pixelg
GRUPAAZOTY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

17 18 19 20 21 22 23

GRUPAAZOTY [ATT]

AKTUALNY KURS: 23,20 zł (-3,97%) 25-02-2020 17:00
krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 905
Wysłane: 6 sierpnia 2019 09:05:10 przy kursie: 41,78 zł
GRUPA AZOTY - analiza techniczna na życzenie

Notowania ATT znalazły się w strefie konsolidacji, utworzonej w drugiej połowie maja i czerwcu. Z uwagi na wyróżniające się słupki wolumenu w trakcie powstawania tej strefy, należy oczekiwać, że pełnić ona będzie rolę solidnego wsparcia. Dodatkowe wsparcie stanowi chmura Ichimoku. Szanse na kontynuację wzrostów nie są bezpowrotnie utracone tak długo, jak długo nie zostanie naruszona sekwencja coraz wyżej uplasowanych dołków - w tym przypadku lokalny dołek z połowy maja 2019.


kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 12 września 2019 22:45:10 przy kursie: 37,50 zł
Nawozy zrobiły robotę - omówienie sprawozdania finansowego Grupy Azoty po II kw. 2019 r.

Przychody grupy kapitałowej Grupa Azoty (dalej Azoty) wyniosły w drugim kwartale 2,74 mld zł i były o 358 mln zł (15 proc.) wyższe r/r. Głównym powodem zwyżki jest konsolidacja przejętego w poprzednim kwartale Compo Expert, które osiągnęło w raportowanym kwartale 369 mln zł obrotów.
Sprzedaż „starych” Azotów była o 11 mln zł niższa r/r, prawdopodobnie między innymi dzięki akwizycji chemiczny potentat istotnie zwiększył znaczenie eksportu w sprzedaży. Obroty zrealizowane poza granicami Polski wyniosły 54 proc. w porównaniu do 49 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Z ujawnionych danych wynika, że nowy nabytek w grupie uzyskał sprzedaż mniejszą o 4 proc. r/r. (369 mln zł vs. 385 mln zł). Spadek w walutach transakcyjnych był jednak większy. Compo w pierwszym półroczu ok. 38 proc. sprzedaży ulokowało na rynkach z płatnościami dolarowymi, natomiast 61 proc. w Europie, czyli płatnościami w EUR. O ile kurs EUR/PLN w II kw. był r/r stabilny, to kurs USD/PLN zwiększył się o 6,4 proc.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 22,1 proc. i w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 8,1 p.p. Należy jednak pamiętać, że przed rokiem mieliśmy wyjątkowo słaby okres, czyli efekt niskiej bazy. Marża w porównaniu do 2 kw. 2017 r. była mniejsza o 0,4 p.p., natomiast w porównaniu do 2 kw. 2016 r. wyższa o 1,5 p.p.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 604 mln zł i był o 271 mln zł wyższy r/r, 114 mln zł wyższy względem II kw. 2017 r. i 160 mln zł wyższy w porównaniu do II kw. 2016 r. Koszty sprzedaży wyniosły 222 mln zł i były o 37 proc. wyższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 224 mln zł (+13,5 proc.). Ze względu na akwizycję porównanie wprost nie daje się ocenić, ale można próbować wyciągać wnioski na podstawie udziału w sprzedaży. Udział kosztów sprzedaży w przychodach wyniósł w II kw. br. 8,1 proc. i zwiększył się r/r o 1,3 p.p., natomiast udział kosztów zarządu w obrotach wyniósł 8,2 proc. i był o 0,1 p.p. niższy r/r. Teoretycznie wzrost kosztu sprzedaży względem przychodów należałoby ocenić negatywnie, tym niemniej pamiętajmy jednak o tym, że spółka sprzedała w tym roku znacznie więcej na eksport, w szczególności do krajów Ameryki Północnej i Południowej, a także Azji. Skoro większe są odległości dostaw, to można się spodziewać, że większe są także koszty logistyki.


kliknij, aby powiększyć


Raportowany EBIT wyniósł w II kw. 127 mln zł i był o 169 mln zł wyższy r/r. Przez wynik przeszło jednak parę zdarzeń jednorazowych zarówno w ostatnim raportowanym kwartale jak i przed rokiem.
Około 22 mln zł kosztów wygenerował odpis w Chorzowie w wyniku przeprowadzenia testu na utratę wartości. Dodatkowo w czerwcu podczas przestoju remontowego na instalacjach amoniaku i mocznika Urząd Dozoru Technocznego zdiagnozował usterki na spawach kotłów, co wyłączyło je z produkcji (obecnie na 2 liniach produkcja jest wznowiona, natomiast na kolejnej nadal trwa usuwanie usterek). Na skutek czasowego unieruchomienia instalacji oszacowano utracone korzyści na kwotę 7 mln zł. Skorygowany wynik operacyjny wyniósł 156 mln zł i był o 191 mln zł wyższy r/r, 18 mln zł (13 proc.) wyższy w relacji do 2017 r., oraz o 84 mln zł wyższy w relacji do II kw. 2016 r.
Niestety, spółka nie ujawnia wprost jaki operacyjny wpływ na wynik miał nabyty Compo Expert, ale można próbować go szacować. Zgodnie z prezentacją wynikową podmiot ten uzyskał w I półroczu 2019 r. 86 mln zł EBITDA. Ze sprawozdania półrocznego wiadomo, że w tym samym okresie EBIT wyniósł 59 mln zł, więc kwartalna amortyzacja wynosi ok. 13-14 mln zł. Skoro EBITDA Compo w II kw. wyniosła 41 mln zł, to EBIT ukształtować się powinien w okolicy 27-28 mln zł. A zatem o ile Azoty odnotowały w II kw. br. gigantyczny skok wyniku w relacji do 2018 r., to organicznego wzrostu względem 2017 r. już niestety nie ma. Za to jest znów w stosunku do 2016 r. (+80 proc.).

Z kronikarskiego obowiązku podam Państwu rozkład kosztów rodzajowych, natomiast od razu nadmienię, że nie wszystkie nadają się do porównań. Po pierwsze, od tego roku mamy MSSF 16 w związku z czym inaczej prezentowane są koszty najmu. Kiedyś opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawę operacyjną sprzętu czy pomieszczeń obciążały pozycję opłaty i podatki lub usługi obce, natomiast teraz są prezentowane jako amortyzacja i koszty finansowe leasingu. Z tego powodu te 4 pozycje nie są porównywalne wprost. W zasadzie mamy do porównania tylko koszty pracownicze i koszty materiałów i energii, przy czym wprost tych danych też nie da się porównać ze względu na akwizycję.


kliknij, aby powiększyć


Jedyne co możemy zrobić, to porównać relacje kosztów do przychodów. Koszty osobowe w II kw. stanowiły 16,6 proc. przychodów, czyli o 1 p.p. więcej niż przed rokiem. To nieco dziwi ze względu na fakt, że Compo Expert ma zdaniem zarządu spółki unikatowe technologie, które powinny dawać extra marżę i tym samym mniejszy udział w przychodach. Z drugiej strony koszt siły roboczej w Niemczech jest zdecydowanie wyższy niż w kraju, więc wnioskowanie nie jest wcale takie oczywiste.
Jedyne co tak naprawdę widać to znaczący spadek udziału kosztów materiałów i energii – 55,1 proc. w II kw. br. i 59,8 proc. w II kw. 2018 r. Z tego można wyciągnąć jasny wniosek, że poprawiły się relacje cenowe surowców i produktów.

Dokładne informacje na temat tego, co działo się pod „skórą” wyników przynosi nam dopiero rachunek segmentowy i dane operacyjne. Całkowity wolumen sprzedaży nawozów był w drugim kwartale niższy r/r, w szczególności przez znacznie niższą sprzedaż nawozów azotowych i amoniaku. W tym miejscu trzeba jednak dodać, że wykresy przedstawiają dane proforma, czyli tak jakby Compo-Expert był spółka grupy także w okresie porównawczym, a to oczywiście prawdą nie jest. Spadek sprzedaży w wymienionej grupie produktowej wynika najprawdopodobniej z awarii instalacji amoniaku i mocznika w Policach. Z drugiej strony tonaż uzupełnił dodatkowy wolumen nawozów specjalistycznych z Compo Expert.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu nawozowego wyniosły 1,57 mld zł i były o 467 mln zł (42 proc.) wyższe r/r. Zwyżka oczywiście wynika z akwizycji, ale nawet po odjęciu przychodów Compo Expert dostaniemy organiczny wzrost o 98 mln zł, czyli 9 proc. Skoro spadły wolumeny sprzedaży to należy domniemywać, że wzrosły ceny produktów i faktycznie tak się stało.

Ceny mocznika na rynkach światowych wzrosły o ok. 11 proc., a dodatkowo dolar umocnił się o 6 proc. r/r, więc efektywny wzrost ceny w eksporcie był większy o ok. 17 proc. Za to ceny na podstawowym, krajowym rynku były wyższe o 12 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyć


Wyrażone w polskiej walucie ceny saletry amonowej na rynkach międzynarodowych zwiększyły się o ok. 23 proc., natomiast krajowe były wyższe o 10 proc. r/r


kliknij, aby powiększyć


Ceny nawozów wieloskładnikowych zarówno w handlu zagranicznym jak i krajowym wzrosły o kilkanaście procent.


kliknij, aby powiększyć


Jak wspomniałem wcześniej, w tym kwartale w Azotach mieliśmy znacznie mniejszy udział kosztów materiałów i energii w przychodach. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy był spadek cen gazu. Na rynku dnia następnego na TGE ceny gazu spadły r/r o ponad 30 proc., co oczywiście korzystnie wpływało na marżę. Dodatkowo zbliżenie cen gazu w Polsce do cen za wschodnią granicą kraju znacząco ograniczyło możliwości wypychania krajowej produkcji nawozami z importu, a zatem i presję na obniżkę cen wywołaną niższymi cenami gazu. W tym miejscu należy dodatkowo przypomnieć, że Azoty zmieniły politykę informowania o cenach, w związku z czym importerom ciężej oszacować opłacalność sprzedaży zagranicznego nawozu - przy takim spadku cen gazu wydaje się, że było to ważnym czynnikiem.


kliknij, aby powiększyć


Inne surowce do produkcji nawozów takie jak fosforyty (4 proc. w dolarach), czy sól potasowa (14 proc. w dolarach) drożały, ale ze względu na ich wielokrotnie mniejszy udział w kosztach materiałów (w całym 2018 r. stosunek kosztów fosforytów i soli potasowej do kosztów gazu wyniósł ok. 29 proc.), sumaryczne koszty okazały się niższe. Podobnie było z drożejącą energią.

Co ciekawe spółka wykazała brak wzrostu z tytułu większych obciążeń emisji CO2, przy rynkowym dwukrotnym wzroście cen. To w pierwszej chwili szokujące, ale jeśli się zastanowić nad sposobem rozliczania kosztów emisji to mogło się tak zdarzyć. Przypomnę, że certyfikaty umarzane są dopiero w roku kolejnym niż odbywa się faktyczna emisja. Certyfikaty te można nabywać w momentach emisji i wykazywać jako koszt cenę ich zakupu, ale wiele spółek biorących udział w rozliczaniu kosztów emisji, część ekspozycji zabezpiecza kontraktami terminowymi, a na część zawiązuje rezerwy. Jest możliwym, że spółka we wcześniejszym kwartale zawiązała większe rezerwy (pod wyższe oczekiwane ceny) niż faktycznie tego wymagały rzeczywiste warunki rynkowe, w związku z czym nastąpiła korekta i per saldo koszty emisji w kwartale mogły się nie zmienić.

Choć awaria w Policach obniżyła wyniki II kw. to dzięki bardzo korzystnym relacjom cenowym produktów i surowców spółka osiągnęła wysokie marże. Rentowność zysku brutto na sprzedaży (łączna, także na sprzedaży do innych segmentów) wyniosła w II kw. 18,1 proc. w porównaniu do 3,94 proc. przed rokiem, czy 15,3 proc. dwa lata temu. Zysk brutto zamknął się kwotą 375 mln zł zysku, tj. o 308 mln większą niż w analogicznym okresie 2018 r. (w II kw. 2017 r. zysk wyniósł 250 mln zł).
Znaczną część nadwyżki zabrał wzrost kosztów, w szczególności kosztów sprzedaży. Te wzrosły o 58 mln zł (58 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 18,7 mln zł (+24 proc.). EBIT segmentu zamknął się kwotą 126 mln zł zysku wobec 121 mln zł straty przed rokiem i 66 mln zł zysku w II kw. 2017 r. Jest lepiej nawet jeśli wyjąć z wyników tego segmentu EBIT przejętego Compo Expert.
Gdyby nie awaria, to zdaniem prezesa Polic, W. Zasadzkiego, wynik mógł być o ponad 20 mln zł wyższy.


kliknij, aby powiększyć


Wolumen sprzedaży w segmencie tworzyw był bardzo zbliżony r/r. Drobne różnice wystąpiły jedynie na kaprolaktamie.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu wyniosły 381 mln zł, co oznacza spadek o 39 mln zł (9,3 proc.). Jasnym jest, że w takim układzie musiała nastąpić korekta cen sprzedaży. Ceny PA6 spadły w pierwszym półroczu o 10 proc., co idealnie wpisuje się w spadek obrotów segmentu. Ceny fenolu w zasadzie się nie zmieniły, natomiast ceny benzenu w II kw. 2019 r. spadły o kilkanaście procent r/r.


kliknij, aby powiększyć


W takim układzie, przy rosnących kosztach pracy wynik nie mógł się utrzymać. Marża brutto wyniosła 68 mln zł, co daje rentowność na poziomie 14,4 proc. Przed rokiem wynik na tym poziomie był o 28 mln zł (29 proc.) wyższy, natomiast marża wyższa o 4,4 p.p. Koszty sprzedaży uległy obniżeniu o 7 proc., natomiast mocno (+26 proc.) wzrosły koszty zarządu. W efekcie spadku marży i wzrostu kosztów operacyjnych EBIT segmentu wyniósł tylko 9,5 mln zł w porównaniu do 45,4 mln zł przed rokiem. W segmencie tym wyniki miały się poprawiać pod koniec 2018 r. w związku z wygasaniem pierwszych kontraktów zawieranych po otwarciu kolejnej instalacji poliamidów. Niestety, w ostatnim czasie mocno popsuła się koniunktura gospodarcza w segmencie Automotive, więc efektów nie widać. Wiadomo, że dekoniunktura nie będzie trwała wiecznie, ale na lepsze wyniki niestety trzeba poczekać. Niedługo może wzrosnąć rentowność mierzona na poziomie EBITDA w związku z oddaniem instalacji compoudingu (modyfikacji tworzyw), ale pierwsze kontrakty podobnie jak przy poliamidzie mogą być z mniejszą rentownością (zdobywanie rynku), a w dodatku EBIT obciąży amortyzacja (roczny koszt przy 10 letnim okresie rozliczania to dodatkowe 11 mln zł). Na dodatek w kolejnym kwartale będziemy obserwować efekt awaria na jednej z linii produkcyjnych PA6.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie chemicznym sytuacja była bardzo zróżnicowana. Sumaryczne wolumeny sprzedaży spadły głównie przez niższą sprzedaż mocznika do zastosowań technicznych. Nieco też spadł wolumen alkoholi OXO, co spółka argumentuje niekorzystnym otoczeniem rynkowym.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli zerknąć na wykres cen to faktycznie delty pomiędzy propylenem (główny surowiec) a OXO (2-EH) spadły i kurczą się od paru kwartałów. Z prezentacji wynika, że przychody ZAK z tytułu sprzedaży OXO były o 15 proc. niższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Gorzej dzieje się także na rynku melaminy. W okresie porównawczym przypadał szczyt cenowy tego produktu, natomiast w tym roku następuje dość szybka utrata cen sprzedaży. W ujęciu r/r cena melaminy w kontraktach długoterminowych spadła o ok. 8 proc., natomiast na rynku spot o ponad 16 proc. Nie może dziwić, że Puławy ze sprzedaży melaminy uzyskały przychody o 14 mln zł (11 proc.) mniejsze r/r. Na szczęście melaminę produkuje się z mocznika, a ten z gazu ziemnego, który jak wspomniałem był o 30 proc. tańszy r/r. Niestety, jak duży udział w koszcie wytworzenia ma gaz, a jaki energia potrzebna do produkcji mocznika i potem melaminy, nie wiem. Należałoby jednak założyć, że ciężko było odrobić utratę przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Słabszą koniunkturę na rynku chemicznym widać także w przypadku bieli tytanowej. Przychody ze sprzedaży pigmentu w Policach spadły o 10 proc. (10 mln zł), natomiast EBITDA obniżyła się o 22 mln zł. Spadek cen surowców jak ilmenit czy szlaka nieco równoważył spadek cen produktów, ale należy pamiętać o tym, że wraz ze spadkiem cen sprzedaży rośnie udział kosztów stałych takich jak amortyzacja czy płace, które notabene w Polsce dynamicznie rosną.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu chemicznego wyniosły 681 mln zł i były o 64 mln zł (8,5 proc.) niższe r/r. Dzięki sytuacji na rynku mocznika i gazu ziemnego udało się jednak utrzymać wyrażoną procentowo marżę brutto na sprzedaży – 16 proc. obecnie, 15,2 proc. przed rokiem. Niestety w związku ze spadkiem przychodów zysk brutto na sprzedaży skurczył się o 8,3 mln zł (5,5 proc.) i osiągnął poziom 144 mln zł. Koszty operacyjne (sprzedaży o 2,2 mln zł (5,2 proc.), zarządu o 1 mln zł (2,1 proc.)) segmentu wzrosły, ale dzięki utrzymaniu marży zysk na sprzedaży skurczył się tak naprawdę nie tak mocno – 11 mln zł (-18 proc.). Niestety, w tym segmencie odnotowano wysokie ujemne saldo pozostałej działalności (-14 mln zł). Można zgadywać, że to efekt odpisów w Chorzowie. W konsekwencji EBIT segmentu spadł z ponad 62 mln zł, do niecałych 37 mln zł (-25,9 mln zł, -41 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Podsumowując, wyniki spółki poprawiły się tylko dzięki segmentowi nawozowemu. Częściowo dzięki podwyżkom cen sprzedaży, natomiast bardzo ważnym czynnikiem były ceny gazu. Chemię, tworzywa kompleksowo omówiłem, ale wsparcia nie było także z segmentu energetycznego i segmentu pozostałych, gdzie spadki wyniosły odpowiednio 7,3 mln zł oraz 8,8 mln zł. Na szczęście koniunktura, a w zasadzie relacja cenowa pomiędzy nawozami i surowcami jest tak dobra, że Azoty odnotowały per saldo jeden z najlepszych drugich kwartałów.


kliknij, aby powiększyć


W kolejnym kwartale wyniki wspierać będzie także niska cena gazu, ale znacznie poważniej niż w tym kwartale na wynikach segmentu nawozowego odłoży się sytuacja z awarią/naprawą w Policach. W pozostałych segmentach póki co nie widać większych katalizatorów zmian, oczywiście poza czynnikami sezonowymi.

Przepływy operacyjne wyniosły 488 mln zł i były o 176 mln zł wyższe r/r, trzeba jednak dodać, że nie są do końca porównywalne ze względu na implementację od tego roku MSSF 16 (opłaty leasingu operacyjnego będące do końca 2018 r. w przepływach operacyjnych, są obecnie częściowo wykazywane w jako opłaty leasingowe w przepływach finansowych). Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na 217 mln zł, czyli w zasadzie się nie zmieniły r/r.


kliknij, aby powiększyć


Największe nakłady w II kw. poniesiono na wytwórnię nawozów granulowanych w Puławach 25 mln zł. Drugie co do wysokości obciążenia rodziła inwestycja w modernizację i budowę instalacji kwasu azotowego (22,7 mln zł), natomiast niewiele mniejsze miał kluczowy projekt grupy, czyli wytwórnia propylenu i polipropylenu metodą PDH (22,1 mln zł). Warto jeszcze wspomnieć o 17 mln zł wydatków na wytwórnię tworzywach modyfikowanych.

Strategiczny projekt Polimery Police nabiera coraz realniejszych kształtów. W maju podpisano umowę na kompleksową realizację według formuły pod klucz. W ramach umowy Koreańczycy zaprojektują, wybudują kompleks petrochemiczny składający się z instalacji odwodornienia propanu (PDH), wytwarzania polipropyleny, systemy konfekcjonowania, logistyki i spedycji PP oraz terminal przeładunkowy w Policach. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 993 mln EUR, a więc grubo ponad 4 mld zł. Efekty inwestycji powinny być widoczne w 2024 r.

Drugi pod względem budżetu projekt (ponad miliard złotych), czyli blok węglowy dla Puław też wchodzi w fazę realizacji. W lipcu zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyboru Polimeksu na generalnego wykonawcę inwestycji.

Obecny wskaźnik dług netto do EBITDA wynosi około 2,1, co jest poziomem zupełnie akceptowalnym. Trzeba jednak brać pod uwagę szeroki program inwestycyjny. Same Polimery Police mają pochłonąć ok. 1,5 mld EUR, czyli blisko 6,4 mld zł w ciągu 4,5 roku. Do tego mamy miliard z Puław na elektrownię i prawie 600 mln na modernizację instalacji kwasu azotowego. Dodając do tego 150 mln zł na ZAK i ponad 100 mln na compundy mamy wydatki na horyzoncie w kwocie 8,3 mld zł. Oczywiście takiej kwoty nie da się sfinansować z bieżącego Cashflow. W PDH mają wejść Koreańczycy (130 mln USD, czyli ok 0,5 mld zł), a w Policach robiona jest emisja z PP, więc część pieniędzy wyłoży ARP i Skarb Państwa. Azoty jednak będą musiały wyłożyć 66 proc. z podwyższonego kapitału w portowej spółce. To jednak i tak wszystko mało więc trzeba będzie zaciągać dług. Według zarządu spółki trwają rozmowy i wszystko jest na dobrej drodze, aby dopiąć finansowanie projektu.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 10 października 2019 11:53

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 905
Wysłane: 18 października 2019 11:36:16 przy kursie: 34,84 zł
GRUPA AZOTY - analiza techniczna

Obserwujemy rozwinięcie odreagowania przeceny, zapoczątkowane z wybronionego w przeszłości poziomu 30 zł. Kupującym udało się pokonać opór w okolicy 34 zł, co otwiera przed kursem drogę w kierunku kolejnej strefy oporu 36,50-36,80 zł. Wskaźniki techniczne potwierdzają lokalne przesilenie i wygenerowały już sygnały korekcyjne.


kliknij, aby powiększyć


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 860
Wysłane: 18 listopada 2019 17:24:32 przy kursie: 34,14 zł
Zimna wojna – omówienie sprawozdania finansowego Grupa Azoty po III kw. 2019 r.

Chemiczny czempion pomimo niskiego sezonu na rynku nawozów, nieprzewidzianych awarii i spowolnienia gospodarczego na rynku chemicznym pokazał inwestorom bardzo dobre wyniki. Ich omówienie zacznę od rachunku segmentowego, a następnie przejdę do syntezy na poziomie grupy.

Przychody dywizji nawozowej wyniosły w III kw. br. 1,52 mld zł i były o 413 mln zł (37 proc.) wyższe r/r. Wzrost sprzedaży to przede wszystkim efekt ujęcia w wynikach Compo Expert, którego sprzedaż w III kw. wyniosła 334 mln zł. W przypadku danych like for like (czyli tak jakby nowy nabytek był w grupie także w okresie porównywalnym) wzrost sprzedaży wyniósł 91 mln zł (+6 proc.) r/r.
Przychody ze sprzedaży nawozów azotowych w takim ujęciu były o 9 proc. (+41 mln zł) wyższe r/r i wyniosły 512 mln zł, obroty zrealizowane na nawozach wieloskładnikowych skurczyły się o 2 proc. (463 mln zł vs. 474 mln zł, -11 mln zł), natomiast w przypadku nawozów azotowych z siarką mamy wzrost o 19 proc. (28 mln zł).

Grupie udało się poprawić obroty pomimo spadku wolumenu sprzedaży podstawowych produktów. Ilościowy regres nastąpił we wszystkich grupach, ale największy dotknął nawozów azotowych (przede wszystkim saletry amonowej i roztworu mocznika, przy wzroście nawozów saletrzanych) i wieloskładnikowych.


kliknij, aby powiększyć


Skoro malały wolumeny sprzedaży, a przychody rosły to musiały wzrosnąć ceny. I tak faktycznie było. Rynkowe ceny saletry amonowej były o 13 proc. wyższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


W takim samym tempie rosły ceny mocznika:


kliknij, aby powiększyć


W przypadku nawozów wieloskładnikowych dynamika wzrostu cen była prawie o połowę niższa:


kliknij, aby powiększyć


Trzeba podkreślić, że wyższe r/r ceny udało się spółce utrzymać pomimo wyraźnie niższych kosztów gazu ziemnego i fosforytów. Mamy więc zjawisko odwrotne od zeszłorocznego kiedy, pomimo bardzo niekorzystnej sytuacji z ceną kluczowego surowca, Azoty bardzo wstrzemięźliwie podchodziły do podwyżek cen.


kliknij, aby powiększyć


Warto jednak wspomnieć, że koszty części surowców w rozpatrywanych okresach rosły. W przypadku soli potasowej zwyżka wyniosła niecałe 8 proc., siarki ponad 10 proc. Prawdopodobnie wyższe też były ceny energii i węgla. Na TGE ceny energii r/r były nieco niższe, ale trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty. Po pierwsze Grupa Azoty zabezpiecza swoją ekspozycję kontraktami terminowymi i efektywna cena zużycia była najprawdopodobniej w okresie porównawczym niższa, bo zabezpieczana częściowo przed nagłym skokiem. Po drugie spółka prawdopodobnie posiada kontrakty długoterminowe ze stałą ceną, tak jak to ma miejsce w przypadku węgla – na tym rynku spadek cen w portach ARA nie przełożył się na spadek polskich indeksów węgla dla energetyki zawodowej.
Koszty własne segmentu nawozowego były o 10 proc. niższe r/r., a przecież mamy dodatkowe źródło ich powstawania jakim jest Compo Expert.

W efekcie korzystnych uwarunkowań marża brutto na sprzedaży była relatywnie wysoka. Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 23,6 proc. (18,8 liczona ze sprzedażą pomiędzy segmentową) i była o 21 pp. wyższa r/r (+17 pp. dla sprzedaży uwzględniającej obrót wewnętrzny) i 7,9 pp. wyższa w porównaniu do III kw. 2017 r. Zysk brutto wyniósł 359 mln zł w porównaniu do 28 mln zł przed rokiem i 169 mln zł w III kw. 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży tego segmentu wyniosły w III kw. 154 mln zł i były o 65 proc. wyższe r/r. Jednak ich rozpatrywanie wprost mija się z celem w związku z akwizycją Compo. Oceny tej pozycji lepiej dokonywać przez udział w przychodach – 10,1 proc. obecnie i 8,4 proc. przed rokiem. Taki wzrost trzeba ocenić negatywnie w kontekście spadku wolumenów sprzedaży. Za to koszty ogólnego zarządu utrzymały poziom sprzed roku – 6,5 proc. Ostatecznie wynik operacyjny segmentu wyniósł 106 mln zł i był o 243 mln zł wyższy r/r i 98,5 mln zł wyższy od rezultatu odnotowanego w III kw. 2017 r. Choć rezultat musi już budzić uznanie biorąc pod uwagę sezonowość, to mógł być on wyraźnie wyższy gdyby nie usterka na instalacji amoniaku w Policach. Zarząd spółki szacuje, że w jej wyniku utracono możliwość zarobku ok. 42 mln zł.

W segmencie tworzyw mamy zgoła odmienną sytuację niż w nawozach. Wolumeny sprzedaży były bardzo zbliżone, ale pomimo to przychody dywizji spadły do 338,6 mln zł (-14,7 mln zł, - 6,8 proc.). To efekt spadku cen PA6 na rynku o ponad 13 proc. Niestety wpływ spadku cen na wynik został tylko w bardzo ograniczonym zakresie zamortyzowany przez spadek cen surowców – benzen potaniał o 8 proc., natomiast fenol nawet zdrożał (+7,5 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Wpływ na wyniki musiała mieć także awaria na linii Poliamidów II. Od 8 lipca do 11 września (ok. 2 miesięcy!) instalacja z pewnością nie pracowała zgodnie z założeniami o ile w ogóle pracowała. Wydaje się, że aby wywiązać się z kontraktów Azoty musiały produkt nabywać u konkurencji. To tłumaczyłoby bardzo słabą rentowność segmentu – 9,8 proc. w porównaniu do 17,8 kwartał wcześniej i 21,2 przed rokiem. Koszty operacyjne pozostały stabilne, ale z 17 mln zł zysku EBIT zrobiło się prawie 13 mln straty. Możliwe, że kolejny kwartał będzie lepszy, ale segment pozostaje pod presją spowolnienia gospodarczego w Europie, w szczególności odczuwalnego w branży motoryzacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Segment chemiczny jest w spółce najbardziej zróżnicowany produktowo. Wolumen sprzedaży w tej dywizji spadł głównie za sprawą mniejszej sprzedaży mocznika i alkoholi OXO.


kliknij, aby powiększyć


W zasadzie we wszystkich grupach produktowych poza mocznikiem nastąpił regres cen sprzedaży. W III kw. 2018 r. najważniejszym produktem segmentu były alkohole OXO, ale sytuacja się diametralnie zmieniła. Przychody z ich sprzedaży spadły w III kw. o 51 proc. i wyniosły zaledwie 78 mln zł. Spadki cen i wolumenów wynikają ze spowolnienia gospodarczego i dużej nadprodukcji w całym łańcuchu. Spread cenowy pomiędzy alkoholem a głównym surowcem jakim jest propylen był niski, a przecież doszły do tego rosnące ceny energii. Teoretycznie lepiej przedstawiała się sytuacja na rynku plastyfikatorów – delty do benzenu wzrosły, ale przez spadek cen sprzedaży rośnie przecież udział kosztów stałych jak amortyzacja czy koszty pracownicze. Ze sprawozdania ZAKu wynika, że cały segment OXO wygenerował prawie 11 mln straty na poziomie EBITDA, czyli o 6 mln zł więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Spadały także ceny malaminy – niecałe 10 proc. Przychody ze sprzedaży tego produktu skurczyły się nieco bardziej – 16 proc. Melaminę produkuje się jednak z mocznika, a ten jest pochodną gazu ziemnego. Wydaje się, że opłacalność produkcji melaminy dzięki spadkowi cen gazu mocno się nie zmieniła. Taki też pośredni wniosek można wysnuwać na podstawie wyników segmentu chemicznego w Puławach.


kliknij, aby powiększyć


Ceny bieli tytanowej od paru kwartałów sukcesywnie spadają (w III kw. ok -10 proc.). Na szczęście spadają także ceny podstawowych surowców do produkcji: ilmenitu i szlaki o ok. 10 proc. Oczywiście rentowność produkcji musi być mniejsza gdyż płace i amortyzacja rosną. Segment pigmentów w Policach odnotował spadek EBITDA z 21 mln zł w III kw. 2018 r. do obecnych 15 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży mocznika do zastosowań technicznych były o 21 proc. niższe r/r i wyniosły 117 mln zł. W tym przypadku to efekt głównie spadku wolumenu sprzedaży, który jak można odczytać z wykresu załączonego do prezentacji spadł chyba nawet w większym tempie. Z pewnością produkcja mocznika była znacznie bardziej opłacalna niż przed rokiem, a spadek wolumenu należy prawdopodobnie wiązać przede wszystkim z awarią w Policach i brakiem zdolności do produkcji.

Łącznie przychody zewnętrzne segmentu chemicznego wyniosły 574 mln zł i były o 181 mln zł (24 proc.) niższe r/r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 16,8 proc. w porównaniu do 21 proc. kwartał wcześniej i 12,9 proc. przed rokiem. O takim obrazie wyników zdecydowały przede wszystkim koszty gazu ziemnego, który jest surowcem do produkcji melaminy i mocznika technicznego (wysokie przed rokiem i o 50 proc. niższe w raportowanym okresie). W związku z mniejszymi wolumenami sprzedaży spadły koszty sprzedaży – 7 mln zł (14,9 proc.). Za plus trzeba uznać także spadek kosztów ogólnego zarządu o 2,1 mln zł (-4,6 proc.). Segment chemiczny wygenerował ostatecznie prawie 13 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 36,6 mln zł zysku kwartał wcześniej i zaledwie 3 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Na poprawę wyników największy wpływ miał segment nawozowy i w mniejszym stopniu chemiczny. Gorzej wygląda sytuacja w tworzywach, które w tej chwili pozostają obciążeniem dla wyników.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie grupy kapitałowej przychody wyniosły 2,56 mln zł i były o 10,3 proc. wyższe r/r. Przychody krajowe zwiększyły się o 80 mln zł (6,6 proc.), natomiast eksport wzrósł o 159 mln zł (14,4 proc.), co wiąże się głównie z nabyciem Compo Expert. W ujęciu ilościowym najmocniej poza krajem wzrosła sprzedaż do Ameryki Południowej 55,6 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto wyniosła 20,6 proc. w porównaniu do 22,1 proc. kwartał wcześniej i 9,4 proc. przed rokiem, natomiast wynik na tym poziomie zamknął się kwotą 527 mln zł (+307 mln zł, +140 proc.)
Wzrost udziału eksportu, a zatem i odległości dostaw do pewnego stopnia uzasadnia wzrost kosztów sprzedaży (35 proc.) i ich udziału w przychodach (8,2 proc. vs. 6,7 proc.). Azoty zakończyły III kw. z wynikiem operacyjnym w kwocie 106 mln zł, co oznacza wzrost o 232 mln zł r/r.


kliknij, aby powiększyć


Znacznie lepsze rezultaty finansowe znalazły odzwierciedlenie w przepływach. Cashflow operacyjny wyniósł w III kw. 509 mln zł w porównaniu do 325 mln zł przed rokiem. Okres lipiec-wrzesień to na rynku nawozowym niski sezon więc obserwujemy uwalnianie gotówki z kapitału obrotowego. W III kw. jego saldo spadło o 154 mln zł, natomiast przed rokiem o 297 mln zł. Co istotne, saldo środków pieniężnych z działalności operacyjnej po wyłączeniu zmian w kapitale obrotowym jest większe niż raportowana EBITDA – wysokie wyniki mają bardzo zdrowy charakter. Grupa Azoty w ostatnim raportowanym okresie zintensyfikowała wydatki inwestycyjne. Cashflow z tej aktywności był ujemny na kwotę 530 mln zł, czyli na inwestycje wydano więcej niż spółka wygenerowała operacyjnie.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o inwestycje to najwięcej gotówki wydano w tym kwartale na modernizację instalacji kwasu azotowego (39 mln zł) w Puławach. Relatywnie wysokie nakłady obserwowaliśmy też w przypadku modernizacji węzła gazu syntezowego w ZAKu (15 mln zł) i nowej wytwórni tworzyw modyfikowanych w Azoty Compounding (15 mln zł). Ostatnia z instalacji ma być uruchomiana już za kilka tygodni i powinna poprawić sytuację w tworzywach przynajmniej na poziomie EBITDA. Coraz bliżej jest do finalizacji dużych inwestycji. W przyszłym roku działalność powinna rozpocząć wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Coraz pełniejszego obrazu nabiera także sztandarowy projekt grupy czyli Polimery Police. W III kw. podpisano umowę finansowania z Koreańczykami, którzy wyłożą 130 mln EUR czyli ponad 0,5 mld zł. Jesteśmy też w trakcie emisji akcji w Policach, która ma przynieść około 1,1 mld zł. Nowej gotówki z tytułu emisji będzie w całej grupie kapitałowej oczywiście mniej, bo Grupa Azoty posiada bezpośrednio 66 proc. akcji Polic i zamierza wziąć udział w podwyższeniu kapitału tej spółki zależnej.

Prospekt emisyjny Polic ujawnił też parę ważnych informacji dotyczących finansów. Jak informowano już wcześniej spółka będzie wytwarzać docelowo ok. 437 tys. ton polipropylenu, co ma dawać przychody na poziomie 685 mln dolarów rocznie, czyli 2,65 mld zł przy dzisiejszym kursie. Instalacja ma zużywać 500 tys. ton propanu, co przy dzisiejszym notowaniu w ARA na poziomie 400 USD/t (dane CME Group) daje koszty na poziomie 800 mln zł. Na konferencji wynikowej wiceprezes Zawadzki mówił jednak o cenach nieco wyższych 500-600 USD/t. Mamy zatem rozrzut kosztów głównego surowca na poziomie 770 – 1160 mln zł.

Najważniejsza informacja jaka się pojawia w prospekcie emisyjnym to stwierdzenie, że propan ma stanowić około 50 proc. kosztów operacyjnych a zatem całkowite wydatki gotówkowe powinny wynieść od 1,54 mld zł do 2,32 mld zł. Z tego wniosek, że EBITDA może wynosić od 330 do 1 110 mln zł. Skoro jednak prezes twierdził, że pozostałe koszty poza propanem wyniosą około 1 mld zł, to bezpieczniej przyjąć byłoby rozrzut kosztów na poziomie 1,7 mld zł do 2,26 mld zł i rozrzut EBITDA na poziomie 390 mln zł do 950 mln zł. Według prognoz analityków EBITDA może wynieść około 900 mln zł, czyli bliżej górnego przedziału, ale bardziej wiarygodne wydają się słowa prezesa i wynik EBITDA na poziomie 600-700 mln zł. Przy 1,5 mld EUR zaangażowanego kapitału mamy dla tych ostatnich wartości EV/EBITDA na poziomie 9-10. Ale już przy 950 mln EBITDA (liczone od ceny według CME) dostaniemy wskaźnik na poziomie 7. Na bazie ujawnionych informacji finansowych ciężko doszukać się powodów sprzeciwu jednego z akcjonariuszy (Acron) na walnym zgromadzeniu, któremu nie spodobał się pomysł objęcia emisji w Policach. Być może zdecydowały o tym inne przesłanki niż biznesowe – pozycja konkurencyjna Acronu.

Nie bez znaczenia jest też kontrakt na budowę bloku kogeneracyjnego w Puławach. Jak wiadomo powstanie on w technologii węglowej, ale będzie spełniał normy BAT. Planowana emisja CO2 ma wynieść 500 kg/MWh. To niedużo jak na technologię węglową, ale więcej niż w przypadku bloku gazowo-parowego. W przypadku porzuconej technologii obecne otoczenie (wysokie ceny uprawnień CO2 i energii, niskie koszty gazu) wydaje się sprzyjać, ale wszystkie ceny są zmienne i trzeba opierać się na długoterminowych prognozach, którymi nie dysponuję, więc nie jestem w stanie stwierdzić co jest dla spółki lepsze. Ważne aby ten blok w końcu powstał i zastąpił w części stare jednostki w Puławach. Przed Azotami okres wysokich wydatków inwestycyjnych. Wydaje się, że spółka zaczęła też powoli myśleć o dalszym rozwoju. Na 2020 r. zapowiedziano nową strategię.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 19 listopada 2019 12:05

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 905
Wysłane: 8 stycznia 2020 11:18:19 przy kursie: 30,50 zł
GRUPA AZOTY - analiza techniczna na życzenie

Kurs akcji Grupy Azoty w ostatnich miesiącach porusza się w obszarze wyznaczonym przez dwie zbieżne linie. Na chwilę obecną nic nie zapowiada wybicia górnego ramienia, czyli pełnego ukształtowania się klina. Warto obserwować zachowanie kursu akcji względem niebieskiej strefy 30,20-30,50 zł gdyż w przeszłości miała ona istotny wpływ na kształtowanie się wykresu cenowego.


kliknij, aby powiększyć

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 853
Wysłane: 14 stycznia 2020 15:56:13 przy kursie: 31,08 zł
angry3
Oględnie sadząc, celujemy w 27 a może i dalej - i z tym się można zgodzić. Jak zwykle, krążenie to bajery, a prawda w danym czasie i przestrzeni jak jutrzenka się zjawi . Sek w tym, że dla każdego w różnym czasie jest ona inna, toteż każdy subiektywny osąd podlega krytyce.
Np. BOŚ z dn.16.07.2019 "kupuj" docelowo 51,5 zł - i nikt tu nie powinien się rumienić. To tylko osąd subiektywny. A innego nie masz.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 853
Wysłane: 9 lutego 2020 23:56:15 przy kursie: 28,22 zł
angry3 ....a maj ma być gorący, onegdaj nasz Kantor 19% Opensa and Rainbee, głupio wyszło patrząc z Tarnowa, lecz nie z Moskwy, dyć SP+PZU to 41%, a tu leci wprost na 25 i można by się wzmocnić, ale głupio to wszystko wyszło i co on ma tu robić?.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,512 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d