pixelg
PULAWY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PULAWY [ZAP]

AKTUALNY KURS: 90,00 zł (-1,96%) 06-07-2020 13:10
Hytron
Dołączył: 2010-01-29
Wpisów: 27
Wysłane: 28 stycznia 2011 00:43:49 przy kursie: 110,60 zł
C/ZO -> 147
EV/EBIT -> 137

Nie sądzicie, że to trochę za dużo, żeby z taką pewnością mówić o dalszych wzrostach?
A porównywanie do Synthosu też chyba niezbyt trafne, mimo że ta sama branża...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 28 lutego 2011 21:28:36 przy kursie: 113,40 zł
GK Puławy – omówienie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2010/20011

Ostatnie trzy miesiące minionego roku kalendarzowego były okresem zdecydowanie udanym. Spółka zaraportowała największe w historii przychody drugiego kwartału, które wyniosły 645 milionów złotych, czyli 25% większe niż w roku poprzednim i porównywalne do odpowiedniego kwartału roku 2007, kiedy na rynku nawozów mieliśmy szczyty hossy.

Zdecydowanie wzrosła marża brutto na sprzedaży sprzedaży i to zarówno w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego jak też odpowiadającego kwartału roku poprzedniego.
Puławy w przychodach ze sprzedaży raportują zyski z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych. Saldo tych zmian jest jednak nie istotne dla ogólnego obrazu i rentowności, która wyniosła 15,5% wobec 7,43% przed rokiem. Poprawa marży wynika ze wzrostu cen światowych na podstawowe produkty spółki, czyli nawozy azotowe, kaprolaktam i melaminę.

W segmencie nawozowym obserwowane są dynamiczne wzrosty cen produktów rolnych, przez co zwiększa się siła nabywcza rolnictwa. Kluczowym czynnikiem jest zakaz eksportu przez Rosję i Ukrainę, czyli spichlerz Europy w związku ze słabymi zbiorami wywołanymi powodziami i pożarami.

Podobnie rosły ceny Melaminy na co miała wpływ decyzja KE o zwiększeniu cła dla importu z Chin o 20 p.p w listopadzie 2009. Na rynku kaprolaktamu nadal zwyżki cen były podyktowane silnym popytem rynku chińskiego. Niestety w styczniu tego roku Chiny wprowadziły podwyżki ceł na kaprolaktam do poziomu 15% w przypadku ZA Puławy.

Ostatecznie zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o ponad 160% do poziomu 100 milionów złotych. Należy jednak pamiętać, że w czasie II kwartału instalacje miały czasowe planowane wyłączenia na modernizację, w związku z czym możliwa produkcje mogła być większa.

Koszty sprzedaży wzrosły mocniej od przychodów, ale jest wytłumaczalne zwiększeniem eksportu spółki, przez co większymi kosztami transportu. Koszty ogólnego zarządu wzrosły także proporcjonalnie do przychodów, co akurat nie powinno mieć miejsca. Tu koszty powinny być stałe.
Widać pewien problem z alokowaniem kosztów, albo dbałością o ich poziom. Koszty zarządu rosną pomimo zmniejszenia kosztów wynagrodzeń o 5%, więc mocno się nie czepiam, ale należy tę pozycję sprawozdania bacznie obserwować. To zły objaw jak koszty operacyjne są tak mocno skorelowane z przychodami. Na działalności pozostałej działalności operacyjnej spółka odnotowała 5 milionów straty, co może nie robi wrażenia przy 100 milionach zysku brutto, ale dla wyniku operacyjnego w kwocie 19,6 miliona jest już dość znacznym obciążeniem. Wysokość wspomnianych kosztów została zdeterminowana przez zawiązanie rezerw oraz odpisów aktualizacyjnych rzeczowe aktywa trwałe, a także zapłaconych kar i odszkodowań.
Zysk operacyjny był w tym kwartale dodatni i pozwolił zmniejszyć stratę operacyjną półrocza do poziomu 30 milionów złotych.

Działalność finansowa spółki przyniosła 3 miliony złotych, głównie dzięki dodatnim różnicom kursowym. Kolejny milion na poziomie brutto został dołożony dzięki spółkom stowarzyszonym konsolidowanym metodą praw własności, czyli spółkom na które podmiot ma wpływ, ale nie sprawuje rzeczywistej kontroli.

Przepływy operacyjne są dodatnie, ale znacząco mniejsze od zysku pomniejszonego o amortyzację. Stało się tak w wyniku uregulowania należności handlowych spółki. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne co zresztą nie dziwi przy inwestycjach w linie do produkcji melaminy, czy zmniejszania redukcji CO2.
W CashFlow finansowym jest spokój.

Kapitał własny w porównaniu do końca pierwszego kwartału się właściwie nie zmienia z powodu zaksięgowania wypłaty dywidendy w zbliżonej do zysku netto kwocie. Na zwiększeni poziomu aktywów trwałych mają w zasadzie wpływ amortyzacja oraz nakłady inwestycyjne. Zobowiązania długoterminowe to głównie zobowiązania pracownicze z praktycznie zerowym udziałem kredytó. Kapitał obrotowy jest silnie sezonowy, dlatego lepiej go rozpatrywać w ujęciu rocznym za pomocą wskaźników.
Spółka finansuje się kapitałem obcym tylko w 20%, w większości nieodsetkowym. Wskaźniki płynności wskazują na nadmiar gotówki i kapitału obrotowego w spółce. To bardzo komfortowa i bezpieczna pozycja, co obrazuje rating na poziomie AAA, ale mało efektywna.
Zapasy rotują z teką samą szybkością. Należności są ściągane o 3 dni szybciej, ale kontrahentom płaci się 5 dni wcześniej, przez co pogorszył się cykl konwersji gotówki.

Wyceny spółki: www.stockwatch.pl/gpw/pulawy,w... wskazują aktualnie na przewartościowanie spółki. Jeśli kupowalibyśmy majątek spółki, to jest faktycznie drogo. W wycenie porównawczej także widać pewien potencjał spadku. Obecne wyceny dochodowe wskazują na największe przewartościowanie, ale je akurat najłatwiej zmienić. Aby uzasadnić dzisiejszą kapitalizację spółki (2,2 mld PLN) rentą wieczystą, to Puławy musiałby mieć powtarzalny zysk netto w wysokości 180 milionów złotych. Wygląda na sporą kwotę w porównaniu do obecnych 63 milionów, ale historycznie patrząc spółka zarobiła 23% więcej w roku 2008 i aż dwukrotnie więcej w roku 2007, ale oczywiście przy przychodach dwa razy większych od obecnych.

Trzeba sobie tylko postawić pytanie, o ile i czy w ogóle spółka ma szansę jeszcze zdrożeć. Potrzebny jest do tego wzrost wolumenu sprzedaży i cen sprzedaży przy rozsądnym wzroście cen surowców. Na razie jednak spółka zachowuje się tak, że większość kosztów jest zmiennych. W takiej sytuacji przychody muszą rosnąć prawie w takim samym tempie co zyski, a to chyba jest niemożliwe. Potrzeba poprawy efektywności.

Zagrożeń na horyzoncie nie jest wcale mało. Spółka jest narażona na ryzyko kursowe względem Euro i Dolara. Jak wspomniano zwiększyły się cła na wyroby spółki w jednym z największych odbiorców, czyli Chinach. W niedługiej przyszłości trzeba będzie kupować prawa do emisji CO2, a partner dostarczający surowiec może być niestabilny. O ironio, na kondycję spółki, źle wpływa niska cena rynkowa gazu ziemnego, bo spółce trudniej jest konkurować. Jak na razie gaz ziemny nie należy do grupy rosnących surowców. Źle będzie działało osłabienie popytu z Chin i spadek dynamiki tamtejszego PKB. W UE mówi się także o powolnym programie wygaszania dopłat do rolnictwa, co może ograniczyć siłę nabywczą grupy docelowej.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

skolo82
Dołączył: 2009-11-22
Wpisów: 6
Wysłane: 28 lutego 2011 21:43:09 przy kursie: 113,40 zł
Moim zdaniem wskaźniki wyraźnie pokazują, że mamy tutaj niezłą przecenę tej spółki. Zwłaszcza, że jej wyniki nie dają powodów by twierdzić innaczej.


Hytron napisał(a):
C/ZO -> 147
EV/EBIT -> 137

Nie sądzicie, że to trochę za dużo, żeby z taką pewnością mówić o dalszych wzrostach?
A porównywanie do Synthosu też chyba niezbyt trafne, mimo że ta sama branża...


lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 216
Wysłane: 14 listopada 2011 10:30:20 przy kursie: 90,00 zł
Witam
proszę o podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2011 spółki Puławy SA
The Dogs of deal.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 17 listopada 2011 22:45:01 przy kursie: 89,85 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy za rok obrachunkowy 2010/2011 oraz pierwszy kwartał 2011

Trudno znaleźć jakieś mankamenty w wynikach pierwszego kwartału oraz zakończonego w czerwcu roku obrachunkowego 2010/2011. GK Puławy pod każdym względem dynamicznie się rozwija, bardzo dobra sytuacja finansowa potwierdzona przez topowy rating Altmana (AAA). Spółka korzysta z koniunktury na rynku chemicznym - dla przypomnienia link z komentarzem SW do wyników trzech podmiotów z segmentu nawozowego.

wiadomosci.stockwatch.pl/trzy-...


Przychody w ostatnim roku obrachunkowym oraz pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznych okresów dynamicznie rosły. Duże wrażenie robi około 82% dynamika w ostatnich trzech miesiącach. Jest to szczególnie istotna informacja gdyż okres ten z zasady nigdy nie był udany dla spółki ze względu na sezonowość. Czasowe ograniczenie popytu na nawozy powodowało, iż pierwszy kwartał z reguły odstawał od pozostałych, a grupa realizowała w tym okresie prace modernizacyjne oraz remontowe. W tym roku było zupełnie inaczej a sprzedaż i produkcja szła pełna parą. Co ważne wzrost sprzedaży wynikał ze wzrostu wolumenu oraz cen. Zmieniła się za to geograficzna struktura obrotów. Ponowie głównym rynkiem zbytu był rynek krajowy, gdzie GK Puławy podwoiła sprzedaż. Na rynkach zagranicznych zanotowana została „tylko” 50% dynamika.

Segmentami ciągle największy udział w obrotach grupy ma dywizja Agro, która również w ostatnich trzech miesiącach najdynamiczniej rosła. Główny powód to zwiększona sprzedaż mocznika. Puławy w pierwszym kwartale zeszłego roku obrachunkowego realizował prace modernizacyjne linii produkcyjnej przez co ograniczone zostały moce przerobowe. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego zdolność produkcyjna mocznika wzrosła o ponad 25%. Ciekawe perspektywy przed sobą ma segment chemiczny. Dużą przewagą Puław jest produkcja AdBlue, który coraz powszechniej będzie wykorzystywany w branży transportowej. W ostatnich miesiącach pozytywną informacją mogącą wpłynąć na wyniki w kolejnych kwartałach jest obniżenie przez rząd chiński stawki ceł antydumpingowych na kaprolaktam importowany z Europy. Indywidualna stawka cła dla Puław została zredukowana z 15,4% do 4,4%, co powinno jeszcze bardziej zwiększyć dynamikę sprzedaży na rynku chińskim, która po pierwszym kwartale wyniosła 42%.

Pod względem rentowności poprawa na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Dynamicznie rosną marże na sprzedaży, przez co grupa poprawiła wynik na core businessie. Co ważne w strukturze kosztów rodzajowych zużycie materiałów i energii rośnie zdecydowanie wolniej niż obroty potwierdzając, iż wzrost cen gazu na razie nie znajduje odzwierciedlenia w rentowności. Pomimo, iż dynamicznie rośnie skala działalności oraz cały organizm w ryzach utrzymywane są koszty zarządu. Widać to również w strukturze kosztów rodzajowych, gdzie w porównaniu do przychodów udział m.in. wynagrodzeń systematycznie spada. Ze względu na to, iż GK Puławy do podmiot właściwie bez zadłużenia wynik na działalności finansowej jest dodatni, głównie ze względu na dodatnie różnice kursowe oraz odsetki od posiadanej gotówki.

W bilansie nie widzę na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń. Grupa jest nadpłynna, aktualnie na koncie posiada około 185 MPLN wolnej gotówki, którą może swobodnie dysponować. Inwestorom nie może również umknąć systematycznie budowana w ostatnich kwartałach wartość wewnętrzna spółki. Ze względu na przejęcie Fosforów w ostatnim roku obrachunkowym znacząco wzrosła suma bilansowa. Za przejęcie 89,46% akcji Puławy zapłaciły Ciechowi 106 MPLN oraz 10,7 MPLN Skarbowi Państwa za 8,97% akcji. Cena całego pakietu akcji Fosforów wyniosłaby około 120 MPLN. Źródło finansowania to działalność operacyjna. W zeszłym roku na core businessie wygenerowana została nadwyżka gotówki w wysokości prawie 0,5 mld PLN. W bieżącym okresie wyniki operacyjne również potwierdzone w cash flow. 148 MPLN jest właściwie zbieżne z EBITDA za pierwszy kwartał. Na działalności inwestycyjnej niewielkie wypływy, raptem 46 MPLN wydane na modernizację parku maszynowego. W następnych kwartałach spodziewać się należy wydatku w kwocie 45 MPLN poniesionego na akwizycję Azoty-Adipol – Puławy w ostatnich miesiącach podpisały ze Skarbem Państwa umowę warunkową na zakup 85% akcji tej spółki.

Na koniec dla przypomnienia informacja o dywidendzie. Zarząd proponuje podzielić między akcjonariuszy około 58,5 MPLN zysku, co daje 3,06 PLN dywidendy akcje. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 31 styczeń 2012 a dniem wypłaty 21 luty. Przy okazji podziału zysku swoją część dostaną również pracownicy. Ponad 15,3 MPLN ma pójść na nagrody, co daje średnio ponad 3,5 TPLN na pracownika.

Podsumowując, Puławy od kilku kwartałów wyglądają bardzo solidnie. Wyniki pierwszego kwartału pozytywnie zaskoczyły. Przed grupą zapowiadają się kolejne dobre miesiące przy założeniu, iż koniunktura utrzyma się a kryzys zadłużenia w Europie nie spowoduje załamania cen na światowych rynkach. Poniżej link do wycen, tutaj pod każdym względem jest tanio …

www.stockwatch.pl/gpw/pulawy,k...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 7 marca 2012 01:07:17 przy kursie: 87,50 zł
Niestety spółki z branży chemicznej nie są łatwe do analizy, bo branża się mocno konsoliduje. Tarnów nabył Kędzierzyn i Police, natomiast Puławy kupiły od Ciechu Fosfory. Przez zachodzące transakcje kapitałowe, nie do końca wiadomo, czy zmiana raportowanej wielkości wynika z konsolidacji nowej spółki, czy może ze zmian zachodzący w samej spółce, albo w końcu z otoczenia w którym te podmioty funkcjonują. Branża jest sezonowa co jeszcze bardziej komplikuje ocenę wyników.


Z tego powodu tendencje rynkowe najlepiej odczytywać z raportu jednostki dominującej( do którego niestety nie ma not) mając na uwadze fakt, że wspomniane zmiany zawierają także efekt przeobrażeń wewnętrznych analizowanego podmiotu. Przychody względem poprzedniego roku(eliminujemy sezonowość) wzrosły w samych Puławach o około 41%, czyli sporo mniej niż w III kwartale(70%), co wynika z bardzo niskiej bazy w 3Q2010(rok kalendarzowy). Względem poprzedniego kwartału także obserwujemy wzrost sprzedaży - 21%.


kliknij, aby powiększyć


Pomiędzy kwartałami jest to wzrost większy niż wynikałoby z samej sezonowości, ale wartość średnią mocno zaniża feralny rok 2008.


kliknij, aby powiększyć


Przychody skonsolidowane prowadzą do podobnych wniosków.
W analizowanym okresie „Fosfory” dawały około 8% przychodów do wyniku skonsolidowanego(zignorowałem wyłączenia konsolidacyjne), nie jest to więc wkład duży, ale na tyle istotny aby go nie ignorować. W końcu spółka swoje kosztowała :)

Rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła 28%, a taki wynik dawno w Puławach nie był widziany. Wygląda na to, że wszystko idzie ku dobremu.
Nie mamy niestety jednostkowego rachunku segmentowego, w związku z czym do dyspozycji mamy jedynie rachunek segmentowy pochodzący ze sprawozdania skonsolidowanego. W związku z tym pomiędzy analogicznymi okresami lat 2011 oraz 2010 mamy wpływ na przychody i wynik przejętej spółki.


kliknij, aby powiększyć


W porównaniu do zeszłego roku przychody rosną w wszystkich segmentach. Wzrosty nominalne i względne przychodów w najważniejszych segmentach czyli Agro oraz Chemicznym są bardzo zbliżone. Różnica występuje w sprzedaży na rzecz zewnętrznych podmiotów, gdzie dużo szybciej wzrósł segment Agro. Wolniejszy przyrost w Energetyce spowodowany jest mniejszymi zmianami cen energii i względnie stabilną produkcją. Segment pozostałe(I) wykazuje największa dynamikę, co prawdopodobnie jest efektem konsolidacji Fosforów, w szczególności kwalifikacji działalności przeładunkowej do tego segmentu. W zmianach poszczególnych pozycji w zasadzie wszędzie jest poprawa. W oczy jedynie kłuje spadek rentowności nawozów względem poprzedniego kwartału. Przychody szarpnęły w górę, natomiast wynik spadł. Nie za bardzo rozumiem dlaczego. Koszty sprzedaży nie wskazują na duży wzrost wolumenu przy malejącej marży. Wygląda to tak jakby wzrosły mocno koszty, a przecież ceny gazu nadal były taryfowane i stosunkowo niskie. Rosnącej sprzedaży i rentowności sprzyjała osłabiająca się złotówka. Segment Chemiczny wygląda naprawdę wyśmienicie.

Optymizm mocno studzi komentarz zarządu i omówienie tego co dzieje się na świecie, a ma jeszcze nie duży wpływ na rynek krajowy. Niestety dla spółki ceny podstawowych produktów zaczynają się obniżać. Efekt ten niwelował słabnący złoty i niejako zapobiegał spadkom cen na rynku krajowym.
Spółka zaraportowała prawie 280 milionów zysku brutto ze sprzedaży, z czego koszty operacyjne zjadły 103 miliony(82 przed rokiem). Wzrost kosztów operacyjnych wydaje się początkowo spory, ale jeśli wziąć pod uwagę nowy podmiot w grupie, to ciężko to ocenić, bo nie mamy odpowiedniej bazy.

Przepływy są dodatnie i dużo wyższe od raportowanego zysku netto. Puławy mają dość komfortową sytuacje finansową, można powiedzieć, że są nawet nadpłynie. Biznes generuje gotówkę, a zadłużenie jest w zasadzie żadne. Tutaj nic się pod tym względem nie zmienia. To bardzo stabilna spółka, choć jej biznes podlega sporym cyklicznym wahaniom. Skoro w Puławach jest sporo gotówki to nie dziwią plany inwestycyjne i wizje nowych przejęć. To daje pole do szukania pewnych synergii, ale w moim odczuciu dość mocno ograniczonych.

Oczywiście zagrożeń też jest sporo. Grupa jako eksporter czerpała z osłabienia złotego pod koniec roku. Umocnienie tego kwartału będzie w wynikach za IIIq niwelować marżę, a co ważniejsze otworzy szerzej bramę producentom z innych krajów. To dość naturalne, że jeśli spadki cen będą się na świecie utrzymywać to wcześniej czy później trafi to na nasz rodzimy rynek. Związkowcy grożą strajkiem, a na zatwierdzenie czeka nowa taryfa gazowa. Jest więc parę powodów do spadku marży, ale czy będą to powody trwałe tego nie wiadomo. Wyniki są bardzo dobre, ale pytanie ile się takie utrzymają w świetle zmian w otoczeniu.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 marca 2012 06:44

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 216
Wysłane: 22 maja 2012 15:00:38 przy kursie: 101,90 zł
Witam
Proszę o podsumowanie wyników finansowych Puławy SA za III kwartał roku obrotowego 2011/2012
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 24 maja 2012 20:43:03 przy kursie: 100,30 zł
W związku z nabyciem Fosforów od Ciechu wyniku grupy ciężko porównywać z odpowiadającym okresem roku poprzedniego. Takie porównanie zaburza sezonowość i ocenę rynku, oraz wyniku spółki, a raczej grupy.

Na początku proponowałbym zerknąć na statystyczną sezonowość pomiędzy ostatnim i pierwszy kwartałem roku kalendarzowego:


kliknij, aby powiększyć


Statystycznie ujmując pierwszy kwartał roku był bardzo dobry. Średni wzrost sprzedaży pomiędzy okresami wyniósł 24%.

Takiego wzrostu sprzedaży należałoby oczekiwać w sprawozdaniu jednostkowym, abyśmy cały czas mówili o danych porównywalnych.


kliknij, aby powiększyć


Niestety na poziomie jednostkowym Puławy odnotowały zwyżkę przychodów o 12%, czyli dwukrotnie mniejszą niż wynika to z prostej statystyki. Mamy więc do czynienia z jednym ze zjawisk:
-mniejszy niż można było oczekiwać średni wzrost wolumenu sprzedaży
-mniejszy niż można było oczekiwać średni sezonowy wzrost cen.

Puławy działają w paru segmentach w związku z czym podanie przyczyny mniejszego oczekiwanego wzrostu wprost nie jest najzwyczajniej możliwe. Trzeba prześledzić zachowanie poszczególnych segmentów i na tej podstawie wyciągać wnioski.Problem w tym, że rachunek segmentowy mamy tylko dla grupy kapitałowej, więc wyciągnięcie czynnika decydującego dla jednostki dominującej znów nie jest możliwe.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie Agro mamy w ujęciu Q3/Q3 wzrost przychodów skonsolidowanych o 15%, natomiast wynik spada nam o 28%. Niekorzystne zachowanie złotego pomiędzy tymi raczej przeczy zwyżce marży względem poprzedniego kwartału. Do góry musiał pójść wolumen, albo cena. Przyznam, że jest to nieco zaskakujące. Wzrost kosztów pomiędzy kwartałami sugeruje, że do góry poszły wolumeny sprzedaży, dzięki czemu udało rozłożyć koszty stałe na większą sprzedaż. Czy tak się stało niestety nie wiem.
W segmencie chemicznym mamy za to istotny spadek marży handlowej przy przychodach mniejszych względem agro o 32%.

Bez danych o wolumenach sprzedaży ciężko o jakieś głębsze refleksje na temat kondycji rynku i próby estymacji zachowania na przyszłość.

Na poziomie skonsolidowanym także obserwujemy zniżkę marży handlowej względem okresu porównawczego. Wynik operacyjny tego kwartału to 292M wobec 175M raportowanych w poprzednim kwartale i 240 przed rokiem. W wyniku operacyjnym mamy skutki pozostałej działalności operacyjnej. Puławy w tym kwartale zaraportowały tam dodatnie saldo na kwotę 40 milionów złotych, czego niecałe 28 to efekt rozpoznania zysku z okazyjnego nabycia. Wspomniana kwota jest oczywiście do pominięcia przy liczeniu wskaźników, czy estymacji przyszłych wyników.

Raportowany zysk ma pokrycie w przepływach operacyjnych, więc nie ma się właściwie do czego w wyniku przyczepić. Pozostaje oczywiście pytanie o cykliczność branży i wycenę, ale ja nie podejmuję się takiej próby. Na razie wyniku są bardzo dobre, choć martwi spadek rentowności w relacji Q1/Q1
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 24 maja 2012 20:44

Brodini
Dołączył: 2009-03-12
Wpisów: 13
Wysłane: 18 czerwca 2012 09:36:18 przy kursie: 102,20 zł
"Synthos wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Puław po 102,5 zł za akcję do 20 VII i po 98,77 zł od 21 VII (update)
PAP - Biznes
18 Cze 2012, 9:13

18.06. Warszawa (PAP) - Synthos wzywa do sprzedaży 19.115.000 akcji, czyli 100 proc., Zakładów Azotowych Puławy po 102,5 zł za akcję do 20 lipca i po 98,77 zł za akcję od 21 lipca - poinformował pośredniczący w komunikacie DM PKO BP.
Zapisy będa przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r."

Synthos wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Puław

Czy nie uważacie, że Synthos trochę przegiął wzywając do sprzedaży akcji po tak niskiej cenie ? Moim zdaniem to nie ma żadnych szans na realizację przy obecnej wycenie spółki.

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 4 394
Wysłane: 18 czerwca 2012 12:35:54 przy kursie: 102,20 zł
50% akcjonariatu to MSP. Po tej cenie jak twierdzą niektórzy analitycy bardzo możliwe jest że się na to nasz "Skarb" zgodzi. Ciekawy też jest haczyk z obniżeniem oferty po 21 lipca.
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" >>> Link <<<

kliknij, aby powiększyć


Brodini
Dołączył: 2009-03-12
Wpisów: 13
Wysłane: 18 czerwca 2012 13:15:53 przy kursie: 102,20 zł
Odpowiedź Waldemara Pawlaka:

"18.06. Warszawa (PAP) - Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział dziennikarzom, że podoba mu się poniedziałkowa decyzja Synthosu o wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji Zakładów Azotowych Puławy.
"To jest bardzo ciekawa propozycja. To by oznaczało, że Puławy mogą pozostać w kręgu krajowego właściciela. Mnie to się osobiście bardzo podoba. (...) To pewnego rodzaju wybawienie z dość zawikłanej (...) sytuacji, to jest dobry kierunek. Jeżeli Skarb Państwa chce się wycofywać z własności przemysłowej, to niech ją pozostawia przynajmniej w krajowym, właścicielskim władaniu" - zaznaczył.

Resort skarbu zamierza przeanalizować ofertę złożoną przez Synthos na akcje Zakładów Azotowych Puławy. Wiceminister skarbu Paweł Tamborski poinformował PAP, że decyzja powinna być łatwiejsza niż w przypadku wezwania na Azoty Tarnów, a głównym wyznacznikiem będzie oferowana cena.

"Zostaliśmy dzisiaj rano zaskoczeni tą informacją. Będziemy się teraz zastanawiać i będziemy ją analizować. Przypadek wezwania na Tarnów był trochę inny, bo to spółka po dużej konsolidacji. Decyzja w sprawie Puław wydaje się dużo łatwiejsza i w tym przypadku będziemy kierować się głównie oferowaną ceną" - powiedział w rozmowie z PAP Tamborski."

Pełen komunikat tutaj:
stooq.pl/n/?f=617547&searc...

Odpowiedź Waldemara Pawlaka dość jednoznaczna, chociaż z drugiej strony zupełnie nie odniósł się do ceny w wezwaniu co w tym przypadku jest bardzo istotne. Trochę rozsądniej wypowiedział się wiceminister skarbu w tej kwestii. Dla mnie to trochę dziwne, że zamiast zgłosić się do Skarbu Państwa i z nimi negocjować to rzucają takie wezwanie na rynek z aktualną ceną rynkową. W przypadku sprzedaży przez Skarb Państwa to powinna być jeszcze premia za pakiet kontrolny co czyni tę propozycję jeszcze bardziej nierealną do zaakceptowania.

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 19 czerwca 2012 09:12:26 przy kursie: 102,50 zł
Witam.
Czytam komentarze związane z wezwaniem i nie znalazłem opinii o cenie wezwania.
Wg. mnie jest ona wyjątkowo atrakcyjna dla...Synthosu nie dla obecnych akcjonariuszy.
Poczekam i zobaczę jak SP zareaguje na cenę. Jeśli zgodzą się na zaproponowaną cenę to nie ma wyjścia - trzeba sprzedać.
Pozdrawiam.
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name

Brodini
Dołączył: 2009-03-12
Wpisów: 13
Wysłane: 19 czerwca 2012 13:56:44 przy kursie: 102,50 zł
Zgadzam się z tym, że ta cena jest najbardziej atrakcyjna dla Synthosu i będąc jej udziałowcem chciałbym aby wezwanie zakończyło się sukcesem, jednak będąc udziałowcem ZAP uważam, że cena jest za niska aby się zgodzić na wezwanie...
Dlaczego piszesz, że jak SP się zgodzi to nie mamy wyjścia ? Przecież aby wezwanie doszło do skutku muszą skupić 80%, a SP ma trochę ponad 50%. Moim zdaniem nawet jak się SP zgodzi to jest duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie wezwanie do skutku. Właśnie dlatego uważam, że SP może mieć dodatkowe wątpliwości (poza ceną sprzedaży) żeby odpowiedzieć na wezwanie.

Osobiście, jak bym chciał sprzedać po takiej cenie akcje to bym sprzedał na rynku, a nie odpowiadał na wezwanie.

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 19 czerwca 2012 14:15:39 przy kursie: 102,50 zł
A dlaczego sądzisz, że pownieneś sprzedać?
Jeśli wyceniasz spółkę wyżej to trzymaj.
Czy uważasz, że jest jakieś ryzyko w tym, że spółka będzie w rękach Synthosu, zamiast w rękach SP?

Robertus

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 19 czerwca 2012 17:58:32 przy kursie: 102,50 zł
myślę o sprzedaży z kilku powodów.
- zapis o ewentualnym przymusowym wykupie :

"Wzywający traktuje nabycie Akcji jako inwestycję strategiczną. Wzywający, zamierza nabyć
100% Akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tym samym rozbudować swoją
grupę kapitałową. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania udział Wzywającego w kapitale
zakładowym Spółki przekroczy stosowny próg określony w przepisach dotyczących
przymusowego wykupu akcji, Wzywający może zdecydować o przymusowym wykupie Akcji od
mniejszościowych akcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym
procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym."

- po drugie nawet jeśli nie ZAP nie zniknie z obrotu to straci na płynności, przez co będzie trudniej pozbyć się pakietu po dobrej cenie (patrz płynność na BZWBK).


tak na marginesie - jak ustalana jest cena przy przymusowym wykupie? Może być niższa niż w wezwaniu?
nie miałem czasu żeby poszukać w przepisach....
pozdrawiam.

Kod:
mod: post niezgodny z regulaminem - zawiera informacje o własnym nastawieniu do waloru, oraz sugestię określonych decyzji inwestycyjnych.
proszę trzymać się zasad opisanych w regulaminie, aby uniknąć tego rodzaju niedwuznaczności.
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 19 czerwca 2012 18:55

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 216
Wysłane: 19 czerwca 2012 20:00:02 przy kursie: 102,50 zł
Nie, przez rok nie.
The Dogs of deal.

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 20 czerwca 2012 07:39:44 przy kursie: 102,50 zł
Tylko że cena w drugim wezwaniu będzie "98,77 zł za akcję od 21 lipca"... Więc nie byłoby zbyc ciekawie...
Faktycznie uważacie, że Synbthos zbierze aż tak dużo akcji, że będzie mógł zrobić przymusowe wezwanie?
Edytowany: 20 czerwca 2012 07:40

Brodini
Dołączył: 2009-03-12
Wpisów: 13
Wysłane: 20 czerwca 2012 10:26:02 przy kursie: 102,40 zł
Moim zdaniem nie zbierze tyle akcji m.in. ze względu na aktualną cenę rynkową spółki.

Ponadto pojawił się kolejny ciekawy news w sprawie wezwania:

stooq.pl/n/?f=618024&searc...

"19.06. Warszawa (PAP) - Związkowcy i udziałowcy Spółki Pracowniczej Chemia-Puławy zawnioskowali do organów spółki pracowniczej o złożenie kontroferty na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy posiadanych przez ministerstwo skarbu - podały związki w komunikacie.
"Wiemy, że organa spółki pracowniczej zajęły się tą sprawą i taka oferta jest przygotowywana. Zarząd Spółki Chemia-Puławy poinformuje o ofercie do piątku 22 czerwca" - napisano w komunikacie.

W poniedziałek rano Synthos wezwał do sprzedaży 19 mln 115 tys. akcji, czyli 100 proc., Zakładów Azotowych Puławy, oferując 102,5 zł za akcję do 20 lipca i 98,77 zł za akcję od 21 lipca. Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r.

Jak poinformował PAP przewodniczący Społecznego Związku Zawodowego Zakładów Azotowych Puławy Leszek Lewicki, we wtorek odbyło się posiedzenie rady nadzorczej spółki pracowniczej, zwołano też posiedzenie zarządu, który podjął uchwały o rozpoczęciu prac nad kontrofertą.

Związki rozpatrują różne warianty finansowania inwestycji.

"W grę wchodzi powielenie modelu dywidendowego, podobnie jak proponowaliśmy w przeszłości, ale również poszukiwanie inwestorów strategicznych bądź kredytowanie" - powiedział.

W listopadzie 2010 roku spółka pracownicza Chemia-Puławy złożyła ofertę wiążącą na 50,67 proc. pakiet akcji ZA Puławy, za który chciała płacić w rocznych˙ratach˙z dywidend ZAP z lat przyszłych przez dziesięć lat. Spółka miała wówczas zaoferować Skarbowi Państwa premię za możliwość spłaty w ratach.

"Na razie jest zbyt wcześnie na podawanie konkretnych rozwiązań. Jeśli ministerstwo będzie zainteresowane naszą propozycją, zaproponujemy kilka wariantów" - powiedział Lewicki. (PAP)"

Nie jestem przekonany co do skuteczności działań związkowców, ale na pewno warto poczekać do 22 czerwca i zobaczyć czy pojawi się kontroferta z ich strony ... Jeżeli tak to może się ciekawie rozwinąć cała sytuacja Whistle

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 20 czerwca 2012 19:52:56 przy kursie: 102,40 zł
Jeśli dobrze rozumiem definicje spółki pracowniczej to pracownicy po zaakceptowanej przez SP kontrofercie mieliby realna władzę nad spółka (o ile będą jednomyślni). Na to SP się raczej nie zgodzi. Akcjonariat obywatelski ale bez przesady :)
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name

Krawiec
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 46
Wysłane: 20 czerwca 2012 20:46:15 przy kursie: 102,40 zł
W tej merytorycznej dyskusji warto byłoby zadać sobie jedno pytanie. Co dla spółki lepsze: żeby została przejęta przez Synthos czy przez akcjonariat obywatelski. Mam subiektywne wrażenie, że przejęcie przez Synthos dla samej ZA Puławy mogłoby wyjść lepiej. Gwarancji nie ma, ale nie wierze że Sołowow by ją kupił dla wyssania kasy. Gdyby została zakupiona przez akcjonariat obywatelski, domyślam się że jej funkcjonowanie byłoby dla siebie samej. Jakoś nie mam przekonania, że zyski spółki byłyby dalej inwestowane jak to ma miejsce np. w Synthosie. Oczywiście mogę się mylić i nie doceniać związkowców i udziałowców spółki pracowniczej. Akcjonariusze są trochę w pacie bo i tak źle i tak niedobrze.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,856 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +128,49% +25 698,07 zł 45 698,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d