pixelg
CORMAY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CORMAY [CRM]

AKTUALNY KURS: 1,175 zł (-0,42%) 26-01-2021 10:16
andypaton
andypaton PREMIUM
0
Dołączył: 2009-02-01
Wpisów: 279
Wysłane: 23 maja 2015 03:01:20 przy kursie: 3,06 zł
WOW!!!! Cormay ma rating D??? WOW!!! WD - serio profesor Altaman ma Cormaya za bankruta? puke Ale degrengolada tej spółki.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 28 maja 2015 08:16:28 przy kursie: 3,71 zł
@Andy, ten spadek ratingu to wynik dekonsolidacji Orphee. Na skutek tego spadły w kapitale własnym grupy udziały niekontrolujące przez co "odsłoniły" się straty z lat ubiegłych. Po wtóre kapitał obrotowy stał się ujemny. Też za sprawą dekonsolidacji Orphee. Na takie zmiany rating musiał pokazać D.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 28 maja 2015 10:26:24 przy kursie: 3,58 zł
Omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej GK Cormay po 1 kw. 2015r.

Zanim przejdę do wyników pierwszego kwartału 2015r. warto na chwilę wrócić do omówienia raportu rocznego, bo tam zawarte są najważniejsze informacje dotyczące sytuacji spółki.

Na wstępie warto zaznaczyć, że zmienił się audytor. Sprawozdanie za rok 2013 badała spółka „Doradca – Zespół doradców finansowo-ksiegowych” To prawdopodobnie na skutek jej interwencji Diesse przestało być konsolidowane metodą pełną przez Cormay. Audytor zawarł też zastrzeżenia, że nie może potwierdzić sporej ilości pozycji bilansowych na skutek uproszczeń dokonywanych przy konsolidacji Orphee. Tak czy owak odchylenie wartości kapitału własnego miało nie być większe niż 5 proc.

Zmiana audytora w roku 2014 przyniosła kolejne „kwiatki”. Otóż na dzień 31 grudnia Orphee było konsolidowane jeszcze metodą pełną, ale jego sprawozdanie nie było zbadane przez lokalnego audytora, przez co BTFG zastrzegł, że nie może potwierdzić wszystkich sald. To jednak mniej ważna informacja.

Najważniejsza to taka, że wcześniejszy zarząd spółki źle księgował wydatki na prace badawczo rozwojowe. I w tym miejscu kłania się brak zastrzeżenia audytu w roku 2013…
Nowy audytor - BTFG klepnęło retrospektywne zmiany do bilansu w tym przede wszystkim 23 mln korekty na skapitalizowanych wydatkach na prace rozwojowe. Cormay błędnie kapitalizował prace badawcze, jako rozwojowe - koszt powinien iść przez wynik, a nie zostać aktywowany na bilansie. Na pracach rozwojowych aktywowano także część kosztów zarządu, czy koszty targów.

Wartość RM po stronie aktywnej w sprawozdaniu spadła z 44 do 21 mln zł. Na skutek eliminacji nieprawidłowości w księgowaniu zyski zatrzymane w kapitale własnym spadły o 17 mln w zasadzie się zerując. Po stronie pasywów mamy również korektę RM, bo dotacje przyznane na prace badawcze także powinny przejść przez wynik. Wynik netto (całkowite dochody) roku 2013 spadł o 5 mln zł. W efekcie poprawnego ujęcia kosztów i innych zmian kapitał własny spółki spadł o 15 mln zł, czyli o więcej niż 5 proc. Zmiana kapitału nie wydaje się duża w relacji do 228 mln prezentowanych pierwotnie, ale oznacza, że wyniki lat poprzednich były zawyżone i poprzednie sprawozdania nie oddają rzeczywistego efektu działalności.

W sprawozdaniu biegłego jest także informacja, że Cormay ma kredyt walutowy w kwocie 10 mln zł, który posiada zabezpieczenia na nieruchomościach w Łomiankach i Maryninie oraz zastaw na części zapasów. Wspomniany kredyt posiada kowentanty do których zobowiązała się spółka, takie jak emisja akcji serii K lub brak kontroli na Orphee do końca roku 2015. W wyniku sprzedaży akcji Orphee istnieje zatem niepewność, czy przypadkiem na koniec roku kredyt nie stanie się wymagalny.

Pierwszy kwartał nie był udany ani dla Cormaya, ani dla konsolidowanego metodą praw własności Orphee. Jeden z użytkowników słusznie zauważył, że dane pokazane w sprawozdaniu skonsolidowanym są nieporównywalne ze względu na różny charakter konsolidacji, przez co lepiej rozpatrywać wyniki jednostkowe - lepiej pokażą tendencje w sprzedaży i wynikach. Cormay nie ma bezpośrednio innych udziałów poza Orphee, ale należy pamiętać że transakcje pomiędzy Cormayem i Orphee w skonsolidowanym są wyłączane, a w jednostkowym nie.
Przychody spadły z 14,8 mln do 11,6 mln zł na co ma wpływ głównie sytuacja na rynku rosyjskim, ale także coraz mniejsza, a w zasadzie zaniechana kooperacja pomiędzy Cormayem a Orphee, które miała pełnić docelowo rolę dystrybutora. Taki sam poziom przychodów i kosztu własnego w rachunku skonsolidowanym i jednostkowym wskazuje, że spółki już ze sobą nie współpracują. Marża brutto spadła z 30 proc. w 1 kw. 2014 r. do 26,6 proc. obecnie. Koszty operacyjne (głównie zarządu) poszły mocno w górę przez co wynik operacyjny wylądował na ponad milionowej stracie. Spółka nie rozpoznała także żadnej korekty z dotacji, co każe stawiać pytania o prawdopodobieństwo dokończenia komercjalizacji analizatorów i BlueBoxa. Te same kwestie podnosił jeden z akcjonariuszy na WZA spółki, a Cormay odpowiedział w rb nr. 21. Otóż zarząd przyznaje że dotacje do BlueBoxa i Herems Junior są zagrożone, co może skutkować koniecznością zwrotu 12,3 mln zł.

Wróćmy do wyników. Na poziomie jednostkowym mamy stratę głównie za sprawą straty na działalności operacyjnej, a na poziomie skonsolidowanym zysk ze zbycia części akcji Orphee i braku konsolidacji tego podmiotu -6,4 mln zł. Warto w tym miejscu dodać, że za wartość godziwą udziałów które zostały Cormayowi przyjęto cenę z transakcji sprzedaży, a nie cenę z rynku NC. Sam wynik jest także zawyżony przez odwrócenie odpisów na zapasach w kwocie 250 tys. zł.

Niestety po wszystkich zmianach księgowych i de konsolidacji Orphee bilans Cormaya zmienił się bardzo niekorzystnie. W obecnej sytuacji, jeszcze przed emisją serii K można powiedzieć, że jeśli nie dojdzie do komercjalizacji urządzeń i objęcia kontroli nad Orphee, to spółka może stracić płynność finansową pomimo tego, że posiada na kontach w chwili obecnej prawie 18 mln zł. Proszę zwrócić uwagę, że kapitał obrotowy (aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe) jest ujemny. Ewentualna konieczność zwrotu dotacji w kwocie 12,3 mln, a także spłaty kredytu to potencjalnie dodatkowe 22,3 mln potrzebne na zaspokojenie bieżących zobowiązań, czyli łącznie potencjalny niedobór na kwotę 25 mln zł. Tyle spółka powinna pozyskać z emisji akcji, aby mieć płynność. Każda strata będzie prawdopodobnie sytuację pogarszać. Oczywiście trzeba także wziąć skądś środki na prowadzenie prac, bo tego zaniechać nie można. Ewentualnie spieniężyć część aktywów trwałych.

Krótko mówiąc obecnie w Cormayu różowo nie jest.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


olotyracz
0
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 74
Wysłane: 9 czerwca 2015 12:20:54 przy kursie: 2,93 zł
"W segmencie małych spółek liderami przeceny są akcje Cormaya (-10 proc.) i Eko Exportu (-9,3 proc.). Powodem przeceny pierwszej ze spółek jest informacja o emisji tanich akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. " -> dzisiejszy news Stockwatch'a

"Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 24/2015, działając zgodnie z Uchwałą nr 4 § 5 pkt 1) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, " -> komunikat z 8.06.2015

To w końcu nie ma praw poboru?

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 9 czerwca 2015 12:24:18 przy kursie: 2,93 zł
Jest, jest prawo poboru, aktualizacja jest w newsie.

olotyracz
0
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 74
Wysłane: 9 czerwca 2015 18:20:57 przy kursie: 2,93 zł
Ok, super dzięki. W sumie ciekaw jestem dlaczego aż tak bardzo nerwowo -> przecież o emisji było wiadomo i generalnie siedzący na papierze raczej wezmą całą tę emisję (cena co by nie mówić okazyjna)

gensek
0
Dołączył: 2015-06-10
Wpisów: 3
Wysłane: 10 czerwca 2015 12:08:04 przy kursie: 2,90 zł
A Co się dzieje ze starym prawem poboru jeśli KNF nie zatwierdził prospektu emisyjnego?

Mam jeszcze na koncie w BM stare prawa poboru. Chyba po decyzji KNF straciły jakąkolwiek wartość. Kurs akcji został w 2014 skorygowany o ich teoretyczna wartość (0,36 zł). A co teraz? Kurs został ponownie skorygowany? Nie śledziłem dokładnie notowań.
Pzdr.

olotyracz
0
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 74
Wysłane: 10 czerwca 2015 12:50:24 przy kursie: 2,90 zł
Stare prawa poboru na pewno są bezwartościowe, a co z odcięciem to w sumie nie wiem - ale to też raczej bez znaczenia skoro to czysto techniczny zabieg. Think

GRAF78
31
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 201
Wysłane: 10 czerwca 2015 12:55:06 przy kursie: 2,90 zł
andypaton napisał(a):
WOW!!!! Cormay ma rating D??? WOW!!! WD - serio profesor Altaman ma Cormaya za bankruta? puke

nie za bankruta a kandydata na bankruta i w mojej ocenie trochę prawdy w tym jest

olotyracz
0
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 74
Wysłane: 11 czerwca 2015 16:33:02 przy kursie: 2,33 zł
Kiedy na rachunku powinny pojawić się prawa poboru?


WatchDog
WatchDog PREMIUM
32
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 580
Wysłane: 11 czerwca 2015 22:44:56 przy kursie: 2,33 zł
GRAF78 napisał(a):
nie za bankruta a kandydata na bankruta i w mojej ocenie trochę prawdy w tym jest

A czymże innym jest podniesienie kapitału i emisja akcji jak nie ratunkiem przed w/w? Restrukturyzacja, dokapitalizowanie, likwidacja - to są wszystko negatywne scenariusze, na długo lub na zawsze burzące wartość dla inwestorów.

robson33
0
Dołączył: 2009-03-09
Wpisów: 7
Wysłane: 22 czerwca 2015 10:08:27 przy kursie: 2,05 zł
Witam,
Kiedy będzie można sprzedać prawa poboru, które pojawiły się na koncie?

MiHu
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-09
Wpisów: 75
Wysłane: 29 czerwca 2015 16:45:41 przy kursie: 2,07 zł
Pojawiła się informacja o rezygnacji Tomasza Tuore:

"W ślad za decyzją Tadeusza Tuory, członka Rady Dyrektorów Orphée oraz założyciela i akcjonariusza PZ Cormay, a prywatnie mojego ojca, podjąłem decyzję o odejściu z funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphee..."

www.pap.pl/palio/html.run?_Ins...


lajkonik
0
Dołączył: 2008-11-28
Wpisów: 1 308
Wysłane: 29 czerwca 2015 17:27:02 przy kursie: 2,07 zł
To już rozumiem ten strzał na kursie. Tylko czy to jest tak dobra wiadomość ? Tzn. czy to coś zmienia w sprawie Blueboxa czy bieżących przychodów z działalności ?
Tuorowie majątek z firmy wycofali - sprzedaż Łomianek. Teraz ich majątkiem są: akcje i wiedza. Wiedzy nikt im nie zakazał używać. Kasę mają ... Akcje też są do sprzedania ...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 30 czerwca 2015 09:10:22 przy kursie: 2,01 zł
Moim zdaniem to dobra informacja. Zakończenie sporu wewnątrz grona właścicielskiego i zarządczego powinno dać się skupić obecnym ludziom na zarządzaniem spółką.

lajkonik
0
Dołączył: 2008-11-28
Wpisów: 1 308
Wysłane: 30 czerwca 2015 23:11:00 przy kursie: 2,01 zł
Mnie chodzi o coś innego: Tuorowie rozpoczną działalność konkurencyjną, a obecne władze Cormaya mogą mieć braki w wiedzy fachowej. Ale może już nadrobili ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 432
Wysłane: 30 czerwca 2015 23:33:06 przy kursie: 2,01 zł
Ale to prawdopodobnie spółka jest właścicielem patentów, prawdopodobnie zespół badawczy ma wiedzę i jasny kierunek dalszych działań. Tuorowie mają raczej przede wszystkim kontakty. Oczywiście może się zdarzyć, że otworzą działalność konkurencyjną, ale musieliby mieć sieć dystrybucji i jednak jakoś różniące się urządzenie, całą ścieżkę legislacyjną do przejścia. W krótkim terminie informacja jest pozytywna, a w długim i tak należałoby oczekiwać pojawienia się konkurencji.

olotyracz
0
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 74
Wysłane: 28 sierpnia 2015 15:43:44 przy kursie: 2,21 zł
Emisja uplasowana. hello1

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 111
Wysłane: 28 sierpnia 2015 21:04:34 przy kursie: 2,21 zł
skoro PP nie zeszły do zera... to można było stawiać na sukces. Pytaniem osobnym pozostawało ile akcji z zapisów dodatkowych dostaną za free.

wychodzi, że 5mln akcji dostali z dodatkowych. Rynek może to pominąć(w pierwszej reakcji), w końcu jest sukces! Potem temat wróci.
Edytowany: 28 sierpnia 2015 21:07

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 14 września 2015 09:52:12 przy kursie: 2,08 zł
Proszę o omówienie raportu półrocznego. Dzięki

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,816 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,01% +31 401,66 zł 51 401,66 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d