Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

fundamentalny

fundamentalny

Ostatnie 10 wpisów
Z tej szóstki będzie wybierany najlepszy.
W poprzednich zamówieniach kupowali od Ferrum, to fakt.

Izostal zapewnił sobie pracę na kolejne 8 lat:
poniżej link do raportu:
www.izostal.com.pl/raporty--/r...

Jesteśmy po wynikach rocznych. Zysk jest, dywidenda jest, spółka się rozwija:

"W roku 2018 podpisano umowę o dofinasowanie oraz rozpoczęto następujące projekty badawczorozwojowe:
• „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla
potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego” – DeepCaseMaster Evolution 4.0.
Instytucja pośrednicząca: NCBIR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś
priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace
rozwojowe. Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze. Numer wniosku o dofinansowanie:
POIR.04.01.02-00-0064/17. Data złożenia wniosku: 2016-02-29. Numer naboru: 2/1.1.2/2015. Umowa
o dofinasowanie zawarta w Warszawie w marcu 2018 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju a Uniwersytetem Zielonogórskim. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz SECO/WARWICK S.A. Całkowita kwota wydatków
kwalifikowanych: 1 963 163,24 PLN. Całkowita Kwota dofinansowania: 1 532 760,70 PLN.
• „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek
turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego” – JetCaster. Instytucja
pośrednicząca: NCBIR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe.
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne. Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0044/17.
Data złożenia wniosku: 2017-12-19. Numer naboru: 1/4.1.4/2017. Umowa o dofinasowanie zawarta w
Warszawie w dniu 29.11.2018 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a SECO/WARWICK
S.A. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z SECO/WARWICK S.A. oraz Politechniki
Rzeszowskiej. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 7 420 429,24 PLN. Całkowita kwota
dofinansowania: 4 509 721,01 PLN.
W roku 2018/2019 sporządzono następujące raporty cząstkowe:
• Raport cząstkowy dot. projektu pt. „SeCoil® Coil Temperature Control System (projekt rozwojowy nr
307053)” – potwierdzenie możliwości bardzo dokładnego dopasowania wyników symulacji z wynikami
pomiarów, a tym samym możliwości zastosowania symulatora do systemu sterowania piecem. Wyniki
badań zostały zaprezentowane na konferencji MEFORM 2019 w pracy pt. „Microstructure oriented
optimization with SeCoil digital twin for aluminium alloy 1050 coil annealing”.
• Raport cząstkowy dot. projektu pt. „Opracowanie technologii węgloazotowania LPCN dla pieców
próżniowych” (projekt rozwojowy nr 400151) – potwierdzenie założeń technologicznych w zakresie
składu chemicznego utwardzonej warstwy wierzchniej.
• Raport cząstkowy dot. projektu dotowanego pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do
wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze
monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego” (JetCaster) – pozytywne wyniki technologicznych prób
dowodowych odlewnia prętów monokrystalicznych ze superstopu CMSX4 klasyczną metodą
Bidgemana.
• ZeroFlow® Feedback Control – został wysłany raport z realizacji zadań/etapów w okresie
sprawozdawczym od 01.09.2017 do 31.12.218.
Ponadto w roku 2018 zostało zamkniętych z pozytywnym rezultatem 8 projektów rozwojowych, w ramach
których powstały raporty końcowe, m.in.:
• Raport końcowy dot. projektu pt. „System ciągłego dozowania siarki w celu wytworzenia atmosfery
ochronnej w procesie obróbki cieplnej stopów magnezu” (projekt rozwojowy nr 305324). –
potwierdzenie założeń technologicznych oraz uruchomienie technologii u Klienta.
W roku 2018/2019 kontynuowano następujące projekty:
• UniCase Master® – kontynuacja prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr
POIR.04.01.04-00-0087/15, pt. „Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z
układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej
produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk. Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucja: NCBiR. Oś priorytetowa: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego. Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie:
Projekty aplikacyjne.
• ZeroFlow® Feedback Control – kontynuacja prac w ramach umowy o dofinansowanie realizacji
projektu nr POIR.04.01.04-00-0010/16, pt. „Opracowanie nowej generacji pieców do azotowania z
technologią ZeroFlow Feedback Control”. Instytucja pośrednicząca: NCBIR. Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
• SeCoil® Coil Temperature Control System – opracowanie komercyjnej wersji oprogramowania
współpracującego z nadrzędnym systemem pieca Vortex®. Projekt realizowany jest ze środków
własnych.
• Rozwój technologii nawęglania próżniowego FineCarb® i PreNitLPC® oraz doskonalenie systemu
eksperckiego do projektowania, symulacji i optymalizacji procesów – weryfikacja i komercjalizacja
nowego oprogramowania SimVac 3.7. Projekt realizowany ze środków własnych w ramach umowy z
Politechniką Łódzką.
• Rozwój technologii węgloazotowania próżniowego (LPNC). Projekt realizowany ze środków własnych

Rzucam odważną tezę, popartą danymi finansowymi.
Na podstawie sprawozdań finansowych możemy dojść do wniosku, że spółki przemysłowe wychodzą z cienia i w przyszłości mogą zyskać na popularności a to za sprawą dobrych wyników finansowych i poprawy zarządzania:
Seco Warwick - dobre wyniki, dywidenda, uporanie się ze spółkami zagranicznymi przynoszącymi straty.
Izostal - dobre wyniki, dywidenda, poszerzenie działalności o segment metalowy po przyjęciu spółki zależnej, ugruntowana działalność.
Radpol - poprawa wyników i wskaźników finansowych, obiecana w przyszłym roku dywidenda, uporanie się z problemami finansowymi.
Należy zwrócić uwagę, że branża budowlana pogarsza wyniki, musi się uporać z umowami niskomarżowymi: np Elektrobudowa, Budimex.
Branża energetyczna: wiele niepewności, firmy należą do skarbu państwa, brak przyszłości dla węgla.

Giełda to bardziej sztuka niż nauka. Ktoś sprzedaje i spada. A jak sprzedaje jakieś OFE, to będzie spadać do poziomów nigdy niespotykanych, gdyż im często nie zależy na dobrej cenie.
Za Izostalem przemawiają dobre wyniki, czas pokaże.

No i mamy rok 2019 i nową rzeczywistość.
Izostal z małej spółki stał się grupą kapitałową (Za prawie 14,5 mln zł Izostal kupił 2 stycznia 2018 r. od Stalprofilu pakiet 100 proc. udziałów spółkę z o. o. KOLB). Przejęcie KOLB zwiększyło udział IZOSTALU w segmencie stalowym co też przyczynia się do lepszej dywersyfikacji.
Przychody za 2018 r. to przeszło 866 mln.
Zysk powyżej 15 mln.

Ostatnio widać poprawę.
Pozyskują zamówienia.
W Vistal pref uzgodniono warunki.
III kwartał był z zyskiem.
Po prostu wcześniej nie trzymali kosztów, chcieli osiągnąć sukces za szybko.

W dniu dzisiejszym Prezes Radpola złożył wypowiedzenie. Za przyczynę podał względy osobiste.
Należy zwrócić uwagę, że w okresie sprawowania funkcji prezesa wprowadził spółkę na prostą.
Jedyny mankament to spadek cen akcji, które teraz są na historycznych minimach.
Zapewne wszystkich interesuje prawdziwy powód odejścia, ale o tym kiedyś się może dowiemy.

A na Radku nadal wodospad. Pora deszczowa trwa już chyba przeszło dwa lata .......
hello1

Radpol podpisał umowę z NCBiR na realizację projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia o niskiej emisji dymów, krotności skurczu 2:1;3:1;4:1” w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Czy ktoś się orientuje czy w szumnej nazwie projektu jest potencjał na rozwój?

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 29 września 2018
Ostatnia wizyta: 23 lipca 2019 21:28:07
Liczba wpisów: 15
[0,00% wszystkich postów / 0,05 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,347 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d