OPONEO.PL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

40 41 42 43 44 45 46

OPONEO.PL [OPN]

AKTUALNY KURS: 24,50 zł (-1,61%) 16-08-2019 16:18
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 691
Wysłane: 15 maja 2019 16:20:53 przy kursie: 27,30 zł
Leasing kwietniowej sprzedaży – omówienie sprawozdania Oponeo po I kw. 2019 r.

Przychody dystrybutora opon działającego w segmencie e-commerce wyniosły w I kw. 160 mln zł i były o 35 mln zł (28 proc.) wyższe r/r. Wolumen sprzedaży wzrósł o 24 proc. Z jednej strony tak wysoki wzrost obrotów jest efektem migracji klientów do kanału sprzedaży elektronicznej, z drugiej zmian pogodowych. Jeśli zerknąć do danych miesięcznych, które raportuje spółka to widać wyraźnie, że mamy duże przyspieszenie sprzedaży w marcu (+39 proc.) i regres w najlepszy miesiącu pierwszej połowy roku, czyli w kwietniu (-8 proc.), który wchodzi już przecież na drugi kwartał. Najwyraźniej klienci w tym roku podejmowali szybciej decyzję o kupnie opon niż rok wcześniej, co wiązało się szybszym nadejściem wiosny.


kliknij, aby powiększyć


Nie oznacza to oczywiście, że wyższa sprzedaż jest tylko efektem wzrostu temperatur w marcu. Jeśli porównamy dane za okresy czterech miesięcy w roku, czyli pozbawione efektu sezonowości to organiczny wzrost wynosi 12 proc. To jest spory sukces, tym bardziej, że sprzedaż opon w Polsce w I kw. nieznacznie spadła.
Dzięki mocno rosnącej sprzedaży opon wzrosły między innymi przychody z usług (+0,85 mln zł, +43 proc.) i co cieszy pozostałych towarów poza oponami i felgami (prawdopodobnie rowerów i części rowerowych) – 25 proc.

W ujęciu geograficznym rosła przede wszystkim sprzedaż w Polsce (35 proc.), natomiast sprzedaż zagraniczna zwiększyła się tylko o 6,5 proc. Tym samym udział sprzedaży zagranicznej spadł r/r o 4 pp. i wyniósł 20,2 proc.


kliknij, aby powiększyć


Raportowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 26,6 mln zł i była wyższa o 29,2 proc. (6 mln zł) r/r. Rentowność wyniosła 16,6 proc. wobec 16,5 proc. przed rokiem. Dane są w końcu w pełni porównywalne, bo w I kw. Oponeo zmieniał prezentację wartości bonusów od sprzedawców, które obecnie pokazywane są w koszcie własnym sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Nadwyżka zrobiona na poziomie zysku brutto została w ¾ zjedzona przez wzrost kosztów. Koszty pracownicze wzrosły o 391 tys. zł (6,6 proc.), czyli znacznie wolniej od sprzedaży. Obciążenia z tytułu usług obcych zwiększyły się o 14,9 proc. (1,7 mln zł), czyli też niby wolniej niż wyniosła dynamika przychodów (28 proc.), lecz problem w tym, że dane nie są do końca porównywalne. Od tego roku w życie wszedł MSSF16, przez co najem długoterminowy (w przypadku spółki jest to choćby powierzchnia magazynowa) traktowany jest jak leasing finansowy. Do końca 2018 r. spółka płatności z tytułu najmu (leasing operacyjny) raportowała w pozycji kosztów usług obcych. Od tego roku opłaty te rozbijane są na dwie pozycje: amortyzację prawa do użytkowania (pojawia się w bilansie na skutek implementacji MSSF16) oraz odsetek od zobowiązań leasingowych. W przypadku spółki zmiany rachunkowości spowodowały spadek usług obcych o 1283 tys. zł, wzrost amortyzacji o kwotę 1228 zł oraz wzrost kosztów odsetkowych o różnicę tych wartości. Po doprowadzeniu danych do porównywalności koszty usług obcych wyniosły 14,6 mln zł i były o 3 mln zł (26 proc.) wyższe r/r. Tempo wzrostu jest bardzo zbliżone do zwyżki przychodów – ocena jest więc pozytywna.

Amortyzacja nominalnie wzrosła o 1,9 mln zł (154 proc.), natomiast po doprowadzeniu do porównywalności 670 tys. zł, czyli 54 proc. Wzrost amortyzacji (już po uzgodnieniu) wynika z zakupu dodatkowego wyposażenia dla wynajmowanych magazynów.

O 300 tys. zł (niecałe 5 proc.) wzrosła pozycja „inne koszty operacyjne”, co związane było z szybszym rozpoczęciem działań marketingowych w związku z wcześniejszym rozpoczęciem sezonu wymiany opon.


kliknij, aby powiększyć


Strata na sprzedaży w I kw. br. (normalne sezonowe zjawisko w działalności Oponeo) wyniosła 4,37 mln zł i była 1,41 mln zł niższa niż przed rokiem. Jak widać na poniższym grafie, głównym motorem poprawy wyników był wzrost skali działalności, częściowo związany z wcześniejszym nadejściem sezonu wymiany opon.


kliknij, aby powiększyć


Korzystniej niż przed rokiem wypadła linia pozostałej działalności operacyjnej. W tym kwartale nie było kosztów związanych z rozliczaniem towarów (prawdopodobnie chodzi o ich spisanie), ale przede wszystkim rozpoznano zysk z tytułu zakupu udziałów w Dadelo. Wcześniej spółka posiadała 63 proc. udziałów w tej spółce natomiast obecnie, po nabyciu pozostałych 505 udziałów już 100 proc. Jest to oczywiście zdarzenie niepowtarzalne i niegotówkowe, które dało 781 tys. zł papierowego, księgowego zysku i stanowi główną różnicę w saldzie pozostałej działalności. Strata operacyjna wyniosła 3,6 mln zł i była r/r o 2,3 mln zł mniejsza (1,5 mln zł po wyłączeniu efektu nabycia udziałów w Dadelo).

Za to mniej korzystne było saldo działalności finansowej. Spółka wykazała niższy przychód (prawdopodobnie z tytułu forwardów lub różnic kursowych) i wyższe koszty (prawdopodobnie chodzi o prezentację leasingu finansowego). Obecnie wkład linii finansowej w kreację wyników jest zerowy, natomiast przed rokiem był dodatni na kwotę ok. 0.8 mln zł. Ostatecznie spółka zamknęła pierwszy kwartał stratą 3,6 mln zł wobec straty 4,7 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne były ujemne na kwotę 51 mln zł (54 mln zł przed rokiem), co wiąże się ze wzrostem kapitału obrotowego przed szczytem sezonu. Zapasy w stosunku do stanu na konie półrocza wzrosły o 82 mln zł, natomiast zakup był tylko częściowo finansowany wzrostem zobowiązań handlowych (47 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawność działania to od paru kwartałów się ona praktycznie nie zmienia. Cykl konwersji gotówki oscyluje w okolicy 2 tygodni. Tym niemniej w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku spadł on o 5 dni, co oznacza wzrost efektywności spółki. Cykl operacyjny udało się skrócić o 11 dni, przy skróceniu cyklu rotacji zobowiązań o 6 dni.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 5,8 mln zł. To o ok. 2,7 mln zł więcej r/r i więcej niż wychodzi średniokwartalny wydatek w 2018 r. (4,1 mln zł). Główną przyczyną wzrostu wydatków inwestycyjnych było nabycie aktywów finansowych – jak się można domyślać jest to zapłata za pozostałe udziały w Dadelo. W znacznie większym stopniu niż przed rokiem Oponeo finansowało się kredytem. Z przepływów finansowych wynika, że do spółki wpłynęło prawie 24 mln zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Najważniejszą zmianą bilansową jest wzrost aktywów trwałych (25 mln zł, +44 proc. r/r). Tak jak wspomniałem wyżej wiąże się to z rozpoznaniem prawa do użytkowania powierzchni magazynowej w związku z implementacją MSSF16. Z tego powodu wzrosły też zobowiązania finansowe. Stan zapasów jest mniejszy o 2,3 mln zł niż przed rokiem (nieco inna faza sprzedaży i związanego z tym zmniejszania się magazynu), natomiast należności wzrosły o 1,5 mln zł. Na koniec kwartału w kasie spółki było 36 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 20 maja 2019 10:32

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
40 41 42 43 44 45 46

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,263 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d