pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

dreamer

dreamer

Ostatnie 10 wpisów
Nabycie 20 mln akcji po 5gr przez Członka Zarządu

Cytat:
Zarząd Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 15 grudnia 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014, przez Iwonę Rogowską, tj. osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Iwonę Rogowską dnia 15 grudnia 2017 roku 20.000.000 akcji na okaziciela serii E Emitenta.
Transakcji dokonano poza systemem obrotu.

Pani Iwona Rogowska pełni funkcję Członka Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Czy mógłby ktoś bardziej ogarnięty powiedzieć, jak zmieni się bilans firmy po podpisaniu umowy sprzedaży za kwotę 14 mln?

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Obecna kapitalizacja rynkowa Velto to 9 mln zł.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ

Cytat:
W trzecim kwartale roku 2016 spółka Presto S.A. bez problemów prowadziła swą standardową działalność operacyjną, a więc produkcję systemów kominowych oraz urządzeń wykorzystywanych przy budowie kominów.

Presto prowadzi również nowy program motywacyjny dla handlowców mający na celu promowanie marki Presto i zwiększenie sprzedaży zestawów kominowych.

Środki pieniężne na koniec okresu w trzecim kwartale 2016 r. wynoszą ok. 1,9 mln zł.
Zysk całej grupy za III kwartał 2016 narastająco to 146 tys zł. Ogólny cash-flow jest dodatni.

Spółka zależna od Emitenta Presto Technologie sp. z o.o. złożyła również wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego z przeprowadzeniem prac w celu opracowania bloczków keramzytowych z innowacyjnym wypełnieniem izolacyjnym.


biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...(49-2016)-raport-kwartalny-za-trzeci-kwartal-2016-roku

Co myślicie o spółce?

Zastanawiam się nad działalnością gospodarczą. Jak wygląda sytuacja w przypadku przeniesienia papierów z konta osobistego na konto firmowe? Mógłby ktoś wytłumaczyć ten zabieg księgowy krok po kroku? Będę bardzo wdzięczny.

A co z wezwaniem Think

Podobno Vectra chciała ogłosić po 5,41 zł/akcję

Podsumowując, wyniki są lepsze niż można było oczekiwać. Obecne spadki nałezy wykorzystać do akumulacji. Takie moje zdanie king

Co dalej z tą spółką ? Kiedy zacznie wypłacać dywidendę i wróci na parkiet ?

Czy ktoś byłby może zainteresowany nabyciem drobnego pakietu na umowę c-p?

Nie napisałem, że to jest łatwo tylko że niektórzy właśnie zarabiają na groszowych akcjach wyczekując odpowiedni moment i w krótkim okresie czasu wyciągają do 500% inwestując nie koniecznie duże kwoty ale zysk jest odczuwalny i da się z tego utrzymać. A więc pozostawiłbym wybór inwestorom w jakie spółki chcą inwestować pozostawiając spółki groszowe na GPW. Bo sam resplit sprawy nie rozwiąże, muszą być zmiany fundamentalne w samej spółce. Niektóre spółki musiały robić 3 scalenia, żeby cena była powyżej 50gr pomijając tu kwestie utraty kapitału z nimi związaną.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcą w kwestii pojedynczej ceny za akcję. Na miejscu prezesa nie ingerowałbym się w to. A nawet zabroniłbym scalenie akcji. Jeżeli zarządu zależy na tym, żeby akcję były notowane na rynku to niech bez resplitów spróbuje podnieść cenę. Sporo inwestorów tylko i interesuje się walorami, na których można zyskać, a ryzyko straty minimalne, mam tu na myśli spółki groszowe.

Czy ktoś mógłby skomentować wyniki za 3Q

Wyglądają na przyzwoite

Cytat:
W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 462 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych osiągnięte przez park handlowy w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniósł w III kwartale 2015 roku 327 tys. zł, a wynik netto Grupy 364 tys. zł. Decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę kapitałową Molmedica miały postęp komercjalizacji posiadanych przez spółki zależne obiektów handlowych oraz prowadzone postępowanie upadłościowej jednostki dominującej oraz spółki zależnej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA.


gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/com...

Jest info, chyba do 50gr powinno dojść, a dalej się zobaczy.

Najgorsze chwile spółka ma już za sobą

Cytat:

Raport Bieżący nr 19/2015

Zarząd Spółki Molmedica S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do toczącego się postępowania upadłościowego Emitenta informuje, iż w dniu 04 listopada 2015 roku, w trakcie rozmowy telefonicznej z sekretariatem XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (dalej: „Sąd”), powziął wiadomość, iż w dniu 02 listopada 2015 roku Sąd uchylił Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta (sygn. GU 24/15) oraz umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki (sygn. GU 533/15).


gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/com...

Czy znany już termin notowań PP?

MIDAS SA Złożenie przez Aero2 Sp. z o.o. kolejnych zamówień na usługi świadczone przez Polkomtel, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Midas S.A.

Cytat:

Raport bieżący 16/2015

Zarząd Midas S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 dotyczącego zawarcia przez podmioty z Grupy Kapitałowej Midas w relacji z Polkomtel Sp. z o.o. ("Polkomtel") umów przekraczających wartość 10% kapitałów własnych Spółki informuje, iż powziął w dniu 10 czerwca 2015 r. informację o przyjęciu przez Polkomtel złożonych przez Aero2 Sp. z o.o. ("Aero2") w dniu 10 czerwca 2015 r. kolejnych zamówień na usługi świadczone przez Polkomtel na rzecz Aero2.

W konsekwencji przyjęcia złożonych zamówień łączna wartość zamówień złożonych i zawartych od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia publikacji tj. 10 czerwca 2015 r. włącznie, przez podmioty z Grupy Kapitałowej Midas w relacji z Polkomtelem, wyniosła 323 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Zamówieniem o najwyższej wartości spośród zamówień jest zamówienie z dnia 10 czerwca 2015 r. na usługi Transmisji typu SITE, którego wartość wyliczona w oparciu o 5-letni okres świadczenia objętych tym zamówieniem usług wynosi 253 mln zł ("Zamówienie"). Zamówienie złożone zostało w ramach realizacji umowy o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, zawartej przez Aero2 w dniu 30 marca 2012 r. z Polkomtel, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012 ("Umowa"). Usługi Transmisji typu SITE objęte ww. Zamówieniem będą świadczone na warunkach opisanych w Umowie w każdej lokalizacji przez okres pięciu lat, liczonych od daty, w której Polkomtel zgłosi gotowość świadczenia usług w danej lokalizacji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych - w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień i umów za znaczące Spółka przyjmuje 10% kapitałów własnych Spółki.


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Sądzę, że PTI sprzedawało za wszelką cenę. Akcję zostały zebrane przez swoich i teraz powoli wróci na jakieś 2 pln Pray

Przecież w spółce nic złego się nie wydarzyło, tak mi się wydaje.

Co sądzicie o spółce ?

Ostatnia paniczna wyprzedaż zachęca do zakupu

Coraz głośniej robi się o spółce. Chyba warto zainteresować się spółką, co o tym sądzicie ?

inwestycje.pl/wyniki_spolek/Gr...

Witam,

co sądzicie o tej spółce Think

Leszczor napisał(a):
Skoro już poruszyłeś temat niemiecki, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że oni właśnie od jakiegoś czasu grają na jak najtańsze zebranie akcji z rynku i maksymalne powiększenie swoich udziałów. Pytanie tylko, jak tanio chcą akumulować papier, czyli do jakiego poziomu pozwolą kursowi spaść - ergo, gdzie nastąpi ostateczny dołek i odwrócenie trendu - kto to wyczuje/trafi - zyska najwięcej thumbright


Po co kupować z rynku, jeżeli można sobie nadrukować po 1pln Dancing

Zaczyna się nowe życie spółki

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Jak sądzicie, wyjdzie spółka z tarapaty Think

wiadomosci.stockwatch.pl/rada-...

Czy wiadomo coś na temat dotacji, kiedy ogłoszą ?

Raport www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Wg. mnie spółka dynamicznie rozwija się i jest mocno niedowartościowana. Czy dobrze odebrałem raport ?

Czy byłby ktoś chętny odebrać ode mnie te akcje w drodze cywilno prawnej. Potrzebuje pilnie pieniądze i muszę sprzedać te akcję. Piszcie na email, rozważę każdą ofertę

Skoro DM zainteresował się tą spółką to chyba warta uwagi.

Z raportu za 3Q wynika, że spółka nie jest zadłużona, a wartość księgowa jest na poziomie 3 zł.

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Wczoraj mieliśmy info, że fund UNITED S.A. przekroczył próg 5%

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Chyba źle nie powinno być Think

Dom Maklerski PKO BP Analiza Techniczna Global Energy

Docelowy poziom 1.84pln/akcje

Cytat:
Dom Maklerski PKO BP dokonał analizy technicznej Global Energy. „Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost Global Energy, który może sugerować zakończenie korekty i powrót trendu wzrostowego” – można przeczytać w opracowaniu.


globalenergy.pl/dom-maklerski-...

Teraz czekamy na zaksięgowanie ponad 50mln zł z tytułu odszkodowania co daje 14gr/akcjehello1

Klasyczne zaniżanie przed odpalem blackeye

Pójdzie w ślady HBP i PBG blackeye

Co sądzicie o obecnej sytuacji w spółce? Do kiedy muszą odwołać się od decyzji? Czy Stowarzyszenie robi coś w tym kierunku? Orientuje się ktoś ?

Co sądzicie o obecnej sytuacji w spółce? Wydaje mi się, że ktoś cały czas majstruje przy wycenie. Może chcą obniżyć średnią i zdjąć z rynku.

Cena jak za bankruta, ale spółka z pewnością nią nie jest - wykupiła obligacji i wchodzi w nowy obszar działań - mikrosferę.

Zarząd zaczął odpowiadać na pb.pl.

Może doszedł do wniosku, że chyba najwyższy czas i trzeba ratować zachowanie kursu.

notowania.pb.pl/pytania/PLEFH0...

Uważam, że wszystkie źle informacji są już w cenie. Teraz może być już tylko lepiej

Jak odbierać zmianę Zarządu ?

To jest pozytywnie dla spółki i jej akcjonariuszy?

Cytat:
Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 roku Pan Riad Bekkar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz Pani Izabela Gałązka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniu 12 lipca 2012 roku powołała w skład Zarządu:

1. Pana Wiesława Miguta, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu

2. Pana Michała Tobera, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Pan Wiesław Migut jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Jest założycielem wielu spółek z branży medialnej i wydawniczej m.in. IDG Poland, ComPress SA, MM Conferences SA oraz Migut Media SA. Wydawca wielu tytułów m.in. miesięcznika Businessman.pl oraz czasopism branżowych Villa, Audio-Video, IT Reseller, Raport Teleinfo 500, Raport Teleinfo 100. Jest twórcą Businessman Institute - centrum konferencyjno-szkoleniowego w Warszawie.

Pan Michał Tober jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym. W latach 2001 - 2003 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznikiem prasowym rządu. W latach 2003 - 2004 był wiceministrem kultury. Poseł na Sejm RP IV i V kadencji. Od 2008 roku związany z grupą JW PROJAN - najpierw jako doradca zarządu, a następnie jako wiceprezes Zarządu WorldIT Systems Sp. z o.o.


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Gdzie można dowiedzieć się, czy zostały złożone zażalenia. Czy należy rozumieć, skoro do tego czasu nic nie zostało podane do publicznej wiadomości, to układ już jest prawomocny?

macgregor napisał(a):
Drżyjcie narody, do złotówki tuż tuż.


A dalej to już z górki.

Sądząc po obrotach, pewnie wkrótce dowiemy się o jakimś nowym inwestorze

Może być konwersja, a może być i emisja dla branżowego lub finansowego.

Wybiera się ktoś na WZA?

W uchwale na ZWZ mamy punkt warunkowe podwyższenie kapitału. Czyżby znaleźli się chętni na objęcie akcji? Aktualnie cena nom. wynosi 23gr.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Wg. mojego rozumowania to zamierzaja skupic pozostale akcje, czyli od drobnych, wlasnie po 6.15pln/akcje bez zadnej redukcji

Okresy zamknięte chyba nie dotyczą w sytuacjach skupu akcji własnych zapowiadanego przez spółkę.

Uprawomocnienie układu i mocne odbicie blackeye

Spolka zaczyna nowe zycie i bedzie wehikulem inwestycyjnym.

www.parkiet.com/artykul/7,1125...


Teraz nie ma co patrzyć na przeszłość firmy, giełda wycenia przyszłość a ta jest obiecująca. Dzisiejsza cena jest śmieszna, akcje powinni kosztować co najmniej 5 razy tyle, czyli 80gr.

Z moich obserwacji wynika, ze ktoś majstruje przy kursie, próbuje zaniżyć i wywołać panikę żeby jak najtaniej i jak najwięcej zebrać z rynku. Przez cala sesję handel odbywał się na 8gr, ale na dogrywce ktoś zdecydował sprzedać niewielki pakiet akcji tym samym zamykając kurs na 7gr. Chyba nie liczył na to, ze ktoś będzie odbierał mu te akcje po 8gr.

Chwilowy spadek, nie warto tym się przejmować.

Zobowiązanie krótkoterminowe zmniejszyło się o 10mln, a zysku przecież chyba nikt nie oczekiwał. Uważam, ze rynek oczekiwał gorszy raport, akcje zostały zbyt mocno przecenione i teraz należy odreagowanie tych spadków.

Raport za 3Q

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Wg. mnie jest lepiej niż można było zakładać. Teraz pozostaje zaczekać na układ i załapać się na odbicie. Czy nie warto czekać bo można nie zdążyć załapać się na aktualną promocję.

Co o tym sadzicie ?

No i doczekaliśmy jakiegoś dobrego infa ze spółki.

Cytat:
Zarząd IZNS Iława S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o podjęciu przez organy Spółki negocjacji z prywatnym inwestorem ("Inwestor"), dotyczących warunków i sposobu przeprowadzenia transakcji nabycia od Inwestora pakietu 100% akcji w kapitale zakładowym jednego z wiodących producentów w branży spożywczej w Polsce, którego roczne przychody wynoszą kilkaset milionów złotych. Akcje te mają zostać nabyte przez Spółkę w zamian za podlegający negocjacjom pakiet akcji Spółki, wyemitowanych i zaoferowanych Inwestorowi. Zasady prowadzenia negocjacji określone zostały w Liście Intencyjnym zawartym przez Spółkę z Inwestorem w dniu 31 października 2011 r. Strony Listu Intencyjnego przyznały sobie prawo wyłączności w prowadzeniu negocjacji do dnia 31 marca 2012 r.


www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 28.10.2011 r. spółka zależna Miranda z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Turku, podpisała aneks do umowy z Inspektoratem Uzbrojenia, podpisanej
w dniu 30.12.2010 r., dotyczącej dostawy wielozakresowych pokryć maskujących Berberys. Podpisany aneks zwiększa wartość dostawy o 15.250.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Łączna wartość umowy brutto z Inspektoratem Uzbrojenia po zawarciu aneksu wynosi 22.475.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), z czego z terminem realizacji na dzień 15.12.2011 r. przypada zamówienie o wartości 20.081.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Skoro już wiadomo szczegóły układu, to teraz powinniśmy odbijać. Tak by to miało wyglądać wg. mnie Think

Ciekawe rzeczy można przeczytać. Najbardziej podoba mi się ostatnie zdanie king

Najbardziej jednak ciekawy przywilej upadłego przedsiębiorcy w układzie z wierzycielami jest związany z wpływem ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny oraz wyroki arbitrażowe. Otóż na kanwie najbardziej dziś znanego w Polsce postępowania upadłościowego („układowego”) – spółki Elektrim SA – orzecznictwo sądowe stanęło na stanowisku, że z chwilą ogłoszenia upadłości klauzula arbitrażowa traci moc ze skutkiem wstecznym.
Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że przeciwko przedsiębiorcy, nawet w najbardziej oczywistej sprawie, nie można wytoczyć postępowania arbitrażowego, a wszelkie toczące się przeciwko niemu postępowania muszą zostać umorzone. Mało tego, już wydane krajowe wyroki arbitrażowe tracą całkowicie jakiekolwiek znaczenie, choćby wydano je przed ogłoszeniem upadłości! Jeśli więc, na przykład, orzeczenie arbitrażowe zasądzało od przedsiębiorcy obowiązek zapłaty wielomilionowych kwot, to wyrok taki, choćby stał się już prawomocny, nie będzie mógł zostać wykonany przeciwko upadłemu. Skuteczniejszą ochronę sądową przed wierzycielami – przy tej interpretacji sądowej – trudno sobie wyobrazić. Doprawdy, tak „upaść” to jak „powstać”

Źródło www.kkg.pl/system/application/...

Obowiązek ogłoszenia upadłości nie musi jednak oznaczać likwidacji spółki. Postępowanie upadłościowe może bowiem być toczne w dwóch wariantach: likwidacyjnym albo układowym. W przypadku wariantu likwidacyjnego majątek upadłej spółki zostaje wysprzedany przez syndyka, zaś uzyskane w ten sposób środki są rozdzielane pomiędzy wierzycieli spółki. Postępowanie układowe rządzi się odmiennymi zasadami. Jego celem jest zawarcie takiego porozumienia, które zapewni wierzycielom zaspokojenie ich wierzytelności na poziomie nie gorszym niż by to było w przypadku likwidacji majątku dłużnika, natomiast spółce pozwoli na przetrwanie i zmniejszenie obciążających ją zobowiązań. Jeżeli w skierowanym do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości uda się uprawdopodobnić, iż wykonanie takiego układu jest możliwe, wówczas sąd będzie zobowiązany do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

Wydaje mi się, ze jest właśnie dobry moment na zajęcie pozycji. Co o tym sadzicie? Niżej już raczej nie powinno zejść. To przecież jest upadłość układowa a nie likwidacyjna.

Wg. mnie to jest dobra informacja.

Wildze, ze nikt nie wkleił tego artykułu.


Ciech na walucie zarobi najwięcej


www.parkiet.com/artykul/7,1103...

Kurs powoli zaczyna odbijać, chyba warto zainteresować się spółka.

Chyba mamy pozytywne info Think

Spółka zapomniana, kurs spadł do absurdalnych poziomów, a tym czasem firma nie stoi w miejscu i wdraża nowe projekty.

Triton przygotowuje kompleks spa

weekend.pb.pl/2496502,69200,tr...

Co sądzicie, warto zainteresować się spółką Think

Wydaje mi się, że właśnie osiągnęliśmy dołek.

Jedną z przyczyn spadku mogą być lewary, a w tym przypadku bank wywala nie patrząc na kurs. Jak dziś nie pójdzie kolejny dzień w dół to chyba warto zajmować pozycję Think

Lotos wg. wskaźników jest 3 raty tańszy od Orlenu tym nie mniej ciągle spada, a Orlen odbija.

Czy są jakieś podstawy ku temu ?

Czy wiadomo kto stoi za spadkami ?

Czy sa jakies wiesci z WZA ?

Czyli chca zbierac po 10pln

Walczak jeszcze się nie skończył

bclass.pl/2397529,22949,walcza...

Ciekawy temat, ma ktoś coś do powiedzenia ?

Witam,

czy orientuje się ktoś, jak wygląda w praktyce wrzucanie kosztów zarządzania do kosztów uzyskania przychodu dla indywidualnego inwestora inwestującego na GPW?

Ostatnia coś o tym było w TVN CNBC ale nie załapałem czy to dla firm czy dla indywidualnych.

Chyba dobry poziom, zeby zajac pozycje. Co o tym sadzicie?

Wczoraj bylo info o pozyczce !

Kurs odniesienia PDA jest rownym dzisiejszemu kursu zamkniecia akcji.

Wklejam rekomendacje, poniewaz chyba nikt nie zauwazyl blackeye

Analitycy DM IDM SA, w raporcie z 28 stycznia, podnieśli
rekomendację dla JW Construction do "kupuj" z "trzymaj", podtrzymując jednocześnie cenę
docelową dla akcji spółki na poziomie 17,2 zł.

moja.nova.bossa.pl/popup.jsp?l...

Czy moglby ktos wytlumaczyc o co chodzi z tym wezwaniem Think

moja.nova.bossa.pl/popup.jsp?l...

Amica liczy na 5,5-6,5 proc. rentowności EBIT i 8,5-9 proc. rentowności EBITDA w '12 (opis)


moja.nova.bossa.pl/popup.jsp?l...

Zarząd Amiki planuje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję (opis)

10.12. Warszawa (PAP) - Zarząd Amiki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z
tegorocznego zysku na poziomie 3 zł na akcję - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami
prezes spółki, Jacek Rutkowski.
(PAP)

pel/ jtt/


Napisalem ze szybko powinnismy odrobic straty, bo ten spadek byl nieuzasadniony. W spolce nic zlego sie nie wydarzylo, a odwrotnie jest coraz lepiej. Wczoraj v tvncnbc byl wywiad i prezes mowil same dobre rzeczy, w poniedzialek leci do Chin dopinac kolejne kontrakty.

Petrolinvest wznowił prace wiertnicze w Kazachstanie na odwiercie Shyrak 1

06.12. Warszawa (PAP) - Spółka zależna Petrolinvestu, OilTechnoGroup, wznowiła prace
wiertnicze na odwiercie Shyrak 1 na koncesji w Kazachstanie - poinformował Petrolinvest w
komunikacie prasowym. Zarząd spółki prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami w sprawie
zawarcia umowy typu farm-out, określającej zasady współpracy przy poszukiwaniu i
eksploatacji węglowodorów na strukturze Shyrak.

... (PAP)

morb/ asa/

Cytat:
Dzień dywidendy został ustalony na 18 października 2010 r.
a dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 listopada 2010 r.


Akcje trzeba bylo posiadac 19.10 - 3dni, czyli 13.10.2010

Raport fantastyczny. Trzeba miec nadzieje, ze trend bedzie utrzymany king

Teraz sypia nie inwestorzy, a banki w ktorych te akcje sa ubezpieczeniem ratujac swoja kase - sytuacja jest podobna do paniki, wyrzucaja po kazdej cenie. Takie odnosze wrazenie. Teraz nie warto przewidywac dolka, a poprostu stac obok i obserwowac. Jak kurs zacznie odbijac zawsze zdazymy wskoczyc z powrotem

Wsparcie na poziomie polowy piatkowej swieczki wytrzymalo. Trzeba miec nadzieje ze uda sie jednak utrzymac te wybicie dluzej Anxious

Chyba wszystko przebieglo pomyslnie, bedzie emisja z PP.

Cytat:
29.10. Warszawa (PAP) - Analitycy DM IDM, w raporcie z 21 października, obniżyli rekomendację dla akcji Ciechu do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową obniżyli do 24,0 zł z 42,90 zł.

Rekomendacja została wydania przy cenie 20,6 zł, a w czwartek na zamknięciu giełdy były one warte 19,65 zł. (PAP)

Z technicznego punktu znajdujemy sie na wsparciu dlugotrwalej linii trendo wzrostowego.

Luka z 21.06 tez zostala domknieta.

Moze teraz w koncu odbijemy Pray

Witam


kliknij, aby powiększyć


Czy wiadomo o co chodzi z ta spolka ?

Ze spolki plyna coraz to lepsze wiadomosci, wykres wyglada zachecajaca a nikt nie interesuje sie nia Anxious

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 13 października 2010
Ostatnia wizyta: 14 marca 2019 10:22:14
Liczba wpisów: 89
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,975 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +155,99% +31 197,07 zł 51 197,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d