pixelg
UNIMOT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UNIMOT [UNT]

AKTUALNY KURS: 30,95 zł (+1,64%) 03-12-2020 17:00
tj
tj PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 2 maja 2019 15:07:23 przy kursie: 10,80 zł
Jakby były "trupy w szafie" to wiceprezes by nie kupował.

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 922
Wysłane: 2 maja 2019 17:52:33 przy kursie: 10,80 zł
A jakby nie było żadnych trupów to wszyscy z otoczenia Unimot kupowaliby akcje, póki co nie widać nawet aby nawet główny akcjonariusz dobierał z rynku akcje.


tj
tj PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 2 maja 2019 23:42:17 przy kursie: 10,80 zł
Wydaje mi się, że insajderzy nie mogą obecnie kupować( 30 dni przed raportem )


BearHand
32
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 695
Wysłane: 3 maja 2019 10:20:32 przy kursie: 10,80 zł
Krewa w ostatniej analizie wskazywał na możliwość korekty do obecnych poziomów.

Bartas_Gda
0
Dołączył: 2018-05-12
Wpisów: 86
Wysłane: 14 maja 2019 17:42:16 przy kursie: 11,70 zł
i mamy wyniki za 1q19 - bardzo mocne w mojej ocenie:

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

mlutek68
mlutek68 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-11-07
Wpisów: 264
Wysłane: 14 maja 2019 17:59:59 przy kursie: 11,70 zł
To moze jutro kurs przełamie 12zł i znowu powróci stopniowo do wzrostów bo ta korekta była stanowczo zbyt duza, myślałem ze na 12 się zakończy, albo moze to była specjalna wyprzedaz przed wynikami aby wystraszyc ludzi i pozbierac przed wynikami, Jak sądzicie ,,,,

Bartas_Gda
0
Dołączył: 2018-05-12
Wpisów: 86
Wysłane: 14 maja 2019 18:14:07 przy kursie: 11,70 zł
We wspomnianym obszarze ~12 zł stało sporo SL - padły i poszła lawina - nie wiem jak zachowa się kurs (w tej chwili jestem stratny na pozycji) niemniej jednak wyniki są jak dla mnie co najmniej dobre.

Poprawa marż, przepływów operacyjnych, spadek kosztów ogólnego zarządu.

BearHand
32
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 695
Wysłane: 14 maja 2019 21:07:12 przy kursie: 11,70 zł
A to co za kwiatek:

Cytat:
Na dzień 31 marca 2019 roku wystąpiły następujące naruszenia kowenantów w umowach kredytowych posiadanych przez Grupę, prezentowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych: ING Bank Śląski S.A. kowenant weryfikowany w okresach rocznych na podstawie skonsolidowanych danych Grupy: Wskaźnik zobowiązania % / (EBIT [zysk netto + odsetki + podatek dochodowy] + amortyzacja) < 6 − wartość wskaźnika 16,6. W przypadku naruszenia kowenantu bank może wstrzymać uruchomienie poszczególnych produktów w ramach umowy, odmówić realizacji złożonych dyspozycji, zażądać natychmiastowej spłaty kredytu, obniżyć kwoty dostępnego limitu, wypowiedzieć umowę, zażądać przedstawienia programu naprawczego, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, obciążyć rachunek Emitenta kwotą do 1 % kwoty wykorzystanego limitu w ramach umowy

mlutek68
mlutek68 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-11-07
Wpisów: 264
Wysłane: 15 maja 2019 10:46:11 przy kursie: 13,20 zł
Oj walor idzie mocno do góry po tych wynikach, ciekawe czy na trwale wybije 12 albo może znowu powróci powyżej 14 bo na obecna chwilę 13,50 i dość spory wolumen jak na początek sesji...moze faktycznie komus zależało na skupieniu akcji i z tego powodu taki spadek

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 19 maja 2019 17:20:45 przy kursie: 12,80 zł
Księgowe Sudoku – omówienie sprawozdania finansowego Unimot po I kw. 2019 r.

Unimot tworzy mocno zdywersyfikowany podmiot na rynku szeroko rozumianej energii, więc w omówieniu zacznę od razu od omawiania segmentów, a następnie dokonam syntezy wyników.

Najważniejszą dywizją w spółce jest segment oleju napędowego i biopaliw. Na skutek braku odpowiedniej podaży ON z polskich rafinerii zaspokojenie popytu wymaga importu paliw z zagranicy i tę potrzebę wykorzystuje Unimot. Handel wydaje się mało skomplikowany, ale w rzeczywistości nie jest to czynność prosta, wymaga licencji, posiadania odpowiednich (wymaganych ustawą) zapasów obowiązkowych, realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego i stosowania zabezpieczeń różnic kursowych.

Zapasy obowiązkowe
Zgodnie z ustawą Unimot jest obowiązany utrzymywać zapasy obowiązkowe na poziomie iloczynu 53 dni i średniej dziennej sprzedaży/przewozu paliw zrealizowanej w poprzednim roku kalendarzowym. Wymaga to posiadania i utrzymywania magazynów, lub zlecenia usługi na zewnątrz. Obecnie Unimot realizuje wymogi samodzielnie, co rodzi koszty. Jednak największym problemem jest zabezpieczenie wartości. Zgodnie z MSR zapasy wykazuje się po cenie niższej z cen zakupu, lub możliwej do uzyskania. Oznacza to, że przy spadkach cen paliw na rynku w bilansie powstawałaby strata związana z odpisem na utratę wartości. W okresach wzrostu odpis ten można rozwiązywać, ale maksymalnie do ceny zakupu. Żeby uniknąć narażania się na straty i zmienność wyników spółki takie jak Unimot zabezpieczają wartość godziwą przez zakup instrumentów pochodnych. W spółce są nimi kontrakty futures. W takim wypadku teoretycznie zmiana cen rynkowych nie powinna wpływać na wynik, ale życie niestety nie jest idealne – podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych na indeksy wartości indeksu i kontraktów nie chodzą w parze – pojawia się baza. Podobnie jest na rynku paliw. Cena kontraktu może być powyżej ceny spot (Contango - normalny stan, odzwierciedlający koszty utrzymywania do terminu dostawy), lub czasem poniżej (Backwardation). Jak się można domyślać zmiana premii wpływa na wyniki. Jeśli cena kontraktu terminowego rośnie szybciej (lub spada wolniej) od ceny spot to mamy korzystny wpływ na wynik. Oczywiście w momencie wygasania instrumentu rozliczany jest on po kursie spot. Wniosek z tego jest taki, że premia powinna dążyć do zera wraz z terminem wygasania, natomiast wcześniej zależy od wielu czynników. Z jednej strony mamy inną relację popytu i podaży na kontaktach i rynku spot, z drugiej możliwy arbitraż przez rynkowych uczestników. Niestety zmienności wyniku na skutek niedopasowania zmienności cen nie da się ograniczyć i jest ona częścią biznesu.

Narodowy cel wskaźnikowy
Zgodnie z Ustawą o bikomponentach i paliwach ciekłych podmioty realizujące NCW (przedsiębiorstwo wytwarzające lub IMPORTUJĄCE paliwa ciekłe, które sprzedaje je na terenie Polski) jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym zapewnić minimalny udział biokomponentów, który wynosił 7,5 proc. w 2018 r., natomiast w obecnym ma wynieść 8 proc. – tyle teoretycznie, bo są pewne furtki umożliwiające zmniejszenie celów. Spełnienie obowiązku odbywa się przez fizyczne mieszanie – tzw. blending do czego potrzebna jest oczywiście infrastruktura i co rodzi koszty. Ustawa w trakcie ostatnich lat często się zmieniała i nie do końca był jasny moment zaistnienia obowiązku realizacji NCW (chodzi o zapasy obowiązkowe). Unimot podszedł do sprawy konserwatywnie i zrealizował w 2017 r. blending dla zapasów obowiązkowych, w związku z czym poniósł wyższe koszty, które udało się spółce na skutek zmian w prawie (właściwie interpretacji) „odebrać” w 2018 r.

Wyniki segmentów
Powyższe sprawy mocno wpływają na wyniki finansowe segmentu ON. Jak widać na poniższym wykresie raportowana marża brutto na sprzedaży wahała się w ostatnich latach od 2 proc. do 5,3 proc. Innymi słowy z takiej samej sprzedaży spółka mogła wykazać zysk na poziomie 15 mln lub nawet 35 mln zł, co ma fundamentalne znacznie dla wyników w najniższej partii rachunku zysków i strat. W I kw. roku marża wyniosła 4,5 proc. i była wyższa niemal o 100 proc. od raportowanej przed rokiem. W I kw. 2018 r. mieliśmy jednak malejące backwardation, czyli niekorzystny wpływ zmian futures i spot na wynik, natomiast obecnie wręcz odwrotnie. Dodatkowo od I kw. 2018 r. obserwujemy spadek kosztów operacyjnych segmentu. Ich udział w sprzedaży zmalał w I kw. 2019 r. do 2,3 proc. z poziomu 2,7 proc. przed rokiem. EBIT segmentu wyniósł prawie 19 mln zł, w porównaniu do 2 mln zł straty przed rokiem. Spółka informuje w raporcie, że wpływ różnicy pomiędzy notowaniami spot i futures dał 11,77 mln zł ekstra zysku.

Cytat:
W 2016 r. różnice pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych na olej
napędowy były stabilne, więc nie miały wpływu na wyniki finansowe. Od 2017 roku, w związku z wyższym poziomem
zapasów obowiązkowych oraz sytuacją rynkową – wyniki księgowe uzyskiwane przez Grupę zawierają wpływ wyceny zapasów w związku ze zmianą różnicy pomiędzy ceną natychmiastową a ceną terminową. W I kwartale 2019 roku
wpływ ten wynosił +11,77 mln zł.


Niższe koszty operacyjne to wynik restrukturyzacji. Wydaje się, że zmiana podejścia jeśli chodzi o tworzenie rezerw na zapasy obowiązkowe nie miała wpływu na wyniki W raporcie rocznym spółka poinformowała, że:

Cytat:
W bieżącym roku Grupa zaprzestała tworzenia rezerw na pokrycie kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych w związku z faktem, że na dany dzień bilansowy nie ciąży na niej obecny obowiązek ponoszenia kosztów. Obowiązek ten ma charakter przyszły i dotyczy kosztów poniesionych w związku usługami magazynowania (które będą świadczone w przyszłości).


W I kw. 2018 r. rezerwa na zapasy obowiązkowe wyniosła prawie 11 mln zł., ale nie zmieniła się względem stanu na koniec 2017 r. Tym niemniej warto pamiętać, że do IV kw. 2018 r. Unimot podchodził do rezerw konserwatywnie. Proszę zwrócić uwagę, że dokonanie sprzedaży większej niż w roku poprzednim zwiększa poziom obowiązku co do wolumenu zapasów obowiązkowych na rok następny. Spółka ten wzrost przez zawiązanie rezerw odzwierciedlała, natomiast obecnie pokazuje tylko rzeczywiste koszty utrzymywania zapasu pomimo tego, że wolumen wzrósł r/r o 14,8 proc. Warto pamiętać, że w II i III kw. ur. Unimot dowiązywał rezerwy na utrzymywanie zapasów.

Według raportu wynikom segmentu sprzyjała też wyższa premia lądowa.


kliknij, aby powiększyć


Poprawę wyniku odnotowano także w segmencie handlu LPG. Wolumeny wzrosły o 21 proc., natomiast w związku ze spadkiem cen przychody o 11 proc. Marża brutto pozostała na tym samym poziomie co przed rokiem – 7,2 proc., w związku z czym wynik brutto na sprzedaży wzrósł w podobnym tempie do przychodów – 12 proc. (0,56 mln zł). Za to pomimo spadku cen LPG spadł udział kosztów operacyjnych w przychodach i wyniósł 4,8 proc. w porównaniu do 6,1 proc. przed rokiem. To właśnie dzięki obniżce kosztów EBIT segmentu zwiększył się z 0,7 mln zł do 2,1 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie obrotu paliwem w postaci gazowej wolumen sprzedaży do odbiorców zewnętrznych spadł o 24 proc., natomiast dzięki nowym taryfom udało się spółce utrzymać przychody na podobnym poziomie r/r. Łączne przychody wyniosły 14,3 mln zł i były o 4 proc. niższe r/r. Sama sprzedaż nie jest do końca istotna, gdyż spółka prowadzi w tym segmencie także normalny handel na TGE. W segmencie tym Unimot wypracował marżę brutto na sprzedaży w wysokości 10,4 proc., co jest poziomem nie widzianym od 2 lat. Przed rokiem marża była prawie dwukrotnie mniejsza i wyniosła 5,5 proc. Choć spółka chwali się zwyżką marży, to trzeba zauważyć, że zmalał też udział kosztów operacyjnych w przychodach – obecnie wynosi 8,6 proc., natomiast przed rokiem 13,7 proc. Zysk z wyższej marży wyniósł o 0,7 mln zł, natomiast z kosztów ponad 1 mln zł. Jak widać obniżka kosztów miała większy wpływ na wynik niż raportowana marża i to właśnie dzięki temu EBIT segmentu wyszedł pierwszy raz na plus w historii – 0,5 mln zł. Przed rokiem na działalności operacyjnej była strata 1,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie energii elektrycznej przychody wzrosły o 70 proc. r/r. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 3,9 proc. do 4,7 proc. Pozwoliło to na wzrost wyniku brutto o 102 proc., lecz koszty operacyjne rosły jeszcze szybciej – 135 proc. W efekcie kolejny kwartał z rzędu spółka pokazuje operacyjną stratę. Trzeba jednak dodać, że wynik operacyjny od 2018 r. nie do końca uwzględnia osiągnięcia w tym segmencie, bo nie ma w nim uwzględnionej efektów realizowany strategii na giełdach towarowych – te są w linii finansowej. Po dociążeniu wyniku EBIT linią finansową dostaniemy 2,5 mln zł zysku w porównaniu do 4,3 mln zł przed rokiem. Jak widać w roku poprzednim strategie i handel przyniosły wysokie zyski i mamy efekt wysokiej bazy.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu stacji paliwowych wzrosły o 3,5 mln zł (90 proc.) i wyniosły 7,2 mln zł. Marża brutto zwiększyła się z 431 tys. zł do 1,3 mln zł, natomiast koszty operacyjne wzrosły o 290 tys. zł. W efekcie wynik operacyjny nadal jest ujemny, ale na kwotę znacznie (579 tys. zł) niższą niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży to efekt otwarcia własnej stacji w Wiskitkach. Przychody z umów franczyzowych wyniosły niecały milion złotych w stosunku do ich braku przed rokiem. Warto jednak pamiętać o tym, że Unimot sprzedaje olej napędowy przez stacje franczyzowe, efektu tej sprzedaży w rachunku wyników nie widać, a co za tym idzie nie widać pełnej wartości jaką dają stacje. Moim zdaniem informacji o sprzedaży międzysegmentowej brakuje w raporcie. Spółka podaje co prawda przychody od odbiorców z grupy (czyli do własnych stacji), ale nie ma pełnej sprzedaży międzysegmentowej.


kliknij, aby powiększyć


W sumie segmenty operacyjne po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych i pozostałych dały 18,4 mln zł EBIT w porównaniu do straty przed rokiem. W dużej mierze za poprawę wyników odpowiadają zjawiska poza kontrolą grupy – notowania spot i futures. Unimot chcąc pokazać wynik znormalizowany dokonuje korekt na poziomie EBITDA, ale nie tylko o wycenę zapasów, ale także rezerwy (w szczególności na zapasy obowiązkowe) i „uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe.” Problem w tym, że na poziomie wyników kwartalnych nie ma szczegółowych kwot korekt – takowe spółka zaprezentowała w raporcie rocznym (poza różnicą w kwotowaniach na 22 mln zł było to: korekta kosztów logistyki (dlaczego?) 2 mln zł, nadwykonanie NCW 4,5 mln zł, rozwiązanie rezerw na zapasy obowiązkowe 6,6 mln zł), a przede wszystkim, że do korekt nie sposób dojść na podstawie audytowanych danych finansowych wprost ze sprawozdania i not. Jak widać poniżej korekty potrafią być znaczące:


kliknij, aby powiększyć


Wydawałoby się, że prezentowana w notach wycena zapasów obowiązkowych i rozrachunków powinna oddawać wpływ zmiany notowań futuresów i spot. Niestety tak nie jest. Korekty EBITDA jednak się mocno rozjeżdżają z zyskiem/stratą wynikającą z tych dwóch pozycji, a co jeszcze ważniejsze, w ujęciu rocznym, w którym spółka ujawniła wpływ poszczególnych czynników kwota korekty z tytułu różnic w Contangu czy Backwardation nie uzgadnia się do wyniku z tytułu wyceny zapasów i rozrachunków (a przynajmniej ja nie jestem w stanie znaleźć takiego uzgodnienia). Mamy więc dane MSSF zbadane przez audytora i dane podawane przez spółkę, których nie sposób zweryfikować. Co więcej, sama spółka zmieniała w trakcie 2018 r. poziom korekt, a w 2017 r. przed debiutem, kiedy zmniejszały wynik ich nie podawała. To oczywiście nie buduje wiarygodności podawanych kwot. Tym niemniej wyniki tego kwartału są naprawdę dobre i lepsze r/r niezależnie czy patrzymy na raportowane wprost czy korygowane przez spółkę.


kliknij, aby powiększyć


Warto tez zwrócić uwagę na zdarzenia jednorazowe. W 2018 r. spółka dokonywała odpisów aktualizacyjnych na Tankuj24 (1 ml zł) oraz spółkę Blue Cold (3,7 mln zł). Ciekawsze są natomiast 2 inne kategorie. Po pierwsze koszty przestojów remontowych. W 2017 ujawnione były co kwartał, natomiast w 2018 pojawiły się nagle w IV kw. Najciekawszą rzecz i chyba najmniej oczekiwaną ze strony akcjonariuszy stanowią przychody z tytułu opóźnień w płatnościach handlowych. Do końca 2018 r. stanowiły od 200 do 600 tys. zł zysku, natomiast w IV kw. już 1,7 mln zł. To naprawdę dużo. Przy założeniu, że opóźnienie miało miejsce przez cały kwartał i poziomie odsetek karnych za należności handlowe na poziomie 9,5 proc. dostalibyśmy saldo przeterminowanych spłat na co najmniej 70 mln zł. Najwyraźniej Unimot ma (przynajmniej chwilowe) problemy ze ściągalnością należności handlowych. Potwierdzają to także stany bilansowe. Należności na koniec I kwartału wynosiły 279 mln zł, podczas gdy na koniec poprzedniego 246 mln zł – wzrost o 33 mln zł przy spadku sprzedaży kw/kw o 122 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


To nie jedyny problem. Unimot na dzień bilansowy miał połamane kowenanty w kredycie ING, według którego dług finansowy brutto do EBITDA miał wynosić mniej niż 6, a wynosił 16. Teoretycznie bank może wypowiedzieć kredyt, choć to mało prawdopodobne, natomiast należy się liczyć ze wzrostem oprocentowania udzielonego kredytu (93 mln zł kredytu obrotowego na koniec 2018 r.).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 maja 2019 11:20


tj
tj PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 24 maja 2019 19:49:25 przy kursie: 13,00 zł
Unimot zaczął wysyłać oleje do Chin pod marką AVIA.
Informacje zamieścił na tweeterze prezes.
Poniżej tweety.
"Pierwsza dostawa kontenerów z olejem dla partnerów #AVIA z Chin już w drodze."
"Brawo Unimot Asia. Czekamy na więcej i pozytywny wpływ na wyniki! @unimot_sa"

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 14 czerwca 2019 10:26:23 przy kursie: 15,70 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej, opublikowanej pod koniec lutego pisałem, że szanse na kontynuację odreagowania w średnim terminie wciąż są zachowane. Obecnie obserwujemy ruch powrotny do pokonanego oporu na poziomie 14,70 zł, który zgodnie z zasadą zmiany biegunów pełnić będzie rolę wsparcia.
Obowiązujące zalecenia kupna na wskaźnikach wspierają kupujących w kontynuacji odreagowania spadków. Oporu należy oczekiwać w okolicy 19,50 zł. Ten pozytywny scenariusz przestanie obowiązywać w przypadku trwałego zejścia poniżej 14,70 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mlutek68
mlutek68 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-11-07
Wpisów: 264
Wysłane: 17 lipca 2019 10:34:40 przy kursie: 18,00 zł
Hej...
Nowe rekomendacje
Poranne rekomendacje DM BOŚ
17 lipca 2019 9:35
Unimot: "kupuj" (bez zmian), cena docelowa w górę z 21,50 zł do 25,50 zł...
w sumie ciekawe czy zatrzyma sie na 20 czy faktycznie ruch jest mocny i pójdzie wyzej...
na razie chwilowa chyba korekta ale walor trzyma sie mocno i chyba ma ochote dalej rosnąć...

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 446
Wysłane: 17 lipca 2019 11:30:28 przy kursie: 18,00 zł
Rekomendacja jest z 10 lipca, teraz poznało ją szersze grono .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

gandalfp
gandalfp PREMIUM
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 250
Wysłane: 17 lipca 2019 12:27:18 przy kursie: 18,00 zł
Nie macie wrażenia, że rekomendację są opóźnione o ładnych kilka miesięcy zazwyczaj? O tym, że spółka zaczyna rosnąć już dawno na tym forum można było przeczytać, albo samemu nawet przeanalizować. Tak czy inaczej brawo dla spółki i akcjonariuszy. W końcu zaczyna wracać do dawnej wyceny.

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 446
Wysłane: 17 lipca 2019 12:52:14 przy kursie: 18,00 zł
No chyba nie , najnowsza rekomendacja uwzględnia wyniki za drugi kwartał które oficjalnie poznamy za miesiąc a które już analitycy znają , oczywiście w międzyczasie kurs wspinał sie coraz wyżej bo raczej łatwo było przewidzieć po 1 kwartale + po przychodach za kwiecień że prognoza roczna musi być podniesiona bo zazwyczaj druga połowa roku jest lepsza od pierwszej .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

gandalfp
gandalfp PREMIUM
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 250
Wysłane: 17 lipca 2019 13:24:35 przy kursie: 18,00 zł
Bardziej mi chodziło o to, że rekomendacja nie wyprzedza rynku, tylko mówi to, o czym rynek wie od dawna :) Zauważ, że spółka urosła o 100% już, a wybicie gdzieś było w okolicach 10zł. Także rekomendację trzeba traktować jako potwierdzenie bardziej, a nie sygnał kupna czy sprzedaży.

tj
tj PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 21 sierpnia 2019 12:30:45 przy kursie: 19,10 zł
Odpowiedź Unimotu z twittera na sugestię, że za wynikami lipca stoi efekt Onico
"Częściowo oczywiście tak. Pozyskaliśmy nowych klientów, ale nie tylko po ONICO. Poza tym wysoka premia lądowa pozwalała zwiększyć wolumen. No i dodatkowo, wzrost konsumpcji zwiększa lukę importową, a w konsekwencji nasze wolumeny."

Mc Dollar
Mc Dollar PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-05-18
Wpisów: 45
Wysłane: 21 sierpnia 2019 12:48:43 przy kursie: 19,10 zł
Unimot w Ip19 był bardzo ekspansywny w energii elektrycznej, gdy wiele podmiotów w tym dużych państwowych graczy nie sprzedawało prądu (pisały o tym nawet gazety i branżowe portale internetowe).

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 22 sierpnia 2019 11:34:36 przy kursie: 18,85 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


W czerwcowej analizie technicznej zwracałem uwagę na istnienie oporu w okolicy 19,50 zł i to właśnie pod tym poziomem kurs akcji konsolidował się przez kolejne dwa miesiące. Na wczorajszej sesji miało miejsce wybicie, otwierające drogę do dalszego odrabiania strat. Na wskaźnikach nie widać symptomów zmęczenia, obowiązują dość świeże zalecenia kupna. Najbliższe opory to właśnie 19,82 zł, z którym kupujący obecnie walczą. Perspektywy w przypadku pokonania oporu są ciekawe - 24 zł a następnie okolice 35 zł. Ten drugi target raczej nie do osiągnięcia w bieżącym impulsie.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,278 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,27% +25 254,60 zł 45 254,60 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d