pixelg
ODLEWNIE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

ODLEWNIE [ODL]

AKTUALNY KURS: 4,94 zł (+1,44%) 04-12-2020 09:28
MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 8 grudnia 2017 12:29:59 przy kursie: 3,30 zł
Dla mnie problemem są akcje z układu.
I to one chyba ciążą notowaniom.
Trzeba czekać na rozwój wydarzeń.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 8 grudnia 2017 13:18:26 przy kursie: 3,30 zł
czyli bankowe. Widać, że fundy nie kupują bo inaczej po tej wycenie zrobiliby dwa - pakiety i akcje przeszłyby do instytucjonalnych. Jakby nie było dywidendowej i zdrowej spółki z dobrymi przychodami na dobre rynki.

Teraz marże lekko siadły, wzrosły inwestycje. grunt to utrzymanie marż przy tak rosnących przychodach, odbudowa będzie pewnie trudna(eurpln) no i surowiec.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 12 grudnia 2017 10:13:45 przy kursie: 3,37 zł
Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-październik br. odnotowano w odniesieniu do produktów metalurgicznych (o blisko 17%) i wyrobów chemicznych (o ponad 13%), wynika z danych Ministerstwa Rozwoju (MR).

całość: https://stooq.pl/n/?f=1210542

Zakładam, że w branżę metalurgiczną wpisują się odlewnie. To w sumie widać po przychodach. na polski rynek rośnie im produkcja dla branży kolejowej. Zapewne mają kilka produktów dla branży, najbardziej rozpoznawalne to mocowanie szyn do podkładów to też produkt odlewni.MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 12 grudnia 2017 10:32:43 przy kursie: 3,37 zł
Szkoda, że dzieje się to w okresie gdy surowce i kurs EUR/PLN nie pomagają.
O wzrost przychodów jestem spokojny, gorzej będzie tak jak pisałeś z utrzymaniem marż.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 12 grudnia 2017 11:15:40 przy kursie: 3,37 zł
Z jednej strony znamy czynniki wpływające na marże, surowce, koszty pracy i eurpln. Z drugiej skoro popyt rośnie to łatwiej powinno się przerzucać te koszty na klientów. OT tani pieniądz to powszechna inflacja. Zaznaczam, że obecne poziomy rentowności i tak są bardzo dobre, dające ROE na poziomie około 20%.

Ze spółki odnośnie marż: Potwierdzam, że działania podejmowane przez Spółkę w obecnych uwarunkowaniach rynkowych zmierzają w kierunku wzrostu marżowości w stosunku poziomu osiąganego w ostatnim okresie. Sytuacja rynkowa dla podejmowanych przez Spółkę działań jest sprzyjająca i liczymy, że przyniosą one w 2018 roku efekty.

Czas pokaże :) Planuję pojawić się na walnym, może zrobią takie zapoznanie ze spółką.

MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 12 grudnia 2017 12:05:40 przy kursie: 3,37 zł
To przerzucenie nie dzieje się od razu. Nie wiem jak to wygląda w Odlewniach
Byłem na jednej z konferencji wynikowych MFO, gdzie prezes mówił, że jeśli o chodzi o polski
rynek, przerzuca się wzrost materiałów od razu na odbiorców. W przypadku zagranicy wygląda to inaczej. Szczególnie, że oni robią zamówienia (tak jest w MFO i jeśli chodzi o rynek niemiecki) na kwartał do przodu. I tutaj przy szybkim wzroście cen materiałów nie ma jak marży przerzucić.
Druga sprawa. Duża część produkcji Odlewni, to rynek automotive. A tutaj zamówienia są składane dużo dalej do przodu. To jedno, a drugie w jakim miejscu cyklu wzrostu motoryzacji jesteśmy. Patrząc na notowania naszych kooperantów motoryzacyjnych i ich wyniki finansowe oraz czytając komentarze prezesów, chyba blisko górki, albo już z. Nie potwierdzają tego wprawdzie dane o sprzedaży aut.
Kolej jak najbardziej powinno dokładać coraz więcej do wyniku.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 15 grudnia 2017 11:47:56 przy kursie: 3,36 zł
Pojawił się cennik surowca za listopad:

www.oig.com.pl/wskazniki/ceny-...

Plus, że poziom wskaźnika materiałowego minimalnie spadł, czyli już nie rośnie. Najmocniej spadła surówka z 1760PLN w październiku do 1665 PLN za tonę notując tym samum najniższy poziom od kwietnia tego roku(w maju była np po 1800 pln/tona).

Za 75% wskaźnika odpowiada cena złomu, która jeszcze minimalnie wzrosła. Sam wskaźnik materiałowy zaliczył 1% spadek. Ważne, że nie rośnie, ale rdr jest 20% wyżej.

MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 15 grudnia 2017 12:32:57 przy kursie: 3,36 zł
Ja posiłkuję się jeszcze na bieżąco cenami złomu stalowego na LME.

link:
https://stooq.pl/q/?s=c-.faddison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 15 grudnia 2017 13:06:31 przy kursie: 3,36 zł
wygląda, że to jest kluczowy parametr wpływający na notowania odlewni. Umiejętność radzenia sobie z surowcem. Teraz do wyników daleka droga więc w tym trendzie spadkowym może przebić 3 w dół.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 11 stycznia 2018 14:22:49 przy kursie: 3,70 zł
podobnie jak na MWT także i na odlewniach od nowego roku mamy wycofanie się podaży. Może ktoś miał zadanie zamykać pozycję do końca roku i stąd ta podaż była dosyć agresywna. papier wrócił nad linię średniej 50 sesyjnej. złom niestety dalej w górę.
Edytowany: 11 stycznia 2018 14:28


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 28 stycznia 2018 13:04:31 przy kursie: 3,56 zł
Zabójczy mix – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3kw. 2017r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3 kwartale 2017r. Odlewnie (ODL) w ramach rachunku zysków i strat kontynuowały zasadniczo tendencje wynikowe z poprzednich okresów sprawozdawczych. W obszarze działalności podstawowej odnotowano r/r wzrost przychodów o 25%, lecz ze względu na dużo wyższe koszty własne (głównie z uwagi na mocny wzrost cen surówki odlewniczej i złomu, ale również prawdopodobnie wynagrodzeń) na poziomie wyniku brutto na sprzedaży wykazano już spadek zysku o 13%, który po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (spadek jedynie o 4%) powiększył się na poziomie wyniku netto na sprzedaży do 24%. Za sprawą znacznie większych r/r przychodów netto na działalności pozostałej (0,7 wobec 0,2 mln zł; efekt większych dotacji) spadek ten udało się ograniczyć na poziomie operacyjnym do 9%, a w rezultacie przychodów netto z działalności finansowej wobec kosztów przed rokiem (0,2 wobec -0,25 mln zł; korekty dot. różnic kursowych) na poziomie brutto odnotowano już poprawę zysku o 4%. Ostatecznie po uwzględnieniu księgowań podatkowych zmiana zysku na poziomie wyniku netto wyniosła r/r +8% (efekt nieco niższej efektywnej stopy podatkowej).

W skali 9m 2017 r. zmiany r/r w poszczególnych obszarach rachunku zysków i strat ODL z nielicznymi wyjątkami prezentowały się dość podobnie jak to przedstawiono wyżej dla ujęcia kwartalnego – przychody ze sprzedaży wzrosły o 20%, podczas gdy zysk brutto na sprzedaży spadł o 9%, zysk netto na sprzedaży o 18%, zysk operacyjny o 9%, zysk brutto o 13%, a zysk netto o 12%.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z uwagi na to, że Spółka blisko 80% sprzedaży realizuje w euro, wpływ na jej dokonania wynikowe w rozpatrywanych okresach czasowych, poza wzrostem cen surowca, miały również notowania EURPLN, a te korzystne nie były – zarówno w ujęciu 3kw jak i 9m średni kurs EURPLN był r/r niższy.

Z drugiej jednakże strony sprzedaż ODL w ujęciu masowym (w tonach) charakteryzowała się pozytywną dynamiką – w ujęciu kwartalnym wzrost sprzedaży odlewów wyniósł r/r 33%, a w ujęciu narastającym za 9m 28%. Niewątpliwie była to pochodna dobrej koniunktury w przemyśle zarówno na rynku krajowym, jak i generalnie w Europie, w tym zwłaszcza w Niemczech, które są głównym kierunkiem eksportowym Spółki. Należy przy tym zauważyć, że póki co nie widać tu jakiś sygnałów spowolnienia więc również w kolejnych okresach popyt na produkcję ODL powinien utrzymać się na wysokim poziomie.

Mimo wszystko jednak niekorzystne tendencje cenowe na rynku wsadu (surówka + złom) oraz walutowym (EURPLN) przeważają nad pozytywnym wpływem koniunktury gospodarczej, stąd o ile pod względem przychodów Spółka może osiągać lepsze w ujęciu r/r poziomy to o poprawę wyników w obszarze działalności podstawowej i tym samym końcowych może być już trudno. Za takim rozwojem wypadków przemawia dotychczasowe kształtowanie ww wielkości z perspektywy ostatnich kilkunastu kwartałów (wykresy poniżej). Ratunkiem w tej sytuacji może okazać się planowana przez Zarząd podwyżka cen na oferowany przez ODL asortyment, zobaczymy jednakże jak przełoży się to na sprzedaż w ujęciu ilościowym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Nakreślona wyżej sytuacja znajduje również swoje odbicie w widzianych z dłuższej perspektywy czasowej tendencjach wynikowo-efektywnościowych ODL w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %). Wzrostowi przychodów, bazującemu głównie na poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce i szerzej UE, nie towarzyszą podobne zmiany zarówno na dalszych poziomach wynikowych jak i w odniesieniu do podstawowych wskaźników rentowności. Jedynie nieco korzystniej wygląda to w odniesieniu do obszaru operacyjnego i końcowego netto, w czym jednak zasługa wyższych r/r dotacji oraz niższej efektywnej stopy podatkowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych ODL również wypadły słao w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł), notując na poziomie salda ogólnego 4,2 mln zł odpływu środków wobec dopływu 4,9 mln zł przed rokiem. Przyczyniły się do tego solidarnie zmiany w ramach wszystkich trzech obszarów funkcjonalnych, przy czym w największym stopniu operacyjny i inwestycyjny. W obszarze operacyjnym Spółka wygenerowała wyraźnie mniej środków r/r (1,8 wobec 5,9 mln zł; głównie za sprawą korekt wyniku finansowego związanych ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy; sama nadwyżka finansowa netto uległa lekkiej poprawie – 5,0 wobec 4,6 mln zł). W obszarze inwestycyjnym wykazano dużo wyższe r/r wydatki netto (5,3 wobec 1,0 mln zł), dotyczące głównie środków trwałych. Z kolei w ramach obszaru finansowego wykazano 0,75 mln zł wydatków netto wobec 0,06 mln zł wpływów netto przed rokiem.

W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia z dalszym mocnym spadkiem poziomu salda ogólnego – efekt braku zrównoważenia większego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i inwestycyjnych wydatków netto przez generowaną nadwyżkę finansową i wpływy finansowe. Nie licząc braku wspomnianego wyżej zrównoważenia strukturę przepływów można mimo wszystko ocenić względnie pozytywnie – wskazuje na aspiracje rozwojowe przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak wskazać trzeba na pogorszenie jakości przepływów operacyjnych, w ramach których zwiększył się nieco udział korekt dot. składników kapitału obrotowego, co wpłynęło na ich większe odejście od raportowanej EBITD-y.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa ODL spadła o 3%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 6% (głównie środków trwałych) i spadkiem ogólnej wartości składników obrotowych o 11% (generalnie wszystkie kategorie), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 5% i zmniejszeniem stanu zobowiązań o 15%, w tym głównie nieoprocentowanych (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 16%, a długoterminowe o 1%; jednocześnie szacunkowy dług oprocentowany pozostał mniej więcej na dotychczasowym poziomie, w tym głównie w obszarze krótkoterminowym, i stanowił na koniec okresu 1% zobowiązań ogółem).

Zmiany te nie miały istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową ODL, która od dłuższego czasu prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, oraz nadwyżka kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Warto przy tym odnotować, że Spółka kończy spłacać raty układowe, co przekłada się na systematyczny spadek udział zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sytuacji finansowej ODL widzianej przez pryzmat analizy wskaźnikowej również można stwierdzić utrzymanie bardzo korzystnego obrazu (nadwyżki płynności w każdym wymiarze, umiarkowany poziom zadłużenia, w tym głównie nieoprocentowanego, oraz ujemny dług netto). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating, który poprawił się do poziomu AA-.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty majątkowe wskazują na przewartościowanie, a dochodowe i mnożnikowe na niedowartościowanie akcji Odlewni na GPW w Warszawie. Należy jednakże wziąć tu poprawkę na obszar działalności pozostałej i raportowane w nim ostatnio relatywnie znaczne przychody netto, które najczęściej są wynikiem zdarzeń uznawanych za jednorazowe. Pomniejszając aktualną wartość zanualizowanego wyniku netto o jakieś 4 mln zł wspomnianych przychodów, przy koszcie kapitału na poziomie 10% daje to wycenę rentą wieczystą w okolicy obecnych notowań rynkowych. Dodatkowo Spółce nie sprzyjają od pewnego czasu uwarunkowania rynkowe (ceny surowców wykorzystywanych w produkcji oraz kurs walutowy), co ewentualną poprawę wyników stawia pod dużym znakiem zapytania.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Rych
0
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 28 stycznia 2018 23:05:32 przy kursie: 3,56 zł
Odlewnie mam w obserwowanych, wydaje mi się, że wykres albo już odbił od linii trendu, albo będzie jeszcze jeden test. Przekroczenie poziomu 3,70 traktowałbym jako potwierdzenie odbicia.


kliknij, aby powiększyć

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 20 marca 2018 11:50:49 przy kursie: 3,40 zł
mamy lekkie cofnięcie cen złomu w marcu. wskaźnik materiałowy w lutym spadł dpo poziomu z II połowy 2017. Rat układowych do zapłaty zostało raptem kilka(do czerwca 2018).

Powoli spływają informacje ze spółek o dywidendach, zakładam, że i odlewnie powinny się podzielić zyskami bo sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra.

tylko arkusz z lewej pusty, nawet bardzo pusty.

kogucik
0
Dołączył: 2016-11-19
Wpisów: 23
Wysłane: 20 marca 2018 12:32:57 przy kursie: 3,40 zł
Uważam również że niebawem lokomotywa lekko ruszy pod wyniki. Dodatkowo nadmieniam, że już po czerwcu 2018 roku, przy braku rat rocznie dojdzie prawie 3 mln zł do zysku.
Nie oczekuję dużych wzrostów ze względu na chęć odkupienia pozostałych akcji od banków.

Kod:
mod: Usunięto treści naruszające regulamin forum
Edytowany: 20 marca 2018 13:45

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 27 marca 2018 13:00:33 przy kursie: 3,40 zł
lokomotywa raczej nie ruszy. na małych spółkach jest kompletny bezruch.

spółka opublikowała przyspieszenie raportu rocznego, będzie 29 marca. pytanie ile dadzą dywidendy.

złom ładnie wrócił do bazy i jest na poziomach cen z grudnia i stycznia. złoty także rekordów już nie notuje i trzyma poziom >4.2


addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 29 marca 2018 11:49:00 przy kursie: 3,44 zł
deklaracja dywidendy w wysokości 25 gr za 2017.

Ruchu akcji nie zmieni, dobrze, że płacą dobre dywidendy.

bava
0
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 62
Wysłane: 29 marca 2018 19:14:16 przy kursie: 3,44 zł
Dywidenda dziś kurs troszkę rozruszała, przydałoby się umocnienie Euro i większy spadek surowców,ale i tak blisko 10 ml zysku na trudnym rynku to całkiem przyzwoity wynik. Kapitalizacja spółki przy tym zysku 77 ml. Teraz jeszcze spłacić ostatnie raty układowe, odkupić akcję od banków i mamy interesująca spółkę do przejęcia.
Moje spółki

ATD, BFT,WWL,BTM

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 13 kwietnia 2018 11:11:46 przy kursie: 3,46 zł
W marcu współczynnik materiałowy obniżył się o 3% wracając do poziomu poniżej 1300pln/tona po raz pierwszy od marca 2017r:

spora zasługa w spadkach cen złomu: www.oig.com.pl/wskazniki/ceny-...

Porównuję czasem 3 spółki z branży czyli Mangatę, PGO i odlewnie polski. z tych 3 w mojej opinii najlepszą wycenę mają właśnie odlewnie. Zostały 3 raty po układzie.

Walne ogłoszone, zarejestrowałem się.
Edytowany: 13 kwietnia 2018 11:12

MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 22 kwietnia 2018 22:08:11 przy kursie: 3,40 zł
Wg not objaśniających do sprawozdania za 2017 wynika że spółka dołożyła do oddziału niemieckiego.
Trochę to dziwne, nawet zakładając wzrost wynagrodzeń i umocnienie złotówki.
Nawet rok 2016 nie był pod tym względem zachwycający, mimo że nie było takiej presji na wynagrodzenia, braku rąk do pracy i złotówka była słabsza.
Widać, że jest to działalność nisko marżowa, obniżająca mocno rentowność całej firmy.
Ciekawe, czy spółka działalność usługową w Niemczech prowadzi, żeby zarobić, czy jedynie zabezpiecza sobie ręce do pracy jakby zabrakło pracowników w macierzystym zakładzie i czy nowa umowa podpisana we wrześniu urealnia wycenę tych usług?

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 23 kwietnia 2018 10:18:20 przy kursie: 3,40 zł
Kilka lat temu rozmawiałem z osobą odpowiedzialną w KGHM za zabezpieczenia kursów a latach około 2006-2010. Jego zdaniem niepotrzebnie jest zabezpieczać poziom waluty, to jest tylko koszt a waluta flukutuje i w długim terminie nie ma na tym zysku. raz straty, raz zyski, a koszty zawsze.

powinni zabezpieczać tylko poziom cen miedzi.

odlewnie wiadomo, na własne życzenie wpadły w problemy opcyjnie 10 lat temu i do dzisiaj za to płacą, chociaż za chwilę się uwolnią. Stracone kilka lat.

to co widać na świecie, to wracający do łask USD, rosnące rentowności obligacji amerykańskich. Za chwilę pogorszą się kredyty w US. FED stóp raczej już nie podniesie. Złocisz też wydaje mi się osiąga swoje maksymalne poziomy. Na zachodzie czy w US, jest sporo firm zadłużonych pod korek na niskich rentownościach, gdzie koszt pieniądza zepchnie ich pod wodę. 10 latki w US pukają w 3%!


A odlewnie, ważne aby robiły swoje wykorzystując rynki zagraniczne.
Edytowany: 23 kwietnia 2018 10:20

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,532 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,68% +25 335,53 zł 45 335,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d