pixelg
KGHM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

KGHM [KGH]

AKTUALNY KURS: 186,30 zł (-3,04%) 12-04-2021 17:04
AdamKruchy
0
Dołączył: 2017-08-01
Wpisów: 14
Wysłane: 29 sierpnia 2017 17:00:39 przy kursie: 126,70 zł
Na srebrze? Jak dla mnie jest to oRGR. Dlatego stawiam, że szybko kurs powinien dotrzeć 18.5-18.6

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 29 sierpnia 2017 17:26:45 przy kursie: 126,70 zł
Ok, skoro to jest wg Ciebie oRGR to jak należy traktować dwa lokalne dołki poprzedzające powstanie lewego ramienia i plasujące się niżej niż samo ramię? Jak na mnie to mocno naginasz wykres, dopasowując go na siłę do swojej wizji.

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 15 października 2017 16:13:35 przy kursie: 121,40 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenie


Najpierw proponuję spojrzeć na 5-letni wykres w ujęciu tygodniowym. Z niego można wyciągnąć dwa ważne wznioski. Jak widać, w ciągu ostatnich 5 lat w okolicach 128,40 zł wielokrotnie ukatywniała się podaż, zrzucając notowania na niższe poziomy cenowe. Z kolei zachowanie kursu względem EMA40 (odpowiednik 200-okresowej wykładniczej w interwale dziennym) wielokrotnie wyznaczało dalszy kierunek poruszania się cen. I w najbliższej przyszłości to te dwa poziomy cenowe zadecydują o perspektywach kursu akcji KGHM.


kliknij, aby powiększyć


Skoro już wiemy, że poziom 128,40 zł stanowi nie lada opór, to nie powinno nas dziwić zachowanie kursu akcji w ostatnich miesiącach - nie należało bowiem oczekiwać, że tak istotny opór gracze pokonają z marszu. Obecnie mamy do czynienia z formą konsolidacji, która stopniowo przybiera kształt trójkąta. Z uwagi na nadrzędny trend wzrostowy należałoby oczekiwać jego kontynuacji i w konsekwencji wybicia górą.

Problem w tym, że na obecnym etapie nie można z przekonaniem obstawiać wzrostowy scenariusz. Żaden z wskaźników wyprzedzających nie zapowiada konfrontacji z górnym ramieniem trójkąta. Co gorsza, wskaźnik A/D sygnalizuje, że trwającą konsolidację gracze wykorzystują do dystrybucji walorów.

W tej sytuacji musimy bacznie obserwować zachowanie kursu akcji względem górnego ramienia trójkąta oraz długoterminowej EMA. Zejście poniżej 112 zł znacznie skomplikuje sytuację techniczną i oddali na dłużej perspektywę kontynuacji wzrostów. Udane sforsowanie górnego ramienia trójkąta i oporu na 128,40 zł otworzyłoby drogę w kierunku historycznego szczytu.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


lesgs
lesgs PREMIUM
21
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 848
Wysłane: 29 października 2017 12:43:47 przy kursie: 120,15 zł
W związku z opublikowaną korektą sprawozdania KGHM za 1 kw. 2017, związaną z przeliczeniem waluty bazowej jednej ze spółek zadaniowych (?) KGHM, powracam do kiedyś poruszanego tematu sprawozdań wyrażanych w PLN i przeliczanych na USD. W przypadku tego raportu bieżącego 29/2017 nastąpiło przeszacowanie w górę zysków w PLN - a co z zyskami w USD? Nadal mam dużo wątpliwości dotyczących tego, który zysk KGHM jest tym rzeczywistym - PLN czy USD oraz tego, w jaki sposób ujmowana jest (kurs USD/PLN) działalność zagraniczna w ich sprawozdaniach dla inwestorów zagranicznych i krajowych. Może prościej - na ile zysk liczony do wypłaty dywidendy pochodzi z biznesu, a na ile z przeliczenia walut.

W ogóle to coś cicho jest w sprawie Chile i w ogóle działalności zagranicznej KGHM. Może ktoś wie więcej.


Informuję, że jestem zaangażowany akcje, dla których oferowane są kontrakty, oraz w kontrakty na takie akcje. Pomimo zachowania staranności, moje wypowiedzi dotyczące tych walorów mogą nie być neutralne.

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 25 listopada 2017 16:51:46 przy kursie: 113,75 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenieKurs KGHM opuścił dołem obszar trójkąta, który wozrysowałem w poprzedniej analicie techniczne waloru. Uczynił to z przytupem - luką bessy na skokowo rosnącym wolumenie. Odchylenie wskaźńika FI sugeruje kłopoty z domknięciem luki. Zresztą, widać to było podczas ruchu powrotnego - przy próbie zbliżenia się do strefy natychmiast ukatywniła się podaż.
Konsekwencje tego wybicia mogą być przykre - pomiar wysokości trójkąta pozwala zakładać spadki w okolice 95 zł. Takiemu rozwojowi wydarzeń sprzyjają wskaźniki z obowiązującymi zaleceniami sprzedaży oraz widoczna dystrybucja walorów.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 30 listopada 2017 12:44:51 przy kursie: 106,80 zł
Galwanizacja wyników sztuczkami księgowymi - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej KGHM za III kw. 2017 r.

Analiza sprawozdania finansowego
Na początku analizy chciałbym zwrócić uwagę na dokonane pod koniec października i na początku listopada korekty raportów za 1 kwartał i 1 półrocze 2017. Wynikają one ze zmiany sposoby księgowania zagranicznych inwestycji KGHM.
Raport bieżący: kghm.com/pl/korekta-osadu-w-za...

Korekty dotyczyły waluty funkcjonalnej (czyli waluty w jakiej jest sporządzane sprawozdania finansowej) spółki zależnej „Future 1 Sp. z o.o”, w której KGHM ma 100% udziałów i za pośrednictwem której posiada jest właścicielem aktywów zagranicznych nabytych w 2001 w transakcji przejęcia kanadyjskiej Quadry (Zagłębie Sudbury, Robinson, Carlota, Franke, Ajax). Waluta funkcjonalna została zmieniona z PLN na USD, co spowodowało konieczność ponownego przeliczenia wyników finansowych za pierwsze 2 kwartały tego roku. W efekcie wyniki KGHM na poziomie zysków netto wyraźnie się poprawiły.
Do tej pory różnice kursowe wynikające z tych inwestycji były wykazywane w kosztach operacyjnych i wpływały na zysk raportowany przez spółkę. Teraz będą one prezentowane w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych", która jest elementem sprawozdania z całkowitych dochodów i jest wykazywane "poniżej" zysku/straty netto. Zostało to pokazane na poniższym obrazku.

kliknij, aby powiększyć

W 2017 ta zmiana na zdecydowanie korzystny charakter dla rachunku wyników:
- dla 1 kwartału 2017 KGHM zmienił zysk netto z 398 na 710 mln zł
- łącznie dla 1 półrocza 2017 zmienił zysk netto z 494 na 1054 mln zł netto
3 kwartal 2017 był już raportowany zgodnie z nowymi zasadami. Zmiana ma charakter bezgotówkowy – powoduje jedynie przeniesienie wartości księgowym pomiędzy różnymi pozycjami.
W 2017 wpływ tej zmiany na wyniki jest pozytywny ale jednorazowy. Od tej pory wpływ różnic kursowych będzie raportowany poza klasycznym rachunkiem wyników kończącym się zyskiem/stratą, w ramach sprawozdania z całkowitych dochodów w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych" oraz, od drugiej strony, w kapitale własnym w pozycji "Zakumulowane pozostałe całkowite dochody".
KGHM przeszedł z metody czasowej (translation) na metodę kursu zamknięcia (current rate), które są zdefiniowane przez MSR. Można oczywiście dyskutować o słuszności takiego czy innego podejścia, ale trzeba zauważyć, że spółka przeprowadziła je w momencie kiedy miało to mocno pozytywny wpływ na raportowane przez nią zyski.


kliknij, aby powiększyć

W 2017 ceny miedzi w USD były wyraźnie wyższe niż rok wcześniej i powoli zbliżają się do 7000 USD za tonę. Wpływ tego trendu na wyniki KGHM jest jednak minimalizowany odwrotnie działającym wpływem umacniania się PLN w stosunku do dolara. Od roku obserwujemy wzrost notowań cen miedzi (6349 USD za tonę w na koniec 3 kwartału 2017 w porównaniu do 4 772 USD/t rok wcześniej). W tym czasie jednak dolar osłabił się w odniesieniu do PLN (średni kurs w 3 kwartale 2017 to 3,63 pln w porównaniu do 3,89 rok wcześniej).

kliknij, aby powiększyć

Przychody KGHM w 3 kwartale wyniosły 4 774 mln zł i sa wyższe tylko o 2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Licząc dla 3 kwartałów tego roku przychody wyniosły 14 487 mln zł i wzrosły o 10% w porównaniu do 2016 roku.
W 3 kwartale 2017, mimo wzrostu cen miedzi, przychody KGHM były prawie takie jak rok wcześniej, co wymaga wyjaśnienia:
- pierwszą przyczyną jest fakt, że licząc wolumenowo KGHM sprzedał w ostatnim kwartale wyraźnie mniej miedzi (152 tys. ton miedzi w porównaniu do 173 tys. rok wcześniej), co jest związane z budową zapasów na czas planowanych przestojów produkcyjnych
- drugą przyczyną jest wyraźnie niższy kurs dolara w stosunku do PLN
Brak wzrostu przychodów mimo wzrostu cen miedzi o 33% jest negatywną niespodzianką. Analizując dalszą część rachunku wyników dodatkowo widzimy duży wzrost kosztów wydobycia. Licząc w dolarach wzrosły one o 21%, co jest związane z wzrostem wartości zapłaconego podatku od wydobycia kopalin i spadkiem kursu dolara.

kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie w 3 kwartale 2017 KGHM na działalności w Polsce i w Kanadzie oraz USA (KGHM International) osiągnął bardzo podobny wynik operacyjny jak 3 kwartale 2016. Wyraźną różnicę robi wynik Sierra Gorda. Chilijska kopalnia w ostatnim kwartale przyniosła wynik lepszy o 215 mln zł. Ostatecznie w samym 3 kwartale zysk netto wzrósł z 331 mln zł do 605 (+274 mln zł).

Zysk netto od początku roku za 3 kwartały wynosi 1 659 mln zł, w porównaniu do 629 mln zł za pierwsze 3 kwartały 2016. Pamiętajmy jednak o pozytywnym i w zasadzie jednorazowym wpływie zmian w księgowaniu wyników KGHM International (+560 mln zł w 1 i 2 kwartale) i poprawie wyników Sierra Gorda (+387 mln zł). Po wyeliminowaniu tych czynników mamy wynik na poziomie bardzo zbliżonym do zeszłorocznego, co jest jednak zaskoczeniem przypominając sobie wykres cen miedzi.

kliknij, aby powiększyć

Patrząc na dane za 3 kwartał prezentowane przez spółkę widzimy potwierdzenie tego stanu rzeczy. Cała poprawa wyniku netto w 3 kwartale wynika z poprawy wyniku chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Patrząc dalej - obniżenie kosztów operacyjnych wynika ze zmian w zdecydowanej większości w opisanej wcześniej zmiany zasad księgowych. Wynik ciągnie w dół pozycja "zmiana kosztu wsadów obcych", które kosztowały spółkę 353 mln zł więcej w ostatnim kwartale niż rok wcześniej. Obrazu dopełnia negatywny wpływ na wynik w pozycji "Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych" -208 mln zł.
Łączna ocena 3 kwartału jest negatywna w odniesieniu do działalności w Polsce i KGHM International, bo wygląda na to, że spółka nie potrafiła wykorzystać korzystnych trendów na rynku miedzi i wynik był ratowany księgowymi trikami.

kliknij, aby powiększyć

Przechodząc do przepływów finansowych widzimy, że działalność operacyjna przynosi w każdym kwartale solidne wpływy do kasy spółki, ale są one spożytkowane głównie na działalność inwestycyjną. KGHM wydał w tym roku już ponad 2 mld zł na inwestycje, głównie w aktywa krajowe - rozbudowę Huty Głogów i prace nad udostępnieniem dalszych złóż.
Dywidenda w skromnej wysokości 1 zł na akcję nie byłą dla spółki dużym obciążeniem (200 mln zł), podobnie jak obsługa kosztów zadłużenia odsetkowego
Kapitał obrotowy spółki został obciążony wspominaną wcześniej budową zapasów produktu pod kątem planowanych przestojów produkcyjnych.
Od strony bilansu brak większych zmian pod czasu odpisów w ostatnim kwartale 2016. Wskaźnik Altmana wzrósł o jedno oczko, do poziomu A-, co potwierdza stabilną sytuację spółki pod względem finansowania.
Podsumowanie
Jak zwykle – kluczowy wpływ na wyniki KGHM mają notowania podstawowego produktu, czyli miedzi oraz kursu USD/PLN, z uwagi na fakt notowania miedzi w USD. Dodatkowo znaczące dla wyniku są notowanie srebra (produkt kopalni w Polsce) i molibdenu (produkt sierra Gorda). Cała grupa KGHM dostarcza jeszcze inne metale przemysłowe i szlachetne, ale ich udział w przychodach jest marginalny. Patrząc na notowania miedzi i dolara można było oczekiwać lepszych wyników - po ich rozebraniu na czynniki pierwsze okazuje się, że działalność w Polsce i Ameryce Północnej (KGHM International) ma mocno niesatysfakcjonujące wyniki.
Pozytywem jest na pewno wyjście nad kreskę projektu Sierra Gorda, który w 3 kwartale 2017 przestał ciągnąć wyniki KGHM w dół. W Chile jednak są coraz większe problemy związane z dalszym rozwojem projektu (na razie wstrzymany) i zbliżającymi się rozmowami z chilijskimi związkowcami.
Patrząc ogólnie na wyniki można odnieść wrażenie, że spółka nie potrafiła wykorzystać rosnących cen miedzi (słaby wzrost przychodów), ale musiała ponieść ich negatywne konsekwencje (podatek miedziowy, koszt wsadów obcych). Być może teza z poprzedniego omówienia, że spółce nie szkodzą zawirowania w zarządzie wymaga jednak weryfikacji? Warto tą kwestę obserwować w przyszłości, bo od strony produkcyjnej widać w ostatnim okresie sporo problemów, co przekłada się na brak wykorzystania potencjału związanego z wysokim poziomem cen miedzi.
W 4 kwartale 2017 wynikom KGHM powinny pomagać wysokie ceny miedzi, które na początku października osiągnęły tegoroczny szczyt notowań. Jak do tej pory średnia cena w tym kwartale to 6700-6800 USD za tonę, co jest najwyższym poziomem od kilku lat. Problemem w wykorzystaniu korzystnych cen mogą być przestoje produkcyjne (więcej w tej wiadomości).
wiadomosci.stockwatch.pl/mocny...
Być może spółce z pomocą przyjdzie kurs dolara, jeśli na rynku walutowym będziemy obserwowali zjawisko powrotu do średniej i umocnienia się dolara, a przynajmniej zatrzymanie trendu umacniania się złotego w stosunku do amerykańskiej waluty.
KGHM w 4 kwartale 2016 rozpoznał odpisy na kwotę prawie 5 mld zł, co powoduje, że zysk liczony za ostatnie 12 miesięcy jest cały czas ujemny. Po wyeliminowaniu odpisów można oszacować zysk za ostatnie 12 miesięcy na 1,77 mld zł, co dawałoby wskaźnik cena/zysk na poziomie 12,1. Jest to wartość zbliżona do średniej dla WIG-u. Dla KGHM jednak nie jest to najlepszy miernik wartości - punktem wyjścia powinien być raczej bieżący i antycypowany na przyszłość kurs miedzi dolara. Teoretycznie spółka powinna osiągać lepsze zyski niż za ostatnie 12 miesięcy, ale problemy produkcyjne mogą stanąć temu na przeszkodzie.
Cena akcji KGHM cały czas jest na poziomie ponad 100 zł, co w dłuższej perspektywie jest wyceną dość neutralną i trudno ją traktować jako niedowartościowaną, jak to miało miejsce w pierwszej połowie 2017. Inwestor musi obserwować notowania miedzi i dolara oraz skuteczność z jaką spółka zamienia je na zyski dla akcjonariuszy.
>>; Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>>; Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 1 grudnia 2017 17:11

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 1 grudnia 2017 10:35:45 przy kursie: 108,50 zł
dzieki za analize. mnie tez dziwilo to, ze przychody rosna nieadekwatnie wolniej niz ceny na LME. inna sprawa - czy analizowales moze zmiennosc matrixu przychodowego zwiazanego z roznymi produktami spolki, a co za tym idzie np. wplyw cen srebra lub innych pierwiastkow na wynik spolki? taki molibden pewnie jest juz materialny, ale co np. z renem, cynkiem, olowiem lub zlotem?

inna rzecz - czy mozemy sie pokusic o jakas zgrubna ocene, czy/ktore biznesy okolo- lub niecorebusiness'owe maja jakis sens - np. przez przyzmat ROI? chodzi mi o spolki zalezne, takie jak Zanam, PeBeka, Nitroerg, Centrozlom, WPEC, PGU, Interferie etc. lacznie 28 sztuk na stronie kghm.com/pl/o-nas/grupa-kapita...

oczywiscie ewentualne wyjscie z tych biznesow jest politycznie uwarunkowane, ale ciekawa dla mnie w perspektywnie dlugoterminowej bylaby ocena experta jak wygladalby KGHM, gdyby nie mial tak rozbudowanej grupy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 551
Wysłane: 1 grudnia 2017 10:53:09 przy kursie: 108,50 zł
Niższy wzrost przychodów to przede wszystkim efekt niższych wolumenów sprzedaży miedzi związany z planowanym wyłączeniem w tym kwartale huty Cedynia, a wolumenom zaszkodził chyba także Ksawery ;) - braki w dostawach energii. Dodatkowo KGHM część ekspozycji zabezpiecza i to też nie było bez wpływu na wyniki

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 11 grudnia 2017 20:35:25 przy kursie: 102,95 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenie


Poprzednią analizę techniczną walorów KGHM opublikowałem nie tak dawno, 25 listopada. Owczesna prognoza była negatywna i zakładała kontynuację spadków w kierunku 95 zł. Na chwilę obecną, niestety, niewiele się zmieniło.
Notowania ukształtowały kanał spadkowy i na dobrą sprawę tylko ten fakt przemawia za próbą wyprowadzenia odreagowania. Na wskaźnikach technicznych nadal obowiązują sygnały sprzedaży - przebieg linii AD informuje o ucieczke kapitału z waloru, RSI kreśli coraz niższe dołki, linia ADX porusza się w obszarze wyznaczonym przez kierunkowe. Odczyty dwóch ostatnich wskaźników świadczą o braku wytracania impetu przeceny.
Dalsze losy notowań zależą od zachowanie kursu akcji względem dwóch poziomów cenowych - lokalnego dołka i 110 zł. Zejście poniżej 99,75 zł zwiększy szanse na realizację zasięgu spadków, wynikającego z wysokości trójkąta (patrz poprzednią analizę).
Najbliższe opory to strefa luki kontynuacji z 5 grudnia, zaznaczonej na czerwono, oraz 110 zł. Najbliższe wsparcia to 99,75 zł, 97 zł oraz 89 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 15 grudnia 2017 11:27:06 przy kursie: 103,90 zł
i bardzo dobrze, ze nie bedzie Ajaxu - ta kopalnia sie w mojej opinii nie spina, a gotowke lepiej wydac na zwiekszenie efektywnosci aktywow w Polsce.


krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 19 marca 2018 18:24:32 przy kursie: 95,16 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenie


KGHM się nam popsuł. O ile jeszcze w ubiegłym tygodniu można było liczyć na wsparcie wynikające z dolnego pułapu kanału spadkowego, tak na dzisiejszej sesji podaż pozbawiła graczy złudzeń. Doszło nie tylko do wybicia dołem z kanału, ale i przełamania istotnego wsparcia na poziomie 97 zł. Gdyby tego było mało, to wolumen w dniu przełamania wsparcia był całkiem spory a brak dolnego cienia nie pozostawia wątpliwości, że podaż niepodzielnie rządzi na wykresie.
Zresztą, ma ku temu idealne warunki. Na wskaźnikach obowiązują zalecenia sprzedaży, układ EMA50 względem EMA200 również jest niekorzystny. Wskaźnik AD sygnalizuje ucieczkę kapitału z waloru.
To wszystko powoduje, że średnioterminowe perspektywy notowań nie wyglądają optymistycznie. Najbliższy opór znajduje się teraz na poziomie 97 zł a kolejny to 100 zł, zaś wsparcia widoczne są na osi wartości - są to odpowiednio 88,80 zł oraz 79,50 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 19 marca 2018 18:25

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 27 kwietnia 2018 21:08:31 przy kursie: 92,24 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenie


Od poprzedniej analizy technicznej walorów KGHM na wykresie nie doszło do żadnych istotnych zmian. Przecena sięgnęła zniesienia 61,8% ubiegłorocznej hossy (patrz poprzedni wykres), co poskutkowało długim cieniem świecy z 28 marca. Na chwilę obecną spadki wytraciły swój impet a trend stracił siłę co widać chociażby po zniżkującej linii ADX. Pozostałe wskaźniki techniczne również sygnalizują, że walor przeszedł w tryb trendu bocznego - widać to po opóźnionej niebieskiej linii wskaźnika Ichimoku czy chociażby linii RSI.
W tej sytuacji nie pozostaje nić innego jak obserwacja notowań w celu wyłapania początku kolejnego impulsu. Najbliższe opory zaznaczone są na czerwono na osi wartości, wsparcie to lokalny dołek z końca marca. Warto odnotować, że kupujący mają problem z pokonaniem oporu połowy korpusu dużych podażowych świec. Zmiana sentymentu nastąpiłaby po pokonaniu oporu na poziomie 100 zł, do tego momentu obowiązuje jednak negatywny scenariusz.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 551
Wysłane: 25 czerwca 2018 03:47:58 przy kursie: 87,00 zł
Kto nie ma miedzi ten bez dywidendy siedzi – omówienie sprawozdania finansowego KGHM po 1 kw. 2018 r


Wyniki KGHM są dość trudne do analizy i niekoniecznie przewidywalne. Spółka działa w kraju i w regionie ameryki północnej. W Polsce znajdują się 3 pracujące kopalnie (Lubin, Polkowice, Rudna), natomiast w Kanadzie , USA i Chile także 3 czynne kopalnie ( Morrison, Robinson, Franke) miedzi i innych metali. Choć liczba kopalni krajowych i zagranicznych jest zbliżona, to znaczącą większość produkcji realizowana jest nadal w Polsce. Dodatkowo spółka posiada 55 proc. udziałów w kopalni Sierra Gorda, ale spółka ta konsolidowana jest metodą praw własności (nie kontrybuuje do przychodów ani marży brutto, czy kosztów ogólnego zarządu lub sprzedaży).

Wektor zmiennych oddziałujących na wynik jest złożony. Prócz ceny miedzi wyrażonej w USD i kursu USD/PLN o wynikach decydują także inne czynniki. Już na samym początku procesu technologicznego mamy wydobycie rudy, która w zależności od złoża może mieć bardzo różną zawartość metali. Ale spółka nie handluje rudą, a miedzią. W Polsce po wydobyciu rudy mamy jej uszlachetnianie (czyli de facto oczyszczanie) w wyniku którego dostajemy koncentrat zawierający nieco ponad 20 proc. czystej miedzi. Z koncentratu w hutach uzyskuje się miedź elektrolityczną (w postaci katod o zawartości Cu na poziomie większym niż 99 proc.), która jest już produktem handlowym. Inne produkty handlowe jak walcówkę czy druty są pochodną przerobu miedzi katodowej (elektrolitycznej). W przypadku aktywów zagranicznych często mamy do czynienia z ługowaniem hałd rudy miedzi), lub rafinacją usługową w zakładach strony trzeciej (Morrison). A zatem na finalny wynik prócz ceny miedzi, kursu USD/PLN i zawartości miedzi w urobku oddziałują także marże przetwórcze i dodatkowo podatek od kopalin i w końcu zabezpieczenia (o tym w dalszej części omówienia). Trzeba także dodać, że podczas procesu produkcyjnego miedzi elektrolitycznej powstaje odpad zawierający metale szlachetne, które również po odzyskaniu stanowią produkt handlowy. Mimo wszystko to miedź ma największy wpływ na sprzedaż i odpowiada za ok. 75 proc. przychodów skonsolidowanych.

Przez cały 2017 r. ceny miedzi na światowych rynkach rosły, natomiast w pierwszym kwartale tego roku nastąpiła stabilizacja (szczyt przypadł na przełomie roku). W ujęciu r/r średnio-kwartalna cena wyrażona w USD wzrosła o 19 proc., natomiast na skutek aprecjacji złotówki cena miedzi wyrażona w złotym w zasadzie się nie zmieniła. Skoro mamy stałą cenę miedzi w złotówce to należałoby oczekiwać zbliżonego wyniku r/r w przypadku segmentu KGHM SA i wzrostu wyniku w KGHM International. Niestety nie do końca mamy do czynienia z takim układem.

Przestoje remontowe
Przychody skonsolidowane wyniosły 4,27 mld zł i były o 645 mln zł (13 proc.) niższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Spadek obrotów dotknął przede wszystkim działalności w Polsce – spadek o 690 mln zł (18 proc.), natomiast delikatny wzrost odnotował segment zagraniczny 29 mln zł (5 proc.). Zniżka sprzedaży w kraju to efekt niższego wolumenu sprzedaży i niższego wolumenu produkcji. W Polsce KGHM wyprodukowała o 15 proc. mniej miedzi elektrolitycznej (-19,8 tys. ton) i sprzedała o 32 proc. mniej (16,5 tys. ton) katod i części katod. Spadek wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej jest efektem gromadzenia półproduktów przed postojem remontowym pieca w hucie Głogów II (3 miesiące).


kliknij, aby powiększyć


W poprzednich kwartałach spółka także produkowała więcej półproduktów niż ich przerabiała. W 3 kw. 2016 r. skoczył zapas koncentratu na skutek przestoju i wymiany pieca w hucie metali Głogów I, w połowie 2017 r. zapas koncentratu rósł na skutek niepełnego wykorzystania mocy tego pieca, natomiast obecnie zapas się ustabilizował (w ostatnich 3 kwartałach wynosił 60-70 tys. ton). Za to w 1 kw. tego roku mocno w górę skoczył zapas anod - ok 25 tys. ton. Wydaje się, że przy obecnych zdolnościach produkcyjnych miedzi elektrolitycznej spółka przy utrzymaniu wydobycia nie jest w stanie przerobić koncentratu, w związku z czym planuje w tym roku sprzedać jego znaczną część leżącą na zapasie( ok. 20 tys. ton.)


kliknij, aby powiększyć


Skoro ciąg technologiczny był nieco zaburzony (mniejsza produkcja miedzi elektrolitycznej) to nie do końca powinno dziwić, że wzrosty koszty jednostkowe tony miedzi, choć same warunki zewnętrzne pozwalały mieć nadzieję na spadek (spadek kosztów produkcji wyrażonych w dolarze w kopalniach zagranicznych). Proszę jednak zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko ze wzrostem kosztu jednostkowego, ale także wzrostem kosztów pracowniczych (+50 mln zł, +4 proc.), materiałów i energii (+51 mln zł, +3 proc. przy wzroście kosztów wsadów obcych o 13 mln zł) oraz usług obcych (+54 mln zł, +12 proc.). Zwyżka ostatniej pozycji wynika w dużej części ze wzrostu prac realizowanych przez spółki usług górniczych (DMC), z których część jest realizowana przez podwykonawców. Tak czy owak widać wzrost presji płacowej i energii, która ma istotne znaczenie w przetwórstwie.


kliknij, aby powiększyć


Spółka w sprawozdaniu i prezentacjach ujawnia koszt jednostkowy C1, czyli koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie uwzględniający koszt wydobycia, przerobu urobku, transportu, podatek od kopalin premię przerobową (hutniczo-rafinacyjną) ale pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Standardowo do porównań koszt C1 wyrażony jest w dolarze aby ułatwić porównania w różnych regionach, natomiast nas taka prezentacja interesuje tylko dla aktywów zagranicznych, natomiast w Polsce właściwszy wydaje się koszt wyrażony w złotówce. Jak widać na poniższym wykresie koszty produkcji jednej tony w aktywach zagranicznych są w miarę stabilne, natomiast w Polsce zdecydowanie urosły w 3 kw. 2017 r. i od tego momentu albo są wyższe jak w IV kw. roku albo zbliżone poziomem jak obecnie. To jednak koszty produkcji koncentratu, a w przypadku działalności w Polsce ważny jest także koszt produkcji miedzi elektrolitycznej. Do oceny zachowania kosztów najbardziej właściwy wydaje się sprzężony jednostkowy koszt produkcji z wsadów własnych, który nie podlega modyfikacjom ze względu na wartość szlamów anodowych (złoto i srebro), a także nie jest zaburzony przez koszty wsadów obcych. Koszt ten w 1 kw. roku wyniósł prawie 23 tys. zł na tonę i był ponad 10 proc. wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Przy niższych przychodach ze sprzedaży i stałej cenie sprzedaży nie może dziwić, że spadła rentowność i wynik. Podawana przez spółkę EBITDA skorygowana o odpisy wyniosła 1,17 mld zł, w porównaniu do 1,58 mld rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 25 proc. i była o 4 p.p. niższa r/r. W tym miejscu należą się jednak dwie bardzo ważne uwagi. Po pierwsze w podawanej kwocie EBITDA mamy wyniki segmentu Sierra Gorda (163 mln zł), a spółka ta nie powinna się ujawniać na poziomie EBITDA ze względu na metodę konsolidacji. Dodatkowo zarząd licząc EBITDA wyłącza z wyniku całą pozostałą działalność operacyjną i odpisy na aktywach. O ile ten ostatni punkt nie budzi większych kontrowersji to wyjęcie całej linii pozostałej działalności może się nie podobać.

Zabezpieczenia
Spółka w linii tej pokazuje wynik na wycenie i realizacji instrumentów pochodnych, zyski ze zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, a także różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań. KGHM stosuje rachunkowość zabezpieczeń, a to oznacza, że przychody są korygowane o wartość zabezpieczenia cen miedzi. W pozostałej działalności występują za to instrumenty które nie sa kwalifikowane do rachunkowości zabezpieczeń, lub też takie które utraciły skuteczność tegoż zabezpieczenia. Wydaje się, że wyjęcie całej linii pozostałej działalności jest dość kontrowersyjne, bo oznacza to że EBITDA „nie widzi” utraty efektywności zabezpieczenia i efektów wyceny instrumentów niespełniających warunków do klasyfikacji jako zabezpieczeń w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń.

Skoro już jesteśmy przy zabezpieczeniach to trzeba wspomnieć, że spółka próbuje wygładzać wynik w czasie i nie jest w stanie zupełnie pozbyć się ryzyka zmiany ceny i kursów. Zabezpieczna jest tylko część ekspozycji - na 3 pozostałe kwartały roku 75 tys. ton przy łącznej sprzedaży segmentów (a także walcówki i drutu) w ciągu ostatnich 3 kw. wynoszącej ponad 600 tys. ton. Do zabezpieczenia cen wykorzystuje się opcje europejskie, ale także strategię mewa na opcjach azjatyckich (kurs rozliczenia to średnia notowań z okresu, a nie na dzień wygasania opcji). W strategii mewa zabezpieczenie działa tylko w pewnym przedziale cenowym. Przykładowo w II półroczu w zakresie 5 tys. i 9 tys. USD. Choć to opcje azjatyckie i ciężko sobie wyobrazić wyjście poza obszar to jest to działanie noszące znamiona spekulacji.

Wróćmy jednak do wyników i EBITDA

Zapas gotówki? Gotówka na zapasie!

Jak wspomniałem wyżej wyłączenie całej linii pozostałej działalności może się nie podobać, ale jeśli przyłożymy taką skorygowaną EBITDA do przepływów operacyjnych skorygowanych o zmianę kapitału obrotowego i podatek to okaże się, że wskaźnki raczej mocno się nie odchylają, wobec czego skorygowana EBITDA wydaje się dość dobrym estymatorem przepływów. Choć korelacja wydaje się spora to o wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zdecydował rosnący kapitał obrotowy, a konkretnie powiększanie zapasów. W ciągu ostatnich lat próżno szukać kwartału, kiedy spółka praktycznie nie pokazała wpływów operacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli do tego dodamy, że inwestycje i remonty nie tylko powodują wzrost kapitału obrotowego, ale przede wszystkim chłoną gotówkę (działalność inwestycyjna) to nie dziwi fakt rekomendacji podziału zysku przez zarząd na walne zgromadzenie – całość na kapitał zapasowy. Tym samym dziś prawdopodobnie KGHM przerwie swoją kilkunastoletnią historie nieprzerwanego pasma wypłat dla akcjonariuszy.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Wyniki kwartału okazały się gorsze r/r w dużej mierze na skutek przygotowania do remontów i inwestycji. Widać jednak także presję płacową i wzrost kosztów energii. W kolejnym, obecnie trwającym kwartale można się spodziewać znów niekoniecznie najlepszych wyników i wysokiego kosztu produkcji tony miedzi – pracownicy huty Głogów II prawdopodobnie nie zostaną wykorzystani w 100 proc. Możliwe, że znów wzrosną zapasy koncentratu (chyba, że spółka upłynni już częściowo zgromadzony) i w efekcie znów zobaczymy istotne wzrosty kapitału obrotowego, a w konsekwencji niskie przepływy. Oczywiście najważniejszym czynnikiem będą ceny miedzi wyrażone w złotym.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 220
Wysłane: 27 czerwca 2018 21:05:12 przy kursie: 87,26 zł
Wyniki bardzo słabe. Jeśli ceny miedzi zaczną spadac to będzie dramat kosztowy. Nie ma dywidendy czyli skończy jak Orange... Bo po co trzymac. Jesli tylko Cu spadnie to okaże sie, że król jest nagi.

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 3 lipca 2018 18:43:56 przy kursie: 90,44 zł
KGHM i COPPER FUTURES - analiza techniczna na życzenie


Najpierw spojrzenie na wykres HG.F. Notowania miedzi niebezpiecznie balansują na wąskiej strefie wsparcia, zaznaczonej na wykresie niebieskim kolorem. I to właśnie zachowanie kursu względem tych poziomów cenowych wyznaczy średnioterminowe perspektywy notowań surowca. Patrząc na to, że formacje liniowe na tym instrumencie sprawdzają się książkowo, utrata wsparcia grozi odejściem na niższe poziomy cenowe, w okolice drugiej zielonej poziomej linii.

kliknij, aby powiększyć


Z tej perspektywy kilkudniowe wzrosty kursu akcji KGHM wydają się być wyjściem przed szereg. Zresztą, widać po malejących słupkach wolumenu, że gracze nie są przekonani co do obranego kierunku.
Kurs akcji odpoczywa po ubiegłorocznej przecenie, która zniosła już w swoim ekstremum 61,8% hossy z 2016 roku.
Patrząc na wykres z perspektywy ostatniego roku notowań, mamy do czynienia z trendem spadkowym, notowania poruszają się w obszarze wyznaczonym przez zęby wideł Andrewsa i znajdują się pod chmurą Ichimoku. O zmianie sentymentu można byłoby mówić w chwili, gdy notowania zamkną się powyżej poziomu 97,50 zł a najlepiej w strefie 3-cyfrowych cen.
Wskaźniki techniczne sygnalizują, że wciąż mamy do czynienia jedynie z odreagowaniem w trendzie spadkowym i nie zachęcają do angażowania się po stronie kupujących. Warto obserwować przebieg linii ADX, gdyż jej położenie względem kierunkowych powinno ułatwić wychwycenie początku istotniejszego ruchu cenkliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 3 lipca 2018 19:07:25 przy kursie: 90,44 zł
tutaj potrzebne sa znaczne inwestycje w redukcje kosztow w Polsce.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 13 listopada 2018 18:55:36 przy kursie: 93,00 zł
Piękna reakcja na informację o zawiązaniu przez PiS koalicji z Bezpartyjnymi Samorządowcami na Dolnym Śląsku. Jednym z warunków porozumienia jest obniżenie podatku od kopalin o 15%. W szczytowym momencie dzisiejszej sesji kurs sięgał 97,96 zł (kurs odniesienia i otwarcia to 89,30 zł). Szkoda tylko, że to inni musieli nakłaniać PiS do zrealizowania - choć w zaledwie 15% - własnej obietnicy wyborczej z kampanii parlamentarnej w 2015 r. Wtedy Beata Szydło obiecała całkowite zniesienie tego podatku...

abcabc
abcabc PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 240
Wysłane: 13 listopada 2018 20:30:57 przy kursie: 93,00 zł
Była niedawno ustawa na ten temat. Zmniejszenie miało polegać na przesunięciu części tej kwoty do samorządów:
www.bankier.pl/wiadomosc/Zmian...

Czyli nie nastawiałbym się na to, że akcjonariusze coś z tego zobaczą. Można nawet zakładać, że to jest deal pomiędzy PiS i tymi samorządowcami. Jeśli tak, to wzrost kursu z tego tytułu kompletnie nieuprawniony.

krewa
krewa PREMIUM
344
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 839
Wysłane: 13 grudnia 2018 10:38:15 przy kursie: 90,40 zł
KGHM - analiza techniczna na życzenie


Szczerze mówiąc, nie bardzo jest co analizować. Walor tkwi w trendzie bocznym, zaznaczonym na wykresie niebieskim prostokątem. I dopóki notowania pozostają w zaznaczonym obszarze, na próżno oczekiwać jakichkolwiek emocji. Najbliższe opory i wsparcia zaznaczone są na osi wartości.
Gdybym miał kreślić scenariusz kierunku wybicia ze strefy ruchu bocznego, to byłby on negatywny z uwagi na trwającą dystrybucję waloru, sygnalizowaną przez wskaźnik AD.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

BearHand
45
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 746
Wysłane: 25 lutego 2019 20:52:25 przy kursie: 102,30 zł
W ostatnim czasie miedź ładnie poszła do góry a za nią KGHM przebijając poziom 100 pln.

Zastanawiam się czy info z dziś o planie podpisania umowy kredytu obrotowego na 450 mln USD z BGK przełoży się na notowania czy jednak kurs będzie podążał za wykresem miedzi.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,996 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d