pixelg
FERRO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

FERRO [FRO]

AKTUALNY KURS: 16,90 zł (+3,68%) 30-10-2020 10:57
Virus69
0
Dołączył: 2009-05-04
Wpisów: 39
Wysłane: 24 marca 2010 18:24:41
Pozwalam sobie zalozyc watek debiutanta Grupy FERRO S.A.
31.03.2010 zamkniecie oferty
Przedzial cenowy za jedna Akcje Oferowana wynosi 8,40-10,60

Grupa jest jednym z liderów sprzedaży branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. W 2008 r. zajmowała 3. miejsce w Polsce z udziałem w rynku przekraczającym 13% pod względem liczby sprzedanych baterii. Grupa oferuje armaturę sanitarną i instalacyjną pod własną marką FERRO oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman. Sprzedaż produktów pod markami własnymi FERRO i Weberman stanowiła w 2008 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

Wybrane dane finansowe (dane w tys. zl)za I-III kw. 2009:
przychody ze sprzedazy: 119 048
EBITDA: 14 076
Zysk z dzialalnosci operacyjnej: 13 404
Zysk netto: 10 968

No i odwieczne pytanie, czy warto wchodzic Think ?

diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 967
Wysłane: 12 kwietnia 2010 17:46:05
moim zdaniem warto - wystarczy popatrzeć jak rynek dyskontuje poczynania spółki - Armatura :) [ ten sektor przecież ]
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 967
Wysłane: 13 października 2010 08:16:26 przy kursie: 10,71 zł
cyt z art. podłogi - " Grupa Ferro, produkująca oraz sprzedająca armaturę sanitarną, instalacyjną i grzewczą, chce w tym roku osiągnąć znacznie lepsze przychody niż rok temu, kiedy to wyniosły 149,7 mln zł. "
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody


Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 31 sierpnia 2012 01:05:19 przy kursie: 6,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ferro za pierwsze półrocze 2012

Zeszły rok był dla Ferro przełomowy. Dzięki emisji akcji oraz obligacji spółka przejęła podmiot o silnej pozycji rynkowej w Czechach i na Słowacji. Akwizycja spowodowała skokowy wzrost przychodów i zysków, jednakże żeby nie było tak różowo trzeba wspomnieć również o znacznym wzroście zadłużenia, którego obsługa niweluje znaczną część marży na sprzedaży. Analiza raportu za pierwsze półrocze jest utrudniona, gdyż akwizycja czeskiej spółki Novaservis nastąpiła dopiero w drugim kwartale 2011, przez co tegoroczne dynamiki przychodów oraz zysków są sztucznie zawyżone.

Na pierwszy rzut oka przychody pierwszego półrocza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego rosną o prawie 27%. Problem w tym, iż nie jest to prawdziwa dynamika sprzedaży, gdyż w pierwszym kwartale 2011 nie była jeszcze konsolidowana czeska spółka Novaservis. Określenie realnej dynamiki organizacji stwarza pewne problem, gdyż trzeba cofnąć się do sprawozdania rocznego, gdzie Ferro podaje całoroczny przychód i zysk netto przy konsolidacji nowego podmiotu od 01.01.2011. Wystarczy tylko odjąć przychody drugiego półrocza 2011 i okazuje się, iż pierwsze sześć miesięcy zeszłego roku GK Ferro powinna zakończyć przychodem na poziomie 143 MPLN oraz zyskiem netto prawie 11 MPLN. To zupełnie zmienia postać rzeczy gdyż okazuje się, iż grupa zakończyła początek bieżącego roku 2% spadkiem przychodów.

Pozostaje pytanie z czego wynika ten spadek? Tutaj z pomocą przychodzi analiza segmentowa i geograficzna sprzedaży. Co ciekawe dwie główne dywizje produktów baterie i akcesoria + armatura zanotowały w drugim kwartale odpowiednio 7% i 5% wzrost obrotów . Za spadek przychodów grupy odpowiada pozycja inne przychody -30%. Tutaj mamy straszny miszmasz, jednak z tego co można wywnioskować jest to sprzedaż wszystkich produktów pod obcymi markami, co może świadczyć, iż zarząd chciał się skupić na rozwoju corowych produktów.

Analiza sprzedaży geograficznej niesie za sobą kilka wniosków. Po pierwsze bardzo słabo zachowuje się rynek krajowy. Tutaj mamy spadki sprzedaży w pierwszym oraz drugim kwartale odpowiednio o 5% i 12%. Może to świadczyć, iż GK Ferro odczuwa już spowolnienie polskiej gospodarki a w szczególności budownictwa. Zachowanie polskiego rynku jest dla mnie wielkim znakiem zapytania, tutaj spółka może notować coraz słabsze wyniki. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak pochwalić zarząd za zeszłoroczną dywersyfikację geograficzną sprzedaży. W pozostałych krajach Ferro notuje już całkiem solidne wzrosty obrotów, dzięki czemu uratowana została dynamika przychodów całej grupy.

Coś niedobrego dzieje się z rentowności. Spada zyskowność na poziomie operacyjnym. Ferro ma problem w dwóch głównych segmentach. Wydaje się, iż ponownie problemem jest również rynek krajowy. Jeżeli rzucimy okiem na wyniki jednostkowe głównego podmiotu okazuje się, że spółka matka przy właściwie porównywalnych obrotach wygenerowała o połowę niższy zysk na działalności operacyjnej. Tutaj ponownie można doszukiwać się negatywnego wpływu słabej sytuacji w budownictwie a co za tym idzie zwiększonej konkurencji na rynku.

Finalny wynik obciążają spore koszty finansowe. Oczywiście jest to wyniki zeszłorocznej akwizycji i zaciągnięcia sporego długu w postaci obligacji oraz kredytów. Tutaj muszę uspokoić akcjonariuszy i obligatariuszy, iż zadłużenie pomimo znacznego przyrostu jest jeszcze na akceptowalnym poziomie. Wskaźnik pokrycia odsetek przez EBITDA ma spory bufor, na razie nie widać żadnych problemów jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia i spłatę odsetek. Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA po pierwszym kwartale wyniósł 3,7 jest to ważna wartość, gdyż w przypadku przekroczenia poziomu 4,7 powinno zostać podwyższone oprocentowanie obligacji. Powodów do obaw nie przynosi również analiza relacji zadłużenia do kapitałów, ten wskaźnik utrzymuje się zdecydowanie poniżej 1. Na razie nie widzę możliwości przekroczenia poziomu 1,5, który uprawniałby obligatariuszy do przedterminowego wykupu obligacji na ich żądanie.

W RZiS warto jeszcze zwrócić uwagę na pozycję zysk/strata netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności. Mądrze to brzmi, a tak naprawdę tutaj GK Ferro wykazuje 50% wyniku wygenerowanego w danym okresie przez chińską spółkę córkę. Aby uzupełnić obraz całego biznesu należy dopowiedzieć, iż jest to podmiot odpowiedzialny za produkcję w GK Ferro. Oczywiście przeniesienie produkcji poza granicę miało na celu ograniczenie kosztów. Sam bilans oraz RZiS spółki matki wygląda na typową spółkę handlową, gdyż Ferro kupuje towar od chińskiego podmiotu i sprzedaje dalej na docelowym rynku. W punktu widzenia analizy istotne jest, iż wynik ten jest wykazywany w RZiS, część podmiotów ukrywa takie spółki, które są centrami kosztów przez co nie widać realnej rentowności biznesu.

W bilansie oprócz zadłużenia, który szczegółowo został omówiony akapit wyżej trzeba zwrócić na dwie rzeczy. Po pierwsze GK Ferrum utrzymuje spory poziom zapasów. Rotacje przekraczają zdecydowanie 120 dni, w mojej ocenie może to wynikać ze specyfikacji całego procesu produkcji, który realizowany jest w Chinach. Transport towarów zabiera trochę czasu przez co Ferro musi utrzymywać na magazynie wyższy poziom towarów aby móc utrzymywać płynną sprzedaż.

Druga sprawa to wysoki poziom WNiP. Pozycja ta jest właściwie równa kapitałom własnym. Składa się na nią głównie wysoka wartość firmy, która powstała w momencie przejęcia czeskiego Novaservis. Może to świadczyć, iż Ferro zapłaciło dość sporo, pytanie otwarte czy nie przepłaciło? W sprawozdaniu rocznym mamy kilka informacji na temat samego przejęcia. I tak Ferro zapłaciło za Novaservis około 134 MPLN. Czeski podmiot w 2010 wygenerował EBITDA na poziomie 25 MPLN przy obrocie 107 MPLN. Daje to nam akwizycje po 5,4xEBITDA, czyli akceptowalnie. Możemy również obliczyć EV/EBITDA uwzględniając EBITDA za 2010 i bilans na moment przejęcia. Daje to nam 7,74. Aktualnie GK Ferro ma ten wskaźnik na poziomie 7,14 a Armatura Kraków 7,09. Dodatkowo jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, iż kupiona została spółka która zajmuje pierwsze miejsce na rynku w Czechach i drugie na Słowacji to cena wydaje się być jak najbardziej adekwatna. Na koniec należy jeszcze wspomnieć, iż audytor w 2011 oraz po połowie 2012 nie miał żadnych zastrzeżeń do sprawozdania.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na rachunek przepływów pieniężnych. W pierwsze połowie roku GK Ferro wygenerowała niższe przepływy na działalności operacyjny. Gotówka grzęźnie w kapitale obrotowym, a w szczególności w należnościach i zapasach. Problem zapasów już omówiłem. Należności rosną rzeczywiście, ale na dzień dzisiejszy nie jest to jakiś wielki problem aby podnosić jakieś larum. Prawie 5 MPLN nadwyżki na core business w zupełności wystarczyło na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji. Ciekawie wyglądają przepływy na działalności finansowej. Spory minus wynika z jednej strony z wypłaconej dywidendy 6,4 MPLN, a z drugiej strony z wykupu i umorzenia obligacji. Ferro systematycznie wykupuje obligacje, jednak nie ze środków własnych ale z kredytów inwestycyjnych uzyskanych w BRE Banku … Na dzień dzisiejszy notowane na Catalyst jest tylko 18 926 z 45 000 obligacji.

Podsumowując, trudno jednoznacznie ocenić wyniki GK Ferro. Z jednej strony spada rentowność biznesu, wynik obciążony jest sporymi kosztami finansowymi. Z drugiej jednak strony pozytywnie jednak należy ocenić zeszłoroczną akwizycję. Bez czeskiego i słowackiego rynku Ferro notowałoby spadki przychodów i zysków. Poniżej link do wycen. Majątkowo z sporym potencjałem do wzrostu, oczywiście trzeba mieć na uwadze spory udział WNiP w bilansie, jednak jak wcześniej pokazałem sama kwota wartości firmy wydaje się być racjonalna. Dochodowo wygląda to już słabiej. EV/EBITDA trafia właściwie w punkt wyceny rynkowej, renta wieczysta z niewielkim potencjałem do wzrostu, ale tutaj trzeba mieć na uwadze pewne znaki zapytania odnośnie wpływu słabej sytuacji budownictwa na wyniki grupy.

www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 20 listopada 2012 19:45:39 przy kursie: 6,29 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Ferro za Q3 2012

W wynikach GK Ferro widać spowolnienie na rynku budowlanym. Wyniki za trzeci kwartał gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka ma problem z utrzymaniem marż na sprzedaży. Dodatkowo pojawia się problem z obrotem. Sprzedaż zaczyna spadać również w Czechach, które w ostatnim czasie zachowywały się lepiej niż krajowy rynek.

Przychody w trzecim kwartale spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7%. Narastająco od początku roku GK Ferro wykazuje jeszcze dodatnią dynamikę sprzedaży, jednakże wynika to z procesu przejęcia czeskiego producenta armatury. Grupa zaczęła konsolidować nowy podmiot dopiero od drugiego kwartału 2011. Analiza segmentowa pokazuje, iż w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 spada zarówno armatura jak i dywizja baterii. Obroty obu segmentów są zbliżone do drugiego kwartału. Kwartalna sprzedaż armatury zatrzymała się na 40 MPLN, a baterii przekroczyła niewiele 20 MPLN. Jeżeli chodzi o analizę geograficzną sprzedaży to GK Ferro zanotowała spadki na głównych rynkach zbytu. W porównaniu do trzeciego kwartału 2011 zdecydowanie bardziej spadają obroty generowane na krajowym rynku (prawie 14%). Niepokojący jest również regres na rynku czeskim, który w ostatnim czasie zachowywał się całkiem przyzwoicie. Niestety w kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego pogłębienia spadków szczególnie na rynku macierzystym. W ostatnich trzech miesiącach roku obroty mogą spaść zdecydowanie poniżej 70 MPLN.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Pod względem rentowności wyniki gorsze niż przed rokiem. Od pewnego czasu spada marża na sprzedaży. W poprzednich kwartałach nie było widać aż tak bardzo tego problemu, gdyż rosły obroty w związku z przejęciem Novaservis a co za tym idzie również zyski nominalne. W trzecim kwartale do spadku marż doszły negatywne zmiany w obszarze obrotów, co znalazło odzwierciedlenie w niższym wyniku na poziomie operacyjnym. Tak jak już wspominałem przy ostatnim omówieniu na finalny wynik duży wpływ ma działalność finansowa. W trzecim kwartale w mniejszym stopniu obciążała ona zysk brutto, prawdopodobnie ze względu na dodanie różnice kursowe wykazane w przychodach finansowych. Niestety sprawozdanie finansowe jest bardzo ubogie w dodatkowe informacje, dopiero roczny raport rozwieje wątpliwości w tym względzie.


kliknij, aby powiększyć


W bilansie w porównaniu do ostatniego omówienia niewielkie zmiany. W ostatnim kwartale grupa położyła duży nacisk na ograniczenie zadłużenia. Cała nadwyżka wygenerowana na działalności operacyjnej poszła na obsługę kredytów i obligacji. Poniżej wykres obrazujący dwa podstawowe wskaźniki dług w relacji do EBITDA i wskaźnik pokrycia odsetek. Oba systematycznie pogarszają się. Jeżeli chodzi o pokrycie odsetek to Ferro ma jeszcze spory bufor, choć trzeba pamiętać jeszcze o spłacie rat kapitałowych od kredytów. Niestety tak jak wcześniej wspominałem sprawozdanie grupy jest bardzo ubogie w informacje także wskazanie rzeczywistych obciążeń finansowych jest utrudnione. Wskaźnik dług/EBITDA jest ważny z punktu widzenia posiadacza obligacji. Tak jak pisałem przy ostatnim omówieniu przekroczenie poziomu 4,7 spowoduje wzrost oprocentowania papierów dłużnych.


kliknij, aby powiększyć


GK Ferro w ostatnim czasie poprawiła się pod względem przepływów operacyjnych. Poniżej wykres porównujący EBITDA z przepływami na działalności operacyjnej. Po słabym drugim kwartale, gdzie gotówka została zassana przez kapitał obrotowy, kolejne trzy miesiące przyniosły sporą nadwyżkę na działalności operacyjnej. Gotówka wygenerowana przez core business zbliżyła się do EBITDA. Cała nadwyżka środków pienieznych poszła na obsługę zadłużenia. Dodatkowo GK Ferro wypłaciła dywidendę wysokości 6,4 MPLN. Wydaje się, iż przy bieżącej sytuacji finansowej spółki był to wydatek zbytnio „na wyrost”.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowując w wynikach GK Ferro widać spowolnienie rynku budowlanego. W ostatnim kwartale szczególnie niepokojący jest spadek obrotów oraz erozja marż na sprzedaży. To wszystko powoduje, iż zmniejsza się bufor grupy do obsługi zadłużenia. Przed spółką teraz trudne kwartały, które pokażą siłę spółki na tle słabego rynku. Poniżej link do wycen, które wskazują na spory potencjał do wzrostu. Duży udział WNIP w strukturze aktywów powoduje sporą różnicę między WK a wartością skorygowanych aktywów netto. Dochodowo z szansami na wzrosty, jednakże wydaje się, iż historyczne wyniki będzie coraz trudniej powtarzać. Rynek dyskontuje coraz większy wpływ słabnącej budowlanki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mnożniki bazujące na EV/EBITDA to już nie jest tak tanio.

www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...
www.attrader.pl/pl/akcje/FERRO...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 12 listopada 2013 21:10:42 przy kursie: 11,63 zł
Witam

Posiadam akcje tej spółki od jakiegoś czasu po raporcie za I poł 2013

Kod:
mod: wielka prośba o nie informowanie o fakcie posiadania lub nie posiadania akcji na wątkach spółek. od omawiania portfeli i transakcji Użytkowników są Kroniki.


Ale nie o tym.......

anty_teresa czy mogę prosić o Twoje omówienie wyników za III kw - innych nie chcę, bo jeszcze nie będą krytyczne o się zawiodę :) Dziękuję!

Pzdr
Edytowany: 12 listopada 2013 23:58

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 19 listopada 2013 11:47:29 przy kursie: 11,66 zł
Omówienie sprawozdania GK Ferro S.A za III kwartał 2013r.


Na początek pozwolę sobie napisać parę słów o strukturze grupy. GK Ferro składa się oczywiście z jednostki dominującej, ale także między innymi przejętej w kwietniu 2011 czeskiej spółki Novaservis, która jest spółką produkcyjno-dystrybucyjną oraz Yuhuan AMG, czyli produkcyjną spółką chińską. Akwizycja Novaservis poprawiła oczywiście skalę przychodów spółki. Od 3 kwartału 2011r mamy stałą strukturę GK i reprezentatywne dane finansowe. Należy wspomnieć, że Yuhuan AMG jest spółką współkontrolowaną i konsolidową metodą praw własności, a nie metodą pełną. Wynik spółki chińskiej pojawia się dopiero w rachunku wyników grupy w linii finansowej jako zmiana jej kapitału własnego przypadająca na spółkę. Uwaga! Brak kontroli wymusza także traktowanie produkcji tego podmiotu dla Ferro, jako sprzedaży towarów, a nie produktów. Wbrew temu co można sądzić ze struktury kosztów rodzajowych Ferro nie jest w znaczącej większości dystrybutorem. Taka aktywność stanowi jedynie uzupełnienie produkcji.

Przejdźmy do wyników. Jak można zaobserwować poniżej rok 2010 oraz początek 2011 był dla spółki słaby. W 2011 nastąpiła skokowa poprawa wyników sprzedażowych i operacyjnych, natomiast później widoczny jest wyraźny regres przychodów. Dopiero ostatni kwartał przyniósł spółce dodatnią dynamikę sprzedaży rok do roku.

kliknij, aby powiększyć


Z segmentowego rachunku geograficznego wynika, że driverem sprzedaży jest Polska i to na tym rynku sprzedaż osiąga znaczącą dynamikę:

kliknij, aby powiększyć


Lepiej wygląda także rynek rumuński, ale ze względu na skalę ma znacząco mniejszy wpływ na wynik. Na pozostałych obszarach sprzedażowych obserwujemy stagnację.

Wynik operacyjny zaczął się poprawiać troszkę wcześniej. Już w pierwszym kwartale tego roku obserwowaliśmy wzrosty co widać także na pierwszym wykresie. Powód poprawy nie jest do końca znany. Z rachunku segmentowego można wnioskować, że przyczyniła się do tego poprawa rentowności w segmencie baterii:

kliknij, aby powiększyć


Można to także wiązać z obniżeniem się cen miedzi wyrażonej w złotówce na rynkach. Metal ten jest jednym z podstawowych surowców w produkcji. Podobnie ceny cynku także delikatnie zniżkowały. Krótko mówiąc poprawa wyników wydaje się być głównie czynnikiem poprawiającej się sytuacji marko w otoczeniu spółki. Dodatkowo do poprawy kosztowej w tym kwartale doszła także poprawa popytu i wynik operacyjny wzrósł z 8 do 10,4M. Niestety obraz tej poprawy nie jest do końca pełny i powtarzalny. Prawdopodobnie czytelnicy zauważyli, że spółka nie wykazuje wprost w sprawozdaniu odpisów aktualizacyjnych. Te związane z zapasami idą przez koszt własny sprzedanych towarów, natomiast odpisy na należności ponoć znajdują się w pozostałych kosztach. Na szczęście możemy sobie saldo odpisów wyłuskać z CF. Okazuje się, że w 3 kwartale spółka rozwiązała odpisy na należności i zapasy w kwocie ponad 700k. Odpisy są tak naprawdę mało memoriałowe, bo powstają znacząco po podjętych decyzjach biznesowych. Prawdziwą skalę poprawy otrzymamy po ich eliminacji z wyniku. Mamy wtedy 9,7M w tym kwartale wobec 8,1 w odpowiadającym zeszłego roku. Jest to poprawa znacząca ale o ca 30% niższa...

Linia finansowa przynosi dość stabilne obciążenia w ostatnim okresie. 1,6M kosztów netto prawdopodobnie stanowią głównie odsetki od kredytów i w raczej mniejszej części ujemne różnice kursowe. Pomimo faktu, że obciążenie linii finansowej jest większe niż w roku ubiegłym to jest ono zdecydowanie zdrowsze. Spółka dość stabilnie obniża poziom finansowania dłużnego-kredytowego, więc odsetki naliczone obecnie są pewnie mniejsze niż przed rokiem. Wpływ na różnicę w wyniku mają różnice kursowe. Wpływ konsolidacji spółki chińskiej jest w tym kwartale zerowy, ale w pierwszym półroczu zabrał z wyniku ponad milion złotych. Krótko mówiąc spółka ta przynosi straty, albo balansuje na granicy rentowności.

Poprawę funkcjonowania spółki widać także we wskaźnikach aktywności. Cykl operacyjny skrócił się obecnie do 191dni wobec 207 przed rokiem. Wszystkie składniki rotują szybciej. To sugeruje, że poprawa wynika głównie z czynników zewnętrznych - > wzrostu sprzedaży, a jeśli tak to bezczynność w okresie gorszej sprzedaży chluby Zarządowi raczej nie przynosi.

Poprawa w zakresie rotacji natychmiast przekłada się na CF:

kliknij, aby powiększyć

Kapitał obrotowy oddaje gotówkę, co pozwala między innymi obniżyć zadłużenie odsetkowe. Jednocześnie gotówka przed zmianami kapitału obrotowego nie do końca potwierdza wynik okresu. Jeśli do zysku netto dołożymy amortyzację i zapłacone odsetki dostaniemy ponad 8M oczekiwanego CF. Mamy 7,3 a więc już wspomniane odpisy.

Ferro nie jest podmiotem nadmiernie zadłużonym, stosunkowo płynnym z prawidłową strukturą finansowania a o względnym bezpieczeństwie biznesu świadczy choćby Rating na poziomie AA-.

Ferro jest wyceniane obecnie raczej umiarkowanie w obliczu pojawiającego się ożywienia gospodarczego:
www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...
Zagrożeniem dla tej poprawy mogą być ceny surowców, poza oczywiście całym bagażem ryzyk związanych z funkcjonowaniem podstawowego dostawcy w Chinach.

Kwartał należy uznać za udany, co jest wynikiem głównie czynników otoczenia

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 20 maja 2014 05:38:59 przy kursie: 11,85 zł
Witam Wszystkich
Jak obserwuję raporty kwartalne i inne informacje np. o całkiem sporej dywidendzie tj. solidna, godna uwagi firma. Dlaczego tak niewiele jest komentarzy na jej temat?
Przy okazji chcę prosić Teresę o odniesienie się do ostatniego raportu kwartalnego. Jak na moją wiedzę finansową jest on pozytywny, a jaka jest Twoja opinia?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 20 maja 2014 08:27:55 przy kursie: 11,85 zł
Co do zasady, to omówienia raportów wykonujemy dla naszych abonentów. Inni mogą je przeczytać z opóźnieniem. Ferro radzi sobie całkiem nieźle, a ostatni raport wygląda naprawdę solidnie. Trzeba tylko zwrócić uwagę na jeden fakt - Yuhuan AMG

Produkty wytwarzane w tym podmiocie to około 30proc. kosztów. Ferrro go współkontroluje. I ten podmiot zabrał 4 mln z wyniku. 2 na stratę w kapitałach i 2 na przeszacowanie do ceny sprzedaży. Ferro chce te udziały sprzedać. Wtedy wykonsoliduje wyniki tej spółki, ale pozbędzie się także wpływu na decyzje biznesowe. Z jednej strony można więc uznać wynik za znacząco lepszy, bo jeśli udziały zostaną sprzedane to wpływ przeszacowania będzie jednorazowy, a straty nie będą obciążać wyniku Ferro, ale z drugiej może dojść do niespodziewanej utraty marży, bo Yuhuan AMG podniesie ceny sprzedaży do Ferro.

Spółka wymienia Yuhuan AMG jako jedno ze źródeł przewagi.

Krótko mówiąc wynik dobry, ale trzeba się przyjrzeć działalności i zamiarom korporacyjnym

Bushido
0
Dołączył: 2011-11-17
Wpisów: 257
Wysłane: 3 czerwca 2014 10:48:40 przy kursie: 12,30 zł
Ciekawe czy ta propozycja przejdzieThink ?

Cytat:
Akcjonariusz zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 1 lipca oraz dwa terminy wypłaty dywidendy: kwoty 8,48 mln zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję 17 lipca, a kwoty 12,7 mln zł, tj. 0,60 zł na jedną akcję 18 listopada 2014 r.www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...


28zenek
0
Dołączył: 2010-10-29
Wpisów: 99
Wysłane: 1 sierpnia 2014 05:50:00 przy kursie: 9,55 zł
Prawda z Ferro jest oczywista,patrząc na zainteresowanie ze strony inwestorów=kicha!Obroty na spółce robi animator,a inwestorów brak,rekomendacje dziwne,wręcz wzięte z kosmosu.Mierz siły na zamiary,uwzględniaj otoczenie i predyspozycje inwestorów.
Na wykresie dziennym spółki jawi się promyk nadziei.Na ile pozwoli;pożyjemy zobaczymy.
Jest szansa na zrewidowanie rekomendacji.

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 26 sierpnia 2014 20:01:10 przy kursie: 9,75 zł
Proszę o analizę raportu Ferro.

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 28 sierpnia 2014 20:32:47 przy kursie: 9,49 zł
Kłopot w tym, że pozostałe wskaźniki nie wyglądają tak różowo. Dlatego chętnie zaznajomiłbym się z analizą, która by to całościowo ogarnęła.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 28 sierpnia 2014 21:22:54 przy kursie: 9,49 zł
Zlecenie jest w kolejce i analiza pojawi się - realnie - w ciągu kilku dni. Z powodu zalewu raportów prosimy o kredyt cierpliwości.
Edytowany: 28 sierpnia 2014 22:56

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 1 września 2014 15:02:31 przy kursie: 9,65 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FERRO S.A. (FER) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo znaczącej progresji w ujęciu r/r na końcowych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat dokonania GK Ferro w 2kw b.r. trudno postrzegać jako w pełni pozytywne. Przede wszystkim już na poziomie przychodów Grupa odnotowała spadek o 4% (sprzedaż zmniejszyła się w ramach wszystkich segmentów asortymentowych, jak również w zdecydowanej większości segmentów geograficznych – wzrost odnotowano jedynie na rynku rumuńskim). Co prawda, za sprawą jeszcze większego ograniczenia kosztów własnych sprzedaży, poprawie uległa rentowność core businessu (kwartalna marża brutto wyniosła 30,6% wobec 28% przed rokiem) co przełożyło się na wzrost r/r zysku brutto na sprzedaży o 5%, a w związku z mniej więcej porównywalnymi ogólnymi kosztami administracyjnymi również o 5% poprawie uległ zysk netto na sprzedaży, ale nieco wyższa r/r strata na pozostałej działalności sprawiła, że na poziomie zysku operacyjnego mamy już mniej więcej ten sam wynik co przed rokiem. Wspomniany wcześniej znaczący progres końcowych wyników finansowych to zasługa działalności finansowej, gdzie za sprawą zbycia udziałów w chińskiej spółce współzależnej Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. Grupa wykazała 1,5 mln zł zysku wobec 1,8 mln zł straty przed rokiem (sama transakcja sprzedaży udziałów w Yuhuan AMG zamknęła się stratą rzędu 1,6 mln zł, ale jednocześnie Ferro wyłączyło z rachunku wyników udział w stratach tej jednostki oraz odpis aktualizujący inwestycje, które po 1kw b.r. obciążały wyniki Grupy na kwotę rzędu 4,1 mln zł). W rezultacie na poziomie wyniku brutto wykazano wzrost zysku o 51%, a na poziomie netto wzrost o 72% (w tym dla akcjonariuszy 65%). Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Wracając jeszcze do kwestii sprzedaży udziałów w spółce Yuhuan AMG (jednym z głównych dostawców GK Ferro) należy zauważyć, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami, dostawy przez wspomnianą spółkę dla Grupy Ferro mają być realizowane na dotychczasowych warunkach finansowo-rozliczeniowych. Kolejny raport okresowy pokaże, czy obawy o wzrost kosztów znajdą potwierdzenie czy nie. Niewiadomą pozostaje również okres dotyczących tych „dotychczasowych warunków”. Jednocześnie jednak należy odnotować, że konsolidowanie Yuhuan AMG w ostatnim czasie negatywnie wpływało na wyniki GK Ferro, więc obecna sytuacja przy najmniej w obszarze finansowym powinna przez najbliższe kwartały oddziaływać pozytywnie.

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m, wyłączając poziom sprzedaży, można dostrzec utrzymanie dotychczasowej poprawy w odniesieniu do poszczególnych głównych poziomów wynikowych oraz podstawowych wskaźników rentowności (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %). Jednocześnie jednak zmiany te są bardzo powolne, a biorąc pod uwagę ostatnie tendencje w zakresie odczytów makroekonomicznych z gospodarek, w których operuje GK Ferro (Polska – 46% udziału w sprzedaży, Czechy – 28%, Słowacja – 8%, Rumunia – 10%), jakiś znaczący wzrost popytu na oferowane przez nią rozwiązania może być co najmniej mocno utrudniony.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych analizowanego Emitenta to po raz kolejny wypada ono słabo – odpływy środków w ramach działalności operacyjnej i finansowej zostały pokryte z lekką nadwyżką inwestycyjnymi wpływami netto z tytułu sprzedaży udziałów chińskiej spółce zależnej (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalsze pogorszenie na poziomie salda ogólnego w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), co w głównej mierze ma swoje przyczyny w korektach dotyczących kapitału obrotowego netto (nadwyżka finansowa netto wykazuje ostatnio systematyczną poprawę lub w najgorszym razie stabilizację). Rosnące zapasy, zwłaszcza przy raportowanym w 2kw b.r. spadku sprzedaży, mogą stanowić niezbyt optymistyczny prognostyk na przyszłość.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 5-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 1-proc. zmniejszeniem wartości aktywów trwałych oraz 11-proc. wzrostem składników obrotowych (głównie w zakresie zapasów), a w odniesieniu do pasywów z 7-proc. zmniejszeniem kapitału własnego i 22-proc. wzrostem zadłużenia (głównie krótkoterminowego nieoprocentowanego, dług oprocentowany uległ 7-proc. zmniejszeniu).

W następstwie przedstawionych wyżej zmian głównych pozycji bilansowych w ramach aktywów zmniejszyła się przewaga składników trwałych nad obrotowymi, a w ramach pasywów kapitałów własnych nad zobowiązaniami, gdzie coraz większy udział ma dług krótkoterminowy (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak, mimo generalnie niekorzystnych przetasowań, Grupa zachowała strukturę kapitałowo-majątkową na bezpiecznym poziomie (nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W odniesieniu do wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja GK Ferro uległa co prawda pewnemu pogorszeniu (sygnalizuje to również spadek serwisowego ratingu opartego na modelu Altmana z AA+ na A), ale sytuacja nie jest jeszcze niebezpieczna. Zadłużenie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, przy czym należy zauważyć, że w blisko 50-proc. ma ono charakter oprocentowany rzutując negatywnie na końcowe wyniki finansowe. Dużo słabiej Emitent prezentuje się pod względem płynności, gdzie jedynie w ujęciu statycznym (pokrycie zobowiązań bieżących składnikami obrotowymi majątku) sytuacja jest względnie korzystna. W przypadku ujęcia dochodowego mamy systematyczne pogarszanie się sytuacji i już tylko minimalne 9-proc. pokrycie zobowiązań bieżących przepływami operacyjnymi, a w ramach ujęcia strukturalnego permanentny (ostatnio rosnący) niedobór kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty w przypadku GK Ferro wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę jej akcji na GPW. Sporo odczytów jest poniżej wyceny rynkowej (metody majątkowe i część mnożnikowych), inne (w tym głównie wśród metod dochodowych) nieco ponad. Warunkiem dalszej poprawy wyników i tym samym wycen jest kontynuacja (lub powrót, jeśli patrzyć się na wskaźniki makro bardziej krytycznym okiem) ożywienia gospodarczego na głównych rynkach działalności Emitenta.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ferro,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 września 2014 04:34

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 10 listopada 2014 07:06:24 przy kursie: 9,97 zł
Ferro wśród 2000 największych polskich firm wg Rzeczpospolitej
Rzeczpospolita ogłosiła niedawno coroczny ranking 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów. W aktualnym zestawieniu opierającym się na wynikach firm w 2013 roku Ferro znalazło się na miejscu 1006 i jest to awans z pozycji 1069. W innym zestawieniu - wg wzrostu udziału eksportu w przychodach od 2010 roku Ferro zajęło zaszczytne 7 miejsce (52,6%). Szczegóły w dodatku Rzeczpospolitej - Lista 2000 z 28 października.

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 10 listopada 2014 20:08:01 przy kursie: 10,10 zł
Fajna spółka, nisko wyceniana a jak zwojują coś na rynkach zagranicznych to będzie bardzo ciekawie.

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 13 stycznia 2015 21:30:34 przy kursie: 9,37 zł
Ceny miedzi tąpnęły, a kurs FERRO też. Dlaczego? Czy niska cena miedzi nie jest dobra dla Ferro?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 14 stycznia 2015 09:26:10 przy kursie: 9,37 zł
Generalnie jest, ale.... pamiętajmy o kursach walutowych. Dolar się umacnia, a to oznacza, że po de-konsolidacji spółki chińskiej Ferro będzie kupowało od nich znacznie drożej ze względu na rozliczenie w USD.

mikhailp
0
Dołączył: 2014-05-19
Wpisów: 28
Wysłane: 24 marca 2015 20:53:42 przy kursie: 10,30 zł
Prognozy wzrostu PKB w 2015 na głównych rynkach sprzedaży Ferro

Polska - 3,3% (Bloomberg), 2,8 (Komisja Europejska)
Czechy - 2,4% (Bloomberg), 2,7% (KE)
Rumunia - 3,0% (Bloomberg) 2,4% (KE)
Słowacja - 2,5% (KE)
Węgry - 2,3% (Bloomberg), 2,5% (KE)

Prognozy wydają się sprzyjać wzrostowi sprzedaży na tych rynkach w bieżącym roku.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,964 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,37% +26 673,47 zł 46 673,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d