pixelg
MLSYSTEM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

MLSYSTEM [MLSYSTEM]

AKTUALNY KURS: 171,00 zł (-2,29%) 09-04-2021 17:04
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
190
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 550
Wysłane: 22 maja 2018 10:29:44
Zyski w (kwantowej) kropce - omówienie prospektu emisyjnego ML System SAML System to dość specyficzna spółka i próżno szukać podobnej na GPW. Firma oferuje rozwiązania fotowoltaiczne w tym także, a może przede wszystkim, zintegrowane z budownictwem. W ofercie spółki znajdziemy fotowoltaiczne osłony przeciwsłoneczne, fasady, żaluzje, fotowoltaiczne szyby zespolone i szyby grzewcze, a także krzemowe moduły do instalacji na dachach budynków. Oczywiście w portfelu produktowym nie mogło zabraknąć elementów smart city (wiaty/przystanki/lampy fotowoltaiczne) czy systemów IT do sterowania i zarządzania. Ze strony spółki wynika, że ML System para się także obróbką szkła, co stanowi działalność poboczną. Spółka posiada wybudowany w 2015 r. zakład produkcyjny z 3 liniami produkcyjnymi, a dodatkowo w 2017 wybudowała halę do produkcyjnej lekkiego systemu paneli dla sektora BIPV. Sprzedaż pierwszych lekkich modułów ma rozpocząć się jeszcze pod koniec tego roku.

Ale ML System (dalej MLS) nie jest tylko i wyłącznie producentem i sprzedawcą - zajmuje się także realizacją, czyli projektowaniem i przede wszystkim montażem instalacji dla klientów. Dodatkowo spółka w swoim dziale B+R świadczy także działalność usługową dla podmiotów trzecich.

Historyczne wyniki finansowe

Mnogość aktywności doskonale widać w przychodach. W 2017 r. obroty zrealizowane przez MLS wyniosły 54 mln zł i były o 57 proc. wyższe r/r. Wbrew pozorom spółka jednak nie imponuje skalą wzrostu, a wysoka dynamika sprzedaży jest jedynie efektem niskiej bazy – średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) od 2014 r. wynosi jedynie 3,1 proc. W pewnej mierze jest to efekt pożaru który miał miejsce w 2016 r. i uniemożliwił produkcję a także pozyskanie nowych kontraktów – w prospekcie napisano, że:

Cytat:
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż w 2016 r. w fabryce Emitenta wybuchł pożar, który spowodował szkody w majątku Emitenta oszacowane na poziomie 1,1 mln zł oraz dodatkowo spowodowało poniesienie szkód w utraconych przychodach ze sprzedaży, gdyż wyłączenie hali produkcyjnej pociągnęło za sobą konieczność rezygnacji z przyjętych zamówień oraz odmowę przyjmowania nowych zleceń w okresie, na który przypada na szczyt sezonu budowlanego. Wg szacunków Zarządu łączna wartość utraconych w wyniku pożaru kontraktów mogła wynieść ok. 6 mln zł.


Dominująca rolę w przychodach mają usługi kontraktowe, które w ostatnim roku odpowiadały za 61 proc. sprzedaży. Obroty ze sprzedaży produkcji przemysłowej (produktów fotowoltaicznych) wyniosły w ostatnim roku 16,7 mln zł, co odpowiada 31 proc. całkowitych obrotów spółki. Trzeba jednak dodać, że produkty fotowoltaiczne są także częściowo sprzedawane w ramach usług kontraktowych.W rachunku segmentowym znajdujemy nieco inny podział sprzedaży. Spółka dziali swoją działalność na fotowoltaikę, badania B+R oraz pozostałe usługi. Obroty w segmencie fotowoltaiki wyniosły w 2017 r. 79 proc. całkowitych przychodów na poziomie skonsolidowanym. Na poniższym wykresie zauważalnie większy udział niż w strukturze sprzedaży ma także segment B+R, ale trzeba dodać, że w przychodach tego segmentu znajdują się pozostałe przychody operacyjne, gdzie spółka rozlicza dotacje do badań i inwestycji. Sprzedaż zewnętrzna to tylko 0,8 mln zł na 5,8 mln przychodów segmentu.Największą rzeszę odbiorców stanowi sektor prywatny - w 2017 r. jego udział wyniósł ponad 70 proc. To istotna zmiana względem roku 2014 kiedy spółka do sektora publicznego sprzedawała połowę produkcji i usług.Ale niemrawy wzrost to nie jedyny mankament wyników - spółka drugi rok z rzędu traci marże brutto na sprzedaży. W roku 2014 rentowność na tym poziomie rachunku zysków i strat wyniosła 41 proc., rok później 35 proc., natomiast w 2017 r. już tylko 25 proc. MLS informuje, że spadek ten to efekt miedzy innymi realizacji strategii sprzedażowej:

Cytat:
W 2017 roku zdecydowana większość kontraktów Emitenta to kontrakty oparte o standardowe rozwiązania fotowoltaiczne, gdzie cena regulowana jest przez rynek. Z uwagi na spadek wyników w roku 2016 Emitent przyjął strategię skutecznego pozyskiwania kontraktów i zdobycia większego udziału w rynku, co szczególnie w I półroczu wiązało się z koniecznością akceptacji niższej rentowności kontraktów. Aktualny portfel portfel zamówień Emitenta zbudowany został już bazując na wyższej rentowności.
Przyjęta polityka sprzedaży jest zrozumiała – spółka zeszła z marży aby zwiększyć skalę i oddalić się od kosztów stałych. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w 2017 r. 13,6 mln zł i był o 1,3 mln zł (11 proc.) wyższy r/r. Ale najważniejszym czynnikiem poprawy wyników w 2017 r. było ograniczenie kosztów. Te dotyczące ogólnego zarządu spadły o 4 mln zł i to głównie dzięki temu zysk netto na sprzedaży zwiększył się z 0,9 do 6 mln zł.

Wynik operacyjny w każdym analizowanym okresie jest wyższy od zysku ze sprzedaży. Wynika to przede wszystkim z rozliczania dotacji do aktywów trwałych, które są amortyzowane. Dotacje te MLS prezentuje w przychodach z pozostałej działalności. W tej linii rachunku wyników są także dotacje na prace badawcze, które rekompensują częściowo poniesione koszty. W 2017 r. EBIT zamknął się kwotą 7,3 mln zł w relacji do 2,8 mln zł rok wcześniej i 14,5 mln zł w roku 2015. Na poziomie EBITDA wynik wyniósł 13,8 mln zł i był o 6,1 mln zł (79 proc.) wyższy r/r.Trzeba powiedzieć, że jak na spółkę technologiczną marżę są dość niskie. Rentowności na poziomie brutto zostały omówione powyżej natomiast marża operacyjna wyniosła w tym roku 13 proc. Częściowo wynika to z faktu, że spółka zajmuje się także realizacją i pracami instalacyjnymi, a jak wiadomo w branży budowlano-instalacyjnej rentowności nie są wysokie. Niestety analizy nie ułatwia rachunek segmentowy z którego nie da się wyciągnąć osobno marży na produkcji i osobno na usługach. W definicji segmentów czytamy, że:

Cytat:
2. Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa związana z fotowoltaiką
Podstawowy profil tej działalności to produkcja modułów fotowoltaicznych dla zastosowań w budownictwie, w tym
moduły standardowe, moduły szkło/szkło, sprzedaż kompletnych systemów fotowoltaicznych. Prace montażowe
i instalacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym kompleksowe wykonawstwo przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie instalacji pozyskania energii elektrycznej za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznych


3. Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa nie związana z fotowoltaiką
Podstawowy profil tej działalności to realizacja kontraktów w zakresie prac inżynieryjnych, instalacji elektrycznych,
instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej, programowania sterowników.
Instalacja i uruchomienia urządzeń przemysłowych, produkcja szyb zespolonych, obróbka szkła. Do segmentu
zalicza się również usługi inżynieryjne, działalność handlową.


A zatem rachunek segmentowy to w zasadzie podział na aktywność spółki w zakresie fotowoltaiki i pozostałych, czyli tak naprawdę mało przydatny do analizy. Tym niemniej warto zwrócić uwagę, że rentowności we wszystkich latach przed rokiem 2017 segmentu fotowoltaicznego były niższe niż segmentu kontraktowego. W pierwszej chwili taką sytuację można zastanawiać się nad poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych i ewentualnym obciążeniem segmentu fotowoltaicznego wysoką amortyzacją. Niestety, marża EBITDA segmentu fotowoltaicznego była w latach 2015-2016 niższa od marży operacyjnej segmentu kontraktowego, więc jego niska rentowność wynika z innych czynników.

Choć w przychodach dominuje segment fotowoltaiczny to można się tylko domyślać, że znakomitą część sprzedaży tego segmentu stanowią niskomarżowe usługi instalacyjne i właśnie ze względu na niskie marże można powiedzieć, że do 2017 r. włącznie ML System był bardziej spółka instalacyjną niż technologiczną (choć nie jest to prawdą ze względu na szeroki program badawczy, o czym w niższej części omówienia).W 2017 r. na poziomie netto spółka pokazała 6 mln zł zysku i był to wynik identyczny jak na poziomie zysku brutto. W latach poprzednich sytuacja była analogiczna – spółka nie płaci podatku dochodowego. Najlepsze rezultaty finansowe ML System odnotował w 2015 r., kiedy zysk netto wyniósł 13,8 mln zł. Jak czytamy w prospekcie:

Cytat:
Główną przyczyną wzrostu rentowności w 2015 r. była realizacja kontraktów zaawansowanych technologicznie, głównie w sektorze BIPV. Nie bez znaczenia pozostawał okres finalizacji i końcowych rozliczeń dofinansowań 2-giej perspektywy UE (z programów 2007-2013). Z obawy przed utratą środków pomocowych zleceniodawcy kładli nacisk przede wszystkim na termin wykonania oraz doświadczenie, gdzie cena była drugorzędna. Z uwagi na dostępne zasoby Emitent przyjął strategię wyboru kontraktów o wyższej rentowności, na co pozwalały uwarunkowania rynkowe


A zatem był to okres bardzo specyficzny i raczej nie do powtórzenia. Obecne wyniki są znacznie bardziej reprezentatywne.

Szału nie widać także w przepływach. W ostatnim roku spółka na działalności operacyjnej wygenerowała tylko 2,9 mln zł. To w dużej mierze efekt zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i realizacji kontraktu długoterminowego – mamy wykazane, ale niefakturowane i nieopłacone przychody oraz realne wydatki na koszty. W poprzednich latach nie było wcale dużo lepiej. W sumie w ciągu ostatnich 4 lat spółka na działalności operacyjnej wygenerowała 6 mln zł.

MLS jak na swoją skalę działalności inwestuje relatywnie duże kwoty. W 2015 r. wydatki inwestycyjne netto sięgnęły prawie 43 mln zł, a w 2017 r. 31 mln zł.W 2015 r. inwestycje dotyczyły głównie wdrożenia produkcyjnego paneli typu no Frost (odsłaniających zimą płaszczyznę światłoczułą panelu), natomiast w 2017 r. przede wszystkim wdrożenia super lekkich paneli ULTRAPV. Ponadto w 2017 r. spółka zakończyła proces inwestycyjny pod nazwą PVGLASS+, na który wydała do daty prospektu ponad 10 mln zł. W prospekcie czytamy, że:

Cytat:
Jest to moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą fotoniczną, grzewczą oraz fotowoltaiczną. Składa się z trzech, równolegle do siebie położonych formatek szkła oddzielonych ramką izolacyjną. Na środkową formatkę szkła nanoszona jest warstwa fotoniczna, która w połączeniu z odpowiednio dobranymi diodami LED pozwala na regulowanie transparentności szyby. Warstwa wewnętrzna stanowi zintegrowaną warstwę grzewczą (energia elektryczna przechodząca przez naniesioną na szybę niewidoczną warstwę tlenku metalu nagrzewa się do temperatury roboczej 20° C – 60° C, generując ciepło), natomiast warstwa zewnętrzna zawierająca ogniwa fotowoltaiczne (w zależności od potrzeb klienta mogą to być ogniwa I, III i III generacji) pozwala na generowanie uzysków energii elektrycznej.


Inwestycje rzutują oczywiście na dynamiczny wzrost sumy bilansowej. Pomiędzy końcem 2014 i 2017 roku aktywa trwałe wzrosły 3,9 razy. Co ciekawe w aktywach tych znajdziemy też wartości niematerialne i prawne, a wśród nich prace rozwojowe. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę pozycja ta nie jest amortyzowana, gdyż czas użytkowania jest nieskończony. W świetle postępu technologicznego takie założenie wydaje się bardzo mocno naciągane. Na szczęście do tej pory skapitalizowane wartości nie są znaczące – zakończone to tylko 781 tys. zł, natomiast te w toku to 3,8 mln zł. Spółka nie grzeszy zasobami gotówki, a istotną część aktywów obrotowych stanowią należności i kontrakty długoterminowe. Proszę zauważyć, że przychody w roku 2017 względem roku 2014 czy 2015 wzrosły o niecałe 10 proc., natomiast należności handlowe i pozostałe się podwoiły, a na bilansie aktywowały niezakończone kontrakty długoterminowe. W sumie daje to około 3 krotny wzrost.Spółka wraz ze wzrostem skali traci mocno na efektywności. W 2014 r. cykl konwersji gotówki wynosił 5 dni, rok później 78 dni, natomiast w 2017 r. już 86 dni. Coraz dłuższy cykl konwersji oznacza co raz większe zapotrzebowanie na kapitał czego efekt ujawnia się po stronie pasywnej bilansu. Pomiędzy 2014 r. a 2017 r. wartość zadłużenia finansowego wzrosła 4,3 krotnie. Nadal jest to jednak poziom akceptowalny - dług netto do rocznej EBITDA wynosi 2,36. Jak widać na wykresie powyżej spółka w znacznym stopniu finansuje działalność za pomocą dotacji, które prezentowane są w rozliczeniach międzyokresowych.

Wzrost skali i same wyniki w ostatnich latach nie rzucają na kolana, ale wygląda na to, że obecny rok będzie znacząco różny od poprzednich i diametralnie zmienia obraz spółki.

Inwestycje i portfel zamówień motorem napędowym przyszłych zysków i wyceny spółki

Przy cenie maksymalnej równej 29 zł za akcję biznes MLS przed emisją wyceniany jest na prawie 127 mln zł. Implikuje to wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 11, natomiast wskaźnik C/Z na poziomie 21. W świetle historycznych wyników i historycznego tempa wzrostu są to wartości dość wysokie. Warto także zwrócić uwagę, że w ostatniej listopadowej emisji inwestor Maciej Koszycki obejmował akcje po cenie 14,75, czyli dwukrotnie niższej niż cena maksymalna. Chwilę wcześniej, w kwietniu 2017 r. inny inwestor (NEWBERG) płacił za akcje 13,95.

Tak dynamiczny wzrost oczekiwań co do ceny akcji wynika najprawdopodobniej z portfela zamówień na ten rok.Jego wartość wynosi 113 mln zł co oznacza ponad 100 proc. wzrost względem przychodów w 2017 r. W tym kontekście zwraca uwagę także program motywacyjny dla zarządu. W ciągu 3 lat MLS może przyznać 169 500 akcji (3 proc. rozwodnienie po uplasowaniu wszystkich akcji nowej emisji) jeśli spółka osiągnie:
- w 2018 r. przychody na poziomie 100 mln zł i EBITDA 20 mln zł
- w 2019 r. przychody na poziomie 120 mln zł i EBITDA 24 mln zł
- w 2020 r. przychody na poziomie 150 mln zł i EBITDA 30 mln zł

Program motywacyjny jest często „wabikiem” – spółka „obiecuje” wyniki w przyszłości za co management dostanie akcje, natomiast te same osoby akcje sprzedają znacznie większe ilości papierów w ofercie publicznej. W przypadku MLS akcjonariusze także sprzedają swoje pakiety, ale głównie inwestorzy pozyskani w 2017 r – 250 600 akcji. Przewodnicząca rady nadzorczej Edyta Stanek oferuje do 200 000 akcji (10 proc. pakietu), natomiast prezes zarządu nie sprzedaje akcji. Możemy więc mówić, że cele w programie emisyjnym są realne i odzwierciedlają potencjał.

Warto jednak zauważyć, że marża EBITDA w programie motywacyjnym wynosi 20 proc. i jest poniżej uzyskiwanej w ostatnich latach. Nawet w roku pożaru spółka pokazała 22 proc. rentowności EBITDA, a w ostatnim roku 25 proc.

Zakładając brak wzrostu zadłużenia finansowego i realizację programu motywacyjnego (a także uplasowanie akcji nowej emisji) dostaniemy przy cenie maksymalnej EV/EBITDA na poziomie 9,8. Wycena spółki robi się potencjalnie atrakcyjna dopiero po uwzględnieniu wyników z roku 2019 – wskaźnik spada do poziomu 8,2.

Źródłem wzrostu przychodów w 2018 r. prawdopodobnie będą inwestycje i skomercjalizowane prace badawczo-rozwojowe, w szczególności projekt PV GLASS +, czyli fotoniczna szyba zespolona o regulowanej transparętności. Pod koniec roku do produkcji wejdą ultra lekkie panele ULTRAPV (na co spółka chce z oferty przeznaczyć 4,8 mln zł). Ale to nie wszystkie nowinki jakie się prawdopodobnie pojawią w przyszłości i które stanowić mogą game changer dla spółki.

Ciekawym rozwijanym projektem przez MLS jest cienkowarstwowy konwerter promieniowania – Quantum Glass. Budżet wynosi niecałe 39 mln zł, z czego ok. 19 mln zł zostanie sfinansowane dotacją, a 19 mln zł spółka zamierza wykorzystać z IPO. Projekt ma się zakończyć w drugiej połowie 2020 r., a jego efektem będą przezroczyste szyby generujące prąd w oparciu o technologię kropek kwantowych, czyli mówiąc fachowo nanometrowych struktur rezonansowych charakteryzujących się dyskretnym widmem promieniowania. To może być istotny driver wzrostu wartości spółki i jej transformacji w wysoko rentowną spółkę technologiczną.

Ze środków z emisji spółka chce ponadto sfinansować rozwój swojego centrum B+R (5 mln zł), a także pozyskać środki na ekspansje zagraniczną – 6,2 mln zł.

Ryzyka

Oczywiście po drodze czyhają zagrożenia. Przede wszystkim obszar prac badawczych prowadzonych przez spółkę nie jest nowy i w wielu miejscach na świecie trwają próby komercjalizacji ogniw kolejnych generacji. W prospekcie czytamy, że:

Cytat:
Fotowoltaika, w tym badania nad ogniwami III generacji to obszar, w zakresie którego koncentruje się działalność badawcza Grupy Emitenta. Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta obecnie w trakcie opracowywania na różnych etapach rozwoju na świecie trwają prace nad nowymi technologiami paneli i ogniw fotowoltaicznych III generacji i innych produktów wykorzystujące odnawialne źródła energii. W związku z tym istnieje ryzyko wynalezienia innych produktów fotowoltaicznych i technologii ogniw III generacji, które byłyby konkurencyjne względem produktów i technologii Grupy Emitenta. Pojawienie się nowych konkurencyjnych produktów lub technologii może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Emitenta.


Wygra ten co będzie pierwszy, bo tylko w początkowej fazie cyklu życia produktu marże są wysokie. W raz z popularyzacją technologii spada cena a zatem i marża, więc korzyści ekonomiczne nie multiplikują się liniowo. Najlepszym przykładem są najpopularniejsze ogniwa krzemowe:

Cytat:
W branży, w której Grupa Emitenta koncentruje swoją działalność, zauważalne jest systematyczne obniżenie średniej
jednostkowej ceny (wyrażonej w Wp), w szczególności w zakresie produktów standardowych, których produkcja odbywa się
w Chinach. W związku z powyższym w celu zachowania pożądanego poziomu rentowności działalności niezbędne jest ciągła kontrola i utrzymanie poziomu kosztów oraz wdrażanie nowych produktów i technologii, co z kolei powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Brak możliwości utrzymania konkurencyjnego poziomu kosztów i wdrażania i komercjalizowania innowacji produktowych i technologcznych może spowodować ograniczenie rentowności działalności Grupy Emitenta.

Warto też zwrócić uwagę na pewnego rodzaju uzależnienie operacyjne od jednego z kontrahentów, który z jednej strony jest największym klientem spółki z drugiej bardzo istotnym dostawcą siły roboczej.

Cytat:
W okresie historycznych informacji finansowych największym odbiorcą paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i materiałów oferowanych przez Emitenta był BIPV System Sp. z o.o. Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta do tego odbiorcy w latach 2014-2017 wyniosła od 11,2 mln zł do 18,0 mln zł rocznie (15,6 mln zł w 2017 r.), co stanowiło od 25% do 37% łącznych przychodów ze sprzedaży Emitenta (28,7% w 2017 r.). BIPV System Sp. z o.o. posiada status autoryzowanego dystrybutora produktów ML System S.A. (pracownicy BIPV System Sp. z o.o. zostali przeszkoleni przez inżynierów Emitenta w zakresie montażu u ostatecznych klientów rozwiązań). Emitent nie posiada w swoich strukturach wystarczającej ilości ekip monterskich aby samodzielnie realizować pozyskane kontrakty. Dlatego BIPV System Sp. z o.o. jest równocześnie jednym z kooperantów w zakresie świadczenia usług instalacyjnych oraz montażowych dla Emitenta
.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 maja 2018 00:28

rapi75
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 14
Wysłane: 25 grudnia 2018 13:42:49
Witam,

Tak sobie patrzę na Bilans i pomiędzy Q42017 a Q32018 jest duży wzrost zapasów. Czy to nie jest niepokojace, że im zapasy w ciągu niespełna roku wzrosły o ponad 100%?Think

Kanner
0
Dołączył: 2018-11-30
Wpisów: 4
Wysłane: 23 kwietnia 2019 22:05:27 przy kursie: 24,80 zł
W kwantowej kropce – omówienie sprawozdania finansowego ML System za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.


1. Opis działalności

ML System S.A. to spółka z siedzibą w Zaczerniu pod Rzeszowem działająca w branży produkcji i montażu paneli oraz szyb fotowoltaicznych umożliwiających pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego. Spółka specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu rozwiązań budowlanych opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV), w których ogniwa te mogą być zamiennikami dla materiałów budowlanych takich jak szkło czy aluminium. Dodatkowo, ML System oferuje projektowanie i wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania budynkami, budowę instalacji wykorzystujących technologie fotowoltaiczne takich jak nowoczesne przystanki autobusowej czy drogowe sygnalizatory świetlne (w ramach projektu Smart City), sprzedaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych oraz prowadzenie specjalistycznych usług badawczych w posiadanym centrum badań i rozwoju (B+R).

Większość oferowanych przez ML System produktów została wypracowana we własnym zakresie i jest lub będzie objęta ochroną patentową (na koniec 2018 roku spółka posiadała 8 przyznanych patentów oraz 9 zgłoszeń patentowych). Najnowszym, nadal rozwijanym, produktem ML System są panele fotowoltaiczne III generacji oparte na technologii kropek kwantowych (QDSC), które mogą stanowić część całkowicie przezroczystej szyby, która będzie w stanie generować prąd elektryczny ze światła słonecznego. Spółka zarejestrowała patent na tę technologię w październiku 2018 roku. Technologii QDSC spółka poświęca najwięcej miejsca w swoich materiałach inwestorskich, co może wskazywać, że jest to dla spółki projekt priorytetowy. W tym samym czasie ML System rozwija swoje inne autorskie projekty takie jak panele UltraPV czy nowe koncepcje Smart City.

ML system rozpoczęła działalność w 2007 roku, a na GPW zadebiutowała w czerwcu 2018 roku, gdzie pozyskała 34,6 mln PLN finansowania. Spółka posiada zakład produkcyjny z trzema liniami wytwórczymi oraz własne fotowoltaiczne centrum badawczo-rozwojowe. Na koniec 2018 roku ML System zatrudniała 149 osób, w tym 25 w centrum B+R.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Znaczącym źródłem finansowania dla ML System są dotacje. Na 31 grudnia 2018 roku wartość historycznie zrealizowanych oraz trwających projektów inwestycyjnych i B+R wynosiła 287 mln PLN, z czego aż 170 mln PLN stanowiły środki z dotacji. Spółka prezentuje otrzymane dotacje w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe z podziałem na długo i krótkoterminowe. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki oraz MSR 20, rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.. Na 31 grudnia 2018 ML System miała na bilansie 50,5 mln PLN biernych rozliczeń międzyokresowych, z czego dotacje stanowiły blisko 100 proc. ( na koniec poprzedniego roku udział dotacji był podobnie wysoki). W skrócie działa to tak, że spółka po złożeniu wniosku o dotację na daną inwestycję np. na budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej lub prace nad nowym produktem, otrzymuje z góry (całość lub w transzach) część środków od instytucji państwowej bądź europejskiej. Środki te są ujmowane w bilansie w aktywach jako gotówka, natomiast w pasywach rozpoznawane właśnie w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Następnie, w miarę jak środek trwały na który przyznano dotację jest amortyzowany bądź ponoszone są koszty prac badawczych następuje uwalnianie RM na wynik, czyli częściowa kompensata wykazywanych kosztów. W 2018 roku spółka rozliczyła 8,4m mln PLN przychodów z dotacji (7,6 mln PLN w 2017).

ML System rozpoznaje na bilansie skapitalizowane koszty zakończonych prac rozwojowych. Zgodnie z MSR 38 spółka aktywuje nakłady na prace rozwojowe, które w jej ocenie doprowadzą do osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych. Tzn. spółka rozpoznaje na bilansie te wydatki, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich poniesienie doprowadzi do uzyskania w przyszłości przychodów. Takimi wydatkami w przypadku spółki może być ostatnia faza wdrożenia nowego produktu, kiedy jest już pewne, że ten produkt działa i będzie dało się go sprzedać. Natomiast, nakłady na prace badawcze, czyli ponoszone w fazie, kiedy pracownicy spółki nie mają jeszcze pewności, że to nad czym pracują wygeneruje w przyszłości przychody, są odnoszone bezpośrednio w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat. W przypadku spółek działających w branży nowych technologii takich jak ML System, ryzyko, że zbyt dużo kosztów zostanie optymistycznie zakwalifikowane do tej pierwszej kategorii i aktywowane na bilansie zamiast rozpoznane w kosztach, jest wysokie. Spółka taka z natury prowadzi działalność skomplikowaną technologicznie i decyzje o zakwalifikowaniu tych czy innych kosztów akurat w taki sposób podejmuje w sporej części samodzielnie i na podstawie własnych szacunków, co do przyszłego powodzenia danego projektu. W tym jednak przypadku, obszar skapitalizowanych kosztów prac rozwojowych wydaje się być jednak względnie mało ryzykowny z punktu widzenia inwestora, ponieważ na bilansie ML System rozpoznanych jest jedynie 5,7 mln PLN aktywów z tytułu zakończonych prac rozwojowych na 31 grudnia 2018 (na 31 grudnia 2017 było to 4,6 mln PLN). Wartości te stanowiły jedynie 3 proc. sumy wszystkich aktywów na koniec każdego z lat więc nie należy obawiać się, że zbyt wiele kosztów omija RZiS.

Większość przychodów ML System to przychody z usług kontraktowych (108 mln PLN w 2018, czyli 87 proc.). Spółka rozpoznaje te przychody w taki sam sposób jak spółki budowlane rozpoznają przychody z wykonywanych przez siebie kontraktów budowlanych tzn. według stopnia zaawansowania prac. W notach do sprawozdania ML System możemy przeczytać, że „dzięki przygotowywaniu i bieżącym kontrolowaniu budżetów dotyczących realizowanych kontraktów spółka jest w stanie określić w sposób wiarygodny wynik umowy w związku z czym przychody ujmowane są proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów”. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie o rozpoznawaniu przychodów proporcjonalnie do poniesionych kosztów, ponieważ żeby ta metoda była wiarygodna konieczne jest przygotowywanie zaktualizowanych budżetów, gdzie ujmowane są wszystkie koszty nieprzewidziane wcześniej, o ile takowe wystąpiły. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której powstające nieprzewidziane wcześniej koszty, powodują rozpoznawanie w spółce dodatkowych przychodów, mimo że kolejne kamienie milowe projektu nie są osiągane.

Na przykładzie liczbowym może to wyglądać tak: jeśli spółka planowała ponieść 10 mln PLN kosztów, a do tej pory poniosła 5 mln PLN, z czego 1 mln PLN był nieprzewidziany wcześniej, bo wynikał z dodatkowych komplikacji nie uwzględnionych na etapie planowania, to generalnie spółka powinna rozpoznać 45 proc. (5/11) całkowitych przychodów za dany kontrakt (przyjmując, że jest to kwota stała niepodlegająca negocjacji), a nie 50 proc. (5/10). Na tym przejechało się w Polsce wiele spółek budujących np. drogi czy wykonujących inne długotrwałe kontrakty budowlane, kiedy okazało się, że jest już rozpoznane 100 proc. przychodów, a do fizycznego zakończenia projektu jeszcze wiele brakuje. W takim przypadku, wszystkie następne koszty były już tylko stratą i nagle okazywało się, że kontrakty przynoszące historycznie „zyski”, stawały się nierentowne.

Z mojego zrozumienia wynika, że o ile projekty prowadzone przez ML System rzeczywiście są projektami budowlanymi, to nie trwają one tak długo jak budowa autostrady i są generalnie prostsze w planowaniu (bardziej przewidywalne),więc ryzyko materialnych odchyleń kosztów rzeczywiście ponoszonych od planowanych też jest zapewne mniejsze. Kwota należności od odbiorców z tyt. wycen usług budowlanych, czyli przykładowo jeszcze niezafakturowanych, ale rozpoznanych w przychodach, to 32,4 mln PLN na 31 grudnia 2018 (9,8 mln PLN na 31 grudnia 2017).

3. Wyniki finansowe

Suma przychodów osiągniętych w 2018 roku przez ML System wyniosła 123,3 mln PLN i była o 56 proc. większa niż w roku 2017. Większość przychodów (87 proc. w 2018 i 61 proc. w 2017) spółka osiągnęła z usług kontraktowych polegających na projektowaniu, produkcji i instalacji systemów opartych o technologie fotowoltaiczne (PV) oraz technologie fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami (BIPV). Produkcja przemysłowa, czyli na przykład samodzielna sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz szyb zespolonych, stanowiła 10 proc. przychodów w 2018 i jej udział spadł z 31 proc. w 2017.
W ujęciu kwartalnym ten spadek był nawet większy, ponieważ udział produkcji przemysłowej w całości przychodów wynosił jedynie 8 proc. w 4Q18 w stosunku do 31 proc. w 4Q17. W tym rozbiciu przychodów, pozostałe usługi (w tym usługi świadczone przez centrum B+R należące do spółki) nie były istotne w 2018 roku i odpowiadały jedynie za 3 proc. przychodów łącznie (jedynie 1 proc. łącznie w 4Q18).


kliknij, aby powiększyć


Ciekawszym rozbiciem zdaje się być ujęcie segmentowe, które spółka również prezentuje. W tym ujęciu jednoznacznie widać, że największą część przychodów ML System generuje z segmentu Fotowoltaika, który stanowił 79 proc. przychodów w 2018, a 68 proc. w 2017 (w 4Q18 70 proc. w stosunku do 57 proc. w 4Q17). Dodatkowo, spółka prezentuje przychody z kontraktów w części niedotyczącej technologii fotowoltaicznej, które stanowiły 16 proc. przychodów w 2018 i 21 proc. w 2017 (23 proc. w 4Q18 i 30 proc. w 4Q17) oraz sprzedaży usług przez centrum B+R - 4 proc. w całości przychodów w 2018 (6 proc. w 4Q18). Warto tutaj zaznaczyć, że większość przychodów centrum B+R (4,8 mln PLN z 5 mln PLN w 2018 i 2,2m PLN z 2.5m PLN w 4Q18 ) to przychody z dotacji, a przychodów od podmiotów zewnętrznych było jedynie 206 tys. PLN w 2018 – z czego w 4Q18 jedynie 6 tys. PLN, co jednoznacznie pokazuje, że ta działalność spółki jest marginalna. Całkowite przychody z dotacji otrzymanych przez spółkę w 2018 roku wyniosły 8,4 mln PLN, były równomiernie rozłożone na wszystkie kwartały (7,6 mln PLN w 2017) i zostały zaprezentowane w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat.


kliknij, aby powiększyć


Ze sprawozdania finansowego za 2018 rok można wyczytać, że sprzedaż ML System cechuje się dużą koncentracją największych klientów. W 2018 roku największy klient wygenerował 12 proc. przychodów (Gmina Miasto Rzeszów), a 4 największych klientów razem 38 proc. W 2017 roku sytuacja była podobna – tych samych 4 największych klientów odpowiadało za 35 proc. przychodów. Warto też zwrócić uwagę, że dwóch klientów, którzy w 2017 roku zapewnili spółce łącznie 15 proc. przychodów, w roku 2018 nie wygenerowało żadnych przychodów. Z drugiej strony ze wszystkich 182 klientów, których ML System miała w 2018 roku, aż 158 zapewniło spółce obrót mniejszy niż 1 mln PLN. Kluczowe będzie dla spółki w przyszłości pozyskanie nowych, dużych klientów i to niekoniecznie powiązanych geograficznie (siedziba spółki znajduje się przecież w województwie podkarpackim).

Niestety, znaczący wzrost przychodów w 2018 roku w stosunku do 2017, nie przełożył się na wzrost zysku operacyjnego (EBIT), który w 2018 roku wyniósł 7,2 mln PLN i był o 1 proc. niższy niż ten osiągnięty w 2017 roku. Jak widać na poniższym wykresie, prawie cały wzrost przychodów został skonsumowany przez wzrost kosztów własnych sprzedaży. Dodatkowo, na niekorzyść wyniku EBIT zadziałał wzrost kosztów ogólnego zarządu o 3,4 mln PLN (prawdopodobnie obciążone przez koszty IPO), czyli 34 proc. Inne czynniki takie jak: spadek kosztów sprzedaży o 122 tys. PLN, wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 469 tys. PLN czy spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 408 tys. PLN były zbyt małe, żeby istotnie wpłynąć na końcowy wynik EBIT.


kliknij, aby powiększyć


Wydaje się, że spółka w 2018 i okresach wcześniejszych za wszelką cenę starała się zwiększyć sprzedaż, niekoniecznie dbając o zwiększenie zysków, co poskutkowało spadkiem marży EBIT z 13 proc. w 2017 roku do 6 proc. w 2018.

W 4Q18 spółka osiągnęła marżę EBIT na poziomie jedynie 5 proc. w stosunku do 15 proc. w 4Q17, a zatem mamy pogłębienie spadku rentowności względem całego roku. Może to wskazywać, że w 2017 i 2018 roku w celu pokazania dużego portfela zamówień przed debiutem podpisywano kontrakty na mniejszej marży, albo próbowano dowieźć przychody zapowiadane w programie motywacyjnym.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie zysku netto także nastąpił spadek z 6,1 mln PLN w 2017 roku do 5,7 mln PLN w 2018 (o 7 proc.). W tym miejscu warto podkreślić stopień uzależniania ML System od otrzymywanych dotacji, których wartość pod względem przychodowym w obu analizowanych przeze mnie latach była wyższa niż wartość wyniku netto (8,4 mln PLN i 7,6 mln PLN w 2018 i 2017, odpowiednio), a tym samym bez nich spółka generowałaby straty. Na ten moment, strategia spółki polegająca na szybkim zwiększaniu przychodów, a tym samym skali działalności, tak żeby koszty stałe stawały się względnie mniejsze, wydaje się prawidłowa. Na takiej też zasadzie opiera się częściowo program motywacyjny dla zarządu wdrożony w 2018 roku, który zakłada otrzymanie przez zarząd oraz kluczowy personel spółki warrantów wymienialnych na akcje ML System (powiększenie ilości akcji o maksymalnie 3 proc.). Założenia programu to osiągnięcie przez ML System przychodów w wysokości 100 mln PLN w 2018 oraz 120 mln PLN i 150 mln PLN w latach 2019 i 2020, odpowiednio. Cel przychodowy w 2018 został zrealizowany z nawiązką, ale już cel EBITDA, który wynosił 20 mln PLN nie – rzeczywista EBITDA za 2018 wyniosła 14,6 mln PLN. W przyszłości wszystko będzie zależeć od tego czy ML System będzie w stanie poprawić marżowość biznesu przy utrzymaniu, a najlepiej dalszym powiększeniu, poziomu przychodów. Będzie to konieczne, jeśli zarząd chce zrealizować założenia swojego programu motywacyjnego, który przyjmuje osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 24 mln PLN i 30 mln PLN w 2019 i 2020 roku, odpowiednio. Koszt programu motywacyjnego zarządu w 2018 roku wyniósł ok. 0,9 mln PLN.

Mówiąc o wynikach finansowych, warto jeszcze wspomnieć o ryzyku kursowym, które ponosi ML System. Spółka w sprawozdaniu finansowym stwierdza, że większość przychodów generuje w polskim złotym, natomiast znaczącą część kosztów, głównie materiałów i podzespołów, ponosi w EUR oraz USD. W 2018 roku ML System nie wykorzystywała żadnych instrumentów finansowych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, ale zgodnie ze sprawozdaniem zarządu z działalności za 2018 rok, spółka ma taką możliwość. Przychody finansowe były w 2018 nieistotne (35 tys. PLN), a zdecydowana większość kosztów finansowych stanowiły odsetki od kredytów (1,4 mln PLN z 1,6 mln PLN całości). Spółka zawdzięcza ten stan rzeczy względnej stabilności polskiej waluty względem euro i dolara, aczkolwiek przy większej zmienności kursów walut wpływ różnic kursowych na poziom zyskowności mógłby być znaczący. ML System nie podaje informacji o rzeczywistej wielkości zakupów w walutach obcych.

Pod kątem przepływów pieniężnych sytuacja ML System uległa znaczącej zmianie w 2018 roku. Mianowicie, przepływy operacyjne, które w 2017 roku były dodatnie i wynosiły 2,9 mln PLN, w 2018 stały się ujemne w wysokości -4,2 mln PLN.. Porównanie ostatnich kwartałów roku jest ciekawe ponieważ w 4Q17 przepływy operacyjne były ujemne na -11,7 mln PLN, a w 4Q18 dodanie na 12,2m PLN.


kliknij, aby powiększyć


Spółka rośnie, więc sam fakt zasysania gotówki przez kapitał obrotowy nie jest jeszcze problemem. Tych można szukać analizując zmiany długości cyklu konwersji gotówki. W ujęciu rocznym uległ on wydłużeniu z – 61 dni na koniec 2017 roku do 72 dni na koniec 2018.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc wyłącznie na IV kwartały obu lat widzimy wydłużenie cyklu konwersji gotówki w tym okresie z 29 dni do 60 dni. Przy interpretacji tych danych, warto jednak pamiętać, że ML System to w sporej części jednak spółka budowlana. Mimo, że nafaszerowany informacjami technologicznymi raport zarządu z działalności próbuje zbudować wrażenie, że ML System jest firmą stricte technologiczną, to poziom należności z tytułu usług budowlanych pokazuje prawdziwy charakter spółki. Realizuje ona określoną ilość większych projektów, w których kolejne milestony umożliwiające rozpoznanie przychodów i wystawienie faktur, mogą być rozłożone w czasie niejednorodnie. Na podstawie publikowanych przez spółkę raportów bieżących, można przypuszczać że w IV kwartale 2018 roku ML System rozliczyła końcowe etapy projektów pozyskanych jeszcze przed debiutem giełdowym czyli w 4Q17 i 1H18. Widoczne jest tutaj znaczące przesunięcie czasowe między momentem rozpoczęcia projektu (kiedy w spółce pojawia się już zapotrzebowanie na gotówkę) do jego ostatecznego rozliczenia, kiedy można pewnie oczekiwać największego przypływu gotówki od klientów. Skoro rozpoczęcie nowych projektów wymaga od spółki inwestycji w kapitał obrotowy, to może to być przyczyna pogorszenia jakości przepływów operacyjnych w 2018, co potwierdzałoby informacje płynące od spółki o rozpoczęciu kolejnych przedsięwzięć na dużą skalę. Zastanawiające jest czy ML System będzie w stanie poprawić przepływy operacyjne w 2019 roku, kiedy nie otrzyma już sporego zastrzyku gotówki z emisji akcji. Kluczowe jest tutaj w jaki sposób spółka będzie w stanie dostosować osiąganie kolejnych kamieni milowych na swoich projektach, a tym samym fakturowanie i otrzymywanie gotówki od kontrahentów, do koniecznych do poniesienia inwestycji w kapitał obrotowy.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej były dodatnie i w 2018 roku wyniosły 42 mln PLN, z czego 32,6 mln PLN stanowiły wpływy z debiutu giełdowego. Jako że spółka stale dużo inwestuje, przepływy z działalności inwestycyjnej były w 2018 roku ujemne i wyniosły -25,5 mln PLN (-31,1 mln PLN w 2017 roku). Stan gotówki na koniec roku wynosił 14,7 mln PLN (zmiana w stosunku do końca 2017 o +12,3 mln PLN), co biorąc pod uwagę wielkość wpływów z emisji akcji, świadczy o tym, że spółka zużywa gotówkę w szybkim tempie. I to nawet jeśli uwzględnimy zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek o 7,5 mln PLN.

Na 31 grudnia 2018 roku suma aktywów ML System wynosiła 179 mln PLN, z czego większość stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (58 proc.), głównie maszyny i urządzenia oraz budynki. Jak pisałem wyżej w części dotyczącej stosowanych zasad rachunkowości, na 31 grudnia 2018 w spółce znacząco wzrosły należności rozpoznawane z tyt. wyceny usług budowlanych (z 9,8 mln PLN do 32,4 mln PLN). W 2018 roku wzrósł znacząco kapitał własny (z 35,7 mln PLN do 74,8 mln PLN) w związku z emisją akcji, a zmalały zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (z 34,2 mln PLN do 26,7 mln PLN). Na 31 grudnia 2018 wzrosło także saldo już otrzymanych, a jeszcze nie rozpoznanych w RZiS dotacji (z 40,9 mln PLN do 50,5 mln PLN).


kliknij, aby powiększyć


Dług netto, czyli różnica między oprocentowanymi zobowiązaniami takimi jak kredyty i pożyczki lub zobowiązania leasingowe, a środkami pieniężnymi spadł z 32,7 mln PLN na 31 grudnia 2017 do 13,7 mln PLN na 31 grudnia 2018. Udział długu netto w rocznej EBITDA na 31 grudnia 2018 wyniósł jedynie 0,9, co jest dość niską wartością (na 31 grudnia 2017 wynosił 2,4). Oczywiście, główną zasługą takiej poprawy była emisja akcji i debiut giełdowy w 2018 roku. Można pewnie oczekiwać, że na przestrzeni 2019 ten wskaźnik się pogorszy, aczkolwiek na ten moment ML System ma potencjał do zwiększania zadłużenia bez zbytniego zwiększania ryzyka stabilności finansowej.

W tym momencie, warto także zwrócić uwagę na zobowiązania warunkowe, które nie są pokazywane na bilansie. Na 31 grudnia 2018 wynosiły one aż 230,8 mln PLN z czego 208,2 mln PLN to weksle, a 22,6 mln PLN udzielone gwarancje i poręczenia. Wśród weksli 148,3 mln PLN to weksle będące zabezpieczeniem dotacji unijnych, pozostałe stanowią zabezpieczenie otrzymanych przez ML System kredytów bankowych i gwarancji. Po raz kolejny widzimy tutaj spore uzależnienie ML System od otrzymanych dotacji, których ewentualne cofnięcie i konieczność zwrotu miałoby dla spółki katastrofalne skutki. Wydatkowanie i rozliczanie środków z dotacji jest regulowane przez wiele przepisów prawnych i procedur administracyjnych. W przypadku niespełnienia warunków wynikających z powyższych regulacji lub samych umów o dofinansowanie, nieprawidłowego realizowania inwestycji lub popełnienia błędów formalnych, istnieje ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu części lub całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Na ten moment ta sytuacja nie wystąpiła, aczkolwiek warto być świadomym tego ryzyka.

4. Bieżące wydarzenia i perspektywy na przyszłość

ML System upatruje swoich szans na szybki wzrost w najbliższej przyszłości w uwarunkowaniach rynkowych takich jak stały, notowany od 20 lat, spadek kosztów technologii fotowoltaicznej, co przekłada się na jej większą dostępność i zwiększanie się całego rynku PV/BIPV. Kolejnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na przyszłą wielkość rynku jest sprzyjające otoczenie prawne w postaci dyrektyw unijnych wspierających budownictwo efektywne energetycznie oraz promujących stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, planowany poziom europejskich dotacji na prace badawcze i rozwój nowych technologii w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych pozwala zakładać, że strumień dotacji kierowanych do spółek działających w branży wzrośnie. Wszystkie te przewidywania wskazują, że światowy rynek fotowoltaiczny będzie rósł i to szybko. Analizy instytucji zajmujących się rynkiem PV/BIPV, do których udało mi się dotrzeć, potwierdzają te wnioski. Szacowany roczny wzrost rynku BIPV (CAGR) w latach 2017-2021 to blisko 10 proc., a szacowana wielkość światowego rynku BIPV na 2020 rok to ok. 10 mld EUR więc ten tort rzeczywiście będzie bardzo duży w niedługim czasie. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost rynku jeszcze nie jest gwarancją sukcesu dla poszczególnego gracza. Już teraz na rynku PV panuje ogromna konkurencja tworzona przez amerykańskie, europejskie i azjatyckie koncerny, których zasoby finansowe i zdolności inwestycyjne przewyższają te którymi dysponuje ML System o kilka rzędów wielkości. Kluczowym pytaniem pozostaje tutaj czy ML System będzie w stanie zawalczyć o udział w rynku światowym. Pomóc w tym spółce może rozwijana intensywnie technologia paneli fotowoltaicznych III generacji – z powłoką z kropek kwantowych (Quantum Glass - QDSC). W lutym 2019 roku ML System podpisała z firmą budowlaną Skawald umowę na budowę nowej fabryki w Zaczerniu pod Rzeszowem, gdzie te panele mają być produkowane. Szacowany koszt samej budowy fabryki o powierzchni 3500 metrów kwadratowych to 10 mln PLN i ma być gotowa do końca listopada 2019 oraz zatrudniać 70 osób. W materiałach inwestorskich spółka podawała, że planuje przeznaczyć 16,4 mln PLN pozyskanych z IPO na rozwój projektu Quantum Glass, co razem z dotacjami (19,8 mln PLN) i środkami własnymi (8,4 mln PLN) daje sumę całkowitych planowanych nakładów na ten projekt w kwocie 44,6 mln PLN.

Przychody z eksportu wyniosły jedynie 550 tys. PLN w 2017 i 1,9 mln PLN w 2018. 80 proc. przychodów eksportowych w 2018 spółka zrealizowała w Chorwacji. ML System jest w trakcie uruchamiania kanałów sprzedaży swoich produktów w innych krajach w Europie (Włochy, Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania, Norwegia, Szwecja) oraz poza nią (Australia i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Bezwzględnym wymogiem sprzedaży produktów na tych rynkach jest posiadanie certyfikatów ISO, które ML System już posiada. Konieczna jest też certyfikacja produktów zgodnie z lokalnymi wymaganiami. ML System planuje przeznaczyć na ten cel 1,6 mln PLN. Jako że ML System ma zamiar skupić się na rozwoju sprzedaży zagranicznej poprzez współpracę z regionalnymi firmami wykonawczymi, dodatkowe 2,4 mln PLN spółka planuje przeznaczyć na wsparcie techniczne
i marketingowe dla pozyskanych partnerów lub dystrybutorów. O następne 3 mln PLN ML System planuje powiększyć swój kapitał obrotowy w związku ze sprzedażą zagraniczną. Razem spółka planuje przeznaczyć 7 mln PLN na podbój rynków zagranicznych, co według mnie jest bardzo ostrożnym szacunkiem, biorąc pod uwagę ich mnogość, silną konkurencję i skomplikowanie technologiczne sprzedawanych produktów i instalacji.

ML System szybko rośnie i osiąga sukcesy w swojej działalności. Na razie jednak są to sukcesy wyłącznie na rynku polskim, który przy skali potrzebnych inwestycji na ciągłe ulepszanie posiadanych produktów i prace nad nowymi, może okazać się za mały. Naturalnym kierunkiem rozwoju jest rozwój geograficzny w Polsce i za granicą, ale póki co doświadczenie ML System na tym polu jest niewielkie – nawet w samej Polsce większość zrealizowanych projektów znajduje się w województwie Podkarpackim. Natomiast trzeba zaznaczyć, że spółka idzie w dobrą stronę – w styczniu 2019 podpisana została umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na kontrakt o wartości 39,9 mln PLN, który będzie największym w historii spółki. Żeby takie sukcesy przenieść do Australii czy Europy zachodniej ML System będzie musiała się mocno postarać i przede wszystkim oferować produkt konkurencyjny w stosunku do oferty innych firm. W branży fotowoltaicznej trwa wyścig na skalę światową w kierunku zwiększania efektywności energetycznej oferowanych produktów przy równoczesnym zmniejszaniu ich cen. Niestety, ale historia innowacyjnych firm w Polsce zna kilka przypadków, kiedy wielkie ambicje przegrały w zderzeniu z brakiem finansowania i gospodarności. Pokazuje to chociażby najnowszy przykład spółki Nano Carbon, która została powołana do komercjalizacji polskiego grafenu, a jak podały media, na początku 2019 roku wystawiła swój majątek trwały na sprzedaż. Parę lat temu poważne problemy napotkała spółka Ammono, która miała produkować innowacyjne, polskie kryształy znajdujące zastosowanie w laserach, a obecnie jest w stanie likwidacji, chociaż na początku 2019 roku pojawiły się informację o próbach uratowania projektu. Oczywiście, ML System może pójść inną drogą i przebić się ze swoimi panelami wykorzystującymi technologię kropek kwantowych na świecie. Nowo budowany zakład do ich produkcji ma zostać skończony w tym roku, a na pytanie czy ML System będzie w stanie wybić się z tym produktem na rynkach światowych, każdy inwestor musi sobie odpowiedzieć sam. Inwestowaniu w spółki działające w branży nowych technologii zawsze towarzyszy większa niepewność niż w przypadku spółek z mniej innowacyjnych branż.


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:03


krewa
krewa PREMIUM
340
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 830
Wysłane: 2 grudnia 2019 09:35:44 przy kursie: 26,70 zł
MLSYSTEM - analiza techniczna na życzenie


Wykres stosunkowo młody, względna płynność pojawiła się zaledwie kilka tygodni temu, zatem rozpatrujemy wykres historyczny w ujęciu tygodniowym.
Mieliśmy skuteczne wybicie potwierdzone wolumenem i obecnie obserwujemy jego korektę. Strefa wsparcia znajduje się w przedziale cenowym 26,30-27,30 zł. Mamy tam pokonany poziom lokalnego szczytu plus strefę cenową, w której doszło do sporej wolumenowo wymiany akcji. Jeżeli kupującym uda się obronić te poziomy cenowe, to na drodze w kierunku historycznego szczytu stać będzie jedynie opór strefy 29,30-31,30 zł. Tam tez doszło do sporej wymiany akcji i z tego względu wspomniana strefa obfituje w potencjalne pokłady podaży. Poziom historycznego szczytu ma znaczenie jedynie psychologiczne, gdyż jego kształtowaniu się towarzyszył pomijalny wolumen.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 6 kwietnia 2020 18:58:31 przy kursie: 24,10 zł
Spółce nie można odmówić innowacyjności. Na przestrzeni czasu było sporo informacji w zakresie nowych produktów.
Teraz jak wydaje się spółka próbuje odpowiedź na potencjalne zapotrzebowanie po zakończeniu lockdownów w związku z COVID-19
Ciekawe czy produkt ma szansę powodzenia rynkowego. Wydaje się ciekawym pomysłem dla wszelkich miejsc, w których następuje częsta wymiana klientów.

mlsystem.pl/przegroda-szklana/...Edytowany: 7 kwietnia 2020 12:52

krewa
krewa PREMIUM
340
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 830
Wysłane: 11 kwietnia 2020 13:29:58 przy kursie: 24,80 zł
ML SYSTEM - analiza techniczna na życzenie


Ponieważ walor zrobił się względnie płynny, można analizować wykres w ujęciu dziennym. Mieliśmy kanał wzrostowy, wybicie dołem i realizację zasięgu spadków wynikającą z wysokości kanału. Teraz mamy do czynienia z korektą spadków - widać to po przebiegu wskaźników technicznych.
Długoterminowa średnia jest wypłaszczona, a więc w szerszym horyzoncie trendu brak. Zwracałbym uwagę na zachowanie kursu akcji względem tej średniej - w przeszłości stanowiła ona wsparcie, teraz pełni rolę oporu. Zatem średnioterminowe perspektywy notowań uzależniłbym od kierunku wybicia z przedziału cenowego ograniczonego od góry SMA200 a od dołu wsparciem w okolic 23,50 zł.
Pokłady podaży znajdują się w strefie 29,20-32,20 zł


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 14 kwietnia 2020 10:34:20 przy kursie: 27,00 zł
Dziękuję za analizę.
Faktycznie obroty w ostatnim okresie dość dobrze wyglądają.
Dzisiaj wygląda na próbę forsowania ostatniego szczytu sprzed kilku dni, co dałoby szansę sprawdzenia w praktyce analizy

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 584
Wysłane: 30 maja 2020 20:38:48 przy kursie: 32,50 zł
Fotowoltaiczna kropka - omówienie sprawozdania finansowego ML System po I kw. 2020 r.

ML System to spółka oferująca obecnie rozwiązania fotowoltaiczne, w tym także zintegrowane z budownictwem (tzw. BIPV). To co może jednak rozpalać wyobraźnie inwestorów to o dziwo niekoniecznie modna przecież fotowoltaika, ale przede wszystkim opatentowana technologia kropki kwantowej Quantum Glass, która pozwala pozyskiwać energię elektryczną z promieni słonecznych. W chwili obecnej jest to jednak głownie spółka skupiona na produkowania paneli fotowoltaicznych oraz instalacjach i kontraktach budowalnych. Zapraszam do analizy wyników za pierwszy kwartał bieżącego roku.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 25-05-2021 20:38:48.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 25801)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 1 czerwca 2020 11:03

Skimixa
Skimixa PREMIUM
16
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 275
Wysłane: 31 maja 2020 16:41:09 przy kursie: 32,50 zł
Dobra analiza. Chyba najwyższy czas , aby spółka znalazła się w portfelu .

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 584
Wysłane: 2 czerwca 2020 14:58:47 przy kursie: 32,90 zł
Dzięki :). Jak i m się uda to z tym Quantum Glass to faktycznie może być ciekawie. Gorzej będzie jeśli to się będzie przedłużało, bo sama wycena na bazujących produktach typowej fotowoltaiki to już jednak swoje robi.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


Wojetek
112
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 255
Wysłane: 27 czerwca 2020 11:38:29 przy kursie: 37,70 zł

ML System (MLS)
w. tygodniowy

kliknij, aby powiększyć


Notowania MLS praktycznie od początku istnienia na giełdzie pozostają w szerokiej konsolidacji między 40 a 18 zł (z krótkim wyskokiem w dół w czasie marcowej "koronabessy"). Obecnie kurs dobija znów do oporu ok. 40 zł i to na dość sporym wolumenie. Może to być zapowiedź ataku na ten opór. Gdyby się udało go wybić, a kurs wyszedł na nowe maksima będzie to klarowny sygnał zmiany trendu w długim terminie na wzrostowy. Gorzej jeśli w/w opór pozostanie niezdobyty w ciągu kolejnych tygodni - wtedy zapewne podaż wykorzysta szanse i zrealizuje zyski zbijając notowania ponownie w kierunku środka konsolidacji ok. wsparć na 33 i 29 zł.Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających dostęp do portfela Cztery Fazy Rynku.
Edytowany: 27 czerwca 2020 11:38

harbul
5
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 134
Wysłane: 1 lipca 2020 13:18:26 przy kursie: 50,00 zł
ML System z umową strategiczną z Guardian Glass. Akcje rosną 30% Whistle

haszisz
haszisz PREMIUM
6
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 47
Wysłane: 1 lipca 2020 15:35:15 przy kursie: 50,00 zł
Czy ta umowa faktycznie jest podstawą do 40% wzrostu kursu ?

vanGaild
vanGaild PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 187
Wysłane: 21 lipca 2020 13:20:37 przy kursie: 88,60 zł
kurs rośnie - czy to za sprawą 2 umów wcześniej podpisanych czy też pod oczekiwania czegoś nowego?

można prosić o analize techniczną?

paul_pivo
paul_pivo PREMIUM
1
Dołączył: 2017-11-22
Wpisów: 8
Wysłane: 22 lipca 2020 00:58:29 przy kursie: 88,60 zł
Strategia spółki na lata 2020-2024, do pobrania w PDF w linku
:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

krewa
krewa PREMIUM
340
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 830
Wysłane: 24 lipca 2020 09:18:27 przy kursie: 84,00 zł
ML SYSTEM - analiza techniczna na życzenie


Z nadejściem lipca kurs akcji z impetem wybił opór historycznych szczytów, potwierdzając wejście w trend wzrostowy skokowym wzrostem wolumenu. Poziomy docelowe wynikające z wybicia szczytu zostały osiągnięte i w środę wysokie otwarcie sprowokowało część graczy do realizacji zysków. Obszar cenowy wyznaczony przez środową świecę stanowić będzie opór w najbliższym czasie z uwagi na solidny wolumen.
Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 74,20 zł, kolejne zaznaczyłem niebieskim kolorem, przy czym ruch powrotny w okolice 39 zł jest raczej nierealny - popyt powinien uaktywnić się w zlokalizowanej wyżej strefie krótkiej konsolidacji 56-60 zł.
Bez schłodzenia wskaźników kontynuacja głównego trendu to proszenie się o większe kłopoty niż obecna korekta.

kliknij, aby powiększyć
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

paul_pivo
paul_pivo PREMIUM
1
Dołączył: 2017-11-22
Wpisów: 8
Wysłane: 24 lipca 2020 09:40:03 przy kursie: 84,00 zł
Co myślicie o obecnej sytuacji i kwestii wypuszczenia 1 500 000 mln akcji w nadziei na zbiórkę 133mln PLN?

Owe 133mln to byłoby niecałe 30% aktualnej kapitalizacji.

Dziś WZW, jak uważacie, kiedy będzie wiadomo, czy MLSYSTEM zebrał inwestorów chcących kupić nowe akcje w obecnej wycenie?

Czy jest szansa, że nie znajdą się inwestorzy chętni kupić akcje (min. 100 000 sztuk na osobę) w obecnej wycenie? Jeżeli tak się stanie to będzie wyraźny sygnał do sprzedaży?

Jakie jest Wasze zdanie na powyższe tematy?

paul_pivo
paul_pivo PREMIUM
1
Dołączył: 2017-11-22
Wpisów: 8
Wysłane: 24 lipca 2020 09:44:52 przy kursie: 84,00 zł
I pytanko do administratorów stockwatch:

Dlaczego w danych finansowych spółki w tabeli "ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA TLE SEKTORA" w pozycji C/WK MLSYSTEM ma 5,97, najwyższa wartość w sektorze to 11,56, a COLUMBUS ma 58,64?

To ten sam sektor, to błąd, czy ja czegoś nie rozumiem?

Lukasz Konopko
8
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 565
Wysłane: 28 lipca 2020 10:56:03 przy kursie: 118,50 zł
Pomijamy skrajne wartości, aby nie zaburzać wyników. Dla C/WK ograniczamy wyniki do przedziału 0-50, więc Columbus ze swoim 58 jest pomijany.

MrBlue2
43
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 413
Wysłane: 30 lipca 2020 18:05:10 przy kursie: 93,20 zł
Cena emisyjna akcji ML System, po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii E, została ustalona na 80 zł. Oznacza to, że spółka pozyska z emisji 58,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Przy obecnych nastrojach na GPW należy to uznać za duży sukces.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,072 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,35% +31 869,56 zł 51 869,56 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d