pixelg
CIECH - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CIECH [CIE]

AKTUALNY KURS: 27,70 zł (+2,59%) 01-04-2020 17:03
GRAF78
GRAF78 PREMIUM
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 108
Wysłane: 30 lipca 2014 00:11:43 przy kursie: 37,29 zł
O widze że ciech robi sie coraz popularniejszy na forum a jak był po 15-20zł to nikt tu nie zagladał a widać warto było sie zainteresować sodą

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 22 września 2014 21:37:24 przy kursie: 39,29 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za Q2 2014


W mojej ocenie drugi kwartał w wykonaniu GK Ciech był całkiem udany. Grupa poprawiła wyniki na działalności podstawowej, cieszy szczególnie dalsza poprawa rentowności segmentu sodowego. Niestety za Ciechem ciągną się mary z lat poprzednich. Finalny wynik ciągle obciążony jest operacjami oczyszczania bilansu z aktywów o wątpliwej jakości. W omówieniu znajdziemy również kilka słów na temat znaczącego spadku ratingu na SW (z BB- na CCC-) i jaki wpływ na ten regres miały zakończone w ostatnim czasie zmiany właścicielskie.

Na początek po raz kolejny zwracam uwagę, iż GK Ciech rozbija RZiS na dwie kolumny, na które składa się działalność kontynuowana oraz zaniechana. W swoim umówieniu będę w zdecydowanej większości przypadków odnosił się do działalności kontynuowanej, gdyż zaniechana zawiera wyniki obejmujące podmioty już sprzedane (Alwernia), produkcję zaprzestaną (produkcję TDI oraz EPI w spółce Infrastruktura Kapuściska) oraz transakcje jednorazowe powiązane z powyższymi operacjami.GK Ciech zahamowała postępujący od kilku ładnych kwartałów regres przychodów. Wynikał on w dużej mierze z restrukturyzacji działalności podstawowej oraz sprzedaży firm nie powiązanych ściśle z core businessem. Dodatkowo Ciechowi w ostatnim czasie nie sprzyjała sytuacja makro. Spadający popyt dołował bazę przychodową grupy. W ostatnich dwóch kwartałach spadek obrotów wyhamował, spółka powtarza zeszłoroczne poziomy przychodów zatrzymując się na rocznej sprzedaży w wysokości 3,2 mld PLN.Powyżej wykres obrazujący zmiany przychodów wg poszczególnych segmentów. Widać wyraźnie, iż GK Ciech bardzo dobrze radziła sobie w podstawowym segmencie sody. Tutaj głównym driverem wzrostów był niewielkie odbicie popytu przy umiarkowanym wzroście cen. Słabo w pierwszej połowie roku radziła sobie dywizja organiczna. Za spadek obrotów odpowiada bardzo trudna sytuacja w obszarze żywic. Konkurencja cenowa, wysoki import produktów azjatyckich oraz niższa sprzedaż na wschodnie rynki zmusiła Ciech do poszukiwania nowych rynków zbytu. W miarę stabilnie wygląda segment krzemianów oraz szkła. Dywersyfikacja baz klientów oraz rozwój nowych produktów pozwolił na zwiększenie obrotów o 5,5 MPLN pomimo trudnej sytuacji na europejskim rynku.Powyżej wykres obrazujący główne wskaźniki rentowności działalności podstawowej. Widać wyraźnie, iż zyskowności core businessu systematycznie rośnie. Co ważne rosną marże na sprzedaży, a dodatkowo GK Cieck trzyma w ryzach koszty organizacji (-4 MPLN). Dzięki czemu udało się znacznie poprawić zeszłoroczny wynik z pierwszego półrocza. Pewnym znakiem zapytania jest wzrost kosztów sprzedaży (+10 MPLN), jednakże w sprawozdaniu nie znalazłem wytłumaczenia tego wzrostu.

Analiza rentowności wg segmentów ponownie pokazuje, iż GK Ciech bardzo dobrze radzi sobie w podstawowym segmencie sody, który notuje historycznie najwyższe poziomu rentowności. Całkiem dobrze radzi sobie dywizja krzemiany i szkło, która po dołku z przełomu 2012/2013 systematycznie odbudowuje zyskowność. Małą rysę mamy w segmencie organicznym, który po ładnych kilkunastu kwartałach poprawy rentowności zanotował niewielki spadek, jednakże nie podnosiłbym tutaj jakiegoś alarmu, gdyż pogorszenie może mieć charakter krótkoterminowy.

Tak jak pisałem na wstępie wyniki GK Ciech ciągle obarczone są różnorakimi operacjami wynikającymi głównie z konieczności czyszczenia bilansu z aktywów o niskiej jakości. Większość tych transakcji jest prezentowana w działalności zaniechanej. W pozostałych kosztach operacyjnych (-50 MPLN) GK zaksięgowała odpisy aktualizujące wartość ŚT oraz należności, w kosztach finansowych spisane zostało 22 MPLN pożyczki udzielonej spółce Infrastruktura Kapuściska. Dodatkowo jak zapewne wszyscy zauważyli w pierwszym półroczu GK Ciech wykazała wysoki poziom podatku dochodowego. Powody są dwa, po pierwsze w Grupie Soda Deutchland Ciech rozwiązano aktywo na podatek odroczony (- 12,8 MPLN). Po drugie ujęto korekty podatku od transakcji sprzedaży spółki Sodawerk Stassfurt GmbH (transakcja zawarta w 2007 roku , - 8 MPLN). Należy również zauważyć, iż w działalności zaniechanej na podatku dochodowym Ciech wykazał prawie 15 MPLN „in plus” ze względu na utworzenie w spółce części aktywa na podatek odroczony z tytułu różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową, a podatkową akcji Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości.

W bilansie największe zmiany mały miejsce po stronie zobowiązań. GK Ciech wykazała w krótkim terminie wszystkie zobowiązania finansowe, które we wcześniejszych kwartałach były prezentowane w zobowiązaniach długoterminowych. Grupa była do tego zmuszona ze względu na zmiany właścicielskie oraz zmianę kontroli nad Ciechem. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, obligatariusze mieli prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Zgodnie z informacją przekazaną w sprawozdaniu żaden z obligatariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Transfer wszystkich zobowiązań finansowych z długiego terminu do krótkiego negatywnie wpłynął na wskaźniki płynności, co nie mogą umknąć Altmanowi i obniżyło rating na naszym portal o kilka oczek. W kolejnych kwartałach należy oczekiwać operacji odwrotnej i powrót ratingu w okolice BB-.Co ważne wyniki z RZiS są potwierdzone w rachunku przepływów pieniężnych. GK Ciech w ostatnim kwartale wygenerowała solidną nadwyżkę na działalności operacyjnej. W pierwszej połowie 2014 pozytywnie na przepływy wpłynęły zmiany na kapitale obrotowym – głównie przyspieszenie spłaty należności. Widać wyraźnie, iż GK Ciech pracuje dość mocno w tym obszarze. Cykl rotacji należności skrócił się w ostatnim czasie znacząco dzięki czemu spadło zapotrzebowane na kapitał obrotowy, a z uwolnionej gotówki GK Ciech spłaciła swoich dostawców. Rachunek przepływów pokazuje również, iż GK ciągle mocno inwestuje w majątek firmowy. W pierwszej połowie 2014 grupa wydała ponad 100 MPLN na zakup ŚT, co jest poziomem zbliżonym do amortyzacji, więc można powiedzieć, iż inwestycje mają charakter głównie odtworzeniowy. Na działalności finansowej Ciech wykazał spore wypływy gotówki (ponad 160 MPLN), które wynikają z przedterminowego wykupu części obligacji.

Podsumowując, wyniki drugiego kwartału jak i całego I półrocza 2014 oceniam pozytywnie. GK Ciech pomimo wielu przeciwności idzie do przodu szczególnie w swoim podstawowym segmencie sodowym. Oczywiście ciągle nie można zapomnieć o głównym problemie, czyli wysokim poziomie zadłużenia oraz sporym koszcie jego obsługi, który konsumuje dużą część marży.

Poniżej link do wycen, metody majątkowe i dochodowe zdecydowanie poniżej wyceny na GPW. Bazując na rencie wieczystej aktualnie rynek wierzy, iż GK Ciech jest w stanie wygenerować zysk netto powyżej 200 MPLN. W ostatnim kwartale mieliśmy zysk brutto na działalności kontynuowanej w wysokości 39 MPLN, co daje rocznie 160 MPLN – podatek, czyli 130 MPLN zysku netto. Do oczekiwań rynkowych jeszcze sporo brakuje. Wydaje mi się, iż bieżąca wycena jest znacznie powyżej aktualnych możliwości GK Ciech. Ciągle uważam, iż rynek daje pewne dyskonto ze względu na nowego akcjonariusza i jego potencjalny wpływ na wyniki. Niestety tutaj ciągle brakuje nam długoterminowej wizji rozwoju GK Ciech w nowych realiach rynkowych.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,ko...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

katepel
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 24 września 2014 09:26:32 przy kursie: 40,40 zł
Dzisiaj, po rekomendacji BZ WBK na 51 zł, przebiliśmy silny opór na 40 zł.


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 6 listopada 2014 08:23:19 przy kursie: 42,25 zł
Kluczyk do korekty – analiza techniczna Ciechu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/klucz...

Kakarotto
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 777
Wysłane: 6 listopada 2014 09:28:48 przy kursie: 41,98 zł
Na wykresie stooq.pl szczyt z sierpnia 2009r. jest o wiele niżej i kurs ma go już dawno "za sobą". I tam następny opór jest w okolicach 46zł.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 21 grudnia 2014 21:47:04 przy kursie: 43,94 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za Q3 2014


Wyniki trzeciego kwartału w wykonaniu GK Ciech całkiem udane. Raport wpisuje się w zapoczątkowany w bieżącym roku trend odbudowy zyskowności core businessu. Wyniki na poziomie działalności kontynuowanej lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w porównaniu do 3Q 2013 wzrosły również przychody. Dodatkowo w ostatnich miesiącach poznaliśmy więcej informacji na temat nowej strategii dzięki czemu wiadomo już w jakim kierunku będzie podążała GK Ciech.
Na początek wykresy obrazujące przychody GK Ciech uwzględniające zarówno działalność kontynuowaną oraz zaniechaną. Tutaj jak na dłoni widać jaką drogę na przestrzeni ostatnich kwartałów wybrał zarząd aby odbudować zyskowność grupy. W zeszłym roku Ciech sprzedał Alwernię i wygasił segment agrochemiczny. Duży ubytek przychodów miał miejsce również w dywizji organicznej głównie ze względu na zaprzestanie produkcji TDI i EPI. Z drugiej strony zarząd skupił się na rozwoju segmentu podstawowego (soda), który daje grupie przychody w okolicach 2 mld PLN, co stanowi już ponad 60% obrotów generowanych przez GK Ciech. Powyższe działania spowodowały ograniczenie skali działalności grupy o 1 mld PLN z 4,2 mld do 3,2 mld PLN.

Skupmy się teraz na wynikach bieżących i przyszłości. Poniżej wykres obrazujący przychody generowane przez działalność kontynuowaną, czyli tą część biznesu która ma być podstawą GK Ciech w najbliższych kwartałach.
Tak jak pisałem na wstępie po raz pierwszy od kilku ładnych kwartałów GK Ciech na działalności kontynuowanej wygenerowała dodatnią dynamikę obrotów. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody ze sprzedaży wzrosły o niecałe 2%. Co ciekawe nie mają racji te osoby, które sądzą, iż poprawa nastąpiła w segmencie sodowym. Tutaj mamy niewielki spadek obrotów. Wzrosty zaliczyły za to dwie pozostałe dywizje. Głównym driverem poprawy w segmencie organicznym były środki ochrony roślin oraz pianki PUR. Wynik byłby jeszcze lepszy gdyby nie słaba sprzedaż żywic. W dywizji krzemiany i szkło rosła głównie sprzedaż siarki, co jest związane z zwiększonym zapotrzebowaniem na nawozy na rynkach dalekowschodnich.

GK Ciech w jednym z ostatnich raportów bieżących poinformował na temat strategii na lata 2014 – 2019. Docelowo grupa ma osiągnąć obroty w wysokości 3,8 mld PLN, co daje około 17% wzrostu core businessu. W mojej ocenie największym wyzwaniem będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży w segmencie sodowym. Silna konkurencja na rynku powoduje, iż GK Ciech utrzymuje przychody w okolicach 2 mld PLN. W docelowym modelu segment sodowy powinien generować około 2,3 – 2,4 mld PLN.Pod względem rentowności ostatnie trzy miesiące zbliżone do drugiego kwartału. Należy jednak zwrócić uwagę na dwie zależności. Po pierwsze systematycznie rośnie podstawowa marża realizowana na sprzedaży. W dużej mierze jest to wynik zmiany struktury generowanego obrotu tj. rosnącego udziału wysoko rentownej dywizji sodowej. Z drugiej strony widać wyraźnie, iż GK Ciech pracuje nad rentownością wszystkich segmentów, które z kwartału na kwartał poprawiają wyniki.

Druga kwestia to spadek rentowności na poziomie operacyjnym i EBITDA. Tutaj głównej przyczyny pogorszenia należy szukać w pozostałej działalności operacyjnej. W trzecim kwartale GK Ciech zaktualizowała wartość nieruchomości inwestycyjnych, co obciążyło wynik operacyjny w kwocie prawie 6 MPLN. W ostatnich trzech
miesiącach zaksięgowane zostały również koszty związane z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi ca 4 MPLN.Warto jeszcze rzucić okiem jak GK Ciech radzi sobie na tle konkurencji. Na wykresie powyżej dodałem również docelową rentowność EBITDA, która została przedstawiona w strategii na lata 2014 - 2019. Widać wyraźnie, iż grupa operuje na rentowności zbliżonej do głównego konkurenta. Dodatkowo niewiele brakuje już do osiągnięcia założeń przedstawionych w strategii na latach 2014 – 2019.

Ciągle istotny wpływ na wyniki ma obsługa zadłużenia z tytułu emisji obligacji. W bieżącym roku grupa przeznaczy na ten cel ok. 120 MPLN. Zgodnie z moimi oczekiwaniami z ostatniego omówienia zadłużenie odsetkowe zostało ponownie wykazane w zobowiązaniach długoterminowych, co automatycznie podniosło rating na SW z CCC- na B+. Operacja ta jest wynikiem nie skorzystania przez wierzycieli z prawa żądania przedterminowego wykupu obligacji. Pewnym znakiem zapytania w bilansie są dla mnie inwestycje krótkoterminowe (wyłączając gotówkę). Zgodnie z informacją ze sprawozdania GK Ciech księguje tutaj aktywa powiązane z spółką Infrastrukturą Kapuściska w upadłości likwidacyjnej, wraz z pożyczką udzieloną przez spółkę z GK Ciech. W mojej ocenie są to aktywa wątpliwe, szczególnie iż grupa informowała już w poprzednim raporcie o odpisaniu pożyczki. Dodatkowo udziały w Infrastrukturze Kapuściska zostały sprzedane do firmy Sagrera razem z innymi spółkami w upadłości. W dniu 18 września Sagrera Sp. z o.o. została sprzedana poza GK Ciech, więc nie powinna być już uwzględniona w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2014. Wydaje się, iż w czwartym kwartale można jeszcze oczekiwać finalnego rozliczenia oczyszczania bilansu GK Ciech z wątpliwych aktywów.

Od strony przepływów pieniężnych GK Ciech wygląda ciągle solidnie. Grupa generuje spore przepływy gotówki na działalności operacyjnej, które co prawda są niższe niż EBITDA ale trzeba zwrócić uwagę, iż w środkach pieniężnych netto z działalności operacyjnej Ciech wykazuje również odsetki z tytułu obsługi zadłużenia.

Podsumowując, wyniki trzeciego kwartału generalnie oceniam pozytywnie. Pewnym zgrzytem jest spadek przychodów generowany przez segment sodowy, szczególnie iż ta dywizja ma być głównym driverem wzrostów w kolejnych latach. Na pewno znakiem zapytania są również raz po raz pojawiające się różnorakie odpisy i rezerwy które obciążają pozostałą działalność operacyjną. Na plus można zaliczyć Ciechowi odbudowę rentowności core businessu. Aktualnie grupa operuje na marżach zbliżonych do konkurencji, dodatkowo niewiele brakuje do osiągnięcia rentowności założonej w strategii na lata 2014 – 2019. W mojej ocenie największym wyzwaniem dla grupy będzie zwiększanie bazy przychodowej, szczególnie w segmencie sody. Bez tego nie będzie możliwości osiągnięcia założonych w strategii zysków.

Poniżej link do wycen, tutaj podtrzymuję swoją opinię z ostatniego omówienia. Aktualnie GK Ciech wyceniania jest z dyskontem, które uwzględnia dalszą poprawę wyników. Bazując na założeniach w przedstawionej strategii grupa powinna zarabiać około 240 MPLN na poziomie netto, czyli o 100 mln PLN więcej niż teraz. W takim wypadku renta wieczysta oscylowała by w okolicach 47 PLN. Mnożnik oparty na EV/EBITDA powyżej 80 PLN. Przedstawiony w strategii scenariusz jest w mojej ocenie bardzo optymistyczny, jego realizacja może Ciechowi zająć sporo czasu. Rok 2015 to na pewno będzie zbyt krótka perspektywa.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,ko...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 2 kwietnia 2015 19:01:50 przy kursie: 55,50 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za 2014


Ocena sprawozdania GK Ciech za 2014 zależy od przyjętej do analizy perspektywy czasowej. Cały zeszły rok zdecydowanie lepszy niż 2013, grupa przy zbliżonej bazie przychodowej wygenerowała wyższe zyski na wszystkich poziomach RZiS. Trochę inaczej wyglądają wyniki samego czwartego kwartału. Tutaj na pierwszy rzut oka mamy całkiem solidny zysk operacyjny oraz netto, jednakże wynika on w zdecydowanej większości z jednorazowej operacji. Działalność podstawowa dostała lekkiej zadyszki, słabiej niż w poprzednich kwartałach wypadła szczególnie dywizja sody.
Przypominam, iż GK Ciech rachunek zysków i strat dzieli na dwie kolumny przestawiające działalność kontynuowaną oraz zaniechaną. W ostatnich latach podział ten miał istotny wpływ na analizę, gdyż grupa była w permanentnej restrukturyzacji przez co duża część biznesu była wygaszana i przedstawiana w działalności zaniechanej. Warto zwrócić uwagę, iż w ostatnim roku wpływ działalności zaniechanej jest coraz mniejszy i ogranicza się do jednorazowych operacji związanych z utratą kontroli nad Infrastrukturą Kapuściska. Widać wyraźnie, iż GK Ciech w zeszłym roku zakończyła restrukturyzację biznesu i czyszczenie bilansu z wątpliwych aktywów, a bieżący rok powinien już upływać pod znakiem rozwoju core businessu.

Pod względem przychodów (tylko działalność kontynuowana) cały 2014 jaki i sam czwarty kwartał zbliżone do analogicznych okresów roku poprzedniego. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nieznacznie zmieniła się struktura generowanego obrotu. Powoli rośnie udział podstawowej dywizji sody, odbywa się to kosztem segmentu organicznego. Trend ten może być utrzymany w kolejnych kwartałach, gdyż zarząd w swojej strategii pisał wprost, iż chce skupić się na rozwoju segmentu sodowego. Z tego powodu GK Ciech realizuje m.in. projekt inwestycyjny Soda + 200, którego głównym celem jest rozbudowa mocy produkcyjnych zakładów w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tys. ton w skali roku.O ile w przypadku przychodów można powiedzieć, iż sytuacja wygląda dość stabilne to w przypadku rentowności sytuacja jest już bardziej zagmatwana. Powyżej wykres obrazujący podstawowe wskaźniki rentowności na sprzedaży. Widać wyraźnie, iż po trzech kwartałach poprawy koniec roku przyniósł spadek zyskowności core businessu. Jakby tego było mało to w ostatnich trzech miesiącach 2014 znacznie wzrosły koszty zarządu co również negatywnie odbiło się na rentowności GK Ciech. Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje, iż w porównaniu do poprzednich kwartałów pogorszyła się rentowności dywizji sodowej, która pomimo wygenerowania w ostatnich trzech miesiącach roku obrotu na poziomie 550 MPLN wykazała niższe zyski na poziomie sprzedaży w odniesieniu do poprzednich kwartałach i analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pozostaje pytanie z czego wynika tak dobry wynik na poziomie operacyjnym, pomimo niższych zysków na sprzedaży? Tutaj wyjaśnienia trzeba szukać w pozostałej działalności operacyjnej. W czwartym kwartale GK Ciech odwróciła odpis na aktywa głównie w rumuńskiej spółce powiązanej co podkręciło zysk o ponad 30 MPLN. Po wyłączeniu powyżej operacji wyniki operacyjne nie wyglądają już tak różowo, gdyż grupa zarobiła mniej niż poprzednich kwartałach. Odwrócenie odpisu na aktywa zostało uwzględnione w wynikach segmentu sodowego, powyższej wrzuciłem wykresy obrazujące podstawowe wskaźniki dla poszczególnych dywizji. Tutaj należy się jednak słowo komentarza, gdyż przedstawiona na wykresach EBITDA została skorygowana o jednorazowe operacje.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż w czwartym kwartale GK Ciech na działalności zaniechanej wykazała spory zysk netto, co jest wynikiem rozpoznania aktywa na podatek odroczony. Operacja ta związana jest z różnicą przejściową między wartością bilansową a podatkową sprzedanych akcji Infrastruktury Kapuściska, ostatecznie transakcja podkręciła zysk netto o prawie 60 MPLN.

W bilansie niewiele się zmieniło od ostatniego omówienia, dlatego więcej uwagi należy skupić na przepływach pieniężnych. GK Ciech wygenerowała solidną nadwyżkę gotówki na działalności operacyjnej, szczególnie dobry był tutaj czwarty kwartał głównie ze względu na zmiany na kapitale obrotowym a konkretnie spływu należności. Po raz kolejny zwracam uwagę, iż Ciech w przepływach na działalności operacyjnej uwzględnia również zapłacone odsetki z tytułu zadłużenia, w zeszłym roku było to około 115 MPLN. Pomimo solidnej nadwyżki gotówki wygenerowanej na działalności operacyjnej przepływy pieniężne pozostają ciągle pod presją, głównie ze względu na wysokie wydatki inwestycyjne. W bieżącym roku sytuacja będzie bardzo podobna, gdyż GK Ciech jest w trakcje realizacji procesu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie sody. Z tego powodu zarząd nie rekomendował również wypłaty dywidendy za rok 2014.

Podsumowując, wyniki GK Ciech za cały 2014 należy oceniać pozytywnie. Skutecznie i sprawnie przeprowadzona restrukturyzacja pozytywnie wpłynęła na wyniki grupy. Szczególnie dobrze Ciech wypadł w obszarze rentowności, wskaźniki zostały poprawione na wszystkich poziomach RZIS. Ciągle jednym z głównych zadań postawionych przed grupa to walka o stronę przychodową, tutaj istotnym punktem będzie realizacja procesu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie mocy produkcyjnych segmentu sodowego. Żeby nie było tak różowo zwracam uwagę na słabszy czwarty kwartał, szczególnie w dywizji sodowej. Segment wykazał zdecydowanie niższe marże na sprzedaży, co istotnie wpłynęło na wyniki GK Ciech. Niestety w sprawozdaniu zabrakło komentarza zarządu do tej kwestii, dlatego trudno ocenić czy było to jednorazowe pogorszenie czy jakiś punkt zwrotny.

Poniżej link do wycen, GK Ciech notowany jest ciągle z premią uwzględniającą zeszłoroczne zmiany właścicielskie, skutecznie przeprowadzoną restrukturyzację oraz oczekiwana co do dalszej poprawy wyników. Do trzeciego kwartału wszystko szło jak po sznurku, niestety ostatnie trzy miesiące przyniosły trochę zamieszania. Przy spadku rentowności segmentu sody będzie trudno zrealizować założenia przedstawione w strategii na następne lata, szczególnie iż GK Ciech musi w kolejnych kwartałach walczyć również o stronę przychodową.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

katepel
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 17 kwietnia 2015 12:55:46 przy kursie: 55,00 zł
Informacje ogólne o spółce nie są aktualne, a trochę czasu od ostatniego raportu minęło. Shame on you
Edytowany: 17 kwietnia 2015 12:56

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 933

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 29 maja 2015 15:09:44 przy kursie: 54,50 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za Q1 2015


GK Ciech nie przestaje pozytywnie zaskakiwać swoich akcjonariuszy. Po słabszym czwartym kwartale kolejne trzy miesiące przynosiły zdecydowaną poprawę rentowności core businessu. Pomimo nieznacznie niższych przychodów wyniki pierwszego kwartału zdecydowanie lepsze niż rok wcześniej. Grupa korzysta z dobrej koniunktury na rynku, dodatkowo na rentowność pozytywnie wpływają niskie ceny energii.Na pierwszy rzut oka pierwszy kwartał 2015 wypadł dość słabo pod względem przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego obroty spadły o ponad 3%. Ubytek przychodów dziwi szczególnie, iż w ostatnich kwartałach GK Ciech notowała systematycznie kilkunasto procentowy wzrost skali działalności. Wytłumaczenia należy szukać w wynikach poszczególnych segmentów. Poniżej wykresy obrazujące podstawowe wskaźniki głównych dywizji (dane za 12 miesięcy, krocząco).Widać wyraźnie, iż nie widać problemu w przychodach oraz rentowności w najważniejszym segmencie sody. GK Ciech wygenerowała tutaj zdecydowanie lepsze wyniki niż rok wcześniej. Na dalszą poprawę zyskowność kluczowej dywizji pozytywnie wpłynęły wzrosty cen sody na rynku. Perspektywy na kolejne kwartały wydają się również optymistyczne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż w pierwszym kwartale został zakończony pierwszy etap rozbudowy mocy produkcyjnych w ramach projektu SODA + 200. Dzięki tej inwestycji potencjał zakładów zwiększył się o 60 tys. t w skali roku (do 660 tys. t), co pozytywnie wpłynie na poziom przychodów w kolejnych okresach.Ubytku przychodów należy szukać w dywizji krzemiany i szkło. W pierwszym kwartale 2015 Ciech wygenerował w tym segmencie prawie 37 MPLN vs. 106 MPLN rok wcześniej. Główna przyczyna tak dużego spadku to brak przychodów ze sprzedaży siarki w związku z zakończeniem kontraktu na dostawy tego produktu z Grupą Azoty. Co ciekawe przy zdecydowanie niższych przychodach rentowność segmentu znacznie się poprawiła, tutaj można postawić tezę, iż sprzedaż siarki była realizowana na bardzo niskich marżach.Dywizja organiczna wygląda dość stabilnie. Przychody ze sprzedaży oscylują w okolicach 800 MPLN przy rosnącej z kwartału na kwartał rentowności. Pierwsza połowa roku co do zasady jest zawsze bardzo dobrym okresem dla segmentu organicznego z związku z zwiększonymi przychodami ze sprzedaży środków ochrony roślin.Rzut oka na ogólne wskaźniki GK Ciech, które potwierdzają iż po jednym słabszym kwartale kolejne trzy miesiące przyniosły powrót do pozytywnego trendu z pierwszych trzech kwartałów 2014. Za wzrost wyników odpowiada poprawa marż na sprzedaży, koszty sprzedaży pozostają w linii. Dodatkowo po jednorazowym wyskoku do swojego normalnego poziomu powróciły również koszty zarządu. Finalnie na poziomie operacyjnym GK Ciech wygenerowała zysk na poziomie 117 MPLN vs. 69 MPLN rok wcześniej. Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż w pierwszym kwartale 2015 zysk brutto jest w większym stopniu obciążony działalnością finansową. Głównie ze względu ujemnych różnic kursowych (w poprzednim roku mieliśmy sytuację odwrotną).Co ważne za poprawą wyników podążają również przepływy pieniężne. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy GK Ciech wygenerowała nadwyżkę na działalności operacyjnej w wysokości 500 MPLN, czyli poziom bardzo zbliżony do EBITDA. Grupa dużo środków przeznacza na wydatki inwestycyjne (około 350 MPLN), co jest wynikiem prowadzonego intensywnego procesu inwestycyjnego m.in. w rozbudowę mocy produkcyjnych segmentu sody. Z perspektywy przepływów warto jeszcze zwrócić uwagę, na wypływy z tytułu działalności finansowej. W pierwszym kwartale były one zdecydowanie większe ze względu na konieczność zwrotu wkładów kapitałowych wynikających z umowy cichego wspólnictwa (54 MPLN).

Podsumowując, wyniki GK Ciech wygenerowane w pierwszym kwartale 2015 bardzo dobre. Grupa poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Spadek przychodów wynika z zakończenia sprzedaży siarki, która w mojej ocenie była działalnością nisko marżową. Przychody w najważniejszym segmencie sody utrzymały pozytywną dynamikę sprzedaży. Osiągnięte w pierwszym kwartale 2015 wskaźniki rentowności przekroczyły poziom przedstawiony w strategii na lata 2014 -2019. Dla mnie jest to pozytywne zaskoczenie, gdyż wydawało mi się, iż realizacja planów nastąpi dopiero w 2016.

Poniżej link do wycen, która pokazują iż bieżąca wycena jest optymalna. Szczególnie dobrze wypadają mnożniki, które znacznie przewyższają bieżącą wycenę na GPW. Na przeciwnym biegunie mamy metody majątkowe, jednakże Ciech ma ponad przeciętny zwrot z aktywów jak i kapitałów. Metody dochodowe wyglądają zdecydowanie lepiej, jednakże renta wieczysta wskazują na wycenę w okolicach 33 PLN/akcje. Należy jednak założyć, iż dobra koniunktura powinna utrzymywać się w kolejnych kwartałach więc Ciech powinien poprawiać zeszłoroczne wyniki. Zakładam, iż poziom przychodów w skali roku będzie oscylował na poziomie 3,2 – 3,3 mld PLN. Ubytek przychodów ze sprzedaży siarki będzie pokrywany przez rosnące przychody w segmencie sody. Przy założeniu systematycznej poprawy rentowności GK Ciech może zarabiać na czysto 280 – 300 MPLN, co przy koszcie kapitału na poziomie 10% daje wycenę 53 - 57 PLN/akcje, a przy mniej konserwatywnym podejściu nawet 62 PLN/akcje.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 maja 2015 22:37


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 22 lipca 2015 08:11:49 przy kursie: 67,65 zł
Granica dla chwastów – analiza techniczna CIECH w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/grani...

niedźwiedź
niedźwiedź PREMIUM
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 334
Wysłane: 16 listopada 2015 19:24:44 przy kursie: 83,00 zł
solidne wyniki podał ciech
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 161
Wysłane: 17 listopada 2015 18:44:59 przy kursie: 83,50 zł
Czy mogę prosić o analizę raportu Ciecha za III kw 2015r. To zdaje się bardzo solidna fundamentalnie spółka a już na pewno jeden z najbardziej pilnowanych kursów na GWP.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 161
Wysłane: 23 listopada 2015 08:41:58 przy kursie: 87,20 zł
Szczepan Łaganowski - czy można się ponownie uśmiechnąć o anlaizę raportu Ciecha po III kw ?

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 090
Wysłane: 23 listopada 2015 10:13:01 przy kursie: 86,36 zł
można powiedzieć, że na koniec Kulczyk zrobił złoty interes. Z taśm wynika, że szefostwo PZU zdecydowało o oddaniu akcji z PZU OFE w wezwaniu. Konkurencja nie oddała, czy kogoś to jeszcze dziwi?

oczywiście winnych nie ma.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 933
Wysłane: 23 listopada 2015 12:18:21 przy kursie: 86,36 zł
tomasz321 napisał(a):
Szczepan Łaganowski - czy można się ponownie uśmiechnąć o anlaizę raportu Ciecha po III kw ?

Powiem w imieniu Szczepana, że analiza powstanie

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 5 grudnia 2015 19:32:25 przy kursie: 85,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za Q3 2015


Wyniki trzeciego kwartału GK Ciech bardzo dobre, dla osób czytających ostatnie omówienie nie powinno to być specjalnym zaskoczeniem. Grupa utrzymuje wysoką rentowność z poprzednich kwartałów generując przy tym solidne przepływy na działalności operacyjnej. Akcjonariusze pozytywnie przyjęli raport, akcje Ciechu utrzymują się przy tegorocznych maksimach, pomimo słabego szerokiego rynku.Przychody GK Ciech od pewnego czasu zakotwiczyły w okolicach 3,2 mld PLN. Na pierwszy rzut oka można byłoby wysunąć wniosek, iż Ciech pogrążył się w stagnacji. Byłoby to o tyle dziwne, iż w ostatnim czasie grupa dość mocno inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych w podstawowym segmencie sody. Wyjaśnienia braku dynamiki obrotów należy szukać w rozbiciu przychodów wg segmentów.Widać wyraźnie, iż GK Ciech systematycznie rośnie w podstawowym segmencie sody. Przychody tej dywizji przekroczyły zdecydowanie 2 mld PLN. Jest to oczywiście wynik prowadzonego procesu inwestycyjnego w zwiększanie mocy produkcyjnych oraz po części z rosnących cen sody na rynkach. Z drugiej strony w regresie pozostają krzemiany, których udział w przychodach ogółem kurczy się w ostatnim czasie ze względu na zaprzestanie sprzedaży siarki dla GK Azory. Słabiej wygląda również dywizja organiczna, która w poprzednich latach była jednym z podstawowych segmentów, aktualnie jej udział systematycznie maleje. Jedynym słowem ogólny obraz stagnacji przychodów GK Ciech jest mylący, gdyż systematycznie rośnie sprzedaż sody, która niwelowana jest przez spadek obrotów pozostałych segmentów. Zmiana struktury obrotów jest również istotny z perspektywy oceny rentowności core businessu.W obszarze rentowności utrzymuje się pozytywny trend z ostatnich kwartałów . GK Ciech systematycznie poprawia zyskowność core businessu. Głównej przyczyny należy upatrywać w rosnącym w siłę segmencie sody, która jest najbardziej dochodową dywizją. Dodatkowo w ostatnim czasie ze względu na sprzyjające otocznie (rosnące ceny na europejskich rynkach, niskie ceny węgla) poprawiają się wyniki tego segmentu.Potwierdziły się moje przypuszczenia odnośnie wyników dywizji krzemiany. Po zaprzestaniu sprzedaży siarki do GK Azoty znacznie poprawiła się rentowność tego segmentu. Pomimo sporego ubytku przychodów nominalny poziom EBITDA utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzednich kwartałów, co potwierdza iż sprzedaż do Azotów była realizowanej na progu rentowności.W wynikach dywizji organicznej nie widać jakiś problemów. Przychody spadły nieznacznie poniżej 800 mln PLN w skali roku, a rentowność po dwuletnim okresie odbudowy oscyluje w okolicach 10%, czyli znacznie poniżej dwóch pozostałych segmentów.Ciągle sporym obciążeniem dla wyników GK Ciech są koszty finansowe. W skali roku wypływy z tytułu odsetek wynoszą w okolicy 120 MPLN, to sporo nawet biorąc pod uwagę nominalne zadłużenie grupy. Zarząd próbował zmierzyć się z tym problemem i w ostatnim czasie została zostało zrefinansowane zadłużenie na zdecydowanie lepszych warunkach. Dzięki tej operacji GK Ciech powinna zaoszczędzić w skali roku około 60 – 70 MPLN.Co ważne poprawa wyników idzie w parze ze wzrostem przepływów gotówkowych generowanych na działalności podstawowej. Nadwyżka gotówki z ostatnich miesięcy zbliżona do EBITDA. Analizując przepływy pieniężne warto zwrócić uwagę na spore wypływy środki pieniężnych na działalności inwestycyjnej ok. 100 MPLN/kwartał). Jest to głównie wynik prowadzonego procesu inwestycyjnego w zwiększenie mocy produkcyjnych podstawowego segmentu sodu. Gotówka przeznaczana na inwestycje w środki trwałe jest znacznie wyższa niż wartość amortyzacji.

Poprawa wyników core businessu musiała mieć wpływ również na wskaźnik Altmana. Jeszcze rok temu rating na naszym portalu znajdował się w strefie niebezpiecznej od tego czasu rozpoczął marsz w górę zatrzymują się na BB+. W ostatnim czasie zostały również podniesione ratingi przez główne agencje ratingowe (S&P’s i Moody’s), co oczywiście musiało mieć pozytywne przełożenie również na koszt finansowania w nowej umowie kredytowej.

Podsumowując, tegoroczne wyniki GK Ciech należy oceniać pozytywnie. Restrukturyzacja i optymalizacja core businessu, skupienie się na podstawowym segmencie sody wpływają pozytywnie na rentowność całej grupy. Jeżeli do tego nałożymy sprzyjające otoczenie to mamy obraz całkiem dobrze pracującej maszynki, również w aspekcie generowania środków pieniężnych. Do tej pory sporą bolączką Ciechu były wysokie koszty obsługi zadłużenia, które konsumowały istotną cześć marży, jednakże od tego roku powinno się to zmienić, gdyż nowe warunki kredytowe są zdecydowanie lepsze i GK Ciech powinna zaoszczędzić w obszarze działalności finansowej.

Poniżej link do wycen, które wskazują na brak potencjału do wzrostu, głównie ze względu na niskie wyceny majątkowe. Dochodowo Ciech wyceniany jest w okolicach 60 PLN, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, iż przez spółką teraz co najmniej dwa kwartały, które zapowiadają się zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej. Docelowo biorąc pod uwagę niższe koszty finansowe GK Ciech powinna wygenerować zysk netto w okolicy 400 – 420 MPLN w skali roku, co przy WACC na poziomie 10% dałoby wycenę w okolicy 80 PLN, przy mniej konserwatywnym podejściu (WACC = 8%) 100 PLN. Mnożniki oparte na EV/EBITDA przy bieżących wynikach oscylują również w okolicach 100 PLN. Biorąc pod uwagę zakładaną dalszy wzrost biznesu skaczą do poziomu 115 PLN/akcje.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,ko...


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 23 grudnia 2015 08:28:56 przy kursie: 85,95 zł
Pamiętaj chemiku młody… – analiza techniczna Ciechu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pamie...

MiHu
MiHu PREMIUM
Dołączył: 2009-06-09
Wpisów: 55
Wysłane: 17 marca 2016 07:25:43 przy kursie: 72,00 zł
W dniu jutrzejszym rewizja indeksów FTSE, awans dla Ciechu.
Liczę na to, że rewizja w dniu jutrzejszym, plus wyniki w poniedziałek dadzą zdwojon efekt.


www.parkiet.com/artykul/7,1464...
FTSE ogłosiło wczoraj późnym wieczorem zmiany w obliczanych przez siebie indeksach, które dotyczą także firm z GPW. Ich beneficjentami są głównie Budimex, Ciech, które zasilą indeksy Emerging Europe - awansują do indeksu firm o średniej wielkości kapitalizacji (wcześniej notowane były wśród małych spółek)...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 161
Wysłane: 23 marca 2016 08:50:58 przy kursie: 72,59 zł
Mamy już raport za 2015r, czy można prosić o omówienie ?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,293 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +79,98% +15 995,86 zł 35 995,86 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d