pixelg
IDEABANK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IDEABANK [IDA]

AKTUALNY KURS: 1,588 zł (+0,00%) 30-12-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 18 grudnia 2018 21:34:22 przy kursie: 2,60 zł
Czyżby lekko zauważalna poprawa? Lokata beztroska spadła z 3.9% do 3.3%.

Mniej trosk?

piterson
piterson PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-12-18
Wpisów: 44
Wysłane: 18 grudnia 2018 22:57:50 przy kursie: 2,60 zł
Gdzie tam, Lokacie beztroskiej obniżyli oprocentowanie, ale wprowadzili "Lokatę Hit", parametry i oprocentowanie to samo 3,9%.

Ogólnie patrząc na najwyżej oprocentowane lokaty:
www.tanie-konto.pl/ranking-lok...
banki Czarneckiego (Idea/Getin) nadal w Topie, więc chyba potrzeba nowych depozytów nadal jest duża.


mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 18 grudnia 2018 23:43:46 przy kursie: 2,60 zł
Taki numer... :)

w sumie na liście jest i lokata z mBanku na 3.5% Bgz na 3.5% to trudno aby banki Leszka dawały mniej od nich. No nic, trzeba czekać na inwestora .

Akcjonariusz nest banku jest na krótkiej liście, tak pisze pb.

piterson
piterson PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-12-18
Wpisów: 44
Wysłane: 19 grudnia 2018 00:00:52 przy kursie: 2,60 zł
Tylko, że banki Leszka maja wysokooprocentowane lokaty do potężnych kwot (1 mln zł), a inne banki to maja wyższe oprocentowanie do maks. 10-20 tys zł głównie po to by zachęcić do otwarcia konta osobistego, a lokata to taki dodatek dla nowego klienta.

U Leszka w Idei możesz otworzyć te lokatę "hit" bez konta i do tego możesz sobie ją zerwać przed terminem bez utraty odsetek - w innych bankach chyba tego nie znajdziesz.

marek84
0
Dołączył: 2018-12-09
Wpisów: 24
Wysłane: 19 grudnia 2018 09:35:25 przy kursie: 2,55 zł
Odkąd pamiętam to lokaty ze stajni Getin zawsze miały oprocentowanie powyżej rynku. Jak składałem kilka lat temu wkład własny pod "wymarzone M", to wielokrotnie zakładałem tam lokaty online (bodajże nazywało się to wtedy Getin-online czy jakoś tak) ponieważ oprocentowanie było istotnie wyższe od rynkowego - nigdy nie miałem tam natomiast konta osobistego (nie było wymagane).

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 19 grudnia 2018 17:22:49 przy kursie: 2,55 zł
GNB rośnie mocniej od IDEI - wniosek jest jeden,
rynek dyskontuje ograbienie akcjonariuszy IDEI przy polaczeniu.

wynika to zapewne z wartosci nominalnej GNB 2.70 i IDEI 2.00.
Edytowany: 19 grudnia 2018 17:23

fadiros
0
Dołączył: 2018-12-14
Wpisów: 3
Wysłane: 23 grudnia 2018 00:47:30 przy kursie: 2,38 zł
GNB mocniej spada od IDA, jaki wniosek masz VOX??

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 28 grudnia 2018 19:12:44 przy kursie: 2,43 zł
Walka o przetrwanie trwa - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej IDEABANK S.A. za III kw. 2018 roku kalendarzowego


Analiza sprawozdania finansowego

Od razu zaznaczę, że pewnym problemem w analizie są wyraźne niespójności w sprawozdaniu. Zsumowanie danych za 1 kwartał (wg sprawozdania za tamten okres) z danymi dla 2 kwartału 2018 w sprawozdaniu półrocznym nie daje nam niestety wyników jakie są widoczne jako dane zaprezentowane za 1 półrocze. W przypadku IDEABANK-u trzeba niestety pamiętać patrząc na poniższą analizę sprawozdania finansowego.
Skala różnic jest zaskakująco wysoka:
- dochody odsetkowe za całe półrocze są wyższe o 21,2 mln zł niż ich suma z 1 i 2 kwartału
- zysk przed opodatkowaniem – wyższy o 12,4 mln zł
- zysk netto – wyższy o 10,6 mln zł
- odpisy - wyższe o 4,8 mln zł
- przychody prowizyjne - niższe o 4,1 mln zł

Niestety bank nie tłumaczy się z tych zmian. Na wykresach, gdzie są przedstawione dane kwartalne jako wynik za 2 kwartał 2018 zostały przedstawione dane przekazane bezpośrednio za ten okres.
IDEA BANK mocno opóźnił publikację sprawozdania za 1 połowę 2018 i dodatkowo przeprowadził jego pełne badanie przez audytora (takie jak przy sprawozdaniu rocznym). W sprawozdaniu za 1 półrocze zostały wykonane korekty w duchu ostrożnego, konserwatywnego podejścia do sprawozdawczości finansowej, mające na celu oczyszczenie bilansu. Zapewne jest z tym związane podejście audytora (Deloitte), który po dyskusjach dotyczących audytowanych przez tą firmę sprawozdań Getback mógł zmienić podejście na dużo bardziej ostrożne.

Lista korekt i odpisów jest szeroka i obejmuje następujące pozycje:

kliknij, aby powiększyć

Są na niej oczywiście pozycje związane z Getback, ale zaskoczeniem może być skala odpisów związanych z rozliczeniami dotyczącymi produktów ubezpieczeniowych.
Suma całości to 608 mln zł, z czego negatywny wpływ na wynik finansowy ma około 450 mln zł (strata), a 159 mln zł obniży kapitały banku.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc na wykres depozytów i kredytów widzimy w tym roku całkiem solidny wzrost. Ma on jednak charakter pozorny. W sprawozdaniu za 2 kwartał 2018 dane na 31 grudnia 2017 zostały „przekształcone”, w efekcie czego zaprezentowana wielkość udzielonych kredytów wzrosła o 0,74 mld zł (szare pole na wykresie). Wcześniej ta kwota była w pozycji „Inne aktywa netto/Należności od dłużników różnych” i było związana z należnościami związanymi z wykupem wierzytelności od banku.
Brakuje niestety analogicznych korekt dla pozostałych okresów, więc przedstawione na wykresie dane mogą wyglądać dość myląco, bo faktyczny wzrost udzielonych kredytów w 2018 roku to 2,2 proc.
Solidny wzrost w trakcie 3 pierwszych kwartałów 2018 widać po stronie depozytów (+10,0 proc.). Ta „poduszka bezpieczeństwa”, której skutkiem był wyraźny spadek wskaźnika kredyty/depozyty (L/D) zapewne dobrze się przysłużył bankowi podczas listopadowych kłopotów z płynnością po wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych przez KNF.


kliknij, aby powiększyć

W kwestii ryzyka i marży odsetkowej brak większych zmian w stosunku do sytuacji sprzed 2 kwartałów. Odpisy w 3 kwartale wyniosły 72 mln zł i były niższe niż w poprzednim okresie (95 mln zł wg danych za sam 2 kwartał, 99,8 mln zł według danych za 1 półrocze minus dane za 1 kwartał). Ta wartość jest o tyle istotna, że w dłuższym okresie jakość portfela kredytowego i związana z tym wysokość odpisów będzie determinować rentowność banku.

W 4 kwartale 2018 na pewno pogorszy się marża odsetkowa. IDEABANK w listopadzie ratował swoją płynność oferując depozyty oprocentowane na 3,9 proc. Nie znamy skali tej oferty ale np. 1 mld zł takich depozytów to wynik słabszy o 19 mln zł w ujęciu rocznym (w porównaniu do 2,0 proc. rocznie, co jest bardzo atrakcyjną stawką w większości banków). Nie wiadomo jaka była skala runu i ile klienci założyli tak drogich dla banku depozytów, ale może to mieć znaczący wpływ na wynik w kolejnych okresach.


kliknij, aby powiększyć

Rachunek wyników za 2018 został zdominowany przez „porządki” wykonane w sprawozdaniu za 1 półrocze – skala jednorazowych strat w drugim kwartale wyniosła ponad 400 mln zł. Pewnym zaskoczeniem może być brak przychodów z tytułu opłat i prowizji w wynikach 3 kwartału 2018. Same przychody wystąpiły w skali podobnej do wcześniejszych okresów, ale są one prezentowane po uwzględnieniu bezpośrednio związanych z nimi kosztów. Część „porządków" obciążyła właśnie wynik prowizyjny (dlatego jest on ujemny po pierwszym półroczu: -144 mln zł) poprzez korektę kosztów z tytułu pośrednictwa. W 3 kwartale te koszty wyniosły 65 mln zł, konsumując cały wynik prowizyjny.
Oznacza to niestety, że mimo ogromnych jednorazowych strat w 2 kwartale 2018 negatywne praktyki banku z przeszłości mogą bić w wyniki również w kolejnych okresach. Z nielicznych pozytywów warto odnotować, że koszty operacyjne są cały czas pod kontrolą, a nawet spadają.


kliknij, aby powiększyć

Wynik finansowy za 3 kwartały 2018 roku to strata na poziomie 411 mln zł, spowodowana głównie „porządkami” wykonanymi w sprawozdaniu za 2 kwartał 2018. Oczywiście nasuwa się pytanie, jak wygląda rzeczywisty wynik operacyjny banku? Skala korekt związanych z czyszczeniem bilansu to 450 mln zł, więc wynik bez uwzględniania tych strat byłby na plusie. Trzeba jednak pamiętać, że został on z kolei „dopalony” jednorazową transakcją sprzedaży 15 proc. akcji Idea Leasing, a jednocześnie w 3 kwartale dalej trwało czyszczenie bilansu, co było widać w zwiększonych kosztach prowizyjnych.
Wskaźniki wypłacalności, kluczowe dla przetrwania banku w obecnej formie, w 2018 wyraźnie spadły i są poniżej wskaźników wymaganych przez KNF. Są one cały czas wyższe niż wymagania europejskie, co IDEABANK lubi podkreślać w swojej komunikacji, ale wymogi naszego KNF są dużo bardziej restrykcyjne.

Kapitały własne w 2018 roku spadły o 1/3 – z 2,7 mld zł na koniec 2017 roku do 1,8 mld na 30 września 2018. Na tak duży spadek złożyły się:
- 159 – korekta kapitału w związku z „błędami lat poprzednich”
- 339 mln zł – skutki wdrożenia MSSF 9
- 411 mln zł – wynik finansowy za 2018, z czego skutki jednorazowych korekt to około 390 mln zł na poziomie zysku netto

IDEABANK tradycyjnie próbuje się ratować transakcjami kapitałowymi – w 2018 była to sprzedaż 15 proc. akcji Idea Leasing za 75 mln zł. Jest to jednak niewielka część kapitału, który należałoby zainwestować, aby bank stanął solidnie na nogach i mógł się dalej rozwijać.

Podsumowanie

Ostatnie miesiąca były dla IDEABANK-u bardzo burzliwe. Po ujawnieniu ogromnych strat związanych z czyszczeniem bilansu po 1 półroczu 2018 bank przygotował Plan Ochrony Kapitału, mający na celu poprawę wskaźników bezpieczeństwa, ale też związany ze zwolnieniem z tzw. podatku bankowego.
Po kilku tygodniach bank znalazł się w świetle reflektorów po wybuchu tzw. „afery KNF” i wpisaniu go na listę ostrzeżeń publicznych w związku z nieprawidłowościami związanymi z oferowaniem obligacji Getback. Efektem było masowe wycofywanie depozytów z banku, co przez kilka dni realnie zwiększyło ryzyko przejęcia IDEABANK-u poprzez tzw. resolution. Ujawnienie nagrania korupcyjnej rozmowy Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem KNF Markiem Ch. skutkowało przeniesieniem problemów IDEABANK-u i GETIN NOBLE BANK-u z płaszczyzny ekonomicznej na płaszczyznę polityczną. Patrząc na ogromną skalę problemów obu banków i realne ryzyko przejęcia ich za przysłowiową złotówkę przez któryś z dużych państwowych banków było to skuteczne posunięcie.
Aktualnie bank walczy o przetrwanie na kilku frontach z których najistotniejsze są poprawa wyników działalności operacyjnej oraz dokapitalizowanie banku w celu poprawy wskaźników bezpieczeństwa.
Z wiadomej rozmowy zwracam uwagę na skróconą analizę finansową IDEABANK-u, którą w pewnym momencie przedstawił Leszek Czarnecki:
Cytat:
Ja przyciąłem mocno ryzyko, przyciąłem mocno sprzedaż w związku z tym zysk trochę spadnie. On będzie w tym roku 100 mln plus zamiast 200 w poprzednich, ale tak naprawdę ostatnie trzy lata co roku ponad 100 mln to było z transakcji jednorazowych. Z biznesu powtarzalnego zawsze było około 100 mln. W tym roku bez żadnych zysków jednorazowych stąd ten spadek zysku
.

W 2018 roku trudno jednak będzie liczyć na 100 mln zł zysków, jakie zapowiadał w marcu Leszek Czarnecki. Spróbujmy oszacować na co można liczyć w ujęciu kwartalnym? Poniżej bardzo szacunkowe wartości dla najistotniejszych elementów rachunku wyników banku:
- przychody odsetkowe – 130-160 mln zł
- przychody odsetkowe – 50-80 mln zł
- koszty działania - 110-130 mln zł
- odpisy - 70-90 mln zł
W sumie daje to kwartalny wynik w zakresie od -40 (minimalne wartości dla przychodów i maksymalne dla kosztów) do +60 mln zł (maksymalne wartości dla przychodów i minimalne dla kosztów) - ale jeszcze przed opłaceniem podatku bankowego (15 mln zł kwartalnie) i do tego w wariancie superoptymistycznym, zakładającym brak jakichkolwiek negatywnych zdarzeń. W rzeczywistości wynik jest narażony na wiele ryzyk, które np. w 2018 roku spowodowały, że nawet wyłączając zdarzenia jednorazowe bank był jednak pod kreską. Do tego trzeba pamiętać o małej wiarygodności prezentowanych danych, patrząc na skalę rozjazdów pomiędzy kolejnymi sprawozdaniami za różne okresy i mocno wątpliwe sztuczki i triki mające na celu poprawę wyniku (np. dyskutowana na forum „utrata kontroli” nad Getin Leasing).

Niestety nie mamy dostępu do informacji jak duży rozmiar miał „run” na depozyty w listopadzie. Patrząc na to, że IDEABANK oferował (i cały czas oferuje) oprocentowanie w wysokości 3,9 proc. można domniemywać, że skala wycofywania środków przez klientów przestraszonych wpisaniem banku na listę ostrzeżeń była całkiem spora. Jako że bank ratował się bardzo wysoko oprocentowanymi depozytami, negatywne skutki będziemy widzieli w kolejnych okresach w postaci niższych dochodów odsetkowych.

Według Leszka Czarneckiego sposobem na rozwiązanie problemów jego banków może być fuzja GETIN NOBLE i IDEABANK-u. W sytuacji narastających problemów obu banków nie widać zbyt wielu plusów tego scenariusza. Nie można go jednak całkowicie wykluczać.

Całkiem niedawno IDEABANK ogłosił rozpoczęcie poszukiwanie inwestora finansowego. Być może znajdzie się podmiot chętny do zainwestowania w ten dynamiczny, działający na rosnącym rynku bank... Pytanie jaka będzie w tym rola Leszka Czarneckiego – być może poświęci jeden bank na rzecz ratowania drugiego i sprzeda całość swoich udziałów? Taki scenariusz mógłby być odebrany pozytywnie przez rynek.

Wyniki za 4 kwartał zapowiadają się słabo – wzrost kosztów odsetkowych i pogorszenie się reputacji banku mogą być kulą u nogi. Niewykluczone są dalsze odpisy i kolejne koszty czyszczenia bilansu, bo jak widać w wynikach za 3 kwartał w dalszym ciągu się one pojawiają.

Inwestycja w akcje IDEABANK-u - w aktualnych warunkach - ma charakter mocno spekulacyjny. Bank jest aktualnie wart około 200 mln zł, co jest wartością bardzo niewielką. Jeszcze półtora roku temu kapitalizacja IDEABANK-u była w okolicach 2 mld zł, ale trudno wyobrazić sobie realny scenariusz powrotu w te okolice. Dodatkowo trzeba pamiętać, że notowania cen akcji banku będą zależeć od wydarzeń, o których akcjonariusze będą dowiadywać się na końcu i będą to albo informacje o sukcesach w poszukiwaniu zewnętrznego inwestora, albo o jakiejś formie restrukturyzacji banku, która może skutkować dalszym spadkiem cen akcji.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 7 maja 2019 19:11

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 2 stycznia 2019 09:59:49
IDEABANK - analiza techniczna na życzenie


Ubiegły rok posiadacze akcji Idea Banku nie mogą zaliczyć do udanych. Drastyczna przecena, zapoczątkowana w połowie stycznia 2018 roku odchudziła portfele inwestorów o 90%.
Obecnie mamy do czynienia z konsolidacją - notowania kreślą coraz wyższe dołki i coraz niższe szczyty. Kierunek wybicia z tej strefy zagęszczenia powinien określić średnioterminowe perspektywy waloru. Warto pamiętać, że trendem nadrzędnym jest trend spadkowy i gra przeciwko panującej tendencji jest obarczona olbrzymim ryzykiem.
Najbliższe strefy oporu zaznaczone są czerwonym cieniem, jedyne wsparcie znajduje się w okolicy historycznych minimów.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 17 stycznia 2019 09:58:53 przy kursie: 2,76 zł
dzisiaj ruch na leszkowych bankach.

W pb pisali ostatnio jak wyglądał system po taśmach, o spotkaniach wąskiej grupy myślącej jak ocalić system.

Podobno grupa już nie działa bo leszkowe wytrzymały napór odpływów i póki co banki same przetrwały. kapitalizacje są wciąż jak bankrutów. Wszyscy czekają na inwestorów.

Na moje to czekanie jest na tak niskich poziomach, że bardziej uwzględniają brak inwestora niż sukces sprzedaży przez LC, ale to moje zdanie.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 17 stycznia 2019 18:12:45 przy kursie: 2,76 zł
Znamy już szczegóły połączenia obu banków - www.pb.pl/idea-bank-przejmie-g...

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 17 stycznia 2019 19:14:55 przy kursie: 2,76 zł
Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, mimo iż formalnie podmiotem przejmującym będzie Idea BankEh?

Cytat:
Połączenie Banku z Idea Bankiem dokonywane zgodnie z Planem połączenia nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą), (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom banku – czytamy w komunikacie.


www.stockwatch.pl/wiadomosci/g...

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 17 stycznia 2019 23:37:49 przy kursie: 2,76 zł
i wszystko jasne, przejmuje IDEA, bo tu NOMINAŁ to 2 PLN... a w GNB 2.70
to już pewnie pod tego nowego inwestora...
0.185*2 PLN daje 0.37 czyli dzisiejszy kurs GNB (+-1 grosz)

ciekawe czy obejmie on po 2zł czy po 2.20 :-)
wymarzonych kokosów to tutaj nie będzie.... chociaż może kilka %... jak zgody będą

III kwartał 2019, a inwestor pewnie obejmie połączony bank...

Edytowany: 17 stycznia 2019 23:51

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 18 stycznia 2019 09:14:56 przy kursie: 2,68 zł
www.parkiet.com/Banki/30117987...

cyt,
Duża emisja akcji Idea Banku
Idea Bank jako przejmujący wyemituje 193 mln akcji połączeniowych serii N (obecnie kapitał banku dzieli się na 78 mln walorów
.

jaka jest zależność między obecnymi akcjami obu banków, a mającymi pojawić się w nowej emisji IDA "akcjami połączeniowymi"?
chodzi tylko o sfinalizowanie parytetu?
o pozyskanie kapitału?
o jedno i drugie?
o jeszcze coś innego?


i jeszcze coś na ten temat:

www.money.pl/gielda/leszek-cza...

W trakcie przejęcia cały majątek dotychczas istniejące Getin Noble Banku zostanie przeniesiony w zamian no akcje nowej emisji Idea Banku na ten właśnie podmiot.

w prezentacji zaś napisano:

"Uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln PLN, zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2019 roku"

i jeszcze jedna uwaga:
www.bankier.pl/static/att/emit...

Ciekawe są załączniki 4 & 5.
Przynoszą one wiadomość, że po październiku i listopadzie wartość księgowa:
- GNB wzrosła o ok 100 mln zł (październikowe podniesienie kapitału przez LC) i zerowy wynik operacyjny do 1/12/2018.
- IDA spadła o kolejne ok 120 mln zł. od 30/09/2018 ( stąd jutro kurs IDA może korygować dzisiejszy wzrost).
Te NOWE wiadomości tłumaczą również dlaczego parytet z 7/1 zmienił się na korzyść GNB do 5,4/1.

www.bankier.pl/forum/temat_re-...
Edytowany: 18 stycznia 2019 09:30

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 18 stycznia 2019 11:06:50 przy kursie: 2,68 zł
moje wnioski z prezentacji...

bla bla bla... same szanse nic o ryzykach jakie przenoszone są przy tej fuzji.

z jednej strony getback można liczyć na maks na 350mln strat jakby każdy klient po układzie odzyskał resztę od IB(mało realne), z drugiej franki jakie ma GNB i co najważniejsze ryzyko braku rolki obligacji podporządkowanych jakie ma GNB 2mld, IB ma ok 250mln podporządkowanych.


Akcjonariusze IB spokojnie uzyskaliby dużo wyższą cenę gdyby obniżyli bilans poprzez sprzedaż całego leasingu i wycofaniu się częściowo z finansowania leasingu, przez to mogliby obniżyć oprocentowanie lokat. taki mniejszy bank łatwiej można by sprzedać za godziwą cenę a nie za śmieszną wartość.

dlatego ufam, że akcjonariusze IB pojawią się na nwza i będą protestować wraz z pójściem do sądu o wykorzystywanie dominującej pozycji LC przy tej fuzji.

IB święta nie jest, to jasne, ale tam nie potrzeba dużych kilkuset mln kapitału aby to uzdrowić. GNB potrzebuje znacznie więcej.

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 18 stycznia 2019 11:08:41 przy kursie: 2,68 zł
Najpewniej IDEA będzie miała duży odpis na minus, a GNB duży wynik na plus. Leszkowi wszystko jedno jaki jest parytet bo to lewa i prawa kieszeń tych samych spodni
Edytowany: 18 stycznia 2019 11:10

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 18 stycznia 2019 11:24:44 przy kursie: 2,68 zł
Dla niego nie ma znaczenia, ale do tej pory poza PKO BP kiedy brał nordeę(a jeszcze przed czarnym czwartkiem na chf) nikt nie kupuje w PL banków wraz z portfelem frankowym. Po kupnie są fuzje.

tutaj będzie pierwszy taki przypadek a do tego słowem o tym nie wspomnieli w prezentacji.

To, że będzie odpis to jasne, niech odpiszą jeszcze ze 150mln. Tam wystarczy sprzedać cały leasing, zmniejszyć im finansowanie, albo podnieść koszt i bank stanie na nogi sam. Idea leasing zarabia ok 50-70mln rocznie. Tylko obecne działanie jest nie pod akcjonariuszy IB a pod jednego akcjonariusza IB.

czy pozostali mają się na to godzić?

Leszek to połączy a potem wpuści inwestora, zakładam, że wtedy będzie już drożej dla inwestora, LC nie sprzeda mu akcji po 2pln, na moje bliżej będzie do 5pln niż do 2.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 21 stycznia 2019 10:27:24 przy kursie: 2,56 zł
ale nie rozumiem, dlaczego wszyscy zakladaja, ze to bedzie inwestor zewnetrzny, a nie LC we wlasnej osobie. przeciez moze byc inwestorem w postaci dokapitalizowania jakas swoja spolka leasingowa.

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 21 stycznia 2019 13:56:54 przy kursie: 2,56 zł
gdyby to miał być sam LC to po co mu kancelarie? zrobiłby szybkie NWZA pozbawiające pozostałych PP i wydrukował akcje.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,164 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d