pixelg
IDEABANK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

IDEABANK [IDA]

AKTUALNY KURS: 1,588 zł (+0,00%) 30-12-2020 17:00
win1248
0
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 529
Wysłane: 2 kwietnia 2015 11:38:00
addison napisał(a):
naród to jednak kupił, po 24, ale kupił.

Leszek sprzedał kolejny projekt, skasował do biznesu blisko 500mln tym samym Idea bank dostała kasę aby podreperować nadmuchany bilans i zbudować wartość.

Brawo leszek a nasze instytucje- szkoda nawet komentować. czym one się kierowały składając zlecenie? Reklamami bo tych jest wszędzie pełno, a wiadomo jak słaby towar to reklama musi iść szeroko.

szkoda, że analitycy ze SW nie wystawili swojej laurki, ale rozumiem, reklama się wyświetla to nie można kopać zleceniodawcy.
instytucje dają nieswoje pieniądze one żyją z krojenia klientów z opłaty za klikanie zwanej zarządzaniem, poza tym to ułamek ich portfela, na tym polega właśnie chory układ, obniża się stopy, ludzie muszą gdzieś zanieść pieniądze, idą w końcu do funduszy, a te dają kasę takim leszkom, u leszka zasiada maciejewski który zawiadywał ostatnio GPW, po co leszek go wziął go getina, dla jego niesamowitej wiedzy ekonomicznej czy też kontaktów które ma jako były prezes?
Edytowany: 16 kwietnia 2015 11:09

19r20
0
Dołączył: 2010-12-15
Wpisów: 497
Wysłane: 2 kwietnia 2015 22:26:05
nie przesadzajmy indywidualni kupili tylko 3% zamiast oferowanych 15% akcji
dyskonto musiał dać bardzo duże 25%
no i nie sprzedał 27 mln a 20 mln akcji

debiut będzie na plusie to forumowicze będą płakali :)

AnalizujWgrywaj
2
Dołączył: 2014-07-26
Wpisów: 169
Wysłane: 7 kwietnia 2015 10:25:26
Cytat:
nie przesadzajmy indywidualni kupili tylko 3% zamiast oferowanych 15% akcji
dyskonto musiał dać bardzo duże 25%
no i nie sprzedał 27 mln a 20 mln akcji

debiut będzie na plusie to forumowicze będą płakali :)


Mało akcji poszło wiec powinno zaplusowaćThink
Edytowany: 9 kwietnia 2015 11:40


Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 15 kwietnia 2015 01:43:34
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IDEA BANK S.A. na podstawie prospektu emisyjnego


Na początek krótkie wyjaśnienie odnośnie kontrowersji związanych z brakiem analizy w trakcie trwania zapisów. Brak analizy w momencie debiutu wynikał jedynie z braku czasu na jej przygotowanie. Dodatkowo dodam, że relacje komercyjne pomiędzy Stockwatch, a emitentami nie mają wpływu na obiektywność analiz.

Na początek analiza bilansu i majątku, pokazująca, co kupujemy zapisując się na akcje w ofercie publicznej. Druga część analizy jest przeprowadzona pod kątem rachunku wyników. Pozwoli to podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy związane z generowaniem dochodów w najbliższych latach.

Prospekt nie rozpieszcza nas zbyt dużym zakresem danych finansowych - mamy dostępny rachunek wyników za ostatnie 3 lata kalendarzowe oraz bilans na koniec 3 ostatnich lat (2012, 2013, 2014). Dane bilansowe na koniec 2011 roku wykorzystane w obliczeniach zostały uzupełnione ze sprawozdań rocznych GETIN HOLDING, który jest większościowym akcjonariuszem IDEA BANK-u i prezentował te dane w ramach rachunku segmentowego. Bez tego zabiegu analiza byłaby mocno utrudniona - parametry bazujące na danych średniorocznych, takie jak marże byłyby możliwe do policzenia jedynie dla 2013 i 2014 roku.


kliknij, aby powiększyć


Generalna tendencja jaką widać na pierwszy rzut oka to bardzo duży wzrost wolumenów biznesowych. Powstaje oczywiście pytanie, na ile ten wzrost ma charakter trwały, a na ile wynika z chęci podniesienia parametrów biznesowych przed ofertą publiczną (tzw. window dressing).

Jak widać na wykresie - w ciągu ostatnich 3 lat bardzo mocno wzrosły wolumeny udzielanych kredytów (z uwzględnieniem leasingu), przyjmowanych depozytów oraz ogólna suma aktywów. IDEA zachowuje względną równowagę pomiędzy kredytami i depozytami (wskaźnik L/D poniżej 100%).


kliknij, aby powiększyć


Analiza majątku banku odbywa się na trochę innych zasadach niż dla spółki prezentującej standardowe sprawozdanie finansowe. Plusem jest na pewno wiarygodność wyceny aktywów finansowych i rozliczeń z innymi bankami i bankiem centralnym. Te pozycje nie budzą większych wątpliwości co do prezentowanych wartości.

Należności od klientów to udzielone przez bank kredyty oraz wartość pozostałego do spłaty leasingu. To jest zdecydowanie największa wartościowo pozycja w bilansie. Jest ona obarczona ryzykiem związanym z jakością udzielanych kredytów. Trzeba brać pod uwagę, że istnieje naturalna tendencja do niedoszacowywania wartości odpisów. Spisywanie w straty niespłacanych kredytów bije bezpośrednio w wynik finansowy, co z kolei uderza bezpośrednio w interes zarządu (maksymalizację zysków).

W przypadku IDEA BANK-u brak przesłanek do przeprowadzenia oceny jakości portfela kredytowego. Banki mają pewną uznaniowość w uznawaniu kredytów za niespłacane, ale z zewnątrz nie jesteśmy w stanie ocenić prowadzonej w tym obszarze polityki.

Trzeba odnotować duży udział wartości niematerialnych w majątku spółki. Są to kwoty niewielkie w stosunku do aktywów, ale w porównaniu do kapitałów własnych są już mocno znaczące. Głównym składnikiem jest wartość firmy oraz posiadane przez spółkę patenty i bazy danych. W przypadku IDEA BANK-u wysokie wartości tych pozycji wynikają z historii dokonywanych przejęć i połączeń z innymi spółkami. W zdecydowanej większości były to spółki powiązane w taki czy inny sposób z Leszkiem Czarneckim.

Warto zwrócić uwagę na sposób księgowania transakcji przejęć w grupie IDEA BANK-u.
Mamy 3 możliwe sytuacje:
1. zapłacona cena jest równa wartości księgowej nabywanego majątku - brak wpływu na raportowane wyniki
2. zapłacona cena przewyższa wartość księgową majątku - różnica pojawia się w aktywach jako wartość firmy i nie przechodzi przez wynik finansowy
3. zapłacona cena jest niższa niż wartość księgowa majątku - w tym przypadku różnica jest księgowana jak zysk z okazyjnego nabycia (podwyższa wynik finansowy)

Widoczna w bilansie wartość firmy na kwotę 710 milionów złotych została wykreowana w drugi ze wskazanych sposobów. Warto zwrócić uwagę na brak symetrii w sposobie księgowania tych transakcji - nie w każdym przypadku przechodzą one przez wynik finansowy. Przy rozliczeniu transakcji w sposób trzeci pojawia się dodatni wynik finansowy. W 2014 mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, co dość mocno wywindowało wynik finansowy IDEA BANK-u.

Banki zazwyczaj nie posiadają jakichś istotnych składników majątku rzeczowego. W przypadku IDEA BANK-u jest podobnie. Warto jedynie zwrócić uwagę na nieruchomości inwestycyjne o wartości 171 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Rachunek wyników spółki pokazuje duży wzrost we wszystkich pozycjach na przestrzeni 3 ostatnich lat., dodatkowo przy zachowaniu dyscypliny kosztowej (malejący wskaźnik C/I). Wyraźnie większy udział w wyniku za 2014 miała pozostała działalność.

W 2014 roku wystąpiło kilka operacji mających jednorazowy charakter:
- zysk na okazyjnym nabyciu VB Leasing (wynikają) - +76 mln zł
- przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych - +10 mln zł

Po wyeliminowaniu tych operacji powtarzalny wynik można oszacować na 171 mln zł na poziomie brutto i 155 mln zł na poziomie zysku netto. Przy tym wyliczeniu zakładam brak wpływu na kwotę zapłaconego podatku. Stawka płacona przez IDEA BANK w 2014 wynosi efektywnie tylko 8%. Można to również potraktować jako pośrednie potwierdzenie stosowania dość agresywnej polityki rachunkowości (rozpoznawanie przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu).


kliknij, aby powiększyć


Warto jeszcze zerknąć na marże na działalności kredytowej i depozytowej. Jak widać - stawka oferowana za depozyty (czerwone słupki) wyraźnie przewyższa stawkę WIBOR (zielone linie). Nie jest to zaskoczeniem - IDEA BANK jest agresywnym graczem na rynku depozytów.

Jak widać - mimo pozyskiwania stosunkowo drogiego pieniądza bank potrafi go pożyczyć klientom na korzystnych warunkach. Marża odsetkowa kształtuje się na bardzo przyzwoitym poziomie i przekracza 5% w każdym z 3 ostatnich lat.

Trzeba zwrócić uwagę, że bank generuje bardzo solidne przychody prowizyjne (331 mln zł po uwzględnieniu kosztów prowizyjnych) - główna pozycja to sprzedaż ubezpieczeń (194 mln zł w 2014).

Krótkie podsumowanie przeprowadzonej oferty publicznej:

Cytat:
Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 mln objętych subskrypcją. Inwestorzy złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75%, redukcja zapisów inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła, podał bank. Getin Holding objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24% głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31% kapitału zakładowego.Akcje były obejmowane po cenie 24 zł za sztukę. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254 181 216 zł.

Jednocześnie Getin Holding poinformował, że w publicznej ofercie akcji Idea Bank zostało mu przydzielonych 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24% głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31% jego kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.

Trzy tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32,0 zł. Wcześniej informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale później tę część oferty wycofano.
Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym miały być to wyłącznie nowe akcje).

Book-building trwał do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br.

Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.
Getin Holding zapowiadał, że nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.


Krótko podsumowując - sukces IPO można w dużym stopniu określić jako " mocno umiarkowany".

Podstawowe fakty:
- maksymalna wartość oferty to 864 mln zl. Ostatecznie nabywców znalazły akcje za 254 mln zł
- GETIN HOLDING oferował akcje o wartości 168-224 mln zł (wartości dla ceny minimalnej i maksymalnej). Ostatecznie GETIN nie sprzedał swoich akcji, a nabył pakiet o wartości 100 mln zł.
Sprzedano 10,59 mln sztuk akcji o wartości 254 mln zł. Zostały one przydzielone w następujący sposób:
- GETIN - akcje o wartości 100 mln zł
- inwestorzy instytucjonalni - 139,8 mln zł
- inwestorzy indywidualni - 14,4 mln zł (czyli wielkość złożonych zapisów to około 77 mln zł)

Ostatecznie kapitał IDEA BANK-u wzrośnie o 254 mln zł, z czego 100 to wewnętrzne przesunięcia w ramach grupy GETIN HOLDING. Zważywszy na dokonane w 2014 roku dokapitalizowanie banku na kwotę 420 mln, może to być zbyt mało do kontynuowania dotychczasowej dynamiki wzrostu.

Głównym ryzykiem dla inwestora jest kwestia powiązań i relacji biznesowych z innymi podmiotami z grupy kapitałowej GETIN HOLDING i GETINNOBLE. Widzieliśmy w innych spółkach związanych z grupą Leszka Czarneckiego, że warunki współpracy pomiędzy tymi podmiotami potrafią się drastycznie zmienić zmieniając strukturę dystrybucji zysku pomiędzy różnymi podmiotami.

>> Porównanie na tle sektora bankowego

Wskaźnikowo spółka prezentuje się atrakcyjnie - cena/zysk na poziomie 7,81 oraz cena/wartość księgowa na poziomie 1,15 (wartości dla ceny emisyjnej 24 zł). Po skorygowaniu o kapitałów o wartości niematerialne oraz o wskazane wcześniej transakcje jednorazowe z 2014 roku wskaźniki spadają do 12,14 i 2,95. Na poziomie wskaźnika cena/zysk wygląda to jeszcze stosunkowo atrakcyjnie (WIG-Banki 15,78), gorzej na poziomie cena/wartość księgowa (WIG-Banki 1,23).

IDEA BANK niewątpliwie ma innowacyjną ofertę i pokazał, że potrafi skutecznie pozyskiwać klientów. Działalność banku jest mocno zdywersyfikowana - tradycyjna bankowość, leasing, windykacja, inwestycje. Bank nie jest uwikłany w działalność na rynkach wschodnich - co w aktualnej sytuacji jest korzystną okolicznością.

Pytanie czy po przeprowadzonym IPO zarząd banku spocznie na laurach. Zważywszy na problemy z dokapitalizowaniem banku, których oferta publiczna nie rozwiązała należy mieć nadzieję, że tak się nie stanie i bank w kolejnych latach będzie poprawiał swoje wyniki.

>> Podsumowanie IPO w serwisie
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Szutnik
88
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 793
Wysłane: 29 lipca 2015 15:45:42 przy kursie: 25,69 zł
Księgowe czary - mary, czyli jak strata zamieniła się w zyskAngel Angel :

Cytat:
Przykład Twittera blednie przy osiągnięciach księgowych z Idea Banku, którzy stratę podatkową zamienili w zysk netto.
Raport półroczny Idea Banku imponuje nie tylko 179-procentową dynamiką zysku netto oraz zwrotem z kapitału na poziomie 21,5%.


www.bankier.pl/wiadomosc/Alche...
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578
Wysłane: 30 lipca 2015 19:00:38 przy kursie: 25,90 zł
To nic nadzwyczajnego... Optymalizacja podatkowa, która rachunkowo właśnie tak wygląda. Dość częste zjawisko na GPW i nie tylko...

m66_pl
m66_pl PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 83
Wysłane: 3 sierpnia 2015 12:40:18 przy kursie: 26,00 zł
Dzisiaj od ok. 11tej system IdeaBanku ma awarię, nie da się zalogować, a nawet jeżeli to się uda - próba wykonania przelewu kończy się błędem. Były też momenty, kiedy wyświetlał się komunikat o przerwie technicznej (nie planowanej). Sytuacja wielokrotnie zgłaszana już na FB, na infolinię oczywiście nie można się dodzwonić.
Z perspektywy klienta, coraz więcej przemawia za przeniesieniem konta (np brak aplikacji mobilnej i wyjątkowo upierdliwy nowy system, brak wpłatomatów, więc i tak trzeba mieć konto gdzieś indziej).

kiba69
kiba69 PREMIUM
3
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 69
Wysłane: 2 marca 2017 20:13:58 przy kursie: 25,60 zł
Proszę o analizę raportu rocznego. Nie jestem biegły w raportach banków, a od ostatniego omówienia minęło dużo czasu.
Wynik wygląda na pierwszy rzut dobrze ale przepływy operacyjne tego nie potwierdzają...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 5 marca 2017 21:21:04 przy kursie: 25,76 zł
Przyłączam się do prośby o analizę raportu.


Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 6 marca 2017 11:28:57 przy kursie: 25,39 zł
Omówienie będzie na dniach.
Duży wpływ na wynik miała sprzedaż GetBack - czynnik jednorazowy.
Co dokładnie widać w pozostałych liczbach to już wymaga pogłębionej analizy.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 7 marca 2017 17:34:18 przy kursie: 25,00 zł
ok czekamy - najciekawsze są właśnie wyniki bez wpływu sprzedaży GETBACKU:))

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 10 marca 2017 23:32:09 przy kursie: 25,02 zł
IDEABANK: inżynieria finansowa i dochody odsetkowe ciągną wyniki w górę

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej IDEA BANK S.A. (dalej IDEABANK) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie roczne)


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Jak widać na wykresie, IDEABANK cały czas nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o wolumeny pozyskiwanych depozytów i udzielanych kredytów. Dość często obserwujemy, że po ofercie publicznej spółki spoczywają na laurach i wyniki są wyraźnie słabsze. W przypadku IDEABANK-u tego efektu nie widać.
Depozyty i kredyty przez ostatnie lata rosły w tempie przekraczającym 20% rocznie, a wskaźnik L/D (kredyty/depozyty) wzrósł przez ostatnie 2 lata z 90 do 94%, co jest bezpiecznym poziomem.


kliknij, aby powiększyć

Marża odsetkowa IDEABANK-u w 2016 roku w sposób zaskakujący wzrosła. Bank zdecydowanie obniżył średnie oprocentowanie oferowanych depozytów (z 3,51% w 2015 do 2,71% w 2016, choć i tak cały czas pozostaje jednym z liderów rynku w tym obszarze. Średnie oprocentowanie kredytów w 2016 wyniosło 7,6% i wzrosło o 0,22%. Łącznie marża odsetkowa poprawiła się o 1,02%. W efekcie przychody odsetkowe wzrosły z 388 mln w 2015 do 624 mln zł w 2016 roku.


kliknij, aby powiększyć

Jak widać - poprawa marży odsetkowej była głównym czynnikiem ciągnącym wyniki w 2016 roku w górę, ale w większości elementów rachunku wyników widać poprawę. Przychody prowizyjne były w 2016 na podobnym poziomie jak rok wcześniej (342 mln zł vs 363 mln w 2015).
IDEABANK skutecznie trzyma koszty działania w ryzach. Koszty operacyjne spadły z 541 mln zł w 2015 do 516 mln zł, mimo że doszły nowe obciążenia związane z podatkiem bankowym w kwocie 47 mln zł. W 2016 widzimy również znaczącą kwotę odpisów związanych z niespłacanymi kredytami - w 2015 i 2016 były one dużo wyższe niż przed ofertą publiczną (do 2014 roku).


kliknij, aby powiększyć

Oczywiście, jak zwykle w przypadku spółek ze stajni Leszka Czarneckiego, należy uważnie zweryfikować transakcje związane ze spółkami zależnymi. Przerzucanie spółek z jednej grupy kapitałowej do drugiej po coraz wyższych cenach jest często stosowaną metodą budowania kapitału i poprawiania zysków. W pewnym sensie jest to robione "na skróty", nie poprzez akumulację zysków, a przez jednorazowe, "papierowe" zyski ze sprzedaży spółek lub rozpoznawania ich wartości powyżej ceny nabycia. W konsekwencji w aktywach banku mamy cały czas duży udział wartości firmy, która powstaje w wyniku takich transakcji.

W 2016 w tej dziedzinie najważniejsze wydarzenie to sprzedaż spółki windykacyjnej Getback za 825 mln. Nabywcą był fundusz private-equity, a bank wykazał na tej transakcji 249 mln jednorazowego zysku. Transakcja została zawarta z podmiotem zewnętrznym, więc te środki zasilą kapitał własny i kasę banku. Większość została już zapłacona, ale około 40% ceny zostanie zapłacona do końca 2017 roku.

W rachunku wyników w 2016 pozostała działalność przyniosła 158 mln zł (sporo mniej niż sama sprzedaż GETBACK), co w sporej mierze wynikało z ujemnego wyniku na handlu papierami wartościowymi na rachunek banku. W 2015 pozostała działalność wniosła do wyniku 51 mln zł, ale z kolei rok wcześniej IDEABANK prawie podwoił zysk brutto ujemną kwotą podatku (93 mln zł).
Cała ta zaawansowana żonglerka wynikiem finansowym przekłada się na pozornie atrakcyjną wycenę wskaźnikową spółki (niski, atrakcyjny wskaźnik cena/zysk), co jednak niekoniecznie przekłada się na późniejszy wzrost cen akcji.


kliknij, aby powiększyć

Dodam jeszcze kilka słów odnośnie rachunku przepływów pieniężnych banku. W firmie produkcyjnej czy usługowej jego analiza jest absolutnie kluczowa i dopiero zestawienie zysku netto z generowaną z operacji gotówką pokazuje nam na ile wynik firmy jest oparty na faktycznej sprzedaży i generuje nadwyżkę niezbędną do utrzymania pozycji rynkowej czy rozwoju firmy. W przypadku banków rola rachunku przepływów pieniężnych jest inna.
Przepływy z działalności operacyjnej pokazują głównie zysk skorygowany o zmianę stanu depozytów (wpływy) i kredytów (wypływy). Są tu również ujęte inwestycje w dłużne papiery wartościowe (wypływy). Dodatnie przepływy gotówkowe oznaczają, że bank nie zamienia zbieranych środków na przynoszące dochody kredyty lub papiery wartościowe.
Żeby mieć pełny obraz sytuacji warto zerknąć na zmianę stanu depozytów (dobrze jak rosną) i wskaźnik L/D - kredyty.depozyty (najlepiej jak rośnie i zbliża się do poziomu 100%).
Utrzymywanie gotówki przez bank (w formie gotówki lub na rachunkach wewnętrznych lub w NBP) jest w zasadzie czystym kosztem. Gotówka nie przynosi odsetek, a nawet generuje całkiem spore koszty jej utrzymywania w kasach i skarbcach i jej transportu.
W przypadku IDEABANKU ujemne saldo związane jest z nadwyżką udzielanych kredytów i kupowanych papierów wartościowych nad napływem nowych depozytów. Nie widać w tym obszarze powodu do niepokoju.
Trzeba również pamiętać, ze ostatecznym gwarantem płynności finansowej banków jest NBP, który monitoruje ich sytuację na bieżąco i w razie problemów z wypłacalnością wspiera banki kredytem i dostawami gotówki z lokalnych skarbców. Zresztą już od dawna nie mieliśmy w Polsce do czynienia z sytuacją tzw. runu na banki, więc jest to scenariusz mocno hipotetyczny.

W przepływach z działalności inwestycyjnej często pojawiają sie zwykle bardzo wysokie kwoty związane z zakupem i sprzedażą obligacji. Akurat w przypadku IDEABANK te informacje pojawiają się w działalności operacyjnej. W przypadku IDEABANK-u widzimy tylko wpływy i wydatki związane ze sprzedażą jednostek zależnych oraz inwestycje w majątek trwały.
W działalności finansowej można znaleźć standardową zawartość - czyli wpływy z emisji akcji, emisje i wykup obligacji, odsetki i dywidendy. W odróżnieniu od zwykłych firm nie znajdziemy tu kredytów - dla banków jest to działalność operacyjna.

Podsumowanie

Wyniki IDEABANK-u, zwłaszcza po podrasowaniu jednorazowymi transakcjami, prezentują się bardzo dobrze. Nawet po wyłączeniu tej jednorazowej transakcji zysk to około 200 mln zł - całkiem przyzwoita kwota, dająca współczynnik cena/zysk na atrakcyjnym poziomie 10. Cały czas jest aktualne pytanie o trwałość i powtarzalność tego wyniku.

IDEABANK ma kilka cech, która można ocenić pozytywnie:
- brak ekspozycji na kredyty frankowe i związane z tym ryzyka regulacyjne
- szybko rosnące wolumeny biznesowe z jednoczesną poprawą rentowności, co często bywa trudne do pogodzenia ze sobą
- wizerunek innowacyjnego na rynku banku. Co więcej, IDEABANK można uznać za swego rodzaju "hipstera" rynku bankowego - stawiał on na innowacje technologiczne "zanim to było modne". Dziś praktycznie każdy bank deklaruje, że stawia na innowację oraz inwestycje w fintechy, ale trzeba oddać IDEABANK-owi, że innowacje technologiczne są jego mocną stroną od samego powstania.

Wizerunkowo bankowi mogą szkodzić skojarzenia z grupą Getin - choć zapewne pomysłem Leszka Czarneckiego na IDEABANK jest właśnie uniknięcie skojarzeń z Getinem, którego odbiór przez klientów jest kiepski.

Minusem jest również słabość kapitałowa banku, co powoduje, że w najbliższych kilku latach trudno liczyć na dywidendę. IDEABANK mówił wprawdzie o wypłacie dywidendy już za 2016, ale spotkało się to ze zdecydowaną reakcją KNF i zaleceniem pozostawienia zysku za 2016 rok w spółce.

>> Porównanie na tle sektora bankowego

IDEABANK sprzedał w ofercie publicznej 2 lata temu akcje po 24 złote. Dziś ich cena to 25 zł, a zakres wahań przez ostatnie 2 lata to 22-28,90 zł. Akcje banku dość długo dawały lepszą stopę zwrotu niż branżowy indeks WIG_BANKI, co zapewne wynikało z braku ekspozycji na problemy związane z kredytami frankowymi.

Inwestor tradycyjnie jako alternatywę dla nabycia akcji IDEABANK-u musi rozważyć inwestycję w posiadający pakiet 56% kapitału banku GETIN HOLDING. Kapitalizacja tej spółki wynosi dziś tyle, ile wartość należących do niego akcji IDEABANK-u, a dodatkowo GETIN spółki zależne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Rynek traktuje dość obojętnie dodatkowe zyski z transakcji kapitałowych, choć są one potrzebne z punktu widzenia wskaźników kapitałowych. IDEABANK musi cały czas poprawiać wyniki z bieżącej działalności, jeżeli liczy na wyraźny wzrost cen akcji powyżej ceny z oferty publicznej 2 lata temu.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 23 kwietnia 2017 16:46

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 11 marca 2017 08:29:24 przy kursie: 25,02 zł
"Cała ta zaawansowana żonglerka wynikiem finansowym przekłada się na pozornie atrakcyjną wycenę wskaźnikową spółki (niski, atrakcyjny wskaźnik cena/zysk), co jednak niekoniecznie przekłada się na późniejszy wzrost cen akcji."


Właśnie w/w cytat autora idealnie oddaje kwestie "problemu" właściwej wyceny IDEABANKU bez dokładnej analizy raportu. Podziękowania za analizę.
PS. Wg ostatnich wypowiedzi w IDEABANK uwierzyło TFI QUERCUS, a sam Prezes Buczek bardzo pozytywnie wypowiadał się o banku.

aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 6 czerwca 2017 10:06:17 przy kursie: 24,10 zł
Pytanie do prowadzących. Czy automat liczacy hipotetyczną wycenę akcji uwzględnia zdarzenia jednostkowe czy liczy jak leci?

Czyli czy wycena idee zakładająca niedowartościowanie uwzględnia zdarzenie jednostkowe i je eliminuje czy nie ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578
Wysłane: 7 czerwca 2017 00:19:09 przy kursie: 24,10 zł
Automat to automat. Bierze liczby jakie są w sprawozdaniu. Żeby wprowadzić to o czym piszesz potrzeba by ogromnego nakładu pracy analitycznej. Wolimy ten czas poświęcać na analizy (w których między innymi dokonujemy wyłączeń zdarzeń jednorazowych) niż liczenie wskaźników, bo to przynosi większą wartość dla użytkowników.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 18 stycznia 2018 14:33:02 przy kursie: 21,50 zł
warte odnotowania w momencie bicia rekordów przez wig-banki, że idea bank dzisiaj zalicza historyczne dno. nie jest to spory spadek bo papier chodzi od emisji w stosunkowo wąskim kanale.

fakt jest jednak faktem. marże banków rosną, skąd więc ta słabość idei? w parkiecie kilkanaście tygodni temu pisali, że podchodów pod bank było sporo aby leszek to oddał(szczególnie artykuł po oddaniu LC corpa). na razie są rozbieżności cenowe, LC chce powyżej 30pln akcja, na tę kwotę kupującego brak.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 19 stycznia 2018 17:06:22 przy kursie: 20,90 zł
papier dalej oddaje, w tydzień oddał blisko 10%, w informacyjnej ciszy.

obserwuję papier głównie pod zmianę właściciela, może LC zszedł z ceny i cena rynkowa zmierza do transakcyjnej... no, ale to byłby insider trading...

Edytowany: 19 stycznia 2018 17:06

kostek-mundek
1
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 309
Wysłane: 19 stycznia 2018 18:23:34 przy kursie: 20,90 zł
A fe, jaki insider trading, takie rzeczy to może w NYC, u nas jest KNF i nie da nam krzywdy zrobić. Na pewno nie jest też tak, że ktoś rysuje wykres, bo ma w tym interes. To jeszcze inna miejska legenda.

Prawda jest taka, że rynek ma zawsze rację, trend prawdę ci powie, a papier kosztuje tyle ile musi kosztować, także ja bym radził odpalać stop lossy i wybierać pieniądze z konta, bo jeśli IDEA spada gdy inne banki, nawet BOS i GNB, idą do góry, to znaczy, że jest w poważnych opałach.

Wloczykij
0
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 581
Wysłane: 9 lutego 2018 03:13:02 przy kursie: 19,40 zł
Teoria może być taka, że ktoś z grubszym portfelem, kto zainwestował pod przejęcie banku, teraz widzi że nie tak łatwo z tym scenariuszem i oddaje akcje. Też momentum wynikowe spadło, zyski na transakcjach jednorazowych jak sprzedaż Getback to już historia.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 8,990 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,09% +31 217,91 zł 51 217,91 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło