pixelg
AMICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AMICA [AMC]

AKTUALNY KURS: 150,60 zł (-1,57%) 13-04-2021 16:49
Price_Bubble
0
Dołączył: 2011-01-13
Wpisów: 128
Wysłane: 16 maja 2012 19:34:44 przy kursie: 45,40 zł
5-krotny wzrost zysku netto q/q

Cytat:
Spółka Amica miała 12,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej (...)

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 651
Wysłane: 21 lutego 2013 08:15:48 przy kursie: 63,10 zł
Coraz chłodniej na wykresie - analiza techniczna Amica w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/coraz...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 553
Wysłane: 3 marca 2013 12:21:30 przy kursie: 65,30 zł
Rok 2012 był dla Amiki jednoznacznie udany, choć pod koniec roku spowolnienie gospodarcze w Polsce dało o sobie znać. Proponuję na początek zerknąć na spółkę w szerszej perspektywie czasowej.

Amika pomimo sprzedaży dwóch fabryk w 2010 roku Samsungowi nadal zwiększa przychody z prowadzonej działalności. Nie są to może dynamiki imponujące, ale właśnie takich należałoby oczekiwać od dojrzałego przedsiębiorstwa. Średnioroczny wzrost od 2005 roku wynosi 6%. W roku 2012 udało się nawet osiągnąć wartość wyższą ->7,1 procenta
Spółka wydaje się realizować konsekwentnie stawiane cele.

Ze względu na sporą ilość zmian zasad rachunkowości pominę cały rachunek wyników, aby dojść do rzeczy w sumie najważniejszej a mianowicie gotówki!


kliknij, aby powiększyć


Z tą jak widać z poniższego wykresu bywa różnie. Trend pomimo, że rosnący(w szczególności po wyłączeniu zmian z kapitału obrotowego) nie jest już tak jednoznaczny. W 2012 roku spółka wygenerowała 109M operacyjnej gotówki, a po odjęciu zmiana w kapitale pracującym około 100M. Ta wartość bardzo ładnie spina się z EBITDA->99M(choć wcale nie powinna ze względu na podatek), ale rozumianym „po polsku” czyli jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację Spółka podaje EBITDĘ klasyczną czyli z całym bagażem finansowym bez odsetek, co jest spójne z rozwinięciem skrótu. Po uwzględnieniu zapłaconych odsetek i amortyzacji(symulacja wartości odtworzeniowej aktywów) dostajemy 58M wolnej gotówki do dyspozycji spółki.

W mniejsze rozdzielczości sprawy wyglądają niewiele gorzej.

kliknij, aby powiększyć

Przychody q4/q4 rosną w inflacyjnym tempie 2,4%, ale znacząco zmienia się ich struktura. Przychody osiągane w Polsce spadają, a podstawowym rynkiem sprzedaży okazuje się być już Rosja:

kliknij, aby powiększyć

Z jednej strony to dobrze, bo sprzedaż eksportowa jest bardziej rentowna, ale pojawiają się dodatkowe ryzyka kursowe. Ponadto GK realizuje coraz większą sprzedaż w kluczowym segmencie grzejnym, ale jednocześnie widać zmianę upodobań konsumenckich, którzy coraz częściej sięgają za sprzęt do zabudowy.

Wspomniane czynniki(zwiększenie eksportu i udziału segmentu grzejnego), a także zmiana polityki cenowej pozwoliły zwiększyć rentowność. Nie bez znaczenia są także ceny surowców. Przykładowo blacha gorąco-walcowana w IV kwartale uległa znaczącej przecenie.

kliknij, aby powiększyć


Wynik brutto na sprzedaży jest o 10,4M wyższy, ale już na poziomie zysku ze sprzedaży mamy regres. Koszty organizacji wzrosły o 10M i w całości przejadły efekty poprawy w wyższej linii rachunku wyników.

kliknij, aby powiększyć

Tę niemiłą część Zarząd w omówieniu wyników niestety przemilcza. Ponowne odwrócenie dynamiki mamy na poziomie EBIT. Działalność pozostała przyniosła prawie 7M złotych w porównaniu do niecałego miliona przed rokiem. Poszczególne pozycje w sprawozdaniu za III kwartał i IV kwartał różnią się istotnie, więc ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę. Około 1,5M więcej dały bonusy od zakupów(swoją drogą kto ich spółce udziela?)
Wydaje się, że Amica spodziewa się dalszej poprawy wyników i sprzedaży, o czym świadczą zawiązane rezerwy na bonusy sprzedażowe. Patrząc na tempo wzrostu rynku rosyjskiego dalsza poprawa wyników nie jest niemożliwa, tym bardziej, że w wynikach nie powinno już być kosztów restrukturyzacji.(spisane zapasy i inwestycje)
W linii finansowej było spokojnie, choć dały znać o sobie różnice kursowe.
W zestawieniu powyżej nie podałem zysku netto, w związku z tym, że w okresie porównywalnym miała miejsce optymalizacja podatkowa, co znacząco odwróciło obciążenie fiskalne i dopaliło wynik netto.

Bardzo dobrze wygląda także operacyjny CF. Nie ma nic do zarzucenia.

Spółka wygląda na stabilną i dobrze sobie radzącą w kryzysie. Jak długo potrwa taka sytuacja zależy w dużej mierze od koniunktury w Federacji Rosyjskiej


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


Jozefkkk
Jozefkkk PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-14
Wpisów: 151
Wysłane: 21 września 2013 19:25:12 przy kursie: 99,00 zł
Omówienie raportu okresowego grupy kapitałowej Amica (2Q 2013r.)

Grupa kapitałowa Amica zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu AGD i na GPW jest zaliczana do sektora przemysłu elektromaszynowego. Amica Wronki SA jest spółką dominującą i posiada udziały w wysokości 100% w spółkach zależnych, które prowadzą sprzedaż na rynkach zagranicznych, a także w spółce która zarządza marką Amica, w dwóch spółkach które zajmują się dzierżawą powierzchi handlowych i magazynowych, w spółce prowadzącej działalność usługową i w spółce zajmującej się usługami informatycznymi i doradztwem. Struktura kapitałowa Grupy jest dość przejrzysta i z racji, że praktycznie wszystkie spółki, które są konsolidowane Amica posiada w 100% (z wyjątkiem spółki Inteco Business Solutions, w której Amica posiada 80% udziałów), nie występują kapitały i zyski mniejszości (tzn. występują, ale są to kwoty groszowe).

Amica wyodrębia 5 segmentów prowadzonej działalności (sprzęt grzejny wolnostojący, sprzęt grzejny do zabudowy, sprzęt grzejny pozostały, towary i pozostałe). Działalność hadlowa (a więc segment towarów) obejmuje głównie segment chłodniczy, pralniczy oraz tzw. mały sprzęt AGD.

kliknij, aby powiększyć


Największe przychody Amica osiąga ze sprzedaży sprzętu grzejnego wolnostojącego, którego jest producentem. Przychody ze sprzedaży sprzętu grzejnego do zabudowy i pozostałego sprzętu grzejnego są mniejsze, ale rentowność wszystkich tych segmentów jest podobna i wynosi ok. 35% na poziomie sprzedaży brutto i ok. 15% na poziomie operacyjnym. Spore przychody Amica osiąga ze sprzedaży towarów, jednak rentowności w tym segmencie są znacznie mniejsze, bo 25% na poziomie sprzedaży brutto i mniej niż 5% na poziomie operacyjnym. Tak więc mimo iż segment generuje 5 razy większe obroty niż segment sprzętu grzejnego pozostałego (ten najmniejszy słupek), zyski osiąga właśnie na poziomie tych, jakie są w segmencie sprzętu grzejnego pozostałego. Wynika to stąd, że w segmencie towarów Amica jest tylko pośrednikiem i dzieli się marżą z producentem/dystrybutorem. Stąd też ten segment może nakręcać przychody ze sprzedaży (na co patrzą inwestorzy), ale niekoniecznie musi za tym iść zysk. Porównując do pierwszego półrocza roku 2012 znacznie wzrosła właśnie sprzedaż towarów i przy jednoczesnym 2-krotnym spadku zysku tego segmentu.

Spójrzmy na wyniki Grupy na przestrzeni ostatnich 3 lat.

kliknij, aby powiększyć


Przychody w omawianym okresie odznaczają się tendencją rosnącą (10% rocznie). W sprawozdaniu Zarząd wspomina, że w branży nie występuje sezonowość, jednakże powyższy wykres wskazuje na coś innego. Kwartały trzeci i czwarty generują większe przychody ze sprzedaży i dzieje się tak co roku w badanym okresie. Gdybyśmy założyli, że w branży faktycznie nie występuje sezonowość, wtedy wyniki tego półrocza należałoby odnosić do 2. półrocza 2012r., zamiast do 1. półrocza 2012r. Ocena wyników wypracowanych przez Grupę w tym półroczu będzie się różnić znacznie w zależności od tego, czy ocenimy je przez pryzmat wyników pierwszego czy drugiego półrocza 2012r. Odnosząc wyniki do analogicznego okresu zeszłego roku, w tym półroczu obserwujemy wzrost przychodów o 3%, wzrost zysku operacyjnego i zysku brutto, polepszenie rentowności. Odnosząc do 2. półrocza 2012r. obserwujemy pogorszenie na każdym poziomie wyników i spadek sprzedaży. Pytanie jak spojrzeć na te wyniki? Osobiście uwzględniałbym jednak czynnik sezonowości i uważam, że wyniki należy odnosić do porównywalnego okresu zeszłego roku, czyli do pierwszego półrocza, tak jak to czyni również Zarząd. Zastanowiłbym się jednak, co powoduje te pogorszenie sprzedaży i zysków w pierwszym i drugim kwartale, bo tu może być miejsce do poprawy efektywności Grupy.

W każdym razie (porównując do analogicznego okresu minionego roku) w rachunku wyników widzimy spadek kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów przy jednoczesnym wzroście sprzedaży (stąd wzrost rentowności). Wzrosły jednak koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, co tłumaczyć można zwiększającą się skalą działalności i ekspansją. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są na mniej więcej niezmienionym poziomie. Tutaj największą pozycją kosztową jest złomowanie zapasów, a największą pozycją przychodową – bonusy od zakupów. W przypadku Amici pewne znaczenie ma również działalność finansowa, jako iż Grupa zabezpiecza się na kontraktach forward przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej. Tak więc np. w tym roku przychody finansowe wyniosły 3,6 mln zł, a w zeszłym roku – 12,3 mln zł. I praktycznie całą tą kwotę stanowi wycena instrumentów pochodnych, bo odsetki od kredytów zamykają się w tysiącach złotych.

Poniżej prezentuję rentowności kaitałów własnych, aktywów i sprzedaży w odniesieniu do 12-miesięcznego zysku netto.

kliknij, aby powiększyć


Raczej nie ma co zwracać uwagi na ten wzrost rentowności w 2012r., bo spowodowany jest bardzo wysokim zyskiem netto w 4Q 2011r., który to był spowodowany odroczeniem podatku od wyceny marki Amica. Natomiast widzimy, że obecna rentowność kapitałów własnych to 12,5%, a więc powyżej kosztu kapitału własnego liczonego metodą CAPM, w tej sytuacji mówimy o generowaniu przez Grupę wartości dodanej – EVA.

W 2Q 2013r. obserwujemy wzrost wartości aktywów Grupy skutkiem prowadzonych inwestycji (wzrost rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz zwiększenie majątku obrotowego. Majątek w ciągu kwartału zwiększył się w sumie o 70 mln zł. Po stronie pasywów obserwujemy znaczny wzrost zobowiązań przy jednoczesnym uszczupleniu kapitałów własnych. Kapitał własny pokrywa aktywa trwałe, a Grupa generuje zyski także nie ma zagrożenia niewypłacalnością. Dług netto/EBITDA wynosi mniej niż 1 – bazując na osiąganych do tej pory zyskach, można założyć, że Grupa byłaby w stanie spłacić całe swoje zadłużenie w ciągu 1 roku.

Skutkiem zwiększenia majątku obrotowego (należności, zapasy) Grupa zanotowała ujemne przepływy operacyjne w tym kwartale. Również w działalność inwestycyjnej miał miejsce wypływ gotówki. Przepływy z działalności finansowej w tym kwartale były dodatnie skutkiem zaciągniętych zobowiązań.

Kapitalizacja Grupy wynosi 767 mln zł – Grupa wyceniana jest przy C/WK 1,91, co patrząc na generowaną wartość dodaną wydaje się być uzasadnione, ale przyjrzyjmy się bliżej wartości dochodowej Grupy. Przez ostatnie 4 kwartały Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 52 mln zł. Dyskontując te wyniki do nieskończoności mówimy o wartość Spółki rzędu 500 mln zł, ale zwróćmy uwagę, że z roku na rok przychody i zyski rosną we w miarę stabilnym tempie, co powinno zmniejszać dyskonto. Obecną wycenę (767 mln zł) otrzymamy przyjmując do bieżących wyników dyskonto na poziomie 7% rocznie (takie dyskonto można zastosować, zakładając wzrost do nieskończoności w tempie 3% rocznie). Wycena rynkowa zdaje się więc dość dobrze odzwierciedlać wartość fundamentalną Grupy.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 marca 2014 11:27

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 1 marca 2014 10:19:20 przy kursie: 109,00 zł
Dzień dobry, proszę o omówienie najnowszego raportu spółki.

Pozdrawiam

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 3 marca 2014 10:30:41 przy kursie: 99,70 zł
OK. Będzie na dniach.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 7 marca 2014 07:32:03 przy kursie: 104,50 zł
Sytuacja dynamicznie się zmienia między innymi za sprawą Ukrainy. Z jednej strony jest pozytywny efekt bankructwa konkurencji na polskim rynku, z drugiej zaś niepokój na rynku rosyjskim i ukraińskim a co za tym idzie znaczne osłabienie walut tych krajów. Czy na daną chwile możliwe jest szacunkowe obliczenie przełożenia tych czynników na wyniki spółki?
Pytanie laika dlatego proszę nie niszczyć mnie w komentarzach Silenced


PS. Omówienie raportu będzie w tym tygodniu?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 8 marca 2014 09:13:17 przy kursie: 102,00 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej Amica Wronki (dalej AMICA) za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku (opublikowane 28 lutego 2014)

Popularny producent kuchenek w ciągu kilku ostatnich lat został jedną z gwiazd GPW. Od czasów największego spadku w 2009 roku, ceny akcji zyskały na wartości ponad czterdziestokrotnie. W analizie szukam odpowiedzi, czy wysokie notowania akcji AMICA, wspierane od niedawna marketingowym potencjałem Agnieszki Radwańskiej, mają pokrycie w wynikach.

Analiza finansowa


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż w 4 kwartale 2013 kształtowała się na poziomie 497 mln zł, wzrastając w stosunku do analogicznego kwartału 2012 o 11%.
AMICA od 2011 roku notuje stały wzrost przychodów, ale sprzedaż wykazuje wyraźną sezonowość - pierwsze 2 kwartały każdego roku są wyraźnie słabsze, 3 kwartał jest od nich wyraźnie lepszy a szczyt sprzedaży ma miejsce w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.

Podstawowe dla AMICA rynki to Polska (36% sprzedaży, 8% wzrost w stosunku do 2012), Niemcy (19% i 8%), Rosja (26% bez wzrostu sprzedaży. Istotny udział mają jeszcze kraje skandynawskie (9% udział i 4% dynamika sprzedaży).

Wynik na sprzedaży również kształtuje się z okresu na okres coraz lepiej. Jest to oczywiście pochodną rosnących przychodów, ale warto zwrócić również uwagę na marżę na sprzedaży - również ona wykazuje tendencję rosnącą. W 2013Q4 marża na sprzedaży wyniosła 31,91%, natomiast w całym roku wyniosła 30,94% i wzrosła w stosunku do 2012 o 3,12%.


kliknij, aby powiększyć


Analiza segmentowa potwierdza, że rentowności rosną. Spółka zmieniła sposób alokacji kosztów do segmentów. Nowa metodyka alokuje około 76% kosztów operacyjnych, podczas gdy poprzednia około 40%.
Liczone wg nowej metodyki rentowności segmentów są oczywiście niższe, aczkolwiek powinny lepiej odzwierciedlać przypisanie kosztów do źródeł przychodów.

Analiza zmian w rentowności w 2013 i 2012 musi być przeprowadzona wg danych dla starej metodyki (AMICA podaje dla 2013 rentowności dla starej i nowej metodyki).
Widać, że ogólnie rentowność wzrosła z 18,59% do 19,37%. Kluczowy dla AMICA segment "Sprzęt grzejny wolnostojący" (48% wyniku operacyjnego) zanotował spadek rentowności o 1,06% i wzrost sprzedaży o 4% - wynik operacyjny pozostał więc kwotowo na tym samym poziomie. Wyraźny wzrost rentowności zanotował segment "Towary" (36% całości sprzedaży spółki) - z 7,76% do 11,74%. Wynika to jednak ze zmniejszenia segmentu "Pozostałe", który notował znacząco wyższe marże i skurczył się wartościowo o 70%. Jako „Towary” AMICA ujmuje tzw. drobne AGD nabywane od innych wytwórców, sprzedawane pod własnymi markami (działalność handlowa). Podstawowa działalność AMICA (produkcja kuchenek – fachowa zwanych sprzętem grzejnym) to 62% sprzedaży i 77% wyniku operacyjnego.

Ostatecznie - wynik operacyjny AMICA wzrósł w 2013 do poziomu 95 mln zł, w porównaniu do 74 mln zł w 2012 (+28%).
Wynik w linii finansowej AMICA jest kształtowany przez odsetki od zadłużenia, różnice kursowe oraz wynik zabezpieczeń pozycji walutowych. W 2013 wynik w linii finansowej jest o 3 mln zł gorszy niż 2012.


kliknij, aby powiększyć


Warto zwrócić uwagę na duże rozbieżności pomiędzy zyskiem brutto a zyskiem netto. Nie jest to 19% jakby wynikało ze stawki podatku CIT. Rozbieżności wynikają z rozliczeń dotacji z inwestycji w strefach ekonomicznych, które powodują powstanie aktywów w postaci podatku odroczonego. Powoduje to duże fluktuacje wyniku netto w poszczególnych kwartałach, które nie mają swojego źródła w działalności operacyjnej spółki.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa tabelka pokazuje krótkie podsumowanie wyników na poszczególnych poziomach rachunku wyników - widać, że dynamika wyników 2013 roku w stosunku do 2012 na kolejnych poziomach jest coraz lepsza. Zysk netto za 2013 jest zawyżony z uwagi na utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku na kwotę około 36 mln zł. Należy mieć ten fakt na uwadze, patrząc na wskaźniki bazujące na księgowych wartościach zysku.


kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki przez kilka ostatnich kwartałów oscyluje wokół 50 dni. W ostatnich 2 kwartałach spółka zanotowała lekkie obniżenie efektywności operacyjnej (cykl konwersji gotówki wzrósł z 48 do 52 dni). Wynika to z wzrastającej utylizacji kapitału obrotowego. AMICA zanotowała na koniec 2013 zauważalny wzrost należności w stosunku do końca 2012 (o 23%) - spółka tłumaczy to świadomym ograniczeniem korzystania z faktoringu. Podobny wzrost można zaobserwować również w przypadku zapasów (+30%).
Są to wartości wyraźnie wyższe niż tempo wzrostu przychodów (+6%) - co wskazuje, że należy ten aspekt działalności spółki wziąć pod szczególną uwagę. Być może jest to ekonomiczny koszt wzrostu rentowności sprzedaży - na to pytanie odpowiedzieć może obserwacja wyników kolejnych kwartałów.
Okres spłaty zobowiązań nieznacznie się wydłużył - co zmniejszyło negatywny efekt wzrostu należności i zapasów na zapotrzebowania na kapitał pracujący.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać z powyższego wykresu, AMICA generuje dość regularnie nadwyżkę środków z działalności operacyjnej. Często jednak musi się posiłkować kapitał obcym. 2 razy w ciągu ostatnich lat (2011 i 2013) została wypłacona dywidenda dla akcjonariuszy.

Analiza strony pasywnej bilansu (zadłużenie, rezerwy i kapitał własny) nie wskazuje zbyt istotnych zmian w stosunku do poprzednich okresów. Wskaźnik zadłużenia w 2013Q4 nieznacznie spadł. Warto zwrócić uwagę na wysoki wzrost poziomu rezerw w 2013 roku (z 52 do 92 mln zł) - wg zarządu wynika on głównie z utworzenia wyższych niż w 2012 rezerw na naprawy gwarancyjne oraz bonusy dla pracowników i dystrybutorów sprzętu AGD. Rozwiązanie rezerw może wpłynąć pozytywnie na wynik księgowy po ogłoszeniu całościowego sprawozdania za 2013 .
Wskaźniki płynności i ranking Altmana w od początku 2012 utrzymują się na podobnym poziomie. Nie są to wartości podręcznikowe (te są nieco wyższe), ale ich stabilność należy odbierać pozytywnie.

>> Porównanie na tle sektora

Podsumowanie

Wynik netto AMICA notuje znaczący postęp w stosunku do 2012, ale jest zaburzony przez zdarzenia jednorazowe - czyli podatek odroczony (już uwzględniony w sprawozdaniu za 2013Q4). Rozwiązanie rezerw w wysokości 40 mln zł (co zapowiada zarząd) może ten wysoki wynik jeszcze podnieść w górę. Ma to jednak dużo większy wpływ na wskaźniki księgowe, niż na rzeczywiste efekty ekonomiczne działalności.
Zysk netto po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych można oszacować w następujący sposób:
- zysk brutto – 80,8 mln
- rozwiązanie rezerw - +40 mln zł – zysk brutto rośnie do 120,8 mln
- podatek dochodowy (19%) - -22,9 mln
- zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (i bazujący na wyrażonym w sprawozdaniu finansowym szacunku zarządu) wynosi 97,9 mln (o 8,8 mln więcej niż zysk zaraportowany za 4 kwartały).
Zysk netto na poziomie skorygowanym o wpływ zdarzeń jednorazowych daje wskaźnik C/Z na atrakcyjnym poziomie 8,1. Zwracam uwagę, że w szczególności w kwestii rozwiązania rezerw ten szacunek opiera się na dość wątłych podstawach.


Warto na pewno spółkę pochwalić za wzrost rentowności sprzedaży i wzrost przychodów - te 2 czynniki bardzo mocno wywindowały wynik na poziomie operacyjnym . Wzrost rentowności przynajmniej w części ma przyczyny w korzystnym układzie cen surowców – co w kolejnych okresach może się zmienić. Uwagi wymaga kwestia zarządzania kapitałem obrotowym - kolejne kwartały pokażą czy mamy do czynienia z trwałymi negatywnymi tendencjami, czy lekkie pogorszenie wskaźników w 3 i 4 kwartale 2013 jest kwestią "szumów".

Szansą dla AMICA jest ożywienie gospodarcze oraz możliwość zagospodarowania luki w rynku AGD po marce Mastercook (z uwagi na upadłość FagorMastercook). Zagrożeniem w aktualnej sytuacji geopolitycznej jest spora ekspozycja na rynki wschodnie (26%).

Mimo ogromnego wzrostu kursu akcji AMICA w ciągu ostatnich lat wskaźniki fundamentalne ciągle wyglądają atrakcyjnie (C/Z na poziomie 8,91), aczkolwiek należy pamiętać o wpływie opisanych wcześniej zdarzeń jednorazowych.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 8 marca 2014 09:38

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 15 maja 2014 20:42:45 przy kursie: 98,50 zł
Poproszę o omówienie najnowszego raportu spółki.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 18 maja 2014 23:11:35 przy kursie: 101,50 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej Amica Wronki (dalej AMICA) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku

Producent kuchenek z Wielkopolski w ostatnich miesiącach pojawiał się głównie w kontekście doniesień związanych z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Opublikowane wynik za 1 kwartał pozwalają ocenić, na ile te dywagacje o negatywnym wpływie na spółkę wydarzeń na Ukrainie i w Rosji mają pokrycie w rzeczywistości.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć


Dynamika przychodów spółki wygląda bardzo przyzwoicie. AMICA w porównaniu na 4 kwartału 2013 zanotowała spadek przychodów (z 497 mln do 427 mln zł), ale wynika on jedynie z wyraźnie widocznej sezonowości. Porównując pierwszy kwartał 2014 z analogicznym w roku ubiegłym, widać wzrost sprzedaży o 23% (z 347 do 427 mln), co jest wynikiem bardzo dobrym.
Zysk brutto na sprzedaży zanotował podobną dynamikę (+22%) i wzrósł ze 107 mln do 131 mln zł (tu i dalej kontynuuję porównanie 1 kwartału 2014 do 1 kwartału 2013).


kliknij, aby powiększyć


W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie warto rzucić na geograficzną strukturę przychodów. Jak widać w powyższej tabelce udział rynków wschodnich jest znaczący (około 25%). Mimo bieżących zawirowań sprzedaż na rynku rosyjskim była większa o 12% niż rok temu. Problemem jest spadający kurs RUB - jak spółka podaje, radzi sobie z tym podnosząc ceny na tym rynku. Należy uważnie obserwować, jak będzie się rozwijała (lub zwijała) sprzedaż na rynek rosyjski. Co optymistyczne - na pozostałych rynkach spółka notuje znaczące wzrosty sprzedaży.

Dynamika kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży kształtuje się podobnie do przychodów - rosną one o 24% i 22%.
Wyraźnie lepszy wynik AMICA notuje na poziomie wyniku operacyjnego - wzrost o 36%. W tej pozycji wzrost jest wyraźniejszy, z uwagi na poprawę zarówno w pozostałych przychodach operacyjnych (wzrost z 1598 tys do 2357 tys. zł), jak i w pozostałych kosztach operacyjnych (spadek z 3 831 tys. zł do 1 889 tys. zł). Poprawa na tych 2 pozycjach wynika głównie z otrzymanych bonusów od zakupów (p.p.o.) i braku odpisu na należności (p.k.o.).


kliknij, aby powiększyć


Analiza rentowności poszczególnych segmentów pokazuje, że marże są na stabilnych poziomach. Ogółem marża segmentowa (poza zyskiem brutto na sprzedaży uwzględnia również część kosztów operacyjnych) spadła z 11,68% w 2013 do 11,39% w omawianym kwartale. W poszczególnych grupach produktowych występują niewielkie ruchy, ale sytuację można uznać za stabilną.

Tu w zasadzie dochodzimy do końca dobrych informacji z analizy rachunku wyników. AMICA zanotowała najgorszy wynik na operacjach finansowych od kilkunastu kwartałów - koszty finansowe wyniosły w ostatnim kwartale 14 170 tys. zł, przychody finansowe 4 434 tys. zł - dając łącznie negatywny wynik w linii finansowej na poziomie -9 736 tys. zł. Z ostatnich 3 latach wynik na operacjach finansowych wynosił średnio -3 255 tys. zł. W ostatnim kwartale wynik był trzykrotnie gorszy. AMICA tłumaczy to negatywnym wpływem różnic kursowych, co znajduje potwierdzenie w faktach (rubel spadł z poziomu 0,0914 PLN/RUB na początku kwartału do poziomu 0,0852 PLN/RUB na jego koniec).

Z uwagi na wynik operacji finansowych AMICA zanotowała spadek zysku brutto o 7,3% - z 17 053 tys. zł przed rokiem do 15 801 tys. zł. Zysk netto za ostatni kwartał okazał się wyższy o 1,7% i wyniósł prawie 13 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt - AMICA poniosła dodatkowe "straty" przy zabezpieczaniu przepływów finansowych (kontrakty na chińskiego jena i eurowo-rublowe). Są one raportowane na poziomie sprawozdania z całkowitych dochodów (w pewnym sensie "poniżej" linii zysków netto) i nie są uwzględniane w wyniku finansowych, a tylko w zmianie kapitałów własnych. Praktycznie cały pozytywny efekt (wypracowane zyski) osiągnięty na działalności spółki w ostatnim kwartale został zjedzony przez niekorzystne zjawiska na poziomie operacji finansowych.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy finansowe w analizowanym okresie były ujemne - zarówno na poziomie ogólnego salda gotówki (spadek z 25 690 tys. zł na koniec 2013 do 20 904 tys. zł na 2014-03-31), jak i na poziomie przepływów z działalności operacyjnej (-12 163 tys. zł w 1 kwartale 2014). Sytuacja taka jest typowa i wynika z sezonowości działania spółki - co wyraźnie widać na wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Interesująco wygląda analiza efektywności działania spółki. AMICA wyraźnie skróciła cykl konwersji gotówki. Co ciekawe - wynika to z wyraźnego wzrostu stanu zobowiązań i średniego okresu ich spłaty. Spółka nie tłumaczy z czego to wynika. Krótkoterminowo jest to pozytywne dla finansów, aczkolwiek opóźnione regulowanie zobowiązań może stanowić sygnał ostrzegawczy dla inwestora. Nie sądzę jednak, żebyśmy w tym przypadku mieli do czynienia z takim przypadkiem.
Skoro już jesteśmy w tych rejonach sprawozdania, to odnotujmy dodatkowo wyraźny wzrost należności przeterminowanych, wynikający z bankructwa jednego z kontrahentów - kwota należności w tym przypadku to 15,6 mln zł (wg informacji spółki są one ubezpieczone).

Analiza bilansu nie pokazuje istotnych zmian. W kwestii zadłużenia i struktury finansowej sytuacja wygląda stabilnie.

>> Porównanie na tle sektora

Omówienie działalności i podsumowanie

W poprzednim omówieniu zwracałem uwagę na kwestię zapowiadanego przez zarząd rozwiązania rezerw:
Cytat:

Zysk netto po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych można oszacować w następujący sposób:
- zysk brutto – 80,8 mln
- rozwiązanie rezerw - +40 mln zł – zysk brutto rośnie do 120,8 mln
- podatek dochodowy (19%) - -22,9 mln
- zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (i bazujący na wyrażonym w sprawozdaniu finansowym szacunku zarządu) wynosi 97,9 mln (o 8,8 mln więcej niż zysk zaraportowany za 4 kwartały).
Zysk netto na poziomie skorygowanym o wpływ zdarzeń jednorazowych daje wskaźnik C/Z na atrakcyjnym poziomie 8,1. Zwracam uwagę, że w szczególności w kwestii rozwiązania rezerw ten szacunek opiera się na dość wątłych podstawach.


Zgodnie ze całościowym sprawozdaniem za 2013 rezerwy zostały rozwiązane, ale nie znalazło to odbicia w wyniku finansowym (pozostał bez zmian). W dużej mierze zmiana stanu rezerw przyczyniła się do obniżenia sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2013 (933 mln według sprawozdania całościowego na koniec 2013 w porównaniu do 948 według sprawozdania za 4 kwartał 2013).

Wracając do omówienia sprawozdania za 1 kwartał 2014 przechodzę do końcowego podsumowania.
Omawiany okres oceniam neutralnie, ale z perspektywą pozytywną na kolejne okresy. Wynik netto, straty na różnicach kursowych i na kontraktach terminowych oczywiście nie zachwycają - ale można je uznać za zdarzenia jednorazowe i będące poza kontrolą spółki. Rozwój biznesu (przychody +23% przy zachowaniu marż) należy ocenić pozytywnie. Z pewnością wzrost przychodów ma charakter bardziej trwały niż jednorazowe straty na operacjach finansowych i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Przed spółką 2 kwartał - tradycyjnie najsłabszy w ciągu roku. Można mieć nadzieję, że nisko ustawiona poprzeczka zysku netto (5 621 tys PLN w 2013Q2) nie okaże się wyzwaniem dla spółki i wskaźniki oparte na zysku netto ruszą w górę po kolejnym kwartale.

Na wynikach za ostatni kwartał zaciążyły okoliczności zewnętrzne - spadek kursu rubla. W tej chwili sytuacja na tej walucie wygląda korzystniej (w drugim kwartale spadki PLN/RUB i EUR/RUB się nie pogłębiają), co pozwala oczekiwać, że wynik za kolejny okres nie ucierpi z tego tytułu. Zupełnie inną kwestią są długofalowe perspektywy biznesu za wschodnią granicą - tu należy sytuację obserwować z dużą uwagą.

W kwestii wyceny spółki trudno dodać coś więcej niż ostatnio - wskaźnik P/E kształtuje się na poziomie 8,87 - czyli praktycznie tak samo jak po poprzednim kwartale. Metody mechaniczne wyceny wskazują na podobne poziomy jak wycena rynkowa. Utrzymanie dynamiki przychodów na poziomie 20% rocznie rokuje pozytywnie na przyszłość. Jeśli pójdzie za tym analogiczny i trwały wzrost generowanego zysku, powinno to zostać docenione przez inwestorów.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki


aurora80
0
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 436
Wysłane: 24 lipca 2014 20:49:21 przy kursie: 97,98 zł
Ostatnie spadki mają zapewne związek z kierunkiem wschodnim. Jak to faktycznie będzie wyglądało u Amici na tle wprowadzanych sankcji?
W ostatnim czasie przychody r/r z eksportu do Rosji wzrosły o prawie 12%. To prawie 25% sprzedaży. Po podaży z ostatnich sesji widać, że rynek raczej obawia się, że sprzedaż na zachód nie zrekompensuje tej potencjalnej obsuwy wyników w FR.
Jak rubel był słaby to rentowność można było poprawiać podwyżkami cen, ale dalsze sankcje tu już poważniejszy problem. gotówki też ostatnio ubyło. Co tu może się właściwie wydarzyć?

janek121
0
Dołączył: 2014-07-01
Wpisów: 46
Wysłane: 25 lipca 2014 17:19:05 przy kursie: 97,67 zł
z tego co analitycy piszą/mówią można wnioskować, że 2Q będzie super. Nawet totalnie sceptyczny ING podniósł rekomendację i wycenę. Poczekamy na wyniki.

studencina
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 17
Wysłane: 27 lipca 2014 22:39:50 przy kursie: 97,67 zł

kliknij, aby powiększyć


Pozdrawiam serdecznie,
Studencina

janek121
0
Dołączył: 2014-07-01
Wpisów: 46
Wysłane: 30 lipca 2014 20:57:13 przy kursie: 91,15 zł
PKO BP poleca Amikę do portfela na najbliższy miesiąc

studencina
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 17
Wysłane: 31 lipca 2014 20:28:34 przy kursie: 92,00 zł
To nie źle. Zawsze się zastanawiam dlaczego ludzie wierzą w takie rekomendacje skoro ewidentnie widać, że spółka zmieniła trend na spadkowy? Żeby AMC wróciła do sławy musi naprawde dużo zrobić. Przede wszystkim powrót na poziomy powyżej 100 zł.

pio355
0
Dołączył: 2009-03-09
Wpisów: 237
Wysłane: 1 sierpnia 2014 00:31:09 przy kursie: 92,00 zł
Pytanie brzmi: dlaczego takie rekomendacje są wystawiane?Shhh
Piękne słowa nie zawsze są prawdziwe, a prawdziwe nie zawsze są piękne...

janek121
0
Dołączył: 2014-07-01
Wpisów: 46
Wysłane: 6 sierpnia 2014 12:35:12 przy kursie: 92,50 zł
Cytat:
To nie źle. Zawsze się zastanawiam dlaczego ludzie wierzą w takie rekomendacje skoro ewidentnie widać, że spółka zmieniła trend na spadkowy? Żeby AMC wróciła do sławy musi naprawde dużo zrobić. Przede wszystkim powrót na poziomy powyżej 100 zł.


Ale o co chodzi?
spółka pomimo konfliktu na wschodzie, gdzie sporo sprzedaje wciąż pokazuje wyższe zyski
co masz na myśli?

studencina
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 17
Wysłane: 6 sierpnia 2014 14:16:07 przy kursie: 92,50 zł
Rekomendacje nie powinny być jedynym wyznacznikiem przy wyborze i zakupie akcji. Ważna jest cena i sytuacja na wykresie. Bo chyba o to chodzi, żeby zarabiać a nie posiadać w portfelu spółkę, "która ma dobre reko od banku X".
W przypadku AMC widać wyraźnie, że trend się osłabił. Teraz trwa trend boczny /wg mnie z tendencją spadkową/, przy okazji kształtując formację spodka /formacja odwrócenia trendu - jest w trakcie formowania/. Jeżeli cena spadnie poniżej 90 zł, będzie to wg mnie początek trendu spadkowego.
Wtedy żaden super raport lub super rekomendacja nie pchnie mnie do zakupu akcji. Ten wątek zahacza poniekąd o odwieczny spór między AF a AT, "co jest ważniejsze: twarde dane finansowe czy wykres?".
Osobiście uważam, że na podstawie AF powinno się wybierać spółki do obserwacji ale kupować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykres na to "pozwoli".

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 300
Wysłane: 6 sierpnia 2014 16:26:31 przy kursie: 92,50 zł
Cytat:
Rekomendacje nie powinny być jedynym wyznacznikiem przy wyborze i zakupie akcji.

Zgadza się. Z punktu widzenia inwestora to jest narzędzie, jak każde inne.
Cytat:
Bo chyba o to chodzi, żeby zarabiać a nie posiadać w portfelu spółkę, "która ma dobre reko od banku X".

Sto na sto.
Cytat:
Ten wątek zahacza poniekąd o odwieczny spór między AF a AT, "co jest ważniejsze: twarde dane finansowe czy wykres?". Osobiście uważam, że na podstawie AF powinno się wybierać spółki do obserwacji ale kupować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykres na to "pozwoli".


Sprzedawać też :) Osobiście uważam, że spór jest sztuczny i kreowany przez ludzi, którzy jeszcze nie doszli do tego, że giełda to i twarde dane i emocje.

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 7 sierpnia 2014 11:42:33 przy kursie: 87,25 zł
Czyżby po jabłkach Rosja miała wprowadzić sankcje na polskie AGD :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,007 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d