pixelg
BOGDANKA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BOGDANKA [LWB]

AKTUALNY KURS: 25,00 zł (+0,00%) 21-06-2021 17:00
Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 4 września 2010 02:01:23 przy kursie: 84,00 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. za I półrocze 2010 r.

Zaprezentowane wyniki finansowe kopalni są bardzo dobre. Zysk netto wyniósł w II kwartale 54 mln zł, co jest rezultatem lepszym o 18 mln zł niż w analogicznym okresie ub. roku. Na poziomie półrocza także jest pozytywnie. Spółka wypracowała na czysto 107 mln zł wobec 84 mln zł w pierwszych 6 miesiącach 2009 roku. Bardzo istotny jest fakt, iż te korzystne osiągnięcia finansowe Bogdanki są generowane z jej podstawowej działalności, czyli wydobycia i sprzedaży węgla energetycznego. Nie ma mowy tutaj o żadnym przypadku (nietypowym zdarzeniu) jak np. korzystnych różnicach kursowych albo zawarciu jednorazowej, wysoko zyskownej transakcji. Spółka nie posiada poza tym zbyt dużego zadłużenia, za to dysponuje sporą ilością środków pieniężnych. Gdyby brać pod uwagę tylko zobowiązania odsetkowe to kopalnia jest przedsiębiorstwem bez długu netto. Bez problemu mogłaby spłacić wszystkie kredyty, jednak nie czyni tego ponieważ zamierza dalej inwestować w rozwój i zwiększyć roczne wydobycie węgla do 6,5 mln ton w 2011 r. wobec planowanych 5,5 mln ton w bieżącym roku. Długoterminowe plany to nawet 11 mln ton węgla. Bogdanka bez problemów sprzedaje wszystko co zdoła w tej chwili wydobyć, zatem taka strategia wydaje się mieć dobre uzasadnienie.

W odniesieniu do oceny wyników finansowych na przyszłość warto wspomnieć, że Spółka ma zazwyczaj bardzo dobre trzy pierwsze kwartały, natomiast IV kw. jest praktycznie zawsze słabszy. Prezes zarządu Mirosław Taras tłumaczył ostatnio w wywiadzie, iż dzieje się tak z powodu mniejszej liczby dni produkcyjnych oraz tworzenia rezerw. Poza tym IV kwartał 2010 r. powinien przynieść także wyższe koszty pracownicze. Kopalnia zamierza znacznie zwiększyć zatrudnienie i przeszkolić pracowników ze względu na planowane otwarcie nowej ściany wydobywczej w następnym roku. Ponadto Bogdanka chwali się znacznym unowocześnieniem posiadanych maszyn i urządzeń m. in. umożliwiających zastosowanie bardzo wydajnej techniki strugowej (rekordowe osiągnięcie 16,8 tys. ton dziennie).

Rachunek wyników
Porównując półroczne okresy wyraźnie widać, że rośnie sprzedaż węgla. Przychody Spółki wzrosły o 57 mln zł h/h, osiągając poziom 578 mln zł. Tempo wzrostu wynosi zatem 11%. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i materiałów wzrosły nieco wolniej, ponieważ o 9%. Oznacza to oczywiście poprawę marży brutto na sprzedaży. O to z pewnością chodzi w każdym biznesie, aby ekspansji nie towarzyszył spadek zyskowności. Dokładnie to samo widać na całej działalności operacyjnej. W I połowie 2010 r. EBIT wyniósł 127 mln zł wobec 105 mln zł w porównywalnym okresie 2009 roku. Świetnie kontrolowane są koszty. Te administracyjne nie zmieniły się praktycznie w ogóle, natomiast koszty sprzedaży spadły o 4 mln zł h/h, do poziomu 19 mln zł. Wynik operacyjny nie jest w następnej kolejności zmniejszany przez koszty finansowe w żadnym stopniu. Mało tego, Bogdanka ma wystarczająco dużo środków pieniężnych, aby być w stanie zarobić na nich więcej odsetek, niż musi zapłacić za swoje zaciągnięte kredyty. Zysk brutto jest zatem wyższy od operacyjnego. Efektywna stopa podatkowa w I półroczu wyniosła 20%.

Bilans
Aktywa ogółem wzrosły w przeciągu ostatnich dwóch kwartałów o 200 mln zł, osiągając wartość prawie 2,7 mld zł. Po lewej stronie bilansu najbardziej znaczący był wzrost rzeczowych aktywów trwałych (plus 281 mln zł). Wszystko za sprawą zakupu urządzeń technicznych i maszyn, a także wyższej wartości środków trwałych w budowie (nota 5). Spadły natomiast zasoby gotówki o 105 mln zł. Należności handlowe powiększyły się o 15 mln zł, jednak nadal cykl konwersji gotówki pozostaje ujemny (-52 dni), co jest bardzo dobrą wiadomością. W ogóle płynność w Spółce jest bardzo wysoka. Moglibyśmy mówić nawet o nadpłynności, chociażby z powodu bardzo wysokiego wskaźnika płynności szybkiej (aż 2,03) lub bieżącej (2,21). Jednak pamiętajmy, że przedsiębiorstwo ma plany rozwoju i na pewno będzie te spore zasoby pieniężne w najbliższym czasie wykorzystywać. Wzrost sumy bilansowej został sfinansowany przede wszystkim wyższymi kapitałami własnymi (plus 107 mln zł), a także powiększeniem się zobowiązań handlowych o 81 mln zł. Wskaźnik Altmana lekko spadł, jednak rating z niego wynikający nadal jest bardzo wysoki (AA+). Ogólne zadłużenie spółki to ok. 31%, czyli dość mało.

Przepływy pieniężne
Sprawozdanie z przepływów potwierdza wcześniejsze obserwacje. Na działalności inwestycyjnej jest spory minus (-265 mln zł), co jest związane głównie z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych. Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej (191 mln zł) nie były wystarczająco wysokie, aby pokryć te wydatki, zatem ilość środków pieniężnych zmniejszyła się. Nadal pozostaje jednak bardzo wysoka (577 mln zł). Co ciekawe, odsetki znalazły się w przepływach operacyjnych, a w przepływach finansowych nie znalazło się absolutnie nic.

Rentowność, wskaźniki i wycena
Przychody z ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,7%, do poziomu 1176 mln zł. Rentowności nadal się poprawiają i na tle sektora wyglądają świetnie, a zwłaszcza zyskowność operacyjna oraz brutto/netto. ROE wynosi 12,07%, co także jest pozytywną wiadomością.
Rentowność sprzedaży 32,40%
Rentowność działalności operacyjnej 21,16%
Rentowność brutto 22,66%
Rentowność netto 18,22%

Zaktualizowane wskaźniki wraz z wycenami znalazły się już na stronie spółki:
www.stockwatch.pl/gpw/bogdanka...

Wycena porównawcza prowadzi do wniosku, iż wartość akcji Spółki jest optymalna. Mnożnik C/WK wskazuje co prawda na przewartościowanie, ale taka cena ma swoje uzasadnienie. Korzystnie wyglądają mnożniki zysku operacyjnego oparte o Enterprise Value. Są one niższe niż dla sektora. C/ZO jest za to minimalnie powyżej średniej (11,48). Kroczące C/Z nie jest wiele wyższe, ponieważ wynosi 13,34. Nie jest to tak wiele, biorąc pod uwagę fakt, że kopalnia ma duży potencjał do rozwoju przy utrzymaniu dobrej marży. Pewnie z tego powodu dostaje ostatnio tak wiele rekomendacji typu kupuj/akumuluj od domów maklerskich.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rp74
0
Dołączył: 2009-02-03
Wpisów: 60
Wysłane: 23 września 2010 11:52:30 przy kursie: 83,30 zł
WD poproszę o wyjaśnienie. Dlaczego średnia płynność dzienna dla Bogdanki jest ujemna?
Dzięki.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 24 września 2010 08:59:06 przy kursie: 83,30 zł

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 30 września 2010 11:25:36 przy kursie: 86,95 zł
Sytuacja techniczna:


kliknij, aby powiększyć


Zakres 9M. Interwał 1D. Bogdanka przy historycznych szczytach. Papier znajduje sie w trendzie wzrostowym choć szczyty ze stycznia i września stanowią bardzo silny opór przed bykami. Jeżeli nie zobaczymy ich szarży w ciągu najbliższych sesji to na wykresie uformuje się formacja podwójnego szczytu co będzie mocnym sygnałem sprzedaży. Papier ciekawy ale moim zdaniem to nie jest najlepszy moment na wejście. Spodziewałbym się korekty.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 1 października 2010 11:54:53 przy kursie: 89,90 zł
Doszło do wspomnianej szarży byków. Zobaczymy jak zakończy sie sesja. Jeżeli na takich wzrostach to nastąpiło mocne wybicie z poziomów oporu.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 5 października 2010 17:16:43 przy kursie: 89,05 zł
Wezwanie na Bogdankę ogłoszone przez NWR

Cytat:
GPW zawiesiła notowania kopalni Bogdanka z powodu wezwania ogłoszonego przez NWR, firmy kontrolowanej przez Zdenka Bakalę, jednego z najbogatszych Czechów.

Cena w wezwaniu to 100,75 zł wobec 89,05 zł o godz. 15:29. Kurs akcji spółki już przed wezwaniem był bliski historycznego szczytu (90 zł ). Na tym poziomie zakończył też dzień.

Powodzenie przejęcia zależy w dużym stopniu od decyzji funduszy emerytalnych. W rozdrobnionym akcjonariacie kopalni, cztery z nich są największymi inwestorami: Aviva, Złota Jesień, ING i Amplico. Więcej o polskiej spółce>>

Według agencji Bloomberg, zarząd spółki zgodził się na przejęcie.

NWR chce wycofać Bogdankę z warszawskiej giełdy - wynika z treści wezwania ogłoszonego na 100 proc. akcji Bogdanki.

"Po przeprowadzeniu wezwania oraz uzyskaniu 90 proc. liczby głosów na WZA spółki, intencją wzywającego jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wystąpienie do KNF w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji akcji oraz GPW z wnioskiem o zaprzestania notowania akcji" - napisano.

NWR zamierza użyć do sfinansowania transakcji 400 mln EUR z własnych funduszy i rozważa sprzedaż
nowych akcji i obligacji. W grę wchodzić może też pożyczka w celu zebrania odpowiedniej ilości środków.

Bogdanka to od dawna rentowny wyjątek wśród polskich kopalni i pierwsza w pełni sprywatyzowany polski przedstawiciel tego segmentu rynku
wydobywczego.

W marcu 2010 r. resort skarbu sprzedał 46,7 proc. akcji spółki Otwartym Funduszom Emerytalnym. Cena jednej akcji wyniosła 70,5 zł. Z transakcji resort uzyskał ponad 1,1 mld zł. Według stanu na koniec sierpnia w rękach resortu pozostawało 4,97 proc. akcji.

W minionym tygodniu Bogdanka opublikowała prognozę finansową grupy
na 2010 rok. Zakłada ona przychody ze sprzedaży na poziomie 1,228 mld zł, zysk operacyjny w kwocie 242 mln zł, wskaźnik EBITDA na poziomie 391 mln zł zaś zysk netto wysokości 201 mln zł.

O Bogdance pozytywnie wyrażają się analitycy. Specjaliści z DI BRE Banku podtrzymali w ostatnim raporcie rekomendację "trzymaj" dla akcji spółki. Ich cenę docelową podnieśli do poziomu 85,40 zł. Stwierdzili, że otoczenie w jakim funkcjonuje spółka będzie zmieniało się na jej korzyść. Wskazują na rosnący popyt krajowych elektrowni na węgiel, co powinno przekładać się na wzrost cen surowca.

Zdenek Bakala, właściciel NWR, to jeden z najbogatszych Czechów. Studiował w USA. W połowie lat 90. kupił pięć czeskich kopalń na północnych Morawach, tuż przy granicy z Polską.

Z kolei spółka New World Resources to wywodząca się z Czech międzynarodowa firma
wydobywcza. Działając poprzez swoją czeską spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem
węgla kamiennego w Europie Środkowej. Firma jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.


pb.pl/2/a/2010/10/05/Firma_Zde...

Przypominam porównanie obu firm
www.stockwatch.pl/artykuly/pos...

macgregor
0
Dołączył: 2010-10-05
Wpisów: 163
Wysłane: 5 października 2010 19:40:57 przy kursie: 89,05 zł
Witam na Forum.
Czy ktoś wie w jaki sposób NWR chce skupić akcje pracownicze, które nie mogą być w obrocie jeszcze przez blisko 1,5 roku? I jak w tym przypadku ewentualnie wyglądałaby sprawa opłacenia podatku belki?

rafgol22
0
Dołączył: 2009-06-02
Wpisów: 9
Wysłane: 5 października 2010 22:35:06 przy kursie: 89,05 zł
Witam,

skupienie akcji pracowniczych nie wydaje się dużym problemem technicznym - wystarczy ustawić kiosk pod bramą wejściową i ładnie się reklamować. Akcje pracownicze innych spółek były skupowane w taki sposób np Tauron.

Ciekawe się wydaje czy Fundusze odpowiedzą na wezwanie oraz w jaki sposób spółka zamierza sfinansować to wezwanie (ponad 3,4 mld).

Szkoda, żeby spółka została wycofana z giełdy ponieważ przynosi póki co stabilne zyski.


Pozdrawiam

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 229
Wysłane: 6 października 2010 02:10:53 przy kursie: 89,05 zł
Shame on you

Gorsza spółka wypiera z WGPW lepszą spółkę. NWR jest po uszy zadłużona(ok. 70% tj. 6mld zł) a cała jest wyceniana na 9mld zł.- produkuje ok 11mta wegla w tym 60%koksującego. Bogdanka jest zdrowa finansowo spółką, zadłużenie (ok. 30% tj. 0,8 mld zł), a cała jesat wyceniona na ok. 3 mld zł.- produkuje ok. 5,5-6,5 mta wegla energetycznego , a w planie ma zwiększyć do 11mta.
Zdenek Bakala zamierza prawdopodobnie wykupywać akcje (przynajmniej pracownicze za pieniądze z przejetej Bogdanki (0,6 mld gotówki) - Z IPO - czy to nie jest śmieszne !!!!. Jeśli nie ma się głowy to nie jest się prezesem. Prezes BOGDANKI jest gołąbkiem a Prezes NWR jastrzębiem. Jest to wrogie przejęcie -czego nikt nie ukrywa. Szkoda wysiłku ludzi z Lublina. Dostaną gotówkę i to wszystko. Wegiel będzie drożał. Spółka NWR wydrenuje z gotówki Bogdankę bardzo szybko. Jej finanse moga przejąć banki, gdy tylko wzrosną stopy procentowe. Ten twór o nazwie NWR może zakończyć karierę na giełdzie jak Toora. A wydmuszki będzie się reanimować jak dziś reanimuje się Krosno.
Zdenek Bakala na tym nie straci, bo ma rozłożone ryzyka na innych podmiotach.
BO JAK INACZEJ KOMENTOWAĆ -ZAKUP FIRMY ZA 3,4 MLD ZŁ GDY FIRMA "NWR" MA KAPITAŁÓW WŁASNYCH 2,5 MLD A DŁUGU 6 MLD ZŁ.
UWAGA:

Po przejęciu Bogdanki SPÓŁKA NWR bedzie miała kapitałów własnych 4,5 mld zł a długu ok.10 mld zł.(zadłużenie 55%) - CZY TO NIE ZAKRAWA NA PARADOKS Z POGRANICZA KPINY !!!
Oj umieją robić interesy Ci nasi decydenci.
A co na to OFE. Czy zamienią akcje Bogdanki na NWR ? -oto jest pytanie?

rafgol22
0
Dołączył: 2009-06-02
Wpisów: 9
Wysłane: 6 października 2010 09:20:46 przy kursie: 107,00 zł

Artykuł z parkietu:

www.parkiet.com/artykul/974537...

Mam nadzieję, że zarządzający funduszami nie patrzą krótkowzrocznie, ale w dłuższej perspektywie.
Bogdanka to spółka o stabilnych przychodach, i bardziej pewnych zyskach niż NWR.

Osobiście chciałbym żeby fundusze nie sprzedały akcji i Bogdanka nie znikneła z giełdy.macgregor
0
Dołączył: 2010-10-05
Wpisów: 163
Wysłane: 6 października 2010 15:20:06 przy kursie: 107,00 zł
rafgol22 napisał(a):
Witam,

skupienie akcji pracowniczych nie wydaje się dużym problemem technicznym - wystarczy ustawić kiosk pod bramą wejściową i ładnie się reklamować. Akcje pracownicze innych spółek były skupowane w taki sposób np Tauron.

Pozdrawiam


W ten sposób akcje były skupywane jeszcze przed formalnym przekazaniem pracownikom po cenie sporo poniżej giełdowej. Chodzi mi o nabycie formalnie przez NWR poprzez wezwanie po cenie w wezwaniu, gdy jeszcze przez przez 1,5 roku akcje nie mogą być przedmiotem obrotu.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 9 listopada 2010 22:19:53 przy kursie: 106,10 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. za III kwartał 2010 r.

O Bogdance jest ostatnio głośno, głównie ze względu na wezwanie ogłoszone przez New World Resources. Właściciel NWR Zdenek Bakala jest bardzo zdeterminowany, aby przejąć najefektywniejszą polską kopalnię węgla, jednak wydaję się, iż zaproponowana cena 100,75 zł za akcję nie wystarczy do osiągnięcia tego celu. Otwarte Fundusze Emerytalne (główni akcjonariusze Lubelskiego Węgla) nie są bowiem zainteresowane szybkim wyjściem z tej inwestycji. Zwłaszcza, że Bogdanka ma bardzo duży potencjał do podwojenia swoich rezultatów finansowych w przeciągu zaledwie kilku najbliższych lat. Spółka cały czas intensywnie inwestuje, między innymi w rozbudowę Pola Stefanów, aby już w 2014 r. wydobywać rocznie ok. 11 mln ton węgla, co jest ogromnym rozwojem w porównaniu do obecnego wydobycia na poziomie 5-6 mln ton tego surowca rocznie. Prezes zarządu Spółki Mirosław Taras jest zdecydowanie przeciwny tej próbie przejęcia i uważa, iż cena ustalona w wezwaniu jest rażąco niższa od wartości godziwej. Na dokładkę, o przejęciu Lubelskiego Węgla zaczyna myśleć także Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), co byłoby wg zarządu Bogdanki lepszym rozwiązaniem niż połączenie z NWR. Z kolei czeski miliarder może się zdecydować na podbicie ceny i kolejne wezwanie, aby ostatecznie przekonać do transakcji fundusze emerytalne.

Rachunek wyników
Abstrahując od wydarzeń w otoczeniu rynkowym, Lubelski Węgiel znowu ogłosił świetne wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł w III kwartale 86 mln zł, wobec 91 mln zł w analogicznym okresie ub. roku. Jest to wartość o niecałe 5 mln zł niższa, jednak baza była bardzo wysoka (III kw. 2009 r. był rekordowy) i nie oceniałbym tego lekkiego spadku negatywnie. Zwłaszcza, że ten nieco gorszy wynik jest także pochodną mniejszych przychodów finansowych o 2 mln zł. Spółka posiadała po prostu rok temu więcej środków pieniężnych, od których uzyskiwała odsetki. Teraz jest tych środków mniej, ponieważ ciągle realizowane są nowe inwestycje. Zysk operacyjny był niższy w III kwartale tylko o 2 mln zł r/r. Co prawda marża na sprzedaży trochę spadła, ale za to niższe były także koszty sprzedaży (o 10,5 mln zł), co umożliwiło osiągnięcie prawie identycznych rezultatów na poziomie EBIT(DA). Cieszy także wzrost o 8 proc. kwartalnych przychodów w stosunku do ekwiwalentnego okresu 2009 r.

O ile wyniki samego trzeciego kwartału są "tylko" bardzo dobre, to rezultaty finansowe narastająco za 9 miesięcy br. możemy uznać za luksusowe. Zysk netto wyniósł 193 mln zł, co jest osiągnięciem lepszym niż w analogicznym okresie ub. roku o 19 mln zł. Oficjalna prognoza zarządu dotycząca wyniku finansowego netto w 2010 r. została ustalona na 201 mln zł. Do jej wypełnienia w ciągu tylko trzech kwartałów zabrakło jedynie 8 mln zł. Wydaje się zatem nieprawdopodobne, aby końcowy roczny rezultat mógł być od tych szacunków niższy. Należy jednak pamiętać, że IV kwartał Bogdanka zazwyczaj ma gorszy i pewnie tak będzie również tym razem. Przychody ze sprzedaży zanotowały wzrost o 83 mln zł, osiągając poziom 934 mln zł. Sprzedaż węgla w Spółce odpowiada za ok. 97 proc. przychodów ogółem. Tempo wzrostu sprzedaży wyniosło ok. 10 proc. Niestety dynamika kosztów jest nieco wyższa, co oznacza lekką obniżkę marży, lecz nadal zyskowność sprzedaży brutto pozostaje wysoka (34 proc.). Zysk operacyjny za trzy kwartały narastająco był o 20 mln zł lepszy, głównie dzięki znacznie niższym kosztom sprzedaży (o 14 mln zł). Cieszy także fakt, iż koszty administracyjne pozostają na bardzo stabilnym poziomie.

Bilans oraz przepływy pieniężne
Aktywa ogółem wzrosły już od początku bieżącego roku o 274 mln zł, do poziomu ponad 2,7 mld zł. Wzrost sumy bilansowej jest głównie finansowany powiększaniem się kapitałów własnych, co wynika z zysków bieżącego okresu. Drugim ważnym czynnikiem jest wzrost zobowiązań handlowych o 74 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe cały czas rosną i osiągnęły już wartość 1950 mln zł. Poziom zapasów jest stabilny. Bogdanka sprzedaje praktycznie w całości cały wydobywany węgiel. Większe niż na początku roku są także należności handlowe (o 51 mln zł), lecz patrząc na skalę działalności ani ich dynamika, ani obecny poziom nie są problemem. Cykl rotacji należności znajduje się na akceptowalnym poziomie 36 dni. Wskaźniki płynności na bardzo wysokich poziomach. Tak jak była już mowa o tym wcześniej to nie jest nadpłynność, lecz Bogdanka potrzebuje środków na prowadzone inwestycje, które mają doprowadzić do znacznego wzrostu wydobycia. Sprawozdanie Cashflow jest potwierdzeniem tych stwierdzeń. Działalność operacyjna generuje sporo gotówki (plus 284 mln zł), jednak nie wystarcza to w pełni na wydatki inwestycyjne (minus 447 mln zł). Mimo to stan środków pieniężnych nadal jest bardzo wysoki (518 mln zł).Wskaźnik Altmana jeszcze się poprawił, co oznacza utrzymanie świetnego ratingu AA+.

Rentowność, wskaźniki i wycena
Rentowności obliczone dla danych za ostatnie 12 miesięcy nieco spadły, ale nadal są na tle sektora znakomite, zwłaszcza na poziomie brutto/netto. Roczne przychody wzrosły o 2,2 proc. kw/kw. ROE wynosi 11,5 proc. Wskaźnik ogólnego zadłużenie jest dość niski (30 proc.). Wystarczy, aby Spółka utrzymywała te rentowności i dalej zwiększała sprzedaż, a będzie świetnie.
Rentowność sprzedaży 30,94%
Rentowność działalności operacyjnej 20,51%
Rentowność brutto 21,82%
Rentowność netto 17,42%

Na stronie Spółki znalazły się już aktualne wskaźniki oraz wyceny:
www.stockwatch.pl/gpw/bogdanka...

Przy cenach rynkowych znajdujących się blisko poziomu po jakim NWR chciałby Bogdankę przejąć, wycena porównawcza wskazuje na przewartościowanie na tle sektora surowcowego. Pytanie jednak czy tak niskie mnożniki jak np. dla Orlenu, Lotosu, czy PGNiG są dla Spółki adekwatne. Możliwość spadków cen węgla zawsze oczywiście występuje. Jednak wydaje się, iż dla takiego przedsiębiorstwa jak Bogdanka ryzyko biznesowe jest mniejsze, zatem wskaźnik C/ZO równy 14,6 wskazywałby raczej na optymalną wycenę. Kroczące C/Z jest na poziomie nieco ponad 17, czyli też nie straszy ogromnymi wartościami. Księgowo Spółka wpisuje się dobrze w standard szerokiego rynku (C/WK = 1,87). Jeżeli dołożymy do tego wysokie prawdopodobieństwo bardzo szybkiego tempa wzrostu zysków w najbliższych latach to można zrozumieć dlaczego OFE nie chcą sprzedawać akcji Bogdanki w wezwaniu NWR po kursie 100,75 zł.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 listopada 2010 09:33:50 przy kursie: 101,50 zł
Wygląda na to, że z wezwania ogłosonego przez NWR niewiele wyszło:

Cytat:
NWR dał za mało, nie weźmie Bogdanki

Dziś upływa termin zapisów na wezwanie ogłoszone przez kontrolowany przez czeskiego milionera Zdenka Bakalę New World Resources. Spółka zaproponowała akcjonariuszom Bogdanki odkupienie od nich akcji po 100,75 zł za sztukę.
Dziś upływa termin zapisów na wezwanie ogłoszone przez kontrolowany przez czeskiego milionera Zdenka Bakalę New World Resources. Spółka zaproponowała akcjonariuszom Bogdanki odkupienie od nich akcji po 100,75 zł za sztukę. fot. Wojciech Rzazewski/Bloomberg News

Dziś upływa termin zapisów na wezwanie ogłoszone przez kontrolowany przez czeskiego milionera Zdenka Bakalę New World Resources. Spółka zaproponowała akcjonariuszom Bogdanki odkupienie od nich akcji po 100,75 zł za sztukę. fot. Wojciech Rzazewski/Bloomberg News

Za niska cena

Oferta spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. W czwartek Jan Bury, wiceminister skarbu, powiedział, że Skarb Państwa nie odpowie na wezwanie. MSP kontroluje 2,3 proc. akcji kopalni.


– Wierzymy, że akcje spółki Bogdanka będą jeszcze rosły – mówił w Sejmie Jan Bury. Ma on nadzieję, że podobną decyzję podejmą akcjonariusze finansowi lubelskiej kopalni. Akcje Lubelskiego Węgla posiadają m.in. PZU i OFE.

Jednak fundusze „nie” dla oferty powiedziały zaraz po ogłoszeniu wezwania. Tak postąpiły fundusze posiadające największe pakiety, m.in. Aviva.

Ich stanowisko już nie powinno się zmienić. Tym bardziej że w piątek, w odpowiedzi na prasowe spekulacje, według których spółka za jedną akcję Bogdanki (BOGDANKA) oferowała 3 – 4 własne, NWR powtórzył, że nie zamierza podnosić ceny w wezwaniu. Uważa, że cena jest uczciwa.

– Istnieje jedynie możliwość odstąpienia od 75-proc. progu akceptacji, która będzie rozważana jedynie – jeśli zajdzie taka potrzeba – po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w poniedziałek – mówił Marek Jelinek, dyrektor finansowy NWR.

Według analityków nie ma jednak szans na to, żeby NWR zebrał w wezwaniu ponad połowę akcji Bogdanki. A kupowanie mniejszego pakietu nie ma sensu.

– Nie sądzę, żeby NWR interesował pakiet mniejszościowy i praktycznie zerowy wpływ na kierunek rozwoju firmy – mówi Mirosław Saj, analityk DnB Nord. – Nie zachęca do tego przykład Vattenfalla, który mimo posiadania blisko 19-proc. pakietu akcji Enei nie ma w spółce nic do powiedzenia – dodaje.

W branży uważa się, że przejęcie Bogdanki przez NWR byłoby niekorzystne dla polskiej kopalni. Głównie ze względu na jej przewagę nad konkurencją pod względem zasobów węgla, nowoczesnej infrastruktury i technologii oraz efektywności.
Mocna kopalnia

Spółka ma również sprecyzowany plan rozwoju i inwestycji. Jej zadłużenie jest niskie, do tego dysponuje przeszło 500 mln zł gotówki.

Oferta NWR (czyli na 100 proc. kapitału Bogdanki) ma wartość 3,4 mld zł. Prezes kopalni Mirosław Taras powiedział w mediach, że cena w wezwaniu jest obraźliwa. Przejęciu sprzeciwiają się też związki zawodowe.

W piątek właściciela zmieniło ponad 300 tys. papierów polskiej kopalni, a obroty przekroczyły 66 mln zł. Na zamknięciu akcje Bogdanki straciły niecały 1 proc. i kosztowały niewiele ponad 101 zł.


Artykuł z forsal.pl/artykuly/468094,nwr_...
Edytowany: 29 listopada 2010 09:34

del-15022018v14
0
Dołączył: 2010-12-09
Wpisów: 113
Wysłane: 21 stycznia 2011 10:19:02 przy kursie: 111,70 zł
Cytat:
12 stycznia Lubelski Węgiel Bogdanka ogłosił przetarg na drugi kompleks strugowy. Bucyrus będzie uczestniczył w tym przetargu - dowiedział się portal wnp.pl.

gornictwo.wnp.pl/bogdanka-nabe...
"Bogactwo należy postrzegać jako środek służący jakiemuś celowi, a nie cel sam w sobie i źródło szczęścia"

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 20 maja 2011 18:48:59 przy kursie: 113,40 zł
Interwał 1D. Zakres 6M. Dzisiejsza sesja nie napawa optymizmem akcjonariuszy Bogdanki. Niestety kurs nie przebił mocnego oporu jakim niewątpliwie jest luka bessy. Osobiście miałem nadzieję, że w ciągu najbliższych dni dojdzie do utworzenia na wykresie formacji wyspy i dalszego mocnego odreagowania przeceny. Jednak dzisiejsza sesja pokazała, że byki nie są wcale tak mocne.


kliknij, aby powiększyć

NeXeR
0
Dołączył: 2011-07-02
Wpisów: 4
Wysłane: 13 lipca 2011 09:46:12 przy kursie: 113,80 zł
Witam.

Właśnie przeglądałem wykresy BOGDANKI i od wczorajszego dnia zauważyłem nagły wzrost. Czym to może być spowodowane?

Przeglądałem wiadomości, ale nic mi nie wskazywało na taki nagły optymizm byków.

Dodam, że jestem nowy na forum :)

sbyszek
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 807
Wysłane: 13 lipca 2011 09:48:30 przy kursie: 113,80 zł
rekomendacja kolego
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

sober
0
Dołączył: 2011-02-07
Wpisów: 105
Wysłane: 13 lipca 2011 11:15:34 przy kursie: 113,80 zł
Część wyszła w końcu z JSW, trochę z rekomendacji. Zbierali już od wczoraj po 90-100 sztuk. Może wreszcie wyjdziemy z tej parszywej stagnacji Think

gucio
0
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 13 lipca 2011 14:37:36 przy kursie: 113,80 zł
Czy ta rekomendacje nie jest wygorowana.Osobiscie nie widze sily aby pociagnela kurs do 153,-


sober
0
Dołączył: 2011-02-07
Wpisów: 105
Wysłane: 13 lipca 2011 15:57:24 przy kursie: 113,80 zł
W perspektywie 2-3 lat raczej nie jest. Na teraz...każdy może sobie to sam policzyć salute

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,990 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło