotnego zadłużenia zewnętrznego, stąd koszty finansowe nie mają dużego wpływu na zysk netto, który w II kwartale wyniósł 133 mln złotych. Oznacza to spadek o 67 proc. kw/kw i 59 proc. r/r. Efektywna stopa podatkowa waha się między 18 proc. a 27 proc. w każdym kwartale.

Podsumowanie:
Przyczyna ostatnich spadków kursu akcji JSW wydaje się być jasna. Są nią coraz niższe ceny węgla koksowego na światowych rynkach, co ma związek z obawami o popyt na stal. Sytuacji na rynku stali z pewnością nie pomaga wojna handlowa, spowalniająca gospodarka czy problemy sektora motoryzacyjnego (duża część konsumpcji stali). Ze względu na wyższy od większości konkurentów koszt wydobycia to szczególny problem dla JSW, a odbicie cen na rynku wcale nie musi nastąpić szybko. Jeśli weźmiemy pod uwagę koszty transportu to w przypadku tak wysokiego kosztu wydobycia, uplasowanie produkcji poza Europą (np. do Azji) wydaje się nieopłacalne. JSW jest/był także dostawcą węgla do krakowskiej huty ArcelorMittal, która zostanie zamknięta. Ostatnim ważnym czynnikiem, odciskającym negatywne piętno na rynek metalurgiczny jest zmiana sposobu wytwarzania stali. Rosnący udział hut elektrycznych (EAF) kosztem spadku jednostek wielkopiecowych (BOF) powinien zmniejszać popyt na węgiel koksujący. Oprócz tego, coraz większy nacisk na dekarbonizację powoduje inwestycje w technologię, które pozwalają przetapiać stal za pomocą gazu i wodoru, co redukuje emisyjność całego procesu redukcji rudy żelaza.
W związku z powyższym wydaje się, że kolejne kwartały (a może i lata) mogą być dla spółki bardzo ciężkie. Przy obecnych cenach węgla koksowego (okolice 150 USD/t), aby wydobycie było opłacalne, potrzebne jest zmniejszenie kosztów. Jedną z dróg jest redukcja kosztów pracowniczych, które ponownie wzrosły po restrukturyzacji z lat 2015/2016. W tamtym okresie górnicy zgodzili się na wstrzymanie wypłat nagród i premii, więc można mieć nadzieję, że podobnie stanie się i tym razem. Kolejną z dróg jest wzrost automatyzacji oraz nowe inwestycje, co oczywiście rodzi potrzebę dodatkowych nakładów finansowych. Pozytywnie można ocenić inwestycje spółki w produkcję energii elektrycznej z metanu, co ma dać JSW niezależność energetyczną w średnim terminie. W strategii na lata 2018-2030 spółka zakłada CAPEX na poziomie 19 mld złotych oraz dalszy wzrost udziału w wydobyciu węgla koksowego. Przy braku gotówki z podstawowej działalności oraz malejącym jej stanie, realizacja planów stoi jednak pod znakiem zapytania.


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 października 2019 10:53

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 326
Wysłane: 29 października 2019 14:27:51 przy kursie: 20,38 zł
Dzięki za raport. Poduszkę bezpieczeństwa w postaci blisko 3mld złotych mają ogromną w porównaniu do poprzedniego zjazdu cenowego kursu akcji. Fakt jest faktem, spowolnienie jest co widać też po spadających cenach stali.

Do tego Rosja zalewa nas węglem(przyjdzie pewnie czas na koksujący), niedawno podali info, że ichniejsze koleje dały rabat 60% na przewóz węgla do Europy zachodniej.

Mała aktualizacja z końca lipca. Arcelor Mittal wstrzymał wygaszenie wielkiego pieca:

www.wnp.pl/hutnictwo/arcelormi...

cyt: Tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie, czyli wielkiego pieca i stalowni, zostało odłożone w czasie - poinformował 25 lipca koncern hutniczy. Pierwotnie planowano, że nastąpi to we wrześniu 2019 roku.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 29 października 2019 18:00:21 przy kursie: 20,38 zł
Le Rom napisał(a):
Te 13 organizacji ekologicznych, chciałbym poznać z imienia i kto to finansuje.

Mamy kolejnego tropiciela spisków. Dancing Widać, że wróciła jesień i smog...

Gdzie byli eko-spiskowcy w latach 2016 - 2018, gdy Jastrząb pofrunął z dychy na stówę??? Kto to finansował??? Ważniejsze: kto na tym zyskał???

Cytat:
Być może to pieniądze z naszych kopalń i elektrowni.

Rozczaruję Cię: złoże rudy, którego akcje posiadam wykonało w tym czasie bardzo podobny ruch cenowy. Od zera do bohatera i teraz w dół. A jest na drugim końcu świata.
Spisek jest globalny czyli.
Nasze kopalnie i elektrownie to przy tym peanuts.
Shhh Anxious

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 229
Wysłane: 2 listopada 2019 08:05:59 przy kursie: 19,36 zł
angry3
Prawda jako taka dla człowieka nie istnieje, do prawdy jedynie się zbliżamy i to wielki sukces, a reszta to jedynie emocje. Mądry wpis to udział w tym sukcesie.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 4 listopada 2019 10:49:01 przy kursie: 20,56 zł

hotFinger
0
Dołączył: 2019-10-30
Wpisów: 48
Wysłane: 4 listopada 2019 11:46:12 przy kursie: 20,56 zł
narazie mamy bardzo ladny powrot kursu z -10% na -2,5 przy konkretnym obrocie sesje jeszcze dluga ale moze to byc pulapka na shorty

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 4 listopada 2019 11:53:34 przy kursie: 20,56 zł
Dobra sesja :) Jak sie zamknie wyżej 19 to można zbierać :)

vladinho
vladinho PREMIUM
33
Dołączył: 2015-01-03
Wpisów: 817
Wysłane: 4 listopada 2019 12:21:18 przy kursie: 20,56 zł
hotFinger napisał(a):
[.ciach...]ale moze to byc pulapka na shorty
.

Ano może, dodatkowo zmieniła się sytuacja na kontraktach - to co pisałem stronę wcześniej już przestaje obowiązywać, dziś rano na początku sesji przemieliło się 2 tyś kontraktów, może to oznaczać, że te 20mln w akcjach z pierwszej godziny było ostatnim zrzutem pod zamknięcie krótkich pozycji.


krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 4 listopada 2019 14:20:14 przy kursie: 20,56 zł
Popyt próbuje udowodnić, że krewa się myli, wyrokując na podstawie zaledwie kształtującej się świecy. Cóż, przyjmę to na klatę a zamknięcie >19,03 potraktuję jako mocny sygnał K

hotFinger
0
Dołączył: 2019-10-30
Wpisów: 48
Wysłane: 4 listopada 2019 15:02:01 przy kursie: 20,56 zł
a dla mnie swieca z mlotkiem na duzym obrocie to jeszcze dluga droga do silnego sygnalu kupna nie raz widzialem mlotki a potem zejscie do spodu. tutaj musi nastapic sekwencja wyzsze low wyzsze high i tyle w temacie

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 4 listopada 2019 15:19:18 przy kursie: 20,56 zł
Kwestia podejścia - ktoś czeka na w/w sekwencję, komuś wystarczy potwierdzenie na kolejnej sesji w postaci transakcji powyżej młota, jeszcze ktoś czeka na zamknięcie powyżej młota.
Faktem jest, że młot naruszający istotne wsparcie na skokowo rosnącym wolumenie jest jedną z mocniejszych rewersalowych formacji świecowych.

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 4 listopada 2019 16:46:11 przy kursie: 20,56 zł
No to chyba sprawa jasna. Tylko jeśli wszyscy o tym wiedzą czy nie będzie odwrotnie... :) odwieczny dylemat...

diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 983
Wysłane: 4 listopada 2019 17:22:24 przy kursie: 20,56 zł
Coś jest na rzeczy, gdyż Miedziak ma podobny wzrost na koniec sesji... mają jakiś związek czy cały wig20 tak "szedł" brawurowo ? Angel
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 099
Wysłane: 4 listopada 2019 17:47:55 przy kursie: 20,56 zł
Po ostatniej takiej hurra optymistycznej sesji wig20 wszedł w małą bessę. Było to na początku 2018r. Czy są fundamenty ku optymizmowi? Brak.

muaddib77
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 122
Wysłane: 4 listopada 2019 17:57:21 przy kursie: 20,56 zł
a ja mam taki almanach, w którym są notowania na 20 lat do przodu (taki jak na wyniki sportowe w "Powrocie do przyszłości") i powiem, że się wszyscy mylicie, ale nie mogę nic powiedzieć ani nic zrobić bo zaburzę przyszłość ;) więc się po prostu patrzę jak się wypełni to co ma nastąpić (jak już będzie jasne czy jednak spadnie czy wzrośnie to można nakreślić fale Elliota i też się sprawdzi). Taka to analiza techniczna...

Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 397
Wysłane: 4 listopada 2019 18:20:17 przy kursie: 20,56 zł
Cytat:
(jak już będzie jasne czy jednak spadnie czy wzrośnie to można nakreślić fale Elliota i też się sprawdzi). Taka to analiza techniczna...


No tak analiza techniczna jest zła... Nożem też można się skaleczyć, ale jakoś nikt nie neguje jego użyteczności przy posiłku ;). Takie numery jak bear trap i wyciągnięcie spod wyłamanego wsparcia sesji na dużym wolumenie czasami się zdarzają - dlatego znacznie prościej jest analizować rynek po sesji niż w jej trakcie. Ale też wtedy z reguły ceny wejścia/wyjścia mamy gorsze za tą pewność - coś za coś...
Edytowany: 4 listopada 2019 18:23

igen
44
Dołączył: 2013-03-15
Wpisów: 265
Wysłane: 5 listopada 2019 10:53:30 przy kursie: 21,42 zł
krewa napisał(a):
Ciul trziek strzelił, Barbórki nie będzie


kliknij, aby powiększyć


Wygląda jak fałszywka - z rana wybicie dołem i intradeyowy powrót z wybiciem górą z trójkąta....
Jaki zasięg ?

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 229
Wysłane: 5 listopada 2019 12:30:52 przy kursie: 21,42 zł
angry3
Jaki zasięg? ... a dyć jest fundament na 26 . a dyć ceny węgla ??, a dyć USA pokazują co myślą o Porozumieniu Paryskim, .. a dyć coraz bliżej do prawdy o tzw. ochronie klimatu,. a dyć węgiel to nie produkt lecz dar natury i to coraz bliższe dobro rzadkie.
Jest spekulacja wielopłaszczyznowa wokół tego dobra. Racz nie wiedzieć kto i kiedy rzuci 2 mln zł i w którą stronę.

Użytkownicy przeglądający ten wątek AdamZ1983, Gość
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,863 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło