pixelg
PURE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

PURE [PUR]

AKTUALNY KURS: 131,50 zł (-2,59%) 07-08-2020 17:03
tsmieszkol
tsmieszkol PREMIUM
0
Dołączył: 2020-03-29
Wpisów: 3
Wysłane: 30 marca 2020 21:10:30 przy kursie: 39,80 zł
a jest szansa, że będą robili coś w temacie koronawirusa? czytałem, że aptamery mają potencjał do wykrywania RNA koronawirusów.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 4 maja 2020 12:43:06 przy kursie: 51,00 zł
Zaktualizowane całościowe spojrzenie na spółkę po raporcie rocznym 2019r i konferencji spółki z dn. 25.04.2020r

W październiku 2019r ukazała się moja całościowa analiza spółki Pure Biologics. Minęło ponad pół roku, pokazały się kolejne raporty, doszły nowe informacje. Dlatego też zamiast wykonywać kolejny update do analizy, zmodyfikuję pierwotna analizę o wszystkie ważne nowe elementy , aby przekazać zainteresowanym całościową aktualną analizę spółki. Ponadto z najnowszych dokumentów źródłowych odsyłam do opublikowanego raportu rocznego za 2019r. Na stronie internetowej spółki zamieszczona jest ponadto ostatnia prezentacja inwestorska z konferencji 25.04.

Zaznaczam, nie przedstawiam wszystkiego od początku, ale same najważniejsze elementy biznesu spółki dla tych, którzy ją obserwują i się nią interesują. W którym miejscu są, co już zdołali zrobić, do czego dążą i jakie po drodze są ryzyka inwestycyjne. Zastrzegam, iż nie będę dotykał zbyt mocno opisu części usługowej ponieważ jej wartość, przy wartości części B+R jest dla mnie bez znaczenia. Zaznaczam też, nie mam przygotowania z biotechnologii, z góry wiec przepraszam za ew. przeinaczenia elementów naukowych, jeżeli takie nastąpią lecz idea jest inna- to tekst napisany przez inwestora dla inwestorów w celu lepszego zrozumienia specyfiki spółki, pracującej w bardzo trudnej dla laika branży jaką jest biotechnologia a co za tym idzie dokonania własnego podsumowania analitycznego.


W jakiej przestrzeni spółka pracuje czyli o co chodzi w tym biznesie

Pure Biologics jest jedną z niewielu spółek w Polsce na poważnie realizującej programy badawcze w zakresie immunoonkologii. Ta dziedzina to przyszłość i w coraz większym stopniu teraźniejszość dzisiejszej onkologii, o tym mówią wszystkie autorytety medyczne i ta kwestia jest bezdyskusyjna.

Spółka dysponuje nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium o powierzchni ok. 1000 m2, zlokalizowanym we Wrocławskim Parku Technologicznym, w którym zatrudnia 75 pracowników naukowych, a blisko 40% ze stopniem doktora (łącznie 86 specjalistów obsługujących segment naukowo badawczy). Ogółem zatrudnienie w spółce wynosi 101 osób (w przeliczeniu na pełen etat to 92 osoby wobec 60 na koniec 2018r).

Ja zapewniają przedstawiciele spółki, jej kompetencje pozwalają realizować wszystkie projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie - w całości w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Pozwala to na całkowitą niezależność od licencjonowania kandydatów na leki od innych podmiotów czy uczelni oraz usługowych firm zewnętrznych, możliwość kontroli i pełną poufność prowadzonych badań w ich początkowym, najbardziej wrażliwym momencie.

Spółka umiejscowiona jest w najbardziej atrakcyjnej części rynku biotechnologicznego : pracuje nad stworzeniem trzech leków „first in class” w zakresie immunoonkologii. Leki biologiczne osiągają najwyższe ceny transakcyjne na rynku, posiadają znacznie niższe ryzyka na etapie odkrywania oraz umożliwiają pozyskanie bardzo szybkiego partering już na etapie badań przeklinicznych. Pure Biologics ponadto realizuje dwa projekty rozwoju nowych terapeutycznych wyrobów medycznych (filtry biomolekularne) opartych na cząsteczkach aktywnych z grupy aptamerów.

Spółka posiada własne platformy technologiczne do generowania cząstek do programów badawczych PureSelect2 (platforma do generowania białek i przeciwciał) oraz PureApta (platforma do generowania tzw. aptamerów czyli sztucznie wygenerowanych łańcuchów DNA lub RNA przypominających przeciwciała).


Własne platformy

Jak podają przedstawiciele spółki , takich platform jest najwyżej kilkanaście na świecie. Pure Biologics na polskim rynku jest liderem technologii selekcji in vitro przeciwciał i aptamerów i jest także jednym z niewielu podmiotów komercyjnych zajmujących się tym zagadnieniem w Europie. Ale z praktycznego punktu widzenia inwestora, pomijając możliwość wykonywania dość unikalnych zleceń kontraktowych na własnych platformach, wynika jedna o wiele ważniejsza sprawa – spółka realizując programy badawcze zaczyna zawsze od generowania przeciwciał czy też aptamerów wykorzystując własną platformę. Jest to o wiele tańsze, prostsze i wielokrotnie lepsze rozwiązania od tych laboratoriów, których takich platform nie mają. Po pierwsze inne laboratoria muszą taką cząstkę zamówić – co zajmuje czas i kosztuje, po drugie jeśli okaże w trakcie badań, że zamówione cząstki nie posiadają pożądanych właściwości trzeba się z powrotem cofnąć i zamówić kolejne cząsteczki badawcze. To wszystko trwa i kosztuje, w Pure Biologics nie ma tego rodzaju problemu bo platformy są ich własnością i to jest wielka wartość dodana spółki. PureApta posiada patent w USA, w Europie jest w trakcie procesu rejestracyjnego, PureSelect2 jest w trakcie rozwoju , ale na bieżąco generuje cząstki na potrzeby spółki.


Otoczenie oraz obszary pracy spółki

Spółka pracuje w obszarze onkologii a raczej immunoonkologii w zakresie odkrywania leków biologicznych i programów aptamerowych a więc tam gdzie ceny transakcyjne są znacznie wyższe niż tradycyjnych leków chemicznych a światowa Big Pharma chcąc nie chcą podąża w tym kierunku. Dlaczego imunoonkologia jest tak atrakcyjna dla Big Pfarmy ? – otóż ze względu na większe bezpieczeństwo dla pacjenta (minimalizowanie skutków ubocznych w odniesieniu do leków konwencjonalnych), wykorzystanie naturalnych środków obronnych organizmu, o wiele szerszy zakres wskazań - leki tradycyjne potrafią mieć wyłącznie jedno wskazanie (czyli prościej chorobę, którą leczą) /lub max kilka, w imunoonkologii kilka/kilkanaście wskazań nie jest niczym dziwnym. Spółka może sprzedać licencję na cząsteczkę/ lub na określone wskazania a dalej powiększając pakiet wskazań dodatkowo monetyzować swoją pracę. Dlatego też obszar ten charakteryzuje się o wiele szybszą komercjalizacją (w lekach konwencjonalnych proces ten następuje zazwyczaj w czasie drugiego lub trzeciego etapu klinicznego) tutaj 50% cząstek w czasie badań posiada partnering w fazie przedklinicznej i aż 80% w czasie I fazy klinicznej. Wynika z tego, iż komercjalizacja w obszarze, w którym porusza się spółka następuje wiele lat wcześniej niż w lekach konwencjonalnych, co oczywiście jest o wiele atrakcyjniejsze zarówno do spółki jak i dla inwestorów.


Realizowane projekty

Spółka w chwili obecnej posiada 3 projekty lekowe oparte na przeciwciałach : PB001 Multibody (rak jelita grubego i odbytu), PB003 PureActivator (niedrobnokomórkowy rak płuc), PB004 PureBike (potrójnie negatywny rak piersi) oraz 3 projekty (w ty dwa terapeutyczne) oparte na aptamerach : PB002 AptaPheresis, PB005 Apta-MG, PB006 Apta-MLN.
Spółka celuje w obszar leków first in class, czyli krótko mówiąc leki w obszarze innowacyjnym, realizując/odkrywając nowatorskie podejście do mechanizmu działania cząstki leczniczej, który w określony sposób ma zadziałać (na tzw. cel molekularny) i zahamować daną chorobę. To tzw. MOA – mechanism of action, czyli mechanizm działania cząsteczki leczniczej na poziomie molekularnym, np. wiązanie określonego receptora białkowego. Dla inwestora jest ważne, że to najbardziej atrakcyjny kawałek tortu poszukiwania nowych leków, z najwyższymi cenami transakcyjnymi ponieważ wiele spółek pracuje w obszarze, gdzie MOA już jest określony i wytwarzają tylko kolejne przeciwciała o tej samej zasadzie działania. W tym drugim obszarze, jak mówią przestawicie spółki jest już gęsto (duża konkurencja i sporo kandydatów na leki), a jeśli jest gęsto to i ceny transakcyjne są rzecz jasna o wiele niższe.


Jak są rozwijane są poszczególne cząsteczki, na jakim są etapie – czyli kiedy możemy dojść do komercjalizacji ?

Multibody PB001 O co chodzi w tym leku ? celem jest tutaj zdjęcie hamulców blokujących limfocyty czyli komórki odgrywające bardzo ważną rolę w systemie odpornościowym człowieka, które zostały zablokowane przez nowotwór. Cząstki aktywne stworzone przez spółkę mają zawsze dwa cele – w tym przypadku zdjęcie hamulców blokujących limfocyty (czyli MOA) , drugim celem dla każdej odkrywanej cząstki jest zawsze bezpieczeństwo. W tym projekcie badawczym jak twierdzą przedstawicie spółki, w laboratorium cele nr 1 i 2 są potwierdzone, nie tylko na komórkach ludzkich ale tez mysich i małpich – to ważne bo badania przedkliniczne na zwierzęta są wtedy o wiele tańsze i prostsze i nie trzeba specjalnie modyfikowanych myszy z komórkami ludzkimi. Spółka przygotuje się do rozpoczęcia na przełomie 2020/2021 badań przedklinicznych, czyli tego etapu gdzie można by rozpocząć komercjalizować projekt. Kiedy pierwsza transakcja parteringowa? Ja zapewniają przedstawicie spółki projekt Multibody PB001 będą chcieli skomercjalizować we wczesnych fazach przedklinicznych, bo będzie to walidator dla spółki. Nawet jeśli kwota miała by być mniejsza to zaistnienie na rynku parteringowym, jako spółka, która już cos sprzedała, na pewno pozwoli już mieć inną pozycję negocjacyjną w późniejszych transakcjach oraz dostarczy kapitału.

Mniej zaawansowany jest projekt PB003 PureActivator, a jeszcze mniej PB004 PureBike . Wg. oświadczeń spółki ich ideą jest wprowadzeniu do badań przedlinicznch projekt PB003 Pureactivator pół roku po Multibody PB001 a następnie po kolejnym pół roku PB004 PureBike. Czyli przesunięcie pomiędzy tymi projektami wynosi pół roku. To ważna informacja ponieważ pozwala inwestorowi ustalić możliwość potencjalnej komercjalizacji na osi czasu a co za tym idzie oszacować możliwości zwiększanie się kapitalizacji spółki, oczywiście w przypadku pozytywnego scenariusza.

Nie będę tutaj opisywał dokładnego mechanizmu działania cząstek w poszczególnych projektach, ponieważ z inwestorskiego punktu widzenia, niewiele to wnosi, dość wiedzieć, że każda z tych rozwijanych cząstek realizując oczywiście first in class reprezentuje zupełnie inne podejście naukowe co jest wartością dodaną dla potencjalnych zainteresowanych firm farmaceutycznych. Na rynku zdarzają się takie transakcje by Big Pharma kupowała daną cząsteczkę jednocześnie „rezerwując” prawo pierwokupu kilku innych, które były w badaniach właśnie poprzez unikalność i różnorodność podejść badawczych. Niestety, nie czuję się kompetentny do oceny tego elementu, więc informację tę podaję tylko dla porządku.

Chciałbym tutaj podkreślić jeszcze jeden ważny (a raczej prawdopodobnie najważniejszy) cenotwórczy aspekt. To rozwijane leki białkowe są główną wartością spółki i od stopnia ich rozwoju (a w konsekwencji możliwości komercjalizacji) w rzeczywistości zależy kapitalizacja spółki. Dlatego też inwestor, który na poważnie chce się zainteresować spółką powinien zaczynać raporty kwartalne właśnie od opisu rozwoju tych cząstek/porównując do opisu kwartału poprzedniego. Dokładna analiza tego elementu wraz z umiejscowieniem go we wcześniej podanym harmonogramie poszczególnych etapów odpowie w którym miejscu spółka jest na drodze do komercjalizacji. Zastrzeżenie jest takie, że to są badania naukowe a więc kilka miesięcy przesunięcia to nic dziwnego, oczywiście warto zawsze przeczytać wyjaśnienia, z czego takie ew. przesunięcia wyniknęły. Ten akapit, to moim zdaniem jedna z najważniejszych podpowiedzi inwestorskich w tej analizie.


Aptamery – jak podano powyżej pipeline spółki, w tym zakresie, stanowią : PB002 AptaPheresis (wskazanie zespół Devica) , PB005 Apta-MG (wskazanie miastenia rzekomoporaźna), PB006 Apta-MNL (wskazanie czerniak).

W dwóch pierwszych projektach spółka wykorzystuje aptamery w urządzeniach medycznych. Są to działania celowe, ponieważ, jak mówią specjaliści, choć aptamery to przyszłość (są m.in. o wiele bardziej stabilne niż białka i ich produkcja jest przez to prostsza i bardziej powtarzalna) to lek oparty na aptamerach na świecie jest zaledwie jeden, kilkanaście jest w badaniach klinicznych. Spółka pragnąc powiększać swoją kompetencje w tym zakresie realizuje na razie urządzenia medyczne oparte na aptamerach, a jednocześnie obserwując rynek rozwijany w tym obszarze. Podobnie jak w zakresie cząstek białkowych Multibody, tutaj najbardziej zaawansowany projekt to ApthaPheresis PB002.

O co chodzi w ty projekcie ?– u chorych na tę rzadką chorobę-zespół Devica- obecnie stosuje się tzw. plazmaferezę tzn. przetacza się krew chorego usuwając szkodliwe (uszkodzone) białka. Niestety metoda ta ma mnóstwo skutków ubocznych bo razem z uszkodzonym białkiem oczyszcza osocze z wszystkiego co człowiek potrzebuje do życia. A aptamer Pure Biologics w specjalnym urządzeniu usuwa wyłącznie białko odpowiedzialne za chorobę bez czegokolwiek innego. Wg. spółki jednoznacznie model działa. Tym samym w ramach projektu PB002 AptaPheresis Spółka w roku 2019 osiągnęła zamierzone cele badawcze. Spółka prowadzi prace doświadczalne nad pierwszym laboratoryjnym prototypem biofiltra zawierającym wyselekcjonowane już specyficzne do przeciwciał anty-AQP4 aptamery, który zostanie wykorzystany w dalszych badaniach. Rozpoczęcie badań przedklinicznych planowane jest na przełom roku 2020/2021.

PB005 i PB006 – projekty są na o wiele wcześniejszym etapie.


Najbliższe milestony wielu programów kończą się w II kw br. a wiec w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy czeka nas wysyp komunikatów , który prawdopodobnie nie zostanie bez wpływu na kurs spółki

Środki pozyskane z emisji akcji serii D planowane były na finansowanie realizacji:
- drugiego etapu projektu MultiBody o szacowanej wartości 6,1mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- drugiego, trzeciego i części czwartego etapu projektu AptaPheresis o szacowanej wartości 3,9 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- pierwszego i części drugiego etapu projektu PureActivator o szacowanej wartości 5.4 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- części pierwszego etapu projektu PureBike o szacowanej wartości 3,2 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020r
- pierwszego i części drugiego etapu projektu AptaMG o szacowanej wartości 2,7 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku.
- trzeciego i ostatniego czwartego etapu projektu Pure Select2 o szacowanej wartości 1,6mln. zł i z planowanym terminem realizacji II kw.2020 roku,
- pierwszego etapu projektu AptaMNL o szacowanej wartości 0,6 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku


Umowy w obszarze immuonoonkologii realizowane z Big Pharmą na świecie

Spółka pokazuje statystyki liczby umów w zakresie immunoonkologii (partering +M&A) – ten rynek rośnie z roku /rok, od 300 umów w 2012r po ok. 700 umów w 2018r
Najbardziej cenne transakcje w zakresie nowych leków są to leki biologiczne. W „top 10” najwyższych transakcji leki biologiczne stanowiły w 2018r 7/10 to w 2019r już jest 8/2019.
Płatności Upfront – wielkości również rosną z roku/rok jednak jest to obraz zakłócony przez kilka większych transakcji, bardziej prawdziwym jest stwierdzeniem, iż mediana umów miała takie płatności w zakresie 30-40 mln USD.
Kiedy Big Pharma wchodzi w projekty ? jak wspomniano już powyżej - 50% projektów posiada partering w fazach przedklinicznej, 80% w I klinicznej. A wiec jest to bardzo dużo i stanowi zupełnie inne reguły gry niż w przypadku leków tradycyjnych.


Transakcje referencyjne

Na spotkaniach spółka pokazuje wybrane transakcje referencyjne. Jak zapewnia spółka transakcje te są precyzyjnie dobrane pod względem podobieństwa i dotyczą bardzo podobnych obszarów terapeutycznych ( immunoonkologia) oraz cząstek aktywnych leku jak rozwijane przez nich (np.: przeciwciała bispecyficzne jako cząstki aktywne leku w kategorii First- in –class). Podane wartości to od 15 mln eur (transakcja na początku fazy przedklinicznej) do 120 mln USD ( transakcja przed pierwszą fazą kliniczną) jako Up-front + 0,6 do 1,7 mld Milestones + Royalties /jedną cząsteczkę.
Przyznaję, że wartości są prawie niewiarygodne w odniesieniu do obecnej kapitalizacji spółki. Można oczywiście, na tej podstawie, pokusić się o policzenie wartości spółki posiłkując się prawdopodobieństwem dojścia do poszczególnych faz i wartością pieniądza w czasie. Ja tego robić nie będę. Należy przy tym przypomnieć, że wszystkie realizowane projekty są zaplanowane do zakończenia pierwszej fazy klinicznej i mają do tej fazy zapewnione dofinansowanie z NCBR.
Pomimo iż Spółka nie deklaruje jeszcze konkretnie kiedy będzie komercjalizować– czy na bardzo wczesnym etapie fazy przedklinicznej czy poczekać za większą premią związaną oczywiście z rozwojem projektu. Jednak, jak podano powyżej, z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że Projekt Multibody PB001 będą chcieli skomercjalizować we wczesnych fazach przedklinicznych, bo będzie to walidator dla spółki. Nawet jeśli kwota miała by być mniejsza to zaistnienie na rynku parteringowym, jako spółka, która już cos sprzedała, na pewno pozwoli już mieć inną pozycję negocjacyjną w późniejszych transakcjach oraz dostarczy kapitału.


Organizacja spółki

Pure Biologics skończył w 2019r całkowite kompletowanie zespołu oraz jego docelową organizację. Realizacja projektów B+R w Spółce opiera się na współpracy Zespołów Naukowych i Grup Badawczych z Naukowymi Kierownikami Projektów. Wg. spółki , przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów naukowych, koncentracji wiedzy i doświadczenia Ekspertów w zakresie badań, w których posiadają kluczowe kompetencje.
6 wysokospecjalizowanych grup badawczych m.in. Zespoły Aptamerowy, Inżynierii Białka, Przeciwciał, Biologii Molekularnej itd. , Biuro zarządzania Projektami, Zespół naukowych menadżerów projektu
Nowe działy to: HR –z doświadczeniem współpracy z naukowcami, Dział scoutingowy i doradczy, który obserwuje transakcje referencyjne + inne aktualności rynku
Oraz bardzo ważne nowe zespoły – z ludźmi, którzy przygotowują badania przedkliniczne z doświadczeniem międzynarodowym.


Pieniądze na badania i przyszłe emisje

Wszystkie projekty komercyjne będą realizowane do końca 2023r (jeden do połowy 2023). Katalog projektów na dzisiaj jest zamknięty. Całkowita wartość projektów to 147 mln w tym dotacje 109,7, wkład własny 37,3 mln, częściowo już pozyskany oraz konieczny do pozyskania od inwestorów.

Ostatnia emisja spółki była w kwietniu 2019r i miała w założeniu starczyć na rok, półtora ale kiedy przyszły kolejne projekty badawcze to wydatki wzrosły ok. x 1,5 (50% w stosunku do wartości projektów przy emisji). Nowe projekty były planowane do realizacji z dużym wyprzedzeniem, a na uzyskanie dofinansowania zakładano proceduralnie dłuższy okres , udało się je pozyskać w krótkim czasie już w 2019r. Powstał oczywiście temat finansowania i przyszłej emisji ale spółka przeszła na okresowy zaliczkowy system rozliczania projektów B+R . NCBR przyznał jednorazowe zaliczki, w łącznej kwocie 9,5 mln zł, na realizację projektów badawczo-rozwojowych: PB001 MultiBody, PB002 AptaPheresis, PB003 PureActivator, PB005 Apta-MG, PB010 PureSelect2. Na koncie spółki było na koniec 2019r 13,93 mln zł.

Ile spółka chce planuje wydać w 2020r –
Z ostatniej prezentacji wynika, że zaawansowanie wszystkich projektów w 2020r zwiększy się z 12,3 % do 30,7% czyli jak łatwo policzyć zostanie wydane 27 mln (z 147) z tego wkład własny 6,86 mln (z 37,3). W tym Pb001- 5,25 mln, Pb003-6,62 mln, Pb004 purebike- 6,38 mln, Pb002- 3,39 mln
Wyraźnie widać, ze programy lekowe pochłoną najwięcej pieniędzy i to jest podstawowa wartość, bo to one budują wartość dla spółki.


Czyli kiedy ta emisja ? to wszystko zależy od tego czy NCBiR utrzyma system zaliczkowania, jeśli utrzyma - przyszła emisja pewnie pojawi się koniec 2020, początek 2021r. Jeśli NCBiR nie utrzyma systemu zaliczkowania i wróci do rozliczania zakończonych etapów, taki komunika ze strony spółki będzie oznaczał ,iż zaczynają się szykować do emisji. Z kontekstu ostatniego spotkania ze spółką wynikało, iż mają nadzieje, ze ten system zostanie podtrzymany i będą mogli prowadzić finansować z zaliczek, ale oczywiście nie ma jeszcze podpisanych umów i to nie jest „twarda” informacja.


Program motywacyjny

Spółka traktuje pracowników jako swój największy kapitał. I trudno się z tym nie zgodzić, bo to oni są decydującym ogniwem czy ma szansę na sukces czy też nie.

W październiku nastąpiła deklaracja oddania własnych akcji przez Akcjonariuszy Założycieli celem realizacji Programu motywacyjnego. Jak deklaruje spółka , celem programu motywacyjnego jest pozyskanie i motywowanie wyżej wymienionych osób wnoszących swoje doświadczenie, wiedzę i aktywność zawodową, przekładające się na osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, wartość oraz pozycję rynkową spółki
Jak łatwo policzyć dotyczy to aż 14,6% kapitalizacji spółki i ok. 26% akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Założycieli. W tym celu uprzywilejowane akcje imienne serii A (posiadające dwa głosy na jedną akcję) zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela. Nie pamiętam zachowania jakiekolwiek spółki na giełdzie w ten sposób w takim zakresie.

Żeby niepotrzebnie się nie rozwadniać, krótko : dla mnie taka postawa to objaw szacunku dla akcjonariuszy i potwierdzenie świadomości tego co stanowi największą wartość tego rodzaju spółki – ludzie i to najlepsi, trzeba ich przyciągać lub jeśli są zatrzymać i zmotywować. Wtedy spółka będzie miała prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych wyników prac oraz uzyskania oczekiwanego wyniku, wycena eksploduje i wszyscy zarobią. To myślenie strategiczne i długofalowe niedostępne dla zarządów większości spółek giełdowych a tu urealnione i zrealizowane. Program motywacyjny będzie realizowany do końca 2021r, na akcje będą podpisane umowy lock-up.


Ryzyka

Czy są? – oczywiście, że tak, to spółka, która do tej pory jeszcze nie miała komercjalizacji, obszar biotechnologii oraz programy badawcze dlatego ryzyka oczywiście istnieją. Najważniejsze ryzyka to : posypanie się badań, brak finansowania lub odejście kluczowych osób. Ale trzeba też pamiętać, że ryzyka te są zarządzane i ograniczane – spółka posiada 6 programów badawczych dofinansowanych w 75% przez NCBiR Pierwszy program lekowy oraz program aptamerowy będą wchodziły w fazę przedkliniczną na przełomie 2020/2020, po nich będą wchodziły kolejne dwa programy lekowe w odstępach półrocznych. Faza przedkliniczna jest ta fazą, która dla leków biologicznych z immunoonkologii jest charakterystyczna do zawierania umów parteringowych. Dodatkowo jest duży program motywacyjny, którym objęci są wszyscy pracownicy spółki.

Z dodatkowych ryzyk trzeba pamiętać, że spółka jest na NewConnect co oznacza bardzo niska płynność, możliwe bardzo duże wahania zmiany wartości akcji w szczególności przy określonych komunikatach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Pamiętajmy jednak o sygnałach spółki przygotowywania się do spełnienia standardów wymaganych na GPW, co jest zupełnie zrozumiałe przy określonej wielkości spółki i przy korzyściach polegających min. z możliwości inwestowania określonych funduszy mających ograniczenie statutowe wyłącznie na spółki z GWP.


Czy przeciętny inwestor może oceniać spółkę biotechnologiczną

Pure Biologics to spółka z zakresu biotechnologii czyli dziedziny postrzegalnej przez inwestorów jako dziedzina wysokiego ryzyka. Oczywiście co do zasady statystycznej jest to dobre założenie. Jednak ja staram się specjalizować w takich spółkach i uważam, że to właśnie one za kilka lat staną się hitem polskiego rynku w tym oczywiście m.in branża biotechnologiczna. Inwestorzy zagraniczni, którzy teraz inwestują w polskie nieruchomości lub kapitałem VC wchodzą w młode spółki niepubliczne wcześniej czy później wykorzystają dysproporcję pomiędzy swoim rynkiem a rynkiem polskim jak robili to w innych obszarach inwestycyjnych. Jak mówi Paweł Przewięźlikowski twórca Selvity - za nimi stoi 40 lat doświadczeń inwestowania w branże biotechnologiczną (np.: rynek amerykański) , nauczyli się jej, za polskimi inwestorami tylko kilka lat. To, ze tak się stanie , w moim przekonaniu jest wysoce prawdopodobne.
I tu pojawia problem, mocno dyskutowany przez inwestorów - kto może ocenić sens działań spółki zajmującej się biotechnologią : student medycyny lub biotechnologii - wątpię, absolwent tych kierunków- również głęboko wątpię. Projekty na dziesiątki mln przechodzą przez NCBiR gdzie analizowane są przez zespoły kompetentnych naukowców. Spółka taka jak Pure Biologics mając w swoim składzie kilkudziesięciu dr biotechnologii i nauk pokrewnych, z całego świata, pokazywała by tematy, bez naukowego lub komercyjnego sensu wystawiając się na śmieszność i podważając swój autorytet - oceniam to jako nieprawdopodobne. Tu moim zdaniem rzecz idzie czy mają szansę doprowadzić projekty do komercjalizacji – a to można monitorować analizowaniem działań spółki zarówno tych naukowych jak i biznesowych. Trzeba mieć w tym zakresie kompetencje to jasne , ale jak wszystko na tym świecie można je zdobyć, jest tylko kwestia poświęconego na to czasu.


Podsumowanie

Pure Biologics to spółka biotechnologiczna, której kompetencje pozwalają realizować wszystkie projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie - w całości w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Spółka umiejscowiona jest w najbardziej atrakcyjnej części rynku biotechnologicznego : pracuje nad stworzeniem leków „ first in class” w zakresie immunoonkologii. Są to leki biologiczne osiągające najwyższe ceny na rynku, posiadające znacznie niższe ryzyka oraz umożliwiające pozyskanie bardzo szybkiego partering już na etapie badań przeklinicznych. Ryzyka oczywiście są ale trzeba też pamiętać, że ryzyka te są zarządzane i ograniczane – spółka posiada 6 programów badawczych dofinansowanych w 75% przez NCBiR dodatkowo przemyślana organizacja spółki, duży program motywacyjny, kompetentny międzynarodowy team.
Inwestowanie w biotechnologię jest trudne, w obecnym okresie szczególnie trudne. Wymaga wiedzy, czytania, wyciągania wniosków, szacowania ryzyka, ciągłego monitoringu. Odporności psychicznej na dużą fluktuację cen akcji. Ale tez potencjalna nagroda jest bardzo wysoka To inwestowanie nie dla każdego. Jeśli ktoś nie czuje się z tą pozycją komfortowo, to należy skorygować jej wielkość w portfelu lub w ogóle ją zlikwidować. Dla mnie spółka realizująca tematy za ponad 140 mln zł, o obecnej kapitalizacji ok. 80 mln zł nie ma w cenach kompletnie nic. Żadnego sukcesu. W moim przekonaniu - cokolwiek, potarzam cokolwiek, jakikolwiek partering, spowoduje wzrost do wartości krotnie wyższych od obecnych cen. To rok, max półtorej. Jeśli taki okres jest nieakceptowalny dla inwestora, nie powinien inwestować. Podsumowując, w mojej opinii Pure Biologics to jedna z najciekawszych spółek na polskim rynku biotech a zważając zysk/ryzyka przy obecnej kapitalizacji, uważam, że najciekawsza

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 8 maja 2020 15:31:10 przy kursie: 54,00 zł
Wielkie dzieki za opinie Tomek, niezwykle merytoryczna. Brawo


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 28 maja 2020 10:20:51 przy kursie: 59,40 zł
Plany przeniesienia notowań na parkiet główny wraz z emisją akcji.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Przyznam, ze początkowo byłem zaskoczony tą informacją, ale przeanalizowałem temat i teraz jest to dla mnie logiczne a ja po prostu o tym nie myślałem. Potrzebują finansowania na koniec roku to pewne (przy założeniu utrzymania zaliczkowania przez NCBir). Wielokrotnie wypowiadali się , ze ich miejsce jest na głównym parkiecie, wiec przejście na GWP wraz z wejściem pierwszego projektu z Discovery do Przedkliniki to logika i konsekwencja. Pytanie jest jak wyjdzie emisja, to będzie papierek lakmusowy dla spółki (ja na podstawie poprzednich udanych emisji oceniam, że nie będzie z tym problemu, ale to oczywiście do końca nie wiadomo). 6 m-cy od złożenia wniosku to czas konieczny, a wcześniej walne pod koniec czerwca, wiec czasowo się to zgrywa. Mogli oczywiście zrobić emisję pomostową pod koniec roku i wchodzić z dużą emisją w połowie 2021 kiedy będą wyniki przedkiliniki a kolejne będą się szykowały, z jakiś względów nie chcieli tego zrobić. Nie wiem dlaczego, jak bym miał zgadywać to mają chętne fundy tu i teraz i chcą z tego skorzystać.

Analityk Fundamentalny
11
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 436
Wysłane: 28 maja 2020 11:10:37 przy kursie: 59,40 zł
Spółka chce wyemitować do 600 tys. akcji czyli rozwodnić kapitał o jakieś 36 proc. Kurs zareagował bardzo dobrze rosnąc o 7-8 procent. Osobiście widzę zarówno plusy jak i minusy tej propozycji:

Na plus:
1. Zapewnienie finansowanie najprawdopodobniej do końca prowadzenia obecnych projektów przy założeniu emisji 600 tys. akcji po 50 zł (30 mln zł).

2. Przejście na GPW uwiarygadnia spółkę i powoduje większe możliwości pozyskiwania wiarygodnych inwestorów funduszowych.

3. Skoro spółka chce emitować akcje to rozumiem, ze jest przekonana, że jest popyt i być może już po "pierwszym słowie" - to oczywiście plus przy ocenie jej potencjału.

Na minus:
1. Wyłączenie prawa poboru - rzecz oczywista

2. Duże rozwodnienie 36% - dla inwestora indywidualnego to istotne (kurs a kapitalizacja przy biotechu i jego potrzebach kapitałowych to nie muszą być tożsame pojęcia :))

3. Z jednej strony spółka dostała zaliczki z NCBiR na koniec roku i teraz w maju - zakładać należy że ma całkiem sporo gotówki. Z drugiej chce emitować dość dużo akcje aby mieć gotówkę, która przez pewien czas będzie leżała na koncie dość bezproduktywnie. Zastanawiające.

4. To może oznaczać (teoria spiskowa? ;)), że spółka nic odkrywczego w tym roku nie zakomunikuje co by spowodowało, że kurs ruszy na północ o setki procent. Gdyby obecnie istotnie akcjonariusze mieli taka nadzieję to by raczej nie chcieli się rozwadniać więcej niż konieczne (kasa jest). W szczególności, że wcześniej było to mniej lub bardziej otwarcie komunikowane.

Niewiadome:

1. Oczywiście nie można wykluczyć, że spółka wyemituje akcje np. po wakacjach czy pod koniec roku i pozyska 30 mln zł przy wyższej wycenie - wtedy rozwodnienie będzie niższe. Taki scenariusz z punktu widzenia osób posiadających już akcje byłby chyba najbardziej optymalny. Dodatkowo może być tak, ze nie będzie emisji 600 tys. akcji tylko mniej - to wtedy tez może inaczej wyglądać.

2. Żyjemy w rzeczywistości COV-owskiej - to może wpłynąć na sposoby finansowania spółek. jak? tego do końca chyba nie wiadomo. Z jednej strony otwarta wajcha na finansowanie badań nad Covid (ale tego spółka nie robi) z drugiej czy to się przełoży na ograniczenie środków dostępnych pod badania onkologiczne czy inne? Może tak (kiedyś by trzeba napisać, że środki finansowe na świecie nie są ograniczone - ale teraz to już chyba nieaktualne przy drukowanie wszędzie na potęgę) - ale może wręcz przeciwnie - jako inwestowanie w rozwój medycyny.

3. Dużo będzie zależeć od tego ile akcji wyemituję, po ile i kto obejmie. To może uwiarygodnić spółkę lub wręcz przeciwnie. No ale teraz nie mamy jeszcze, co zrozumiałe, szczegółów.

4. Może spółka chce poinformować o kolejnym projekcie i na to potrzebuje kasy - raczej mniej prawdopodobny scenariusz.

5. Przy okazji wydaje mi się, ze były przeprowadzane badania na temat przejścia spółki z NC na GPW. Statystycznie to wcale w średnim terminie nie było korzystne. No ale to statystyka (ja i mój pies statystycznie mamy po 3 nogi) a poza tym podobnie jest chyba z wejściem do WIG20 a Dino czy CD Projekt skutecznie zaprzeczają takiej teorii :)

Dla mnie informacja jest niejednoznaczna, ale jak widać (+7.69% na chwilę pisania posta) informacja jest odbierana pozytywnie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 28 maja 2020 12:36

kzak33
0
Dołączył: 2019-02-13
Wpisów: 4
Wysłane: 1 czerwca 2020 10:57:27 przy kursie: 67,00 zł
Wiadomo po jakiej cenie ma zostać przeprowadzona emisja?
Z tego co czytałem to chcą pozyskać 30-40 mln zł, więc należy spodziewać się 50-65 zł?

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 2 czerwca 2020 10:18:08 przy kursie: 74,00 zł
Nie przywiązuję zbyt dużej wagi do analizy technicznej w inwestowaniu, jeśli już interesuje mnie spojrzenie średnio i długoterminowe, jednak jeśli takie rzeczy widzę , które wczoraj się wydarzyły na Pure to muszę napisać. Wyjście dzienne z ponad rocznej konsolidacji na dużym obrocie.

I oczywiście może być to wyjście fałszywe a świeca tygodniowa może zrobić wyłącznie cień i wrócić z powrotem do konsolidacji (podobnie jak pod koniec lutego), tego oczywiście nikt nie wie. Jednak tę formację warto obserwować, to pewne.

1drv.ms/u/s!AgWnaMROx3uepmACHu...

Na te chwilę (2.06) 460 tys. obrotu i 80 pierwszych minut sesji, potwierdza ten ruch

Analityk Fundamentalny
11
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 436
Wysłane: 2 czerwca 2020 15:01:42 przy kursie: 74,00 zł
kzak33 napisał(a):
Wiadomo po jakiej cenie ma zostać przeprowadzona emisja?
Z tego co czytałem to chcą pozyskać 30-40 mln zł, więc należy spodziewać się 50-65 zł?


To raczej w drugą stronę - jeśli chcą pozyskać 30-35 mln zł to faktycznie wychodzi przedział 50-60 zł za 1 akcję. Ale przecież jeśli wycena będzie w momencie emisji oscylowała np. wokół 80-90 zł (a czemu by nie skoro dzisiaj było już ponad 75 zł) to przy kilkunastuprocentowym dyskoncie mogą próbować sprzedać po np. 70 i po prostu wyemitować mniej akcji - i wtedy duzi się mniej rozwodnią (mniejsi oczywiście też :)).
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 10 czerwca 2020 18:45:38 przy kursie: 72,00 zł
Staram się na bieżąco analizować spółkę Pure Biologics, w tym zakresie opublikowałem już kilka swoich analiz. Ostatnio przeczytałem raport spółki za I kwartał 2020r. W wyniku tego zainteresowało mnie kilka zagadnień, w szczególności w odniesieniu do programów badawczych spółki, czyli tego co stanowi o jej podstawowej wartości. Poprosiłem spółkę o odpowiedź na kilka pytań i rozwinięcie kilku zagadnień. Spółka odpowiedział pozytywnie, moim rozmówcą był dr Przemysław Jurek Dyrektor DS Rozwoju biznesu spółki, którego sens wypowiedzi starałem się jak najlepiej oddać.

Pytanie : Na początek zaznaczę, że cofnąłem się z opisami postępów programów badawczych w kolejnych raportach kwartalnych oraz rocznych od I kw. 2019r do I kw. 2020 i jeśli mógłbym zasugerowałbym rozważenie podania szczegółowych zakresów etapów poszczególnych programów badawczych z szacowanym czasem ich wykonania. Z dotychczas opublikowanych, zakresy były podawane dla MultiBody i AptaPheresis,. Chodzi o inwestora, który chciałby weryfikować postęp prac w odniesieniu do początkowo przyjętych harmonogramów i założeń. Jest oczywiste, że mogą być zmiany i przesunięcia, to badania naukowe, jednak poznanie wstępnych założeń i ew. późniejsza ich korekta wydaje się pożądane.

Odp. Rzeczywiście plany tych dwóch programów zostały dokładnie rozpisane w Dokumencie Informacyjnym (2018), należy jednak pamiętać że mają one charakter szacunkowy i przyjęte zostały na wewnętrzne potrzeby monitorowania rozliczania postępów projektów . Przesunięcia miesiąc do trzech mieści w zakresie naturalnego błędu planowania działań badawczo-rozwojowych Trzeba pamiętać, że w spółce jest realizowanych 6 programów głównych i kilka pobocznych więc raportowanie technicznych przesunięć mogłoby być częste a nie wnosiłoby by nic istotnego z punktu widzenia oceny całego procesu badawczo rozwojowego. Techniczne odchylenia w realizacji etapów cząstkowych nie mają też charakteru informacji cenotwórczej, stąd też wszelkie informacje o postępach w realizacji prac badawczych prowadzonych w ramach projektów i ewentualnych korektach harmonogramów cząstkowych zamieszczane są w raportach okresowych . Spółka będzie nadal systematycznie komunikować swoje regularne postępy w badaniach raportach kwartalnych i na to inwestorzy powinni zwracać szczególna uwagę.

Pytanie : Najbardziej zaawansowany wasz projekt badawczy czyli PB001 Multibody - w I kw został złożony raport do NCBiR-u o zakończeniu etapu II. Pięć przeciwciał uzyskało odpowiednią specyficzność w odniesieniu do celów molekularnych, przeszło wstępne testy in vitro w tym testy cytotoksyczności oraz stabilności. Dlaczego więc dodatkowo trwają prace nad kolejnymi przeciwciałami ? Czy poprzez to, ze te kolejne przeciwciała są w trakcie prac nie cofamy się znowu do etapu II ? Uzyskanie pierwszych przeciwciał trwało dość długo, czy tyle samo będzie trwało uzyskanie kolejnych przeciwciał ? W III etapie należy przystąpić do rozbudowanych testów in vitro obejmujących badania, z wykorzystaniem komórek układu immunologicznego oraz komórek nowotworowych a po zakończeniu badań in vitro mają się odbyć pilotażowe badania na modelu zwierzęcym. Czy w tej sytuacji (tworzenie nowych przeciwciał) – termin przełomu roku jako przystąpienie do badań przedklinicznych na zwierzętach jest terminem realnym ?

Odp. To prawda, że 5 przeciwciał uzyskało odpowiednią specyficzność i cytotoksyczność, ale ponieważ pewien odsetek kandydatów odpada po drodze, cały czas generowani są nowi potencjalni kandydaci. To nie oznacza , że na dzisiaj otrzymanego kandydata trzeba czekać pół roku (jak to było z pierwszymi kandydatami). Spółka w procesie odkrywania ma bardzo dużo rzeczy opracowanych- białka kontrolne itp., i dużo prościej „wpiąć” je w pipeline. To są rzeczy równoległe i niezależne. Główne przeciwciała „idą” zgodnie z harmonogramem i nie czekają na te nowe. To minimalizowanie ryzyka. Cały czas utrzymywany jest planowany termin przełomu roku jako przystąpienie do badań przedklinicznych.

Pytanie : Drugi wasz projekt , który w planach ma wejść do przedkliniki pół roku po Multibody- PB003 Pureactivator – I etap był dwukrotnie przesuwany , raz do końca grudnia 2019r, drugi raz do 31 marca 2020. I i II etap planowane są na II kw 2020r, czy w sytuacji dwukrotnego przesunięcia etapu I jest to realne (tj. zakończenie II etapu do końca II kwartał)? Jak rozumiem Pureactivator jest przeciwciałem monospecyficznym z immunoligandem, dlaczego wiec mówi się o testowaniu raz z jednym celem molekularnym, a potem drugim, czy jedno przeciwciało monospecyficzne potrafi być specyficzne w odniesieniu do dwóch różnych celów molekularnych (pewnie nie, jak sama nazwa wskazuje) ? Czy w II etapie wyselekcjonowane przeciwciała będą testowane w zakresie stabilności i toksyczności i tego czy ligant aktywuje komórki N-k ?

Odp. Faktycznie były przesunięcia części I, lecz ta cześć jest zakończona i to zespół zdążył nadrobić. Są dwa różne białka które „operują” w tym samym szlaku komórkowym, póki co testowane są obydwa. To które będzie pokazywało lepszą skuteczność, tym się finalnie zespół będzie zajmować. Są to dwie bardzo podobne ale jednak równoległe ścieżki. Finalny kandydat będzie miał jeden cel molekularny, w pewnym momencie zespół musi się zdecydować na jeden z nich. Powinien być ten sam efekt jeśli chodzi o efekt biologiczny tj. dezaktywacji białka będącego celem molekularnym. Czas który upłynął niekoniecznie musi być nadrabiany w etapie II można to zrobić w III lub V. Drugi etap miał trwać w pierwotnym planie do końca czerwca br ale został skorygowany. Pomimo tego, cały harmonogram nie ulega zmianie ponieważ w założeniu któryś z późniejszych etapów ulegnie skorygowaniu.

Pytanie : PB002 Apthapheresist – czy planowane zakończenie etapu IV jest możliwe do końca II kw ? zgodnie z rozpisanym etapem (DI 2018r) "IV etap – opracowanie prototypu laboratoryjnego wyrobu medycznego (filtra aptamerowego) o potwierdzonej założonej skuteczności w modelu zwierzęcym, wdrożony i funkcjonujący w spółce system zarządzania ISO 13485, zaudytowany i gotowy do certyfikacji". Czy to znaczy, ze urządzenie po tym etapie idzie do certyfikacji ? co to znaczy „skuteczności w modelu zwierzęcym” ?

Odp. Te informacje pochodzą z dokumentu informacyjnego (2018r) z opisu jakie środki przeznaczone są na jaki etap. W rzeczywistości na część etapu IV i obecnie ten etap jest realizowany. Certyfikacja dotyczy systemu zarządzania ISO 13485, to jest system który dotyczy wyrobów medycznych a w tym przypadku chodzi o to, że to co spółka robi i dokumentacja, która powstaje była zgodna z tym systemem ISO. Aby składając dokumenty do regulatora, nie było wątpliwości, ze dokumentacja jest zrobiona zgodnie z wymaganym standardem. Natomiast sam wyrób medyczny docelowo ma być certyfikowany przez wykonawców. W projekcie jest badanie kliniczne i przygotowanie do certyfikacji ale bez samej certyfikacji. Certyfikację będzie robił ktoś kto ma już cała produkcję (odbiorca produktu). Wspomniany model zwierzęcy de facto oznacza przedklinkę. Trzeba zaznaczyć, że wyroby medyczne nie są tak uregulowane jak leki (w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa). Tak naprawdę nie ma takiego wymogu, spółka wykonuje te działania w części dla siebie a w części dla potencjalnego odbiorcy, jako dowód rzeczywistego działania urządzenia.

Pytanie : na kilku forach inwestorskich pojawiło się oczekiwanie na koniec projekt MARA PB007 (projekt realizowany w konsorcjum), jak jest wartość tego projektu dla spółki ?

Odp. Projekt naukowo-technologiczny zakończony nawet z sukcesem nie nosi w sobie ani bezpośredniej wartości aplikacyjnej ani wartości komercyjnej. Te projekty naukowo-technologiczne nie są core business i nie można traktować jako coś cenotwórczego. Wartość takich projektów dla Spółki opisana jest w raporcie rocznych oraz w kwartalnych w których to spółka stara się to wyjaśniać.

Pytanie : W maju pokazał się raport o kolejnych zaliczkach na Pureactivator i aptaMG czy to znaczy , ze tak jakieś milestony zostały wykonane skoro pieniądze zostały przyznane a pewnie nie zostałby przyznane przez rozliczeniem tych grudniowych. Dlaczego nie było komunikatu w tej sprawie ?

Odp. Zaliczki udzielane są celowo i przypisane do realizacji konkretnych projektów B+R. o czym spółka informuje w kolejnych raportach bieżących, a zasady ich rozliczania określone są w aneksach do umów zawartych z NCBR . Pozytywne rozpatrzenie wniosku spółki o przyznanie zaliczki jest autonomiczną decyzją jednostki dotującej i wynika z jej wewnętrznych kryteriów oceny.

Pytanie - czy wszystkie etapy projektów jak niżej (wg. raportu I kw 2020) mają szansę się skończyć w terminie jak wskazano czyli II kw 2020r tj. kilka tygodni od dzisiaj ?
"Ze względu na rozszerzenie portfela realizowanych projektów B+R Spółki, środki pozyskane z emisji akcji serii D planuje się przeznaczyć na finansowanie realizacji:
• drugiego etapu projektu MultiBody o szacowanej wartości 6,1mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
• drugiego, trzeciego i części czwartego etapu projektu AptaPheresis o szacowanej wartości 3,9 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
• pierwszego i części drugiego etapu projektu PureActivator o szacowanej wartości 5.4 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
• części pierwszego etapu projektu PureBike o szacowanej wartości 3,2 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020r
• pierwszego i części drugiego etapu projektu AptaMG o szacowanej wartości 2,7 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku.
• trzeciego i ostatniego czwartego etapu projektu Pure Select2 o szacowanej wartości 1,6mln. zł i z planowanym terminem realizacji II kw.2020 roku,
• pierwszego etapu projektu AptaMNL o szacowanej wartości 0,6 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku"

Odp : Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną Spółki ocenę realizacji postępów prac w prowadzonych projektach B+R za pierwsze półrocze 2020 przedstawi w raporcie okresowym w II kw 2020r.


Analityk Fundamentalny
11
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 436
Wysłane: 12 czerwca 2020 11:55:26 przy kursie: 73,20 zł
Emisja w drodze - omówienie sprawozdania finansowego Pure Biologics po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 07-06-2021 11:55:26.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 28416)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 15 czerwca 2020 10:33


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 21 czerwca 2020 09:17:14 przy kursie: 88,00 zł
Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że po pozytywnym rozpatrzeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosku Spółki, Spółka otrzymała w dniu 19 czerwca 2020 r. jednorazową zaliczkę w kwocie 2 969 600 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) na realizację projektu B+R rozwoju leku PB004 (PureBike). Okres rozliczenia zaliczki wynosi 6 miesięcy. Uzyskane w ten sposób środki mają znaczący wpływ na wielkość zaangażowania kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów B+R i zdecydowanie pozytywnie wpłyną na płynność Emitenta w najbliższych okresach, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system zaliczkowy.

Taki model finasowania jest zgodny z informacją zamieszczoną przez Spółkę w raporcie okresowym za 1. kwartał 2020 r. dotyczącą polityki optymalnego zarządzania płynnymi środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaliczkowego modelu finansowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przez instytucje dotujące.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 29 lipca 2020 14:08:41 przy kursie: 112,00 zł
14.08 raport za II kw i tam trzeba będzie szukać odpowiedzi co zostało zrobione, w opisach poszczególnych projektów. To biotechnologia , badania naukowe, typowa spółka na log z potencjalną, być może niesamowita nagrodą na końcu. Wrzuciłem sobie przed chwila kurs spółki na stooqu za ostatni rok, niecierpliwym też to proponuję - to zmienia sposób myślenia jak kursem może bujać. +20% ok, -20% tez ok, to tylko wahania cyfr nie mające nic wspólnego z wartością tej spółki

Przy okazji zapytałem Spółkę o ten częściowy zwrot zaliczki, oto odpowiedź

Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i Pańską korespondencję. Zasady udzielania i rozliczanie zaliczek otrzymanych z NCBR są ściśle regulowane i podlegają rygorystycznym normom, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać. Zaliczki udzielane są na okres maksymalnie 180 dniowy a ich wysokość zależy od całkowitej wartości etapu, który aktualnie jest realizowany. Etapy w naszych projektach trwają znacznie dłużej, stąd konieczność "śródetapowego" rozliczenia zaliczek. NCBR nie przewiduje instytucji "rolowania" zaliczek stąd konieczność technicznych operacji zwrotu i ponownego wystąpienia o wypłatę zaliczek.

z wyrazami szacunku,
Zespół Pure Biologics. S.A.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
4
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 183
Wysłane: 4 sierpnia 2020 08:54:03 przy kursie: 112,00 zł
Pure Biologics składa wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do KNF-u.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Już kiedyś pisałem, że wielokrotnie wypowiadali się, że ich miejsce jest na głównym parkiecie, wiec przejście na GWP wraz z wejściem pierwszego projektu z Discovery do Przedkliniki to logika i konsekwencja. Zwróćcie dodatkowo uwagę, jak oni budują akcjonariat w emisjach – przede wszystkim na instytucjonalnych, a oni chcą rynku głównego wraz ze wzrostem wartości spółki i tyle. Ten wyliczany oficjalny FF to oczywiście prawda ale jednocześnie totalna ściema, ponieważ poniżej 5% napchane jest już różnego rodzaju instytucjami, którzy budują swoją pozycję na lata a rzeczywisty FF jest minimalny. A to oznacza, ze kurs może być w miarę broniony (w razie problemów na rynku) , z drugiej strony jak coś się podzieje pozytywnego np.: pierwsza przedklinika, to drzwi wejściowe są bardzo wąskie, chętnych na zakup będzie sporo a sprzedający z oczywistych względów to jedynie rzeczywisty FF.

I na marginesie dla mnie jeden z tych mini sygnałów (ale ważnych) na które warto zwracać uwagę – oficjalnie zapowiadali pod koniec maja zamiar ubiegania się o przeniesienie notować na rynek główny, m-c później WZA to przegłosowało, m-c później (czyli teraz) prospekt gotowy a za 5-6 m-c będą z dużym prawdopodobieństwem na GWP. Tyle. Konsekwentnie robią swoje, bez wystrzałów, fajerwerków, idą tam gdzie chcą i oby im tak zostało.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,544 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d