Portfel STOCKWATCH 2016 - Indywidualne kroniki giełdowe - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < [1] 2 3 4 5 6 7 > >>
Portfel STOCKWATCH 2016 Opcje
flesz PREMIUM
flesz
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 437
Wysłane: 28 grudnia 2015 13:27:22
Wzrorem lat ubiegłych proponuję zabawę w prowadzenie wirtualnego konkursowego portfela na 2016 rok.

Dotychczas uczestnikom zabawy zawsze udawało się pobić rynek i fundusze, ale było spore ułatwienie - brak kryterium płynności na danym walorze.

Proponuję utrudnić i urealnić zabawę poprzez wprowadzenie takiej reguły:

-zlecenie zakupu/sprzedaży danego waloru zostanie zrealizowane dopiero gdy obrót na realnym rynku osiągnie dwukrotność* obrotu zlecenia. Kurs transakcji zawsze będzie wynikiem dzielenia wartości obrotu przez wolumen obrotu z dnia zakupu (lub dni zakupu w przypadki gry zlecenie będzie się realizowało kilka dni).

Przykład:

Gracz daje dyspozycję zakupu akcji spółki XXX 11 stycznia za kwotę 25.000. Transakcja będzie sie realizować do czasu gdył łączny obrót na walorze osiagnie 50.000. Załóżmy, że będzie to mało płynna spółka i będzie to trwało 3 sesje.
11 stycznia - obrót 17.000, wolumen 1.700
12 stycznia - obrót 2.000, wolumen 190
13 stycznia - obrót 35.000, wolumen 3.000

wyliczenie ceny i ilości zakupionych akcji:
sumaryczny obrót 54.000 dzelimy przez sumaryczny wolumen 4.890 otrzymując średnią cenę transakcji 11.04.

ilośc zakupionych ackji: 25.000/11,04 = 2264 (zaokraglając w dół - reszta zostaje na rachunku).

Prowizje będziemy pomijać z uwagi na ich nieistotność.

Identyczna zasada będzie w przypadku sprzedawania akcji.

*wymóg dwukrotności obrotu ma bardziej urealnic mozliwośc zawarcia transakcji przez gracza, bo zlecenia gracza nie będzie mieć wpływu na realny rynek.

Inne modyfikacje reguł jakie proponuję:

-wartośc początkowa portfela 500.000 do podziału między 20 uczestników po 25 tys, ewentualnie 25 uczestników po 20 tys.

-teoretycznie zgłaszać się może każdy, ale odrzucane będa kandydatury graczy, którzy w poprzedniej edycji zapomnieli o udziale w zabawie (nie wykazywali żadnej aktywności pomimo mocno stratnych pozycji). Generalnie najmilej widzani są aktywni użytkownicy a nie osoby, które logują się do SW raz na parę tygodni/miesięcy.

-zgłoszenia i składanie pierwszych zleceń do 29 stycznia.

CDN...


Kod:
MODERATOR: ZASADY KONKURSU KTÓRE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE 2 stycznia:
[b]Regulamin konkursu - edycja 2016[/b]

*tłustym drukiem wyróżnione są nowe reguły, które zmieniły się względem poprzedniej edycji.

OGÓLNE

1. 25 uczestników mając do dyspozycji po [b]20.000 PLN[/b] tworzy wirtualny portfel inwestycyjny złożony z 25 spółek notowanych na głównym rynku GPW i NewConnect. Łączna wartość początkowa portfela to [b]500.000 PLN[/b]

2. Ograniczeniem wyboru spółek jest kurs, który w momencie zakupu nie może być niższy niż 0,50 PLN. Nie można też wybierać spółki, którą posiada już inny uczestnik.

3. Uczestnik typując pierwszą spółkę nie musi jej nabywać do portfela konkursowego w dniu typu. Ma na to czas do 29 stycznia. W przypadku gdy wybiera się spółkę z odroczonym terminem zakupu, proszę to wyraźnie zaznaczyć w "zleceniu". Jeżeli brak jest w zleceniu zastrzeżenia o odroczeniu, zostanie kupiona w pierwszym możliwym terminie.

4. Konkurs kończy się po ostatniej sesji giełdowej 2016 roku.

5. Każdy gracz może w trakcie roku dokonać maksymalnie [b]10 zmian[/b], tj. sprzedać posiadaną spółkę i dać zlecenie zakupu kolejnej.

6. Maksymalny okres bez wybranej nowej spółki wynosi [b]14 dni kalendarzowych[/b]. Jeżeli gracz nie zleci zakupu nowej spółki w tym okresie, zostaje wykluczony z konkursu a jego miejsce zajmie uczestnik z listy rezerwowej, przejmując kapitał gracza wykluczonego.

7. W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających uczestnikowi udział w konkursie w trakcie jego trwania, istnieje możliwość rezygnacji. W takiej sytuacji do gry wchodzi kolejny gracz z listy rezerwowej.

TRANSAKCJE KUPNA I SPRZEDAŻY

8. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zlecić kupno lub sprzedaż akcji. Kupno akcji zawsze realizuje się za pełen posiadany kapitał. Sprzedaje się zawsze wszystkie posiadane akcje.[b]

9. Zlecenie kupna/sprzedaży akcji [u]złożone poza sesją[/u] zostanie zrealizowane dopiero, gdy łączny obrót na danym walorze w realnym obrocie osiągnie [u]dwukrotność wartości[/u] zlecenia kupna lub [u]dwukrotnośc wolumenu[/u] zlecenia sprzedaży. Kurs po jakim zawarta zostanie transakcja obliczony będzie jako [u]średnia ważona wolumenem[/u] cena z wszystkich sesji od zlecenia aż do osiągnięcia wymaganej dwukrotności obrotu lub wolumenu.

10. Zlecenie kupna/sprzedaży akcji [u]złożone podczas trwania sesji przed godziną 15:00[/u] zostanie zrealizowane dopiero, gdy łączny obrót na danym walorze w realnym obrocie osiągnie [u]trzykrotność wartości[/u] zlecenia kupna gracza lub [u]trzykrotność wolumenu[/u] zlecenia sprzedaży. Kurs transakcji obliczony będzie jako średnia ważona wolumenem cena do osiągnięcia wymaganej trzykrotności obrotu - wliczając sesję podczas której złożono zlecenie.

11. Zlecenie kupna/sprzedaży akcji [u]złożone pomiędzy godziną 15:00 a 17:00[/u] zostanie zrealizowane:
a) po kursie zamknięcia jeżeli wartość/wolumen obrotu podczas sesji przekroczy trzykrotność wartości/wolumenu zlecenia
b) po średniej ważonej wolumenem cenie aż do osiągnięcia trzykrotności obrotu/wolumenu - wliczając sesję podczas której złożono zlecenie[/b]

[b]12. Jeżeli transakcja nie zrealizuje się ze względu na brak płynności przez okres 14 dni kalendarzowych, zostanie anulowana, a gracz będzie miał 3 dni kalendarzowe na wybór innej spółki.[/b]

[b]13. Prowizje od transakcji nie będą uwzględniane.[/b]

AUTOMATYCZNY STOP LOSS

[b]14. Jeżeli na koniec danej sesji kurs akcji posiadanych przez uczestnika spanie poniżej 50% ceny zakupu, od następnej sesji zostanie uruchomione automatyczne zlecenie sprzedaży zgodnie z regułami opisanymi w pkt 9.[/b] Gracz, który posiadał takie akcje zostanie wykluczony z zabawy, a kapitał pozostały po zleceniu SL dostanie do dyspozycji kolejny gracz z listy rezerwowej.

DYWIDENDY

15. Kwota netto (po opodatkowaniu) wypłaconej dywidendy zostanie dopisana do kapitału uczestnika w dniu prawa do dywidendy. [b]Środki te będą mogły być wykorzystane przy zakupie kolejnej spółki lub zostaną w gotówce do końca konkursu w przypadku gdy gracz nie dokona już żadnej zmiany.[/b]

ZWYCIĘZCY i NAGRODY

16. Po zakończeniu konkursu zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa według wartości posiadanego kapitału (wartość posiadanych akcji po sesji 30.12.2016 + gotówka).

17. Gracze, którzy zajmą miejsca 1-5 zostaną nagrodzeni [u]rocznym abonamentem do portalu StockWatch.pl
[/u]


[u]uzasadnienie do pkt 11:[/u]
W przypadku mocno wzrostowych sesji (długie białe świece bez górnego cienia) z wystarczająco dużym obrotem, zlecenie złożone tuż przed zamknięciem zrealizowałoby jako średni kurs ważony wolumenem czyli znacznie niższej niż w momencie złożenia zlecenia.


Edytowany: 7 grudnia 2016 18:47
flesz PREMIUM
flesz
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 437
Wysłane: 28 grudnia 2015 14:07:58
- zlecenia K/S w trakcie sesji - dotychczas realizacja była po kursie zamknięcia bez wzgledu na obrót. Tym razem będą 2 scenariusze:
a) w przypadku gdy obrót podczas sesji przekroczy trzykrotność wartosci zlecenia realizacja będzie po kursie zamknięcia
b) w przeciwnym przypadku zlecenie będzie się realizowało do czasu osiągnięcia trzykrotnosci obrotu wg wyliczenia kursu opisanego w poprzednim poście (wliczając sesję podczas której złożono zlecenie).

ucofb
Stopień: Wykładowca
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 132
Wysłane: 28 grudnia 2015 15:03:22
Chciałbym zarezerwować Bogdankę, z płynnością raczej nie powinno być problemu.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
flesz PREMIUM
flesz
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 437
Wysłane: 28 grudnia 2015 15:27:46
@ucofb - czyli dajesz poprostu zlecenie K LWB na pierwsza sesje 2016 ?


proponuję najpierw ustalić listę uczestników, w zależności od tego ilu będzie chętnych rozdzielimy kwotę 500 tys 20 albo na 25 osób.

mile widziane są sugestie i propozycje odnośnie nowych i starych reguł portfela.

Zastanawiam się nad zwiekszenie ilości możliwych zmian w portfelu, np do 10. Jeżeli portfel ma byc jak najbliższy realiom rynkowym i porównujemy się do benchmarków, to ograniczenie zmian do 4/rok tu nie pasuje. Zwłaszcza, że rok 2016 będzie chyba dynamiczny więc trzeba dać uczestnikom możliwość odpowiedniego reagowania.

Edytowany: 28 grudnia 2015 15:39
Wojetek PREMIUM
Stopień: Złotousty
Grupa: StockWatcher , SubskrybentP1Admin
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 1 943
Wysłane: 28 grudnia 2015 15:32:08
Oczywiście biorę udział :)
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Yaroman
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 713
Wysłane: 28 grudnia 2015 15:43:35
Zgłaszam chęć uczestnictwa wave
fluctuat nec mergitur
Scarry
Stopień: Opętany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 352
Wysłane: 28 grudnia 2015 15:53:47
Z wielką przyjemnością też wezmę udział.
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz

Moje obecne zaangażowanie na GPW: 11bit, PLI, JJB. Nie gwarantuje że nie ma wpływu na wypowiedzi ;)
Kakarotto PREMIUM
Kakarotto
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 335
Wysłane: 28 grudnia 2015 16:10:35
Oooo nowy konkurs, zgłaszam moją kandydaturę do zabawy wave
flesz PREMIUM
flesz
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 437
Wysłane: 28 grudnia 2015 16:14:00
To i ja się zgłoszę, bo zaraz braknie miejsc ;)
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 563
Wysłane: 28 grudnia 2015 17:09:43
Zgłaszam chęć uczestnictwa.Pozdrawiam.
ucofb
Stopień: Wykładowca
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 132
Wysłane: 28 grudnia 2015 17:40:00
flesz napisał(a):
@ucofb - czyli dajesz poprostu zlecenie K LWB na pierwsza sesje 2016 ?


proponuję najpierw ustalić listę uczestników, w zależności od tego ilu będzie chętnych rozdzielimy kwotę 500 tys 20 albo na 25 osób.

mile widziane są sugestie i propozycje odnośnie nowych i starych reguł portfela.

Zastanawiam się nad zwiekszenie ilości możliwych zmian w portfelu, np do 10. Jeżeli portfel ma byc jak najbliższy realiom rynkowym i porównujemy się do benchmarków, to ograniczenie zmian do 4/rok tu nie pasuje. Zwłaszcza, że rok 2016 będzie chyba dynamiczny więc trzeba dać uczestnikom możliwość odpowiedniego reagowania.Tak, dokładnie kupno na pierwszej sesji 2016. Myślę, że dzięki nowym regułom wyniki już nie będą takie dobre, z drugiej strony portfel będzie bardziej realny i to jest zdecydowany plus. Ilość zmian do 10 jest wg mnie ok, tylko @flesz to będzie więcej pracy :P
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 28 grudnia 2015 17:41
aurora80
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher , SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 419
Wysłane: 28 grudnia 2015 17:40:13
Proszę mnie wpisać.
flesz PREMIUM
flesz
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 437
Wysłane: 28 grudnia 2015 17:46:44
ucofb napisał(a):

Tak, dokładnie kupno na pierwszej sesji 2016. Myślę, że dzięki nowym regułom wyniki już nie będą takie dobre, z drugiej strony portfel będzie bardziej realny i to jest zdecydowany plus. Ilość zmian do 10 jest wg mnie ok, tylko @flesz to będzie więcej pracy :P


dlatego ograniczenie do 20, max 25 graczy :)
tratata
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-11-09
Wpisów: 493
Wysłane: 28 grudnia 2015 18:50:17
zgłaszam się do zabawy
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2008-11-13
Wpisów: 2
Wysłane: 28 grudnia 2015 18:52:03
Proszę o dopisanie do listy uczestników.
waszi
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 164
Wysłane: 28 grudnia 2015 20:21:43
Również zgłaszam się do zabawy. Po nowym roku podam swój typ:)
bankrucik
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 557
Wysłane: 28 grudnia 2015 21:37:35
też się zgłaszam,
natomiast mam propozycję, może w związku z modyfikacją zasad dopuścimy dublowanie akcji w portfelach graczy?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

teraz również na twitter.com
bankrucik
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 557
Wysłane: 28 grudnia 2015 21:39:16
a rezerwuje Mabion:-))
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

teraz również na twitter.com
kamilcia PREMIUM
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher , SubskrybentP1
Dołączył: 2008-08-11
Wpisów: 63
Wysłane: 28 grudnia 2015 21:41:45
też poproszę o miejscówkę :)
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 563
Wysłane: 28 grudnia 2015 22:35:59
bankrucik napisał(a):

natomiast mam propozycję, może w związku z modyfikacją zasad dopuścimy dublowanie akcji w portfelach graczy?

Popieram tą propozycje.
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < [1] 2 3 4 5 6 7 > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,255 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl