pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

jenes

jenes

Ostatnie 10 wpisów
art. 366 ustawy Prawo restrukturyzacyjne: Nadzorca sądowy umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:
1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
2) obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W sporządzanym spisie wierzytelności nie występują obligatariusze z imienia i nazwiska. W spisie obligatariusze jako anonimowa grupa ujmowani są tylko z kwotą wierzytelności i wskazaniem serii obligacji:
GetBack - spis wierzytelności

art. 99. Wierzyciele mogą zakwestionować ten spis wierzycieli i zgłaszać do niego uwagi.

art. 367. Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem.


Pesto napisał(a):
Odnośnie tekstu gdzie napisałem, że liczba uprawnionych to 0 i kworum to 0, to czy może jednak liczba uprawnionych 1 (kurator) i kworum 0,2 ?

Morka mi się wydaje że ta liczba 3870 to może być liczba wynikająca z tych kalkulacji z art 367 i to może nie być wcale rzeczywista liczba wierzycieli / uprawnionych. Dopiero jak wszyscy by się wyłączyli to byśmy poznali ile tego faktycznie jest - w sensie ludzi w obligacjach.

Są tu jacyś eksperci od tego ?


To prawda, liczba 3 870 głosów wynika z art. 367 ustawy, wyliczenie siły głosów kuratora na głosowaniu (Kurator ani Nadzorca nie udostępnili tego na swoich stronach):
1. wartość innych wierzytelności (300 mln zł) podzielono przez ilość tych wierzycieli (400)
2. wynik to wartość jednego głosu: około 725 tys. zł
3. wartość zobowiązań z tytułu obligacji (2,5 mld zł) podzielono przez wartość jednego głosu
4. wynik to ilość głosów obligatariuszy = 3 449 głosów
5. od tego odjęto obligatariuszy wyłączonych spod kuratora (162 głosy)
6. ostatecznie kurator głosował 3 287 głosami.

Szkoda, że protokół z głosowania nie został udostępniony, ponieważ według informacji sędziego-komisarza z 21 lutego 2019 dotyczącego wyników głosowania:
- w grupie I udział oddanych ważnych głosów z układem względem głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu (3117) wynosił 98,26608%, czyli 3 063 głosy;
- w grupie II udział oddanych ważnych głosów z układem względem głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu (183) wynosił 98,3125%, czyli 174 głosy.
3 063 i 174 dają razem 3 237 głosy, gdzie zatem podziało się 50 głosów (3 287 - 3 237) kuratora?

@_olo_ komentarz P. Zimmermana z kancelarii zajmującej sie restrukturyzacjami popiera "teorię morki": "Większość kapitałowa nie doznaje tu żadnych ograniczeń i układ może być przyjęty głosami aktywnych wierzycieli dysponujących jeszcze mniejszym udziałem w kapitale wierzycielskim osób uprawnionych do głosowania. W ten sposób zostaje podkreślona aktywna rola wierzycieli w kształtowaniu stosunków z dłużnikiem oraz wymusza się ich aktywizację".
Niestety, w przypadku emitentów obligacji kurator wykonuje w imieniu obligatariuszy ich prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, o ile sami nie oddali głosu.
Złodzieje emitujący obligacje korzystają ze słabości zapisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne bo wiedzą, że rozproszeni obligatariusze nie zaktywizują się.

Joker napisał(a):
jenes napisał(a):
------


Bez urazy, ale to nie okręcenie chodzi, ale różnice doświadczeń w obyciu z rynkiem kapitałowym.
Mnie interesuje rynek obligacji i zarówno Biomed Lublin jak i Wittchen są przykładem Spółek publicznych, które w ramach postępowania układowego wykonały swoje zobowiązania w tym zakresie.
Tutaj nie ma co dyskutować.


Rynek kapitałowy to nie tylko obligacje, a spłata zobowiązań z obligacji to jeszcze nie wykonanie układu, bo wierzyciele to nie tylko obligatariusze,. No ale jeśli ktoś pisze o "doświadczeniu w obyciu z rynkiem kapitowym", a interesuje go wyłącznie rynek obligacji, to rzeczywiście: tutaj nie ma co dyskutować.

Joker napisał(a):
Teoretyzować to potrafisz.
Biomed obligacje w ramach układu wykupił wszystkie i nikt na nich nie stracił ani złotówki. Nawet oprocentowanie nie uległo obniżeniu.
A czy z formalnego punktu widzenia układ jeszcze jest w realizacji, czy nie to jakie to ma znaczenia dla obligatariuszy Biomedu? ŻADNE. Biomed jest pozytywnym przykładem powodzenia układu zawartego z wierzycielami i koniec!

Ps. Już nie chcę mi się opisywać szczegółowo sytuacji w BML bo to bez sensu na tym wątku. Nie mniej Spółka przy współudziale akcjonariuszy większościowych, banków i domu maklerskiego (chyba Michael Strom) wykonała bardzo dobrą robotę i wychodzi na prostą.

Podobnie Wittchen swego czasu i wiele innych Spółek mniej medialnych i poza giełdowych.


@Joker Kręcić to potrafisz.

Obligatariusze to tylko jedna z pięciu grup wierzycieli Biomed-Lublin. Biomed będzie pozytywnym przykładem powodzenia układu zawartego z wierzycielami po spłacie wszystkich wierzycieli wymienionych w układzie (nie tylko obligatariuszy) i koniec!

Mi też nie chce się opisywać szczegółowo sytuacji w BML.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., podmiotów oferujących papiery wartościowe członków Grupy Kapitałowej GetBack S.A. oraz firm audytorskich badających sprawozdania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A.

Wyniki głosowania

Dla przypomnienia z raportu GetBack z 31 stycznia 2020 r.:
"emitent informuje, że określenie precyzyjnych dat publikacji zaległych raportów okresowych _Raporty zaległe_ nie jest obecnie możliwe."

Na kłopoty Bednarski

"- I co ty właściwie masz?
- Duże znajomości, krótkie ręce, wizytówkę..."

"Kwiaty znalazłem w parku, czekoladki zabrałem dziecku":


Dowcip roku: R. Barczyński "nadzoruje sporządzanie sprawozdań finansowych":

Władze spółki

- Quercus TFI, jeden z głównych akcjonariuszy Altusa, w lutym złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI S.A., które zdecydowałoby o skupie akcji własnych Altusa. Cel: wyprowadzić z Altusa 52 mln zł, które tam jeszcze są.
- 4 marca br. Altus wezwał swoich akcjonariuszy do złożenia ofert sprzedaży.
- 12 marca br. GetBack złożył pozew przeciwko Altus o zapłatę 135 mln zł.
- 16 marca br. Altus rozliczył skup akcji własnych: akcjonariusze Altusa chcieli sprzedać prawie 44 miliony akcji, Altus kupił 5.200.000 akcji za które zapłaci 52 mln zł.

Układ nie wymienia poszczególnych serii obligacji, mówi o wierzytelnościach objętych układem, a te z kolei znajdują się w spisie wierzytelności:
Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu
Seria LE jest w spisie wierzytelności z 13 lipca 2018 r. pod pozycją 103.
Spłaty układowe dla obligatariuszy z grupy 1: 25% należności głównej, pierwsza rata 30 września 2021 roku w wysokości 2% z 25% (0,5% należności głównej).
Nie znam Warunków Emisji Obligacji serii LE, jeśli wierzyciele z tymi obligacjami należą do grupy 2, to najpierw mają być spłaceni przez jednostki zależne GetBacku lub fundusze nie będące jednostkami zależnymi

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 7 listopada 2017
Ostatnia wizyta: 14 lipca 2020 11:17:23
Liczba wpisów: 134
[0,04% wszystkich postów / 0,13 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,355 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +140,94% +28 187,16 zł 48 187,16 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d