pixelg
SYNEKTIK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

SYNEKTIK [SNT]

AKTUALNY KURS: 29,70 zł (-0,34%) 07-05-2021 16:46
robo68
robo68 PREMIUM
5
Dołączył: 2015-04-24
Wpisów: 68
Wysłane: 5 września 2018 16:32:56 przy kursie: 11,70 zł
jak się okazuje również Altus miał niecałe 5% akcji Synektika i zapewne je sprzedaje aby utrzymać płynność ale fala umorzeń j.u w funduszach Altusa dopiero nadejdzie co spowoduje dalszy spadek cen niestety


greg0011
0
Dołączył: 2018-08-30
Wpisów: 4
Wysłane: 11 września 2018 16:23:34 przy kursie: 10,00 zł
Zobaczcie jaki paradoks...TFI zamiast być moderatorem i stabilizatorem kursów to są kulą u nogi całej GPW. Nieumiejętność posiadania akcji przez TFI jest porażająca.
Kupują i siedzą cicho biorąc prowizję oczywiście.
Za co im ktoś płaci...nie pojmuję...takie ruchy może Jasio z drugiej B robić a nie licencjonowany doradca. :)

Dla mnie takie TFI ma być AKTYWNYM inwestorem a nie leszczem: "Kupuje kiedy kupują inni a panikuję jak reszta panikuje." To jakieś dno i ZERO wiedzy o inwestowaniu...a podobno te osoby zarządzające jakieś certyfikaty mają. Śmiechu warte. :)
To nie tylko na tym papierze ale to standardowe podejście ludzi z TFI...zero zainteresowania kursem. Oh ..gdybym miał te choć 3 MPLN :) to niejeden kurs wypromował bym do poziomu na jaki zasługuje dając ruch w interesie. Gdyby takie było podejście jakiś czas temu w TFI to dziś MISie były by znacznie wyżej a tak wszystko szoruje po dnie, TFI nie maja wyników i ludzie umarzają jednostki. Zamknięte koło...czy to tak trudno tym ludziom przychodzi poświęcić trochę czasu na pracę za którą inni w postaci prowizji im płacą ...a mieli miliardy PLN w obrocie a z tym naprawdę wiele można zrobić?

robo68
robo68 PREMIUM
5
Dołączył: 2015-04-24
Wpisów: 68
Wysłane: 14 września 2018 19:07:30 przy kursie: 10,05 zł
przed chwilą dzisiaj się potwierdziło że Trigon sprzedaje akcje Synektika

ponadto dzisiaj a transakcji pakietowej ktoś (zapewne Trigon/Altus sprzedał 3,39% akcji po 9,50zł !!


SYNEKTIK SA (27/2018) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

14.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 27/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie") Zarząd Synektik SA (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 14 września 2018 r. otrzymał drogą mailową zawiadomienie z dnia 14 września 2018 r. w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z zawiadomieniem Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej "Fundusz") informuje, że w wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 13 września 2018 r., zmniejszył swój udział poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału: 549 243

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 6,44 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 549 243

Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 6,44 %

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału: 418 131

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,90 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 418 131 Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,90 %

W zawiadomieniu podano informację o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 19 października 2018 13:16:29 przy kursie: 13,75 zł
Czy ktoś potrafi wyjaśnić te spektakularne wzrosty na Synektik-u?

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 064
Wysłane: 19 października 2018 14:28:38 przy kursie: 13,75 zł
Spółka zdołowana po wyjściu funduszu z wieloma umorzeniami, odrabia straty. Przychody rosną zgodnie z oczekiwaniami.
Edytowany: 19 października 2018 14:34

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 19 października 2018 15:31:49 przy kursie: 13,75 zł
Zgadza się, ale dlaczego wystrzał akurat dzisiaj? Czyżby na rynku totalnie brakowało kapitału i spółka była wyceniana na pół ceny przez całe długie tygodnie?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 26 listopada 2018 21:58:29 przy kursie: 10,80 zł
Terapia na koszt UE – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W trzecim kwartale 2018 roku GK Synektik (SNT) odnotowała r/r znaczącą poprawę wyników finansowych na całej długości rachunku zysków i strat. W obszarze działalności podstawowej przychody Grupy wzrosły o 115 proc., zysk brutto na sprzedaży o 73 proc. (niższe tempo wzrostu to efekt większego niż przychody wzrostu kosztów własnych sprzedaży, co przełożyło się na niższą r/r marżę brutto – 18,6 proc. wobec 20,2 proc.), a zysk netto na sprzedaży o 424 proc. (efekt relatywnie niższego w stosunku do wcześniejszego poziomu wynikowego wzrostu r/r kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu tj. o 37 proc.). Na dalszych poziomach wynikowych pozytywne zmiany wielkości w ujęciu r/r stopniowo opadają. Zysk operacyjny i brutto rosną r/r o 107 proc. (efekt mniejszych r/r przychodów netto z działalności pozostałej oraz większych kosztów finansowych netto), a końcowy zysk netto o 55 proc. (zdecydowanie wyższa r/r efektywna stopa podatkowa 34 proc. wobec 12 proc.).

Zmiany wyników Grupy za całe 9m prezentują się z jednej strony podobnie do tendencji nakreślonych dla okresu trzech miesięcy zakończonego we wrześniu (działalność podstawowa), a z drugiej znacznie bardziej korzystnie (pozostałe pozycje rachunku zysków i strat; głównie za sprawą wykazania zysku z okazjonalnego nabycia działów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.). Przychody ze sprzedaży w rozpatrywanym okresie wzrosły r/r o 50 proc., zysk brutto na sprzedaży o 20 proc., zysk netto na sprzedaży o 92 proc., zysk operacyjny o 652 proc., zysk brutto o 769 proc., a zysk netto o 908 proc.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego SNT (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że decydujący wpływ na wyniki Grupy w rozpatrywanych okresach sprawozdawczych, mimo wyraźnie niższego poziomu rentowności, ma działalność handlowa w obszarze sprzętu medycznego (skokowy wzrost przychodów i wyników zarówno na poziomie brutto na sprzedaży jak i operacyjnym – EBIT, w tym z uwzględnieniem amortyzacji – EBITDA). W obszarze produkcji radiofarmaceutyków zmiany na poszczególnych poziomach wynikowych Grupy są już dość zróżnicowane – przychody rosną, wynik brutto maleje, wynik operacyjny, w tym z uwzględnieniem amortyzacji, rośnie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pewne nieefektywności w segmencie radiofarmaceutyków (wyższa dynamika kosztów względem przychodów ze sprzedaży) można tłumaczyć procesami reorganizacji produkcji związanymi z akwizycją firmy Monrol Poland oraz badaniami prowadzonymi nad nowymi produktami w tym obszarze (kardioznacznikiem – radiofarmaceutykiem wykorzystywanym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego – MPI). Z kolei bardzo wysokie dynamiki sprzedaży w segmencie handlu urządzeniami medycznymi są pochodną ekspansji Grupy w obszarze sprzętu do terapii, jak również zauważalnego ożywienia na rynku związanego z inwestycjami realizowanymi przy wykorzystaniu środków wspólnotowych.

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych SNT w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) mamy ostatnio do czynienia z pozytywnym rozwojem sytuacji w odniesieniu do wielkości wynikowych, przy czym zmiany na tym polu dokonują się w sposób skokowy przedzielany stabilizacją, oraz pewnym regresem, po okresie systematycznej poprawy, w zakresie podstawowych wskaźników rentowności. Jednocześnie w kontekście wielkości wynikowych i odpowiadających im rentowności trzeba mieć na uwadze znaczne zniekształcenie spowodowane wspomnianym już wcześniej wykazaniem zysku z okazjonalnego nabycia udziałów w spółce Monrol Poland (+10 mln zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zarząd Grupy ocenia jej perspektywy wynikowe w kolejnych okresach sprawozdawczych dość pozytywnie. W komentarzu do sprawozdania finansowego możemy przeczytać m.in. o:
- rosnącym r/r portfelu zamówień na sprzęt medyczny w ujęciu narastającym za 9m (zarówno tych do realizacji – 7,52 wobec 3,8 mln zł, jak i jeszcze rozpatrywanych – 37,79 wobec 3,75 mln zł);
- poszerzeniu portfolio produktowego Grupy w obszarze sprzętu medycznego o system chirurgiczny da Vinci® (na mocy umowy zawartej w lipcu b.r. z amerykańskim dostawcą Synektik został wyłącznym dystrybutorem na Polskę i zrealizował już pierwsze dostawy);
- przygotowaniach do wprowadzenia na polski rynek innowacyjnego radiofarmaceutyku Axumin® (zakończenie procesu wdrożenia technologii produkcji preparatu oraz przygotowania, od strony formalnej i organizacyjnej, jego wytwarzania i sprzedaży powinno nastąpić do końca I kw. 2019 r.).
Ponadto Zarząd Grupy liczy na korzyści związane z rozwojem rynku badań PET/CT w Polsce oraz wzrost wydatkowania środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeznaczonych na zakup aparatury medycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych SNT w 3 kw. 2018 r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować r/r zbliżony wynik na poziomie salda ogólnego (3,16 wobec 3,2 mln zł), co jednakże uzyskano przy dużo korzystniejszej strukturze przepływów. W obszarze operacyjnym Grupa odnotowała r/r wyraźną poprawę (8,7 mln zł dopływu środków wobec 2 mln zł odpływu, głównie jednakże za sprawą zmian w zakresie kapitału obrotowego/wzrost zobowiązań handlowych; nadwyżka finansowa netto, co prawda, wzrosła z 1,1 do 1,7 mln zł, lecz nie miało to tu kluczowego znaczenia). W obszarze inwestycyjnym odnotowano 1,2 mln zł wydatków netto wobec blisko 5 mln zł wpływów netto przed rokiem (dotacja). Podobny charakter miały zmiany w obszarze finansowym – 4,3 wydatków netto wobec 0,3 mln zł wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy względną stabilizację w zakresie ogólnego salda gotówkowego na poziomie ok -1 mln zł oraz dość wyraźną zmianę struktury przepływów. Poprawie uległa wartość i struktura przepływów operacyjnych, zwiększyły się wydatki inwestycyjne netto, a finansowe wpływy netto uległy zmniejszeniu. Jednocześnie in plus warto odnotować, że w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych, nadwyżka finansowa netto, wynik EBITDA i przepływy operacyjne są na zbliżonym i zarazem relatywnie wysokim poziomie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu SNT w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 8 proc., który po stronie aktywów wiązał się ze zmniejszeniem wartości aktywów trwałych o 1 proc. i zwiększeniem wartości aktywów obrotowych o 51 proc. (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 1 proc. i zobowiązań ogółem o 18 proc. (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 51 proc., a długoterminowe zmniejszyły o 2 proc.; dług oprocentowany spadł przy tym o 19 proc. i na koniec okresu stanowił 28 proc. zobowiązań ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na ogólną strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która na koniec rozpatrywanego okresu sprawozdawczego prezentuje się względnie korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w blisko 70 proc. własnymi. Za sprawą znacznego wzrostu krótkoterminowych zobowiązań handlowych, raczej tymczasowo, poprawie uległa natomiast sytuacja Grupy w obszarze struktury kapitału obrotowego – pojawiła się nadwyżka nad bieżącym zapotrzebowaniem. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy Synektik, to po raporcie za 3 kw. 2018 r. widzimy utrzymanie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana na poziomie BB+ (sytuacja niepewna ale bliżej strefy bezpiecznej). Jednocześnie z punktu widzenia większości wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie jest pod kontrolą. W obszarze płynności finansowej Grupa utrzymała dotychczasowy stan lekkiej nadwyżki aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi (płynność bieżąca; ujęcie statyczne), poprawiła pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi (ujęcie dochodowe) oraz zwiększyła nadwyżkę kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb (ujęcie strukturalne). Natomiast w obszarze zadłużenia z jednej strony odnotowano nieznaczny wzrost jego ogólnego poziomu względem aktywów (z 41 do 45 proc.), lecz jednocześnie, jak zauważono już wcześniej, ograniczono jego część oprocentowaną, co wraz z poprawą wyników doprowadziło do poprawy relacji dług netto/EBIT czy EBITDA oznaczających okres spłaty długu oprocentowanego netto (spadek z 1,3 do 0,7).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/synektik...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment analizy serwisowe automaty dają mocno rozstrzelone wskazania wyceny akcji GK Synektik na GPW. Metody majątkowe pokazują dużo niższe poziomy aniżeli bieżąca cena rynkowa akcji Grupy, a metody dochodowe i mnożnikowe mniej lub bardziej odbiegające w górę. Jak na razie sytuacja wygląda jednak tak, że gdyby nie wykazane 10 mln zł ekstra dochodu z tytułu okazjonalnego nabycia udziałów w Monrolu, to wyniki czystej działalności Grupy Synektik dałyby wycenę rentą wieczystą na poziomie 3,3 zł (zał.: średnioważony koszt kapitału rzędu 10 proc.). Jest to zarazem uwaga również do innych wycen opartych o zniekształcone wspomnianym zdarzeniem jednorazowym wielkości wynikowe Grupy, które należy uznać raczej za mocno zawyżone.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/synektik... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/synektik...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:13

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 943
Wysłane: 17 grudnia 2018 12:42:07 przy kursie: 9,14 zł
SYNEKTIK - analiza techniczna na życzenie


Na wykres notowań spółki Synektik proponuję spojrzeć z szerszej perspektywy czasowej, w ujęciu tygodniowym. Pod koniec sierpnia bieżącego roku notowania opuściły dołem strefę długoterminowego ruchu bocznego i po wykonaniu klasycznego ruchu powrotnego ponownie ruszyły na południe. W ubiegłym tygodniu doszło do przełamania istotnego wsparcia, wzmocnionego zewnętrznym zniesieniem Fibonacciego. Zgodnie z zasadą zmiany biegunów, od teraz pełni on role oporu i zachowanie kursu akcji względem tego poziomu określi perspektywy notowań w przynajmniej średnim terminie.
Warto zwrócić uwagę że spadki powoli wytracają swój impet. Na tygodniowym RSI widać zalążki pozytywnej dywergencji, linia ADX również sygnalizuje słabnięcie trendu głównego. Zamknięcie tygodniowej świecy powyżej 9,50 zł, a najlepiej powyżej oporu na 10 zł można będzie odczytywać jako początek korekty wzrostowej w oparciu o sygnalizowane wytracanie impetu przeceny.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 grudnia 2018 12:42

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 stycznia 2019 13:14:28 przy kursie: 12,30 zł
Pokusi się ktoś o rzeczowy komentarz w okolicznościach tak mocnych wzrostów ostatnich dni?

abcabc
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 241
Wysłane: 28 stycznia 2019 15:52:14 przy kursie: 12,30 zł
Zacząłem się interesować spółką, ale jeszcze nie przejrzałem całości materiałów. Wygląda na to, że obecnie jedynym koniem pociągowym wyników ma być nowy kardioznacznik o międzynarodowym potencjale. Według wywiadu prezesa "gdzieś w 2019".

Obecne wzrosty mogą być nawet czysto spekulacyjne, albo zaniknięciem podaży, która ostatnio osłabła na wielu MiSiach.

Wyniki są zakłócone przez bardzo dużo jednorazowych czynników, które trudno jednoznacznie ocenić - zresztą to jest w analizie powyżej. Na pewno nie są super okazją, jeśli nie dowiozą tego kardioznacznika. Bez tego też nie są jakąś totalną wtopą, ale zarobek będzie nienadzwyczajny.

W całej spółce zastanawia mnie jednak jak bardzo stabilny jest ich przychód, skoro do tej pory nie wyszli na Zachód. Jeśli spółka ma takie dobre rzeczy, dlaczego prowadziła ekspansję akurat na południe? Naturalnym rynkiem dla polskich spółek są Niemcy i obawiałbym się, że może tam być albo trudno regulacyjnie (nie mają doświadczenia? nie opłaca się? rynek chyba większy niż Czechy), albo jest jaka konkurencja, która by ich tam zmiażdżyła. Może też chodzić o umieszczenie fabryk materiałów promieniotwórczych, ale jeśli tak, to również nie mają ich poza Polską i nie będą mogli rozwijać się inaczej niż sprzedając na zasadzie licencji.
Mimo tego jakoś sobie radzą od lat, ale czy będą w stanie naprawdę wyjść na inne rynki niż teraz?


spinor1
3
Dołączył: 2017-04-25
Wpisów: 172
Wysłane: 28 stycznia 2019 17:02:45 przy kursie: 12,30 zł
II faza badań klinicznych kardioznaczika już się skończyła, teraz czekamy na raport z badań i umowę partnerską, która zapowiadali podpisać po II fazie właśnie. Za umowę partnerska podobnego produktu Lantheus dostał 5mln dolarów, 60mln dolarów kamieni milowych i dwucyfrowe tantiemy ze sprzedaży. Tak więc potencjał jest duży. W tym roku zaczęli sprzedaż systemów Da Vinci, które okazały się sukcesem, chodza słuchy, że operacje tym sprzętem mają być refundowane, wtedy możemy się spodziewać dużych zysków z tego. Sprzedaż radioznaczników tez się rozrasta, podpisują umowy licencyjne na produkcje nowych radioznaczików. Spółka z potencjałem ale po prostu sponiewierana przez Trigona.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 29 stycznia 2019 12:37:16 przy kursie: 12,75 zł
Na moje oko, notowania musiałyby się zamknąć powyżej 14.20 PLN jakiegoś dnia, aby przełamać formację spadkową. Czy tak się stanie? Zobaczymy.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 1 lutego 2019 12:00:27 przy kursie: 12,20 zł
Niestey wygląda na to, że byki nie mają wystarczającej siły aby wybić się z fali spadkowej. Jeśli nie uderzy ponad 14.20 na dniach to możemy zobaczyć powolne osuwanie się w kierunku 10

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 943
Wysłane: 18 lutego 2019 10:40:08 przy kursie: 13,90 zł
SYNEKTIK - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej sygnalizowałem, że zamknięcie tygodniowej świecy powyżej poziomu 9,50 zł można będzie odczytywać jako początek korekty wzrostowej. Podstawą odreagowania miał być słabnący impet przeceny.
Sygnał padł w pierwszym tygodniu stycznia i od tamtej pory kurs zyskał przeszło 40%. Notowania dotarły jednak do strefy oporu, która może wymusić odejście na niższe poziomy cenowe. Aktywność podaży widać chociażby po górnych cieniach świec. Uwzględniając wytracanie impetu zwyżki, sygnalizowane przez RSI, przepis na korektę wzrostów mamy jak w banku.
Kluczem do rozbudowy wzrostów w dłuższym terminie jest pokonanie oporu na poziomie 14,50 zł.
Najbliższe wsparcie znajduje się w strefie luki hossy, zaznaczonej na wykresie zielonym cieniem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 18 lutego 2019 12:40:46 przy kursie: 13,90 zł
mdd napisał(a):
Niestey wygląda na to, że byki nie mają wystarczającej siły aby wybić się z fali spadkowej. Jeśli nie uderzy ponad 14.20 na dniach to możemy zobaczyć powolne osuwanie się w kierunku 10


No i ciekawostka, SMA20 przebił na dniach 100 dniową średnią kroczącą. Wg mnie jeden z najsilniejszych byczych sygnałów technicznych.
Co jeszcze ciekawsze, kurs dziś jest także powyżej średniej 200 dniowej, ale dla potwierdzenia takiego sygnału musimy jeszcze trochę poczekać (kilka dni utrzymanie kursu powyżej 12.50).


ElaS
ElaS PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-03-02
Wpisów: 117
Wysłane: 18 lutego 2019 16:37:52 przy kursie: 13,90 zł
Kluczem do rozbudowy wzrostów w dłuższym terminie jest pokonanie oporu na poziomie 14,50 zł.

no i czekamy na walne

Frog
6
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 486
Wysłane: 19 lutego 2019 19:52:03 przy kursie: 13,35 zł
Luka ściąga kurs jak magnes :)
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 21 lutego 2019 13:20:33 przy kursie: 14,60 zł
Poziom poprzedniego szczytu przebity, formacja spadkowa została zdruzgotana. Czy to wystarczy do zmiany trendu na wzrostowy?

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 943
Wysłane: 21 lutego 2019 13:27:15 przy kursie: 14,60 zł

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 21 lutego 2019 13:44:34 przy kursie: 14,60 zł
Wg mnie ta czerwona jest równie istotna:


kliknij, aby powiększyć


Ale jeszcze mocniejsze jest przebicie 100 dniowej średniej kroczącej przez 20 dniową średnią kroczącą.
Wg mnie, zwiastuje zakończenie trendu spadkowego zapoczątkowanego w maju 2018, gdy ta średnia krocząca została poprzednio przebita (tylko, że w dół)


kliknij, aby powiększyć

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,766 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło