pixelg
BAHOLDING - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BAHOLDING [BAH]

AKTUALNY KURS: 0,82 zł (+1,23%) 26-02-2020 15:41
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 24 listopada 2014 16:59:32 przy kursie: 4,05 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Marvipol po 3 kwartale 2014r.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rynek wycenia spółkę dość surowo, przynajmniej patrząc na wskaźnik C/Z, czy potencjał wzrostu pokazywany przez automat SW:
www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...
To jednak najczęściej rynek ma rację, a w przypadku Marvipolu nietrudno znaleźć powody

Po pierwsze sprzedaż mieszkań w sensie podpisanych umów deweloperskich spadła w III kwartale. Spółka zaraportowała 150 lokali w porównaniu do 180 przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo w wynikach za ostatnie 4 kwartały mamy rozpoznane 1047 lokali przy rocznej sprzedaży 692. A więc zysk netto w kwocie prawie 50 mln zł ma w sobie ponadnormatywne rozpoznania w stosunku so sprzedaży. Krótko mówiąc trzeba wynik segmentu mieszkaniowego skorygować o 1/3, aby uzyskać szacunek wyników w przyszłości. To jest podstawowy powód takich a nie innych wskaźników C/Z czy wyceny rentą wieczystą.


kliknij, aby powiększyć


Podobnie nie można powiedzieć, aby spółka była niedowartościowana z wycen majątkowych skoro notowana jest w okolicy wartości księgowej przy prezentowanych we wcześniejszych omówieniach zastrzeżeniach do wyceny Prostej Tower. Poza tym w majątku spółki są projekty gdzie występuje problem z komercjalizacją, więc należy doliczyć czas (a zatem i koszt pieniądza w czasie) potrzebny na
sprzedaż oferty.

Po wynikach kurs spółki wykazuje tendencję spadkową, a więc wyniki były niższe od oczekiwań inwestorów. Zerknijmy zatem co się zadziało w poszczególnych segmentach.

Jak już widać na na powyższym wykresie przez przychody przeszła rekordowa liczba mieszkań -444. Przełożyło się to na prawie 180 mln przychodów i zysk segmentu w kwocie 20 mln. Zaskakująco mało jeśli wziąć pod uwagę wcześniejsze dokonania spółki. W kwartałach gdzie były ostatnio wysokie rozpoznania marża wynosiła 14-17 proc., natomiast obecnie tylko 11.


kliknij, aby powiększyć


Stało się tak na skutek niskiej rentowności projektu ART ECO – niecałe 5 proc. marży brutto. W tym kwartale spółka zakończyła dwa projekty – ostatni etap Zielonej Italii i właśnie ART ECO, w związku z czym jego udział w przychodach jest dość spory.

W segmencie samochodowym też spadł wolumen. Spółka zaraportowała 239 sprzedanych samochodów w porównaniu do 270 przed rokiem. Mimo wszystko przychody segmentu są wyższe o 15 proc. względem III kwartału poprzedniego roku, a sam wynik operacyjny lepszy o 7 proc.


kliknij, aby powiększyć


Pozostaje mieć nadzieję, że marża na ART ECO była jednorazową wpadką, natomiast projekt ten stanowi w dalszym ciągu ok. 30 proc. przedsprzedażnych mieszkań do wykazania w następnym kwartale, wobec czego szału w rentowności segmentu w IV kwartale nie będzie.

Mizernie też wypadły przepływy operacyjne. W tym kwartale spółka wykazała raptem 5 mln zł wpływów netto.

Obecny roczny zysk segmentu deweloperskiego to 60 mln zł. Jeśli uznamy, że rentowność jest powtarzalna i zetniemy 1/3 wyniku ze względu na niższą sprzedaż lokali w roku względem rozpoznania w wyniku, to otrzymamy 20 mln dyskonta na poziomie brutto, czyli 16 na poziomie netto. A zatem oczekiwany wynik netto wynosi 34 mln zł, zamiast obecnych 50, a oczekiwane C/Z 8,3 zamiast 6. Kluczem do wyceny spółki będzie jednak tak naprawdę rentowność projektu przy Kłobuckiej której nie potrafię oszacować.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

federer
Dołączył: 2011-01-07
Wpisów: 255
Wysłane: 31 marca 2015 12:12:27 przy kursie: 4,26 zł
możecie omówić ostatni raport?
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
jeśli lubisz miód, nie powinieneś bać się pszczół

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 5 kwietnia 2015 19:13:59 przy kursie: 4,25 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MARVIPOL (GKM) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2014 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
4 kwartał 2014r okazał się dla GK Marvipol generalnie słaby pod względem wynikowym – regres w ujęciu r/r na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były niższe o 27%, a zysk netto na sprzedaży o 50% (marża netto spadła z 11,6 do 7,9%). Mimo blisko połowę mniejszej straty na pozostałej działalności oraz o 1/3 mniejszej na działalności finansowej zysk operacyjny zmniejszył się o 57%, a zysk brutto o 74%. Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych regres r/r na poziomie zysku netto wyniósł 65%.

Wskazane wyżej pogorszenie z ostatniego okresu sprawozdawczego 2014r nie zaprzepaściło jednak wcześniejszych dokonań Grupy i w skali całych 12m w ujęciu r/r mogła się ona pochwalić wzrostem przychodów ze sprzedaży o 51%, zysku netto na sprzedaży o 82%, zysku operacyjnego o 109%, zysk brutto o 179% i zysku netto o 251%.

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy w skali całego roku (rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) można zauważyć wyraźną poprawę sprzedaży w dwóch głównych segmentach działalności (deweloperskim i sprzedaży samochodów), przy czym o ile w przypadku segmentu samochodowego poprawie sprzedaży towarzyszył wzrost rentowności (marża operacyjna wzrosła z 7,2 do 8,2%) to w odniesieniu do segmentu deweloperskiego odnotowano regres w tym zakresie (spadek marży operacyjnej z 12,2 do 10,7%). Jednocześnie odnotować należy wyraźną całościową poprawę w segmencie najmu (przychody wzrosły o 27%, a rentowność z -12,5 do 57,6%) oraz ograniczoną do rentowności w segmencie myjni (przy przychodach mniejszych o 1% odnotowano poprawę rentowności z 3,7 do 22,8%). Segmenty te jak na razie przy najmniej nie mają jednak znaczącego wpływu na całościowe wyniku Grupy.

Z kolei z punktu widzenia ostatniego okresu sprawozdawczego 2014r (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) utrzymanie pozytywnych tendencji rocznych odnotować można jedynie w odniesieniu do segmentów samochodowego (wzrost przychodów o 2,1%, przy poprawie marży operacyjnej z 1,7 do 2,5%) i najmu (wzrost przychodów o 30,4% przy poprawie marży operacyjnej z -29,3 do 35,8%). Bardzo słabo wypadł segment deweloperski, gdzie przychody zmniejszyły się r/r o blisko 41%, a marża operacyjna uległa pogorszeniu z 13,5 do 3%. Z kolei w odniesieniu do myjni odnotowano zmniejszenie przychodów o blisko 12%, przy jednoczesnej poprawie marży z 2,2 do 6,8%.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKM w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) zaraportowane słabe wyniki za 4kw 2014r przełożyły się oczywiście na istotny regres na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, czemu towarzyszyło również nieco mniej wyraźne pogorszenie w zakresie poszczególnych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKM to w 4kw 2014r na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo korzystniej aniżeli rok wcześniej – 28,6 wobec 13,1 mln zł dopływu gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miało znacznie większe uwolnienie gotówki z kapitału obrotowego (głównie za sprawą zapasów). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy dalszą poprawę sytuacji w zakresie ogólnego salda gotówkowego. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że od jakiegoś czasu dodatnie przepływy operacyjne w większym zakresie bazują na środkach odzyskanych z kapitału obrotowego aniżeli na nadwyżce finansowej netto, zmniejsza się dług oprocentowany oraz utrzymane jest wstrzymywanie się od bardziej aktywnej działalności inwestycyjnej (choć akurat w ostatnim okresie mamy niewielkie wydatki netto wobec wcześniejszych wpływów netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKM spadła o 3%. W przypadku aktywów wiązało się ze zmniejszeniem wartości składników trwałych o 1% i obrotowych o 3% (głównie za sprawą zapasów). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny wzrósł o mniej niż 1%, a zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 4% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 5%, a długoterminowe o 3%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 9%, głównie w obszarze krótkoterminowym). Zmiany te przełożyły się na nieznaczną poprawę struktury bilansu, gdzie można stwierdzić bezpieczną strukturę kapitałowo-majątkową, czyli pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłego potencjału wynikowego GKM warto również odnotować spadającą ostatnio wartość zapasów kojarzonych głównie z realizowanymi projektami deweloperskimi. W ujęciu r/r na poziomie „produkcji w toku” mamy regres z 418 na 263 mln zł (Hill Park, Mikołajki, Central Park Ursynów), a pod względem projektów ukończonych i gotowych do sprzedania regres z 247 na 192 mln zł (Wiatraczna Residence, Apartamenty Mokotów Park, Hill Park, Art Eco, Bielany Residence, Zielona Italia).

Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKM uległa poprawie (serwisowy rating awansował na najwyższy możliwy poziom AAA), choć z uwagi na specyfikę działalności Grupy nie jest on tu specjalnie wiarygodny. Ze wskaźnikowego punktu widzenia, należy zauważyć utrzymujący się deficyt w zakresie kapitału obrotowego (przy czym jednocześnie sytuacja w tym zakresie uległa istotnej poprawie na przestrzeni ostatnich kwartałów), spore rozbieżności między poszczególnymi wskaźnikami płynności w ramach ujęcia statycznego (płynność bieżąca, szybka, gotówkowa; przy czym jest to generalnie charakterystyczne dla działalności deweloperskiej) oraz poprawiające się odczyty płynności w ujęciu dochodowym (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi sięga już blisko 50%). Jednocześnie odnotować można stopniowe zmniejszanie się zadłużenia, zarówno ogółem jak i oprocentowanego, które zeszło poniżej poziomów uznawanych za graniczne (67-70% sumy bilansowej).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na spore niedowartościowanie akcji GK Marvipol na GPW – najbardziej celują w tym metody bazujące na wynikach finansowych (dochodowe i mnożnikowe); z metod majątkowych wychodzi lekkie przewartościowanie. Należy jednakże zwrócić tu uwagę na fakt, że serwisowe wyceny odnoszą się do wyników historycznych, a biorąc pod uwagę ostatnie wyhamowanie Grupy w zakresie działalności inwestycyjnej oraz kurczenie się realizowanych lub zrealizowanych projektów możliwych do spieniężenia, potencjał poprawy wyników w kolejnych okresach sprawozdawczych wydaje się ograniczony.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/marvipol... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

el contrador
Dołączył: 2014-11-15
Wpisów: 2
Wysłane: 26 sierpnia 2015 22:49:46 przy kursie: 3,93 zł
prośba o omówienie arcyciekawego raportu MVP za 1H 2015

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 1 września 2015 10:49:17 przy kursie: 3,88 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MARVIPOL (GKM) NA PODSTAWIE RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym półroczu 2015r GK Marvipol odnotowała dalsze pogorszenie r/r wyników finansowych na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były niższe o 7%, zysk netto na sprzedaży o 42% (marża netto spadła z 15,5 do 9,6%), zysk operacyjny o 52%, zysk brutto o 59%, a netto o 62%. W samym drugim kwartale Grupie udało się odnotować nawet nieznaczną poprawę przychodów (+4%), ale zmiany na poszczególnych poziomach wynikowych były jedynie nieco mniej negatywne aniżeli w całym półroczu: zysk netto na sprzedaży zmniejszył się o 33% (marża netto poszła w dół z 13,9 do 9%), zysk operacyjny o 41%, zysk brutto o 43%, a netto o 39%.

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy rachunku segmentowego o wynikach Grupy w dalszym ciągu przede wszystkim decydują dwa obszary działalności tj. deweloperka oraz sprzedaż samochodów luksusowych marek; myjnie samochodowe oraz najem mimo realizowanych istotnie wyższych marż względem wcześniej wymienionych segmentów, mają marginalne znaczenie dla całościowych wyników. Zarówno w skali całego półrocza (rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł oraz %) jak i w samym drugim kwartale b.r. (rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł oraz %) znacznie lepiej spośród ww. głównych dwóch segmentów działalności prezentował się segment samochodowy, gdzie przy nieznacznie niższej marży i zyskach odnotowano wzrost sprzedaży. W przypadku segmentu deweloperskiego widoczny jest ostatnio r/r systematyczny regres (dane półroczne) lub co najwyżej stabilizacja (dane kwartalne) przychodów oraz wyraźne pogorszenie wyniku i marży (przejście z zysków na straty).

Słabe wyniki segmentu deweloperskiego to głównie efekt znacznie mniejszej aniżeli w u.r. liczby przekazanych i rozliczonych mieszkań (głównie dotyczy to 1kw). W planach na b.r. jest uruchomienie realizacji i komercjalizacji kolejnego etapu projektu Central Park Ursynów, a perspektywie 12m uruchomienie inwestycji mieszkaniowej na Białołęce. Uwzględniając strukturę oferty oraz zaawansowanie realizacji komercjalizowanych projektów Zarząd szacuje, że w 2015r segment deweloperski ma potencjał by przekazać nabywcom 600 lokali mieszkalnych i użytkowych (dla porównania w 2014r liczba ta wyniosła 918), przy czym najwięcej przekazań powinno nastąpić w 4kw po zakończeniu realizacji 1A projektu Central Park Ursynów. Na wyniki segmentu deweloperskiego w perspektywie 12m powinna również istotnie wpływać realizacja projektów magazynowo-logistycznych.

Z kolei w odniesieniu do segmentu motoryzacyjnego słabsze wyniki i marże w pierwszych 6 miesiącach oraz samym 2kw tłumaczone są zmianą zasad księgowania premii posprzedażowych dla dilerów. Jednocześnie w komentarzu do sprawozdania finansowego zauważono, że zmiany te w skali całego roku będą raczej neutralne dla wyniku segmentu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKM w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) zaraportowane słabe wyniki za 1 i 2kw 2015r przełożyły się na regres na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, czemu towarzyszyło również pogorszenie w zakresie poszczególnych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKM to w 2kw 2015r na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo słabiej aniżeli rok wcześniej – -26,9 wobec -0,9 mln zł odpływu gotówki (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miała spłata zadłużenia oprocentowanego (kredyty + obligacje) oraz znacznie mniejszy dopływ gotówki z działalności operacyjnej (19,7 wobec 38,9 mln zł przed rokiem). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy pogorszenie się sytuacji w zakresie ogólnego salda gotówkowego. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że mimo wspomnianego regresu utrzymano dotychczasową strukturę rachunku – dodatnie przepływy operacyjne (bazujące głównie na środkach odzyskanych z kapitału obrotowego, ale przy zachowaniu dodatniej nadwyżki finansowej netto) nadwyżkowo pokrywają inwestycyjna i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKM spadła o 3%. W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości składników trwałych o 4% i zmniejszeniem obrotowych o 5% (głównie za sprawą środków pieniężnych). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny wzrósł o 2%, a zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 6% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 10%, a długoterminowe spadły o 27%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 54%, głównie w obszarze długoterminowym). Zmiany te nie wpłynęły istotnie na strukturę bilansu, gdzie można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłego potencjału wynikowego GKM warto również odnotować nadal spadającą tendencję w zakresie wartość zapasów kojarzonych głównie z realizowanymi projektami deweloperskimi. W ujęciu r/r na poziomie „produkcji w toku” mamy regres z 467 na 321 mln zł (Hill Park, Mikołajki, Central Park Ursynów), a pod względem projektów ukończonych i gotowych do sprzedania regres z 167 na 131 mln zł (Wiatraczna Residence, Apartamenty Mokotów Park, Hill Park, Art Eco, Bielany Residence, Zielona Italia). Stąd też ewentualny pozytywny wpływ na wyniki Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych raczej należy wiązać z segmentem samochodowym.

Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKM uległa pewnemu pogorszeniu (serwisowy rating spadł do poziomu A), choć pamiętać trzeba że z uwagi na specyfikę działalności Grupy nie jest on tu specjalnie wiarygodny. Ze wskaźnikowego punktu widzenia, należy zauważyć na zdecydowaną poprawę w zakresie kapitału obrotowego (w następstwie ograniczenia potrzeb w ujęciu statycznym z deficytu zrobiła się nadwyżka), spore rozbieżności między poszczególnymi wskaźnikami płynności w ramach ujęcia statycznego przy jednocześnie niższych poziomach aniżeli w poprzednich okresach sprawozdawczych (płynność bieżąca, szybka, gotówkowa; przy czym jest to generalnie charakterystyczne dla działalności deweloperskiej) oraz utrzymanie umiarkowanych odczytów płynności w ujęciu dochodowym (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi sięga nieco ponad 50%). Jednocześnie odnotować należy znaczące zmniejszenie zadłużenia Grupy, zarówno ogółem jak i oprocentowanego, które utrzymuje się poniżej poziomów uznawanych za graniczne.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny jako wypadkowa nadal wskazują na dzień analizy na spore niedowartościowanie akcji GK Marvipol na GPW – najbardziej celują w tym metody mnożnikowe; z metod majątkowych i dochodowych wychodzi lekkie niedowartościowanie. Należy jednakże wziąć tu poprawkę na utrzymujące się wyhamowanie Grupy w zakresie działalności inwestycyjnej oraz kurczenie się realizowanych lub zrealizowanych projektów możliwych do spieniężenia. Stąd też potencjał poprawy wyników w kolejnych okresach sprawozdawczych nadal wydaje się ograniczony.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/marvipol... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Morula
Morula PREMIUM
Dołączył: 2011-02-04
Wpisów: 3
Wysłane: 31 sierpnia 2016 15:51:03 przy kursie: 4,15 zł
można prosić o omówienie raportu za 1 H 2016 również w kontekście planów podziału spółki

PAWELECZIELEC
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 11
Wysłane: 31 sierpnia 2016 16:37:29 przy kursie: 4,15 zł
Przyłączam się z prośbą o analizę ostatnigo raportu

PAWELECZIELEC
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 11
Wysłane: 1 września 2016 10:54:14 przy kursie: 4,33 zł
nastapi podział spólki, jak to będzie przebiegać, czy ktos mógłby plan podziału sterścić ?


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 4 września 2016 07:54:23 przy kursie: 4,33 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MARVIPOL (GKM) NA PODSTAWIE RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym półroczu 2016 r. GK Marvipol odnotowała r/r poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, choć towarzyszyła temu pewna nieefektywność w obszarze działalności podstawowej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 19%, zysk netto na sprzedaży o 5%, zysk operacyjny o 53%, zysk brutto o 76%, a netto o 91%. Poprawa wyników Grupy w ujęciu narastającym to w dużym stopniu zasługa jej dokonań w 2kw, gdzie wzrostowi na poszczególnych poziomach wynikowych towarzyszyła również poprawa efektywności działania. Przychody poprawiono o 31%, wynik netto na sprzedaży o 38% (wzrost marży z 8,7 do 9,1%), wynik operacyjny o 97% (przychody wobec kosztów netto przed rokiem na działalności pozostałej), wynik brutto o 122%, a netto o 96%.

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy rachunku segmentowego o wynikach Grupy tradycyjnie decydują dwa obszary działalności tj. deweloperka oraz sprzedaż samochodów luksusowych marek; myjnie samochodowe oraz najem mają marginalne znaczenie dla całościowych wyników. Zarówno w skali całego półrocza (rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł oraz %) jak i w samym drugim kwartale b.r. (rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł oraz %) znacznie lepiej spośród ww. głównych dwóch segmentów działalności prezentował się segment samochodowy, gdzie przy względnie stabilnej marży odnotowano wzrost przychodów i zysku. W przypadku segmentu deweloperskiego widoczny jest regres przychodów oraz wyniku.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Słabe wyniki segmentu deweloperskiego to głównie efekt komercjalizacji w przyśpieszonym tempie dla upłynnienia zapasów i ograniczenia kosztów ich utrzymywania mieszkań ze starszych inwestycji zrealizowanych w latach 2013-15. Na plus w skali 6m 2016 r. należy zapisać wzrost r/r opłaconych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych netto (291 wobec 256), choć sam 2kw wypadł pod tym względem gorzej (122 wobec 134). Odnotować przy tym należy, że Central Park Ursynów (obecnie największy projekt Grupy w obszarze deweloperskim) sprzedaje się stabilnie przy relatywnie wysokiej rentowności na poziomie 27%. Plany na b.r. w ramach segmentu deweloperskiego zakładają co najmniej utrzymanie zeszłorocznego wolumenu sprzedaży na poziomie 600 umów. Podstawą ich realizacji ma być komercjalizacja inwestycji Central Park Ursynów oraz rozpoczęcie i komercjalizacja dwóch nowych inwestycji – Rivera Park oraz Bemowo Residence. Dodatkowo segment deweloperski może być wsparty sprzedażą centrum logistyczno-magazynowego Panattoni Park Warsaw, którego MVP jest współwłaścicielem (na razie inwestycja ta wpływa in plus na wyniki poprzez aktualizacje wartości). MVP zamierza przy tym kontynuować działalność w segmencie magazynowo-logistycznym oraz współpracę z Grupą Panattoni (w planach do 2018 r. jest realizacja kolejnych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki).

Z kolei w odniesieniu do segmentu motoryzacyjnego dobre wyniki sprzedażowe i względna stabilizacja marży w pierwszych 6 miesiącach oraz samym 2kw to efekt wzrostu zainteresowania klientów klasycznymi modelami Jaguar i Land Rover oraz dobrym przyjęciem modeli wprowadzonych w 2015 i 2016 r . W ocenie Zarządu segment motoryzacyjny powinien w 2016 r. osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży wolumenowej do poziomu ponad 1.700 szt.

Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych GKM w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) zaraportowane wyniki przełożyły się na dalszą poprawę głównych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat oraz poszczególnych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKM to w 2kw 2015r na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo korzystniej aniżeli rok wcześniej – 5,7 dopływu gotówki wobec -26,9 mln zł odpływu (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główny wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany w ramach przepływów finansowych, gdzie w bieżącym roku odnotowano dopływ środków rzędu 4,1 mln zł wobec odpływu przed rokiem na poziomie 45,9 mln zł (zmiany dot. kredytów i pożyczek). Działalność operacyjna mimo niemal podwojenia nadwyżki finansowej netto (11,5 wobec 6,3 mln zł przed rokiem) dołożyła jedynie 1,5 mln zł podczas gdy w okresie odniesienia było to 19,7 mln zł. W obszarze inwestycyjnym odnotowano z kolei niewielkie wpływy netto rzędu 0,15 mln zł wobec wydatków netto przed rokiem w okolicy 0,6 mln zł.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy wyraźną poprawę sytuacji w zakresie ogólnego salda gotówkowego. Co istotne, mimo korzystnych z perspektywy gotówkowej zmian w obszarze finansowym przepływów, rośnie w ramach obszaru operacyjnego znaczenie nadwyżki finansowej netto względem zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKM wzrosła o 4%. W przypadku aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości składników trwałych o 1% (głównie za sprawą zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego) i wzrostem wartości składników obrotowych o 5% (generalnie wszystkie ich kategorie). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny wzrósł o 2%, a zobowiązania ogółem o 5% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 7%, a długoterminowe o 1%; jednocześnie dług oprocentowany wzrósł o 3%, głównie w obszarze długoterminowym). Zmiany te nie wpłynęły istotnie na strukturę bilansu, gdzie nadal można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłego potencjału wynikowego GKM warto również odnotować odwrócenie dotychczas spadkowej tendencji w zakresie wartość zapasów kojarzonych głównie z realizowanymi projektami deweloperskimi. W ujęciu r/r na poziomie „produkcji w toku” mamy wzrost z 321 na 339 mln zł (głównie za sprawą inwestycji Central Park Ursynów). Jednocześnie projekty ukończone i gotowe do sprzedania są wyceniane r/r na wyraźnie niższym poziomie – 57 wobec 131 mln zł.

Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKM nie uległa istotnym zmianom względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (serwisowy rating utrzymał wcześniejszy poziom AA-), choć pamiętać trzeba że z uwagi na specyfikę działalności Grupy nie jest on tu specjalnie wiarygodny. Pod względem wskaźnikowym sytuacja w obszarze płynności finansowej i zadłużenia jest pod kontrolą.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na spore niedowartościowanie akcji GK Marvipol na GPW – tradycyjnie najbardziej celują w tym metody mnożnikowe; z metod majątkowych i dochodowych wychodzi tylko nieznaczne niedowartościowanie. Decydujące znaczenie dla kontynuacji poprawy wyników Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych ma segment deweloperski (zakładając oczywiście, że zgodnie z przewidywaniami Zarządu segment samochodowy nadal będzie rósł). Biorąc pod uwagę oczekiwania Zarządu na br względem deweloperki oraz zmiany zachodzące w tym segmencie działalności Grupy można nieśmiało liczyć się z odwróceniem dotychczas negatywnej tendencji w tym obszarze.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/marvipol... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/marvipol...

W kontekście wartości rynkowej MVP warto zauważyć, że na potrzeby planu podziału Grupy (jego finalizacja ma nastąpić najpóźniej w 1kw 2017 r.) wyceniono ją na blisko 600 mln zł, co oznacza niedowartościowanie względem obecnego kursu na GPW o ok 88%. Biznes deweloperski, który ma być wniesiony do Marvipol Development wyceniono na 262,4 mln zł, a segment motoryzacyjnych, który ma pozostać w Marvipolu, na 335,1 mln zł.

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 156
Wysłane: 6 września 2016 06:27:25 przy kursie: 4,38 zł
Dołączam się do prośby przesłanej kilka dni wcześniej - jak praktycznie będzie wyglądać podział akcji na przykładzie marvipolu dla akcjonariusza posiadającego np: 100 akcji- czy to znaczy , że otrzyma on dodatkowo 100 akcji marvipol development i będzie posiadał 100 akcji marvipolu i 100 akcji marvipolu development ?

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 6 września 2016 20:59:50 przy kursie: 4,40 zł
Szczegółowy plan podziału Marvipolu jest w komunikacie Spółki pod linkiem www.stockwatch.pl/komunikaty-s... Zgodnie z nim posiadacze jednej starej akcji Marvipolu będą po podziale posiadać 2 akcje - jedną Marvipolu ograniczonego do segmentu motoryzacyjnego i jedną Marvipolu Development, do którego przeniesiony będzie segment deweloperski.

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 6 września 2016 21:20:04 przy kursie: 4,40 zł
i będzie można w pierwszych dniach/tygodniach oglądać co bardziej cenią obecni akcjonariusze marvipolu. Będą hurtowe przesiadki z jednego segmentu na drugi. Stawiam, że z dev na samochodowy.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 156
Wysłane: 7 września 2016 07:01:04 przy kursie: 4,40 zł
Tomasz Nawrocki napisał(a):
Szczegółowy plan podziału Marvipolu jest w komunikacie Spółki pod linkiem www.stockwatch.pl/komunikaty-s... Zgodnie z nim posiadacze jednej starej akcji Marvipolu będą po podziale posiadać 2 akcje - jedną Marvipolu ograniczonego do segmentu motoryzacyjnego i jedną Marvipolu Development, do którego przeniesiony będzie segment deweloperski.


dzięki za odpowiedź

Morula
Morula PREMIUM
Dołączył: 2011-02-04
Wpisów: 3
Wysłane: 31 maja 2017 11:54:34 przy kursie: 7,40 zł
Czy można prosić o analizę ostatniego raportu? Wiem, że spółka nie jest popularna na forum, ale wyniki oraz zmiany zachodzące i mające zajść w spółce wydają się być przynajmniej dla mnie obiecujące wave .

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 9 czerwca 2017 12:03:27 przy kursie: 7,39 zł
Jaguar zamknięty w małej klatce – omówienie sprawozdania finansowego GK Marvipol SA za 1 kw. 2017 r.

Podział grupy kapitałowej na część samochodową i deweloperską nie ułatwia analizy sprawozdania. W związku z planowaną operacją spółka biznes deweloperski potraktowała jako działalność zaniechaną do wyłączenia i prezentuje w osobnych notach. Na szczęście te są dość obszerne i można wyciągać odpowiednie wnioski.

Segment motoryzacyjny

Sprzedaż ekskluzywnych aut rośnie w naprawdę imponującym tempie. Łączna sprzedaż samochodów do klienta końcowego z punktu widzenia GK Marvipol wyniosła w 2016 r. 782 aut, czyli o 60 proc. więcej r/r. W samym pierwszym kwartale tempo wzrostu nadal jest wysokie, ale już nie tak imponujące jak w w roku 2016. Spółka w tym okresie sprzedała 155 samochodów czyli o 35 proc. więcej r/r. Przez sprzedaż do klienta końcowego rozumiem sprzedaż do grup dealerskich niepowiązanych kapitałowo i sprzedaż do odbiorcy końcowego dealerów powiązanych kapitałowo.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście za wzrostem wolumenu sprzedaży poszedł wzrost przychodów. Obroty w 2016 r. wyniosły 654 mln zł, co oznacza, że były o 59 proc. wyższe r/r. W pierwszym kwartale przychody zamknęły się kwotą 166,6 mln zł po wzroście o 37,6 mln zł. (+29 proc.) r/r.

Atrakcyjnie wygląda także wzrost marży brutto na sprzedaży. Rentowność segmentu wyniosła w 2016 r. 18 proc. tj. o 2 pp. więcej niż w 2015 r. Poziom ten utrzymał się w 1 kw. 2017 r. Dzięki wzrostowi sprzedaży i marżowości spółka poprawiła wyniki na najwyższym poziomie rachunku wyników o ponad 70 proc. zarówno w ujęciu 2016/2015 i 1q17/1q16.

Na poziomie EBITDA oczywiście też mamy wzrosty. W 2016 r. segment pokazał 61,6 mln zł zysku, w porównaniu do 32,8 mln zł rok wcześniej (+87 proc.). W 1 kw. 2017 r. EBITDA wyniosła 17,8 mln zł, wobec 8,1 mln zł za okres styczeń-marzec 2016 r. Daje to dynamikę na poziomie 119 proc. i to w sytuacji kiedy na wynik negatywnie oddziaływały różnice kursowe. W poniższej tabeli zamieściłem także zysk brutto, ale wynik ten nie zawiera amortyzacji (nie ma stosownej noty podziałowej).


kliknij, aby powiększyćKrocząca EBITDA wynosi w tej chwili 71 mln zł.

Segment deweloperski

Znacznie trudniejsze do analizy są wyniki segmentu deweloperskiego. W tym segmencie spółka sprzedaje mieszkania, wynajmowała biura i zajmuje się także ostatnio deweloperką magazynów. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z działalnością spółek JV realizowanych w porozumieniu z partnerami. Z tego powodu na wynik segmentu wchodzi właściwie zmiana kapitału własnego. Tak naprawdę nie wiemy ile wyniku ma charakter gotówkowy i jakie są parametry operacyjne użyte do wyceny danej nieruchomości. Zacznijmy jednak od mieszkań.

Spółka wykazuje dużą zmienność jeśli chodzi o poszczególne kwartały. Wynik w roku 2016 r. zrobił III kw. kiedy to spółka oddała do użytkowania Central Park Ursynów IB. Przekazania w samym I kw. tego roku wyniosły tylko 27 szt., więc wynik po prostu nie mógł być dobry.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu wyniosły w 2016 225 mln zł i były niższe o 49 mln zł. W samym pierwszym kwartale tego roku obroty wyniosły tylko 15 mln zł tj. o 24 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. W 2016 r. spółce spadła marża z 22 do 19 proc., co związane było z bardzo niską rentownością projektów Art. Eco (5 proc.) i przede wszystkim stratami na projekcie Hill Park – marża minus 23 proc. Marżę na poziomie grupy pociągnął pierwszy projekt na Ursynowie (30 mln obrotów na 217 mln) z rentownością 28 proc. a przede wszystkim drugi budynek – (132 mln obrotów z marża 24 proc.). W 1 kw. grupa oddawała w zasadzie tylko mieszkania z Ursynowa, wiec marża wzrosła do 24 proc.

EBITDA w 2016 r. wyniosła prawie 20 mln zł, ale wynik ten jest zawyżony o ok. 6,2 mln zł zysku ze sprzedaży aktywów trwałych Prosta Tower i jednocześnie obciążony odpisami na zapasach w zbliżonej kwocie. Znacznie więcej dzieje się w części finansowej. Mamy kolejne 10 mln ze sprzedaży Prostej. (moje obawy o wycenę w poprzednich omówieniach okazały się nieuzasadnione) i 8,4 mln zł zysku ze spółek JV, głównie magazynów. Niestety ciężko powiedzieć jaką kwotę możemy uznać za powtarzalną. Per saldo zysk brutto bez amortyzacji zamknął się kwotą prawie 27 mln zł, ale za powtarzalne można uznać maksymalnie 17 mln zł – Prosta.

W pierwszym kwartale tego roku EBITDA była ujemna, głównie przez małą liczbę rozpoznanych lokali w wynikach. Stratę nico amortyzuje zysk na jednostkach JV (magazynach), ale tak czy owak jest to strata. W nocie dotyczącej działalności zaniechanej mamy dość wysoki zysk, który wynika niestety tylko z podatku.


kliknij, aby powiększyć


W tym roku Marvipol planuje przekazać zbliżoną liczbę lokali co w roku 2016. Przychody spółki prawdopodobnie będą zbliżone, ale należy oczekiwać wzrostu marży w związku z wyprzedażą mieszkań z mniej rentownych projektów w 2016 r. Prawdopodobnie spółka pokaze także niegotówkowe przeszacowania na magazynach.

Biznes mieszkaniowy pod względem wyników będzie jednak rósł w kolejnych latach. Proszę zauważyć, że za ostatnie 4 kwartały mamy rozpoznanych w przychodach 486 lokali, a sprzedaż wynosi 638 mieszkań. Skoro spółka w 2017 r. zamierza przekazać ok. 500 mieszkań to w 2018 r. należy się spodziewać skokowej poprawy wyników. Obecnie jest zakontraktowanych i niepokazanych jeszcze w wynikach 721 mieszkań, a do tego dojdzie przecież sprzedaż z aktualnie prowadzonych projektów.


kliknij, aby powiększyć


To co może martwić to brak progresu jeśli chodzi o sprzedaną powierzchnię. Mamy 4 kw. z rządu kiedy łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań jest mniejsza r/r. Sama dynamika wzrostu liczby mieszkań też nie rzuca na kolana. Marvipol z trwającej hossy i przyspieszenia w mieszkaniach korzysta tylko w ograniczonym zakresie. Być może to przez ograniczony bank ziemi, który spółka zaczęła niedawno uzupełniać.

Wycena spółki na rynku wynosi w tej chwili 544 mln zł. Według ostatnich rekomendacji nie jest to pomimo podwojenia kursu wartość wygórowana: www.marvipol.pl/uploads/relati...

EBITDA w tym roku według analityków Vestora ma wynieść prawie 100 mln zł z czego 1/3 zrobi deweloperka i 2/3 biznes samochodowy. Daje to wskaźnik EV/EBITDA na poziomie nieco ponad 6, czyli dość niski. Ze sporządzonego przez biuro DCF wychodzi wartość segmentu moto w kwocie 288 mln zł, mieszkaniowym 189 mln zł, natomiast skalkulowana obecna wartość majątkowo segmentu deweloperskiego daje 38,2 mln zł. W sumie tylko 515 mln zł…
Warto dodatkowo pamiętać o tym, że w rekomendacji (DCFach) zakładany jest stały wzrost obrotów, a jak wiemy zarówno rynek deweloperski jaki i motoryzacyjny jest cykliczny. Z tego powodu trzeba trzymać rękę na pulsie i obserwować dane makro, bo z wycen wbrew temu co jest napisane wcale tanio już nie jest.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 lipca 2017 16:52

Morula
Morula PREMIUM
Dołączył: 2011-02-04
Wpisów: 3
Wysłane: 9 czerwca 2017 14:56:11 przy kursie: 7,39 zł
Bardzo dziękuję za omówienie raportu. Jak zwykle jest bardzo wartościowe. Jestem naprawdę pod grubym wrażeniem jak dokładnie są wyłapane i fajnie zinterpretowane te wszystkie bardzo istotne niuanse wpływające na ocenę i wycenę spółki. Poza wiedzą wymaga to też dużego nakładu pracy, bo sądzę że nie jest to walor który na bieżąco śledzisz, a dodatkowo spółka prowadzi działalność w kilku segmentach. Wielki szacun.

Dla mnie spółka jest ciągle tania w kontekście działalności motoryzacyjnej. Moim zdaniem dynamiki sprzedaży jakie mogą osiągać w najbliższych kwartałach, a nawet latach mogą być równie imponujące jak w 2016r czy 1Q17. 2016 to nie był jakiś super nadzwyczajny rok pod względem zmiany oferty JLR, a jednak sprzedaż poprawiła się skokowo. Segment aut premium ma teraz dobry czas i duży potencjał. Oczywiście, jak jest napisane w omówieniu zagrożeniem jest koniunktura i zapewne oferta JLR. To są te czynniki na które spółka nie będzie miała wpływu.

Drugim na dzień dzisiejszy pozytywnym dla mnie czynnikiem jest kończenie sprzedaży mieszkań z nietrafionych inwestycji. Zgadzam się z tym, że spółka niestety nie wykorzystuje koniunktury w tym segmencie.

Widzę szansę w tym, że złożenie tych dwóch czynników które wymieniłem, może istotnie wpłynąć na poprawę wyników w 2017 w stosunku do roku 2016. Problem dla mnie jest niska płynność waloru.

1337
Dołączył: 2016-07-07
Wpisów: 16
Wysłane: 13 grudnia 2017 11:46:03 przy kursie: 11,70 zł
Hej, spółka kończy prace na podziałem na British Automotive Holding i Marvipol Development, co sądzicie o tym podziale?

Niedługo debiut MVD a BAH już po zmianach notowany.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,717 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d