pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 3,51 zł (+0,00%) 25-02-2020 16:39
1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 26 września 2018 21:32:02 przy kursie: 9,48 zł
Kolejna sprawa wygrana przez Polnord. Tym razem przed Sądem Apelacyjnym.

Zarząd POLNORD SA ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 26.04.2012 r. oraz raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 04.11.2016 r. informuje, iż w dniu 25.09.2018 r. otrzymał od pełnomocnika procesowego informację, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, w którym uchylił wyrok Sądu Okręgowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 49/2016. Sąd w ustnym uzasadnieniu podzielił w zdecydowanej większości argumenty podniesione przez Spółkę, uznając, że Spółce - jako podmiotowi, który wybudował sieć, przysługuje roszczenie o zapłatę za bezumowne korzystanie oraz, że przedawnienie, które było przyczyną oddalenia w części powództwa, zostało przez Sąd Okręgowy ustalone nieprawidłowo. Informacje o dalszych kluczowych etapach postępowania Spółka będzie przekazywać w odrębnych raportach.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

To jest istotna wiadomość po tym jaką wartość roszczenia uznał sąd Okręgowy. Szczególnie ważne jest w kwestii odszkodowania i przedawnienia.

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 26 września 2018 22:06:55 przy kursie: 9,48 zł
Dobrze, Hanapeta dotankowała powyżej 10% a kurs się osuwa jakby wyniki miały być słabe?
Po tym kolejnym infie o wygranym procesie zaczynam mieć wrażenie że Polnord w pewnym momencie pokaże spory zysk tylko za samą kasę z z tych należności "sądowych" Dancing

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 27 września 2018 11:50:36 przy kursie: 9,40 zł
Sprawa dotyczy roszczenia o łącznej kwocie zaledwie 11,8 mln zł (plus 6,7 mln zł odsetek ustawowych na dziś dzień), a w Polsce nie ma prawa precedensowego i każde inne roszczenie będzie rozpatrywane osobno.

Cytat:
OLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 25.04.2012 r. złożyła pozew przeciwko MPWiK w m.st. Warszawie o zapłatę kwoty 11.829.412,- zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Dodatkowo z komunikatu nie wynika jakie było dokładne orzeczenie sądu. Czy on zasądził jakieś odszkodowanie dla spółki czy uchylił wyrok i przekazał do ponownego rozpatrzenia w sądzie okręgowym... Do wypłaty mało istotnej dla kapitalizacji spółki kwoty jeszcze trochę wody przez kanalizację na Wilanowie spłynie.


1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 27 września 2018 13:03:28 przy kursie: 9,40 zł
Ja widzę to trochę inaczej niż anty:

POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 25.04.2012 r. złożyła pozew przeciwko MPWiK w m.st. Warszawie o zapłatę kwoty 11.829.412,- zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów. Pozew dotyczy jednego z wielu roszczeń związanych z wybudowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych (wodociągi, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa), które powinny być przejęte na własność przez MPWiK. Obecnie przygotowywane są pozwy o odpłatne przekazanie infrastruktury. Łączna wartość roszczeń przysługujących Polnord, na bazie wycen rzeczoznawców, wynosi ok. 150 mln zł. W trakcie realizacji inwestycji w Miasteczku Wilanów Polnord poniósł nakłady na infrastrukturę techniczną, a następnie złożył wnioski o jej przejęcie przez MPWiK, w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Do chwili obecnej wnioski te nie zostały rozpatrzone, a urządzenia nie zostały przez MPWiK przejęte. Pomimo, iż infrastruktura ta do MPWiK obecnie nie należy, MPWiK wykorzystuje ją bezprawnie do swojej działalności (odpłatnie dostarczając wodę i odprowadzając ścieki) i uzyskuje z tego tytułu przychody. Spółka dochodzi zatem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która do tej pory nie stanowi własności MPWiK, ani co do której MPWiK nie zawarło z Polnord żadnej umowy o charakterze zobowiązaniowym.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Jeżeli spółka wygra jedno z postępowań to trzeba się liczyć z tym, że wygra również następne gdyż są analogiczne. Całkowite roszczenie to 150 mln zł + odsetki od 2012 r.

Edytowany: 27 września 2018 13:03

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 27 września 2018 13:40:12 przy kursie: 9,40 zł
No to wiemy już dlaczego kurs spadał. 25 mln zł straty netto za I półrocze 2018 r.

Wzrost kosztów ogólnego Zarządu koszty wykonawstwa i jednorazowe odpisy.

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Ciekawe jaką odprawę zainkasował odwołany zarząd i co to za jednorazowe odpisy na poziomie skonsolidowanym.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 27 września 2018 16:10:00 przy kursie: 9,40 zł
@1ketjoW
Zdanie oczywiście każdy może mieć inne. Natomiast dla mnie sprawa o bezumowne korzystanie jest czymś innym niż sprawa o przejęcie. Tym niemniej aby uporządkować dyskusję wrzucam tabelkę z roszczeniami, które wynikają z komunikatów bieżących spółki za ostatnie kilka lat:


kliknij, aby powiększyć


Pierwsze z lewej zostało sprzedane do Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W związku z tym, że zostało sprzedane poniżej wartości nominalnej spółka złożyła pozew o odszkodowanie deliktowe. Dodatkowo mamy 10h na które zapadł wyrok NSA w tym roku i 3 pozwy przeciwko MPWiK - o przejęcie infrastruktury wodnokanalizacyjnej, o przejęcie infrastruktury deszczowej i o bezumowne korzystanie.

Wyniki są niestety dość zaskakujące, ale z ocenami wstrzymam się do raportu. W chwili obecnej w zasadzie niewiele da się powiedzieć.

Edytowany: 27 września 2018 16:11

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 27 września 2018 17:19:56 przy kursie: 9,40 zł
Kwota pozwu została rozszerzona co wynika z informacji na stronie 133 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Cytat:
W dniu 25.04.2012 r. Spółka złożyła pozew przeciwko MPWiK w m.st. Warszawie o zapłatę kwoty 11,8 mln złz tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów. Pozew dotyczy jednego z wielu roszczeń związanych z wybudowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych (wodociągi, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa), które powinny być przejęte na własność przez MPWiK. Ponadto Polnord SA rozszerzył żądanie pozwu o kwotę 8,3 mln zł. Obecne roszczenie pozwu wynosi łącznie 20,1 mln zł. Proces jest w toku, stanowisko Spółki pozostaje bez zmian.


Sprawy przeciw MPWiK mają wartość 129 mln + odsetki karne. Myślę, że rozszerzanie pozwów jest też możliwe w innych sprawach.

Spółka na chwilę obecną wygrywa wszystkie sprawy w niższych instancjach. Odsetki karne lecą.

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 28 września 2018 23:23:02 przy kursie: 9,38 zł
Z raportu wynika że to znowu Kbdom przyczynił się do strat, Polnord już raz spisał udziały w KBD na starty teraz znowu wszystko jest zwalone na Kbdom. Szczegóły w raporcie - pytanie czy to się kiedyś skończy?

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 30 września 2018 21:59:09 przy kursie: 9,38 zł
Tak na szybko.

7 mln zł dotyczy spisanego aktywa z tytułu podatku odroczonego (co według mnie jeżeli to aktywo było zaksięgowane na dzień 31 grudnia 2017 r. to obciąża audytora - pytanie czy to nie błąd podstawowy). 6 mln zł dotyczy korekty błędu konsolidacji. (to moim zdaniem powinno być potraktowane jako błąd podstawowy). Do tej pory rozumiałem, że spółka należności od KB Dom uważała z jakiegoś powodu za nieodzyskiwalne i obejmowała je w całości odpisem (chodzi o należności z tytułu kar umownych). Kwota 5,5 mln zł. Niepokoi bardzo rezerwa na 5 mln zł na projekty w których musiano zastąpić KB Dom. Wskazująca na to część projektów będzie nierentowna.

Kwota 6 mln zł była już ujęta w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 r. W raportu za I kwartał 2018 r. rozumiałem również że rezerwa na należności od KB Dom również była zawiązana na całą kwotę.

Ktoś bardzo dokładnie poznał finanse Polnordu w krótkim czasie. Korekty błędów i rezerwy na należności od Sidelco (w KRS-ie wygląda jakby spółka od lat nie prowadziła żadnej działalności), aktywo StrojDom (co to jest?) i naprawy pogwarancyjne na projektach realizowanych przez KB Dom. Pytanie czy to możliwe?

Oczywiście zaprezentowany negatywny wpływ na wyniki na str. 26 sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 r. jest nie całkiem prawdziwy. Część kosztów moim zdaniem była już ujęta w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 r. Co się więc stało?
Koszty wynagrodzeń wzrosły z 3,5 mln zł do 9,3 mln zł w ciągu kwartału. Sporo. Zużycie materiałów i energii z 301 tys. zł za I kwartał 2018 r. wzrosło do 2,5 mln zł. Sporo. Pozostałe koszty rodzajowe wzrosły z 2,3 mln zł do 4,9 mln zł. Również sporo.

Spółka planuje teraz wprowadzić do oferty zaledwie 402 lokale do końca 2018 r. (Po pierwszy kwartale 2018 r. planowano wprowadzić do sprzedaży 1.265 lokali. I to mnie dziwi najbardziej. Oznacza bowiem znaczne ograniczenie przyszłej działalności operacyjnej spółki. O ile dobrze pamiętam planowano aby większość projektów była wprowadzana do sprzedaży w II połowie 2018 r. Teraz ten proces zastopowano. Nie spodziewam się więc aby spółka uzyskała zysk netto w 2018 r.

Wisienką na torcie jest oczywiście stwierdzenie audytora że podczas przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze nic istotnego nie zwróciło jego uwagi. Liar

Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że jednak D. Krawczak nie był taki wspaniały. Ponadto nowy zarząd czyści sobie przedpole. Spisuje i tworzy rezerwy na co się tylko da. Niestety w chwili obecnej nie wiem gdzie jest dno takich działań. Bardzo zastanawiające są korekty dotyczące 2017 r. w sytuacji gdy były już zarząd dostał podobno premię za wyniki 2017 r. która to premia nie została ujęta w wynikach 2017 r. 7 mln zł podatek odroczony, 6 mln błąd konsolidacji, około 2,5 mln zł premia dla zarządu,

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 1 października 2018 08:53:39 przy kursie: 9,38 zł
"Ktoś bardzo dokładnie poznał finanse Polnordu w krótkim czasie. Korekty błędów i rezerwy na należności od Sidelco (w KRS-ie wygląda jakby spółka od lat nie prowadziła żadnej działalności), aktywo StrojDom (co to jest?) i naprawy pogwarancyjne na projektach realizowanych przez KB Dom. Pytanie czy to możliwe?"

Możliwe że to nowy inwestor dokładnie poznał finanse w krótkim czasie w wiadomym celu?
Zobaczymy kto będzie na Walnym


1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 1 października 2018 11:26:15 przy kursie: 9,24 zł
Oczywiście to jest możliwe. Dziwi mnie liczba błędów dotyczących bilansu otwarcia tj. 31.12.2017 r. Ponadto spółka może uzyskać w wyniku spraw sądowych około 300-450 mln zł. Dodajmy do tego wpływy ze sprzedaży biurowców jakieś 120 mln zł. Wtedy mamy spółkę z zerowym zadłużeniem i majątkiem. Oczywiście ma sens takie prowadzenie jej biznesu jeżeli ktoś chce ją przejąć aby była nierentowna bo to ma wpływ na cenę przejęcia. Oczywiście to czysta spekulacja. W grę wchodzą spore pieniądze więc nie można wykluczyć tego scenariusza.

kostek-mundek
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 279
Wysłane: 1 października 2018 11:27:48 przy kursie: 9,24 zł
Te 904 lokale w ofercie powinno być- takie mam wrażenie - zredukowane (urealnione) o 235 lokali w Łodzi przy Senatorskiej. Bardzo się dziwiłem, że odważyli się wyjść z tym projektem w grudniu zeszłego roku i chyba niestety miałem rację. Przez pół roku sprzedaży podpisali 9 umów, pewnie same kawalerki. Jeśli to wybudują to nie sprzedadzą, zapłacą wykonawcom rynkowe, czyli rekordowe ceny i to dopiero będzie wtopa.
Jedyna nadzieja, że faktyczna budowa jeszcze chyba nie ruszyła więc może ktoś się nad tym zastanowi.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 1 października 2018 12:04:03 przy kursie: 9,24 zł
Cytat:
Te 904 lokale w ofercie powinno być- takie mam wrażenie - zredukowane (urealnione) o 235 lokali w Łodzi przy Senatorskiej. Bardzo się dziwiłem, że odważyli się wyjść z tym projektem w grudniu zeszłego roku i chyba niestety miałem rację. Przez pół roku sprzedaży podpisali 9 umów, pewnie same kawalerki. Jeśli to wybudują to nie sprzedadzą, zapłacą wykonawcom rynkowe, czyli rekordowe ceny i to dopiero będzie wtopa.
Jedyna nadzieja, że faktyczna budowa jeszcze chyba nie ruszyła więc może ktoś się nad tym zastanowi.


Widzę to trochę inaczej. Projekt jest do oddania w II kwartale 2020 r. czyli za dwa około 2 lata od 30 czerwca 2018 r.. Oczywiście są projekty z lepszą przedsprzedażą ale głównie w Trójmieście. Na
Edytowany: 1 października 2018 12:22

kostek-mundek
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 279
Wysłane: 1 października 2018 12:25:54 przy kursie: 9,24 zł
Pierwotny termin był wcześniej - widać na razie tylko przesuwają.

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 2 października 2018 08:30:21 przy kursie: 9,24 zł
bardzo ciekawe rozgrywki na NWZA
ogłoszono przerwę na 2 tyg
czyżby rozgrywany był scenariusz wezwania?
Edytowany: 2 października 2018 08:30

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 2 października 2018 09:35:21 przy kursie: 9,03 zł
Patrząc na liczbę głosów na NWA zastanawiam się kto ma kontrolę nad spółką:

1. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze posiadał 3 534 409 głosów, co stanowiło 17,85 % [/b]liczby głosów obecnych na NWZ i 10,81 % w ogólnej liczbie głosów.
2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU SFIO Universum posiadał łącznie 3 269 311 głosów, co stanowiło 16,5 % liczby głosów obecnych na NWZ i 10,00 % w ogólnej liczbie głosów.
3. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 3 039 288 głosów, co stanowiło 15,35 % liczby głosów obecnych na NWZ i 9,30 % w ogólnej liczbie głosów.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2 345 893 głosów, co stanowiło 11,84 % liczby głosów obecnych na NWZ i 7,18 % w ogólnej liczbie głosów.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 2 086 890 głosów, co stanowiło 10,54 % liczby głosów obecnych na NWZ i 6,38 % w ogólnej liczbie głosów.
6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień z siedzibą w Warszawie posiadał 1 630 000 głosów, co stanowiło 8,23 % liczby głosów obecnych na NWZ i 4,99 % w ogólnej liczbie głosów.
7. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1 531 450 głosów, co stanowiło 7,73 % liczby głosów obecnych na NWZ i 4,68 % w ogólnej liczbie głosów.

Podmioty związane ze SP mają 28,55% pozostałe mają 27,84%. Różnica jest mała. Ciekawe co będzie dalej i ile udziałów jest nieujawnionych.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 2 października 2018 11:42:05 przy kursie: 9,03 zł
mcmbbsqyp napisał(a):
Z raportu wynika że to znowu Kbdom przyczynił się do strat, Polnord już raz spisał udziały w KBD na starty teraz znowu wszystko jest zwalone na Kbdom. Szczegóły w raporcie - pytanie czy to się kiedyś skończy?

Spisać wartość udziałów to jedno, ale zostawienie projektów i ich przejęcie to drugie. Kontrakty były podpisywane w innych realiach rynkowych niż obecnie istniejące i to musi mieć wpływ na rentowność. Ostatni projekt realizowany przez Polnord Construcion przypada chyba na 2020 r. i do tego momentu marża może szarpać. Z resztą tak jak pisałem w omówieniu wyników - z niskimi marżami trzeba się na jakiś czas pogodzić. Zapadła strategiczna decyzja o zabudowie drogo wycenionych gruntów leżących na zapasach. I dobrze, bo uwalnia gotówkę, która może być przeznaczona na działalność operacyjną, ale ma to swojej wynikowe konsekwencje i mieć będzie jeszcze dłuższy czas. W 2014 r. do zapasów przeniesiono grunty o wartości 128 mln zł. To trzeba zabudować, potem sprzedać i dopiero wtedy będzie normalnie. Licząc na serwetce - jeśli w cenie 1 mkw. grunt to 1k, to mamy 128 tys. mkw PUM zanim to wyjdzie. Przy wielkości mieszkania 60 mkw. potrzeba przemielić 2100 mieszkań, czyli prawie 2 lat, jeśli tylko na tych gruntach Polnord by budował. Buduje oczywiście też na innych, więc realnie na osiąganie rynkowych marż potrzeba minimum 3 lat od momentu wprowadzenia, a nie wszystkie projekty pewnie zostały już uruchomione.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 2 października 2018 12:39:02 przy kursie: 9,03 zł
Skoro do zapasów w 2014 r. (rozumiem że na 31.12.2014 r.) przesunięto grunty o wartości 128 mln to trzy lata mijają w 2018 r. Chyba że coś źle zrozumiałem.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 2 października 2018 13:49:29 przy kursie: 9,03 zł
Tak, w ciągu 2014 r. czyli do 31.12.2014 r. przeniesiono grunty o wartości 128 mln zł, ale źle to napisałem.

W sumie na zapasach na koniec 2014 r. leżało łącznie gruntów za 276 mln zł (w tym 128 przeniesionych). i to tak naprawdę one determinują nam to co się teraz dzieje, bo one zostały objęte odpisem w 2015 r. czy to jako towary, czy produkcja w toku. Wartość tych gruntów można to przeliczyć na ok. 4600 mieszkań. W 2015 wprowadzono do oferty 1250 lokali, w 2016 1000 lokali, w 2017 r. 1600 lokali. A zatem do tej pory mamy 3800 lokali z 4600. Licząc z obecnym rokiem będzie 4200 i tym samym można się spodziewać, że ostatnie mieszkania obarczone odpisami, które mogą mieć zerową lub niską marżę wyjdą w roku 2020/2021.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 496
Wysłane: 3 października 2018 13:52:59 przy kursie: 9,03 zł
Cytat:
W sumie na zapasach na koniec 2014 r. leżało łącznie gruntów za 276 mln zł (w tym 128 przeniesionych). i to tak naprawdę one determinują nam to co się teraz dzieje, bo one zostały objęte odpisem w 2015 r. czy to jako towary, czy produkcja w toku. Wartość tych gruntów można to przeliczyć na ok. 4600 mieszkań. W 2015 wprowadzono do oferty 1250 lokali, w 2016 1000 lokali, w 2017 r. 1600 lokali. A zatem do tej pory mamy 3800 lokali z 4600. Licząc z obecnym rokiem będzie 4200 i tym samym można się spodziewać, że ostatnie mieszkania obarczone odpisami, które mogą mieć zerową lub niską marżę wyjdą w roku 2020/2021.


Z tym się zgodzę. Moim zdaniem liczba mieszkań wprowadzonych do oferty będzie jednak większa w 2018 r. niż 400, bo już wprowadzili w lipcu 2018 r. jeden projekt (119 mieszkań wprowadzili w Olsztynie 31.07.2018 r.).

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,792 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d