pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 3,27 zł (-16,58%) 17-01-2020 17:02
marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 14 czerwca 2018 16:29:11 przy kursie: 8,55 zł
mówi Dariusz Krawczyk

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 14 czerwca 2018 17:08:00 przy kursie: 8,55 zł
Krawczyk powiedział to:
Cytat:
Prowadzimy intensywne prace nad komercjalizacją i sprzedażą dwóch biurowców w kompleksie Wilanów Office Park w Warszawie. Analizujemy oferty najmu i szukamy najlepszych rozwiązań.

W tym sformułowaniu nie ma nic o tym że szukają inwestora.

Ta część:
Cytat:
Przez ostatnie lata spółka szukała inwestora, ale ze względu na zawyżoną księgowo wartość aktywów potencjalni chętni rezygnowali. W przyszłym roku zamierza wyczyścić bilans banku ziemi, co zwiększy jej atrakcyjność dla potencjalnych nabywców

To już jest komentarz dziennikarski

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 14 czerwca 2018 18:14:04 przy kursie: 8,55 zł
W końcu ty też dziennikarz wave


marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 15 czerwca 2018 00:10:09 przy kursie: 8,55 zł
Może nas dotyczyć

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd Murapol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży pakietu 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding S.A. ("Skarbiec Holding") o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Skarbiec Holding. Realizacja transakcji planowana jest na najbliższe dni, przy czym do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały podpisane żadne dokumenty transakcyjne, w związku z czym Spółka zastrzega, iż prowadzenie negocjacji na tym etapie nie oznacza, iż transakcja sprzedaży akcji Skarbiec Holding zostanie zrealizowana.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 15 czerwca 2018 20:43:31 przy kursie: 8,85 zł
POLNORD - analiza techniczna

Wykres sporządzono w trakcie sesji i nie uwzględnia on dzisiejszego zamknięcia. Nie ma to jednak wpływu na ocenę sytuacji technicznej oraz prognozę dalszego rozwoju wydarzeń. Kurs akcji spółki Polnord odrabia straty spowodowane tegoroczną przeceną. Sytuacja techniczna w ostatnich tygodniach istotnie poprawiła się. Graczom udało się nie tylko naruszyć sekwencję opadających szczytów, ale i przebrnąć przez strefę wiosennej konsolidacji, stanowiącej do niedawna opór. Na dzisiejszej sesji kurs akcji przełamał linię spadków i zamknięcie wypadło powyżej chmury Ichimoku. Jest to pozytywny sygnał, a więc prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżki jest bardzo wysokie.

Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 8,10 zł, natomiast opory plasują się na 9,28 zł oraz 9,60 zł. Pokonanie tego pierwszego znacząco zwiększy szanse na całkowite zniesienie tegorocznej przeceny.


kliknij, aby powiększyć

Hans666
Dołączył: 2014-07-15
Wpisów: 10
Wysłane: 21 czerwca 2018 20:31:09 przy kursie: 9,04 zł
Ciekawe kto kupił akcje od Murapolu jest jakies info?

missmach
Dołączył: 2018-06-22
Wpisów: 1
Wysłane: 22 czerwca 2018 19:46:24 przy kursie: 8,74 zł
Witam na tym forum. Do tej pory pisałem na bankierze, ale tam strasznie ciężko pogadać na poziomie. Tutaj postów jest mało, ale za to jest merytorycznie. Boo hoo!
Chciałem Was zapytać o zdanie w temacie "ścigania" byłych członków zarządu. Dziś Polnord podjął uchwały z którym można się zapoznać tutaj: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Uchwały dotyczące Wesołowskiego, Sznajdera i Podgórskiego przez dużych podjęto w zasadzie jednomyślnie.

Wydawało mi się, że uchwała w tej kwestii jest dlatego, że fundy mają różne zdania, ale głosowanie mówi inaczej. I teraz pytanie moje brzmi: Czemu do ścigania za zarzucane czyny trzeba podjąć uchwałę na WZA, a nie zrobiono tego w "normalnym" trybie? Z góry dzięki za odpowiedź

Moderator:
Zmieniono link na wewnętrzny
Edytowany: 26 czerwca 2018 14:15

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 133
Wysłane: 22 czerwca 2018 21:58:56 przy kursie: 8,74 zł
Nie wiem ale teraz po głosowaniu, gdzie byli obecni wszyscy liczący się akcjonariusze "grubasy" wiadomo że są zgodni co do owego ścigania i mają to "na piśmie". Może o to im chodziło? Normalnie raczej mogliby złożyć zawiadomienie ot tak.

darektomczyk
Dołączył: 2013-12-06
Wpisów: 79
Wysłane: 23 czerwca 2018 07:45:53 przy kursie: 8,74 zł
Możliwe, że głosowanie tej sprawy na WZA wynika ze statutu spółki. Jak na szybko patrzę to "dochodzenia roszczeń" nie ma w prowadzonej działalności i czynność ta wykracza ponad normalny zarząd. Dodatkowo zgodnie ze statutem do reprezentowania spółki w sporach z członkami zarządu jest RN. Możliwe, że RN chciała mieć do tego silny mandat i mieć potwierdzenie w głosowaniu. Akcjonariusze spółki często nie są jednomyślni i przykładowo na poprzednim walnym parę uchwał co do zmian statutu zostało odrzuconych - głosy rozłożyły się po połowie.

magellan
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 110
Wysłane: 23 czerwca 2018 22:51:00 przy kursie: 8,74 zł
missmach
Cytat:
Czemu do ścigania za zarzucane czyny trzeba podjąć uchwałę na WZA, a nie zrobiono tego w "normalnym" trybie?


pomieszałeś prawdopodobnie pojęcia z różnych obszarów prawa

Zawiadomienia o uzasadnionym popełnieniu przestępstw zostały już złożone (prawo karne), a same
Uchwały nie dotyczyły "ścigania za zarzucane czyny", a "jedynie" dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód, które mogły powstać w wyniku tych przestępstw - w uchwałach bowiem
Cytat:
Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki Pana
Piotra Wesołowskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy
sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę
zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport
bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki....


Niemniej dziwi to odwołanie się do Walnego Zgromadzenia - przecież jeżeli jest szkoda, a tu zarząd sugeruje, że nawet duża, to oczywiste jest, że każdy zdrowo myślący właściciel będzie chciał, aby walczono o jego złotówki jeżeli są ku temu podstawy.
Inna sprawa, że takie dochodzenie to duże koszty i czas, i ryzyko wyjścia na zero, wiec raczej w tym kontekście zarząd powinien oczekiwać zgody akcjonariuszy, czy wyrażają zgodę na nadzwyczajne wydatki - ale akurat o tym problemie zarząd nic nie wspomniał - zero symulacji wyliczeń, zero kwot.

Więc wygląda to raczej na typowy du..pochron, bo być może zarząd ma obawy, że wszczęte sprawy karne nie dowiodą wcale winy/przestępstwa, a tym samym udowodnienie odpowiedzialności i dochodzenie naprawienia szkód na gruncie cywilnym znacznie się skomplikuje - i aby nie być rozliczonym w przyszłości za stratę kasy i czasu na dochodzenie zarząd wykombinował sobie zbiorową odpowiedzialność za tę decyzję.


Edytowany: 23 czerwca 2018 22:56


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 26 czerwca 2018 14:08:02 przy kursie: 8,72 zł
Zamiast spekulować najlepiej poczytać Kodeks Spółek Handlowych, a dokładnie art 393:
Cytat:
Art. 393. KSH
Sprawy wymagające podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej

Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych § 2;
6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 ograniczenia w nabywaniu akcji własnych przez spółkę § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 ograniczenia w nabywaniu akcji własnych przez spółkę § 1 pkt 8;
7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 umowa o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysków.

https://www.lexlege.pl/ksh/art-393/
Edytowany: 26 czerwca 2018 14:08

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 28 czerwca 2018 07:21:13 przy kursie: 8,58 zł
Hanapeta Holdings Co Limited z siedzibą na Cyprze przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Polnordu - podał Polnord w komunikacie.

Jak podano w komunikacie, Hanapeta Holdings Co Limited nabył w dniu 21 czerwca 2018 r. 1.799.087 akcji Polnordu w ramach transakcji pakietowych zawartych poza systemem notowań ciągłych. Nabyte akcje stanowią 5,50 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniają do wykonywania 1.799.087 głosów, co stanowi 5,50 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Wcześniej Hanapeta Holdings Co Limited nie posiadał akcji Polnordu. (PAP Biznes)

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 133
Wysłane: 28 czerwca 2018 08:49:30 przy kursie: 8,58 zł
Może jednak wszystko zostało w rodzinie?

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 478
Wysłane: 4 lipca 2018 12:07:33 przy kursie: 8,86 zł
Zakładam, że Murapol zaparkował akcje. Zmiany w RN Murapolu mogą jednak też wskazywać na zmianę koncepcji co do Polnordu.

Polnord wprowadził następne mieszkania do oferty zgodnie z planem.

www.money.pl/gielda/wiadomosci...

Raport za 1 kwartał 2018 r. wskazywał na 120 mieszkań na tym projekcie. Faktycznie będzie 113.

W drugiej połowie roku liczba projektów wprowadzonych do sprzedaży ulegnie zwiększeniu. Spowoduje to prawdopodobnie możliwość rozwiązania rezerw i polepszy wyniki finansowe spółki.

Czekamy teraz na info o sprzedaży biurowców. PLN się osłabiło wobec EUR a więc warunki ekonomiczne są sprzyjające do realizacji transakcji sprzedaży.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 478
Wysłane: 10 lipca 2018 13:27:14 przy kursie: 8,60 zł
POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ), informuje, iż w I półroczu 2018r. Grupa Kapitałowa Polnord ( Grupa ) sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 497 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego 199 lokali zostało sprzedanych w II kwartale 2018 r.

Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wyniesie 535 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 wyniesie 213 lokali.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Liczba lokali rozpoznanych w wyniku cieszy.

Reszta bez rewelacji. Sprzedaż w II kwartale 2018 r. niższa niż w II kwartale 2017 r. Spółka jednak nie wprowadziła żadnego nowego projektu do sprzedaży w I połowie 2018 r. o ile dobrze pamiętam. W ten sposób można wyjaśnić częściowo znaczny spadek sprzedaży w I półroczu 2018 r. w relacji do I połowy 2017 r. Czas pokaże jaka będzie rzeczywistość II połowy 2018 r. Czas na realizację planów i odbudowanie oferty.
Edytowany: 10 lipca 2018 13:32

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 12 lipca 2018 15:34:39 przy kursie: 8,85 zł
Nie wiem też dlaczego cieszy Cię 20 proc. spadek rozpoznań w II kw., ale moim zdaniem kwartalne rozpoznania nie mają większego znaczenia dla oceny i wyceny spółki, przeciwnie do bieżącej sprzedaży. Ta kwartalnie spadła o 37 proc. r/r. przy spadku rynku o 10 proc. (szacunki własne na podstawie danych giełdowych deweloperów). Nie da się tego spadku wytłumaczyć jedynie brakiem wprowadzania nowych lokali do oferty, bo ona wcale nie była taka mała. Jeśli za średnią ofertę w kwartale weźmiemy średnią z początku i końca plus sprzedaż podzieloną przez 90 to oferta w 2 kw. wynosiła 1005 lokali i była niższa o 20 proc. niż oferta w 1 kw. roku, natomiast sprzedaż spadła w stosunku do 1 kw. o 33 proc. Efektywność sprzedaży zmniejszyła się do poziomu 20 proc. z notowanych wcześniej poziomów 25-27 proc. Skoro nie wprowadzono do sprzedaży żadnego nowego mieszkania, a oferta w I i II kw. była podobna w sensie projektów, to musiało się stać coś jeszcze.
Podejrzewam, ze Polnord na posiadanych projektach po prostu podniósł ceny mieszkań. Skoro w nowych projektach konkurentów ceny są wyższe (wzrost kosztów wykonastwa i gruntów musi być jakoś skompensowany), to spółka pewnie próbuje sprzedawać drożej to co ma w swojej ofercie. To dość racjonalne z biznesowego punktu widzenia i tłumaczy spadek sprzedaży wyższy od zakładanego i wynikającego z oferty.


kliknij, aby powiększyć


Myślę też, że podwyżki cen to papier lakmusowy dla nowych projektów i opłacalności ich wprowadzania. Zachowanie konsumentów odpowiada na pytania czy warto wprowadzać nowe projekty z wyższym kosztem i wyższą ceną sprzedaży, czy cena będzie nie do zaakceptowania dla nabywców, których zdolność kredytowa ma swoje granice.
Edytowany: 12 lipca 2018 15:36

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 478
Wysłane: 12 lipca 2018 16:45:19 przy kursie: 8,85 zł
Cytat:
Liczba lokali rozpoznanych w wyniku cieszy.


Nie pisałem tylko o II kwartale tylko o I półroczu. O tym mówi wklejony komunikat. Do wyników kwartalnych nie przywiązuję nadmiernej wagi. Pokazują kierunek w jakim podążą spółka jeżeli wyniki są powtarzalne. W przypadku Polnordu sprzedaż spada i będzie spadać jeszcze co najmniej I kwartał.


Cytat:
W ten sposób można wyjaśnić częściowo znaczny spadek sprzedaży w I półroczu 2018 r. w relacji do I połowy 2017 r.


Napisałem we komentarzu, że spadek sprzedaży częściowo da się wyjaśnić brakiem nowych projektów. Nie dywagowałem nad innymi czynnikami.

Uważam jednak, że na nowych projektach w pierwszej kolejności sprzedają się najbardziej atrakcyjne mieszkania i to napędza naturalnie sprzedaż. Skoro nie było nowych projektów spółka dysponowała ofertą mniej atrakcyjną dla potencjalnych klientów, co ma przełożenie na sprzedaż. Dlatego właśnie śmieszą mnie ogłoszenia developerów - ostanie mieszkania na projekcie xxx. To oznacza, że zostały już same gnioty, których nikt nie chciał. Takie ogłoszenie nie zachęca mnie więc do zakupu mieszkania. Angel

Nie wiem, czy Polnord podwyższył ceny na zrealizowanych projektach jakie ma w ofercie. Przypuszczam, że jest tak jak piszesz czyli że to prawda. To również ma wpływ na wielkość sprzedaży.

A trzeci czynnik to możliwość kupowania mieszkań przez klientów. Czytałem, że około 71% mieszkań jest kupowanych za gotówkę. Liczba takich klientów jest ograniczona, a ci co kupują na kredyt nie chcą płacić więcej niż by zapłacili np. 12 miesięcy temu. Stąd spadek popytu. Oczywiście to spekulacje.

Liczę natomiast na zmianę danych dotyczących sprzedaży w II półroczu 2018 r. (pewno IV kwartał). Komentarz Prezesa mówił o braku zwiększania oferty jeżeli projekt nie będzie rentowny. Mają swoją firmę budowlaną ale w ten sposób nie urosną do 500 mln zł przychodów. To był zły komunikat w mojej ocenie.

Oczywiście czekam na info dotyczące sprzedaży biurowców. Z jednej strony osłabienie złotówki w stosunku do 31.12.2017 r. powinno pomóc zamknąć transakcję. Z drugiej strony najem staje się bardziej rentowny bo czynsze są zapewne w ekwiwalentem EUR. Racjonalnie trzeba liczyć się z tym, że sprzedaż biurowców będzie miała miejsce pod koniec 2018 r. Sytuację zmienić może tylko dobra oferta ich kupna.

Spółki giełdowe Polnord, Prochem etc. chcą sprzedać biurowce. Pytanie o yield-y możliwe do uzyskania jest kluczowe.
Edytowany: 12 lipca 2018 17:00

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 478
Wysłane: 15 lipca 2018 22:32:13 przy kursie: 9,00 zł
Jeżeli chodzi o 500 mln zł przychodów to Zarząd Polnordu jak sądzę miał na myśli sprzedaż mieszkań wraz z asset deal biurowców w jednym roku tj. bieżącym roku. Liczą więc na około 370-380 mln zł ze sprzedaży mieszkań w tym roku.

Niestety sprzedaż biurowców to będzie jednorazowy strzał.

Zakładając ograniczenie oferty przez Polnord w tym roku (z uwagi na za wysokie stawki), wysokie przekazania oraz sprzedaż biurowców to spółka wygeneruje spore środki na wypłatę dywidendy. Prezes ma spoko akcji więc może być za wypłatą znacznej dywidendy, szczególnie że notowania akcji nie napawają optymizmem. W przypadku dywidendy to oczywiście spekulacje ale chyba ten scenariusz może być realizowany.anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 16 lipca 2018 09:04:25 przy kursie: 8,72 zł
@1ketjoW
1. Polnord nie zamierza mieć własnej firmy budowlanej. Polnord Construction został powołany tylko do realizacji projektów po KB Dom. Prezes mówił, że co najwyżej zrobią jeszcze jeden czy dwa projekty i zostaną wygaszani.

2. Zupełnie nie zgadzam się z tezą, że strategiczne 500 mln zł przychodów zawierać miało sprzedaż biurowców. Zauważ, że jednocześnie zakłada się roczną sprzedaż na poziomie 1500 mieszkań. Według raport REAS ceny w Warszawie w ciągu ostatniego 1,5 roku to 7800-8500 zł za mkw., w Trójmieście 6500 - 7500 zł za mkw. Przyjmując średnią na poziomie 7000 tys. i średnią powierzchnię na 50 mkw. dostajemy przy sprzedaży 1500 mieszkań oczekiwane przychody na poziomie 562 mln zł. W momencie ogłaszania strategii można było mniemać, że sprzedaż 1500 przekładać się będzie na rozpoznania w tej okolicy. Przychody mają wynieść tyle w 2019 r., a to się niestety chyba nie uda patrząc na terminy zakończenia projektów, choć mogłoby się udać gdyby nieco inaczej wyglądał rozkład uruchamiania nowych projektów w 2017 r.

3. Obecna sprzedaż i ewentualne wprowadzenie większej liczby projektów w 2h18 to wyniki roku 2020 i 2021
1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 478
Wysłane: 16 lipca 2018 11:12:45 przy kursie: 8,72 zł
W 2017 r. spółka sprzedała (umowy rezerwacyjne 1.389 lokali) w wyniku rozpoznała 1.126 co pozwoliło na wygenerowanie przychodów ze sprzedaży mieszkań na poziomie 273.960 mln zł. Spółka aby osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 500 mln zł ze sprzedaży mieszkań, a więc sprzedaży rozpoznanej w wyniku musiałaby sprzedać w ciągu roku 2.055 mieszkań. (zakładając taką samą strukturę sprzedaży). Moim zdaniem nie jest to możliwe w najbliższym czasie.

Zakładając, że sprzedaż rozpoznana w wyniku będzie w 2018 r. wyższa o 30% od tej z 2017 r. mamy sprzedaż lokali na poziomie 1.463 lokale. Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosą więc około 360 mln zł. Sporo brakuje do 500 mln zapowiadanych przez Prezesa. Ta luka da się wypełnić tylko przychodami, ze sprzedaży biurowców w 2018 r.

Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży w 2018 r. około 1.800 lokali. W 2018 r. ani w 2019 r. spółka nie osiągnie zapowiadanego poziomu ze sprzedaży mieszkań na poziomie 500 mln zł. Czy uda im się osiągnąć 500 mln przychodów do 2021 r.? Zakładam, że to możliwe ale trudne do zrealizowania, na co wskazuje komentarz Prezesa, że nie będą realizować projektów jeżeli nie będą mieli zapewnione założonej marży. Komunikat jednoznacznie wskazuje na możliwość ograniczenia oferty a więc i sprzedaży w przyszłości.

Nie wierzę również z biznesowego punktu widzenia w wygaszanie działalności Polnord Construction. Jakie widzisz uzasadnienie biznesowe dla wygaszania działalności, która de facto podnosi rentowność Polnordu na realizowanych projektach. Prezes ostatnio wspominał, że stawki budowlane wzrosły bardzo wyraźnie (ca 30-40%) i stały się nieakceptowane. Jeżeli wygasiliby działalność Polnord Construction to jakie pozostałyby im argumenty negocjacyjne z podwykonawcami.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,667 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d