pixelg
FERRO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

FERRO [FRO]

AKTUALNY KURS: 16,40 zł (+0,61%) 30-10-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 25 marca 2015 20:44:47 przy kursie: 10,40 zł
Omówienie sytuacji finansowej GK Ferro SA po IV kwartale 2014r.

Rok 2014 można spółce zaliczyć do w miarę udanych pod względem wyników, ale niestety mocno martwi brak wzrostu.

Przychody roczne nawet nie drgnęły, a przecież na głównym Polskim rynku mamy wzrost PKB o 3,3 proc. i (3,2 proc. 4kw/4kw). Z drugiej strony sprzedaż spółki jest bardzo mocno powiązana z nowymi mieszkaniami, a tych według danych GUS było mniej niż w roku 2013. Z jeszcze innej perspektywy spółki przecież mają możliwości rozwoju przez zwiększanie asortymentu. Tak czy owak przychody nie chcą rosnąc.

Podobną obserwację możemy poczynić w samych IV kwartale, choć tutaj jest ciut lepiej i mamy wzrost sprzedaży o 657 tys. zł (1,1proc.). Spółka nieco poprawiła rentowność operacyjną, a więc tym samym nie potwierdziły się obawy o brak dostaw na podobnych zasadach z chińskiej spółki JV, która została sprzedana w połowie roku. Mało tego, koszty sprzedanych towarów i materiałów spadły o 460 tys. zł i to one w głównej mierze zrobiły nadwyżkę wyniku operacyjnego. Niestety, ale nadwyżkę w sprzedaży i oszczędności kosztowe na sprzedanych towarach w połowie zjadły koszty wynagrodzeń, a także koszty pozostałe. Warto dodać, że wynik operacyjny zarówno w tym kwartale jaki porównywalnym nie został praktycznie obciążony odpisami na należności i zapasy. Te spółka utworzyła w we wcześniejszych kwartałach, co trzeba przyznać jest chwalebne.


kliknij, aby powiększyć


Znacząco zmieniła się jednak struktura sprzedaży. Przychody realizowane w Polsce spadły o 1,67 mln zł (5,5 proc.), natomiast wzrosły w Czechach(250 tys.), na Słowacji (308 tys.) i przede wszystkim w Rumunii (1,85 mln).Ten ostatni nie wynika tylko ze wzrostu siły rumuńskiej waluty, bo ta wzrosła znacznie wolniej niż wyniosła dynamika na tamtym rynku(34 proc.).

Z rachunku segmentowego wynika, że delikatnie zmieniła się struktura sprzedaży. O 2,1 mln wzrosła sprzedaż armatury, natomiast spadła sprzedaż pozostała (1,6 mln zł). Jednak to wynik na segmencie baterii poprawił się w największym stopniu. Segment ten poprawił wynik o 1,1 mln zł, natomiast rosnąca pod względem sprzedaży armatura zaliczyła zwyżkę o 750 tys. Pomimo spadku sprzedaży pozostałej wynik zmniejszył się nieco mniej niż wynikałoby to tylko z dynamiki przychodów, co związane jest ze zwyżką rentowności (26 proc. vs. 30 proc.)


kliknij, aby powiększyć


W przypadku Ferro sporo zwykle się dzieje w niższych liniach wyniku i faktycznie tak było także tym razem. We wcześniejszych okresach spore zamieszanie wprowadzała spółka konsolidowana metodą praw własności, ale w IV kwartale już jej nie było, a w odpowiadającym okresie 2013r. jej wpływ nie był znaczący. Mimo wszystko linia finansowa zabrała w tym kwartale 3,14 mln zł, natomiast rok wcześniej tylko 0,17 mln zł. Choć nie da się tego pokazać wprost na liczbach IV kwartału, to najprawdopodobniej jest to efekt różnic kursowych. W całym roku 2014 zabrały 3,4 mln z wyniku, natomiast w roku (także całym) 2014 dodały ponad 1 mln. Większość rocznych zmian tego roku przypadła na drugą połowę roku, natomiast efekt spadku kursu dolara był nawet w drugiej połowie silniejszy niż wynika to z raportowanej różnicy za cały rok.


kliknij, aby powiększyć


Skoro dolar poszedł mocno w górę od połowy roku, to sukcesem może się wydawać utrzymanie rentowności operacyjnej. To jednak niestety prawdopodobnie tylko złudzenie, a efekt wzrostu kursu zobaczymy dopiero w pierwszym półroczu obecnego roku. Zwróćmy uwagę na długość cyklu rotacji zapasów:


kliknij, aby powiększyć


Towar z magazynu wychodzi średnio dopiero po pół roku, a więc teraźniejsze wyniki to jeszcze efekt zakupów przy stabilnym poziomie dolara w pierwszej połowie roku. Jeśli zerknąć wprost na wartość zapasów, to spółka przygotowała się na trudniejszy okres. Zapasy w drugim kwartale skoczyły do wartości 108 mln zł, z raportowanych na koniec 1 kwartału 78 mln. Takich skoków wcześniej nie obserwowaliśmy. Oczywiście możemy w związku z tym mówić o pewnej utracie efektywności, ale biorąc pod uwagę szczególną sytuację ze sprzedażą swojej spółki powiązanej która była istotnym dostawcą z taką oceną należy zaczekać. Na koniec roku stan magazynu zjechał o 10 mln, a przecież w międzyczasie uzupełniany był zakupami przy wyższym kursie dolara.

Niestety niż w ostatnim kwartale 2013r. wyglądają przepływy z działalności operacyjnej. CF spadł z 24,5 mln do 14,5, co jest wynikiem głównie obecnej mniejszej zmiany kapitału obrotowego. Po korekcie o gotówkę zamrożoną w należnościach i zapasach (i oczywiście także finansowania tego stanu przez dostawców) mamy 3,27 mln w porównaniu do 3,03 przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Na pierwszy rzut oka wycena spółki nie wydaje się wygórowana. Przy raportowanych zysku netto na poziomie 24 mln i średnioważonym koszcie kapitału 8 proc. mamy wycenę rentą wieczystą na poziomie 300 mln zł. Oczywiście możemy powiedzieć, że rynek oczekuje większych zwrotów np. 10 proc. to dostaniemy 240 mln wartości wewnętrznej. Jeśli natomiast uwzględnimy zdarzenia jednorazowe jak stratę na sprzedaży chińskiej spółki zależnej a także ujemne różnice kursowe to mamy około 4 mln powtarzalnego zysku netto więcej. W takim przypadku wycena rentą wieczystą daje 280-350 mln zł w zależności od przyjętego/obliczonego kosztu kapitału.

Problem w tym, że mówimy o wynikach obecnych zakładając ich powtarzalność. A jeśli zwrócimy uwagę na wpływ umocnienia dolara niezrekompensowany spadkiem cen miedzi to może się okazać, że rynek ma rację wyceniając spółkę na poziomie 220 mln zł.

W dłuższym okresie czasu jednak takie kursy nie powinny się utrzymać, a nawet jeśli to spółka dociągnie ceny produktów i przełoży zwyżkę na nabywców. Wyniki powinna także wspierać deweloperka, która w tym roku zrobiła rekord sprzedaży pod względem ilości podpisanych umów.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 30 sierpnia 2015 21:49:07 przy kursie: 10,70 zł
Proszę o analizę raportu spółki.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 3 września 2015 09:13:46 przy kursie: 10,56 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (FER) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Na półmetku 2015r GK Ferro nie ma specjalnych powodów do zadowolenia z raportowanych w rachunku zysków i strat wyników. O ile na poziomie przychodów Grupa utrzymuje ostatnio wzrosty r/r rzędu 7-9%, to za sprawą niższych marż (w 2kw 29,2 wobec 30,6% rok wcześniej) poprawa zysku brutto na sprzedaży jest dużo mniejsza, nie mówiąc już o zysku netto na sprzedaży, gdzie z trudem utrzymywany jest progres (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu rosną r/r w tempie ok 9-10%). Dodatkowo, niekorzystny wpływ na końcowe wyniki Grupy w analizowanym okresie miała pozostała działalność operacyjna (nieco większy minus niż przed rokiem) oraz działalność finansowa (strata wobec zysku przed rokiem). W rezultacie na poziomie operacyjnym zysk zmniejszył się r/r o 2%, na poziomie brutto o 27%, a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie netto o 32% (w tym dla akcjonariuszy o 29%). Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) w dwóch głównych obszarach działalności Grupy (baterie i akcesoria oraz armatura instalacyjna) można stwierdzić podobną sytuację do przedstawionej wyżej, czyli wzrost r/r przychodów przy jednoczesnym spadku marż.


kliknij, aby powiększyć


Pod względem geograficznej struktury przychodów można natomiast zauważyć, że cały czas głównym rynkiem działalności pozostaje rynek krajowy (ponad 40% w sprzedaży ogółem), choć dynamika zmian jest tu najmniejsza. W stabilnym tempie ogólnych przychodów rosie sprzedaż do Słowacji i Czech (udziały w sprzedaży się nie zmieniły w ujęciu r/r i wynoszą odpowiednio 8 i 28%). Największe tempo poprawy wykazuje natomiast rynek rumuński, na który sprzedaż Grupy rośnie w ujęciu r/r na poziomie ponad 40% i ma on już 13% udziału w sprzedaży ogółem.

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m w odniesieniu do przychodów i głównych poziomów wynikowych można dostrzec nieznaczne zmiany, które w obszarze działalności podstawowej prezentują się nawet korzystnie, lecz patrząc się jedocześnie na podstawowe wskaźniki rentowności widać w ostatnim czasie systematyczne pogarszanie się sytuacji (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %). Na razie dynamika tego spowolnienia nie jest znacząca, aczkolwiek jest ona faktem. Dużo w tym względzie będzie zależało od dalszego rozwoju koniunktury gospodarczej, w tym zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Ferro to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie bardziej korzystnie w ujęciu r/r – dopływ wobec odpływu przed rokiem środków w ramach działalności operacyjnej (choć tu należy odnotować, że jest to głównie zasługa korekt składników kapitału obrotowego netto, w tym zwłaszcza wzrostu zobowiązań handlowych) i solidna poprawa na poziomie salda ogólnego (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na poprawę na poziomie salda ogólnego w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), przy czym nadal jest ono na minusie (głównie z uwagi na znaczące wydatki finansowe). Jednocześnie należy odnotować, że Grupa na dość stabilnym poziomie utrzymuje zdolność wypracowania nadwyżki finansowej netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 8-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 3-proc. zwiększeniem wartości aktywów trwałych oraz 15-proc. wzrostem składników obrotowych (wszystkie główne kategorie), a w odniesieniu do pasywów z 5-proc. zmniejszeniem kapitału własnego i 29-proc. wzrostem zadłużenia (głównie krótkoterminowego nieoprocentowanego). Jednocześnie należy odnotować, że dług oprocentowany uległ 2-proc. zmniejszeniu (głównie za sprawą zmian w obszarze długoterminowym).

Przedstawione wyżej zmiany nie miały generalnie korzystnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, aczkolwiek zachowano nadwyżkowe finansowanie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pogorszeniu uległy również wskazania poszczególnych relacji finansowych dot. zadłużenia i płynności finansowej, czego wyrazem jest również spadek serwisowego ratingu z AA+ do A-. Jednocześnie jednak należy odnotować, że obecne poziomy poszczególnych wskaźników nadal utrzymują pewien dystans względem wartości uznawanych za graniczne, a więc sytuację finansową Grupy można uznać za bezpieczną. Główny mankament to utrzymujący się niedobór kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, co wymaga zaangażowania finansowania zewnętrznego.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty w przypadku GK Ferro wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę jej akcji na GPW. Należy przy tym zauważyć znaczne zróżnicowanie wskazań poszczególnych metod. Metody majątkowe dają wyceny Grupy na poziomie poniżej rynkowego. Metody dochodowe generalnie na poziomie rynku. Z kolei w przypadku metod mnożnikowych mamy cały wachlarz – od znacząco poniżej rynku do znacząco powyżej. Kluczem do poprawy wyników i tym samym notowań GK Ferro pozostaje bardziej zdecydowana poprawy koniunktury na rynkach Europy Śr-Wsch.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 3 września 2015 09:15


mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 31 października 2015 18:15:55 przy kursie: 11,20 zł
PO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny ) zawiadomiły, że wyniku rozliczenia akcji w dniu 1 października b.r. nabycia przez PKO OFE akcji Spółki FERRO SA, udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 10%. Łącznie na dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji tj. na dzień 1 października 2015r. Fundusze posiadały 2 290 312 akcji Spółki co stanowiło 10,7817% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 31 października 2015 18:16:55 przy kursie: 11,20 zł
Budownictwo (3 kwartały) - więcej oddanych mieszkań, więcej pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji

Obiecujące dane w kontekście bieżących i przyszłych możliwości sprzedażowych Ferro w Polsce.
Wg danych GUS-u, w okresie I-IX 2015 r. oddano do użytkowania 101508 mieszkań, tj. o 1,4% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 138097 mieszkań, tj. o 14,8% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 128059, tj. o blisko 12%.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 15 listopada 2015 18:56:25 przy kursie: 10,94 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (FER) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw b.r. GK Ferro kontynuowała nienajlepszą tendencję wynikową z poprzednich okresów sprawozdawczych. Co prawda na poziomie przychodów ze sprzedaży udało się jeszcze odnotować r/r symboliczny wzrost (+3%), lecz już w przypadku poszczególnych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat wykazano regres zysków. Na poziomie brutto na sprzedaży szacunkowy zysk zmniejszył się o 3% (marża spadła z 29,2 do 27,5%), a po uwzględnieniu kosztów wynagrodzeń na poziomie wyniku netto na sprzedaży regres r/r wyniósł -9%. Dalsze pogorszenie na poziomie operacyjnym (-18%) to efekt większych aniżeli przed rokiem pozostałych kosztów netto. Jednocześnie za sprawą znacznie mniejszych kosztów finansowych netto (0,9 wobec 2,4 mln zł) na końcowych poziomach wynikowych regres zysków uległ zmniejszeniu do -7% na poziomie brutto i -4% na poziomie netto. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) w analizowanym kwartale wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży odnotowano jedynie w największym segmencie baterii i akcesoriów, przy jednoczesnym pogorszeniu marż we wszystkich obszarach działalności Grupy (w przypadku armatury instalacyjnej i pozostałych towarów odnotowano również spadek zysku brutto na sprzedaży). W ujęciu narastającym za 9m sytuacja prezentuje się tylko niewiele lepiej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia geograficznej struktury przychodów nadal głównym obszarem zbytu dla Grupy pozostaje rynek krajowy (ponad 40% w sprzedaży ogółem), choć jednocześnie w analizowanym okresie okazał się on jedynym gdzie odnotowano spadek sprzedaży r/r (-10%); do Czech sprzedaż wzrosła o ok 10%, na Słowację o ok 18%, a do Rumunii o blisko 31%. .

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Ferro z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) notowane w ostatnich okresach sprawozdawczych regresy wyników nie były na tyle znaczące aby wpłynąć na wyraźniejszą zmianę dotychczasowego obrazu sytuacji. Jednocześnie jednak po podstawowych wskaźnikach rentowności widać od pewnego czasu nieznaczne, aczkolwiek systematyczne, pogorszenie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych raportów Grupy niewątpliwie jako korzystną okoliczność należałoby uznać sporą ostatnio aktywność w branży deweloperskiej oraz powrót do spadków cen metali. Jednocześnie okolicznością wpływającą ostatnio in minus na wyniki działalności podstawowej GKF jest rosnący kurs USD/PLN, który wpływa na wyższe koszty produkcji w Chinach i niekorzystnie odbija się na marży brutto.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Ferro to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie bardziej korzystnie w ujęciu r/r – większy dopływ środków w ramach działalności operacyjnej (choć tu należy odnotować, że jest to głównie zasługa korekt składników kapitału obrotowego netto, w tym zwłaszcza wzrostu zobowiązań handlowych) i solidna poprawa na poziomie salda ogólnego (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na poprawę na poziomie salda ogólnego w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), przy czym nadal jest ono na minusie (głównie z uwagi na znaczące wydatki finansowe). Jednocześnie należy odnotować, że Grupa na dość stabilnym poziomie utrzymuje zdolność wypracowania nadwyżki finansowej netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 4-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 1-proc. zwiększeniem wartości aktywów trwałych oraz 6-proc. wzrostem składników obrotowych (głównie zapasów i należności), a w odniesieniu do pasywów z 5-proc. zwiększeniem kapitału własnego i 2-proc. wzrostem zadłużenia (głównie długoterminowego). Jednocześnie należy odnotować, że dług oprocentowany uległ 25-proc. zmniejszeniu (głównie za sprawą zmian w obszarze krótkoterminowym).

Przedstawione wyżej zmiany miały korzystne przełożenie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie można stwierdzić wzrost nadwyżkowego finansowania aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym i znaczne ograniczenie ujemnego salda płynności stanowiącego różnicę między bieżącym stanem a zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pewnej poprawie uległy również wskazania poszczególnych relacji finansowych dot. zadłużenia i płynności finansowej, czego wyrazem jest również wzrost serwisowego ratingu z A- do AA-. Tak więc ogólnie rzecz biorąc sytuację finansową GKF można uznać za generalnie bezpieczną.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty w przypadku GK Ferro nadal wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę jej akcji na GPW. Niewiele zmieniło się również jeśli chodzi o wskazania poszczególnych grup metod.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 30 listopada 2015 20:47:49 przy kursie: 10,00 zł
Rok 2015 rokiem rekordów na rynku mieszkaniowym

W ciągu 10 miesięcy br deweloperzy. rozpoczęli budowy ponad 70 tys. mieszkań. To o 25% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem, a ponadto najwięcej w historii. Do tej pory rekordem były 63 tys. mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli w okresie od początku stycznia do końca października 2007 roku. Wynik z bieżącego roku jest o prawie 12% wyższy.
GUS informuje ponadto, że w październiku wydano najwięcej w historii pozwoleń na budowę. To może świadczyć o tym, że deweloperzy nie powiedzieli ostatniego słowa i najbliższy okres niepewności wykorzystują na przygotowanie pod względem formalnym kolejnych inwestycji. Uzyskane przez deweloperów pozwolenia datowane na październik pozwalają zacząć budować kolejnych 11,1 tys. lokali. To o 78,5% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Więcej na nieruchomości.egospodarka.pl

WatchDog
WatchDog PREMIUM
16
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 575
Wysłane: 30 listopada 2015 21:45:33 przy kursie: 10,00 zł
A w każdym kranie będzie sitko, a w każdej wannie będzie prysznic - to chciałeś powiedzieć?

Pułapka myślowa. W każdym kranie będzie też woda, a w gniazdku prąd. To znaczy, że trzeba kupować akcje elektrowni? A każdy blok będzie sprzątany, więc może Impel?
Giełda jest naprawdę prosta, ale nie *aż tak* prosta.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 31 stycznia 2016 19:47:57 przy kursie: 9,42 zł
Aneta Raczek, prezes Ferro, liczy, że rosnąca w Polsce liczba oddawanych do użytku mieszkań i poprawiająca się sytuacja na rynku pracy będą sprzyjać wzrostowi przychodów grupy.
Zarząd liczy na duży wzrost przychodów w Rumunii i na Węgrzech. Za rok zamierza z kolei mocno rozwinąć działalność w Bułgarii, gdzie obecnie buduje struktury sprzedaży.
Grupa Ferro, jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej, planuje w tym roku dalsze działania, które przyczynią się do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy uzyskiwanych marż.
Więcej w artykule w Parkiecie.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 5 lutego 2016 05:54:19 przy kursie: 10,68 zł
Palmyra wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki Ferro po 10,50 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 25 marca.

Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami zostanie objętych przynajmniej 80 proc. wszystkich akcji. Palmyra zastrzegła sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu akcji nawet, gdy zapisami zostanie objęta mniejsza liczba akcji.

Palmyra podała, że na podstawie umowy zawartej z Andrzejem Hołój oraz ze spółką ABH Holding akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Ferro, które łącznie stanowią 15,77 proc. kapitału zakładowego.

"Wzywający postrzega inwestycję w akcje jako inwestycję strategiczną i długoterminową" - napisano w wezwaniu.

Palmyra zamierza zmienić strategię Ferro i "wspierać ją w pozyskiwaniu dodatkowego kapitału o znaczącej wielkości". Kapitał pozyskany ze źródeł zewnętrznych lub wypracowany wewnętrznie przez spółkę ma zostać wykorzystany do inwestycji we wzrost organiczny, na przejęcia, a także na inwestycje w moce produkcyjne.

Jak podano, po osiągnięciu odpowiedniej liczby akcji w spółce, wzywający zamierza podjąć działania mające na celu wycofanie akcji z obrotu giełdowego.

Podmiotem dominującym wobec spółki Palmyra jest fundusz IK VII wspierany przez podmiot doradczy IK Investment Partners, który jest podmiotem private equity o zasięgu europejskim z ponad 25-letnim doświadczeniem i zarządzającym kapitałem w wysokości ponad 7 mld euro.

Największy udział w akcjonariacie Ferro mają Nationale Nederlanden OFE (18,8 proc.), Aviva OFE (15 proc.), PKO BP Bankowy OFE (12,5 proc.) oraz ABH Holding (12 proc.).


totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 13 marca 2016 13:56:39 przy kursie: 10,91 zł
Proszę o analizę raportu spółki z oceną ceny z wezwania.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 15 marca 2016 14:24:05 przy kursie: 10,92 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (GKF) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 4KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo tego że w pewnych obszarach rachunku zysków i strat GK Ferro odnotowała w 4kw 2015r poprawę w ujęciu r/r, to raportowane wyniki trudno uznać za przełomowe w kontekście dominującego od pewnego czasu braku jednoznacznej tendencji. Skonsolidowane przychody poprawiono o 13% (głównie dotyczy to rynków zagranicznych), lecz szacunkowy zysk brutto na sprzedaży wzrósł już tylko o 2% (marża brutto zmniejszyła się z 29,9 do 27%; prawdopodobny negatywny wpływ osłabienia PLN i CZK do EUR i USD), a szacunkowy zysk netto na sprzedaży zmniejszył się o 4%. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów netto, które okazały się nieco wyższe aniżeli przed rokiem, na poziomie operacyjnym regres wyniku r/r powiększył się do 11%. Jednocześnie za sprawą znacznie mniejszych r/r finansowych kosztów netto (1,9 wobec 3,1 mln zł) na poziomie wyniku brutto i netto GKF wykazała poprawę zysków o odpowiednio 19 i 30% (należy przy tym jednakże odnotować, że finansowe koszty netto przed rokiem były w pewnym stopniu obciążone zdarzeniem jednorazowym tj. stratą na zbyciu jednostki zależnej). W skali całego 2015 roku skonsolidowane przychody GK Ferro wzrosły o 8%, przy poprawie szacunkowego zysku brutto na sprzedaży raptem o 1% (pogorszenie marży brutto z 30,4 do 28,4%) oraz pogorszeniu na kolejnych poziomach wynikowych o odpowiednio 4, 9, 3 i 7%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) w analizowanym kwartale poprawę wyników odnotowano jedynie w odniesieniu do baterii i akcesoriów, przy czym towarzyszył temu spadek marży brutto. W pozostałych dwóch segmentach spadkowi marży towarzyszyło również pogorszenie wyników. Z niewielkimi różnicami podobna sytuacja wystąpiła dla ujęcia narastającego za 12m (nieco in plus wyróżnił się tu segment „pozostałe”).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak zauważono już wcześniej Grupa odnotowała w 4kw wyraźny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, które łącznie odpowiadały za więcej niż połowę przychodów ogółem; w kraju sprzedaż wzrosła r/r raptem o nieco ponad 1%, a w skali całych 12m uległa nawet zmniejszeniu o ok 1%. Szczegóły zmian zarówno w 4kw jak i w całym roku przedstawiono w tabeli poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Ferro z szerszej perspektywy czasowej w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) poza dalszym nieznacznym pogorszeniem marży brutto na sprzedaży (rentowność sprzedaży) oraz rentowności operacyjnej nie widać istotnych zmian.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych raportów Grupy na pewno in plus należy odnotować utrzymujące się względnie wysokie tempo wzrostu gospodarek kluczowych dla jej sprzedaży oraz utrzymujący się dobry klimat w branży deweloperskiej w Polsce (choć jednocześnie widać po ostatnich raportach, że to przełożenie nie do końca jest tak silne jakby mogło się wydawać). Z drugiej jednak strony rośnie ostatnio niepewność co do utrzymania obecnego tempa rozwoju koniunktury w Europie, po długim okresie spadku odbijać zaczęły ceny metali, a mocny dolar i euro jeszcze przez jakiś czas mogą oddziaływać in minus na wyniki GKF.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Ferro to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie bardziej korzystnie w ujęciu r/r (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) – dopływ wobec odpływu środków na poziomie salda ogólnego (1,3 wobec -16,6 mln zł), przy nieco lepszym wyniku w obszarze operacyjnym (podobnie jak w roku ubiegłym głównie za sprawą odzyskania środków z kapitału obrotowego) i wyższej nadwyżce finansowej netto.

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na poprawę na poziomie salda ogólnego w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w tym jego powrót w obręb wartości dodatnich. Grupa cały czas charakteryzuje się zdolnością do generowania nadwyżki finansowej na dość stabilnym poziomie, która ostatnio dodatkowo jest podstawą przepływów operacyjnych. Znacznemu zmniejszeniu uległy wydatki finansowe, a w obszarze inwestycyjnym utrzymuje się śladowa aktywność, co przekłada się na stopniowe zmniejszanie się wartości netto majątku produkcyjnego (wydatki inwestycyjne są mniejsze aniżeli amortyzacja).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała spadek sumy bilansowej o 9%, co w przypadku aktywów wiązało się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 1% oraz zmniejszeniem wartości aktywów obrotowych o 19% (generalnie wszystkie pozycje), a w odniesieniu do pasywów ze wzrostem wartości kapitału własnego o 2% i zmniejszeniem zadłużenia ogółem o 22% (głównie za sprawą obszaru krótkoterminowego). Jednocześnie należy odnotować, że dług oprocentowany uległ zmniejszeniu o 6%.

Przedstawione wyżej zmiany miały korzystne przełożenie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie można stwierdzić wzrost nadwyżkowego finansowania aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym i dalsze ograniczenie ujemnego salda płynności stanowiącego różnicę między bieżącym stanem a zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pewnej poprawie uległy również wskazania poszczególnych relacji finansowych dot. zadłużenia i płynności finansowej, czego wyrazem jest również wzrost serwisowego ratingu z AA- do AA+. Tak więc ogólnie rzecz biorąc sytuację finansową GKF można uznać za bezpieczną.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty w przypadku GK Ferro wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę jej akcji na GPW, co mniej więcej odpowiada również cenie 10,5 zł zaproponowanej w wezwaniu przez Palmyrę. Należy zauważyć, że podobną wartość 1 akcji GKF otrzymujemy metodą renty wieczystej (bazując na wynikach netto), czy też gdybyśmy wzięli pod uwagę wypłacaną przez Grupę w ostatnich latach dywidendę w wysokości 1zł/akcję (przy założonym koszcie kapitału w okolicy 10%). W związku z tym trudno uznać zaproponowaną w wezwaniu cenę za jakoś istotnie nieodpowiadającą fundamentom (warto również zauważyć, że historycznie 10,5 zł to mniej więcej środek notowań akcji GKF w ostatnich 2-3 latach). Dużo będzie zależało od zachowania funduszy będących dość licznie w akcjonariacie GKF, które mając aktywo o względnie stabilnych notowaniach i generujące całkiem przyzwoity powtarzalny dochód w postaci dywidendy, mogą oczekiwać pewnej premii od potencjalnego nabywcy (na co poniekąd wskazuje utrzymująca się na wyższym poziomie, aniżeli zaproponowana w wezwaniu, cena).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 21 marca 2017 09:33:40 przy kursie: 14,00 zł
Witam,
Zwracam sie z prosba o analize raportu.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 27 marca 2017 09:07:04 przy kursie: 13,70 zł
Baterie i armatura kontynuują marsz w górę, choć pewne ryzyka czają się za rogiem

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (GKF) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W kończącym 2016 rok 4kw GK Ferro kontynuowała pozytywne tendencje z wcześniejszych okresów sprawozdawczych notując poprawę w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W obszarze działalności podstawowej przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 17%, szacunkowy zysk brutto na sprzedaży o 39% (za sprawą wyraźnie niższej aniżeli przychody dynamice kosztów własnych, marża brutto na sprzedaży wyniosła 32,3% wobec 27% przed rokiem), a szacunkowy zysk netto na sprzedaży o 40% (niestety sprawozdawczość Emitenta jest jaka jest i nie da się wyłuszczyć konkretnych wyników brutto i netto na sprzedaży w poszczególnych okresach sprawozdawczych). W przypadku dalszych poziomów wynikowych, mimo większych r/r pozostałych i finansowych kosztów netto, mamy poprawę odpowiednio zysku operacyjnego i brutto o 53%. Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie netto Grupa zaraportowała poprawę zysku o 51%.

W okresie pełnych 12m wyniki GKF r/r podlegały z drobnymi wyjątkami podobnym zmianom kierunkowym na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat jak w opisanym wyżej 4kw. Przychody wzrosły o 14%, szacunkowy zysk brutto na sprzedaży o 25% (marża brutto wyniosła 31,3 wobec 28,4%), szacunkowy zysk netto na sprzedaży o 23%, zysk operacyjny o 25% (przy wyższych kosztach netto na działalności pozostałej), zysk brutto o 38% (niższe koszty finansowe netto), a zysk netto o 30%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy można stwierdzić, że zarówno w ujęciu kwartalnym jak i całorocznym udział w poprawie r/r wyników i rentowności core businssu miały wszystkie trzy wyodrębniane asortymenty – baterie, armatura oraz działalność pozostała (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Także w ujęciu geograficznym w obu rozpatrywanych zakresach czasowych odnotowano poprawę r/r na wszystkich rynkach. W największym stopniu w Rumunii, a dalej kolejno na Słowacji, w Czechach, w Polsce oraz pozostałych – Węgry i Bułgaria (tabela poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych GKF w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić kontynuację zapoczątkowanej jakiś czas temu poprawy zarówno w odniesieniu do głównych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności, choć w przypadku tych ostatnich (z wyłączeniem marży brutto – na wykresie rentowność sprzedaży) zmiany są raczej nieznaczne.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania oraz liście do akcjonariuszy Zarząd Grupy wskazuje na kontynuację dotychczasowej ścieżki rozwoju, w tym rozszerzenie ekspozycji na sprzedaż eksportową poprzez budowę struktur sprzedaży na Węgrzech oraz w Bułgarii. Generalnie na poszczególnych geograficznych rynkach działalności Ferro utrzymuje się pozytywna sytuacja makro z szansami na dalszą poprawę, lecz zarazem trzeba pamiętać o szeregu czynników ryzyka w Europie (Brexit, wybory we Francji i Niemczech), które mogą odbić się in minus na ogólnej sytuacji na kontynencie. Warto również zauważyć, że odnotowane w ostatnich miesiącach osłabienie złotówki względem głównych walut, a także wzrost cen miedzi na rynkach surowcowych generalnie nie służą GKF, co może w kolejnych okresach sprawozdawczych sprawić pewne trudności w utrzymaniu dotychczasowego tempa poprawy wyników w obszarze działalności podstawowej.

W ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych GK Ferro w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazała r/r wyraźną poprawę na poziomie salda ogólnego (4,2 wobec 1,3 mln zł), która jednakże w decydującym stopniu wynikała z ograniczenia finansowych, a także w mniejszym zakresie inwestycyjnych, wydatków netto (odpowiednio -8,8 wobec -12,7 mln zł oraz -0,8 wobec -1 mln zł). Działalność operacyjna wygenerowała natomiast nieco mniej gotówki (13,9 wobec 15 mln zł przed rokiem), głównie z uwagi na większe potrzeby w zakresie kapitału obrotowego (sama nadwyżka finansowa netto okazała się r/r blisko dwukrotnie większa – 5,9 wobec 3,4 mln zł).

W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) GKF odnotowała nieznaczną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego w obszarze wartości dodatnich, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej, bardzo korzystnej, struktury przepływów (nadwyżka finansowa netto pokrywa z lekkim zapasem inwestycyjne i finansowe wydatki netto). Warto przy tym dodatkowo pamiętać, że znaczną część finansowych wydatków netto w przypadku rozpatrywanego Emitenta stanowi dywidenda, która była w ostatnich latach regularnie płacona i to na relatywnie wysokim poziomie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKF zmniejszyła się o 4%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 2% oraz spadkiem w obrębie aktywów obrotowych o 10% (głównie w zakresie zapasów i należności), a w odniesieniu do pasywów wzrostem kapitału własnego o 4% oraz spadkiem ogólnego zadłużenia o 15% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 23%, a długoterminowe wzrosły o 10%; dług oprocentowany w ujęciu całościowym nie uległ zmianie i stanowił na koniec okresu 61% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in plus na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej GKF, który już wcześniej prezentował się dość korzystnie – aktywa trwałe są nadwyżkowo pokryte stałymi składnikami pasywów, w tym w pełni kapitałem własnym. Pewnym mankamentem jest przy tym struktura kapitału obrotowego netto, gdzie występuje trwała przewaga zapotrzebowania nad bieżącym stanem i tym samym konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych. Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji GKF przez pryzmat wskaźników finansowym również prezentuje się nadal korzystnie (generalnie dobra płynność finansowa, umiarkowany poziom zadłużenia i wysoka zdolność jego obsługi), co jest zbieżne z odczytem serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana, który po wzroście o jeden poziom wskazuje na AA+.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ferro na GPW, z czym najbardziej zbieżne są wyceny dochodowe i mieszane. W przypadku majątkowych jest wskazanie przewartościowania, lecz w obecnej sytuacji Ferro można przymknąć na nie oko (zyskują one na znaczeniu gdy w spółce dzieje się źle). Z kolei w przypadku metod mnożnikowych mamy rozstrzał między pewnym przewartościowaniem a niedowartościowaniem. Mimo pewnych czynników ryzyka sytuacja Grupy prezentuje się dobrze, a jej wycenę dodatkowo wspierają oczekiwania dywidendowe.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 marca 2017 12:11

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 27 marca 2017 09:58:40 przy kursie: 13,70 zł
Podziekowania za analize. Faktycznie mogliby jeszcze bardziej sie utransparentnic, lepiej i szerzej prezentowac dane, wplyneloby to pozytywnie na odbior spolki.

krewa
krewa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 116
Wysłane: 4 sierpnia 2017 20:09:01 przy kursie: 15,14 zł
FERRO - analiza techniczna na życzeniekliknij, aby powiększyć


Walorów Ferro nie da się, niestety, zaliczyć do demonów płynności. Co za tym idzie, analizę techniczna wykresu należy ograniczyć do kilku podstawowych technik. Niemniej, nawet w tym przypadku da się wyciągnąć pewne wnioski, chociaż nie są one pocieszające.

Wczoraj notowania opuściły strefę 3-miesięcznej konsolidacji dołem. Odejściu towarzyszył 3-krotny wzrost ilości transakcji względem średniej z ostatnich 20 sesji, oraz 30% skok średniej wartości transakcji. Co za tym idzie - wybicie dołem można uznać za wiarygodne. Na dzisiejszej sesji popyt podjął próbę wyprowadzenia kontry, która zyskała kształt formacji przenikania. Niestety, wolumen nie pozwala uznać ją za wiarygodną. Na dodatek obrona miała charakter bardziej spekulacyjny, gdyż średnia wartość transakcji 2-krotnie niższa niż w dniu poprzednim i wynosiła ok. 2 tys zł. Podaż skutecznie domknęła lukę hossy sprzed kilku miesięcy i jak widać, ta strefa cenowa stawia teraz czynny opór.

W związku z powyższym oczekiwałbym kontynuacji spadków przynajmniej do poziomu 200-okresowej EMA, wzmocnionej ekstrapolacją linii, łączącej istotne dołki. Utrata tego wsparcia niechybnie poskutkuje rozwinięciem przeceny do poziomu 12,30 zł


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 sierpnia 2017 20:11

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 4 sierpnia 2017 22:47:14 przy kursie: 15,14 zł
Podziękował:) Niestety potwierdziły się moje obawy, choć fajerwerków się tutaj nie spodziewałem, ale jak widać jeszcze nie wszystko stracone... Rynek obawia się, że wzrost cen miedzi będzie utrudniał spółce wzrost wyników. Może tak się zdarzyć, ale nie musi - MFO do tej pory poprawiało wyniki mimo wahań cen stali a Ferro kontynuuje ekspansję eksportową więc też próbuje się obronić. Ale też nie ma pewności czy im się uda - okaże się to w raportach okresowych.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 5 września 2017 12:52:52 przy kursie: 16,06 zł

RDZA ATAKUJE KRANIK Z ZYSKAMI - OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (GKF) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1 PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki za 1 półrocze 2017 r. zaraportowane przez GK Ferro wskazują na kontynuację pozytywnych tendencji na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. W obszarze działalności podstawowej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 5%, szacunkowy zysk brutto na sprzedaży o 6% (marża brutto na sprzedaży wyniosła 30,7% wobec 30,4% przed rokiem), a zysk netto na sprzedaży o 9%. Na skutek wyższych o 1 mln zł pozostałych kosztów netto dynamika poprawy wyników nieco „siadła” na poziomie operacyjnym (wzrost zysku r/r o 4%), lecz z naddatkiem zostało to odrobione na poziomie wyniku brutto (1,2 mln zł przychodów netto wobec 0,3 mln zł kosztów netto przed rokiem i tym samym wzrost zysku r/r o 21%). Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie netto Grupa zaraportowała poprawę zysku o 31%.

W okresie 6m dynamika wyników GKF była bardziej pod wpływem bardzo dobrego 1kw toteż przedstawiają się one bardziej korzystnie. Przychody wzrosły o 10%, szacunkowy zysk brutto na sprzedaży o 14%, zysk netto na sprzedaży o 18%, zysk operacyjny o 21% (przy wyższych kosztach netto na działalności pozostałej), zysk brutto o 40% (przychody wobec kosztów finansowych netto przed rokiem), a zysk netto o 45%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że generalnie sytuacja Grupy nadal prezentuje się korzystnie, czego dowodem jest wzrost r/r przychodów i zysku brutto na sprzedaży w ramach poszczególnych grup asortymentowych zarówno w okresie 2kw jak i całego półrocza. Jednocześnie jednak na dotychczasowym w pełni pozytywnym obrazie pojawiła się w 2kw mała rysa w postaci nieznacznego spadku marży brutto w segmencie baterii i akcesoriów oraz działalności pozostałej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Również w ujęciu geograficznym (tabela poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) nie można już mówić o poprawie r/r przychodów na wszystkich rynkach, gdyż pewna jej stabilizacja/wyhamowanie nastąpiła na rynku czeskim. Niemniej jednak pozostałe rynki działalności Grupy pozostają „w gazie” zarówno w ujęciu 2kw jak i całego półrocza.


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych GKF w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić kontynuację zapoczątkowanej jakiś czas temu poprawy zarówno w odniesieniu do głównych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności, choć w coraz większym zakresie jej tempo ulega wyhamowaniu (w niektórych przypadkach można już mówić o stabilizacji, np. wynik operacyjny, EBITDA, rentowność sprzedaży, czy rentowność operacyjna).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania Zarząd Grupy nie podaje właściwie nic nowego, wskazując na kontynuację dotychczasowej ścieżki rozwoju. Generalnie na poszczególnych geograficznych rynkach działalności Ferro utrzymuje się pozytywna sytuacja makro, choć nieco niepokoić może ostatnie wyhamowanie PMI na dwóch głównych z nich – polskim i czeskim. Z punktu widzenia rynku walutowego mimo umocnienia r/r złotówki sytuację można ocenić jako względnie korzystną dla GKF, gdyż znacznie bardziej złotówka umocniła się względem USD (koszty) aniżeli EUR (przychody). Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że in minus na stronę kosztową działalności Grupy wpływa również kontynuowany cały czas wzrost r/r cen miedzi.

Niestety utrzymanie pozytywnych tendencji z rachunku zysków i strat nie zostało przeniesione na sprawozdanie z przepływów pieniężnych. GKF w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazała r/r wyraźne pogorszenie na poziomie salda ogólnego (-1,5 wobec 12,1 mln zł), które w decydującym stopniu wynikało z mniejszej gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej (1,3 wobec 18,7 mln zł przed rokiem; głównie za sprawą zmian dotyczących składników kapitału obrotowego). W obszarze inwestycyjnym wydatkowano nieco więcej środków (1,4 wobec 1,1 mln zł), a w finansowym wyraźnie mniej (1,4 wobec 5,5 mln zł), lecz nie na tyle, aby wpłynąć istotnie na poziom salda ogólnego.

W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) GKF odnotowała dość wyraźne pogorszenie zarówno na poziomie ogólnego salda gotówkowego (zejście w zakres ujemnych wartości), jak i operacyjnego. Struktura przepływów wskazuje, że przyczyna tych niekorzystnych dla Grupy zmian leży w przetasowaniach składników kapitału obrotowego. Z pozytywów pozostaje natomiast utrzymanie wzrostu nadwyżki finansowej netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKF zwiększyła się o 4%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 1% i obrotowych o 7% (generalnie w zakresie wszystkich składników), a w odniesieniu do pasywów spadkiem kapitału własnego o 5% oraz wzrostem zobowiązań ogółem o 18% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 28%, a długoterminowe spadły o 5%; dług oprocentowany w ujęciu całościowym wzrósł o 4% i stanowił na koniec okresu 52% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in minus na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej GKF, choć generalnie nadal prezentuje się on dość korzystnie – aktywa trwałe są nadwyżkowo pokryte stałymi składnikami pasywów, w tym w pełni kapitałem własnym. Pewnym mankamentem jest przy tym cały czas struktura kapitału obrotowego netto, gdzie występuje trwała (ostatnio rosnąca) przewaga zapotrzebowania nad bieżącym stanem i tym samym konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych. Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji GKF przez pryzmat wskaźników finansowym również prezentuje się nadal korzystnie (generalnie dobra płynność finansowa, umiarkowany poziom zadłużenia i wysoka zdolność jego obsługi), choć poszczególne wskazania uległy pewnemu pogorszeniu, co nie pozostało bez wpływu na serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który wskazuje obecnie na poziom AA-.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Ferro na GPW, z czym najbardziej zbieżne są wyceny dochodowe. W przypadku majątkowych jest wskazanie przewartościowania, a w przypadku mnożnikowych pewnego niedowartościowania. Póki co sytuacja na rynku mieszkaniowym oraz w gospodarce sprzyja działalności Ferro, lecz na postrzeganie raportowanych w przyszłości wyników duży wpływ będzie miało odwrócenie niekorzystnych zmian w obszarze przepływów operacyjnych, które ujawniły się w rozpatrywanym w analizie okresie.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 września 2017 14:40

sitech83
0
Dołączył: 2013-01-05
Wpisów: 16
Wysłane: 15 listopada 2017 04:58:05 przy kursie: 15,35 zł
I co?

Rdza atakuje...?

Słabe kompetencje w powyżej przedstawionej analizie.

Zysk RDR +45% i wszystkie wskaźniki pozytywne.

Ludzie bez pojęcia....anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 15 listopada 2017 08:33:46 przy kursie: 15,35 zł
Muszę przyznać, że masz wysokie kompetencje analityczne i duże pojęcie o tym co piszesz skoro oceniasz tekst TYLKO na podstawie tytułu (mylę się?) bez znajomości jego treści.
Edytowany: 15 listopada 2017 08:35

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,654 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,22% +26 443,67 zł 46 443,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d