pixelg
PAGED - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

PAGED [PGD]

AKTUALNY KURS: 58,40 zł (+0,05%) 12-10-2017 17:00
WatchDog
WatchDog PREMIUM
32
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 580
Wysłane: 28 sierpnia 2013 15:00:46 przy kursie: 22,80 zł
Mamy właśnie ten temat na warsztacie.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 29 sierpnia 2013 11:32:37 przy kursie: 22,99 zł
oprawa wyników GK Paged jest przynajmniej na papierze ewidentna. Natomiast ocena tego, czy Zarząd buduje wartość już nie jest tak jednoznaczna, a na kategoryczne wnioski jest za wcześnie choćby ze względu na dostępność danych finansowych.

W „starym” Pagedzie dzieje się ogólnie mówiąc lepiej, choć nie można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. W segmencie meblowym spada sprzedaż, choć poprawia się rentowność, ale procesy mają sumarycznie pozytywne przełożenie na wynik. Nieruchomości jeszcze nie istnieją, natomiast handel generuje tylko obrót. Znacząca poprawa ma miejsce w segmencie sklejki, gdzie rosną powoli przychody znacząco zwiększa się rentowność, więc i wynik na sprzedaży pokazuje dużą dynamikę ->60%. Zachowując konwencję przyjętą w poprzednim omówieniu przedstawiam sprzedaż oraz zysk ze sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności.

kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Drugą nogą która daje wynik jest segment wierzytelności. Przypomnę, że ten pojawił się wraz z przejęciem GK DTP S.A, które było finansowane w głównej mierze emisją akcji. W szczególności dobrze wyglądały dwa poprzednie kwartały. Powyższe zmiany w obrębie poszczególnych segmentów korzystnie przełożyły się na pokazywane przez GK wyniki:


kliknij, aby powiększyć


W rachunku zysków i strat wszystkie linie wykazują tendencje wzrostowe. Patrząc na suche liczby ciężko nie odnieść wrażenia, że jest lepiej. Trochę ten pozytywny wydźwięk bladnie jeśli zestawimy raportowane wartości z rosnącą znacząco liczbą akcji. Sam akt emisji i przejęcia zburzył przynajmniej na chwilę wartość majątkową - > spadek wartości księgowej na akcję. Powolutku, a w zasadzie nawet szybko wskaźnik się odbudowy wuje, bo rośnie zysk netto na akcję. Inna sprawa, że na wzrost tego zysku ma także wpływ poprawa w segmencie sklejki, który zbiegła się z przejęciem DTP i dodawaniem wyniku na wierzytelnościach. O kategoryczne wnioski w tej chwili ciężko.

Nie samym rachunkiem wyników jednak żyją inwestorzy. Gdy sięgniemy do przepływów operacyjnych i zestawi je z EBITDA to pojawia się ostatnio dość duża rozbieżność pomiędzy tymi wskaźnikami, a to zapala żółtą lampkę:


kliknij, aby powiększyć


Do momenty przejęcia DTP jeśli przepływy z EBITDA się rozrzedzały to za chwilę kapitał obrotowy oddał to co zabrał. Teraz mamy spory wynik, natomiast niskie przepływy, stąd wniosek, że sytuację zaburza przejęcie. Pewną aczkolwiek bardzo ważną kwestię do tej pory pomijaliśmy → specyfikę segmentu wierzytelności.... W przypadku windykacji pakietów wierzytelności mamy do czynienia z dużą dowolnością księgowania ich w bilansie i uznawaniem przychodów. Oczywiście przychody powiązane są ze spłatami, ale przez wynik często przechodzą także przeszacowania nabytych pakietów. Gdyby ktoś próbował znaleźć w raporcie rocznym, czy tym bardziej kwartalnym GK Paged opis polityki rachunkowości dotyczący portfela wierzytelności to niech nie traci czasu. Jego tam nie ma. Na szczęście(choć tylko częściowo) DTP jest notowane na NC. W jednym z prospektów emisyjnych drobnym maczkiem na niewyraźnym kserze można tę politykę znaleźć... Tyle tylko, że przekopując się przez raporty DTP okazuje się, że to nie pakiety wierzytelności są głównym aktywem Grupy... Największą pozycją bilansową są certyfikaty inwestycje DTP NSFIZ, których 100% jest objęte przez spółki z GK DTP. Być może zyski są niegotówkowe właśnie ze względu na przeszacowanie wartości wspomnianych certyfikatów. Jeśli do tego dodamy fakt, że w raportach kwartalnych na NC jest praktycznie zero informacji to nie sposób wyrobić sobie zdania o jakości wyniku generowanego przez tę grupę kapitałową. Tak naprawdę możemy jedynie na ślepo ufać cyfrom podawanym przez Zarząd i mieć nadzieję, że Audytor i depozytariusz wykonał rzetelnie swoją pracę.

Niestety Paged stał się w tej chwili zupełnie nieprzejrzysty, a wyniki nieweryfikowalne przez przepływy operacyjne. W świetle rachunku wyników widać poprawę, natomiast o „jakości”
wykazywanych zysków nie sposób nic powiedzieć. Z samych liczb wynika, że przejęcie może budować wartość dla akcjonariuszy w dłuższym terminie. Być może co nieco się rozjaśni za... rok, kiedy będziemy mieć wynik Grupy Paged i Grupy DTP osobno, a podlegającej konsolidacji przez pełny okres sprawozdawczy.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 14 listopada 2013 09:39:45 przy kursie: 32,87 zł
www.stockwatch.pl/przeglad-pra...
Spółka Paged opublikowała wyniki za 3Q.Moim zdaniem wyniki są b.dobre,proszę WD o fachowy komentarz oraz analizę wyników.
Wyniki mają odbicie w wycenie akcji Pagedu,spółka od miesiąca jest w silnym trendzie wzrostowym.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 14 listopada 2013 13:56:09 przy kursie: 32,87 zł

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 14 listopada 2013 16:57:44 przy kursie: 32,87 zł
Oczywiście.Zwracając się do WD miałem na myśli cały doskonały,fachowy Zespół SW.
Dziękuje za szybką reakcje i czekam na omówienie wyników Pagedu.

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 21 listopada 2013 08:12:05 przy kursie: 38,30 zł
Solidnie sklejona hossa – analiza techniczna Paged w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/solid...

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 27 listopada 2013 07:34:39 przy kursie: 38,45 zł
www.parkiet.com/artykul/7,1349...
Zarząd Pagedu podtrzymuje plan wypracowania 100 mln.zł. EBIDTA w tym roku.
Rok 2014 będzie lepszy mówi Prezes Mzyk z uwagi na przeprowadzoną solidną restrukturyzację grupy
Paged.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 8 grudnia 2013 22:29:55 przy kursie: 37,14 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Paged za Q3 2013

Wyniki trzeciego kwartał zdecydowanie lepsze niż rok temu. Poprawa w dużej mierze wynika z pełnej konsolidacji spółki DTP, która operuje na rynku obrotu wierzytelnościami. Przy ostatnim omówieniu postawiliśmy spory znak zapytania odnośnie przejrzystości nowego podmiotu, głównie ze względu na ograniczone informacje na temat polityki rachunkowości. W sprawozdaniu za trzeci kwartał DTP pokazało już zdecydowanie więcej, jednakże ciągle nie rozwiewa to naszych wątpliwości. Aby skończyć z domysłami wysłaliśmy do spółki pytania, które powinny dać odpowiedź w jaki sposób DTP rozlicza swoją działalność w księgach rachunkowych. Poniższe omówienie będzie dotyczyć w dużej mierze „starego” Paged. Po przesłaniu odpowiedzi przygotuję upadate omówienia.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnich trzech kwartałach GK Paged znacząco zwiększyła skalę działalności. Grupa zdecydowanie przekroczyła 600 MPLN obrotu za 12 m-cy, a utrzymując ten trend w kolejnych okresach Paged powinien spokojnie przekroczyć poziom 700 MPLN. Pozostaje pytanie, gdzie szukać przyczyny dla tak wysokiej dynamiki sprzedaży? Na wykresie powyżej widać wyraźnie rosnący udział nowego segmentu tj. zarządzaniem wierzytelnościami. W ostatnich 12 miesiącach dał on grupie ponad 100 MPLN obrotu znacząco podkręcając dynamikę całej GK Paged. Po wyłączeniu wierzytelności można powiedzieć, iż „stary” Paged od kilku ładnych kwartałów znajduje się w stagnacji. Jest to jednak mylący wniosek, ja skłaniałbym się do stwierdzenia, iż core business jest w reorganizacji. Dla potwierdzenia tego faktu wklejam poniżej wykresy obrazujące wyniki wygenerowane przez poszczególne segmenty. Dywizję zarządzania nieruchomościami wyłączam, gdyż ma ona znikomy wpływ na całościowy wynik.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Wykresy wskazują na duży rozdźwięk między poszczególnymi segmentami. Bardzo dobrze radzi sobie dywizja sklejki, która ciągle daje najwięcej całej grupie. W ostatnim kwartale dynamika sprzedaży (r/r) wyniosła prawie 14%, a obrót za 12 miesięcy przekroczył 350 MPLN. Na przeciwnym biegunie mamy pozostałe segmenty. Dywizja meblowa i handlowa jest w trwałym regresie notując w ostatnim kwartale ujemną dynamikę przychodów w wysokości odpowiednio -8% oraz -24%. Wydaje się, iż zarząd puścił w samopas szczególnie segment meblowy. To wszystko ma się zmienić w następnych kwartałach, gdyż grupa ogłosiła plan jego restrukturyzacji, który ma na celu szczególnie odbudowę rentowności dywizji mebli.


kliknij, aby powiększyć


Pod względem wyników i rentowności Paged zaprezentował się zdecydowanie lepiej niż w 2012. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego grupa podwoiła zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Warto rzucić okiem na wykres powyżej na którego podstawie można dojść do dwóch wniosków. Po pierwsze znaczna poprawa wyników bieżącego roku wynika w zdecydowanej części z zysków generowanych przez segment wierzytelności. Dał on grupie około ¼ EBITDA z ostatnich 12 miesięcy. Po jego wyłączeniu okazuje się, iż GK Paged utrzymywała stałą rentowności EBITDA na poziomie około 12%.

Drugi wniosek to poprawa rentowności „starego” Paged w ostatnim kwartale. Przyczyn należy szukać w podstawowych segmentach grupy. Jeżeli chodzi o dywizję sklejki to grupa w ostatnim czasie oddała dwie istotne inwestycje, które pozwoliły na zwiększoną produkcję utrzymując koszty na stabilnym poziomie. Druga sprawa to koszt surowca drzewnego. Tutaj pojawia się największe ryzyko dla działalności podstawowej. Wysokie ceny drzewa to ciągle największy problem dla grupy. Paged w ostatnim czasie mitygował to ryzyko całkiem udanie, poprzez zmianę profilu geograficznego, skupiając się na dostawach surowca z Rosji.

Pierwsze pozytywne zmiany widać również w segmencie meblowym, który po dwóch rentownych kwartałach wykazał dodatni wynik na sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy. Tutaj źródeł poprawy należy doszukiwać się w prowadzonym procesie restrukturyzacji operacyjnej, a w szczególnie optymalizacji zatrudnienia i zakupu materiałów.


kliknij, aby powiększyć


Skoro wszystko wygląda tak dobrze w rachunku zysków i strat, to pozostaje pytanie z czego wynikają nasze wątpliwości? Z pomocą przychody wykres obrazujący wygenerowane przepływy na działalności operacyjnej oraz EBITDA za 12 m-cy. Tutaj widać wyraźnie w czym tkwi problem. Znaczny wzrost zysków na poziomie operacyjnym nie idzie w parze z poprawą przepływów na działalności podstawowej. Warto zauważyć, iż rozdźwięk między EBITDA i CF operacyjnym rośnie systematycznie od 4Q 2012, czyli od momentu pierwszej konsolidacji wyników DTP. Oczywiście trzeba oddać spółce, iż niskie przepływy na działalności operacyjnej wynikają również z niekorzystnych zmian w kapitale obrotowym, a konkretnie w przyroście należności. Potwierdzeniem wydłużenia spływu należności jest wzrost rotacji należności z poniżej 60 na ponad 80 dni. Należy również pamiętać o jednorazowych operacjach wyceny nieruchomości z czwartego kwartału 2012. Dało to około 10 MPLN dodatkowej EBITDA, ale ze względu, iż była to zabieg czysto księgowy to musiał zostać wyłączony z cash flow.

Warto wspomnieć, iż GK Paged nie ma problemów z obsługą zadłużenia. Wskaźniki długu w relacji do EBITDA i kapitałów poprawiają się systematycznie, jednakże mając na uwadze zastrzeżenia do wyników lepiej spojrzeć na cash flow. Tutaj znajdujemy potwierdzenie, iż nadwyżka wygenerowana na działalności operacyjnej jest wystarczająca do obsługi zobowiązań odsetkowych. Z punktu widzenia inwestora pewne uwagi można mieć do „jakości” kapitałów, które po emisji wzrosły znacząco. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup DTP. Tutaj mieliśmy sporą premię, która znacząco podbiła wartość firmy w WNiP. Ta transakcja zwiększyła rozdźwięk między WK a skorygowaną WK oraz wycenami bazującymi na tych pozycjach.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowując, wyniki wygenerowane przez „stary” Paged oceniam pozytywnie. Grupa poprawiła rentowność core businessu, raportując wyniki lepsze niż rok temu. Szczególnie cieszy odbudowa rentowości segmentu meblowego, który w poprzednich kwartałach ciążył całej grupie. Prowadzony proces restrukturyzacji operacyjnej powinien przynieść dalsze korzyści w kolejnych okresach. Teraz wydaje się, iż zarząd musi powalczyć również o odbudowę bazy przychodowej mebli, aby „stary” Paged wykazał solidną dynamikę sprzedaży. Kwestia otwarta to ciągle segment wierzytelności. Jego wpływ na wyniki grupy jest coraz większy. Niestety widać go tylko w rachunku zysków i strat, gotówkowo grupa stoi właściwie w miejscu.

Pod względem wyceny patrząc tylko na „stary” Paged to akcje są przewartościowane. Wierzytelności generują ponad 40% finalnego wyniku, po ich wyłączeniu renta wieczysta spada zdecydowanie poniżej 30 PLN. Majątkowo sytuacja wygląda podobnie, samo wyłączenia wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia DTP powoduje, iż WK melduje się w okolicach 20 PLN. Oczywiście te wyceny bazują na założeniu, iż segment wierzytelności = 0. Rynek tak jednak nie uważa, pozostaje pytanie jak to zweryfikować? Tutaj trzeba poczekać na odpowiedzi spółki odnośnie rachunkowości DTP.

www.stockwatch.pl/gpw/paged,ko...
www.attrader.pl/pl/akcje/PAGED...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 9 grudnia 2013 20:24:29 przy kursie: 37,94 zł
Witam,

Pozwolę sobie nie zgodzić się z analizą w ostatnich akapitach. Odrzućmy biznes DTP w całości, choć przecież wycena DTP na rynku świadczy o tym, że ten biznes ma jakąś wartość i nie jest kulą u nogi w holdingu. Przyznaję jednak, że kwestie księgowania i wyniku w DTP mogą pochodzić z przeszacowania wartości nabywanych pakietów wierzytelności, więc też dla ułatwienia pomijam w ogóle ten segment.

ale...

Segment sklejkowy - core - generuje i ładny przyrost sprzedaży i BARDZO dobre wyniki na poziomie Ebitda, Ebit i netto Jeśli założymy 18 mln wyniki za III kw z tego segmentu i brak strat w pozostałych (zakładam, że część meblowa wygeneruje zero w 2014 r, co jest dość prawdopodobne a wręcz konserwatywne) x 4 = 72 a liczba akcji 15,2 mln = 4,73 na akcję

Załóżmy realistycznie 15x 4 = 60 mln / 15,2 x 10 = 3,95

Wiem, że nie tylko wskaźnik c/z się liczy ale on akurat wypada bardzo przyzwoicie i nie wiem dlaczego autor wskazuje na przewartościowanie. Segment sklejkowy nie ma aż takich wahan sezonowych, że nie można założyć że wynik segment nie może wynieść w 2014 60 mln i więcej

Chyba nie rozumiem też jak autor wyliczył, że DTP daje 40% do wyniku bo chyba na poziomie przychodów się konsoliduje ale na poziomie netto jest wykazany zysk podmiotu dominującego i tutaj "tylko" 10 mln pochodi z DTP a nie 40% na 49 mln?? Jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie, bo prześledziłem raporty i 40% mi nie wyszło

Pozdrawiam!

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 9 grudnia 2013 22:27:19 przy kursie: 37,94 zł
mkamola napisał(a):
Pozwolę sobie nie zgodzić się z analizą w ostatnich akapitach.

Takie masz prawo ;) a nawet jest to wskazane

mkamola napisał(a):
Odrzućmy biznes DTP w całości, choć przecież wycena DTP na rynku świadczy o tym, że ten biznes ma jakąś wartość i nie jest kulą u nogi w holdingu. Przyznaję jednak, że kwestie księgowania i wyniku w DTP mogą pochodzić z przeszacowania wartości nabywanych pakietów wierzytelności, więc też dla ułatwienia pomijam w ogóle ten segment.


W omówieniu nigdzie nie napisałem, że jest on równy 0. Analiza została przygotowana przy założeniu wierzytelności = 0, gdyż analizy i wyceny nie udało się przygotować bez rozwiania naszych wątpliwości.

mkamola napisał(a):
Segment sklejkowy - core - generuje i ładny przyrost sprzedaży i BARDZO dobre wyniki na poziomie Ebitda, Ebit i netto Jeśli założymy 18 mln wyniki za III kw z tego segmentu i brak strat w pozostałych (zakładam, że część meblowa wygeneruje zero w 2014 r, co jest dość prawdopodobne a wręcz konserwatywne) x 4 = 72 a liczba akcji 15,2 mln = 4,73 na ację


To jest założenie bardzo optymistyczne, nie twierdzę, że nierealne, ale przypominam, że za ostatnie 12 m-cy sklejka dała niecałe 53 MPLN. Druga sprawa to koszt surowca, w trzecim kwartale Paged poradził sobie nim całkiem dobrze, w poprzednich okresach było już zdecydowanie słabiej I kw 11 MPLN zysku, a drugim niewiele więcej bo 12 MPLN.

mkamola napisał(a):
Chyba nie rozumiem też jak autor wyliczył, że DTP daje 40% do wyniku bo chyba na poziomie przychodów się konsoliduje ale na poziomie netto jest wykazany zysk podmiotu dominującego i tutaj "tylko" 10 mln pochodi z DTP a nie 40% na 49 mln?? Jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie, bo prześledziłem raporty i 40% mi nie wyszło


Proszę o prześledzenie informacji dodatkowej do sprawozdania za Q3 (str.13), gdzie przedstawiona jest analiza segmentowa. Tutaj pozostaje jeszcze dodać wynik 4Q 2012, gdzie segment wierzytelności dał 9 MPLN zysku.

Podtrzymuje twierdzenie, że "stary" Paged wygląda naprawdę dobrze, ale czy jest on wstanie wygenerować ponad 70 MPLN zysku ... tutaj mam pewne wątpliwości. W 60 MPLN jestem jeszcze w stanie uwierzyć, ale to jest właściwie +/- poziom aktualnej wyceny giełdowej.


mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 10 grudnia 2013 08:55:48 przy kursie: 37,94 zł
Witam,

Na stronie 13 są wyniki segmentów - tak, ale do raportu skonsolidowanego jako zysk netto podmiotu dominującego za 9 mscy dodane jest 10 mln a nie 20 więc trudno powiedzieć, że 10 mln w 49 mln zysku to 40% :)

Załóżmy konserwatywnie, że z 49 mamy 39 starego Pagedu + 15 za IV kw - ja patrzę na możliwy wynik roczny, a Pan dodaje IV kw 2012 - to istotna róznica która przekłada się na ocenę kursu

39+15 = 54 mln - daje to c/z ok 11 a to nie jest przesadzona wycena

Piszę już naprawdę konserwatywne liczby :) Giełda patrzy w przyszłość i widać poprawę, którą Pan dobrze opisuje - 11 mln, 12 mln, 18 mln w III kw Skoro mamy wyrażny trend to nawet przy czynnikach negatywnych oczekuję, że mniej niż 15 trudno się spodziewać.

Dziękuję za merytoryczną analizę

Pozdrawiam

mich_b
0
Dołączył: 2012-12-24
Wpisów: 17
Wysłane: 14 grudnia 2013 19:32:24 przy kursie: 36,78 zł
PAGED SA - objęcie znacznego pakietu udziałów w Ivopol Spółce z o.o

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kod:
mod: sugeruję korzystanie z ESPI na SW. niezależnie od tego prośba o dodawanie cytatów do linków
Edytowany: 15 grudnia 2013 12:44

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 14 grudnia 2013 23:54:58 przy kursie: 36,78 zł
Informacja znana dla inwestorów od momentu opublikowania,tylko pytanie z mojej strony jak inwestorzy powyższą informację ocenią w przełożeniu na wartość kurs akcji-dla mnie nie jest to HIT!

huncek
0
Dołączył: 2013-10-05
Wpisów: 54
Wysłane: 19 grudnia 2013 16:47:07 przy kursie: 30,75 zł
Cena mocno spada, przyczyny?

huncek
0
Dołączył: 2013-10-05
Wpisów: 54
Wysłane: 19 grudnia 2013 17:11:49 przy kursie: 30,75 zł
Jeszcze jedno pytanie mam, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć gdzie znajdę prognozy przychodów dla Pageda na 2014,2015 rok + prognozy EBITDA ? Potrzebuję do projektu na studia?

pozdr

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 19 grudnia 2013 17:45:08 przy kursie: 30,75 zł
huncek napisał(a):
Cena mocno spada, przyczyny?

drzewa nie rosną do nieba. Skoro spółka wzrosła ponad 100% w 4 miesiące, znacznie szybciej od rynku, to przy korekcyjnym nastawieniu będzie także spadać szybciej. W bessie także. Paged rósł głównie na przejęciu, ale paliwo kiedyś się po prostu kończy...

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 19 grudnia 2013 21:39:10 przy kursie: 30,75 zł
Zgadzam się zupełnie z anty tersą, ale również spadek kurs jest moim zdaniem w zmianie profilu działalności spółki-wcześniej spółka weszła w działalność windykacyjną,niedawno zakupiła udziały w firmie o profilu ubezpieczeń i wypożyczalni samochodów.Prawdopodobnie to nie podoba się inwestorom i jest czynnikiem spadku kursu Pagedu.
Moim zdaniem zmiana profilu firmy może mieć skutki negatywne na wyniki a co za tym idzie na kurs akcji w krótkim i średnim terminie.
Edytowany: 19 grudnia 2013 21:44

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 20 grudnia 2013 21:07:13 przy kursie: 32,80 zł
W dniu dzisiejszym Paged ciekawą sesję "zaliczył". Kurs spółki uzyskał spadek -7% by pod koniec sesji na zamknięciu uzyskać+7% przy sporych obrotach jak na tą spółkę.
Dziś ostatni dzień obliczeń podatku.
Pytanie jakie przyczyny miały wpływ na tak dużą zmienność kursu-czy to względy podatkowe?

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 21 stycznia 2014 10:40:38 przy kursie: 39,39 zł
Kurs powyżej szczytu w cenach zamknięcia 38,50
Cierpliwi chyba nie mają powodu narzekać.
Po tych cenach można rozważać wyjście, ale......

Pozdrawiam

compaq100
compaq100 PREMIUM
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 21 stycznia 2014 11:08:15 przy kursie: 39,39 zł
Szczyt kursu jest przebity przy wzrastających obrotach.
Obecnie zbliżamy się do "psychologicznej"granicy kursu 40,00zł.
Po pokananiu tej wartości jest duże prawdopodobieństwo osiągnięcia kursu Pagedu do wartości rekomendacji tj.ca49.00zł.
Przed spółką publikacja wyników za 2013r.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,075 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,50% +31 699,53 zł 51 699,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d