pixelg
TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 2,122 zł (-0,56%) 03-12-2020 17:00
underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 342
Wysłane: 23 maja 2018 15:53:08 przy kursie: 2,01 zł
Wygląda na to, że tak jak spodziewałem się magnes przyciągnął kurs. Teraz dużo zależy od sentymentu.

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 24 maja 2018 18:27:49 przy kursie: 2,00 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


16 maja popyt nie zdołał potwierdzić rewersalowej wymowy świecy z poprzedniej sesji i po prostu wyłączył światło. Teraz jedyne co możemy, to oszacować potencjalny zasięg spadków.

Kurs spółki jest w 5 fali impulsu spadkowego i wygląda na to, że do zakończenia przeceny daleka droga. Na wskaźnikach technicznych obowiązują zalecenia sprzedaży, nie widać symptomów wytracania impetu spadków. Wskaźnik AD sygnalizuje konsekwentną ucieczkę kapitału z waloru.
Ponieważ kurs kreśli historyczne minima, to wyznaczyć potencjalny poziom docelowy możemy jedynie za pomocą zewnętrznych zniesień Fibonacciego. Najbliższy z nich znajduje się na poziomie 1,81 zł, lecz radziłbym większą uwagę poświęcić strefie 1,61-1,62 zł. Występuje tam bowiem kumulacja zniesień, przez co ten obszar nabiera potencjału strefy rewersalowej.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grzechu216
1
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 72
Wysłane: 30 maja 2018 20:39:13 przy kursie: 2,24 zł
czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć dzisiejszy obrót na fixingu na tauronie?


krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 26 czerwca 2018 18:37:58 przy kursie: 2,25 zł
TAURONPE - analiza techniczna

Najpier spojrzenie na wykres w szerszym ujęciu w celu poznania genezy czerwonej strefy w dolnej części wykresu cenowego. Są to minima z 2016 roku, które zgodnie z zasadą zmiany biegunów pełnią aktualnie rolę oporu.

kliknij, aby powiększyć


I właśnie z pokonaniem tej strefy cenowej popyt ma największe kłopoty - ostatecznie kupującym nie udało się utrzymać notowań powyżej wskazanej strefy dłużej niż jedną sesję. Dzisiejsze odejście można traktować jako rezygnację, świadczy o tych chociażby brak cienia dzisiejszej świecy.
Dalsze losy notowań zależą od zachowanie kursu akcji względem poziomu 2,20 zł. Jego utrata w cenach zamknięcia niechybnie przyczyni się do rozwinięcia impulsu spadkowego w kierunku historycznych minimów. Scenariusz kontynuacji nadrzędnej tendencji spadkowej będzie obowiązywać tak długo, jak długo notowania pozostają poniżej strefy 2,38-2,44 zł.
Układ wskaźników technicznych sprzyja wychwyceniu początku istotniejszego ruchu cen - linia MACD znajduje się w okolicach poziomu równowagi, spleciona z sygnalną. Odczyt RSI jest typowy dla bessy, poniżej 60.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 29 czerwca 2018 20:29:15 przy kursie: 2,29 zł
Zatrucie (dwu)tlenkiem węgla – omówienie sprawozdania finansowego GK Tauron SA po 1 kw. 2018 r.

Sektor energetyczny na GPW od prawie roku jest w trendzie spadkowym. W zależności od waloru stopa zwrotu liczona od początku sierpnia wynosi od -27 do -40 proc. Skoro przecenie ulega cały sektor to prawdopodobnie czynniki determinujące zachowanie inwestorów leżą poza spółkami i tak faktycznie się dzieje.


kliknij, aby powiększyć


W lipcu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła akt wykonawczy dotyczący norm emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Zgodnie ze stanowiskiem KE wszyscy wytwórcy energii będą mieli 4 lata na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i dostosowanie się do BAT, czyli najlepszych możliwych technologii. Zgodnie z szacunkami strony polskiej wydatki energetyki na dostosowanie się do konkluzji BAT mogą wynieść ponad 10 mld zł. Dyrektywa oznacza więc wydatki i w niektórych przypadkach wyłączenia, bo w niektórych przypadkach inwestycje w technologię nie będą opłacalne. Tauron szacuje swoje wydatki na dostosowanie się do BAT na około 1 mld zł.

To jednak nie wszystko. W czerwcu tego roku zgodnie z oczekiwaniami zawarto porozumienie w sprawie unii energetycznej i celów energetycznych na 2030 r. Zgodnie z nimi udział OZE w produkcji ma wynieść za 12 lat co najmniej 32 proc. W tym samym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie ma powodów do zaskarżania do tzw. MSR (rezerwy stabilizacyjnej), która wejdzie w życie od początku 2019 r. Wejście rezerwy oznacza stopniowe wycofywanie z rynku uprawnień do emisji, a zatem ich mniejszą podaż i wzrost cen. To się już dzieje – ceny uprawnień do emisji wzrosły w ciągu roku z ok. 5 EUR/t do 15 EUR/t!


kliknij, aby powiększyć


W kontekście zmian prawnych i rynkowych wyniki spółek energetycznych schodzą nieco na dalszy plan.

Przychody Tauronu wyniosły w I kw. br. 4,8 mld zł i były o 5 proc. wyższe r/r. O 205 mln zł (37 proc.) wzrosły zewnętrzne przychody segmentu wydobycie, przy wzroście segmentu dystrybucji o 78 mln zł (10 proc.) i spadku segmentu sprzedaży o 58 mln zł (-2 proc.). Wzrost przychodów zewnętrznych w segmencie wytwarzania nie oznacza, że spółka miała większą produkcję – po prostu mniej sprzedała do segmentu sprzedaży. Przychody łączne (obroty wewnętrzne + zewnętrzne) segmentu wytwarzania były o 48 mln zł niższe r/r, natomiast łączne przychody segmentu sprzedaży spadły o 164 mln zł.

Spółka pokazała dość wysoką marżę brutto na sprzedaży – 19,6 proc. To trzecia najwyższa wartość od początku 2013 r.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie operacyjnym wysoki wynik brutto na sprzedaży (945 mln zł w relacji do 1035 mln zł w 1 kw. 2017 r.) został dopalony dodatkowo przychodami z pozostałej działalności operacyjnej wynoszącymi 165 mln zł (23 mln zł w okresie porównawczym). W efekcie spółka pokazała wynik operacyjny w kwocie 875 mln zł wobec 811 mln zł przed rokiem:


kliknij, aby powiększyć


Niestety wzrost wyników jest mocno iluzoryczny i pochodzi ze zdarzeń jednorazowych. W raportowanym kwartale mieliśmy bardzo wysokie ruchy na rezerwach pracowniczych. Zgodnie z notą 31.1 rozwiązano rezerwy na kwotę 315 mln zł, głównie z powodu zmniejszenia rezerw na taryfy pracownicze (176 mln zł) i nagrody jubileuszowe (122 mln z). Spółka informuje, że:

[quote]Rozwiązanie powyższych rezerw wpłynęło na zmniejszenie kosztów operacyjnych Grupy w kwocie 175 911 tysięcy
złotych oraz zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych Grupy w kwocie 139 470 tysięcy złotych.[/qupte]

Dodatkowo spółka wypłaciła na podstawie porozumienia ze stroną społeczną 79 mln zł odszkodowań za utracone w przyszłości nagrody i korzyści z tańszego prądu, i rozwiązała odpis na aktywach trwałych na kwotę 6 mln zł. Zatem sumarycznie mamy 242 mln zł jednorazowego zysku, który nie miał charakteru gotówkowego, a w zasadzie w związku z wypłaceniem premii miał, tyle że negatywny.

Przed rokiem nie było lepiej i także przez wynik przeszły wysokie oneoffy – 184 mln zł. O 188 mln zł zmniejszyła się rezerwa na „umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem i pokrycie kosztów”, co po translacji na język polski oznacza zawarcie porozumienia z PGNiG w sprawie umowy na budowę i dostawy gazu do elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW).

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wynik operacyjny zamknął się kwotą 633,6 mln zł i był o 6,4 mln zł (1 proc.) wyższy r/r, co trzeba uznać za dobre osiągnięcie w kontekście warunków rynkowych.

Z rachunku segmentowego wynika, że nominalny zysk (łącznie ze zdarzeniami jednorazowymi) wzrósł o 242 mln zł w segmencie wytwarzania, natomiast spadł o 201 mln zł w segmencie sprzedaży. Segment wydobycia zmniejszył stratę z 60 mln zł do 23 mln zł, natomiast dystrybucja poprawiła wynik o 26 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie wytwarzania po korekcie o ruch na rezerwach pracowniczych i odszkodowaniach mamy wynik wyższy o 6 mln zł, co jest wynikiem dobrym w kontekście znacznie niższej produkcji elektrycznej – 3,94 TWh obecnie vs. 4,89 TWh przed rokiem. Na wynik segmentu korzystnie wpływały wyższe ceny prądu na giełdzie, natomiast negatywnie koszty emisji CO2. Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty te wyniosły 84 mln zł w relacji do 56 mln zł przed rokiem pomimo spadku produkcji energii z węgla o 19 proc. Wzrost tego kosztu nie oddaje jeszcze w pełni rynkowego wzrostu cen EUA. Spółka w zeszłym roku kupowała prawa do emisji na zapas i umarza je jeszcze w tym roku, więc uderzenie zwyżki cen przychodzi z opóźnieniem.

W segmencie sprzedaży nominalny wynik spadł o 201,5 mln zł, ale po korekcie o rozwiązanie rezerwy na ECSW w 1 kw. 2017 r. o 11,5 mln zł. Z prezentacji do wyników wiemy, że 43 mln zł przyniosły oszczędności na cenie zakupu certyfikatów. Trzeba wyjaśnić, że sprzedając prąd do odbiorcy końcowego spółka musi przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty). Tauron sam nie jest w stanie wygenerować potrzebnej liczby certyfikatów i zmuszony jest je nabywać na rynku. Ceny zielonych certyfikatów na rynku mocno rosły:


kliknij, aby powiększyć


Skąd zatem spadek kosztów? Z rozwiązanych umów na zakup praw majątkowych w lutym 2017 r. przez Tauron sprzedaż. Umowa zawarta była do 2023 r. i oszczędności z jej wypowiedzenia szacowano na 343 mln zł. Spadek wyników segmenty to efekt niższej zrealizowanej marży na energii, co jest efektem dużej zmienności cen na rynku. Spółka składając oferty na dostawy dla klienta w stałej cenie jest narażona na zmianę ceny energii na rynku do momentu podpisania umowy, kiedy to może zabezpieczyć zakup kontraktami.

W segmencie dystrybucji mamy wzrost wyniku o 26 mln zł wynikający głównie ze wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii. Ten segment jako regulowany tradycyjnie ma największą stabilność wyników.

W segmencie wydobywczym nadal na poziomie EBIT spółka notuje straty, ale na szczęście przestała dokładać gotówkę (dodatnia EBITDA), głównie dzięki wzrostowi cen (22 proc.). Niestety dla akcjonariuszy zmniejsza się wolumen produkcji co owocuje wzrostem kosztu jednostkowego. Jak informuje spółka w sprawozdaniu w kopalni Janina występują trudne warunki geologiczne, natomiast w Sobieskim opóźnienia w uruchomieniu jednej ze ścian.

Wyniki Tauronu są jak na sytuacją rynkową niezłe, do czego przyczyniły się zakupy CO2 i zielonych certyfikatów po niskich cenach w zeszłym roku. Niestety ten efekt w pewnym momencie ustanie i właśnie ten fakt dyskontuje rynek w wycenie spółki. Nie będzie też raczej szybko wsparcia w postaci dywidendy.

W pierwszym kwartale Tauron wygenerował 663 mln zł gotówki operacyjnej wobec 876 mln zł przed rokiem. Kapitał obrotowy spółki wzrósł o 317 mln zł mocniej niż przed rokiem, co miało związek głównie z ruchem na zapasach. W okresie styczeń – marzec spółka uwolniła 138 mln zł, natomiast obecnie „magazyn” wzrósł o 29 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Spółka wydała na działalności inwestycyjnej 982 mln zł, a to oznacza, że wydatki są wyższe niż wpływy, w związku z czym mocno spadło dostępne saldo środków pieniężnych w spółce – 430 mln zł
W ciągu ostatnich 12 miesięcy z dzielności operacyjnej pojawiło się 3,3 mld zł i tyle samo spółka wydała na inwestycje. W takiej sytuacji ciężko liczyć na dywidendę.


>> Wyceny automatyczne są tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 czerwca 2018 20:30

sahar
0
Dołączył: 2015-11-25
Wpisów: 99
Wysłane: 17 września 2018 21:24:43 przy kursie: 1,67 zł
Witam,

Można prosić o re-analizę obecnej sytuacji? Dokąd technicznie zmierzamy?d'oh!

MorroFX
0
Dołączył: 2018-09-18
Wpisów: 2
Wysłane: 18 września 2018 01:30:07 przy kursie: 1,67 zł
Mozliwe ze az na 1,29.

Moderator:
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z regulaminem forum

Tauron z D1

Tauron z W1

Edytowany: 18 września 2018 07:25

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 18 września 2018 19:27:11 przy kursie: 1,67 zł
TAURONPE - analiza techniczna


W poprzedniej analizie technicznej walorów Tauronu zwracałem uwagę, iż scenariusz kontynuacji nadrzędnego trendu spadkowego będzie obowiązywać tak długo, jak długo notowania pozostaną poniżej strefy cenowej 2,38-2,44 zł. I tak też się stało - graczom nie udało się sforsować strefy oporu, co przyczyniło się do wyprowadzenia kolejnego impulsu spadkowego.
Na poniższym wykresie w interwale tygodniowym widać, że kurs akcji znajduje się w piątej fali, fali impulsu. A więc pojawia się szansa na rozpoczęcie korekty. Pytanie - z jakiego poziomu cenowego gracze zdecydują się wyprowadzić kontrę - wciąż pozostaje otwarte. Warto więc patrzeć na zachowanie kursu akcji względem zewnętrznych zniesień Fibonacciego (najbliższe znajduje się na poziomie 1,56 zł) oraz dolnego zęba wideł Andrewsa.


kliknij, aby powiększyć


Na dolnym wykresie widać przebieg wskaźników technicznych w interwale dziennym. Sygnalizują one wytracanie impetu spadków, a więc warto uważnie obserwować notowania w poszukiwaniu sygnałów rozpoczęcia korekty wzrostowej. Najbliższy opór znajduje się w strefie 1,96-2,00 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mysiauek
mysiauek PREMIUM
2
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 233
Wysłane: 18 września 2018 20:44:51 przy kursie: 1,67 zł
sahar napisał(a):
Witam,

Można prosić o re-analizę obecnej sytuacji? Dokąd technicznie zmierzamy?d'oh!


Bardzo polubilem TPE odkąd Wojetek dodał ją do biuletynu. Od dłuższego czasu nurtuje mnie pytanie, jak nisko, tak duża spółka, może się znalezc w ciągu 1,5 roku?
Roczny zjazd wygląda imponująco i dna nie widać...

MorroFX
0
Dołączył: 2018-09-18
Wpisów: 2
Wysłane: 20 września 2018 23:39:38 przy kursie: 1,74 zł
Tauron Falowo.
Wrzucam ostatnią chyba juz fale piątą w piątce piątej fali. Kończy sie trend z W1.
Zakończenie może mieć wszelakie postaci, na chwile obecną rysuje sie prawdopodobnie fala 4.
Po niej bedzie 5 ka która może mieć postać klina - wydłużona w czasie, Może być tez jedną świecą z zwiększonym wolumenem.

charts.mql5.com/19/212/tauron-...


krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 3 października 2018 19:51:45 przy kursie: 1,88 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na sygnalizowane wytracanie impetu spadków, co miało przełożyć się na rozpoczęcie korekty wzrostowej. I z takową właśnie mamy obecnie do czynienia.
Niezwykle istotne jest zachowanie kursu akcji względem strefy oporu 1,96-2,00 zł. Jej wybicie pozwoliłoby na rozwinięcie odreagowania.
O zmianie sentymentu w średnim terminie moglibyśmy mówić dopiero po pokonaniu poprzedniego lokalnego szczytu na poziomie 2,27 zł. Na chwilę obecną wzrosty należy traktować wyłącznie jako korektę, co potwierdzają również wskaźniki techniczne - MACD wciąż poniżej poziomu równowagi, odczyt RSI <60.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Magiel
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 168
Wysłane: 3 października 2018 20:18:23 przy kursie: 1,88 zł
Myślę, że rynek czeka głownie na decyzję w sprawie cen energii dla grupy G (czy wystąpią i jeżeli tak o jaką podwyżkę dla tej grupy taryfowej) i o ile wzrosną opłaty za dystrybucję.

woyager1
0
Dołączył: 2018-10-05
Wpisów: 1
Wysłane: 12 października 2018 16:00:27 przy kursie: 1,77 zł
No niestety
wraz ze spadkami na rynkach swiatowych rowniez i energetyki nie uchronily sie od spadku
jaki bedzie dalszy kierunek na TPE
ktoz to moze wiedziec
Jaki moze byc zasieg spadkow 1,5// 1,4 moze jszcze nizej
katastrofa
a brak kasy by usrednic
a mialo byc tak pieknie :-(

Magiel
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 168
Wysłane: 14 października 2018 11:57:30 przy kursie: 1,77 zł
Wróciliśmy do gospodarki sterowanej przez (mi tu się ciśnie, że przewodnią siłę narodu) ale załóżmy, że Państwo:

energetyka.wnp.pl/premier-ure-...
(...)
- W przyszłym roku Urząd Regulacji Energetyki nie planuje z tego co wiem podwyżek taryf dla gospodarstw domowych - powiedział szef rządu.
(...)

Z tego co ja wiem to ten urząd nie jest od planowania podwyżek.anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 16 października 2018 12:27:28 przy kursie: 1,83 zł
W zakresie prądu dla gospodarstw domowych to nigdy z tej polityki nie wyszliśmy i zmiana władzy nie ma tu nic do tego. Prezes URE ustalał (zatwierdzał) taryfy maksymalne dla gospodarstw domowych także w latach 2007-2015.

Mc Dollar
Mc Dollar PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-05-18
Wpisów: 45
Wysłane: 21 października 2018 14:17:59 przy kursie: 1,81 zł
Ceny energii są uwolnione dla grup taryfowych A, B i C, natomiast nadal podlega kontroli URE grupa taryfowa G (klienci domowi i pochodne).
W grupach ABC cena rdr poszła do góry o ok. 100 PLN, w grupie taryfowej G minister twierdzi że podwyżka wyniesie max 5% (choć formalnie zadecyduje prezes URE).
To albo wpłynie na rentowność albo na ceny w pozostałych grupach.
Z drugiej strony akurat Tauron podejmuje wiele inicjatyw broniących go przed tanią energią. tak np. w taryfie G opłata handlowa wynosi 0 PLN, natomiast przyjmując jakąkolwiek promocję to już 5 PLN netto (przy małych wolumenach sprzedaży to efektywnie podwyżka opłat zazwyczaj o 10 - 20%).
Ponadto oferują sporo usług dodatkowych o wysokiej rentowności (jest stała opłata a mała szansa na poniesienie kosztów).

Przemek S
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 32
Wysłane: 30 października 2018 07:15:08 przy kursie: 1,79 zł
Widoki na rezerwę (nie)mocy – omówienie sprawozdania finansowego Tauron po II kw. 2018 r.


Analizę zacznijmy od omówienia co zadziało się na wynikach spółki w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nie bez powodu oprę się o wyniki półroczne gdyż pozwoli nam to wyeliminować efekt sezonowości w zakresie sprzedaży ciepła (które uwidaczniają się w danych kwartalnych) oraz łatwiej będzie ocenić efekt zmian w zasadach księgowości, które w sprawozdaniu opisane są w odniesieniu do danych półrocznych. Ocena wyników przedsiębiorstw energetycznych jest znacznie utrudniona ponieważ wiele dzieje się w zakresie odpisów wartości majątku oraz szacunków rezerw. W pierwszej kolejności spójrzmy na wyniki wprost ze sprawozdania a następnie spróbujmy je oczyścić o zdarzenia jednorazowe.

kliknij, aby powiększyć


Nie pierwszy rzut oka dynamika wyników wygląda słabo. Przy wyższych przychodach o 5 proc. wyniki są niższe o prawie 1/3. Potwierdźmy jednak czy taki wniosek jest prawdziwy. Wylistujmy co nietypowego pojawiło się wynikach tego jak i 1 półrocza 2017.

Zacznijmy od odpisów wynikających głównie z testów na trwałą utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, która spółka przeprowadza zgodnie z MSR 36. Ideą testów jest korekta wartości bilansowej (odpis) jeśli wartość odzyskiwalna danego aktywa jest niższa niż wartość wykazywana w bilansie. Wartość odzyskiwalną można wyznaczyć dwojako. Jako wartość użytkową danego aktywa (szacunek korzyści ekonomicznych, które można uzyskać z użytkowania tego aktywa) lub jako wartość rynkową (sprzedażną) jeśli na dane aktywo istnieje aktywny rynek, z którego możemy zaczerpnąć informację jakie ceny uzyskiwane są w transakcjach sprzedaży/kupna podobnych aktywów. Jeżeli na dane aktywo były dokonywane odpisy a test na trwałą utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna aktywa jest wyższa niż prezentowana w bilansie to następuje odwrócenie wcześniej dokonanych opisów ale maksymalnie do wartości netto aktywa, która wynikałaby z jego normalnej amortyzacji.


kliknij, aby powiększyć

Zgodnie z powyższą tabelą aspekt odpisów w 1 półroczu 2017 roku nie zaważył znacząco na wynikach. Jednak w 2018 roku miało to już istotne znaczenie obciążając dodatkowo wynik kwotą ponad 380 mln zł. Główną przyczyną odpisów dokonanych w segmencie wydobycia było zidentyfikowanie niekorzystnych uwarunkowań górniczo-geologicznych, które w najbliższych latach wpłyną na możliwości wydobywcze kopalń i nie pozwolą uzyskać wcześniej zakładanych wolumenów wydobycia węgla. Dodatkowo prosperiti na rynku węgla wywołało ograniczoną konkurencję na rynku materiałów i usług górniczych skutkującą znaczącym wzrostem ich cen, co przekłada się na koszty funkcjonowania segmentu w kolejnych latach.

Odpis na segmencie wydobycia został w połowie zbuforowany odwróceniem odpisu dokonanego w
2016 roku w segmencie wytwarzania. Odwrócenie dotyczy aktywów farm wiatrowych i wynika z polepszenia perspektyw produkcji zielonej energii dzięki wzrostowi cen zielonych certyfikatów na co wpływ miało głównie:
• zmiana regulacji w zakresie OZE dotyczących sposobu wyznaczania opłaty zastępczej,
• podniesienia obowiązku uposażenia sprzedanej energii w zielone certyfikaty,
• ryzyko przejścia kolejnych wytwórców z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt zmiany opodatkowania farm wiatrowych i dynamiczny wzrost cen energii wynikający głównie z wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. A jak wiadomo produkcja z farm wiatrowych jest zero-emisyjna więc wzrost cen energii z tego tytułu przekłada się wprost na wzrost marzy produkcji zielonej energii.
Kolejnym elementem zaburzającym wynik operacyjny było rozwiązanie w 1 półroczu 2018 rezerw pracowniczych na istotną wartość.

kliknij, aby powiększyć

Spółka w analizowanych półroczu dokonała rozwiązania rezerw na taryfę pracowniczą dla byłych i obecnych pracowników na podstawie porozumienia jakie zostało zawarte pomiędzy zarządem a stroną społeczną, rezerwy na nagrody jubileuszowe w skutek podpisania z pracownikami porozumień zmieniających umowy o pracę, na mocy których nagrody nie będą wypłacane (jednocześnie pracownikom zostały wypłacone odszkodowania w kwocie ponad 79 mln zł), rezerwy na ZFŚS. Poprawiło to wynik operacyjny spółki o ponad 236 mln zł.

W zakresie pozostałych rezerw trzeba zwrócić uwagę, iż wynik 1 półroczna 2017 został poprawiony rozwiązaniem rezerwy na kwotę 198.844 tys. zł w związku z podpisanym porozumieniem dot. projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli.
Porównajmy wyniki oczyszczone o zidentyfikowane zdarzenia jednorazowe.


kliknij, aby powiększyć

Ja pokazuje powyższa tabele po oczyszczeniu o najistotniejsze zdarzenia jednorazowe wpływające na wynik operacyjny jego wartość jest bardzo zbliżona do wyniku z 1 półrocza 2017 roku.

Dokonajmy wobec tego analizy sytuacji w poszczególnych segmentach, przy czym w tym przypadku celem pominięcia wpływu odpisów na amortyzację przejdę na EBITDA, w dodatku EBITDA raportowaną przez spółkę czyli skorygowaną o prócz amortyzacji jest skorygowana jeszcze o odpisy na aktywach trwałych

Segment wydobycia

kliknij, aby powiększyć

Obserwujemy spadek przychodów o ponad 100 mln zł w wyniku czego EBITDA mniejsza o ponad 60 mln zł. To może niepokoić, że w okresie kiedy ceny węgla pną się mocno do góry spółce nie udaje się uzyskać pozytywnych wyników w tym segmencie. Co więcej mimo pozytywnych tendencji rynkowych spółka dokonuje odpisów a więc z jej punktu widzenia perspektywy tego obszaru działalności znacząco się pogorszyły.

kliknij, aby powiększyć

Główną przyczyną taki wyników jest niższe wydobycie tj. 2,53 mln ton węgla handlowego (o 24 proc. mniej niż w porównywanym okresie) co przełożyło się na mniejszą ilość sprzedanego węgla (spadek z 3,56 mln ton w 1 półroczu 2017 do 2,50 mln ton w analizowanym okresie czyli mniej o 30 proc.). Sprzedaż zgodnie z tendencją cen na rynku była realizowana przy cenach o 20 proc. wyższych niż w 1 półroczu 2017 roku co zrekompensowało w części spadek wydobycia. Przypomnijmy także, że w 1 półroczu 2017 istotna cześć sprzedaży pochodziła z istniejących zapasów.

kliknij, aby powiększyć

Należy podkreślić, że ponad 60 proc. wydobycia kierowane jest do elektrowni segmentu wytwarzania (co pokrywa 50 proc. zapotrzebowania) a tylko pozostała część na rynek. Niestety malejący wolumen i presja na wzrostu cen usług i materiałów podwyższają koszty jednostkowe wydobycia węgla co z jednej strony obniża rentowność sprzedaży węgla jak i wpływa na możliwość i marże sprzedaży energii w segmencie wytwarzania przy rosnącym koszcie paliwa.

W pierwszym półroczu 2018 spółka wydała na inwestycje w tym segmencie prawie 91 mln zł (w 1 półroczu 2017 było to niespełna 56 mln zł, w 2 półroczu 2017 nieco ponad 110 mln zł). Wynika to z realizacji 3 głównych zadań tj. programu inwestycyjnego ZG Brzeszcze (33 mln zł – zawansowanie 32 proc. - planowane zakończenie 2025 r.), budowy szybu w ZG Sobieski (31 mln – zawansowanie 23 proc. – planowane zakończenie 2023) i budowa poziomu 800 m w ZG Janina (15 mln zł – zawansowanie 60 proc. - planowane zakończenie 2021 r.).

Segment Wytwarzania

kliknij, aby powiększyć

Część działalności związanej z wytwarzaniem energii poradziła sobie pozornie znacznie lepiej. Co prawda przychody spadły o 7 proc. ale EBITDA wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu do 1 półrocza 2017. Pamiętajmy jednak, że samo rozwiązanie rezerw pracowniczych powiększyło wynik tego półrocza o 230 mln zł. Korygując ten element mamy EBITDA na poziomie 362 mln zł w 1 półroczu 2018..
Spójrzmy na dane operacyjne. Sprzedaż energii spadła o 14 proc. (z 9,59 TWh do 7,26 TWh) a sprzedaż ciepła o 9 proc. (z 9,80 PJ do 9,93 PJ) w porównaniu do 1 półrocza 2017. W zakresie ciepła można to jeszcze wytłumaczyć gorszymi warunkami atmosferycznymi (w tym roku szybciej przyszła wiosna), za to w przypadku wytwarzania energii mniejsze wolumeny mogą niepokoić.

Z danych publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wynika, że w 1 półroczu bloki energetyczne spółki były wykorzystywane średnio w mniej niż 50 procentach. Pozostały czas to były w większości postoje w rezerwie. Oznacza to, że przy naprawdę dobrych warunkach rynkowych jednostki wytwórcze spółki nie są w stanie uplasować się na rynku i nie ekonomiczne staje się kontraktowanie pod nie sprzedaży energii. Pisząc o dobrej sytuacji rynkowej w tym półroczu ma na myśli marżę Clean Dark Spread (CDS), czyli marże po pokryciu rynkowych kosztów paliwa i kosztów CO2.


kliknij, aby powiększyć

Pomimo drastycznych wzrostów cen uprawnień do emisji oraz rosnącej ceny węgla teoretyczna marża pozostawała na wysokim poziomie gdyż koszty wzrostu cen surowca i uprawnień przenosiły się na wzrosty cen energii, nawet z pewną nadwyżką.


kliknij, aby powiększyć

*cena energii na bazie notowań TGE dla Rynku Dnia Następnego
** CO2 na bazie średniej ceny z notowań przy założeniu współczynnika emisyjności na poziomie 1 tona/MWh
*** cena węgla kamiennego w oparciu o indeks PSCMI 1 i założoną sprawność produkcji energii na poziomie 0,35 przyjętą dla średniej klasy bloku energetycznego

Podsumowując wyniki segmentu wytwarzania zachowały stabilny poziom, choć przy obecnej sytuacji rynkowej można oczekiwać nieco więcej gdyż marża po kosztach zmiennych na sprzedaży energii elektrycznej jest w tym roku bardzo wysoka w porównaniu do ostatnich kilku lat. Co stanęło na drodze do większej produkcji ciężko powiedzieć ze 100 proc. pewnością, ale można rozważać scenariusz w którym spółce po prostu brakowało węgla. Proszę zauważyć, że wydobycie własne malało, a sprzedaż węgla na zewnątrz pewnie była kontraktowana. Teoretycznie węgiel można było kupić z rynku, ale tego najwyraźniej brakowało o czym świadczą rosnące wolumeny węgla z Rosji.


kliknij, aby powiększyć

Wydaje się, że kluczowym okresem dla tego segmentu będzie ostatni kwartał tego roku, kiedy rozstrzygnięte zostaną pierwsze aukcje w ramach rynku mocy. Ten jest chyba jedyną nadzieją dla spółki aby utrzymać wyniki w ramach wytwarzania energii. Zauważmy, iż spółka w analizie wrażliwości dla testów na utratę wartości aktywów wykazała, że gdyby nie uwzględniono przychodów z rynku mocy to musiała by dokonać odpisu wartości aktywów na kwotę 6,4 mld zł przy wartości bilansowej aktywów segmentu wytwarzania na poziomie niespełna 11,7 mld zł.

Segment w tym półroczu pochłonął prawie 560 mln CAPEXU z czego 437 mln zł to nakłady na budowę bloku w Jaworznie, który ma być oddany do eksploatacji w przyszłym roku a etap zawansowania prac to 71 proc.. W analogicznym okresie roku poprzedniego na inwestycje w tym segmencie spółka wydała prawie 814 mln zł.

Segment Dystrybucji
Dystrybucja, przy słabej jakości aktywów wydobywczych i wytwórczych, jest kluczowym segmentem działalności spółki. Tauron osiągnął przychody wyższe o 3 proc. a EBITDA o 11 proc. ( o 133 mln zł) w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku. Przy niewiele wyższym koszcie amortyzacji wynik EBIT wzrósł o 119 mln (ok 18 proc.)

kliknij, aby powiększyć


Na poziomie kwartałów wyniki też wyglądają dobrze


kliknij, aby powiększyć


Usługi dystrybucyjne spółki dotyczyły wolumenu o 1 proc. wyższego (wzrost z 25,7 TWh do 26,01 TWH) w porównaniu do 1 półrocza 2017 roku. Przypomnijmy, że spółka od początku roku stosuje MSSF 15, który definiuje sposób rozpoznawania przychodów. Interpretacje zasad tego standardu sprawiają wiele trudności niejednemu księgowemu jednak w dużym uproszczeniu nakazuje on rozpoznanie przychodu korzystając z pięciostopniowego modelu opartego na obowiązku świadczenia wypełnianym w czasie lub wypełnianym jednorazowo, wymagającym uwzględnienia takich elementów jak zmienne wynagrodzenie, koszty pozyskania klienta, wykonanie umowy, wartość pieniądza w czasie i odpowiedniej alokacji wynagrodzenia do tych części składowych.

Do tej pory większość spółek rozpoznawała przychody w oparciu o wystawiane faktury. Zgodnie z MSSF 15 przychód ma być bardziej adekwatny do zrealizowanych usług czy dostarczonych produktów. W przypadku spółki ma to zastosowanie głównie w zakresie rozpoznania opłat za usługi przyłączeniowej. Co prawda jej zasady rachunkowości są w tym zakresie od wielu lat tożsame z wytycznymi tego MSSFu jednak patrząc retrospektywnie na rozliczeniach międzyokresowych na koniec 2017 roku widniała kwota prawie 196 mln zł (dotycząca opłat przyłączeniowych za zadania zakończone przed 1 lipca 2009 roku), która jednorazowo została przeksięgowana na wyniki i nie będzie rozliczana już w przyszłych latach w przychodach (wpływ na przychody roku 2018 oszacowany został na 22 mln zł).

Dekompozycja zmian wyniku EBITDA wygląda następująco.

kliknij, aby powiększyć


Dystrybucja pochłonęła ponad 793 mln zł CAPEXu (prawie 189 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku) z czego 436 mln zł przeznaczono na modernizację i odbudowę sieci, a na nowe przyłącza 288 mln zł.

Segment sprzedaży
Podobnie jak w segmencie dystrybucji mamy podobny poziom sprzedaży i podobny poziom wyniku EBITDA jak i EBIT (po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe) co w 1 półroczu 2017 roku (pamiętając, że wynik w 2017 został podbity rozwiązaniem rezerwy na EC Stalowa Wola na kwotę 203 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Zbliżony był także wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (17,19 TWh w analizowanym półroczu i tylko 0,01 TWh więcej w analogicznym półroczu roku poprzedniego).
Przyjrzymy się dekompozycji zmiany wyniku i zastanówmy nad czynnikami zmian.


kliknij, aby powiększyć


Ujemny efekt w zakresie cen energii (wolumen na zbliżonym poziomie). Spółka ponosi negatywne konsekwencje kontraktów sprzedaży energii po stałej cenie. Jak widać nie udało się odpowiednio zabezpieczyć całego wolumenu i spółka musi odkupować drogą na tą chwilę energię pod realizację tych kontraktów sprzedażowych. Na szczęście in plus (pomimo wzrostów obowiązków umorzenia) zadziałało zabezpieczenie po stronie zakupów praw majątkowych po niskich cenach. Jak widać obecne ceny szczególnie zielonych certyfikatów znacząco wzrosły.


kliknij, aby powiększyć


Pozostała działalność operacyjna, finansowa i wynik netto
Pozostała działalność operacyjna poza opisanymi wyżej zmianami na rezerwach pracowniczych nie cechowała się innymi zdarzeniami godnymi uwagi. W kosztach i przychodach finansowych na uwagę zasługuję fakt istotnych ujemnych różnic kursowych naliczonych od zadłużenia w EUR. W ciągu półrocza kurs EUR wzrósł z ok 4,15 do 4,30 EUR/PLN co przełożyło się na ujemne różnice kursowe w kwocie prawie 166 mln zł z czego nieco ponad 17 mln zł. zostało aktywowanych na bilansie (przypisane do zadań inwestycyjnych) a prawie 150 mln zł przełożyło się na koszty finansowe 1 półrocza 2018. Wynik tego półrocza został w znacznym stopniu obciążony odpisami, które nie są kosztami podatkowymi i wpłynęły na zmianę podatku odroczonego. W wyniku czego podatek wykazany w rachunku wyników był z tego tytułu wyższy o prawie 74 mln zł. Ostatecznie wynik netto wyniósł nieco ponad 568 mln zł w porównaniu do 1.005 mln zł w 1 półroczu 2017.
Bilans i przepływy pieniężne
Ponieważ po stronie aktywów i pasywów poza zdarzeniami omówionymi przy okazji analizy rachunku wyników nic istotnego się nie zadziało to zatrzymajmy się na chwilę przy rachunku przepływów pieniężnych.

kliknij, aby powiększyć


Spółka w 1 półroczu 2018 roku wypracowała jedynie 1.178 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Biorąc pod uwagę poprzednie dwa lata było to najgorsze półrocze w tym zakresie. Pomimo, iż wyniki operacyjny skorygowany o zdarzenia jednorazowe był na porównywalnym poziomie pomiędzy 1 półroczem 2018 a tym samym okresem roku poprzedniego, to przepływy operacyjne są niższe o 473 mln zł. Główna przyczyna to zmiana na kapitale obrotowym wynikające w dużej mierze ze:
• zmiany zobowiązań handlowych na 102 mln zł – w 1 półroczu 2018 zobowiązania te spadły o prawie 205 mln zł, w 1 półroczu roku poprzedniego spadły jedynie o 103 mln zł i zobowiązań pracowniczych o 111 mln zł (analogicznie spadek o 49 mln zł w porównaniu do wzrostu na prawie 62 mln zł),
• wyższe zapasy o 199 mln zł – w 1 półroczu 2018 zapasy wzrosły o 69 mln zł w 1 półroczu 2017 spadły o 130 mln zł, zmiany dotyczą głównie zapasów węgla,

Perspektywy

Jak pisałem wcześniej spółka posiada już wysłużone aktywa wytwórcze, które charakteryzują się wysokim kosztem wytwarzania i nie są w stanie konkurować w kontraktowaniu sprzedaży energii elektrycznej. Bez korzystnych rozstrzygnięć dla spółki w ramach rynku mocy segment wytwarzania będzie odnotowywał zapewne coraz gorsze wyniki. Zwróćmy uwagę, że na przestrzeni lat 2019/2020 planowane jest wyłączenie z eksploatacji 4-6 bloków klasy 120 MW. Miejmy nadzieję, że nie będzie już opóźnień w budowie bloków w Jaworznie i Stalowej woli i jednostki te zaczną pracę w 2020 roku uzupełniając ubytek po starych , wycofanych blokach. W zakresie wydobycia zdaniem zarządu spółki nie ma perspektyw na pozytywny wynik EBITDA w ciągu co najmniej kolejnych dwóch lat. Wydobycie ma szansę wrócić do poziomów 7 mln ton rocznie, ale nie wcześniej niż za 3 lata. Może się okazać, że po takim czasie nie będzie już tak dobrej sytuacji cenowej na rynku węgla i wypracowanie pozytywnych wyników będzie jeszcze trudniejsze. Istotnym aspektem jest także wzrost cen energii w taryfie G. Spółka sprzedaje w tym segmencie rynku ok. 5 TWh. Jeśli nie uda się przełożyć na klientów końcowych wzrostów cen CO2 i węgla to trudno to będzie odzyskać w taryfach nieregulowanych.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 30 października 2018 07:24

danxs
0
Dołączył: 2017-12-29
Wpisów: 8
Wysłane: 2 listopada 2018 13:25:45 przy kursie: 1,79 zł
Poproszę o analizę techniczną.

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 2 listopada 2018 21:20:27 przy kursie: 1,79 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Tauron Polska Energia nie ma określonego trendu. Widać to zarówno po przebiegu wykładniczych, po zachowaniu linii lagging span czy też linii takich oscylatorów jak MACD lub RSI.
W tej sytuacji pozostaje jedynie bierna obserwacja w oczekiwaniu na kierunek wybicia. Średnioterminowe perspektywy notowań zależeć będą od zachowania kursu akcji względem dwóch najistotniejszych na tę chwilę stref cenowych, zaznaczonych na wykresie zielonym i czerwonym cieniem.
Zwężone do minimum wstęgi Bollingera oraz opadająca linia wskaźnika mierzącego zmienność powinny ułatwić moment wybudzenia się kursu z letargu.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 240
Wysłane: 16 listopada 2018 10:40:55 przy kursie: 2,06 zł
poproszę o analizę techniczną

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,297 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,27% +25 254,60 zł 45 254,60 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d