pixelg
DSS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

DSS [DSS]

AKTUALNY KURS: 0,04 zł (+100,00%) 10-09-2015 15:22
MOCKBA80
0
Dołączył: 2009-01-25
Wpisów: 24
Wysłane: 4 maja 2010 17:13:36
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. to wiodący polski dostawca kruszyw łamanych dla budowy dróg. Udział w rynku szacowany jest na 8,5%, co plasuje DSS wśród największych producentów kruszyw. Spółka eksploatuje wysokiej jakości złoże amfibolitu i migmatytu, którego docelowe zasoby wynoszą ok. 320 mln ton, z tego w granicach aktualnie dostępnych do eksploatacji znajduje się ok. 190 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przeróbczych w Europie. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą obecnie ok. 7,5 mln ton rocznie.

Zapisy: 04.05.2010 do 06.05.2010.
Cena emisyjna 17 PLN.

Zatem prośba/pytanie do bardziej doświadczonych inwestorów.
Co Wy na to? Jakieś opinie, wyliczenia? Warto, nie warto? Dlaczego?

Pozdrawiam
Edytowany: 17 czerwca 2010 15:16

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 4 maja 2010 19:41:54
Zapoznałem się z papierami DSS.
Siedem komunikatów aktualizujących do prospektu i 23 aneksy to lekka przesada. Gorzej niż w sejmie!
Rozumiem, że od grudnia mogło się trochę pozmieniać, ale z szacunku dla klientów zadałbym sobie trochę trudu i przygotował tekst jednolity. Na razie trzeba się przebijać przez stos dokumentów na zasadzie "znajdż trzy słówka, którymi różnią się te dwa akapity", co jest męczące i dla inwestorów, i dla spółki. Ale warto czytać, bo są tam różne znaleziska, m.in.:
1. W grudniu zarząd uważał, że pozyska z emisji nawet 135 mln złotych.
2. 1/3 środków miała pójść na spłatę części kredytu. To boli, zastępować tańszy kapitał droższym.
3. Potem zredukowano ofertę do 120 mln zł, następnie do 50-60 mln zł i jeszcze raz od 41 do 53 mln zł.
4. Okazało się, że w prospekcie są kompletnie pomieszane parametry złóż.
5. Zredukowano prognozę przychodów na 2010 z 414 mln do 332 mln zł, co cały czas zakłada kosmicznie duży wzrost o 200%.
6. List intencyjny na zakup kopalni Księginki zdążył w międzyczasie wygasnąć.

W trakcie lektury wyrobiłem sobie jakiś taki obraz spółki: typowy przykład ofiary zbyt szybkiego wzrostu. Nic jej nie przygotowało na boom w budownictwie drogowym, który spowodował szalony popyt na kruszywa. Widząc rosnący popyt, zamiast budować konsorcjum, sojusze albo siatkę podwykonawców, próbowała robić wszystko własnym sumptem i skutek jest tego taki: bardzo wysoko zadłużona w Kredyt Banku, którego jest zakładniczką. Ciągły brak kapitału obrotowego, czyli "sprzedałbym, ale nie mam za co kupić". Tymczasem branża jest chimeryczna, teraz mamy wprawdzie bardzo duży popyt, ale w przetargach konkurenci cisną cenę, a potem wyciskają swoich poddostawców. W razie czego nie ma gdzie pójść z tym kruszywem. Budowa dróg też nie jest odnawialnym biznesem, bo jak się je w końcu zbuduje, to znaczna część popytu zniknie.
Poniżej przedstawiam moje spojrzenie na aktualną wartość wewnętrzną spółki, jej stabilność i wskaźniki po emisji. Słabe jest to, że dane finansowe w prospekcie kończą się na II kwartale 2009 r. Coś przegapiłem?

Dokapitalizowanie jest nie tyle szansą, co koniecznością, Rating spółki na koniec I półrocza 2009 r. wynosił CCC+, po spadku z B- na koniec 2008 roku. Jest to zasługą straty operacyjnej oraz coraz bardziej ujemnego kapitału obrotowego. Sprzedaż rośnie lawinowo i wprawdzie rachunek wyników wykazuje spore straty, ale wpływa na to duża amortyzacja. Gotówkowo I półrocze było operacyjnie dodatnie, tyle że nie można przestać inwestować. Możliwości kredytowe już się skończyły. Bank bardzo dobrze żyje z udzielonego kredytu, ale zorientował się, że aktywa trwałe w postaci kopalni nie są w razie czego zbyt dobrze zbywalne, trudno też mówić o ich namacalnej wartości. Trudno też zastawić zapasy, czyli po prostu kupę kamieni. Spółka jak może ratuje się faktoringiem, który jest po prostu bardzo drogim kredytem i tym samym coraz bardziej się pogrąża. Wejście na GPW jest dla niej nadzieją ostatniej szansy.

Wprowadziłem prognozę wyników za 2010 roku (podaną w marcu - kuriozum - mają obowiązek znać już wstępny wynik) i niestety nie da się zrobić analizy aktywności ani płynności, bo brakuje bilansu, pozostaje tylko rentowność.
Rentowność sprzedaży 33,02%
Rentowność działalności operacyjnej 16,32%
Rentowność brutto 2,96%
Rentowność netto 2,96%
Tu jest dużo dużo lepiej niż w roku 2008 i pierwszym półroczu 2009 r. Prognoza zakłada przychody 196 mln zł i zysk netto 5,8 mln zł. Te wyniki podniosą rating z powrotem na B.

W wyniku emisji ma się pojawić 2,4 mln szt. akcji po 17 złotych, czyli spółka liczy brutto na niecałe 41 mln zł. Poprawi jej to rating na BB. Zadłużenie ogólne spadnie z 69% do 62%. Kapitał obrotowy będzie znacznie poprawiony, ale nadal lekko ujemny. Wartość księgowa natomiast spadnie z 22,98 zł na akcję do 21,12 zł na akcję. Dzieje się tak dlatego, że spółka ma przymus więc oferuje akcje z dużym dyskontem. Z uwagi na duże zadłużenie, likwidacyjnie będzie warta ciągle ciut poniżej zera.
Nie sposób wycenić spółki dochodowo, bo jest na ścieżce szybkiego wzrostu i nie wiadomo, czy w 2010 r. zarobi netto 10, 20 czy 30 mln zł. Oficjalnie podano 20 mln zł, to zdyskontowane dla świętego spokoju przez 10% daje 200 mln zł, na 7,6 mln szt. akcji daje 26 zł na akcję --> stąd moja ulubiona wycena szwajcarska dałaby 24 złote na akcję.

Czynniki ryzyka są znaczne: całe pieniądze z emisji może wchłonąć Kredyt Bank, dla którego jest to 1/4 wierzytelności. Wojewoda może wyrzucić spółkę z kopalni i zakazać wyciągania więcej kamieni. Budowa dróg może utknąć jeśli Unia wstrzyma finansowanie, albo odbiorą nam Euro 2012. Poza tym biznes jest prosty i dlatego uroczy. Powiem tyle: ciekawe to IPO.
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Milek
0
Dołączył: 2010-06-07
Wpisów: 110
Wysłane: 14 lipca 2011 11:23:36 przy kursie: 21,79 zł
DSS chce budować na A2
budownictwo.wnp.pl/konsorcjum-...


McMagik
0
Dołączył: 2011-03-27
Wpisów: 35
Wysłane: 26 lipca 2011 11:35:09 przy kursie: 21,21 zł
Same pozytywne informacje z szacunków za I półrocze... "- II kwartał pod względem wypracowanych wyników był zdecydowanie najlepszym w historii DSS. W tej chwili wynik na poziomie EBITDA jest blisko dwukrotnie wyższy niż w całym 2010 r. Jeśli chodzi o zysk netto, to jest on po 6 miesiącach kilkukrotnie wyższy niż w całym ubiegłym roku. To wskazuje, że powinniśmy bez większych przeszkód zrealizować tegoroczne prognozy finansowe – komentuje Jan Łuczak, Prezes DSS

tutaj link do całości: dss.pl/o-firmie/aktualnosci/ds...

MichalBednarz
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 28 lipca 2011 20:42:08 przy kursie: 21,10 zł
Póki co dzielnie się broni przy zniesieniu 38,2% na tygodniowym i stąd próbuje budować młotka pod odbicie. Istotne, bo przebitka do nowe dołkisalute


kliknij, aby powiększyć

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 6 września 2011 07:44:34 przy kursie: 14,99 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK DSS S.A. (GKDSS) za 2 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki finansowe uzyskane przez GKDSS w drugim kwartalne 2011r były mocno zniekształcone perturbacjami dotyczącymi budowy odcinka A i C autostrady A2 Stryków-Konotopa oraz jednorazowym zyskiem z tytułu nabycia KSS (Kopalni Surowców Skalnych). W analizowanym okresie GKDSS odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o ok. 182% (z 32,4 do do 91,3 mln zł), jednakże warto pamiętać, że od początku 2011r DSS, jako jednostka dominująca, konsoliduje również wyniki KKSM (Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych), dzięki czemu moce produkcyjne Grupy prawie się podwoiły. Duże pogorszenie Grupa odnotowała natomiast na poziomie kwartalnego wyniku brutto na sprzedaży, gdzie wystąpiła blisko 3,9 mln zł strata wobec 1,5 mln zł zysku przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że GKDSS była jednym z głównych podwykonawców konsorcjum Covec, które w połowie czerwca wypowiedziało umowę na budowę odcinka A i C autostrady A2. W związku z tym Grupa ponosząc znaczne koszty (głównie zużycia materiałów i energii oraz usług obcych) nie zrealizowała zakładanych przychodów. Turbulencje związane z kontraktem na autostradę A2 prawdopodobnie odbiły się również na sporej korekcie in minus kosztów sprzedaży zaksięgowanych w 1kw 2011r (opublikowany raport koncentruje się na danych półrocznych i nie zawiera komentarzy odnośnie wyodrębnionego 2kw), co spowodowało że na poziomie wyniku netto ze sprzedaży Grupa zanotowała w 2kw 2011r poprawę (5,9 mln zł zysku wobec 0,9 mln zł straty przed rokiem). Należy przy tym odnotować, że w związku z kolejnym przejęciem (KSS) wzrosły po raz kolejny istotnie koszty ogólnego zarządu (tym razem o 142% do 6,4 mln zł). Zrealizowane w 2kw 2011r przejęcie odbiło się jednak również korzystnie na wynikach pozostałej działalności operacyjnej (40,7 mln zł nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto nad ceną nabycia). Dodatkowo po stronie pozostałych przychodów operacyjnych GKDSS zapisała w analizowanym okresie 23 mln zł z tytułu kar umownych wynikających z wypowiedzenia umowy przez konsorcjum Covec. Ponieważ pozostałe koszty operacyjne nie przekraczały 10 mln zł, Grupa odnotowała r/r na poziomie wyniku operacyjnego istotną poprawę (69 mln zł zysku wobec 0,7 mln zł straty przed rokiem). Niekorzystnie natomiast na dalszych wynikach odbiły się spore obciążenia odsetkowe, wykazywane w ramach działalności finansowej, które w 2kw 2011r wyniosły blisko 15,7 wobec 5,3 mln zł przed rokiem. Mimo wszystko jednak na poziomie kwartalnego wyniku netto GKDSS odnotowała istotną poprawę (50,3 mln zł zysku wobec ok. 5 mln zł straty przed rokiem).

Z uwagi na wskazane wcześniej zniekształcenia trudno brać wynik finansowy netto wykazany przez Grupę w analizowanym okresie jako podstawę do obliczeń wskaźników rentowności, czy też wskaźników rynkowych. Z jednej strony gdyby nie uwzględniać znaczących pozostałych przychodów operacyjnych wynikających ze zdarzeń jednorazowych, końcowy wynik finansowy GKDSS byłby na sporym minusie. Jednakże z drugiej strony nie wiadomo jak wyglądałyby wyniki Grupy, gdyby konsorcjum Covec nie zerwało umowy na budowę odcinka A i C autostrady A2.

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych GKDSS mamy do czynienia z typowo rozwojowym układem, choć kolejne okresy pokażą czy nie przeszarżowano. Grupa odnotowała dodatni przepływ gotówki z działalności operacyjnej (11,1 mln zł), głównie za sprawą wątpliwego co do jakości wyniku finansowego oraz kredytów kupieckich udzielonych przez jej dostawców (zneutralizowały one nieco znaczący wzrost należności). Największa aktywność GKDSS koncentrowała się na działalności inwestycyjnej, gdzie odnotowano blisko 129 mln zł odpływu gotówki (20 mln zł przypadało na odtworzenie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych a pozostałe ponad 100 mln zł na przejęcia). Warto w tym miejscu odnotować, że podobnie jak w 1kw Grupę cechowała reprodukcja rozszerzona środków trwałych (wydatki inwestycyjne netto na te aktywa były wyższe od ich bieżącej amortyzacji). Działalność finansowa natomiast zamknęła się dodatnim saldem na kwotę 14 mln zł, na co złożyły się nowe kredyty i pożyczki oraz wykup i nowa emisja obligacji. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc w 2kw 2011r GKDSS odnotowała odpływ gotówki rzędu 104 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw 2011 roku strategia finansowa GKDSS jest bardzo agresywna, żeby nie powiedzieć ryzykowna:
- aktywa Grupy są finansowane w 69% kapitałami obcymi, które w ponad połowie stanowią zobowiązania bankowe generujące koszty finansowe;
- nie jest zachowana bezpieczna struktura finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa – aktywa trwałe (głównie środki trwałe) są tylko w 70% finansowane kapitałami stałymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku nawet w połowie nie wystarczał na pokrycie zobowiązań bieżących, bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 0,42, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki 0,34;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), osiągnął w końcu wartość dodatnią ale jest ona na symbolicznym poziomie 0,01, co oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala Grupie na spłatę 1% zadłużenia krótkoterminowego;
- w efekcie zachwianej struktury finansowania kapitał obrotowy netto, zarówno w ujęciu operacyjnym jak i pieniężnym, jest mocno ujemny; podobna sytuacja ma miejsce także w odniesieniu do cyklu konwersji gotówki, który sięga –190 dni.

Tak więc, od strony finansowej sytuacja GKDSS budzi spore obawy i nasuwa pytanie jak poradzi ona sobie w przypadku pogorszenia koniunktury. Stąd też niski rating w serwisie (CCC+). Dopóki trwają prace związane z budową dróg i autostrad na Euro 2012 popyt na surowce Spółki jest raczej niezagrożony (zresztą Grupa sama jest w konsorcjum mającym dokończyć budowę odcinka C autostrady A2 oraz podwykonawcą na odcinku autostrady A4 Tarnów-Rzeszów), pytanie tylko czy przełoży się to pozytywnie na wyniki finansowe?! Póki co zarząd prognoz nie koryguje i stwierdza, że ich osiągnięcie w br. nie jest istotnie zagrożone.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr...

Ocena sytuacji rynkowej
Dochodowe i porównawcze metody wyceny stosowane w serwisie wskazują co prawda na spore niedowartościowanie akcji GKDSS na GPW w Warszawie, jednakże wynikają one przede wszystkim z bardzo wysokiego, zniekształconego przez transakcje jednorazowe, wyniku finansowego zaraportowanego przez Grupę w 2kw 2011r. Wyceny majątkowe dają już sporo niższe wartości.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

BigLot
BigLot PREMIUM
0
Dołączył: 2011-01-06
Wpisów: 349
Wysłane: 7 września 2011 16:53:32 przy kursie: 15,17 zł
Dzięki za omówienie sprawozdania.
Myślę że DSS zaskoczył własny "rozrost" (m.in. uruchomienie na siłę budowy autostrady), oczywiście zadłużenie budzi niepokój ale koszt kapitału jest niski (ok.8%) no i jest zysk.

Na wątku jest raczej nudno więc wrzucam INFO mogące mieć duże znaczenie dla spółki:
Cytat:
Unia Europejska gromadzi zapasy pierwiastków (metali) ziem rzadkich, niezwykle ważnych dla nowoczesnego przemysłu, aby zmniejszyć swe uzależnienie od Chin - powiedział we wtorek rzecznik unijnego komisarza ds. przemysłu Antonio Tajaniego.

I tutaj przypomnienie WIADOMOŚCI, która nie pojawiła się na forum.
Cytat:
Dolnośląskie Surowce Skalne sfinalizowały umowę całkowitego przejęcia mongolskiej spółki EKTU Co. Ltd, posiadającej koncesję na poszukiwanie pierwiastków ziem rzadkich
Albo czas albo pieniądz. ...
Edytowany: 7 września 2011 16:53

bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 297
Wysłane: 20 października 2011 14:03:16 przy kursie: 14,28 zł
wczoraj zmarł prezes i główny akcjonariusz DSS.... a tak sobie na ta firmę spoglądałem... a teraz cyrk będzie po takim zdarzeniu
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

BigLot
BigLot PREMIUM
0
Dołączył: 2011-01-06
Wpisów: 349
Wysłane: 20 października 2011 16:28:26 przy kursie: 14,28 zł
bywają i takie zdarzenia, teraz będzie test dla wewnętrznej organizacji firmy
kierunki rozwoju są perspektywiczne ale trudno przewidzieć rozwój wypadków bez osoby kluczowej dla biznesu,

jest mi tym bardziej przykro, że miałem przyjemność poznać Prezesa i wiem że jego zaangażowanie było fundamentalne dla DSS,
mam nadzieję że Zarząd szybko zajmie stanowisko w sprawie dalszego rozwoju firmy (choć wiadomo że w tej chwili są sprawy pilniejsze)


Składam kondolencje i łączę się w bólu z Rodziną Pana Jana Łuczaka.
Albo czas albo pieniądz. ...

charis1999
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1
Wysłane: 30 października 2011 18:39:51 przy kursie: 12,30 zł
Podobno firma ma kłopoty finansowe - nie płaci dostawcom. czyżby przeinwestowała?


leszkong
0
Dołączył: 2010-05-25
Wpisów: 77
Wysłane: 31 października 2011 07:35:59 przy kursie: 12,30 zł
Masz jakieś źródło tego "podobno"?

deejay
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 11
Wysłane: 1 listopada 2011 17:41:46 przy kursie: 11,60 zł
no to robi się ciekawie bo ujawnia się inwestor Calatrava

www.parkiet.com/artykul/8,1111...

compaq100
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 3 listopada 2011 06:34:11 przy kursie: 12,59 zł
Komunikat ESPI"FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO-WYNIKI ZA 3Q 2011"
Wybrane dane:
-przychody ze sprzedaży 338 000tys.
-zysk z działalności 98 000 tys.
-....
Moim zdaniem b. dobre wyniki,dynamika w stosunku do roku 2010 około 300%.
WD mozna prosic o komentarz.

matimati2
0
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 72
Wysłane: 3 listopada 2011 08:51:31 przy kursie: 12,59 zł
Może mi ktoś powiedzieć skąd ta spółka nagle ma takie przyjemne wyniki???
Nie jest to czasem tylko jakiś zabieg księgowy????

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 457
Wysłane: 3 listopada 2011 09:20:46 przy kursie: 13,06 zł
Spolka sygnalizowala dobre wyniki już dawno, niektórym tylko pomieszało szyki przesunięcie terminu raportu. Fajnie , będą mieć nauczkę Angel
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 3 listopada 2011 09:25:30 przy kursie: 13,06 zł
Przygotowujemy pełne omówienie.
To co na szybko widać w sprawozdaniach, to rzeczywiście szybki wzrost przychodów i rozwój biznesu, który pochłania gotówkę. Zysk netto nie jest potwierdzony przepływami, bo pieniądz idzie w obrót i w zapasy. Kapitał obrotowy jest nadal ujemny ale powoli maleje. Rośnie natomiast zadłużenie kredytowe i to szybko. Z własną gotówką jest na styk. Mnie cieszy, że wskaźnik Altmana (stabilność) powolutku się zaczął poprawiać.
W spółce się dzieją gwałtowne zmiany i dlatego trzeba się jej przyjrzeć bardzo starannie.

EDIT: ważniejszy niż bieżący jest poprzedni kwartał: strata na sprzedaży, a jednocześnie duży zysk operacyjny. Tam trzeba odrzucić czynniki jednorazowe żeby być bliżej obrazu powtarzalnego biznesu, co też jest trudne w sytuacji szybkiego wzrostu i w zasadzie działania w branży cyklicznej.
Edytowany: 3 listopada 2011 09:30

compaq100
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 607
Wysłane: 3 listopada 2011 19:39:26 przy kursie: 13,06 zł
Amphibious napisał(a):
Spolka sygnalizowala dobre wyniki już dawno, niektórym tylko pomieszało szyki przesunięcie terminu raportu. Fajnie , będą mieć nauczkę Angel


DSS DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE-Lider rynku kruszyw łamanych, podstawowy materiał budowlany w
drogownictwie do warstwy podbudowy przy realizacji dróg i autostrad.
Na dobre wyniki finansowe za 3Q 2011 ma wpływ realizacja największego projektu w portfelu Grupy
DSS-kontraktu na dokończenie budowy autostrady A-2 STRYKÓW-KONOTPA /DSS realizuje roboty na
autostradzie w miejsce zerwanego kontraktu z firmą Cove z Chin/.
W trzecim kwartale widoczne są już pozytywne skutki finansowe pierwszych etapów realizacji
robót na autostradzie A-2.
W ostatnim kwartale 2011r. znaczący wpływ na wyniki finansowe będzie mieć realizacja robót i
dostawa kruszyw na autostradach A-2 i A-4.
Edytowany: 3 listopada 2011 19:43

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 4 listopada 2011 13:47:01 przy kursie: 12,60 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK DSS S.A. (GKDSS) za 3 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych

Pod względem wyników finansowych okres trzeciego kwartału 2011r GKDSS może zaliczyć do udanych. W analizowanym kwartale GKDSS odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o ok. 371% (z 36,2 do do 170,7 mln zł), który podobnie jak w poprzednim kwartale, wynika zarówno z faktu konsolidacji KKSM (Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych), jak również postępującego wzrostu zapotrzebowania na kruszywa (wzrost sprzedaży z ok. 36 do ok. 78 mln zł, tj. o 119%) i realizacji kontraktów budowlanych (91 mln zł wobec 0 w 3kw 2010r). W odróżnieniu od wyników 2kw, zniekształconych zerwaniem przez Covec kontraktu na budowę odcinka A i C autostrady A2, w omawianym okresie GKDSS odnotowała r/r blisko 550% poprawę na poziomie kwartalnego wyniku brutto na sprzedaży (wzrost z 5,6 do 36,5 mln zł). Mimo wzrostu r/r kwartalnych kosztów sprzedaży (+94%) i ogólnego zarządu (+269%) na poziomie kwartalnego wyniku netto na sprzedaży progresja zysku była jeszcze większa (wzrost z ok. 1,4 do ok. 24 mln zł, tj. o 1611%). Pozostała działalność operacyjna w 3kw 2011r miała dla odmiany relatywnie niewielki negatywny wpływ na wyniki (-1,2 wobec -0,14 mln zł przed rokiem), co pozwoliło GKDSS pokazać r/r solidny wzrost kwartalnego zysku operacyjnego z 1,25 do 22,6 mln zł, tj. o 1709%. Niekorzystnie natomiast na dalszych wynikach odbijają się cały czas spore obciążenia odsetkowe, wykazywane w ramach działalności finansowej, które w 3kw 2011r wyniosły blisko 13,6 wobec ok.5 mln zł przed rokiem. Mimo wszystko jednak na poziomie kwartalnego wyniku netto GKDSS odnotowała r/r istotną, i co ważne zdrową (wynikającą z core biznesu), poprawę (7,6 mln zł zysku wobec ok. 3,4 mln zł straty przed rokiem).

Co prawda mimo znaczącego tempa wzrostu wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat wskaźniki rentowności liczone w ujęciu rocznym są niższe aniżeli po raporcie za 2kw br, ale pamiętać należy o szeregu zniekształceń dotyczących tamtego raportu, które opisano w jego omówieniu. Tak więc generalnie sytuację GKDSS w zakresie rentowności należy ocenić po wynikach za 3kw 2011r pozytywnie.

Gorzej natomiast GKDSS prezentuje się w obszarze przepływów pieniężnych. Co prawda nadal mamy do czynienia z rozwojowym układem sald, ale już bez generowania gotówki z działalności operacyjnej (odpływ rzędu 18 mln zł). Na ujemnym saldzie przepływów z działalności operacyjnej zaważył znaczny wzrost należności handlowych (ok. 101 mln zł) oraz zapasów (ok. 30,6 mln zł), którego nie zneutralizowano odpowiednio większymi zobowiązaniami handlowymi (wzrosły one o ok. 85 mln zł). W odróżnieniu od poprzedniego kwartału w analizowanym okresie działalność inwestycyjna GKDSS koncentrowała się na odtwarzaniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (saldo z przepływów inwestycyjnych było ujemne na kwotę ok. 10,25 mln zł). Warto w tym miejscu odnotować, że podobnie jak w poprzednich kwartałach Grupę cechowała reprodukcja rozszerzona środków trwałych (wydatki inwestycyjne netto na te aktywa były wyższe od ich bieżącej amortyzacji). Działalność finansowa natomiast tradycyjnie zamknęła się dodatnim saldem na kwotę nieco ponad 19 mln zł, na co złożyły się nowe kredyty i pożyczki. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc w 3kw 2011r GKDSS odnotowała odpływ gotówki rzędu 8,7 mln zł. Wynik ten, jakkolwiek ujemny, jest znacznie korzystniejszy aniżeli w poprzednim okresie sprawozdawczym (odpływ rzędu 103,6 mln zł), ale daleko mu do wartości z 1kw 2011r (+67 mln zł) i 4kw 2010r (+50 mln zł).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKDSS nie uległa znaczącym zmianom – strategia finansowa Grupy nadal jest bardzo agresywna, żeby nie powiedzieć ryzykowna:
- aktywa Grupy są finansowane w 73% kapitałami obcymi, które w blisko połowie stanowią zobowiązania bankowe generujące koszty finansowe;
- nie jest zachowana bezpieczna struktura finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa – aktywa trwałe (głównie środki trwałe) są tylko w 74% finansowane kapitałami stałymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku w mniej niż 60% pokrywał zobowiązania bieżące, bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 0,59, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki 0,46; odnotować jednak należy pewną poprawę w tym zakresie w stosunku do poprzedniego kwartału;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), ponownie osiągnął wartość ujemną (-0,03), co oznacza, że Grupa nie jest w stanie spłacić ani złotówki zadłużenia krótkoterminowego roczną gotówką wygenerowaną z działalności operacyjnej;
- w efekcie zachwianej struktury finansowania kapitał obrotowy netto, zarówno w ujęciu operacyjnym jak i pieniężnym, jest mocno ujemny; podobna sytuacja ma miejsce także w odniesieniu do cyklu konwersji gotówki, który sięga -134 dni; podobnie jak w przypadku likwidacyjnych wskaźników płynności odnotować tu należy pewną poprawę (mniejsze minusy) w stosunku do 2kw 2011r, przy czym zasadniczo wynika ze znaczącego wzrostu należności handlowych i zapasów o czym była już mowa przy omawianiu sytuacji w ramach cash flows.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr...

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie bilansu to warto odnotować, że suma bilansowa wzrosła kw/kw o 15%, co po stronie aktywów wynikało z 2% wzrostu majątku trwałego i 77% wzrostu majątku obrotowego, a po stronie pasywów złożył się na to 3% wzrost kapitałów własnych i 21% wzrost zobowiązań (w tym o 11% wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów).

Tak więc, od strony finansowej sytuacja GKDSS nadal budzi spore obawy, czego wyrazem jest utrzymany niski rating w serwisie (CCC+).

Dodatkowe znaki zapytania co do przyszłości Grupy pojawiły się w związku z nieoczekiwaną śmiercią prezesa, założyciela i głównego udziałowca GKDSS (ponad 50% udziałów poprzez spółkę Aroga Holdings Sp. z o. o.). Póki co Zarząd uspokaja inwestorów w kwestiach zmian kierowniczych oraz własnościowych i optymistycznie zapatruje się na popyt na kruszywa oraz realizację kontraktów budowlanych po raz kolejny potwierdzając brak zagrożeń dla wykonania opublikowanej prognozy wyników.

Ocena sytuacji rynkowej
Po wynikach za 3kw 2011r oraz sporej przecenie na GPW w okresie sierpień-wrzesień wszystkie metody wyceny stosowane w serwisie wskazują spore niedowartościowanie akcji GKDSS. Jednakże poza wysoką dochodowością Grupy (szkoda że tylko księgową) oraz systematycznie prowadzoną działalnością badawczą i rozwojową, ukierunkowaną na innowacyjność, warto w tym miejscu również pamiętać o nienajlepszym standingu finansowym Grupy oraz nowej, niespodziewanej, sytuacji w jakiej znalazło się kierownictwo i główni akcjonariusze. Czynniki te w przypadku niekorzystnego obrotu spraw w gospodarce mogą sporo namieszać w fundamentach GKDSS i co za tym idzie wpłynąć na jej wycenę rynkową.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/dss,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 457
Wysłane: 10 listopada 2011 17:04:25 przy kursie: 11,85 zł
Dzisiaj był wywiad z Panią Prezes w tvn cnbc : spółka podtrzymuje prognozy na ten rok, co ciekawe zdarzenia jednorazowego czyli przejęcia prognoza ta nie uwzględnia ( a to ok 40 mln zł. ) , realizacja jednego dużego kontraktu została przesunięta na przyszły rok ( nie z winy DSS ), spodziewają się opóżnienia w budowie autostrady z powodu 3 tygodniowego okresu inwentaryzacji ,, schedy ,, po chińczykach, mają nadzieję na uniknięcie kary umownej gdyż ostateczny termin ,, przejezdności ,, jest niezagrożony. Tyle zdążyłem usłyszeć .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

JuanPreciado
0
Dołączył: 2011-02-14
Wpisów: 193
Wysłane: 10 listopada 2011 22:02:56 przy kursie: 11,85 zł
A tutaj można zobaczyć ten wywiad: video

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,060 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,31% +32 061,89 zł 52 061,89 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło