pixelg
UNIMOT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UNIMOT [UNT]

AKTUALNY KURS: 53,50 zł (+0,94%) 18-05-2021 17:00
krewa
krewa PREMIUM
401
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 992
Wysłane: 25 września 2019 13:17:18 przy kursie: 22,90 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Górny ząb wideł Andrewsa, sygnalizowane przez ADX lokalne przesilenie oraz rewersalowy układ świecowy - i mamy gotowy przepis na korektę. Trend wzrostowy na chwilę obecną nie jest zagrożony, przecena w pierwszej korekcyjnej fali może sięgnąć poziomu 19 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 4 października 2019 14:40:58 przy kursie: 24,40 zł
Czyżbym się w końcu doczekał korekty? binky

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 618
Wysłane: 21 października 2019 16:39:35 przy kursie: 29,90 zł
Rynkowe paliwo – omówienie sprawozdania finansowego Unimot po II kw. 2019 r.

Paliwowa spółka kolejny kwartał z rzędu pokazała dobre wyniki. Co ważne, osiągnięto je z niewielkim wpływem zmian w contango/backwardation. W tym miejscu przypomnę fragment analizy z poprzedniego kwartału:
Cytat:

Zgodnie z ustawą Unimot jest obowiązany utrzymywać zapasy obowiązkowe na poziomie iloczynu 53 dni i średniej dziennej sprzedaży/przewozu paliw zrealizowanej w poprzednim roku kalendarzowym. Wymaga to posiadania i utrzymywania magazynów, lub zlecenia usługi na zewnątrz. Obecnie Unimot realizuje wymogi samodzielnie, co rodzi koszty. Jednak największym problemem jest zabezpieczenie wartości. Zgodnie z MSR zapasy wykazuje się po cenie niższej z cen zakupu, lub możliwej do uzyskania. Oznacza to, że przy spadkach cen paliw na rynku w bilansie powstawałaby strata związana z odpisem na utratę wartości. W okresach wzrostu odpis ten można rozwiązywać, ale maksymalnie do ceny zakupu. Żeby uniknąć narażania się na straty i zmienność wyników spółki takie jak Unimot zabezpieczają wartość godziwą przez zakup instrumentów pochodnych. W spółce są nimi kontrakty futures. W takim wypadku teoretycznie zmiana cen rynkowych nie powinna wpływać na wynik, ale życie niestety nie jest idealne – podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych na indeksy wartości indeksu i kontraktów nie chodzą w parze – pojawia się baza. Podobnie jest na rynku paliw. Cena kontraktu może być powyżej ceny spot (Contango - normalny stan, odzwierciedlający koszty utrzymywania do terminu dostawy), lub czasem poniżej (Backwardation). Jak się można domyślać zmiana premii wpływa na wyniki. Jeśli cena kontraktu terminowego rośnie szybciej (lub spada wolniej) od ceny spot to mamy korzystny wpływ na wynik. Oczywiście w momencie wygasania instrumentu rozliczany jest on po kursie spot. Wniosek z tego jest taki, że premia powinna dążyć do zera wraz z terminem wygasania, natomiast wcześniej zależy od wielu czynników. Z jednej strony mamy inną relację popytu i podaży na kontaktach i rynku spot, z drugiej możliwy arbitraż przez rynkowych uczestników. Niestety zmienności wyniku na skutek niedopasowania zmienności cen nie da się ograniczyć i jest ona częścią biznesu.

www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

Prawdopodobnie w osiągnięciu dobrych wyników pomogła sytuacja konkurencyjnego Onico. Co prawda sponsor warszawskiej drużyny siatkarskiej złożył wniosek o upadłość dopiero w III kwartale, ale już w drugim mieliśmy rezygnację osób z rady nadzorczej i zarządu, co prawdopodobnie wiązało się z kłopotami z płynnością tej spółki i jej mniejszą aktywnością na rynku.

Zanim przejdziemy do konkretów przypomnę jeszcze, że w IV kw. 2018 r. spółka zmieniła podejście do raportowania rezerw na koszty utrzymywania zapasów obowiązkowych. Minimalny poziom zapasów obowiązkowych jest, jak napisałem wyżej, wynikiem sprzedaży zrealizowanej w poprzednim roku. Do IV kw. Unimot na podstawie aktualnej sprzedaży szacował o ile wzrośnie mu w przyszłości obowiązkowy zapas i zawiązywał rezerwę na te koszty – niejako wyprzedzał obowiązek prawny, natomiast podejście to w mojej opinii było właściwsze i bardziej oddawało memoriał. Zauważmy, że gdyby w kolejnym roku nie było żadnej sprzedaży i żadnego przychodu i tak powstałyby koszty z utrzymywania zapasów – koszty związane z wynikiem roku poprzedniego. Z tego powodu dane za okres III i IV kw. nie są do końca porównywalne.

Unimot posiada bardzo wiele aktywności biznesowych, więc zacznę od rachunku segmentowego.
Przychody z handlu ON wyniosły w II kw. 903 mln zł i były o 22 proc. wyższe r/r. Marża brutto wyniosła 4,2 proc. i była o 1,7 pp. większa r/r. Pozwoliło to pokazać 38 mln zł wyniku brutto na sprzedaży, czyli o 19,3 mln zł więcej r/r (+103 proc.). Udział kosztów operacyjnych w przychodach się nie zmienił, dzięki temu spółka pokazała 13 mln zł wyniku operacyjnego w porównaniu do 0,6 mln zł straty w okresie porównywalnym. Zgodnie z informacjami przekazanymi w omówieniu wyników przez zarząd wynik skorygowany o wpływ wyceny zapasów obowiązkowych, przesunięcie w czasie kosztów NCW byłby wyższy o 2,6 mln zł. Przypomnę, że w I kw. br. mieliśmy korektę in minus na poziomie 11,7 mln zł


kliknij, aby powiększyć


Rosły też przychody z handlu gazem LPG. Sprzedaż zamknęła się kwotą 83,7 mln zł, tj o 15,8 mln zł (23 proc.) wyższą niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,6 proc. w porównaniu do 6 proc. przed rokiem. W rezultacie wynik na tym poziomie wyniósł 5,5 mln zł (+1,4 mln zł r/r, +36 proc. r/r). Udział kosztów operacyjnych (zarządu i sprzedaży) w przychodach wyniósł tylko 4,4 proc. To poziom najniższy w ostatnich kilku latach. Finalnie spółka zaraportowała 2,5 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do progu rentowności przed rokiem (0,24 mln zł zysku), ale w rezultacie tym mamy 1,38 mln zł jednorazowego zysku z tytułu sprzedaży butlowego biznesu do Gaspolu.


kliknij, aby powiększyć


Niestety rozbudzone w poprzednim kwartale nadzieje na zmianę sytuacji w segmencie gazu w formie niepłynnej okazały się płonne - sprzedaż r/r spadła o 5,2 mln zł. To efekt obniżenia przez spółkę wolumenów w tradingu. Ponadto zarząd informuje, że w okresie porównawczym mieliśmy do czynienia z efektem wysokiej bazy, związanym z wygranymi przetargami na dostawy. Mimo niższej sprzedaży zysk brutto wyniósł 279 tys. zł (71 tys. zł w II kw. 2018 r.), co należy interpretować pozytywnie, ale ze względu na wzrost udziału kosztów operacyjnych w przychodach Unimot w tym segmencie powrócił do raportowania strat – na poziomie operacyjnym 1,5 mln zł. Być może sytuacja w segmencie zmieni się w wyniku zmian kapitałowych.


kliknij, aby powiększyć


Niższą sprzedaż odnotował także segment handlu energią – 14,4 mln zł obecnie wobec 20,6 mln zł przed rokiem. Mimo to wynik brutto na sprzedaży wzrósł z 0,8 mln zł do 1,6 mln zł. Niestety bardzo duży wzrost odnotowano w kosztach operacyjnych (3,7 mln zł obecnie, 0,8 mln zł przed rokiem), w związku z czym strata na poziomie zysku operacyjnego zwiększyła się z 0,06 mln zł do 2,6 mln zł. W tym segmencie jednak część efektów ekonomicznych jest raportowana niżej – w linii finansowej. W szczególności znajduje się tam efekt handlu hurtowego na platformach giełdowych. Lepszym miejscem do oceny jest zatem zysk brutto, który wyniósł 1,8 mln zł, czyli o 2,3 mln zł więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu stacji wyniosły 9,5 mln zł i były rekordowe, ale nie pozwoliło to jednak na wyjście ponad próg rentowności. Przede wszystkim przez niską marżę brutto na sprzedaży, która wyniosła 11,5 proc. Udział kosztów operacyjnych w przychodach regularnie spada, ale nie na tyle aby już umożliwić raportowanie zysków. Tym niemniej tendencja jest obiecująca i niewykluczone, że zobaczymy dodatni wynik już w tym roku. Strata operacyjna zamknęła się kwotą 0,9 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie skonsolidowanym spółka pokazała EBIT na poziomie 8,4 mln zł. w porównaniu do 5,5 mln zł straty przed rokiem. EBITDA wyniosła 14,9 mln zł i była o 17,9 mln zł wyższa r/r, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła do poziomu 16,7 mln zł (1,4 mln zł straty przed rokiem).


kliknij, aby powiększyć


Co istotne spółka w tym raporcie pokazała kwoty korekt za poszczególne pozycje, niestety takowych zabrakło w raporcie kwartalnym, więc danych za sam II kw. wyciągnąć się nie da. Mimo wszystko największą korektę mamy na różniących w zmianach na wycenie zapasów na rynku spot i zabezpieczających kontraktów.

Skoro mowa o EBIT to w tym kwartale obserwujemy… ujemne odsetki od należności handlowych na kwotę 0,8 mln zł (Unimot prezentuje je na poziomie operacyjnym). Taka sytuacja nie jest oczywiście fizycznie możliwa, więc coś się zmieniło. W poprzednim omówieniu wskazywałem, że wysokie saldo odsetek od należności handlowych może świadczyć o problemach z ich windykacją. Być może kwartał wcześniej pojawił się błąd, który został obecnie skorygowany w locie, ale nie można wykluczyć innych mniej optymistycznych scenariuszy – koincydencja takiej korekty z sytuacją w Onico jest zastanawiająca…


kliknij, aby powiększyć


W linii finansowej mamy tradycyjnie odsetki od kredytów, które wyniosły w II kw. 2,4 mln zł, w porównaniu do 1,9 mln zł przed rokiem. Jeśli na podstawie średniego stanu zadłużenia w kwartale policzymy poziom odsetek to okaże się, że obciążenie nie rośnie tylko z powodu wzrostu zadłużenia, ale także jego kosztu (4,3 proc. wobec 3,5 proc. przed rokiem). W linii finansowej istotną pozycją są także zyski z działalności tradingowej na energii elektrycznej, które wyniosły w tym kwartale 4,4 mln zł w porównaniu do straty przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Wróćmy jednak na chwilę do hipotetycznych problemów z płynnością. Jak widać poniżej, cykl rotacji należności liczony kwartalnie ze średniego stanu na początek i koniec okresu wyniósł w I kw. 27 dni, co oznacza mocny skok w porównaniu ze stanem wcześniejszym - 22 dni. Obecnie po II kw. spadł on do poziomu 25 dni. W poprzednim kwartale skoczył także w górę cykl rotacji zobowiązań, przy w miarę stałym cyklu rotacji zapasów. Taki schemat wpisuje się w jakąś większą transakcję, która mogła być zrealizowana pod koniec kwartału, a która nie została opłacona spółce, ani spółka nie zapłaciła dostawcy. To wskazywałoby na błąd jeśli chodzi o odsetki od należności w I kw. br. Cykl konwersji gotówki kształtuje się w ostatnich 3 kwartałach na poziomie ok. 30 dni i w tym zakresie obserwujemy znaczącą poprawę w ujęciu r/r.


kliknij, aby powiększyć


Nie oznacza to jednak, że sytuacja Unimotu jest bardzo komfortowa, bo spółka finansuje niedobór kapitału obrotowego kredytami. W poprzednim kwartale kowenanty dla jednego z kredytów były połamane (być może to jest powodem wzrostu odsetek), ale dzięki dobrym wynikom w tym kwartale spółka spełniła wymagania stawiane przez bank. Dług netto na koniec półrocza wynosił prawie 200 mln zł, co przy kroczącej EBITDA skorygowanej daje wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 3,6. To najniższy poziom od wielu kwartałów, ale wciąż nie jest to poziom komfortowy.


kliknij, aby powiększyć


W normalnej sytuacji takie wskaźniki pokrycia długu jak wcześniej w Unimocie byłyby nie do zaakceptowania przez instytucje finansowe, ale aktywa spółki są jednak nie tylko płynne fizycznie, ale także finansowo i to wydaje się powodem dość dobrego dostępu do finansowania dłużnego.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym, a także kłopotom konkurenta zarząd Unimotu podjął decyzję o podniesieniu prognozy finansowej na ten rok z 34 mln zł do 46,2 mln zł (na poziomie skorygowanej EBITDA). Być może zakładany poziom uda się nawet pobić, bo po II kw. spółka notowała bardzo wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży – w sierpniu +48 proc., natomiast we wrześniu +34 proc. Wydaje się, że przekroczenie prognozy i dalsze zwyżki wyników rynek już uwzględnia w swojej wycenie spółki. Przy kapitalizacji na poziomie 230 mln zł EV wynosi 430 mln zł, co daje wskaźnik EV/EBITDA skorygowana na 2019 r. na poziomie 9,3. Z drugiej strony obecny kroczący wynik EBITDA (skorygowany) wynosi 54,7 mln zł, a wskaźnik EV/EBITDA na danych historycznych 7,8. Inaczej mówiąc, rynek wbrew zarządowi sądzi, że uda się utrzymać wyniki z II połowy 2018 r.

Pojawia się jednak pytanie co dalej, bo luka po Onico nie będzie trwać wiecznie. Zarząd spółki szuka okazji na wzrost w bardzo wielu miejscach, ale na razie tylko niewiele z aktywności generuje pozytywny wynik. Grupę ciągnie handel ON, gdzie spółka w ciągu ostatnich 4 kwartałów pokazała zysk operacyjny na poziomie 52 mln zł. Dość znaczący jest jeszcze handel LPG (9 mln zł), natomiast w reszcie segmentów albo mamy straty, albo niewielkie zyski, na poziomie 10 proc. handlu ON. To z jednej strony szanse na nowe miejsca zarobku, ale z drugiej ryzyko niepowodzenia jak w przypadku Tankuj24, które zostało odpisane. Jak będzie z asfaltami czy sprzedażą olejów nie wiadomo, ale to że spółka buduje jakieś przyczółki na przyszłość mnie się akurat podoba.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 października 2019 10:09


empli
empli PREMIUM
0
Dołączył: 2018-07-15
Wpisów: 4
Wysłane: 2 grudnia 2019 09:20:32 przy kursie: 30,00 zł
Dzien dobry, czy mozna prosic o analize techniczna?

krewa
krewa PREMIUM
401
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 992
Wysłane: 2 grudnia 2019 09:57:58 przy kursie: 30,00 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


Walor w trendzie wzrostowym, który w miarę upływu czasu stopniowo wytraca impet. Presję cały czas wywiera górny ząb wideł Andrewsa. Pojawił się zarys rewersalowej formacji głowy z ramionami. W trakcie kreślenia lewego ramienia i głowy na RSI pojawiła się słaba, ale jednak negatywna dywergencja. Linia szyi przebiega w okolicy środkowego zęba wideł, warto obserwować więc zachowanie kursu akcji względem tej linii.
Nadrzędna tendencja wzrostowa na razie nie jest zagrożona, ale ryzyko wystąpienia korekty nadal wisi nad wykresem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sargon25
0
Dołączył: 2011-08-16
Wpisów: 78
Wysłane: 5 grudnia 2019 16:43:31 przy kursie: 25,50 zł
Ktoś może wie co się dzieje dzisiaj z Unimotem...-12% nie wróży dobrze. Jakiś powód takiej paniki musi być.
Janusz giełdy :)...bywa i tak

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 5 grudnia 2019 16:45:18 przy kursie: 25,50 zł
Realizacja zysków?

Sam dzisiaj zakupiłem, bo czekałem na taką korektę. Zobaczymy jak się rozwinie Shhh

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 618
Wysłane: 6 grudnia 2019 13:00:58 przy kursie: 28,60 zł
Handel paliwami z wyższymi marżami – omówienie sprawozdania finansowego Unimot po III kw. 2019 r.

Unimot w III kw. zanotował bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 23,8 mln zł w porównaniu do 11,4 mln zł przed rokiem – poniżej omówię jak do tego doszło i na co należy dodatkowo zwrócić uwagę.

Nie jest tajemnicą, że dla spółki najważniejszym segmentem jest dywizja handlu olejem napędowym oraz biopaliwami i to właśnie w niej Unimot najmocniej poprawił wyniki. Przychody z obrotu ON wyniosły 1,09 mld zł i były o 50 proc. wyższe r/r. Skala zwyżki musi robić wrażenie, choć w dużej mierze wiąże się to z problemami konkurenta, czyli Onico. Polskie rafinerie produkują zbyt mało ON i mamy rynkowy niedobór. Wypadnięcie jednego z graczy oznacza pole do zagospodarowania niedoborów. Wolumen to jedno, ale najważniejsza w tym wszystkim jest realizowana marża (na którą wpływ także ma sprawa Onico). W tym kwartale wyniosła ona 5,3 proc. w porównaniu do 4,3 proc. przed rokiem. W efekcie wynik brutto na sprzedaży skoczył do poziomu 57,9 mln zł. Koszty operacyjne oczywiście wzrosły (4,8 mln zł, +25 proc.), ale ich udział w przychodach spadł z poziomu 2,7 proc. do 2,2 proc. Finalnie EBIT segmentu wyniósł 34,2 mln zł w porównaniu do 12,3 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


W dużej mierze uzyskany rezultat jest niestety niepowtarzalny. Unimot zabezpiecza wartość godziwą posiadanych zapasów, ale na wyniki wpływ ma baza pomiędzy notowaniem kontraktów i notowaniem ON na rynku. Efekt zmiany bazy dał w tym kwartale 19,56 mln zł, więc EBIT skorygowany o wpływ wyceny zapasów wyniósł 14,6 mln zł. Unimot w swoim sprawozdaniu podaje wyniki (na poziomie EBITDA) skorygowane także o inne elementy:

Cytat:
Wyniki w III kwartale 2019 r. zostały skorygowane o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i przesunięć kosztów w czasie związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych oraz o odpis na należnościach o łącznym pozytywnym wpływie na wyniki segmentu w wysokości 15 461 tys. zł


O ile korygowanie wyniku o koszty poniesione na realizację NCW dla niesprzedanego zapasu maja uzasadnienie to nie do końca rozumiem wyłączanie kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych, tym bardziej, że od 2018 r. spółka przestała zawiązywać rezerwy, co zamazuje moim zdaniem obraz. Jak sprzedaż rośnie, to automatycznie w kolejnym roku powstanie obowiązek utrzymywania większego zapasu, co oznaczać będzie dodatkowe koszty. Do IV kw. 2018 r. Unimot pod przyszłe koszty zawiązywał rezerwy, natomiast obecnie tego już nie robi. W efekcie wyniki przy rosnącej sprzedaży nie są dociążone przyszłymi kosztami magazynowania paliw, których bezpośrednią przyczyną jest sprzedaż w raportowanym okresie.

Proszę zwrócić uwagę, że wynik skorygowano także o odpis na należnościach, a to normalna część każdego biznesu – część klientów przestaje być wypłacalna. Jak widać korekty poza wyceną zapasów obowiązkowych wyniosły 4,1 mln zł – w porównaniu do nominalnego EBIT (34,2 mln zł) to kwota nie taka duża, ale do EBIT skorygowanego o wpływ wyceny zapasów (14,6 mln zł) wynosi już 28 proc.
Niestety ze sprawozdania nie wynika w jakim stopniu korekta ta dotyczy należności, w jakim realizacji NCW i w jakim pozostałych czynników, ale w prezentacji wynikowej pokazano, że odpis na należności wyniósł 4,2 mln zł. Jest też wyjaśnienie przesunięć kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych – są rozkładane na sprzedany wolumen. Z ujawnienia poziomu odpisu na należności wynika, że pozostałe czynniki poza wyceną zapasów i odpisem w zasadzie nie miały wpływu na korektę, więc możemy przyjąć, że mamy jednak obraz rzeczywisty (poza brakiem rezerw oczywiście) i możemy założyć powtarzalny wynik na poziomie 18,7 mln zł (w III kw. 2018 r. 3,1 mln zł).

Trzeba też dodać, że z prezentacji wynika iż premia lądowa w kolejnym kwartale już nie będzie prawdopodobnie tak korzystna. W III kw. wynosiła ona u największych producentów ok. 460 zł, natomiast we wrześniu spadła do poziomu ok. 410 zł, czyli o ponad 10 proc. Przy utrzymaniu wolumenów z III kw. oznaczałoby to spadek skorygowanego EBIT o jakieś 6 mln zł.

Reszta biznesów ma znacznie mniejsze znaczenie dla wyników, ale potencjalnie mogą stać się istotne w przyszłości. W zakresie handlu LPG przychody pozostały na stabilnym poziomie (+3 proc. r/r), ale spółce udało się uzyskać większą marżę (7,5 proc. vs. 5,5 proc.) w związku z czym wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 1,89 mln zł, czyli o 40 proc. Teoretycznie zwiększył się udział kosztów operacyjnych w przychodach w efekcie czego EBIT zwiększył się o 1,1 mln zł i wyniósł 2,36 mln zł. Wzrostu kosztów nie należy jednak traktować negatywnie, gdyż wolumen sprzedaży wzrósł o 43 proc., a koszty jedynie o 16 proc. Trzeba jednak dodać, że przez wynik przeszło zdarzenie jednorazowe (+442 tys. zł ze sprzedaży biznesu butli LPG), w związku z czym powtarzalny wynik segmentu to 1,6 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Według informacji (omówienia segmentów) w sprawozdaniu wolumen obrotu paliwami gazowymi wzrósł o 97 proc., natomiast przychody segmentu o 57 proc. Ja jednak wolę rozpatrywać przychody łączne, także te z obrotem wewnątrz grupy, które zwiększyły się o 60 proc. Marża brutto zwiększyła się z 3,1 proc. do 5 proc., a udział kosztów operacyjnych w sprzedaży spadł z poziomu 22 proc. do 15 proc., ale nadal nie pozwoliło to na wyjście segmentu z wynikiem operacyjnym na plus – mamy stratę na poziomie 1,5 mln zł. Segment ten jest w tej chwili trwale nierentowny, choć są kwartały w których Unimot przynajmniej nie dokłada do niego gotówki (pozytywna EBITDA).


kliknij, aby powiększyć


Wyraźnego rozpędu nabrał w tym kwartale handel energią, gdzie wolumeny sprzedaży wzrosły o 115 proc. Raportowane przychody (w których jest tylko wolumen sprzedaży do klienta końcowego, bez działalności handlowej realizowanej na TGE) wyniosły 60,5 mln zł i były o 244 proc. wyższe r/r. Niestety marża skurczyła się z 7,4 proc. do 6,2 proc., natomiast koszty operacyjne wzrosły o 2,6 mln zł (88 proc.) w związku z czym EBIT segmentu znalazł się pod powierzchnią – strata 1,5 mln zł. W tym przypadku jednak trzeba do wyniku dodać efekt handlu na TGE, który ujawnia się w linii finansowej sprawozdania. Zysk brutto segmentu wyniósł 1,77 mln zł i był o 49 proc. wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Akcjonariusze prawdopodobnie wiele się spodziewali po segmencie stacji benzynowych. Choć przychody wzrosły o 91 proc. to nadal jest to tylko niecałe 9 mln zł. Marża brutto jest dość stabilna, podobnie jak koszty operacyjne, ale dywizji nie udało się wciąż wyjść na plus. Tym razem strata wyniosła 329 tys. zł w porównaniu do 1,7 mln zł straty przed rokiem. Wygląda na to, że skala wciąż jest za mała aby przynosić profity, a dodatkowo obraz zaburzają koszty pozyskiwania nowych obiektów do sieci.


kliknij, aby powiększyć


Od III kw. 2019 spółka rozwija też handel asfaltem, ale na razie przychody z tej aktywności są niewielkie i nie wyodrębniono ich jako osobnego segmentu. Tym niemniej segment pozostałych (gdzie również znajduje się sprzedaż olei) osiągnął sprzedaż na poziomie 9,1 mln zł w porównaniu do 54 tys. przed rokiem i zamknął kwartał z dodatnim wynikiem na poziomie 0,17 mln zł. Dodatkowo na skutek wyłączeń i działalności nieprzypisanej mamy stratę na poziomie 3,8 mln zł czyli o 1,6 mln zł wyższą niż przed rokiem.

Skonsolidowany i skorygowany EBIT wyniósł 13,4 mln zł i był o 8,8 mln zł wyższy r/r. Nominalny zysk operacyjny zamknął się kwotą 29,5 mln zł (12,9 mln zł przed rokiem).


kliknij, aby powiększyć


Przy analizie wyników warto jednak zwrócić uwagę na szczegółowe noty. W pozostałej działalności operacyjnej ujawnia się, że spółka notorycznie ma problemy z terminowymi płatnościami u swoich klientów, o czym świadczą rozpoznawane przychody odsetkowe od należności. Co prawda nie jest to tak wysoki poziom jaki miał miejsce w I kw. br. ale jak już napisałem wcześniej Unimot odpisał 4 mln zł, bo taki poziom uznał za nieściągalny. Cały czas „coś” się dzieje także jeśli chodzi o awarie – znów mamy koszty przestojów.


kliknij, aby powiększyć


Do tej pory poza małą dygresją w segmencie energii omawialiśmy wyniki operacyjne, natomiast spółka w znacznym stopniu finansuje działalność kredytami w związku z czym ponosi koszty odsetek. W tym kwartale odsetki wyniosły 2,4 mln zł i były o 33 proc. wyższe r/r przy wzroście średniego długu finansowego o 9 proc. Średnia stopa odsetkowa wzrosła z 2,8 proc. do 3,8 proc., a jak wiemy WIBOR pomiędzy okresami się w zasadzie nie zmienił. Inaczej mówiąc spółce wzrosła premia ponad koszty finansowania międzybankowego. Oczywiście licząc średni dług z okresu popełniamy pewne błędy i być może lepiej jest oceniać poziom kosztów odsetkowych uśredniając w większym okresie czasu. Z danych średnich ze stanów za ostatnie 4 kwartały i kosztów odsetkowych w ciągu 9 miesięcy mamy roczny poziom kosztów odsetkowych w wysokości 3,8 proc. w porównaniu do 3,6 proc. przed rokiem. Zmiana jest znacznie mniej radykalna – nie wygląda na to aby banki oceniały spółkę bardziej ryzykownie niż przed rokiem. To się oczywiście na skutek upadłości Onico może zmienić, ale na razie koszty są w miarę stabilne.


kliknij, aby powiększyć


W zasadzie nie powinno to dziwić, bo zadłużenie spółki w relacji do EBITDA się poprawia:


kliknij, aby powiększyć


Ponadto kredyty finansują znacznie mniej zapasów niż przed rokiem – obecnie 81 proc. w porównaniu do 97 proc. 12 miesięcy temu.

Z analizy cykli rotacji wynika że skrócił się przede wszystkim cykl rotacji zapasów. Spółka sprzedaje więcej, a obligo utrzymywania zapasów obowiązkowych wzrośnie dopiero od 2020 r. Za to dobrze wygląda skrócenie cyklu konwersji należności o 5 dni przy utrzymaniu cyklu rotacji zobowiązań. Cykl konwersji gotówki skrócił się z 38 do 26 dni, ale to efekt prawdopodobnie w dużej mierze chwilowy, gdyż w 2020 r. na Unimocie będzie ciążył obowiązek utrzymywania większych stanów ON w związku z większą sprzedażą w tym roku.


kliknij, aby powiększyć


Mamy poprawę na marżach i efektywności przy wzroście skali, co owocuje lepszymi wynikami. Co ciekawe kurs spółki od ogłoszenia raportu znacząco spada – najwyraźniej oczekiwania były jeszcze większe, albo rynek spodziewa się pogorszenia otoczenia. Jak napisałem wcześniej spada nam premia lądowa, a efekt upadłości Onico za chwilę ustąpi i to jest prawdopodobnie efektem korekty.
Obecna kapitalizacja spółki to 210 mln zł, co daje EV na poziomie 435 mln zł i EV/EBITDA skorygowana na poziomie 9,3. To poziom nieszczególnie niski uwzględniający już wzrost biznesu. Choć z pewnością nie taki jaki prognozuje zarząd spółki – 75 mln zł skorygowanej EBITDA w 2023 r.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 9 grudnia 2019 10:57

and16
0
Dołączył: 2012-02-18
Wpisów: 20
Wysłane: 6 grudnia 2019 15:31:15 przy kursie: 28,60 zł
Dzięki za wnikliwą analizę; brak mi tylko odniesienia i oceny realności prognozy zarządu na najbliższe lata. Na razie realizują je z wyprzedzeniem. Pytam, bo kupiłem Unimot z myślą o inwestycji na 2-4 lata.

BearHand
45
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 751
Wysłane: 6 grudnia 2019 21:54:47 przy kursie: 28,60 zł
anty_teresa czy widzisz szanse na dywidende z tegorocznego zysku a jesli to ile mogli by przeznaczyc na ten cel ?


zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 6 grudnia 2019 23:24:09 przy kursie: 28,60 zł
Obecnie mamy 5,50 pln/akcje - można pokusić się o estymatę zysku jednostkowego za cały 2019r.

Zgodnie z polityka dywidendowa zakłada wypłatę co najmniej 30% lub więcej zysku jednostkowego.
Cytat:
Coroczna wypłata dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto UNIMOT S.A. Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.


Stad ja zakładam ze co najmniej 2 PLN na akcje zostanie wypłacone. Nie przebijemy jednak 3 PLN.

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 498
Wysłane: 11 grudnia 2019 20:21:55 przy kursie: 28,50 zł
kolejne podniesienie prognoz

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 618
Wysłane: 12 grudnia 2019 18:01:16 przy kursie: 29,40 zł
and16 napisał(a):
Dzięki za wnikliwą analizę; brak mi tylko odniesienia i oceny realności prognozy zarządu na najbliższe lata. Na razie realizują je z wyprzedzeniem. Pytam, bo kupiłem Unimot z myślą o inwestycji na 2-4 lata.


Taką realność ciężko jest ocenić. Wydaje się, że konsumpcja ON będzie rosła, więc driver podstawowe biznesu jest. Spółka rozwija też parę innych segmentów. Jeśli któryś z nich wypali to powinno to wspierać bazę (cześć nie wypali tak jak w przypadku Tankuj24). Najtrudniej ocenić jednak premię lądową, a to od niej zależy to co się stanie z marżą (to zależy od Orlenu, czyli spółki SP), no i dodatkowo nie wiadomo jak zmienią się i czy w ogóle się zmienią NCW.

Obecnie krocząca skorygowana EBITDA wynosi ca 65 mln zł, więc wykonanie prognozy w 2019 i 2020 sprowadza się w zasadzie do powtórzenia wyników.

Co dalej to naprawdę ciężko mi ocenić.

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 498
Wysłane: 30 grudnia 2019 15:00:01 przy kursie: 27,90 zł
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
mógłbym prosić o komentarz do tej informacji.
Czy to forma odpisu?
Jak to wpłynie na wynik spółki za 4Q?

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 498
Wysłane: 31 grudnia 2019 19:34:55 przy kursie: 27,90 zł
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
kolejne info nawiązujące do poprzedniego
poproszę o wyjaśnienie jak powyższe infa - transakcje - wpłyną na wyniki

krewa
krewa PREMIUM
401
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 992
Wysłane: 14 stycznia 2020 09:48:46 przy kursie: 29,00 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


Obserwujemy przerwę w trendzie wzrostowym - patrz przebieg linii ADX i 50-okresowej średniej. Sytuacja na wykresie do złudzenia przypomina tę z początku ubiegłego roku - mamy do czynienia ze strefą zagęszczenia cen i skontrowanymi próbami jej opuszczenia. Zatem nie pozostaje nic innego jak uzbrojenie się w cierpliwość w oczekiwaniu na kierunek wybicia.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 14 stycznia 2020 09:49

uluś
0
Dołączył: 2019-01-15
Wpisów: 6
Wysłane: 2 marca 2020 17:43:57 przy kursie: 22,90 zł
po ostatnim raporcie wychodzi minimum 1,97 pln na akcje dywidendy, jesli dobrze na szybko policzylem.

Bright
0
Dołączył: 2019-05-03
Wpisów: 4
Wysłane: 2 marca 2020 19:01:01 przy kursie: 22,90 zł
Zgadza się, minimum 1,97 - ale pamiętajmy że to 30%, zawsze mogą wypłacić np. 50% zysku. :)

Ciekawe jaka jutro będzie cena otwarcia - czy będzie można dokupić w miarę sensownej cenie.

Miloszdobro
4
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 63
Wysłane: 2 marca 2020 19:24:29 przy kursie: 22,90 zł
Wyniki z dzisiejszego komunikatu praktycznie pokrywają się z komunikatem dotyczącym prognoz z grudnia 2019. Na pewno to dobry komunikat, ale w korektcie wywołanej koronawirusem kurs Unimotu spadł dużo bardziej niż szeroki rynek, a przecież w grudniu ogłosili znacząca poprawę wyników.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 618
Wysłane: 2 marca 2020 20:11:42 przy kursie: 22,90 zł
Wyników rocznych... EBITDA znormalizowana jest niższa r/r i kw/kw

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,034 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,81% +33 962,76 zł 53 962,76 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło