pixelg
CIECH - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13

CIECH [CIE]

AKTUALNY KURS: 37,50 zł (-1,06%) 11-12-2019 17:00
tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 146
Wysłane: 5 kwietnia 2016 06:29:52 przy kursie: 68,00 zł
Przypominam się w sprawie omówienia raportu, jeśli to możliwe :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 816

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 492
Wysłane: 6 kwietnia 2016 07:42:21 przy kursie: 65,00 zł
Pamiątka po Sowie – analiza techniczna Ciechu w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pamia...


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 492
Wysłane: 6 kwietnia 2016 14:56:11 przy kursie: 65,62 zł
Dzisiaj panowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedzib Kulczyk Holding oraz Ciechu. Przeszukano też mieszkania dwóch wiceprezesów Ciechu. Oczywiście cała akcja to ciąg dalszy sprawy dot. nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki. Ciekawe, kiedy pojawią się oficjalne "wnioski" z tych wizyt...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 492
Wysłane: 28 kwietnia 2016 08:11:36 przy kursie: 71,90 zł
Dobra zmiana na wykresie – analiza techniczna Ciechu w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/dobra...

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 448
Wysłane: 29 kwietnia 2016 19:59:21 przy kursie: 70,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ciech za 2015


Wyniki czwartego kwartału 2015 wpisują się w pozytywny trend zapoczątkowany na przełomie 2014/2015. W odniesieniu do zeszłego roku, wyłączając działalność zaniechaną, GK Ciech poprawiła rentowność na wszystkich poziomach RZiS. W omówieniu zwrócę uwagę na jednorazowe transakcje, które miały istotny wpływ na wyniki ostatnich trzech miesięcy roku.Czwarty kwartał pozytywnie zaskoczył w obszarze przychodów. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Ciech urósł o prawie 3,6%., przy całorocznej dynamice na poziomie 0,9%. Poniżej wykres obrazujący strukturę przychodów według głównych segmentów.
Widać wyraźnie, iż przyrost przychodów grupy został wygenerowany głównie w dwóch segmentach tj. sodowym oraz ogranicznym. O ile przyrosty w tej pierwszej dywizji nie są jakimś wielkim zaskoczeniem, to dobry wynik segmentu ogranicznego jest pewną niespodzianką. W strukturze przychodów widać, iż rośnie sprzedaż środków ochrony roślin. GK Ciech chce mocniej zaistnieć na tym rynku podejmując różnorakie działania m.in. w pierwszym kwartale 2016 wypuszczając nową linię produktową pod marką Ziemovit, która została skierowana również do segmentu Home & Garden. Dywizja sodowa urosła o ponad 3,4% r/r. Od drugiego kwartału bieżącego roku należy oczekiwać wyższej dynamiki w tym segmencie ze względu na oddanie do użytkowania drugiego etapu inwestycji Projektu Soda 200+. Tym razem moce produkcyjne zwiększą się o 140 tys. t, co stanowi ponad 5% aktualnym zdolności wytwórczych dywizji podstawowej. Słabiej w czwartym kwartale radziła sobie segment krzemiany i szkło, tutaj tak jak w poprzednich kwartałach brakowało przychodów z tytułu tradingu siarki.


Pod względem rentowności core businessu czwarty kwartał jak i cały 2015 wyglądają zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej. Głównym driverem poprawy pozostaje segment sodowy, choć trzeba zauważyć, iż w odniesieniu do trzeciego kwartału 2015 w końcówce roku nastąpiło nieznaczne pogorszenie rentowności. Zyskowność podstawowego segmentu GK Ciech jest bardzo zbliżona do konkurencji. Dywizja chemiczna Solvay w 2015 zaraportowała % EBITDA na poziomie 26% (wzrost z 25%)

Całkiem dobrze w ostatnim kwartale radziła sobie dywizja organiczna, która znacząco poprawiła rentowność. Wyniki tego segmentu są nakręcane przez niskie ceny surowców. Pomimo poprawy należy jednak zauważyć, iż dywizja organiczna pozostaje ciągle najmniej dochodowym segmentem w GK Ciech. Na wyniki segmentu krzemiany ciągle istotny wpływ ma brak przychodów z tradingu siarki. Rentowność tej dywizji powinna ustabilizować się w 2016 w okolicach 20% (%EBITDA).

Na finalny wynik czwartego kwartału istotny wpływ mają dwie jednorazowe operacje. Pierwsza znacząco podniosła koszty finansowe, gdyż GK Ciech pod koniec roku musiała uwzględnić premię za wcześniejszą spłatę obligacji. Wpływ na wynik 4Q wyniósł ok. -100 MPLN, na co składa się 73 MPLN kosztów kuponu oraz 25 MPLN niezamortyzowanego kosztu istniejącego finansowania. Operacja związana jest z refinansowaniem zadłużenia i zamiany obligacji na kredyt. Co w dłuższej perspektywie wiąże się ze spadkiem kosztów odsetkowych o około 50 MPLN, dzięki czemu poprawi się finalna rentowność grupy.

Druga operacja miała miejsce na poziomie podatku dochodowego, a konkretnie podatku odroczonego i miała charakter przeciwstawny do pierwszej. GK Ciech wykazała w sprawozdaniu aktywo z tytułu podatku odroczonego a wiąże się on z potencjalną możliwością odpisu strat podatkowych. Ta operacja nie miała charakteru gotówkowego i podkręciła finalny wynik o ponad 100 MPLN co równoważny negatywny wpływ pierwszej operacji wykazanej w kosztach finansowych.

Bilans wygląda dość stabilnie, choć ciągle jest obciążony wysokim zadłużeniem odsetkowym. Spłata kredytu konsorcjalnego jest odroczona w czasie. Pierwsza płatność przypada na koniec 2018 i stanowi 14,93% kredytu. Warto zwrócić uwagę, iż w ostatnim roku GK Ciech mocno inwestowała w majątek trwały. W dużej mierze jest to wynik realizacji projektu Soda 200+, który ma zakończyć się w 1Q 2016. CAPEX mocno widoczny jest również w przepływach pieniężnych. W 2015 grupa wygenerowała prawie 460 MPLN nadwyżki gotówki na działalności operacyjnej, która uwzględnia również zapłacone odsetki. Wszystkie środki zostały przeznaczone na proces inwestycyjny, co powoduje, iż free cash flow został ścięty do zera.

Podsumowując, zeszły rok był dla GK Ciech pod każdym względem bardzo udany. Dzięki sprzyjającym warunkom rynkowym grupa poprawiła rentowność core businessu szczególnie w podstawowym segmencie sody. Dodatkowo pod koniec roku został zrefinansowany dług, co pozytywnie wpłynie na wyniki w kolejnych kwartałach. Ciech generuje solidne nadwyżki gotówki, jednakże potrzeby inwestycyjne pozostają bardzo duże co skutkuje zerowym free cash flow i brakiem przestrzeni jeżeli chodzi o dodatkową premię dla akcjonariuszy.

Przed spółką teraz rok 2016, w którym będzie bardzo trudno o dalszą poprawę rentowności. W mojej ocenie należy oczekiwać nawet powolnej erozji marży, szczególnie w segmencie sodowym. Ten negatywny trend będzie zacierany jednak przez wzrost skali działalności głównie ze względu na zakończenie projektu Soda 200+. Sumarycznie należy oczekiwać nieznacznej poprawy wyników na poziomie operacyjnym. Największą korzyść przyniesie Ciechowi ograniczenie kosztów finansowych w związku z refinansowaniem długu. Finalnie grupa może wygenerować przychód w okolicach 3,4 mld PLN przy zysku netto na poziomie 440 MPLN. W takim wypadku wyceny dochodowe i mnożniki przekroczyłby zdecydowanie 90 PLN zbliżając się do 100 PLN.

www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 kwietnia 2016 20:00

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 146
Wysłane: 31 sierpnia 2016 15:29:45 przy kursie: 67,49 zł
Spółka dzisiaj opublikowała półroczny raport. Można prosić o omówienie ?

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 8 września 2016 06:27:15 przy kursie: 64,10 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH (GKC) NA PODSTAWIE RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym półroczu 2016 r. GK Ciech kontynuowała dotychczasowe pozytywne tendencje wynikowe notując r/r znaczącą poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, jednakże przy dość ograniczonej zmianie przychodów. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 2%, zysk brutto na sprzedaży o 17%, zysk netto na sprzedaży o 19%, zysk operacyjny o 43%, zysk brutto o 87%, a zysk netto o 90%, w tym dla akcjonariuszy o 91%. W samym 2kw sytuacja prezentowała się podobnie – przychody poprawiły się r/r o 3%, zysk brutto na sprzedaży o 20% (marża brutto wyniosła 30,8 wobec 26,5% przed rokiem; odnotować warto tu, że cały czas poprawa marży i wyniku brutto na sprzedaży to efekt spadających kosztów własnych sprzedaży przy jednoczesnym niewielkim bo niewielkim ale jednak wzroście przychodów), zysk netto na sprzedaży o 26%, zysk operacyjny o 57% (na działalności pozostałej wykazano 27,6 mln zł przychodów netto wobec 8,1 kosztów netto przed rokiem), zysk brutto o 86% (efekt 8,3 mln zł przychodów netto wobec 14,7 mln zł kosztów przed rokiem na działalności finansowej), a zysk netto o 89% (w tym dla akcjonariuszy o 88%).

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak podano w „Sprawozdaniu Zarządu…” na wyniki Grupy in plus wpłynęło w szczególności:
- utrzymanie ubiegłorocznej koniunktury gospodarczej w UE oraz w Polsce (w szczególności dotyczy to sektorów będących istotnymi odbiorcami produktów GKC - chemikalia i wyroby chemiczne; wyroby z gumy i tworzyw sztucznych; produkcja pojazdów samochodowych; produkcja mebli; produkcja artykułów spożywczych;
- niewielki wzrost cen sody kalcynowanej na rynkach europejskich od początku 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego;
- niższe r/r europejskie ceny energetycznych surowców do produkcji sody kalcynowanej (koks, węgiel, gaz ziemny);
- zbilansowany rynek sody kalcynowanej (zrównoważenie popytu i podaży) z tendencją do wzrostu popytu;
- niższy r/r poziom cen ropy naftowej i w konsekwencji niskie ceny surowców dla przemysłu organicznego korzystne dla działalności w segmencie organicznym Grupy;
- obniżenie r/r wartości polskiej waluty wobec EUR i USD sprzyjające opłacalności eksportu Grupy.

In minus z kolei oddziaływało:
- pogorszenie r/r krajowej produkcji budowlano-montażowej;
- słaba koniunktura na chińskim rynku sody kalcynowanej skutkująca utrzymaniem się niskich cen (szczególnie w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku) oferowanych przez dostawców sody z Chin na zamorskich rynkach, na których działa GKC;
- pogorszenie wyników CIECH Sarzyna S.A. (efekt przedsprzedaży środków ochrony roślin zrealizowanej w czwartym kwartale 2015 roku).

Z perspektywy rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) widać, że obu ujęciach czasowych wyniki Grupy ciągnie największa spośród wyodrębnionych dywizji – dywizja sodowa – w ramach której r/r odnotowano wzrosty przychodów, zysków i marż. W przypadku pozostałych dwóch dywizji produkcyjnych mamy już do czynienia z pewnymi problemami. W przypadku segmentu organicznego w 2kw wystąpiła r/r niewielka poprawa wyników, lecz przy jednoczesnym regresie przychodów (przy czym w skali całych 6m na wszystkich wyodrębnionych poziomach wynikowych jest r/r spadek). Z kolei w odniesieniu do segmentu krzemiany i szkło zarówno w skali 2kw jak i 6m wystąpiło r/r pogorszenie wyników.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc natomiast pod uwagę segmenty geograficzne należy zauważyć, że w przypadku dwóch głównych (łącznie ok 90% przychodów ogółem) obszarów gospodarczych – rynku krajowego oraz UE – zmiany sprzedaży w 2kw były nieznaczne – odpowiednio 4% oraz mniej niż 1%. Większą skalę zmian odnotowano w odniesieniu do przy najmniej na razie mniej istotnych kierunków eksportowych – na rynki europejskie będące poza UE sprzedaż w 2kw wzrosła r/r o 6%, a na rynki afrykańskie o 239%. Z kolei w przypadku rynków azjatyckich oraz pozostałych regionów odnotowano spadek sprzedaży o odpowiednio 16% i 24%.

Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKC w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) zaraportowane dane przełożyły się na dalszą poprawę głównych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat oraz poszczególnych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, przy założeniu utrzymania dotychczasowych tendencji w gospodarkach europejskich, in plus powinien wpływać wzrost zdolności produkcyjnych w zakresie sody kalcynowanej oraz zakładane przez Zarząd dalsze działania optymalizacyjne w zakresie funkcjonowania Grupy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze szczególnie korzystne uwarunkowania rynkowe, w jakich GKC funkcjonowała w ostatnim czasie, a które w bieżącym roku przy najmniej częściowo ulegają odwróceniu (trudno na razie określić na ile trwałemu) – głównie chodzi tu o notowania węgla i ropy naftowej. W związku z tym w drugiej połowie roku dalsza wyraźna poprawa marż może być trudniejsza do uzyskania.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC to w 2kw 2016 r. na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo korzystniej aniżeli rok wcześniej – 198 wobec 14,5 mln zł gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany w ramach przepływów operacyjnych, gdzie w bieżącym roku odnotowano dopływ środków rzędu 295,8 wobec 58,3 mln zł przed rokiem, który dodatkowo w decydującej mierze bazował na nadwyżce finansowej netto. W obszarze inwestycyjnym wykazano większe r/r wydatki netto (96,5 wobec 85,7 mln zł), a w finansowym 1,2 wydatków wobec 41,9 mln zł wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy utrzymanie pozytywnych tendencji w postaci wyraźnej poprawy sytuacji w zakresie ogólnego salda gotówkowego. Należy również odnotować utrzymującą się dość korzystną strukturę przepływów, w ramach której główną rolę odgrywa nadwyżka finansowa netto pozwalająca na pełne, lub bliskie pełnego, pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wydatków inwestycyjnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKC zwiększyła się o 5%. W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości składników trwałych o 4% (głównie środków trwałych) i składników obrotowych o 7% (głównie środków pieniężnych). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny zmniejszył się o 1%, a zobowiązania ogółem o 8% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 21%, a długoterminowe spadły o 3%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o mniej niż 1%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i na koniec okresu stanowił 56% zobowiązań ogółem).

Zmiany te, jakkolwiek nie do końca pozytywne, nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie nadal można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, bazującym jednakże w dużym stopniu na długu (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKC nie uległa istotnym zmianom względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (serwisowy rating utrzymał wcześniejszy poziom BBB-). Pod względem wskaźnikowym sytuacja w obszarze płynności finansowej i zadłużenia jest pod kontrolą, przy czym poziom zadłużenia może rodzić pewne problemy w przypadku pogorszenia wyników finansowych i choćby z tego względu warto byłoby go ograniczyć (tym bardziej, że w sporym zakresie ma charakter oprocentowany).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ciech na GPW. Co prawda wśród metod mnożnikowych i dochodowych można dopatrzyć się wskazań powyżej rynku, lecz z drugiej strony metody majątkowe są wyraźnie poniżej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 146
Wysłane: 9 września 2016 06:46:46 przy kursie: 63,50 zł
Dziękuję za omówienie

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 492
Wysłane: 28 października 2016 08:25:36 przy kursie: 61,78 zł
Do CIECH razy sztuka – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/do-ci...


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 15 listopada 2016 06:17:43 przy kursie: 62,90 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH (GKC) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 3KW 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2016 r. GK Ciech kontynuowała dotychczasowe pozytywne tendencje wynikowe notując r/r poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7%, zysk brutto na sprzedaży o 12% (marża brutto poprawiła się z 29,1 do 30,6%), zysk netto na sprzedaży o 14% (koszty sprzedaży wzrosły 22%, a koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 4%, co przełożyło się na łączną zmianę o +9%), zysk operacyjny o 10% (ponad 2x większe koszty netto na działalności pozostałej: -9,7 wobec -4,0 mln zł), zysk brutto o 20% (mniejsze o blisko 1/3 koszty finansowe netto: -19,6 wobec -27,5 mln zł), a zysk netto o 30%, w tym dla akcjonariuszy o 33% (na wyższy wynik netto wpłynęło rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z działalnością w Pomorskiej SSE).

Tym samym w ujęciu narastającym za 9m sytuacja prezentowała się podobnie – przychody poprawiły się r/r o 4%, zysk brutto na sprzedaży o 15%, zysk netto na sprzedaży o 17%, zysk operacyjny o 31%, zysk brutto o 61%, a zysk netto o 63% (w tym dla akcjonariuszy o 64%).

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak podano w „Sprawozdaniu Zarządu…” na wyniki Grupy in plus wpłynęło w szczególności:
- wzrost wolumenu produkcji i sprzedaży sody – sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200;
- nieznaczny wzrost cen sody pochodzącej z Polski i Niemiec;

In minus z kolei oddziaływały takie zdarzenia jak:
- nieznaczny spadek cen sprzedaży sody z Rumunii – efekt wzrostu konkurencyjności sody amerykańskiej kosztem chińskiej;
- niższa ilość sprzedaży sody z Rumunii w efekcie zatrzymania instalacji w sierpniu (brak dostaw pary z CET Govora);
- duża podaż i intensywne działania konkurentów na rynku soli, presja na obniżenie cen,
- niższy wolumen sprzedaży środków ochrony roślin (przedsprzedaż 2015, uwarunkowania rynkowe, zaległości w dopłatach UE dla rolnictwa) oraz tworzyw (presja konkurencyjna dostawców azjatyckich i europejskich);
- spadek wolumenu sprzedaży opakowań w efekcie wzrostu konkurencji krajowej i zagranicznej.

Z perspektywy rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) widać, że obu ujęciach czasowych wyniki Grupy nadal ciągnie największa spośród wyodrębnionych dywizji – dywizja sodowa – w ramach której r/r odnotowano wzrosty przychodów, zysków i marż (aczkolwiek nie są to już tak wyraźne progresje jak we wcześniejszych okresach sprawozdawczych). Podobne zmiany, choć na mniejszą skalę, wystąpiły w 3kw również w ramach dywizji krzemiany i szkło. Z kolei w przypadku segmentu organicznego poprawę odnotowano jedynie w odniesieniu do przychodów, wyniku oraz marży ebit ; pozostałe wielkości wynikowe oraz marże uległy r/r pogorszeniu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z kolei w ujęciu geograficznym w 3kw b.r. z dobrej strony pokazał się rynek krajowy (+16%), nieunijne rynki europejskie (+12%) oraz rynki azjatyckie (+25%), z czego największy udział w przychodach ogółem miał rynek krajowy (41%). Niższą r/r sprzedaż odnotowano z kolei na rynkach UE (-1%) oraz afrykańskich (-38%).

Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKC w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) w dalszym ciągu mamy do czynienia z poprawą głównych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat oraz poszczególnych wskaźników rentowności (choć w odniesieniu do ROA i ROE poprawa ta jest już nieznaczna).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, oczywiście przy założeniu utrzymania korzystnej sytuacji na rynku europejskim, Zarząd spodziewa się kontynuacji dotychczasowej tendencji. Sprzyjać temu powinny dodatkowo dalsze działania na rzecz rozwoju i poprawy efektywności działania Grupy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że poza rosnącymi od początku roku cenami węgla (negatywne przełożenie na koszty) na horyzoncie pojawiają się inne niekorzystne czynniki: planowane na lata 2017-18 uruchomienie nowych fabryk sody kalcynowanej i oczyszczonej w Turcji (możliwe przełożenie na spadek cen sody w Europie), słabnąca koniunktura gospodarcza w Polsce, konieczność pokrycia deficytu uprawnień do emisji CO2 w okresie rozliczeniowym 2013-20 (przełożenie na koszty) oraz zmiany prawne w Polsce dot. sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (w 2020 r. w trakcie rewizji posiadanego przez Grupę pozwolenia, Min. Środowiska może ograniczyć warunki korzystania z wód – Grupa ocenia to ryzyko jako średnie), a także możliwość wzrostu od 1 stycznia 2017r. jednostkowych stawek za pobór wód oraz „opłatę za tzw. gotowość” (tu ryzyko oceniane jest jako duże).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC to w 3kw 2016 r. na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo mniej korzystnie aniżeli rok wcześniej – -70,8 wobec +32,8 mln zł gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miały wyraźnie wyższe r/r finansowe wydatki netto związane głównie z wypłaconą dywidendą (-151,7 wobec -22,9 mln zł). W obszarze operacyjnym Grupa wypracowała większą gotówkę (187,7 wobec 168,4 mln zł przy wyraźnie wyższej nadwyżce finansowej netto (210,1 wobec 171,1 mln zł), a w obszarze inwestycyjnym wykazała nieco mniejsze r/r wydatki netto (106,7 wobec 112,8 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy obniżenie poziomu ogólnego salda gotówkowego, przy zachowaniu ogólnej struktury przepływów. Nadal główną rolę odgrywa tu nadwyżka finansowa netto pozwalająca na pełne, lub bliskie pełnego, pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wydatków inwestycyjnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKC uległa zmniejszeniu o 2%. W przypadku aktywów wiązało się to z brakiem istotnych zmian wartości w zakresie składników trwałych (wzrost środków trwałych zneutralizował spadek aktywów z tytułu odroczonego podatku) oraz spadkiem o 9% wartości składników obrotowych (głównie zapasów i środków pieniężnych). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny zwiększył się o 12%, a zobowiązania ogółem uległy zmniejszeniu o 10% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 22%, a długoterminowe o 4%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o mniej niż 1%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i na koniec okresu stanowił 62% zobowiązań ogółem).

Zmiany te wpłynęły nieco in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie nadal można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, bazującym cały czas w dużym stopniu na długu, choć już w nieco mniejszym zakresie (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKC nie uległa istotnym zmianom względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (serwisowy rating poprawił się do poziomu BBB). Pod względem wskaźnikowym sytuacja w obszarze płynności finansowej i zadłużenia jest pod kontrolą; dodatkowo poszczególne relacje uległy w rozpatrywanym okresie poprawie oddalając się od poziomów uznawanych za graniczne.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa nadal wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ciech na GPW. Grupa najkorzystniej prezentuje się pod względem wycen dochodowych. Wśród wycen mnożnikowym mamy zarówno takie wskazujące na przewartościowanie jak i niedowartościowanie. Z kolei metody majątkowe dają wyniki wyraźnie poniżej wyceny rynkowej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 346
Wysłane: 30 marca 2017 18:57:11 przy kursie: 79,87 zł
prośba o analizę 4 kwartału 2016. I tak się zastnawiam skąd niechęć do wypłaty dywidendy - będą przejęcia?
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 9 kwietnia 2017 15:42:58 przy kursie: 79,00 zł
Wszystko po staremu

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH (GKC) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres październik-grudzień, podobnie zresztą jak cały 2016r., był bardzo udany dla GK Ciech, która mimo artykułowanych coraz to nowych czynników ryzyka kontynuowała dotychczasowe pozytywne tendencje wynikowe, notując r/r poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. W obszarze działalności operacyjnej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 12%, zysk brutto na sprzedaży o 37% (marża brutto poprawiła się z 24,1 do 29,5%), zysk netto na sprzedaży o 46% (koszty sprzedaży wzrosły 30%, a koszty ogólnego zarządu o 11%, co przełożyło się na łączną zmianę o +23%), a zysk operacyjny o 48% (nieco większe koszty netto na działalności pozostałej: -5,3 wobec -4,9 mln zł). Za sprawą znacznego ograniczenia kosztów finansowych netto (-5,7 wobec -122,9 mln zł przed rokiem; efekt restrukturyzacji zadłużenia – wcześniejsza spłata długu o wyższym oprocentowaniu i zastąpienia o niższym) na poziomie wyniku brutto wykazano 156,4 mln zł zysku wobec 13,5 mln zł straty przed rokiem. Z kolei po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie końcowego wyniku netto odnotowano wzrost zysku o 98% (progres byłby wyższy, lecz w okresie odniesienia dużo bardziej pozytywnie na wynik końcowy wpłynął podatek odroczony).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m sytuacja prezentowała się podobnie – przychody poprawiły się r/r o 6%, zysk brutto na sprzedaży o 20%, zysk netto na sprzedaży o 24%, zysk operacyjny o 35% (efekt rozwiązania rezerw i aktualizacji wyceny nieruchomości), zysk brutto o 125% (efekt restrukturyzacji finansowania, co najlepiej widać po płaconych odsetkach, które przy zbliżonym, a nawet wyższym zadłużeniu są ok 1,5x mniejsze), a zysk netto o 72%, w tym dla akcjonariuszy o 73% (zmniejszenie tempa wzrostu zysku netto względem poziomu brutto wynika z płatności podatkowej w 2016r., podczas gdy w okresie odniesienia wystąpił pokaźny podatek odroczony).

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak podano w „Sprawozdaniu Zarządu…” na wyniki Grupy wpłynęło w szczególności:
- wzrost wolumenu produkcji i sprzedaży sody – sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200;
- utrzymanie atrakcyjnych poziomów cenowych sody pochodzącej z Polski i Niemiec;
- korzystna sytuacja rynkowa, w tym również w odniesieniu do surowców energetycznych oraz walut.

Z perspektywy rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) nie zaszły istotne zmiany. W obu ujęciach czasowych wyniki Grupy nadal ciągnie największa spośród wyodrębnionych dywizji – dywizja sodowa – w ramach której r/r odnotowano wzrosty przychodów, zysków i marż. Podobne zmiany, choć na mniejszą skalę, wystąpiły w 4kw również w ramach dywizji organicznej oraz krzemiany i szkło, przy czym w skali całego roku był tu pewien problem z poprawą na poziomie wyników EBIT i EBITDA.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Natomiast w ujęciu geograficznym w 4kw odnotowano poprawę przychodów na wszystkich wykazywanych rynkach z wyjątkiem państw europejskich spoza UE (-9%). W największym stopniu przychody wzrosły na rynki o mniejszym udziale w sprzedaży ogółem, tj. azjatyckie (+52%), pozostałe (+34%) oraz afrykańskie (+23%), przy czym należy zauważyć, że w odniesieniu do głównych rynków wzrost przychodów również był dwucyfrowy – Polska +11%, a UE +12%. W skali całego roku natomiast przychody na rynku krajowym wzrosły o 4%, UE o 3%, pozostałych państwach Europy o 6%, afrykańskim o 33%, azjatyckim o 32% i pozostałych o 78%.

Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKC w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) w dalszym ciągu mamy do czynienia z poprawą głównych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat oraz poszczególnych wskaźników rentowności (choć w przypadku do ROA mamy pewne wyhamowanie).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych Zarząd Grupy zapatruje się z umiarkowanym optymizmem. Wynikom GKC powinna sprzyjać sygnalizowana od pewnego czasu poprawa koniunktury w Europie Zachodniej i Polsce (dwóch głównych rynkach zbytu) oraz rozszerzanie sprzedaży w różnych kierunkach (tu odnotować trzeba, że Grupa jest już od pewnego czasu obecna na najszybciej rosnących rynkach poza CEE, tj. Indiach i na Bliskim Wschodzie oraz Afryce). Co prawda sporo mówi się też o potencjalnych czynnikach negatywnych, lecz tu albo pozostaje jeszcze sporo niewiadomych i trudno ocenić skalę tego wpływu (uruchomienie nowych fabryk sody kalcynowanej i oczyszczonej w Turcji), albo podejmowane są starania neutralizacyjne czy też ograniczające negatywny wpływ (wzrost cen surowców energetycznych). W kontekście wzrostu podaży sody na rynku warto jednocześnie zauważyć, że popyt również jest aktywny, a jego wzrost w skali roku szacuje się na mniej więcej równy przyrostowi nowych mocy wytwórczych.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC to w 4kw 2016 r. na poziomie salda ogólnego wypadło ono bardziej korzystnie aniżeli rok wcześniej – 157,1 wobec 117,6 mln zł gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miały wyraźnie wyższe r/r przepływy operacyjne (287,6 wobec 85,9 mln zł), które w dużym stopniu bazowały na nadwyżce finansowej netto, oraz sporo niższe inwestycyjne wydatki netto (-107,8 wobec -172,9 mln zł). Z kolei w obszarze finansowym Grupa wykazała 22,7 wydatków netto wobec 204,5 wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy wzrost poziomu ogólnego salda gotówkowego, przy korzystnej ogólnej strukturze przepływów (jedyna ważniejsza zmiana to przejście salda finansowego z dodatniego na ujemne). Warto również podkreślić, że nadal główną rolę w rachunku przepływów odgrywają przepływy operacyjne bazujące niemal w całości na nadwyżce finansowej netto, które pozwalają na nadwyżkowe pokrycie poszczególnych wydatków.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKC uległa zwiększeniu o 10%. W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości w zakresie składników trwałych o 6% (wzrost środków trwałych oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku) i obrotowych o 21% (głównie zapasów i środków pieniężnych). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny zwiększył się o 11%, a zobowiązania ogółem o 9% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 50%, a długoterminowe spadły o 7%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 2%, głównie w obszarze długoterminowym, i na koniec okresu stanowił 56% zobowiązań ogółem).

Zmiany te wpłynęły nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie nadal można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, bazującym cały czas w dużym stopniu na długu, choć już w nieco mniejszym zakresie (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKC nie uległa istotnym zmianom względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (serwisowy rating poprawił się do poziomu BBB). Pod względem wskaźnikowym sytuacja w obszarze płynności finansowej i zadłużenia pozostała pod kontrolą; część relacji uległa pewnemu pogorszeniu, a część poprawie, lecz bez istotnego wpływu na ogólny obraz sytuacji, który jest korzystny.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Pod względem serwisowych automatów wszystko pozostaje bez zmian – jako wypadkowa nadal wskazują one na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ciech na GPW. Najkorzystniej prezentuje się ona pod względem wycen dochodowych. Wśród wycen mnożnikowym mamy zarówno takie wskazujące na przewartościowanie jak i niedowartościowanie. Z kolei metody majątkowe dają wyniki wyraźnie poniżej wyceny rynkowej.

Pewnym rozczarowaniem może być fakt, że mimo bardzo dobrych wyników i sytuacji finansowej Ciech nie podzieli się zyskiem za 2016r. z akcjonariuszami. Zdecydowały o tym planowane wydatki inwestycyjne, w tym także przesunięte z roku poprzedniego, oraz przypadająca w br. spłata obligacji o wartości 160 mln zł.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Silverr
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 178
Wysłane: 21 czerwca 2017 12:34:43 przy kursie: 63,42 zł
Ktoś ma pomysł skąd tutaj takie spadki w ostatnim czasie? Chodzi tylko o brak dywidendy czy coś złego się w spółce dzieje?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 711
Wysłane: 22 lipca 2017 19:42:39 przy kursie: 61,20 zł
CIECH - analiza techniczna na życzeniekliknij, aby powiększyć

Zacznijmy od chronologii:
- 10/2011-12/2015 - hossa;
- 01/2016-06/2016 - korekta, znosząca 50% hossy;
- 07/2016-obecnie - próba kontynuacji hossy.
Niestety, próba kontynuacji nie powiodła się. Popyt poniósł porażkę na poziomie szczytu z końca 2016 roku, co przyczyniło się do zejścia notowań na niższe poziomy cenowe. Teoretycznie jednak nie możemy mówić o załamaniu wzrotów tak długo, jak popyt będzie w stanie utrzymać notowania powyżej poziomu 54 zł. Dopiero jego przełamanie naruszyłoby sekwencję coraż wyższych szczytów i dołków, czego konsekwencją niechybnie byłby test minimów sprzed przeszło roku.
Na chwilę obecną nie widać jednak przesłanek do angażowania sie po długiej stronie rynku. Na wskaźnikach obowiązują zalecenia sprzedaży. W przypadku utraty wsparcia na 58,60zł trzeba będzie odmawiać zdrowaśki za istotne z technicznego punktu widzenia wsparcie na poziomie 54 zł.
Najbliższy istotny opór, pokonanie którego pozwoliłoby na optymistyczne spojrzenie w przyszłość, znajduje się na poziomie 70,60 zł.

Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 6 września 2017 12:59:56 przy kursie: 64,59 zł
Wstrząśnięte, niezmieszane - OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH (GKC) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1 PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po wielu okresach systematycznej poprawy wyników w ostatnim czasie GK Ciech nie rozpieszcza inwestorów pod tym względem notując pogorszenie w ujęciu r/r na większości poziomów wynikowych rachunku zysków i strat. W 2kw 2017r Grupa kontynuowała co prawda wzrost r/r przychodów (+2%), lecz na każdym kolejnym poziomie wynikowym odnotowano już regres zysków i to o rosnącej dynamice – zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 17% (marża brutto wyniosła 24,8 wobec 30,3% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 27% (zaważyły na tym głównie wyższe koszty sprzedaży), zysk operacyjny o 32% (blisko 3x mniejsze przychody netto z działalności pozostałej), zysk brutto o 40% (9,4 kosztów netto wobec 8,2 mln zł przychodów netto przed rokiem; efekt ujemnych różnic kursowych), zysk netto o 43% (wyższa faktyczna stopa opodatkowania – 24 wobec 20% przed rokiem).

W ujęciu narastającym za 6m sytuacja prezentowała się podobnie, choć poszczególne zmiany r/r były nieco bardziej korzystne (czy właściwie mniej negatywne) – przychody poprawiły się r/r o 5%, zysk brutto na sprzedaży spadł o 12%, zysk netto na sprzedaży o 23%, zysk operacyjny o 25%, a zysk brutto i netto o 35%.

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Należy przy tym odnotować, że jakkolwiek Grupa zaraportowała negatywne dynamiki na poszczególnych poziomach wynikowych to jednocześnie okazały się one mniej negatywne aniżeli konsensus analityków biur maklerskich (różnica wyniosła mniej więcej 2-4% na plus).

Pogorszenie wyników GKC było skutkiem przeważenia negatywnego wpływu niższych r/r cen sody kalcynowanej na rynku europejskim (przyczyną są tu oczekiwania uruchomienia w b.r. nowych mocy produkcyjnych w Turcji), wyższych r/r cen ropy, gazu i węgla oraz umocnienia r/r PLN względem EUR i USD nad pozytywnym wpływem związanym z dobrą kondycją i dynamiką wzrostu polskiej i unijnej gospodarki, a co za tym idzie zamówieniami z różnych gałęzi przemysłu.

Z perspektywy rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) doszło do odwrócenia niemal o 180 stopni dotychczasowej sytuacji. W obu ujęciach czasowych wyniki Grupy były pod presją największej spośród wyodrębnionych dywizji – dywizji sodowej – w ramach której odnotowano r/r spadki przychodów, a zwłaszcza zysków i marż. W ramach dwóch pozostałych dywizji produkcyjnych (organicznej oraz krzemiany i szkło) dla większości poziomów wynikowych udało się co prawda utrzymać r/r tendencję wzrostową, lecz przy znacznie niższych marżach (zwłaszcza dotyczy to dywizji krzemiany i szkło).


kliknij, aby powiększyć


Z kolei w ujęciu geograficznym (tabela poniżej, jednostka – tys. zł), zarówno w ujęciu kwartalnym jak i 6-miesięcznym, również odnotowano pewne pogorszenie względem wcześniejszych okresów sprawozdawczych, gdyż obecnie z sześciu wyróżnianych przez Grupę regionów trzy cechują się spadkiem sprzedaży (UE, Afryka, Pozostałe regiony) a trzy wzrostem (Polska, Pozostała Europa, Azja).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKC w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) mamy ostatnio do czynienia z odwróceniem o 180 stopni dotychczasowego (wzrostowego) obrazu sytuacji. Biorąc pod uwagę wielkości wynikowe tendencję wzrostową utrzymują jedynie przychody, a pod względem wskaźników rentowności mamy solidarne oddawanie wcześniej zdobytych poziomów.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Co do oczekiwań względem kolejnych okresów sprawozdawczych i wyników GKC podstawową niewiadomą są ceny surowców wykorzystywanych w działalności produkcyjnej Grupy (ropa, gaz, węgiel, koks) oraz kurs złotówki względem euro i dolara amerykańskiego, gdyż póki co nie widać zagrożeń dla utrzymania pozytywnych tendencji w gospodarce europejskiej, w tym polskiej. W tym kontekście należy zauważyć, że o ile surowce są obecnie na poziomach porównywalnych z tymi w 2 półroczu 2016 r. to złotówka nadal jest dużo mocniejsza r/r, co nadal może negatywnie rzutować na przychody Grupy z rynków zagranicznych. Dodatkowo pozostaje kwestia cen sody kalcynowanej (rzutującej na największą pod względem wpływu na wyniki Grupy dywizji produkcyjnej), które są ostatnio pod presją z uwagi na oczekiwany wzrost mocy produkcyjnych w Turcji. Tak więc ogólnie rzecz biorąc w najbliższym czasie GKC jest skazana na działalność w nieprzychylnych uwarunkowaniach rynkowych i powrót do ścieżki szybkiego wzrostu wyników może być trudny do osiągnięcia w najbliższych okresach.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC to w 2kw 2017 r. na poziomie salda ogólnego wypadło ono nieco słabiej aniżeli rok wcześniej – 192 wobec 198 mln zł gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Na gorszym wyniku zaważyły głównie przepływy operacyjne, które były niższe r/r zarówno w ujęciu ogólnym (276 wobec 296 mln zł), jak i w ograniczeniu do samej nadwyżki finansowej netto (153 wobec 218 mln zł). Wydatki inwestycyjne netto były nieco mniejsze r/r (82 wobec 96 mln zł), a wydatki finansowe podobnie jak przed rokiem nieznaczne (1,8 wobec 1,2 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy kontynuację powolnego spadku ogólnego salda gotówkowego i operacyjnego, jednakowoż nadal przy korzystnej ogólnej strukturze przepływów (dodatkowo oba główne salda cały czas są w zakresie wartości dodatnich). Mimo występującej ostatnio negatywnej tendencji warto zauważyć, że nadal główną rolę w rachunku przepływów odgrywają przepływy operacyjne bazujące niemal w całości na nadwyżce finansowej netto, które pozwalają na nadwyżkowe pokrycie inwestycyjnych i finansowych wydatków netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKC uległa zwiększeniu o 1%. W przypadku aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości w zakresie składników trwałych o 1% i wzrostem wartości składników obrotowych o 7% (głównie środków pieniężnych). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny zwiększył się o 5%, a wartość zobowiązań ogółem spadła o 2% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 3%, a długoterminowe o 1%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 1%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i na koniec okresu stanowił 60% zobowiązań ogółem).

Zmiany te wpłynęły nieco in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), gdzie i tak nadal można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, bazującym jednak cały czas w dużym stopniu na długu, choć już w coraz mniejszym zakresie; na uwagę zasługuje przy tym pozytywna struktura kapitału obrotowego netto wskazująca na jego sporą nadwyżkę względem bieżących potrzeb Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKC uległa pewnej poprawie względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (serwisowy rating poprawił się do poziomu BBB+). Potwierdzają to również zmiany wartości poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Pod względem serwisowych automatów wszystko pozostaje bez zmian – jako wypadkowa nadal wskazują one na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ciech na GPW. Najkorzystniej nadal prezentuje się ona pod względem wycen dochodowych (tu jednak trzeba pamiętać, że serwisowe wyceny bazują na dobrych wynikach z przeszłości, a jak zauważono w omówieniu raportu przyszłość stoi pod znakiem zapytania). Wśród wycen mnożnikowym mamy zarówno takie wskazujące na przewartościowanie jak i niedowartościowanie. Z kolei metody majątkowe dają wyniki wyraźnie poniżej wyceny rynkowej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ciech,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 września 2017 13:46

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 711
Wysłane: 7 września 2017 20:05:08 przy kursie: 63,49 zł
CIECH - analiza techniczna na życzeniekliknij, aby powiększyć


Wygląda na to, że uczestnicy rynku probują rozegrać formację oRGR, która w założeniu ma zakończyć trwające od marca bieżącego roku spadki. Graczom udało się ukształtować rewersalową formację, łamiąc linię szyi. Dotknięcie długoterminowej wykładniczej spowodowało odejście, które na chwilę obecną możemy traktować jako ruch powrotny. Niepokoi jedynie dzisiejszy słupek wolumenu, wyróżniający się na tle poprzednika.

Teraz kurs akcji jesr zakładnikiem dwóch EMA - 50- oraz 200-okresowej. Jak widać po strzałkach w kolorach odpowiadających wykładniczej, w ostatnim półroczu wielokrotnie wyznaczały one kierunek poruszania się cen. Bazowym scenariuszem jest zakończenie kilkudniowej przeceny na linii szyi, wzmocnionej EMA50 i ponowna konfrontacja z EMA200. Skuteczny atak pozwoliłby na realizację zasięgu wzrostów (70,65 zł), wynikającą z wysokości formacji. Kolejny poziom docelowy to 76,70 zł.

Ten pozytywny scenariusz przestałby obowiązywać w przypadku zejścia poniżej prawego ramienia (60 zł)

Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

darkol1912
darkol1912 PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-06-04
Wpisów: 168
Wysłane: 18 października 2017 14:40:36 przy kursie: 62,35 zł
Witam,

proszę o aktualizację na Ciechu .

Czy aby nie zostało zanegowane oRGR ?


Pzdr
Darek

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 470
Wysłane: 18 października 2017 14:52:57 przy kursie: 62,35 zł
Witam
Prośba o wrzucanie próśb w dedykowanym wątku.
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...
Prośby na wątkach spółek łatwiej przegapić, a w związku z tym analiza może pojawić się z opóźnieniem.
Pozdrawiam

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 711
Wysłane: 18 października 2017 19:56:33 przy kursie: 62,35 zł
CIECH - analiza techniczna na życzenie


A miało być tak pięknie. Na wykresie ukształtowała się formacja oRGR, co do której trudno było mieć jakiekolwiek zastrzeżenia zarówno pod względem rozkładu wolumenu, jak i sposobu przełamania linii szyi. Niestety, graczom nie udało sie zrealizować w pełni zasięgu wynikający z wysokości formacji. Zwyżka zgasła na pierwszym napotkanym oporze (czerwona pozioma linia) i po drugiej nieudanej próbie notowania zawróciły. Nie możemy mówić o zanegowaniu formacji, gdyz takowym byłoby zejście poniżej prawego ramienia - możemy natomiast uznać ją za spaloną.
Brak realizacji zasięgu wybicia potraktowałbym jako świadectwo przewagi podaży nad popytem, konsekwencją czego może być przejście do realizacji negatywnego scenariusza. Za takowym przemawia m.in układ EMA50 i EMA200 - często przecięcie długoterminowej przez 50-okresową od góry a następnie poruszanie się w tym samym kierunku w niewielkiej odległości jest zapowiedzią kontynuacji spadków.
W konkretnym wypadku uzależniłbym dalsze losy notowań od zachowania kursu akcji względem poziomu 60 zł - w ciągu ostatniego roku 6-ktotnie decydował on o kierunku poruszanie się cen. Ewentualna utrata tego wsparcia mogłaby przyczynić się do rozpoczęcia kolejnego średnioterminowego impulsu spadkowego. Szczególnie, że wskaźniki techniczne są bliskie wygenerowania sygnałów sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,631 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d