pixelg
CLNPHARMA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

CLNPHARMA [CLN]

AKTUALNY KURS: 36,65 zł (+4,27%) 05-06-2020 17:03
bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 3 września 2016 18:19:28
CELON PHARMA chce zaoferować inwestorom 15 mln sztuk nowych akcji i pozyskać w ofercie publicznej 235 mln zł netto

Kapitał zakładowy Celon Pharmy dzieli się na 30 mln akcji (15 mln - zwykłych i 15 mln – uprzywilejowanych). Jedynym akcjonariuszem spółki jest firma Glatton kontrolowana przez Macieja Wieczorka.

W ramach oferty publicznej Celon chce wyemitować 15 mln nowych akcji. Gdyby sprzedały się wszystkie walory, nowi akcjonariusze mieliby 33,3 proc. udziałów w liczbie akcji ogółem oraz 25 proc. udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

businessinsider.com.pl/finanse...

główny akcjonariusz CELON PHARMA to Maciej Wieczorek, główny akcjonariusz i prezes MABION S.A.

można liczyć na analizę sprawozdania finansowego?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 17 października 2016 10:15

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 3 września 2016 19:11:34

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 14 września 2016 17:58:37
@anty-teresa
jakie wnioski?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 14 września 2016 18:06:48
Omówienie prospektu emisyjnego Celon Pharma SA

O pieniądze i swój giełdowy debiut stara się obecnie bardzo ciekawy podmiot – Celon Pharma. Spółka prowadzi działalność w zakresie badań laboratoryjnych nad nowymi cząstkami i lekami, których jest także producentem. Mamy zatem połączenie działalności stricte naukowej (w tym aspekcie widać podobieństwo do Selvity), prac nad wprowadzeniem leków biopodobnych (podobieństwo do Mabion) i w końcu sprzedaż i produkcję leków generycznych (podobieństwo do Bioton i Sopharma)
Spółka chciałaby w ofercie publicznej uplasować 15 mln akcji w cenie maksymalnej 16,33 zł za papier, a w poniższym tekście spróbuje odpowiedzieć czy oferta zasługuje na zainteresowanie.

Celon Pharma posiada w tej chwili w portfelu kilka leków:
2004 – Aromek (15 proc. rynku) i Donepex (10 proc. rynku)
2005 – Ketrel (35 proc.)
2009 – Valzek (20 proc.)
2012 – Salmex

Ale najważniejszym preparatem jest Salmex, którego udział w przychodach dynamicznie rośnie.


kliknij, aby powiększyć


Jak to w przypadku leków generycznych kluczowe znaczenie ma czas wprowadzenia preparatu na rynek po wygaśnięciu ochrony patentowej na lek oryginalny. W Europie ochrona Seretide Dysk wygasła w 2013 r. a spółka była pierwszym podmiotem który wprowadził odpowiednik. Dzięki temu zdobyła pozycję lidera, a dodatkowo uzyskała refundację z MSZ i wyznacza poziom refundacji dla złożonych leków wziewnych. Wprowadzenie Salmexu do oferty spowodowało wystrzał sprzedaży. Niestety można także zauważyć delikatnie topniejącą rentowność zysku brutto. W ostatnim roku większy spadek wynika z obniżenia ceny sprzedaży dla największej dawki 500 ug.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać ze wzrostem sprzedaży mocno spółce rośnie koszt ogólnego zarządu co możnaby uznać za negatyw. Jednak w przypadku Celon Pharma w kosztach ogólnego zarządu mamy prezentowane także koszty działalności badawczej (ok. 7-8 mln w latach 2014-2015). Wzrost nakładów na działalność B+R ciężko uznać za negatyw skoro to właśnie ta działalność jest czynnikiem niezbędnym do wprowadzenia nowych leków na rynek. Można powiedzieć, że koszty te są inwestycją w przyszłość. W związku z dość wysokim obciążeniem powtarzalny zysk ze sprzedaży wynosi w tej chwili około 25 mln zł. Spółka prezentuje jednak znacznie wyższe wyniki na najniższym poziomie rachunku zysków i strat, co ma związek w dużej mierze ze zdarzeniami jednorazowymi lub rzadko powtarzalnymi:


kliknij, aby powiększyć


W 2014 roku o wyniku netto zdecydowała sprzedaż posiadanego pakietu akcji Mabionu (a w zasadzie wypłata w postaci dywidendy rzeczowej), która pozwoliła pokazać ekstra zysk w wysokości 28,7 mln zł. Za to w roku 2015 mamy już bardzo wysoki wynik operacyjny - 47 mln zł, co wynika głównie z płatności od Lupin (4 mln EUR) i Glenmark (1 mln EUR) za licencję na dystrybucję Salemxu odpowiednio w USA i Europie.

Cytat:
Na podstawie umowy licencji i rozwoju Społka zobowiązana jest dostarczyć Lupin Atlantis Holdings S.A. dossier produktu oraz opracowane przez siebie knowhow w tym zakresie, a także rozwijać produkt zgodnie z umową i w terminach w niej określonych. Lupin Atlantis Holdings S.A. zobowiązała się z kolei do podjęcia wszelkich działań celem uzyskania akceptacji FDA dla Abbreviated New Drug Application dla licencjonowanego produktu w USA, do przeprowadzenia całego procesu rejestracyjnego i komunikowania się z FDA oraz ponoszenia odpowiedzialności za dopełnienie wszelkich wymagań porejestracyjnych na terytorium licencjonowanym.
Należne Społce wynagrodzenie dzieli się na wynagrodzenie należne z tytułu udzielenia licencji, które Spółka już otrzymała oraz wynagrodzenie za osiąganie kolejnych, określonych w umowie kamieni milowych, w zależności od tempa osiągania celów oraz zarejestrowania w USA innych leków generycznych odpowiadających produktowi licencjonowanemu. Spółce przysługują także, w okresach kwartalnych, tantiemy, naliczane od wartości sprzedaży produktu netto.


Podobny charakter ma umowa z Glenmark. Z tytułu licencji spółka otrzyma w sumie kilkanaście milionów EUR od Lupin i kilka milionów od Glenmark. Niestety płatności te ciężko uznać za corocznie powtarzalne, gdyż łączą się z rejestracjami nowych produktów, nad którymi prace trwają parę lat.

Oczywiście wzrost sprzedaży i potencjału spółki nie byłby możliwy bez inwestycji i zwiększania potencjału produkcyjnego, co widać wyraźnie w przepływach finansowych. Celon w ostatnim roku wygenerował ponad 52 mln gotówki, ale pamiętać należy że ponad 20 mln dotyczy płatności od umów dystrybucyjnych. Jednocześnie spółka większość wygenerowanych środków inwestuje – przepływy z działalności inwestycyjnej pochłonęły kwotę prawie 46,5 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Inwestycje dotyczą głównie aktywów trwałych, co widać doskonale w bilansie. Spółka finansuje się głównie kapitałem własnym i w mniejszej części zobowiązaniami i dotacjami (RM w pasywach). Struktura jest charakterystyczna dla spółki produkcyjnej gdzie większość stanowią rzeczowe aktywa trwałe. W tym miejscu trzeba dodać, że na koniec 2015 r. wśród rzeczowych aktywów trwałych mieliśmy ponad 22 mln w środkach dopiero w budowie lub zaliczkowanych, a zatem potencjał wytwórczy jest cały czas zwiększany. Celon ma nadal pakiet akcji Mabionu który jest widoczny w inwestycjach długoterminowych (6,3 mln zł). Kapitał obrotowy jest dodatni i pomimo znikomej wartości środków pieniężnych w spółce nie należy się raczej spodziewać kłopotów z płynnością.


kliknij, aby powiększyć


Obecne wyniki spółki nie oddają jednak potencjału. Część środków z emisji (35 mln zł) będzie przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych Salmexu (ze 100 tys. szt. Miesięcznie do 1 mln szt. miesięcznie), co ma związek z wygasaniem ochrony patentowej w USA leku oryginalnego i to właśnie ten krok ma stać się driverem dużego wzrostu w najbliższej przyszłości. To jednak tylko część potencjału, bo spółka prowadzi szereg programów badawczych:


kliknij, aby powiększyć


Drugim projektem z serii typowych generyków jest lek do lecenia POCHP podobnie podawany w formie wziewnej zawierający (Triotropium), którego ochrona patentowa także wygasa niebawem.
Spółka pracuje także nad wprowadzeniem nowoczesnych generyków na bazie biopodobnych, tj. Lucentisu. W tym przypadku próg wejścia jest znacznie wyższy niż w przypadku standardowych leków zastępczych, co oczywiście mocno zmniejsza konkurencję, ale prace nad nim potrwają jeszcze parę lat, podobnie jak badania nad zupełnie nowymi lekami czy cząstkami.

Większość pozyskanej kwoty z emisji ma zostać przeznaczona na dalsze badania i inwestycje w nowe produkty, a harmonogram przedstawia się jak poniżej:


kliknij, aby powiększyć


Niestety spółki porównawcze najczęściej przynoszą straty, wobec czego wycen porównawczych można dokonywać tylko na bazie przychodów i wartości księgowej, a to nie są najlepsze parametry do oceny i wyceny, bo sam sektor ma mocny rozrzut.

Powtarzalny zysk netto z obecnej działalności (sprzedaż krajowa) można szacować na około 20-25 mln zł, co daje wycenę spółki rentą wieczystą ze stopą dyskontową na poziomie 10 proc. na poziomie 200-250 mln zł i cenę za akcję w kwocie 0,66 do 0,83 zł za akcje w relacji do ceny maksymalnej przekraczającej 16 zł.

Jednak biorąc pod uwagę, że spółka chce 10 krotnie zwiększyć moce produkcyjne dotyczące Salmexu możemy optymistycznie założyć, że potencjał sprzedaży może zwiększyć się o ok. 600 mln zł, a uwzględniając marże zysku ze sprzedaży mamy potencjalne dodatkowe 132 mln zysku operacyjnego i ok. 107 mln zysku netto. Przy takim poziomie generowanych wyników (130 mln zysku netto) mamy wycenę rentą wieczystą na poziomie 1,3 mld zł przy wycenie spółki po ofercie na kwotę 735 mln zysku. Jest to oczywiście założenie bardzo optymistyczne, zakładające pełne obłożenie mocy produkcyjnych i powtarzalną strukturę kosztów, która prawdopodobnie się jednak zmieni na skutek umów licencyjnych, ale mimo wszystko pokazuje gdzie Celon Pharma mierzy i jak jest możliwa skala sukcesu. Można powiedzieć, że w wycenie spółki ten sukces jest już zawarty, natomiast upsiadem dla akcjonariuszy mogą stać się inne realizowane przez spółkę projekty, w tym lek oparty na triotropium i lek oparty na ketaminie, a w dalszej perspektywie reszta.


>> Wyceny automatyczne oferty IPO są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 20 września 2016 10:29:02
będzie redukcja? obstawiam że sporabinky
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 20 września 2016 18:11:51
Też tak myślę, nawet w dziale indywidualne kroniki giełdowe całkiem sporo osób deklarowało złożenie zapisów

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 270
Wysłane: 21 września 2016 10:03:48
Przypuszczenia co do redukcji się potwierdziły.
Inwestorzy chcą akcji Celon Pharma za 1,5 mld zł, spółka liczy na 245 mln zł .
Ciekawe jaka będzie ostateczna cena ? Liczyłem na ok. 14 zł ale patrząc na popyt pewnie będie bliżej max-a.

wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,2...

mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 21 września 2016 10:44:14
Cena jest już podana i jest to maksimum, czyli 16,33 zł. Informacja jest na stronie Mercriusa: www.mercuriusdm.pl/aktualne-of... a co do redukcji to wychodziłoby

Co do redukcji to nie jest tak źle, bo wychodzi około 82%.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 26 września 2016 10:24:34
kiedy wrócą pieniądze z IPO?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 270
Wysłane: 29 września 2016 20:07:55
Pieniądze wróciły i to dużo :)
Teraz czekamy na debiut. Czy coś już wiadomo więcej. Planowany był chyba na 14.10 ?


bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 13 października 2016 22:56:08
debiut w poniedziałek 17 października 2016?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bart6891
Dołączył: 2013-05-22
Wpisów: 11
Wysłane: 14 października 2016 08:40:03
Witam, mam pytanie do doświadczonych graczy, kiedy jest podawany wiążący termin pierwszego dnia notowań na giełdzie? Na stronie spółki jest napisane około 14.10.2016. Ale dzisiaj widzę, że na rachunku maklerskim jeszcze nie można podejrzeć CelonPharmy ani składać zleceń. Dziwne trochę, że trzeba jej dziennie wypatrywać a nie ma jednoznacznej informacji o dniu debiutu.
Edytowany: 14 października 2016 08:41

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 14 października 2016 08:46:06
Potrzebne są dwie operacje. Rejestracja akcji w KDPW na co spółka składa wniosek. Jak KDPW je zarejestruje to powinny pojawić się na rachunkach. Jeśli chodzi o obrót giełdowy, to spółka składa do GPW wniosek, a ten jak jest uchwalony to wtedy może dopiero podać termin debiutu.

myster77777
Dołączył: 2011-04-13
Wpisów: 399
Wysłane: 17 października 2016 15:19:45 przy kursie: 19,44 zł
Super debiut Celon Pharmy hello1

www.parkiet.com/artykul/149575...

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 232
Wysłane: 17 października 2016 18:26:22 przy kursie: 19,44 zł
czy jutro już spółka będzie umieszczona w poniższym indeksie?
www.stockwatch.pl/gpw/indeks/g...

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 270
Wysłane: 17 listopada 2016 14:00:26 przy kursie: 18,80 zł
Kurs spółki się ustabilizował , obroty też, nie licząc dzisiejszej wymiany 2x100k.

Trochę informacji ze spółki, jakich udzielił prezes firmy Maciej Wieczorek - www.money.pl/gospodarka/wiadom...

robenjo
Dołączył: 2015-12-30
Wpisów: 4
Wysłane: 23 stycznia 2017 21:07:10 przy kursie: 28,99 zł
Co sądzicie o obecnych wzrostach kursu?

Marcin71
Marcin71 PREMIUM
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 151
Wysłane: 24 stycznia 2017 12:17:36 przy kursie: 31,95 zł
Jak dla mnie wzrosty są na tyle znaczne, że wchodzenie w tą spółkę teraz wydaje mi się spóźnione i zbyt ryzykowne.
Ludzie kupują teraz marzenia o spółce pytanie na jak długo zapału im starczy?

robenjo
Dołączył: 2015-12-30
Wpisów: 4
Wysłane: 24 stycznia 2017 20:41:17 przy kursie: 31,95 zł
Ja już od dawna ma ten papier. Mnie interesuje przyczyna tego nagłego wzrostu. Dziś 10% przy dużych obrotach. Wcześniej były to małe wzrosty 1%-3%. Coś się wydarzyło,o czym nie wiemy?

Mutu
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 2
Wysłane: 24 stycznia 2017 20:54:57 przy kursie: 31,95 zł
Co do zbyt późnego wchodzenia - to samo myśleliśmy z jsw po 20,30,50zł, kghm po 60,70,80,100zł, Boryszewem po 6,7,8 zł ;) Więc nie ma czegoś takiego jak za późne wchodzenie. Jak mawiał Buffet, lepiej kupić dobrą spółkę po przeciętnej cenie, niż przeciętną po dobrej. To jest longterm, więc wzrosty 10% powinniśmy puszczać mimo uszu. Bo to nie o to chodzi. Bo nie 30 zł to cena za miesiąc. A co do dzisiejszego 10%. Powiem po krótce. Fundy dostały gotówkę od klientów - mamy styczeń - więc muszą inwestować w bio tech. Więc muszą (a poza tym, kto by nie chciał ;) ) kupować CLN, a półki są puste. Na dniach włączy się ulica i fundy będą musiały z nią konkurować. Jak powiedziałem na innym forum, powtórka jutro, a sądzę tak, bo było zasysanie waloru na zamknięciu. Fundy mają 15%, Prezes 66%. FF 19%. A TFI? I reszta podmiotów inwestycyjnych? Również za miesiąc te wartości nie będą aktualne. Teraz czekamy na info o 5%. I nie wiem, czy ktoś wspomniał, ale Trump OBIECAŁ uciąć skrzydła koncernom farmaceutycznym.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,347 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d