pixelg
AMICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AMICA [AMC]

AKTUALNY KURS: 125,00 zł (+0,00%) 03-07-2020 17:00
rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 4 marca 2015 13:06:15 przy kursie: 129,50 zł
Cytat:
Podejrzewam, że jeśli jest wystawiona faktura sprzedaży na zewnątrz, to pojawia się w przychodach, niezależnie od prawa zwrotu.


Akurat takie rzeczy, czyli warunki umów z odbiorcami, powinien sprawdzać audytor.

Cytat:
Ew. można wykorzystać jakiś podmiot zależny, ale nie konsolidowany w notowanej spółce. Tak robi np. SOLAR.


Podobnie, czyli do pośredników sprzedaje też któraś spółka przemysłowa. Bodajże Aplisens, ale głowy za to nie dam. Oni o tym uczciwie piszą wprost w sprawozdaniu. A księgują przychody, bo... audytor im nakazał. :)

W każdym razie MSR wymaga, jak wymaga, a sprawozdania są, jakie są.
Jeśli wypchnęli towar i już nie wróci, tylko się sprzeda, to moim zdaniem da się to przeżyć. Ważne, żeby potem odpisów na tym nie było, bo rdzewieje w magazynach. Chyba mało prawdopodobne(?).

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 451
Wysłane: 14 marca 2015 22:45:06 przy kursie: 141,40 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AMICA S.A. (dalej AMICA) za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie kwartalne)

Mimo, że AMICA zanotowała w 2014 roku spadek zysku netto o 12,% w porównaniu do 2013 roku, to jednak inwestorzy w okresie około-wynikowym zareagowali z wyraźnym entuzjazmem. Ceny akcji skoczyły o ponad 20%. Co może nam powiedzieć analiza sprawozdania za 4 kwartały 2014 roku na temat powodów takiej reakcji?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody AMICA w 2014 wzrosły o 22% w stosunku do 2013. Na wszystkich rynkach, na których spółka jest aktywna widać wzrost sprzedaży. Dotyczy to również newralgicznego "frontu wschodniego", czyli rynku rosyjskiego – sprzedaż wzrosła tam o 7,8%. Jest to mniejszy wzrost niż na innych rynkach, ale ciągle jest to rozwój biznesu. Wg informacji ze spółki AMICA radzi sobie z deprecjacją lokalnej waluty poprzez systematyczne podnoszenie cen, co konsumenci ostatecznie akceptują.

Co ważne, wzrost sprzedaży został osiągnięty bez ponoszenia "ukrytych" kosztów w postaci np. spadku rentowności lub zwiększenia zaangażowanego kapitału obrotowego z powodu poluzowania warunków płatności dla odbiorców.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


W rachunku segmentowym wzrósł udział towarów w całości sprzedaży. Jest to segment o najniższej rentowności operacyjnej, ale wzrost marży na pozostałych segmentach, będących kluczową działalnością spółki, pozwala na utrzymanie całościowej marży na praktycznie niezmienionym poziomie:
- na poziomie EBIT w 2013 marża wyniosła 11,74% i w 2014 spadła o 0,14%
- na poziomie zysku na sprzedaży w 2013 marża wyniosła 31,08% i w 2014 wzrosła o 0,25%

Wynik na pozostałej działalności w 2014 kształtował się na poziomie -5 mln zł - podobnie jak w 2013 kiedy wyniósł -6mln zł.

W 2014 wynik na działalności finansowej jest wyraźnie gorszy niż w 2013 (-29 mln zł w porównaniu do -15 mln zł rok wcześniej). AMICA nie rozpisuje szczegółowo kosztów i przychodów finansowych. Mamy lakoniczną informację w sprawozdaniu, która niewiele wyjaśnia:
Cytat:
Na zmianę wyniku na działalności finansowej w IV kwartałach 2014 w stosunku do roku 2013 miały wpływ głównie różnice kursowe oraz wycena instrumentów pochodnych.
Podane w rachunku przepływów pieniężnych informacje wskazują, że negatywny wpływ różnic kursowych był niewielki (-1 mln zł w porównaniu do -9 mln zł w 2013), więc można wywnioskować, że spółka osiągnęła mocno negatywny wynik na instrumentach pochodnych.


Zwraca uwagę również wysoki stan rezerw krótkoterminowych. Wzrosły one z 47 mln zł na koniec 2013 do 109 mln na koniec 2014. Spółka tłumaczy to następująco:
Cytat:
Wyższa sprzedaż w Grupie spowodowała również wzrost poziomu rezerw krótkoterminowych (przede wszystkim rezerw na działania marketingowe i bonusy sprzedażowe). Relatywnie wysoki stan rezerw, wzrost o około 62 mln PLN, zostanie zmniejszony w rocznym sprawozdaniu, gdyż znaczna część rezerw zostanie rozwiązana.


Teoretycznie, wraz z rozwiązaniem rezerw powinny zostać zmniejszone koszty i powinien się poprawić raportowany wynik finansowy. Analogiczną sytuację mieliśmy również rok temu i ostatecznie rozwiązanie rezerw nie znalazło odbicia w zysku netto.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc na zbiorcze podsumowanie wyników 2014 w porównaniu do 2013 widzimy pozytywne tendencje na wszystkich poziomach:
- sprzedaż - wzrost o 22,4%
- zysk brutto na sprzedaży - wzrost o 21,7%
- EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) - wzrost o 31%
- EBIT (zysk operacyjny - przed podatkiem i odsetkami) - wzrost o 33,3%
- zysk brutto - wzrost o 22,2%

Jedynie na poziomie zysku netto widzimy spadek o 12,3% - wynika on z odwrócenia się różnic przejściowych związanych z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej. W 2013 roku kwota podatku była ujemna, tzn. zysk netto był wyższy niż zysk przed opodatkowaniem.


kliknij, aby powiększyć

Zaangażowanie kapitału obrotowego w bieżącą działalność jest stabilne - cykl konwersji gotówki utrzymuje się od 7 kwartałów na poziomie 30-32 dni.


kliknij, aby powiększyć

AMICA regularnie generuje gotówkę z operacji, co widać wyraźnie na wykresie. Dane są zaprezentowane w ujęciu 12 miesięcznym (dla każdego kwartału skumulowane dane za 4 ostatnie kwartały) - pozwala to wygładzić wahania związane z sezonowością sprzedaży i zmianami zaangażowanego kapitału obrotowego. Spółka w 2014 sukcesywnie gromadziła gotówkę na kontach, co widać na wykresie (czerwona linia).
AMICA ogłosiła program inwestycyjny warty 80 mln zł, czyli wyraźnie więcej niż 40-50 mln rocznie w 2 poprzednich latach – może się to krótkoterminowo odbić na poziomie gotówki generowanej dla akcjonariuszy.


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa sukcesywnie rośnie, proporcjonalnie do rosnącej skali działalności.
AMICA przez cały 2014 rok zmniejszała zadłużenie odsetkowe, ale pod koniec roku poinformowała o zaciągnięciu kredytów inwestycyjnych na kwotę 55 mln zł. Poziom zadłużenia spółki jest niewielki - całość zadłużenia jest niższa niż roczny EBITDA.
Wypłacalność spółki jest wysoka - dodatkowo wzmacnia ją fakt, że na rachunkach bankowych są utrzymywane środki gotówkowe na poziomie co najmniej 20% zadłużenia odsetkowego.

Podsumowanie

AMICA przeszła bez zawirowań przez 2014 rok, co w kontekście dużego udziału rynków wschodnich wśród jej odbiorców trzeba uznać za sukces. Kurs akcji przeżywał zawirowania w momentach zwiększania się ryzyka politycznego związanego z sytuacją w Rosji i na Ukrainie. Wyniki kwartalne, potwierdzające przez cały czas dobrą kondycję spółki, pozwoliły utrzymać ceny walorów AMICA na wysokim poziomie.

>> Porównanie na tle sektora przemysłu elektromaszynowego

Z uwagi na program inwestycyjny zarząd AMICA sygnalizował wątpliwości związane z wypłatą dywidendy za 2014 rok. Jest to zrozumiałe i nie budzi zastrzeżeń. Zarząd sygnalizuje również, że podjęcie aktywności na rynku fuzji i przejęć, co dodatkowo może zwiększyć zapotrzebowanie na kapitał.

AMICA w 2014 roku koncentrowała się na rozwoju biznesu. Nie występowały zdarzenia jednorazowe, które mogłyby zakłócić wynik finansowy. Zasadniczo cały raportowany zysk można uznać za powtarzalny. W tym kontekście wskaźnik cena/zysk wynikający z aktualnej ceny akcji można uznać za dość ostrożny, skoro spółka była w stanie rozwijać biznes w mocno niekorzystnych warunkach.

Pod względem wycen i wskaźników AMICA prezentuje się cały czas atrakcyjnie, mimo wzrostu cen akcji kilkadziesiąt razy od dołka w 2009 roku.

AMICA jest liczącym się graczem na rynku AGD na skalę europejską i ciągle ma możliwości wzrostu biznesu. Przez ostatnie kilka lat spółka pokazała, że potrafi to robić skutecznie. Należy mieć nadzieję, że korzystne tendencje z 2014 roku znajdą swoja kontynuację i w bieżącym roku kalendarzowym.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajPowyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Krach koronawirusa – co dalej z tą giełdą?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

jan_malas
Dołączył: 2014-09-25
Wpisów: 14
Wysłane: 10 kwietnia 2015 11:28:26 przy kursie: 146,05 zł
Noble Securities wydał rekomendację "kupuj" akcje Amiki z ceną docelową 180 zł

gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/ind...

Cytat:
Spodziewamy się, że wzrost sprzedaży na rynkach zachodnich pokryje spadki z kierunku wschodniego. Czynniki wzrostu: poprawa sytuacji gospodarczej w krajach UE, nowe produkty dedykowane poszczególnym rynkom (np. W. Brytania), nowe kanały sprzedaży (Hiszpania), wzrost zaufania klientów do marki (Niemcy), dalsza ekspansja na mniejsze rynki (np. kraje arabskie, Bałkany)


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 8 czerwca 2015 16:01:22 przy kursie: 170,00 zł
Niewiele już do osiągnięcia ceny z rekomendacji zostało... Amica jest najsilniejszym obok Kruka walorem z mWIG40

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 180
Wysłane: 14 listopada 2015 09:48:18 przy kursie: 183,30 zł
Jeśli można rosić o analizę raportu Amica za III kw.

Jeśli mogę kilka zdań od siebie - Amica wydaje się w miarę jeszcze tanią i dobrze zarządzaną spółka. Bezbolesne przestawienie się z kierunku wschodniego jest czymś godnym pochwały. Ekspansja geograficzna połączona z kupowaniem spółek (Francja, w.Brytania) też zdaje się, że ma sens ekonomiczny- bo zamiast żmudnie wprowadzać własne marki - co wymaga przede wszystkim czasu, wykorzystują dobry czas koniunktury i korzystają z istniejących kanałów sprzedaży. Dynamika wzrostu kursu jak - również jest bardzo dobra, a przebicie oporu technicznego na 174 zł otwiera spółkę na nowe szczyty.

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 14 listopada 2015 23:01:45 przy kursie: 183,30 zł
Ale III kwartał oceniam słabo, spada większość wartości i wskaźników.
Bezpośrednio w raporcie mamy dane zagrebowane I-III kw. i wtedy jest dobrze. Ale jak wyekstaktujemy sam III kw. to już nie wygląda tak ładnie.

Robertus

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 180
Wysłane: 15 listopada 2015 09:43:34 przy kursie: 183,30 zł
Za to bardzo cenie sobie to forum, że swoją opinię można przemyśleć wobec argumentów innych ludzi. Cofnąłem się do raportu i rzeczywiście nie wygląda to tak pięknie w kontekście samego III kw - przychody wzrost ledwie + 0,6% r/r.Później dopiero wszystko rośnie na poziomie EBITA (+ 20% r/r), zysku netto (43,8 r/r).
Zdaje się , ze bez systematycznego wzrostu przychodów ten biznes nie może się dobrze rozwijać (zresztą żadne biznes :)) bo wzrost przychodów maleje już niestety wiele kwartałów. Jednak wobec obserwowanych i moim zdaniem rozsądnych działań zarządu spółki w kontekście długofalowym (w nawiązaniu do poprzedniego wpisu) podtrzymuje swoja pozytywna opinie o spółce. A czy słusznie czy też nie, pokaże jak zawsze przyszłość i rynek.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 451
Wysłane: 17 listopada 2015 01:19:51 przy kursie: 179,90 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AMICA S.A. (dalej AMICA) za okres od 1 lipca do 30 września 2015 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Notowania AMICA wróciły do formy, po lekkiej zadyszce w okresie wakacyjnym. W ciągu ostatniego miesiąca kurs wzrósł o ponad 10%, mimo negatywnych tendencji na warszawskiej giełdzie. Jak w ten optymizm wpisuje się sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2015?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody spółki od kilku lat sukcesywnie rosną. Przez ostatnie kilka lat tempo wzrostu przekraczało 10% rocznie. Najlepszym okresem był 2014 rok, kiedy spółka zwiększyła swoje obroty o ponad 20% (z 1,65 w 2013 do 2,03 mld zł w 2014). Na tym tle dokonania tego roku nie są zbyt imponujące. Pierwszy kwartał był jeszcze wzrostowy, ale już w 2 i 3 można było zanotować jedynie symboliczną dynamikę wzrostu - +0,3% i +0,6% w stosunku do okresów przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć

Struktura geograficzna sprzedaży pokazuje przyczyny takiego stanu rzeczy. Sprzedaż na rynkach wschodnich spadła o 100 mln zł, więc łączne zwiększenie sprzedaży w ciągu 3 kwartałów o 150 mln zł na pozostałych rynkach zasługuje na uznanie. Mimo stagnacji na poziomie łącznej sumy przychodów, na poszczególnych rynkach na których spółka działa dzieje się całkiem sporo.


kliknij, aby powiększyć

Cały czas bardzo dobrze zachowują się marże. Od kilku lat widać ich poprawę, co przy rosnących wolumenach sprzedaży pozwala na systematyczne zwiększanie zysków. W ostatnich okresach tendencja wzrostowa nieco wyhamowała, ale cały czas widać delikatną poprawę. Marża brutto na sprzedaży w tym roku w porównaniu do 3 pierwszych kwartałów 2014 jest wyższa o 1,58%, rentowność na poziomie EBITDA poprawiła się o 0,62%.

Koszty są pod kontrolą, co można odczytać z wykresu marż - dystans pomiędzy marżą brutto na marżą zysku netto nie zwiększa się. Z ciekawostek można jedynie zanotować bardzo niską wartość amortyzacji w ostatnim kwartale. Zazwyczaj osiągała ona wartość 7-12 mln zł kwartalnie (8,9 mln zł przez ostatnie 2 lata) a w ostatnim okresie było to jedynie 5,8 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

Wyniki za 3 kwartały są cały czas bardzo solidne. Sprzedaż wzrosła o 3,7%, ale zysk operacyjny wzrósł już o 13,6%. Zysk netto zwiększył się jeszcze bardziej - o 27,8%, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Głównym czynnikiem sukcesu była poprawa osiąganych marż.
Sam 3 kwartał 2015 prezentuje się dość podobnie. Od wzrostu sprzedaży na poziomie 0,6% dynamika w stosunku do 3 kwartału 2014 poprawia się coraz bardziej w każdej linii sprawozdania finansowego, by na poziomie zysku netto osiągnąć +54,5%.

Warto też pamiętać, że AMICA dość odważnie korzysta z instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe i wynik działalności finansowej może dość istotnie wpływać na wynik spółki. Patrząc na ostatnie kwartały ten wpływ jest stabilny, choć ma negatywną wartość. W tym roku ujemny wynik na działalności finansowej to 19,2 mln zł, rok wcześniej było to 22,7 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzania kapitałem obrotowym wygląda bardzo stabilnie.Cykl konwersji gotówki od 2 lat utrzymuje się na poziomie 30 dni.


kliknij, aby powiększyć

AMICA generuje gotówkę z działalności operacyjnej, choć o stabilności można mówić dopiero w ujęciu rocznym. Występuje wyraźna sezonowość działalności, co skutkuje dość dużymi wahaniami kapitału obrotowego z kwartału na kwartał, co wpływa znacząco na wysokość środków zgromadzonych w kasie spółki.
Od kilku lat widać ujemne wartości w przepływach pieniężnych z działalności finansowej (odsetki, spłata kredytów, wypłata dywidend) i inwestycyjnej (inwestycje w majątek trwały). Jest to modelowa sytuacja - spółka generuje gotówkę z podstawowej działalności i inwestuje ją w dalszy rozwój lub dzieli się z dostarczycielami kapitału.


kliknij, aby powiększyć

Ranking Altmana systematycznie się poprawia, co oznacza coraz lepszą kondycję finansową spółki. Zadłużenie odsetkowe to 120 mln zł na koniec 3 kwartału 2015 i pozwala to stwierdzić, że spółka ostrożnie posługuje się kapitałem obcym. Już w październiku została podpisana umowa kredytowa na 70 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Podsumowanie

AMICA jest niewątpliwie jedną z najjaśniejszych gwiazd na naszej giełdzie. Kurs akcji od kilku lat rośnie po kilkadziesiąt procent rocznie. Biznes spółki rozwija się również bardzo dynamicznie. W zasadzie trudno powiedzieć coś negatywnego na temat jakiegokolwiek aspektu działalności spółki. W perspektywie kilku ostatnich lat spółka rozwijała się bardzo skutecznie, choć trzeba przyznać, ze ostatnie 2 kwartały były raczej okresem stabilizacji. Można to również potraktować jako skutki relatywnie dużej na wschodnie rynki zbytu.

AMICA w Europie Środkowej i Wschodniej osiągnęła już wszystko co było możliwe do osiągnięcia. Strategia na najbliższe lata zaprezentowana przy ogłoszeniu sprawozdania za 2014 rok (HIT2023) wskazuje, że spółka będzie walczyć o czołowe pozycje na nowych rynkach - w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii. Łącznie te kraje zamieszkuje około 235 mln obywateli, a ich zamożność jest zdecydowanie większa niż we wschodniej i środkowej Europie. Strategicznym celem AMICA powinny być czołowe miejsca na rynku europejskim i w perspektywie do 2023 jest to jak najbardziej możliwe.

Pozostaje kibicować spółce w realizacji tych ambitnych zamierzeń. Jeśli chodzi o konkrety, to w strategii pojawiają się przychody na 2018 rok w kwocie 3 450 mln zł. Wymagałoby to stopy wzrostu w latach 2016-2018 na poziomie około 18% (zakładając wynik 2015 na poziomie 2014 roku powiększonego o 3%). Dodatkowo spółka chce równolegle zwiększać rentowność działalności (marża EBITDA miałaby wzrosnąć z poziomu 7,3% w 2014 do 8,7% w 2018).

Te wszystkie plany są bardzo ambitne. Ich realizacja z pewnością pozwoliłaby na dalszy wzrost cen akcji spółki. Trzeba jednak przyznać, że wyniki tego roku są niewiele lepsze niż w 2014 i spółka musiałaby w ciągu kilku najbliższych kwartałów mocno zwiększyć wolumeny sprzedaży, żeby potwierdzić realność przedstawionych planów.

AMICA rozwijała się do tej pory głównie w sposób organiczny. W ramach swojej strategii dopuszcza jednak akwizycje. Pierwsza próba, nabycie wrocławskiej fabryki Fagor-Mastercook, nie zakończyła się sukcesem, ale raczej nie ma powodów by tego żałować. Z pewnością rozsądna akwizycja na którymś z rynków zachodniej Europy pozwoliłaby na przyśpieszenie rozwoju spółki i wykorzystanie siły kredytowej AMICA.


kliknij, aby powiększyć

Warto zerknąć na wolne przepływy finansowe generowane przez spółkę dla dostawców kapitału (FCFF - Free Cash Flow to Firm). Od kilku lat są one dodatnie. Za ostatnie 4 kwartały zbliżają się do 80 mln zł, co w porównaniu do wartości firmy na poziomie 1,52 mld zł (kapitalizacja spółki na poziomie 1,4 mld zł i zadłużenie na kwotę 120 mln zł) jest niewielką wartością. Może to oznaczać przewartościowanie lub też dużą wiarę rynku w dalszy rozwój biznesu AMICA.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

Przed spółką tradycyjnie najbardziej intensywny sprzedażowo 4 kwartał tego roku. Jeśli chodzi o przychody to poprzeczka jest zawieszona dość wysoko, ale z kolei zysk netto w 4 kwartale 2014 nie był zbyt wysoki i AMICA ma szansę wyraźnie go zwiększyć.

Wskaźnik cena/zysk dla spółki jest na poziomie 15,2. Jest to poziom zbliżony do średniej dla WIG-u (14,4). Biorąc pod uwagę plany rozwoju i kredyt zaufania jakim można obdarzyć spółkę jej wycena nie wydaje się być wygórowana. Można tak stwierdzić mimo bicia kolejnych rekordów cen akcji w ostatnich miesiącach. Choć oczywiście przyszłość pokaże, czy po kilku latach tak dynamicznego rozwoju AMICA jest w stanie kontynuować go przez kolejne lata, czego od spółki oczekuje rynek.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Krach koronawirusa – co dalej z tą giełdą?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

szakim
Dołączył: 2010-02-12
Wpisów: 10
Wysłane: 26 grudnia 2015 20:36:43 przy kursie: 172,50 zł
Na podstawie raportu rocznego za 2014 r. próbuje sobie policzyć EBITDA oraz EBIT dla spółki samodzielnie, jednak trafiam na nieścisłości.

W raporcie rocznym za 2014 oba wskaźniki zostały policzone w sprawozdaniu zarządu, jednak nie potrafię ich odtworzyć (odpowiednio 145 467 oraz 112 871 tys). Kiedy wezmę wartości zysku brutto (101 018 tys) i powiększę odpowiednio o amortyzację 35 345 tys i odsetki zapłacone 12 574 tys (wzięte z RPP) otrzymuję wartości EBITDA 148 937 tys oraz EBIT 113 592 tys. Aby bardziej zaplątać szczegółowa amortyzacja zawarta w nocie 13.5 i 13.6 ma mniejszą wartość, tj. 32 596 tys. Próba interpretacji wartości zapłaconych odsetek w notach (np. 13.4) przerasta moją zdolność poznania.

Próbowałem wspomóc się wcześniejszą analizą raportu za 4Q/2014 wykonaną przez Deograciasa, ale wartości na wykresie z rachunkiem wyników za 4 kwartały są całkiem inne (domyślam się tylko, że punktem wyjścia jest zysk z działalności op., a nie zysk brutto).

Pomóżcie mi proszę zrozumieć jak to policzyć na podstawie tego konktretnego raportu.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 26 grudnia 2015 21:46:48 przy kursie: 172,50 zł
Warto zacząć od podania linku do źródła, z którego się korzysta. Dlaczego?
- Amica publikuje jednostkowe i skonsolidowane
- po raporcie mogą zdarzyć się korekty - zobacz np. że Q4 był korygowany

Zatem, właściwym punktem wyjścia jest
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Czyli Zysk z Działalności Operacyjnej. Chociaż trzeba sprawdzić, czy w wyniku nie ma znaczących zdarzeń jednorazowych: likwidacja ŚT, odpisy, otrzymane kary czy odszkodowania.

To będzie robota dla Ciebie. Natomiast w sprawozdaniu finansowym na str. 120 widać jakiś punkt zaczepienia: EBIT nie równa się zyskowi operacyjnemu. Zatem spróbujmy odtworzyć obliczenia:

Zysk Brutto 101 mln zł + Odsetki z przepływów 11,5 mln zł = 112,5 mln zł, co w miarę się zgadza, choć może być zanieczyszczone dopiskiem "i dywidendy" = EBIT

to co wyżej czyli 112,5 mln zł + Amortyzacja (nota 13.5) równa 32,6 mln zł = 145,1 mln zł, czyli też w miarę blisko = EBITDA

Powstaje oczywiście pytanie, czemu amortyzacja w przepływach jest wyższa o prawie 3 mln zł, ale wpływ tej różnicy jest pomijalny - choć stwarza fajne pole do dociekania przez dokładnego analityka.

PS czemu w grudniu 2015 r. zajmujesz się wynikiem rocznym za styczeń-grudzień 2014?


szakim
Dołączył: 2010-02-12
Wpisów: 10
Wysłane: 27 grudnia 2015 13:26:11 przy kursie: 172,50 zł
Dziękuję za wskazówki WatchDog. Pracowałem na raporcie skonsolidowanym za 2014 pobranym ze strony firmy.

EBITDA i EBIT z raportu zarządu ma zapewne lepiej zinterpretowane pozostałe koszty operacyjne z noty 13.2. W swojej tabelce pozostaje przy odsetkach i amortyzacji z przepływów. Będzie czytelniej. Nie potrafię jeszcze zrozumieć różnicy 17 780 tys. pomiędzy EBIT liczonym przez zarząd a zyskiem operacyjnym, ale podaruje sobie to, ponieważ EBITDA liczony przez spółkę w nocie 43 na potrzeby kredytodawców wynosi tyle, ile policzył Deogracias na etapie raportu z 4Q/2014 (czyli po prostu zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Wydaje się, że na różne potrzeby, co innego jest dla nich istotne.

Raport z 2014 co prawda stary jest już, jednak dla czytelności tabelki i wykresów kilka okresów trzeba mi uwzględnić. Jeszcze sporo cierpliwości muszę wydobyć, aby również uwzględnić pojedyncze kwartały w zestawieniu tak, aby choć zbliżyć się do poziomu prezentacji wyników, który Wasz Zespół prezentuje w opracowaniach na forum :)

mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 897
Wysłane: 17 lutego 2016 19:07:21 przy kursie: 164,45 zł
Amica jest jedną ze spółek z "Raport: 11 spółek, które obłowią się na programie Rodzina 500+"
Nie ma możliwości skomentowania pod samym artykułem, także pozwolę sobie tutaj dodać komentarz od siebie.

Sama Amica według mnie zyska niewiele, najwięcej w mojej ocenie zyskają sklepy z zagranicznym kapitałem typu Żabka, producenci piwa, wódki oraz firmy obsługujące automaty do gier.

W myśl starego kawału: Tatusiu wódka podrożała będziesz mniej pił. Nie synku, Ty będziesz mniej jadł.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 17 lutego 2016 22:26:21 przy kursie: 164,45 zł
Maćko, ja bardzo chciałbym uniknąć sporów politycznych, bo SW od tego nie jest. Ale tak na logikę...
Czy większość społeczeństwa to patologia? No chyba nie... Większość pójdzie na konsumpcję, co do tego nie mam wątpliwości. Tylko patologia wyda jak napisałeś na piwo i wódkę, gorzej sytuowani być może spłacą nawis zadłużenia i ograniczą np korzystanie z chwilówek, ale ta w sumie liczna aspirująca klasa średnia (którą de facto wcale nie jest) wyda te środki na konsumpcję między innymi takich dóbr jak produkty Amici. Jakby na temat tego programu nie mówić, to będzie to spory impuls popytowy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 21 lutego 2016 08:05:39 przy kursie: 163,55 zł

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 180
Wysłane: 2 marca 2016 07:11:39 przy kursie: 173,00 zł
Mamy już wyniki za IV kwartał, można prosić o omówienie ?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 451
Wysłane: 10 marca 2016 00:39:46 przy kursie: 174,70 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AMICA S.A. (dalej AMICA) za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Wyniki AMICA za 2015 są pozytywne, ale nie są aż tak dobre jak we wcześniejszych latach. Czy to oznacza, że spółka z Wronek ma okres dynamicznego wzrostu już za sobą?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody AMICA w 2015 były wyższe o 3% niż rok wcześniej. Mogłoby by to sugerować, że rozwój spółki wyhamował ale jest to wrażenie pozorne. Udział wschodniego kierunku sprzedaży zmalał z 25,5% do 17% całości sprzedaży. Na innych rynkach wzrost sprzedaży wyniósł 14,8% w odniesieniu do poprzedniego roku, co jest bardzo dobrą dynamiką. Być może kiedyś spółce uda się odzyskać rynki wschodnie, ale aktualna sytuacja geopolityczna wskazuje, że raczej nie nastąpi to szybko. Łączny efekt tych przesunięć w sprzedaży to +3,1% w odniesieniu do 2014 roku, co mogło spowodować wrażenie, że niewiele się zmieniało.

Cały czas korzystnie wygląda rentowność działalności. Na poziomie marży brutto w 2015 można zaobserwować poprawę o +1,8%. Na poziomie zysku netto wyniosła ona +0,64%. To dobrze wróży na na przyszłość i pozwoliło na wyraźną poprawę zysku netto.


kliknij, aby powiększyć

Wynik 2015 był lepszy o 21,5% na poziomie zysku brutto i 19,5% na poziomie zysku netto. Patrząc na niewielki (+3,1%) wzrost przychodów, widać że spółka skutecznie poprawia rentowność swojej działalności.

Głównym czynnikiem poprawy wyników w 2015 roku był wzrost marży na sprzedaży (+59 mln zł), w odróżnieniu do kosztów zarządu (wzrost o 10 mln zł) i kosztów zarządu (+20 mln zł). Ich zmiana w 2015 miała negatywny (-30 mln zł) wkład do wyniku finansowego za 2015. Choć oczywiście w w sytuacji intensywnej ekspansji na nowych rynkach należy akceptować wzrost kosztów. Modelowo jest lepiej jeśli pozostaje on niższy niż wzrost sprzedaży. W przypadku AMICA tak nie jest, ale można to wytłumaczyć dużą dynamiką zmian na poszczególnych rynkach.


kliknij, aby powiększyć

Wyniki samego 4 kwartału 2015 w porównaniu do 2014 mogą jednak zasiać pewne ziarno niepewności. Przychody wzrosły jedynie o 1,7%, co jest słabszym wynikiem od wcześniejszych okresów. Lepiej za wygląda rentowność na sprzedaży (+3,05%). Jeśli spółce uda się zachować rentowność, to kluczowa dla dalszej poprawy wyników będzie zdolność do zwiększania sprzedaży na rynkach rozwojowych (Zachód, Południe) i ograniczanie strat na rynkach zwijających się (Wschód). Kotwicą dla wyników powinien pozostać rynek polski, który stanowi ciągle 33% całej sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

Pewnym zaskoczeniem jest wyraźny wzrost należności i zapasów na koniec 4 kwartału 2015, co skutkuje wydłużeniem cyklu konwersji gotówki z 30 do 35 dni. Wzrost aktywów obrotowych został w części pokryty wzrostem zobowiązań handlowych.. Przyczyną jest akwizycja brytyjskiej spółki CDA. Na koniec 2015 jest ona już uwzględniona w całości w bilansie, ale nie miała praktycznie udziału w sprzedaży w 2015 roku.
Pogorszenie się wskaźników ma więc charakter raczej "matematyczny" niż biznesowy. Jeśli efektywność działania nowego nabytku będzie zbliżona do standardów AMICA, wskaźniki związane z kapitałem obrotowym za kilka kwartałów powinny wrócić do normy.


kliknij, aby powiększyć

Obraz przepływów finansowych w 4 kwartale również został zdominowany przez akwizycję. Widzimy wypływ środków na nabycie (brązowy słupek), sfinansowany kapitałem obcym (dodatni zielony słupek). Sama działalność operacyjna przyniosła wynik dodatni. Szczyt sprzedaży w 4 kwartale i występująca w poprzednich latach wysoka, dodatnia gotówka z operacji została jednak w dużej części zniwelowana wzrostem kapitału obrotowego netto po włączeniu nowej spółki do bilansu grupy kapitałowej.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

W 4 kwartale 2015 można zaobserwować wyraźny ruch w bilansie spółki. Przyczyną była akwizycja brytyjskiej spółki CDA, której skutki w aktywach w większości widać jako wartości niematerialne, które do tej pory występowały w śladowej ilości. Kolejnym skutkiem jest już wspominany wcześniej wzrost kapitału obrotowego i zobowiązań handlowych. Źródłem finansowania akwizycji był wzrost kredytów długoterminowych.
Suma bilansowa wzrosła w ciągu 4 kwartału o 19,3%. Jest to dużo i raczej nie należy oczekiwać aż tak wysokiego wzrostu sprzedaży w wyniku akwizycji w Wielkiej Brytanii. Sprzedaż spółki CDA to około 14% sprzedaży grupy AMICA.


kliknij, aby powiększyć

Warto zerknąć na wskaźniki wypłacalności spółki. Mimo ponad dwukrotnego wzrostu zadłużenia odsetkowego cały czas prezentują się one bardzo bezpiecznie. Zdolność do obsługi odsetek jest wysoka i AMICA w dalszym ciągu nie powinna mieć problemu ze sfinansowaniem potencjalnych akwizycji kapitałem obcym.

Podsumowanie

Dla wyników AMICA w 2015 były kluczowe 2 zjawiska. Spektakularny charakter miało przejęcie brytyjskiej spółki CDA, które powinno otworzyć spółce drzwi na rynek brytyjski. Należy pamiętać, że fuzje i przejęcia często bywają trudne i niektóre badanie wskazują, że zazwyczaj nie przynoszą one spodziewanych skutków. Z drugiej strony przejęcie ma relatywnie ograniczony charakter - sprzedaż i aktywa netto CDA to jedynie 14% odpowiednich wartości dla AMICA.
Strategicznie jest to niewątpliwie dobry ruch pozwalający na wyraźne i szybkie zwiększenie skali działania, co jest zgodne z długoterminową strategią rozwoju AMICA. Pozostaje jedynie trzymać kciuki za powodzenie tych działań.

Mniej spektakularnym zjawiskiem, ale również ważnym dla spółki, było załamanie sprzedaży na rynkach wschodnich (-31,2%) i jednocześnie organiczny rozwój sprzedaży na rynkach zachodnich (+21,8%), południowych (+37,2%) i północnych (+11,6%).
Jak widać - nie jest tak, że dzieje się niewiele. Jest dokładnie odwrotnie - na poszczególnych rynkach zachodzą bardzo dynamiczne zmiany.
Warto również odnotować kolejną poprawę rentowności działania, co z kolei było czynnikiem pozwalającym na poprawę wyników na poziomie zysku netto.

W 2016 i 2017 AMICA ma również szanse związane z pobudzeniem popytu krajowego (Program 500+), choć oczywiście trudno to przełożyć na jakieś konkretne liczby. Popyt na wyroby spółki na polskim rynku powinien być jednak co najmniej stabilny, a są duże szanse, że może się wyraźnie poprawić.

>> Raport: spółki, które powinny skorzystać na Programie 500+

AMICA od kilku lat jest jedną z jaśniejszych gwiazd warszawskiego parkietu. 2015 był na pierwszy rzut oka okresem wyhamowania temp wzrostu. Wydaje się jednak, że spółka zrobiła wiele aby zrealizować swoją długoterminową strategię (HIT2023). Zakłada ona dwucyfrowe tempo wzrostu przez 10 lat, poczynając od 2014 roku. Wyniki tych działań na razie nie są widoczne w liczbach, ale powinny być widoczne w kolejnych okresach.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

AMICA jest wyceniana nieco drożej niż średnia rynkowa (Cena/Zysk 14,2 vs 12,9 dla WIG), co oznacza, że rynek dyskontuje poprawę wyników w przyszłości. Jeśli AMICA będzie w stanie zrealizować założenia swojego planu strategicznego i rozwijać się w tempie dwucyfrowym, długoterminowi akcjonariusze powinni w dalszym ciągu być zadowoleni.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Krach koronawirusa – co dalej z tą giełdą?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Piotr Sz
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 13 czerwca 2016 10:35:37 przy kursie: 187,00 zł
Amica dotarła do ważnego wsparcia.

kliknij, aby powiększyć

Piotr Sz
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 14 czerwca 2016 11:34:45 przy kursie: 185,00 zł
Jeśli ktoś śledził notowania to zapewne wie, że już jesteśmy 10 złotych niżej, a techniczne wsparcie zostało wybite w związku z odcięciem dywidendy :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 14 czerwca 2016 11:48:37 przy kursie: 185,00 zł
Ale wiesz o tym, że są programy i dostarczyciele danych do aplikacji, którzy korzystają z korekcji notowań o dywidendę i taka prezentacja wykresów ma bardzo dużą, jeśli nie większościowa rzeszę analityków?

Piotr Sz
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 14 czerwca 2016 21:17:56 przy kursie: 185,00 zł
Kiedyś coś o tym słyszałem ale jakoś nie robi mi to żadnej różnicy. Osobiście korzystam z aplikacji PowerTrader i Squaber, które nie mają korekty notowań i jakoś mi to nie przeszkadza :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,639 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,36% +25 071,75 zł 45 071,75 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d