pixelg
TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

90 91 92 93 94 95 96 97

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 3,301 zł (+1,88%) 07-05-2021 17:02
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 4 kwietnia 2020 22:29:44 przy kursie: 1,16 zł
Robson, w tej chwili nie mogę obiecać. Łącznie z Twoją mamy 4 prośby, a to za mało przynajmniej na ten moment. Jeśli pojawi się choć jeszcze jedna to zrobimy. Przy okazji przypominam o narzędziu do zgłaszania próśb o analizy fundamentalne. W monitorze spółki ( www.stockwatch.pl/gpw/tauronpe... ) znajduje się przycisk: Poproś o nową analizę. Na podstawie zapotrzebowania selekcjonujemy te gdzie jest największy popyt i w uproszczeniu robimy tyle ile jesteśmy w stanie z największą liczbą próśb. Jasne, czasem są odstępstwa, ale jak napisałem wyżej w tej chwili Tauron jest dość daleko.

Maupa_w_niebieskim
28
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 927
Wysłane: 6 kwietnia 2020 18:51:13 przy kursie: 1,188 zł
No ładne kwiatki, SSP 'pomaga' swoim kontrahentom:
www.pb.pl/tauron-tlumaczy-sie-...
Podwykonawcy zarzucają Tauronowi, że od pół roku im nie płaci. Państwowa firma energetyczna… nie zaprzecza.
www.wnp.pl/energetyka/tauron-d...
- Tauron od pół roku nie płaci swoim podwykonawcom. Wiemy o co najmniej kilkunastu firmach zagrożonych upadłością z tego powodu - podało Radio Zet.

Jak mówili w rozmowie z reporterem Radia ZET właściciele tych firm, Tauron od wielu miesięcy nie odbiera od nich wykonanych prac, na co zgodnie z umowami ma 10 dni. Zaległości Tauronu wobec nich wahają się od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Radio informowało, że sytuacja jest o tyle kuriozalna, że jednocześnie koncern zleca podwykonawcom kolejne prace, które muszą przyjąć, żeby uniknąć bardzo wysokich kar umownych.

A jak się tłumaczą? Ano tak:
Zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach nastąpiła bardzo duża kumulacja zadań związanych z przyłączeniem do sieci, w tym ogromy przyrost przyłączanych instalacji fotowoltaicznych.
Czyli "Panie majster mam tyle roboty że nie mam czasu tych taczek załadować".

maccc
maccc PREMIUM
25
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 119
Wysłane: 16 kwietnia 2020 21:07:52 przy kursie: 1,188 zł
Pandemia odpisów - omówienie sprawozdania finansowego Grupy Tauron po IV kw. 2019 r


W omówieniu po III kw. 2019 r. zwracaliśmy uwagę na zły stan segmentu wydobywczego i możliwość pojawienia się odpisów. W IV kw. ryzyko to się zmaterializowało. Aktualizacja wartości aktywów nie ominęła jednak również działalności wytwórczej. Powoli więc duże odpisy stają się swego rodzaju tradycją ostatniego kwartału roku spółek energetycznych.

Segment dystrybucji
Dystrybucja energii jest w ostatnim czasie chyba jedynym stabilnym biznesem spółki. Przychody segmentu wzrosły zarówno w samym IV kw. jak również w całym 2019 r. (odpowiednio +6,7 proc. oraz +7,1 proc.). Podobnie było z zyskiem EBIT, przy czym ostatni kwartał roku charakteryzował się dużo wyższą dynamiką (+10,6 proc.) niż cały rok (+1,9 proc.). Rożnicę tę widać również na poziomie marży EBIT. W ujęciu kwartalnym wzrosła ona z poziomu 17,2 proc. do 17,8 proc., a w ujęciu rocznym spadła z 23 proc. do 21,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


W całym 2019 r. największy wpływ na wynik operacyjny segmentu miał wzrost, począwszy od kwietnia ubiegłego roku, średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych (ze względu na systematyczne zwiększanie się wartości regulacyjnej aktywów, która jest podstawą do naliczania taryf), co podwyższyło wynik o ok. 112 mln zł w samym IV kw. oraz 310 mln zł w całym roku. Zostało to jednak nieco zbilansowane przez wyższe koszty zakupu usług przesyłowych (ok. 46 mln zł w IV kw. oraz 125 mln zł w całym roku) i wyższe koszty strat sieciowych.

Cały czas, chociaż już nieco wolniej, rośnie liczba odbiorców spółki. Na koniec grudnia 2019 r. ich liczba wyniosła 5,65 mln wobec 5,60 mln rok wcześniej (+0,9 proc. r/r). W ostatnim okresie roku Tauron dostarczył do nich 12,99 TWh energii elektrycznej (-1,1 proc. r/r), a w całym 2019 r. 51,73 TWh (-0,5 proc. r/r).


kliknij, aby powiększyć


Segment wydobycia
Segment wydobycia stanowi prawdziwą „kulę u nogi” Tauronu i od dłuższego czasu pozostaje nierentowny, a obecny rok to wręcz prawdziwy armageddon. Wolumen sprzedaży węgla w IV kw. spadł do 0,84 mln ton (-36,8 proc. r/r). W całym roku sprzedano go 3,81 mln ton (-21,8 proc. r/r), przy czym prawie 80 proc. sprzedaży trafia do spółek grupy. Największy spadek wydobycia zanotowano w ZG Sobieski, co wynikało m.in. z wykonania dodatkowych prac górniczych w celu wyzbrojenia kompleksu ścianowego oraz pożaru w jednej ze ścian. Przede wszystkim jednak problem stanowi pogorszenie warunków geologiczno-górniczych. Możemy zatem wnioskować o trwałym spadku możliwości wydobywczych. Nie dziwią więc przeprowadzone przez spółkę odpisy wartości aktywów. W samym IV kw. wyniosły one 425 mln zł (brak odpisów w IV kw. 2018), a w całym 2019 r. 695 mln zł (733 mln zł w 2018).


kliknij, aby powiększyć


Niższa produkcja wywołała spadek kwartalnych przychodów segmentu aż o 33 proc. r/r, a w ujęciu rocznym o 25 proc., czynnik ceny miał w tym wypadku niewielkie znaczenie (spadek w całym roku o ok. 4 proc.). W połączeniu z dokonanymi odpisami doprowadziło to do powstania straty EBIT w IV kw. w wysokości 716 mln zł, a w całym 2019 r. w wysokości prawie 1,4 mld zł!

Po odrzuceniu odpisów otrzymamy porównywalny kwartalny wynik operacyjny na poziomie -290 mln zł (-137 mln zł rok wcześniej), a w całym roku -697 mln zł (-321 mln zł rok wcześniej). Spadek wolumenu produkcji przyczynił się do wzrostu jednostkowego kosztu produkcji węgla do poziomu 475 zł/tonę w IV kw. (vs. 300 zł rok wcześniej) oraz 299 zł/tonę w całym 2019 r. (234 zł w 2018 r.).


kliknij, aby powiększyć


Przy słabnących wynikach segmentu, cały czas ponosi on istotne nakłady inwestycyjne. W samym IV kw. CAPEX wyniósł 110 mln zł, a w całym roku 480 mln zł. Przykładając do tego estymator przepływów - roczną EBITDA po wyłączeniu odpisów, na poziomie -500 mln zł, dostajemy informację, że wydobycie węgla „przepaliło” prawie 1 mld zł w 2019 r.

Segment wytwarzania
W IV kw. 2019 r. Tauron wyprodukował łącznie 3,46 TWh energii elektrycznej, tj. aż o 19,5 proc. mniej r/r (w całym roku spadek wyniósł 14,4 proc.). Produkcja z OZE wyniosła 0,41 TWh wobec 0,28 TWh przed rokiem (+45,4 proc.) – efekt nabycia we wrześniu pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych.


kliknij, aby powiększyć


Mniejszy wolumen produkcji obniżył kwartalne przychody segmentu, które wyniosły 1,29 mld zł (-5,9 proc. r/r). In plus oddziaływały tu więc wyższe ceny energii. W całym roku przychody wzrosły o 6,1 proc. r/r – istotnie niższa produkcja miała miejsce dopiero w II poł. roku.

Analizując wyniki finansowe musimy pamiętać o mających miejsce odpisach aktualizujących. W IV kw. i całym roku 2019 ich wartość wyniosła 610 mln zł (wobec 469 mln zł w IV kw. 2018 oraz 119 mln zł łącznie w 2018, co jest mocno zastanawiające – najpierw po II kw. 2018 r. spółka uznała, że jej aktywa są warte o 350 mln zł więcej i podwyższyła ich wartość w księgach by pół roku później obniżyć ją o 470 mln zł, czyli 120 mln zł poniżej pierwotnej wartości). Z tego względu aby otrzymać porównywalne dane musimy je wyłączyć z wyniku EBIT. Dodatkowo na wyniki IV kw. wpłynęło rozpoznanie zysku w kwocie 120 mln zł na okazyjnym nabyciu pięciu farm wiatrowych, co powinniśmy traktować jako zdarzenie jednorazowe i również wyłączyć z analizy. Ostatecznie, porównywany EBIT wyniósł w IV kw. 21,7 mln zł (wobec 25 mln zł straty rok wcześniej), a marża EBIT wzrosła z -1,8 proc. do 1,7 proc. Pomimo dużego ograniczenia produkcji ze źródeł konwencjonalnych wyniki segmentu uległy znacznej poprawie. Niestety nie znamy dokładnie przyczyny zmniejszenia produkcji. Być może spółka ograniczyła wytwarzanie z bloków o najniższej rentowności i bardziej opłaca się jej sprzedawać „obcy”prąd. Druga możliwość to problemy z dostępem do węgla, co byłoby powiązane z niższą produkcją segmentu wydobywczego.

Ostatni kwartał 2019 r. jest pierwszym od trzech lat ostatnim okresem roku z pozytywnym wynikiem EBIT. Porównywany wynik operacyjny zwiększył się również w całym roku (+45,8 mln zł, +14,5 proc.). Pozytywnie na wyniki kwartału oraz całego roku wpłynęła marża na energii elektrycznej. W przypadku energetyki konwencjonalnej spółka zanotowała wyższy CDS – clean dark spread. Istotny wpływ na CDS w 2019 r. miało ujęcie w koszcie rezerwy tworzonej w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2 - 883 tys. jednostek poświadczonej redukcji emisji CER – zakupionych po niższej cenie niż prawa EUA. W przypadku energetyki odnawialnej, wyższa marża miała miejsce ze względu na wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i PMOZE oraz wyższy wolumen produkcji w elektrowniach wiatrowych i wodnych.

Negatywnie cały czas wyróżnia się ciepłownictwo, głównie ze względu na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 i kosztów paliw, które nie w pełni zostały przeniesione w taryfach na ciepło. W IV kw. marża na cieple była niższa o 16 mln zł r/r, a w całym 2019 r. o 39 mln zł. Ze względu na ciepłą zimę, utrzymania negatywnych tendencji możemy spodziewać się w I kw. 2020.


kliknij, aby powiększyć


Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z uprawnieniami do emisji CO2. Po pierwsze Tauron w 2019 r. sprzedał prawie 6 mln uprawnień przy zapotrzebowaniu 11,4 mln. Może to wskazywać na próby spekulacji na tym rynku. Po drugie, po umorzeniu uprawnień za 2019 r. spółce zostanie ok. 2,4 mln EUA na rok 2020. Znaczną część będzie musiała wiec dokupić po cenach bieżących, które w ostatnim czasie znacznie spadły. Może to mieć pozytywny wpływ na wyniki w 2020.


kliknij, aby powiększyć


Segment sprzedaży
W IV kw. 2019 r. spółki tego segmentu sprzedały łącznie 8,71 TWh energii elektrycznej, czyli o 4,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a w całym 2019 r. sprzedaż wyniosła 33,74 TWh (-2,3 proc. r/r). Jednocześnie mogliśmy zaobserwować wzrost przychodów zarówno w samym IV kw. (+6,2 proc. r/r), jak również w całym 2019 r. (+5,9 proc. r/r). Na poziom zaraportowanych przychodów istotnie wpłynęły rekompensaty za usztywnienie cen energii dla niektórych odbiorców w wysokości 158 mln zł w IV kw. oraz 953 mln zł w całym roku.

Łączny efekt nieco niższego wolumenu i spadku hurtowych cen energii w IV kw. podwyższył wynik o 77 mln (w całym roku, ze względu na wyższe ceny efekt ten był negatywny na kwotę -277 mln zł). Dodatkowo Tauron w wynikach uwzględnił oszacowane korekty zmniejszające przychody w wysokości 106 mln zł w IV kw. oraz 655 mln zł w całym roku. Biorąc pod uwagę wyznaczone rekompensaty, spółka wskazuje, że ostateczny efekt tzw. ustawy prądowej był więc neutralny. Warto zwrócić uwagę, że na dzień 31 grudnia Tauron częściowo już je rozliczył rekompensaty za 2019 r., a pozostałe należności z tego tytułu wyniosły 151 mln zł.

Ponadto, w związku z zatwierdzeniem przez prezesa URE nowej taryfy sprzedaży dla odbiorców w grupie G (głównie gospodarstwa domowe) na średnim poziomie 289,37 zł za MWh, która będzie obowiązywać do końca 2020 r zawiązano rezerwę na kwotę 237,5 mln zł, z czego 225,7 mln zł obciążyło koszty 2019 r.

W 2019 r. wyniki segmentu zostały nieco poprawione również przez regulacje dotyczące praw majątkowych (brak obowiązku umarzania certyfikatów kogeneracyjnych od 2019 r.). Częściowo zostało to jednak zneutralizowane wzrostem cen zielonych certyfikatów.

Ostatecznie kwartalny EBIT po wyłączeniu niewielkich odpisów wyniósł -116 mln zł (-132 mln zł rok wcześniej), a w ujęciu rocznym 388 mln zł (+23,8 proc. r/r).


kliknij, aby powiększyć


Wyniki skonsolidowane
Łączne odpisy w IV kw. wyniosły 1 mld zł (476 mln zł rok wcześniej), a w całym roku 1,28 mld zł (815 mln zł w 2018 r.) i istotnie wpłynęły na wyniki spółki. Po ich wykluczeniu (oraz dodatkowo 120 mln zł zysku na okazjonalnym nabyciu farm wiatrowych) wynik EBIT w IV kw. wyniósłby -125 mln zł (wobec -38,7 mln zł przed rokiem) oraz 1,45 mld zł w całym roku (1,6 mld zł w 2018). Przykładając do tego kwartalny wynik operacyjny segmentu wydobycia (bez odpisów) gorszy o 153 mln zł r/r oraz roczny o 377 mln zł, jednoznacznie znajdujemy głównego winowajcę.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie finansowym RZiS, w bieżącym roku zdecydowanie zwiększyły się koszty odsetkowe spółki (+56 mln zł w IV kw. oraz +103 mln zł w całym roku). W dłuższym okresie za wzrost o 44,8 mln zł odpowiada MSSF 16. Pozostałe zmiany wynikają natomiast z pozyskanego przez spółkę dodatkowego finansowania dłużnego. Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że od początku bieżącego roku Tauron skapitalizował w bilansie koszty odsetkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 184 mln zł mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 129 mln zł. Wzrost ten nie pojawia się w RZiS ale ma wpływ na przepływy pieniężne spółki.

Duże zmiany były też w pozycji przychodów finansowych i pozostałych kosztów finansowych (łączny efekt to +27mln zł w IV kw. oraz +79 mln zł za cały rok). Głównym czynnikiem takich wahań były różnice kursowe wynikające z zadłużenia spółki w obcej walucie (euro).

Ostateczny zysk brutto (ze względu na ujemny podatek dochodowy nie porównuję zysku netto) pokazany przez spółkę wyniósł w IV kw. -1,12 mld zł (-537 mln zł r/r,), a za cały 2019 r. -15 mln zł (-520 mln zł r/r). Po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych wynoszą one odpowiednio -223 mln zł w IV kw. (-115,2 mln zł r/r) oraz +1,14 mld zł w 2019 (-180 mln zł r/r). Działalność wydobywcza i zwiększenie zadłużenia to dwa główne czynniki, które miały negatywny wpływ na wyniki. Warto zwrócić uwagę, że pozostałe segmenty, po wykluczeniu odpisów, pokazały poprawę podstawowych wyników.

Płynność i zadłużenie
Przepływy operacyjne wyniosły w całym roku 2 mld zł wobec 2,2 mld zł rok wcześniej, przy czym w samym IV kw. podstawowa działalność wygenerowała 0,6 mld zł (+0,82 mld zł r/r). Duży wpływ na ostatni okres roku miało zmniejszenie kapitału obrotowego, przede wszystkim w związku z rozliczeniem znacznej części należnych kwot rekompensat. Należności z tego tytułu wyniosły na koniec IV kw. 151 mln zł przy 821 mln zł na koniec III kw. Był to więc istotny zastrzyk gotówki dla spółki. Dodatkowo, w bieżącym roku znacznie zwiększyły się wydatki inwestycyjne spółki i wyniosły 4,5 mld zł (3,4 mld zł rok wcześniej). Potrzebne zatem było dodatkowe finansowanie. Przepływy finansowe zwiększyły się do 2,9 mld zł wobec 1,2 mld zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Zwiększyło to istotnie zadłużenie netto spółki, którego wartość wyniosła na koniec IV kw. 2019 r. 13 mld zł wobec 10,2 mld zł rok wcześniej. Wskaźnik DN/EBITDA na koniec grudnia pokazywany przez spółkę (z wyłączeniem odpisów oraz bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu obligacji podporządkowanych wobec EBI na kwotę 750 mln zł oraz 190 mln euro oraz wpływu MSSF 16) wyniósł 2,8. Tauron posiada więc stosunkowo wysoki poziom zadłużenia, tym bardziej, że gdybyśmy do wskaźnika włączyli obligacje podporządkowane i leasing, to wzrósłby już do poziomu 3,6. Warto zwrócić uwagę na rok 2022, kiedy to spółka będzie miała do spłaty ponad 5,5 mld zł.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie
Wyniki poprzedniego roku stały pod znakiem znacznych odpisów i problemów w działalności wydobywczej. W przypadku tego drugiego czynnika raczej nie powinniśmy się spodziewać poprawy w roku 2020. Niższe wydobycie węgla w połączeniu ze spadkiem cen i wysokimi kosztami stałymi cały czas będą miały negatywny wpływ na wyniki. Z drugiej strony mamy niższe ceny uprawnień EUA, być może nawet okaże się, że zawiązana rezerwa w związku z nową taryfą dla klientów detalicznych nie będzie potrzebna i będzie mogła być rozwiązana. Istnieje jednak ryzyko, że niższe ceny energii obniżą marżę segmentu wytwarzania.

Według danych PSE ubiegły rok był pierwszym od 2012 r. kiedy zanotowano spadek krajowego zużycia energii elektrycznej brutto. W 2019 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,39 TWh i było o 1,54 TWh niższe niż w 2018 r. (-0,9 proc. r/r). Zanotowano przy tym rekordowo wysoki import na poziomie 10,62 TWh (+85,7 proc.) oraz zwiększoną generacją z OZE. Jedynie w elektrowniach wiatrowych, ze względu na dobre warunki wietrzne wyprodukowano o 2,23 TWh więcej energii niż w 2018 r. (+19,1 proc. r/r). W 2019 r. zanotowano o 11,76 TWh (-8,9 proc. r/r) spadek generacji energii w krajowych elektrowniach na węgiel kamienny i brunatny.

Patrząc na powyższe dane, Tauron poszedł o krok dalej. W IV kw. 2019 r. wytworzył o 19,5 proc. energii mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Co ciekawe, przy zmniejszonej produkcji, segment wytwarzania zanotował istotną poprawę marż, co wskazuje na ograniczenie produkcji ze starszych i kosztownych bloków. Jednocześnie do 31 lipca przesunięty został termin oddania bloku w Jaworznie. W II kw. powinna być też zakończona inwestycja w Stalowej Woli. Myślę więc, że powinniśmy się spodziewać kontynuacji obniżenia produkcji, na co dodatkowo będzie wpływać obecny lockdown.

W poprzednim roku Tauron ogłosił aktualizację kierunków strategicznych. Do 2030 roku spółka chce korzystać jedynie z nowoczesnych i w niewielkim stopniu zmodernizowanych jednostek węglowych (o mocy 1,6 GW). Pozostała część mocy ma pochodzić z aktywów zero i nisko emisyjnych (ok. 3 GW). Łącznie spowoduje to spadek mocy z 5 GW w 2018 r. do 4,6 GW w 2030 r. Emisyjność CO2 ma spaść o 51 proc. W tym celu poczyniono już pierwsze (małe) kroki. We wrześniu grupa nabyła udziały pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW za kwotę 580 mln zł.

Kolejne inwestycje w transformację energetyczną wymagają jednak dużych nakładów finansowych, a zadłużenie spółki już teraz znajduje się na wysokim poziomie. Pomóc ma w tym PFR, z którym w marcu 2020 podpisano porozumienie w sprawie wstępnych warunków współpracy przy OZE. PFR zobowiązał się do finansowania nakładów inwestycyjnych w kwocie przynajmniej 50 mln zł na każdy projekt, przy czym Tauron ma mieć ponad 50 proc. udziałów.

Spółka chciałaby również pozbyć się części swoich aktywów (przede wszystkim elektrociepłowni Stalowa Wola, kopalni Janina oraz części ciepłowniczej). Na razie jednak z planów niewiele wychodzi, a sprzedaż kopalni została zawieszona ze względu na brak ofert (cóż za niespodzianka).>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 kwietnia 2020 11:53


bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 306
Wysłane: 5 maja 2020 21:37:17 przy kursie: 1,12 zł
lepsze to niż nic, ale to już i tak tylko przedłuży agonię tych kopalń

www.bankier.pl/wiadomosc/Wolne...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Swoboda
0
Dołączył: 2008-11-03
Wpisów: 45
Wysłane: 14 maja 2020 12:00:27 przy kursie: 1,125 zł
Moim zdaniem na giełdach światowych czekają nas jeszcze dosyć pokazne spadki gdyż wystarczy popatrzeć na wykresy np SP-500 ,DAXa lub Nikkei i zobaczyć jakie poziomy miały w 2008 roku a jakie mają teraz.......

pandorinium
46
Dołączył: 2011-07-10
Wpisów: 907
Wysłane: 14 maja 2020 13:19:43 przy kursie: 1,125 zł
A jak się spojrzy na wykresy sto lat wstecz to już w ogóle widać, jaka bańka i ile musi spaść.

Nie patrzy się na to co było na wykresie, ale jakie są wskaźniki obecnie. Jak przyjmujemy, że firmy mają kosztować 0,5 C/WK, bo jak więcej to balon to spoko. wave

Joker
103
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 995
Wysłane: 14 maja 2020 20:17:13 przy kursie: 1,125 zł
Swoboda napisał(a):
Moim zdaniem na giełdach światowych czekają nas jeszcze dosyć pokazne spadki gdyż wystarczy popatrzeć na wykresy np SP-500 ,DAXa lub Nikkei i zobaczyć jakie poziomy miały w 2008 roku a jakie mają teraz.......
Warto też pomyśleć ile wiele firm przez ten okres 10 lat zarobiło. thumbright

whynot1001
whynot1001 PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-02-25
Wpisów: 11
Wysłane: 27 maja 2020 11:30:06 przy kursie: 1,227 zł
To jest szerszy temat - inwestowanie nadwyżek finansowych lub kasy z prawie darmowych kredytów/ obligacji w skup akcji własnych w celu podbicia wskaźników ergo wypłaty bonusów dla zarządów w USA pozostawiło masę spółek z pustą kasą i z modlitwą o rolki + zerowe stopy. Tam już zaczęły się upadłości - JCP, FC, setki w kolejce a z nimi kolejne tysiące bezrobotnych. Do tego zafałszowanie obrazu wzrostów poprzez kosmiczny udział FAANG w indeksie SP500 (już ponad 20%) - odważony SP500 jest znacznie niżej niż ten "oficjalny", stosowany jako benchmark. W makro jest mega źle, bo monetyzacja długów na taką skalę nie była jeszcze (poza Japonią) grana na taką skalę i konia z rzędem temu, który przewidzi, czy to się skończy mega inflacją, dewaluacją czy innym sposobem zrzucenia lewara obligacyjnego, który już dzisiaj jest nie do spłacenia. Ba, niedługo odsetki będą nie do obsłużenia jeżeli stopy wzrosną powyżej 3-4% ... Poza jednym pewnikiem czyli koniecznym wzrostem cen realnego złota (nie mylić z papierowym śmieciem w postaci kontraktów) cała reszta to jedna wielka enigma. Jak to mówił Kevin Spacy w "Magin Call" - "Remember this day boys, remeber this day".

Swoboda
0
Dołączył: 2008-11-03
Wpisów: 45
Wysłane: 3 czerwca 2020 11:37:02 przy kursie: 1,404 zł
Na świecie zapanowała prawdziwa hossa:)a w realnej gospodarce fabryki muszą robić przestoje bo nie ma odbiorców.....

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 642
Wysłane: 3 czerwca 2020 13:03:05 przy kursie: 1,404 zł
Niech ten covid trwa jak najdluzej bo portfel puchnie az miloDancing


Swoboda
0
Dołączył: 2008-11-03
Wpisów: 45
Wysłane: 9 czerwca 2020 16:01:05 przy kursie: 1,663 zł
Hurra optymizm jak rząd zarządził czasowe zamknięcie kopalń......ale nie liczyłbym na to iż Tauronowi uda się uwolnić od tych kopalń....górnicy sobie na to nie pozwolą.....

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 946
Wysłane: 15 czerwca 2020 18:34:37 przy kursie: 2,106 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


Istnieje spore prawdopodobieństwo, że właśnie obserwujemy zmianę tendencji długoterminowej na wzrostową. Przemawia za tym wolumen ostatnich sesji, przełamanie istotnego oporu na poziomie 1,88 zł a tym samym naruszenie tendencji opadających szczytów. Do pełni szczęścia brakuje jedynie zmiany układu SMA200 i SMA100 względem siebie. Teraz przed kupującymi nie lada wyzwanie - strefa cenowa, która w przeszłości wielokrotnie zrzucała notowania na niższe poziomy cenowe - 2,44 zł. Wątpię jednak, by kupujący zaatakowali ten opór w obecnym impulsie wzrostowym - walor jest przegrzany i atak byłby skazany na porażkę a to miałoby negatywny wpływ na morale graczy.
Patrząc na historyczny wykres notowań, w przeszłości w podobnych sytuacjach kurs akcji powracał do długoterminowej średniej i dopiero z jej poziomu kontynuował zwyżkę. Niewykluczone, że historia powtórzy się i tym razem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 19 czerwca 2020 12:03

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 17 czerwca 2020 08:43:19 przy kursie: 2,212 zł
Witam,
KREWA wyjaśnij o co chodzi w tym zapisie i kiedy jest OK ...." Do pełni szczęścia brakuje jedynie zmiany układu SMA200 i SMA100 względem siebie..."
Pozdrawiam

Bromba
Bromba PREMIUM
2
Dołączył: 2010-03-15
Wpisów: 43
Wysłane: 17 czerwca 2020 08:48:21 przy kursie: 2,212 zł
W silnym trendzie niekrótkoterminowym ta krótsza powinna zasuwać nad dłuższą, czyli SMA100 nad SMA200.

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 17 czerwca 2020 09:40:33 przy kursie: 2,20 zł
Wprowadziłem na wykres SMA100 ,SMA200 i właśnie tak jest,a z wypowiedzi KREWY to nie wynika,że jest OK

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 946
Wysłane: 17 czerwca 2020 10:07:09 przy kursie: 2,20 zł
100-okresowa jest pod 200-okresową
Krótsza odnosi się do okresu średniej a nie do wizualizacji na wykresie.


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 17 czerwca 2020 10:08

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 17 czerwca 2020 10:26:08 przy kursie: 2,20 zł
OK dzięki

qoofel
0
Dołączył: 2012-05-05
Wpisów: 21
Wysłane: 23 czerwca 2020 21:58:33 przy kursie: 2,564 zł
czy dzisiaj był szczyt możliwości i będzie większy zjazd czy to tylko jednodniowa/trzydniowa realizacja zysków?

clanowy
clanowy PREMIUM
6
Dołączył: 2019-05-28
Wpisów: 28
Wysłane: 23 czerwca 2020 22:27:27 przy kursie: 2,564 zł
No i dotarło do mnie o co chodzi. Duda będzie rozmawiał z Trumpem o energetyce. Kto miał wiedzieć ten kupił wcześniej tylko nie wiem kto będzie operatorem tej elektrowni atomowej, która ma powstać w Polsce. Według mnie pod to była gra.

Powyższy wniosek można równie dobrze wkleić do wątku o PGE bo te wzrosty energetyki są podobne.
Edytowany: 23 czerwca 2020 22:28

jwk
24
Dołączył: 2019-11-09
Wpisów: 76
Wysłane: 30 czerwca 2020 08:56:46 przy kursie: 2,352 zł
Można poprosić o odświeżenie AT po poniedziałkowych spadkach?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
90 91 92 93 94 95 96 97

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,778 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło