pixelg
FARM51 - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

FARM51 [F51]

AKTUALNY KURS: 23,15 zł (-1,91%) 22-09-2020 17:00
007
007 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 252
Wysłane: 15 listopada 2018 20:35:44 przy kursie: 27,20 zł
Gwoli ścisłości nawet z uwzględnieniem opłaty za silnik, która będzie pewnie kosztem a nie zmniejszeniem przychodu, wychodzi mi powyżej 11 mln (18,67*0,7*0,95*0,9=11,17). To pod warunkiem, że tak jak piszesz raport Steam uwzględnia VAT co wydaje się być dosyć dziwne.

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
17
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 200
Wysłane: 15 listopada 2018 21:39:20 przy kursie: 27,20 zł
Jeszcze w zeszłym roku Playway podawał sprzedaż ilościową swoich gier i przychody brutto w dolarach ( według ceny sprzedaży).

Vox
34
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 126
Wysłane: 15 listopada 2018 23:40:25 przy kursie: 27,20 zł
Cytat:
– 13 listopada 2018 roku wyniosły ponad 4,88 mln USD, tj. ponad 18,67 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 200.000 egzemplarzy).


Oznacza to 150 tys (351-200) zwrotów... sporo. steamspy pokazuje 351 tys
Edytowany: 15 listopada 2018 23:41


aircanada15
aircanada15 PREMIUM
17
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 200
Wysłane: 16 listopada 2018 00:16:06 przy kursie: 27,20 zł
To nic nie oznacza szczerze mówiąc, bo steamspy bazuje teraz głównie na komentarzach i w wielu sytuacjach jest nieprzydatny.
Zgadzam się jednak, że zwrotów było na pewno bardzo dużo.
Edytowany: 16 listopada 2018 00:17

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 16 listopada 2018 12:13:06 przy kursie: 23,80 zł
Krew się leje od kilku dni.
Technika nic nie trzyma, no może chwilę na 36zl, 26zl poszło w drobny mak.
Generalnie ta gra wydaję się dobra, sprzedaż pokryła koszty tylko zarobek raczej mierny.
Może jak będzie już "gotowa" to podciągną banerami bo hajs na reklamę już będzie.

Kanner
0
Dołączył: 2018-11-30
Wpisów: 4
Wysłane: 3 grudnia 2018 00:32:45 przy kursie: 25,50 zł
Walka na froncie płynności – omówienie sprawozdania The Farm 51 Group po III kw. 2018 r.

The Farm51 została założona w 2005 roku przez trójkę współzałożycieli, którzy nadal stanowią zarząd Spółki oraz posiadają po ok. 5-6% udziałów każdy. W 2012 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Przez ostatnie trzynaście lat The Farm51 wydała wiele różnych tytułów na większość popularnych platform cyfrowej rozrywki. W 2016 roku spółka zadebiutowała na rynku wirtualnej rzeczywistości, wydając aplikację Chernobyl VR Project na platformie Oculus Rift, a następnie na innych platformach VR. W 2017 roku spółka wydała grę Get Even wydaną przez Bandai Namco na platformy PlayStation 4, Xbox One oraz PC. W październiku 2018 roku miała miejsce premiera najnowszego tytułu tj. World War 3 na PC w wersji wczesnego dostępu (early access). Farm51 w swojej działalności realizuje także projekty w ramach dofinansowania programu sektorowego GameINN, z których rezultaty znajdują zastosowanie w tworzonych przez The Farm 51 grach oraz aplikacjach VR.

Zasady rachunkowości
The Farm 51 Group przygotowuje jednostkowe sprawozdanie finansowe (mimo „Group” w swojej nazwie) w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

Spółka ze względu na specyfikę działalności ponosi wysokie nakłady kapitałowe w trakcie przygotowywania swoich produkcji. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką rachunkowości, do czasu zakończenia prac nad danym produktem ponoszone koszty prac rozwojowych rozpoznawane są na bilansie jako półprodukty i produkty w toku w kategorii zapasy. Tak skapitalizowane koszty prac rozwojowych przenoszone są do wartości niematerialnych i prawnych w momencie zakończenia prac oraz jeśli występuje uzasadnione podejrzenie, że zostaną pokryte przyszłymi przychodami ze sprzedaży danego produktu. Według informacji ze sprawozdania spółka stosuje maksymalny, 5 letni okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dopuszczony przez Ustawę o rachunkowości. Biorąc pod uwagę specyfikę branży produkcji gier i tempo ich starzenia, 5 lat amortyzacji nakładów poniesionych na produkcję może wydawać się długim okresem. Dla porównania, największa polska spółka z branży, CD Projekt Red, podobnie jak The Farm 51 rozdziela koszty prac rozwojowych na niezakończone i zakończone oraz amortyzuje tylko te ostatnie. CDP natomiast wykorzystuje naturalną metodę amortyzacji opartą na szacunkach dotyczących przyszłej sprzedaży, co wydaje się podejściem bardziej ostrożnym, aczkolwiek zależnym od poprawności tych szacunków. Inna polska spółka z branży, 11 bit studios, amortyzuje koszty zakończonych prac rozwojowych przez 3 lata. W tym kontekście, podejście The Farm 51 wydaje się dość liberalne, co może skutkować zbytnim rozłożeniem kosztów produkcji gier w czasie.

Rachunek zysków i strat spółki jest przygotowywany w układzie rodzajowym, co wiąże się z prezentacją pozycji „zmiana stanu produktów” w części przychodowej. Pozycja ta wykazuje wartość dodatnią, jeśli w danym okresie sprawozdawczym wartość zapasów wzrosła oraz teoretycznie wartość ujemną w sytuacji odwrotnej. Z uwagi na klasyfikowanie kosztów niezakończonych prac rozwojowych jako półprodukty i produkty w toku w zapasach, zmiana stanu produktów stanowi większość przychodów spółki w fazie przygotowywania nowej produkcji. Warto o tym pamiętać analizując przychody i w kontekście rzeczywistej sprzedaży do klientów patrzeć na pozycję „przychody netto ze sprzedaży produktów”.

Przychody i koszty rozpoznawane są zgodnie z zasadą memoriałową tj. w okresach, których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla porównania, CD Projekt Red prezentuje rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, w którym kwestia powiększania bieżących przychodów przez produkcję „do magazynu” nie występuje – koszty prac rozwojowych są kapitalizowane od razu na bilansie i nie przechodzą przez rachunek wyników.

Raport roczny za rok 2017 jest dość ubogi w informacje i nie zawiera szczegółowych danych na temat struktury przychodów lub kosztów według realizowanych projektów. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało zbadane przez lokalnego biegłego rewidenta z województwa śląskiego, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Dodatkowo, spółka publikuje raporty kwartalne, aczkolwiek ich wartość informacyjna ogranicza się jedynie do skróconego bilansu i rachunku zysków i strat oraz komentarza zarządu na temat bieżącej sytuacji biznesowej.

Rachunek zysków i strat
Historyczne, kwartalne rachunki zysków i strat The Farm 51 nie napawają optymizmem. W okresie od 1Q16 do 3Q18, spółka ani razu nie wygenerowała zysku netto (średnio 1,2 mln zł straty na kwartał), a dodatni wynik EBITDA pojawił się jedynie w 4Q17 w wysokości 344 tys. zł (średnio -724 tys. zł na kwartał). Dodatkowo, począwszy od 2Q17 udział przychodów netto ze sprzedaży produktów w całości przychodów jest znacząco mniejszy niż udział zmiany stanu produktów wynikający z trwających prac nad nowymi projektami. Wynika to z faktu, iż w spółce prowadzone są obecnie intensywne prace nad nowymi projektami, głównie grą World War 3 oraz gry w świecie Czarnobyla. Spółka w ten sposób znacząco powiększa sumę swoich przychodów w fazie produkcyjnej o wartość ponoszonych kosztów na prace rozwojowe.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo, jako że przeniesienie skapitalizowanych kosztów już zakończonych prac rozwojowych z zapasów do wartości niematerialnych i prawnych nie powoduje rozpoznania ujemnej zmiany stanu produktów (która pomniejszałaby przychody), spółka w momencie rzeczywistej sprzedaży swoich tytułów do klientów rozpozna te przychody ponownie, ale tym razem w cenie rzeczywistej sprzedaży, a nie kosztów wytworzenia. Towarzyszyć temu będzie koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozłożony na 5 lat. Zabieg ten nie ma wpływu na wynik netto oraz jest poprawny księgowo. Może natomiast sugerować, że skala działalności, patrząc po przychodach na przestrzeni kilku lat, jest większa niż w rzeczywistości. Od 3Q17 spółka notuje także przychody z dotacji z programu GameINN, zgodnie z którym The Farm 51 realizuje trzy projekty objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 17,1 mln zł. W trzech kwartałach 2018 roku przychody z dotacji wyniosły 1,4 mln zł.

Niestety spółka nie upublicznia szczegółowych rozbić przychodów według projektów. Ze sprawozdania finansowego za 2017 rok wynika jedynie, że 87% przychodów ze sprzedaży jest generowane za granicą. Rozbicie kosztów natomiast ogranicza się do podziału na koszty rodzajowe. Najbardziej znaczącym kosztem są koszty wynagrodzeń, które w okresie 3 kwartałów 2018 roku stanowiły 55 proc. wszystkich kosztów operacyjnych spółki (4,9 mln zł). Następnie są usługi obce (16 proc. lub 1,4 mln zł) oraz amortyzacja (13 proc. lub 1,1 mln zł).

Bilans
Na 30 września 2018 roku suma bilansowa The Farm 51 wynosiła 15,1 mln zł. W stosunku do poprzednich okresów widoczne jest znaczące zwiększanie się wartości pozycji zapasów do blisko 10 mln zł na koniec września 2018 w związku z postępującymi pracami nad grą World War 3 oraz pozostałymi projektami realizowanymi przez The Farm 51. Widoczne jest też stałe zmniejszenie się pozycji wartości niematerialne i prawe do 387 tys. zł, w związku z naliczaniem umorzenia projektów, nad którymi prace zostały już zakończone, czyli kosztów pisania wydanych w latach poprzednich gier.


kliknij, aby powiększyć


Spółka posiadała zasoby gotówki w wysokości 3,3 mln zł na 30 września 2018 roku. Zestawienie ich z wartością zobowiązań krótkoterminowych na tę datę w wysokości 811 tys. zł daje wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 4,1 co jest teoretycznie bardzo dobrym wynikiem. Warto jednak mieć na uwadze, że w pierwszym kwartale 2017 roku spółka wyemitowała 2-letnie obligacje serii J o wartości ponad 4,2 mln zł, które powinny być spłacone w lutym 2019 roku. Spółka nie poinformowała o zmianie terminu płatności tych obligacji, ale równocześnie nie zostały one zaprezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych. Z obecnie dostępnych informacji nie jest jasne czy termin płatności tych obligacji został zmieniony. Jeśli tak się nie stało, to ich spłata w lutym 2019 roku może być dla spółki wyzwaniem, jeśli nie zacznie ona generować dodatnich przepływów operacyjnych lub nie pozyska dodatkowego źródła finansowania. Dodatkowo, w kwietniu 2018 roku wyemitowane zostały obligacji serii K o wartości 0,9 mln zł. Suma zobowiązań długoterminowych zaprezentowanych przez The Farm 51 na 30 września wynosiła 5,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Należy pamiętać, że w samym III kwartale 2018 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły -6,2 mln zł także apetyt spółki na gotówkę jest znaczący. Posiadane na 30 września środki pieniężne pochodzą jednak głównie z emisji akcji przeprowadzonej w czerwcu 2018 roku, w wyniku której spółka pozyskała 4,3 mln zł.

Bieżąca działalność
19 października 2018 roku miała miejsce premiera wstępnej wersji (early access) gry World War 3 tworzonej od dłuższego czasu przez spółkę. Wartość kosztów prac rozwojowych w toku dotyczących tej produkcji na 31 grudnia 2017 wynosiła 4,9 mln zł. Na 30 września spółka nie podała takiej informacji szczegółowej, ale z raportów bieżących można wywnioskować, że wartość ta wynosiła ok. 8 mln zł. W raporcie ESPI 32/2018 z 23 października 2018 spółka podała, że wstępne przychody brutto ze sprzedaży gry WW3 na platformie Steam osiągnięte w dniach 19-21 października 2018 roku wyniosły ponad 2,5 mln USD, tj. ponad 9,4 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 100.000 egzemplarzy). W raporcie ESPI 38/2018 z 15 listopada 2018 natomiast podana została informacja, że wstępne przychody brutto ze sprzedaży gry WW3 osiągnięte w dniach 19 października – 13 listopada 2018 roku wyniosły ponad 4,9 mln USD, tj. ponad 18,7 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 200.000 egzemplarzy). Sugerowałoby to, że gra zwróciła się w jeden weekend sprzedaży, a później już generowała czysty zysk. Niestety rzeczywistość nie jest najprawdopodobniej tak różowa.

Spółka nie podała informacji w jaki sposób wyliczane są przychody brutto, co oznacza, że zawiera się w nich wynagrodzenie dla platformy Steam i potencjalne inne opłaty, które według różnych źródeł mogą łącznie stanowić ok. 30-50 proc. sumy przychodów brutto.

Dodatkowo, przy analizie komunikatów spółki, warto też pamiętać o polityce zwrotów platformy Steam – każdą grę można zwrócić w ciągu 2 tygodni od zakupu, jeśli nie grało się w nią dłużej niż 2 godziny. W przypadku gier w early access jak World War 3, odsetek zwrotów na pewno był istotny, ale takie informacje również nie zostały upublicznione.

Warto także pamiętać, że World War 3 jest grą wyłącznie online, która ma stanowić konkurencję dla na przykład Battlefield 4 z 2013 roku czy właśnie wydanego Battlefield 5. Spółka rozpoczęła już sprzedaż gry, mimo, że ta nie jest jeszcze skończona argumentując, że będzie w stanie na bieżąco dostosowywać się do zastrzeżeń i komentarzy fanów rozwijając produkcję w kierunku wskazanym przez społeczność. Pomysł brzmi dobrze, ale wszystko zależeć będzie od tego jak w rzeczywistości The Farm 51 poradzi sobie z zastrzeżeniami graczy z platformy Steam. A ci mogą wybierać wśród szerokiego spektrum gier z całego świata, łącznie z tytułami wydawanymi przez największych producentów i mają wysokie wymagania. W przypadku gier multiplayer, żeby gra utrzymała się na rynku, musi w nią stale grać konkretna liczba osób. Jeśli ich liczba spadnie poniżej „masy krytycznej” to obecnie grający się zniechęcą z uwagi na niską liczbę graczy na serwerach i małą skalę aktywności społeczności danej gry w sieci. Nowi gracze z kolei nie będą zainteresowani zaangażowaniem się w grę, która jest mało popularna i o której można się spodziewać, że wkrótce przestanie być wspierana ze względu na cięcie kosztów przez producenta. Z drugiej strony, zbyt duży ruch na serwerach może być przyczyną usterek technicznych i problemów z nawiązaniem połączenia, które miały miejsce zaraz po udostępnieniu World War 3 graczom.

Statystki podawane przez portal steamcharts.com pokazują stały spadek zainteresowania World War 3 od czasu jej udostępnienia na platformie Steam 19 października 2018 roku. Maksymalnie w jednym momencie grało w nią ponad 11 tys. graczy 21 października. Obecnie wartość ta waha się między 1,1 tys. a 1,4 tys.

Można powiedzieć, że The Farm 51 wybrała bardzo ambitną strategię i dużo zaryzykowała. Firma ustawiła sobie wysoko poprzeczkę tworząc grę wyłącznie multiplayer i dodatkowo udostępniając ją graczom już w trakcie produkcji. Zarząd spółki twierdzi, że zrobiła to, żeby lepiej dostosować się do potrzeb graczy i wprowadzać zgłaszane przez nich zmiany od razu do gry przed upublicznieniem jej finalnej wersji. Być może to prawda, ale prawdą jest też fakt, że sytuacja płynnościowa The Farm 51 została w tym roku uratowana przez emisję akcji, a ze względu na znaczące zapotrzebowanie na gotówkę spółka stara się ją pozyskać także w każdy inny sposób. Udostępnienie gry w trybie early access i pobieranie opłat przed zakończeniem produkcji jest jednym z możliwych sposobów na pozyskanie finansowania, aczkolwiek ryzykownym. Skala poniesionych już kosztów na realizację World War 3 jest znacząca i teraz wszystko zależy od tego w jaki sposób spółka poradzi sobie z bieżącym udoskonalaniem gry i dostosowywaniem jej do wymagań graczy. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że w obecnej wersji gra nie posiada systemu mikropłatności co oznacza, że przychody z jej sprzedaży spółka osiągnie tylko raz, a koszty utrzymania serwerów mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Więcej na pewno wyjaśni się przy okazji publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku, ale no to pewnie przyjdzie nam poczekać do połowy lutego 2019.


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:12

bart6891
0
Dołączył: 2013-05-22
Wpisów: 11
Wysłane: 21 grudnia 2018 11:09:39 przy kursie: 20,95 zł
Witam

Spółka nie przydzieliła akcji nowej emisji, zarejestrowanych przez sąd w Gliwicach 26 października 2018, akcjonariuszom, którzy opłacili swoje udziały. Minęły już prawie 2 miesiące a my nadal czekamy na zdeponowanie ich na rachunkach. Miał ktoś podobne przejścia dot. emisji? W którym momencie jest to na tyle podejrzane, aby rozpocząć kroki prawne ( ewentualnie, która instytucja może być pomocna w tej sprawie)? Liczę na jakieś merytoryczne sugestie. pozdrawiam

Ramalian
0
Dołączył: 2019-01-14
Wpisów: 1
Wysłane: 14 stycznia 2019 23:39:20 przy kursie: 19,90 zł
Rozdział II
Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu
§ 3
1. Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”, mogą być instrumenty finansowe, o ile:
(...)
1a. Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w przypadku gdy:
1) różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, lub
2) różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 50% tego kursu, a w przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez okres krótszy niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu - akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały/decyzji o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.
Edytowany: 14 stycznia 2019 23:40

bart6891
0
Dołączył: 2013-05-22
Wpisów: 11
Wysłane: 15 stycznia 2019 11:20:43 przy kursie: 21,25 zł
punkty 1b i 1c, regulaminu giełdy Newconnect brzmią następująco:

1b. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji,
w przypadku gdy w stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo
poboru.
1c. Organizator Alternatywnego Systemu
może nie stosować ograniczenia, o którym mowa
w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników.


Czy spółka nie powinna informować o ewentualnych blokadach lub obsuwach? widać, że regulamin pozwala na dużą uznaniowość urzędniczą.angry3

_olo_
0
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 450
Wysłane: 15 stycznia 2019 19:03:15 przy kursie: 21,25 zł
Pragnę sprostować, że Giełda Papierów Wartościowych to spółka dokładnie akcyjna a zatem nie pracują tam urzędnicy. To dla tych, którzy chcieliby skarżyć się na GPW w sprawie ich zaniedbań do organów ścigania powołując na art. 231 KK dotyczący funkcjonariuszy publicznych .
Edytowany: 15 stycznia 2019 19:04


Janus Corvinus
0
Dołączył: 2011-01-18
Wpisów: 171
Wysłane: 23 stycznia 2019 20:20:56 przy kursie: 21,80 zł
Cytat:
Co ciekawe, według doniesień z Reddita, koncern z Redmond negocjuje przejęcie kilku studiów, w tym polskiego The Farm 51, duńskiego IO Interactive i japońskiego Platinum Games. Tych kwestii hmqgg jednak nie poruszył.

www.eurogamer.pl/articles/2019...

Problemem Farm51 zawsze były mocno ograniczone środki finansowe. Po przejęciu przez MS kasy by im pewnie nie zabrakło i mogliby zrobić naprawdę wypasioną graficznie grę.

c15d
0
Dołączył: 2013-07-17
Wpisów: 155
Wysłane: 23 stycznia 2019 21:59:58 przy kursie: 21,80 zł
Prędzej chyba CDP, to by tłumaczyło dzisiejszy wzrost....

Percances
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane: 24 stycznia 2019 01:43:40 przy kursie: 21,80 zł
Janus Corvinus napisał(a):
Cytat:
Co ciekawe, według doniesień z Reddita, koncern z Redmond negocjuje przejęcie kilku studiów, w tym polskiego The Farm 51, duńskiego IO Interactive i japońskiego Platinum Games. Tych kwestii hmqgg jednak nie poruszył.

www.eurogamer.pl/articles/2019...

Problemem Farm51 zawsze były mocno ograniczone środki finansowe. Po przejęciu przez MS kasy by im pewnie nie zabrakło i mogliby zrobić naprawdę wypasioną graficznie grę.
a to nie jest tak,że najpierw trzeba umieć to zrobić? Pieniądze niewiele tu zmienią.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 19 lutego 2019 16:00:10 przy kursie: 20,20 zł
Si Vis Pacem Para Bellum – omówienie sprawozdania i sytuacji fundamentalnej The Farm 51 Group po IV kw. 2018 r.

Wydaje się, że raport za IV kwartał był dla inwestorów rozczarowaniem. Na sesji po publikacji sprawozdania kurs spółki spadł o ponad 10 proc. Moim zdaniem większych zaskoczeń w nim nie ma, choć być może mniej świadomi odbiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z księgowych arkanów.

To, że World War 3 okupował czołowe miejsca w rankingu Steam global top sellers przez pierwszych parę dni jest wiadome wszystkim. Podobnie jak fakt, że gra była niedopracowana i wywoływała dużą frustrację u nabywców, co skończyło się słabymi recenzjami. Sama spółka po 3 dniach sprzedaży poinformowała, że wstępne przychody brutto wyniosły ponad 9,35 mln zł, a liczba sprzedanych kopii wyniosła ponad 100 tys. szt. Po kolejnych 3 tygodniach zarząd spółki opublikował komunikat w którym czytamy, że sprzedało się ponad 200 tys. szt. gry, a przychody brutto wyniosły prawie 19 mln zł.

Liczby mogły na niektórych osobach robić wrażenie, ale istotnym jest sformułowanie – sprzedaż brutto. Jak się można było domyślać (czemu dałem wyraz na forum) jest to całkowita kwota zapłacona przez użytkowników. A przecież trzeba od niej odliczyć jeszcze podatek VAT i prowizję Steam. Po uwzględnieniu VAT na poziomie 15 proc. i 30 proc. opłaty na rzecz cyfrowego dystrybutora otrzymamy 11,2 mln zł przychodu. Ostatecznie spółka zaraportowała 12,3 mln zł przychodów ze sprzedaży:


kliknij, aby powiększyć


Proszę zwrócić uwagę, że podobne przychody w kwartale premierowym ważnej gry miało… 11bit studios po This War of mine – 14,1 mln zł. Porównanie niby wygląda bardzo dobrze, ale szkopuł tkwi w kosztach i perspektywach. The Farm 51 podobnie jak w 2014 r. 11bit stosuje rachunek wyników w układzie rodzajowym, raportuje według UOR i kapitalizuje nakłady na gry na zapasach. To oznacza, że przeciwnie do większości konkurentów z dużego parkietu Farm rozlicza koszty z zerową marżą, aż do ich całkowitego pokrycia. Podczas produkcji gry koszty wykazywane w RZIS odnoszące się do produkcji zwiększają przychody (żeby produkcja nie wpływała na wynik i zasadę współmierności) i zapasy, natomiast w momencie rozpoczęcia sprzedaży zmniejszają przychód (przez pozycję zmiana stanu produktów), aż do całkowitego pokrycia kosztów produkcji i wyzerowania zapasu związanego z grą. This War of Mine było grą stosunkowo tanią (koszty produkcji dla PC to ok. 1 mln zł), natomiast World War 3 jest grą znacznie droższą – spółka podała w komunikacie, że łączny budżet wyniósł 8 mln zł. Zmiana stanu produktów wyniosła 6,16 mln zł, a to oznacza tyle, że budżet gry wyniósł co najmniej właśnie taką kwotę. Prędzej było to ok. 6,5 mln zł – w poprzednich kwartałach spółka zwiększała zapasy o ok. 0,9 mln zł, czyli miesięcznie o 300 tys. zł.


kliknij, aby powiększyć


W związku z wysokim kosztem produkcji zyski kwartału premiery są niestety niskie. Zysk na sprzedaży wyniósł niecałe 3 mln zł, natomiast w 11bit, które miało premierę 3 tygodnie później 13 mln zł. To sprawia, że w ciągu całego roku na poziomie zysku ze sprzedaży była strata 2,4 mln zł. Na poziomie operacyjnym mamy w zasadzie breakeven (zysk 174 tys. zł), ale wynika to tylko i wyłącznie z rozliczenia dotacji (ta sfinansowała prawdopodobnie część kosztów produkcji). Wyjście na zero w ujęciu rocznym wygląda słabo, ale można byłoby mieć nadzieję, że spółka pokaże w kolejnym roku zyski, bo przychody już nie będą obciążane kosztami produkcji jak to miało miejsce w raportowanym kwartale.

Jak wspomniałem wcześniej, gry różnią się także perspektywą, a dodatkowo konkurencją. WW3 została wydana w trybie wczesnego dostępu, co oczywiście oznacza, że może być niedopracowana. Problem w tym, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, poprawkami i jej rozwijaniem sprzedaż nie do końca chce rosnąć. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu pierwszych 3 dni sprzedało się 100 tys. szt. W trakcie kolejnych 3 tygodni następne 100 tys. szt. Ale od 14 listopada do końca grudnia już tylko niskie kilkadziesiąt tysięcy. Tej liczby w raporcie nie znajdziemy, ale można ją szacować. Jeśli cena na głównych rynkach wyniosła 28 USD, kurs dolara wynosił ok. 3,8, to po założeniu 15 proc. podatku VAT, 20 proc. dyskonta na efektywną cenę sprzedaży (w grudniu była promocja, a gra na rynkach wschodnich jest tańsza nawet o 50 proc.) i 30 proc. prowizji Steam dostaniemy efektywną kwotę 50,6 zł z każdego egzemplarza. Po podzieleniu przychodów daje to 243 tys. sprzedanych kopii w IV kw., więc w ciągu 6 tygodni zostaje ok. 40 tys. I to mogłoby być rozczarowaniem, gdyby nie fakt dynamicznego spadku liczby graczy, który cały czas jest obserwowany na steamdb.

Pomimo wychodzących patchy stale spada liczba graczy. W ciągu ostatnich 7 dni jednocześnie grało maksymalnie 343 graczy w porównaniu do ponad 11 tys. w dniach tuż po premierze:


kliknij, aby powiększyć


W przypadku This War of Mine peaki graczy w okresie oddalonym od sprzedaży o ok. 4 miesiące miały wysokość 2-3 tys. czyli o rząd wielkości większe niż dla WW3.

Co więcej, World War 3 nie jest grą ukończoną i spółka w zasadzie musi ponosić cały czas koszty rozwojowe. To oznacza, że prawdopodobnie będzie je wykazywać w rachunku wyników od razu w momencie ponoszenia, a przynajmniej koszty patchy będą zmniejszać sprzedaż w momencie ich oddawania graczom. Przychód z kopii TWOM po premierze był czystym zyskiem 11bit, natomiast w przypadku WW3 będzie obciążony kosztami rozwoju.

No, ale na WW3 portfel produkcyjny się nie kończy. Jak Państwo pewnie zwrócili uwagę na jeden z powyższych wykresów, skapitalizowane na zapasie koszty kolejnych gier to kwota ok. 3,5 mln zł. Możliwe także, że część z tych kosztów to wydatki na porty gier dla gracza konsolowego (w raporcie spółka informuje, że prowadzi rozmowy w tym zakresie) lub projekty zlecone.

Choć spółka zamierza w 1 kw. br. rozpocząć kampanię marketingową Charnobylite to do premiery jest raczej jeszcze daleko. Gra na razie jest na etapie pre-produkcji. W ciągu najbliższych miesięcy spółka zamierza dopiero określić plan produkcji i budżet projektu... Nie może to raczej dziwić, skoro do premiery WW3 Farm 51 borykał się z brakami gotówki – to musiało mieć swoje konsekwencje. WW3 był niedopracowany, wyszedł w wersji w jakiej wyjść nie powinien, natomiast pozostałe projekty musiały czekać na zasoby ludzkie i gotówkę. W wyniku zastrzyku gotówki jaki spółce dał ostatni shooter można przyspieszyć prace nad kolejnym projektem przyspieszą, ale premiera w tym roku dla mnie byłaby zaskoczeniem.

F51 przestał też wprowadzać inwestorów w błąd. Spółka w końcu (na dwa miesiące przed spłatą!!!) zaprezentowała obligacje serii J jako zobowiązania krótkoterminowe, zamiast długoterminowe – robiła to z konsekwencją przez 3 kwartały!. Niestety sprawozdania na NC nie są przeglądane przez biegłych więc można w nich napisać, ze ma się 100 mln gotówki i 1 mld zł zysku, w zasadzie bez konsekwencji (jedyną będzie korekta gotówki o 100 mln zł i miliardowa strata w raporcie rocznym zamiast wysokich zysków w IV kw. ;) ).

World War 3 z pewnością był dla spółki projektem przełomowym, ale czy na tyle aby kolejne projekty wychodziły już jako wydawane normalnie, dopracowane i przetestowane gry to pewności mieć nie można. W końcu z 12,7 mln zł na koniec roku po spłacie obligacji zostało tylko ok. 8. Na produkcję powinno starczyć, ale na pokrywanie bieżących kosztów już wcale nie musi, choć z drugiej strony WW3 powinno cały czas zasilać kasę spółki. Na razie jednak największy sukces to odzyskanie odpowiedniej płynności.O ile w WW3 udało się projekt sformatować tak, aby nie potrzebował on dobrego dyrektora artystycznego/game designera, to na długą metę tak się niestety nie da.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:08

krewa
krewa PREMIUM
79
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 919
Wysłane: 20 lutego 2019 13:20:55 przy kursie: 20,50 zł
THE FARM 51 - analiza techniczna na życzenie


Po ubiegłorocznym entuzjazmie kupujących nie pozostało i śladu. Podaż zniosła prawie 70% zwyżki wypracowanej w 2018 roku i nie wygląda na to, by był to kres jej możliwości.
W chwili obecnej kurs akcji spółki nie ma określonego trendu, ale perspektywy na przyszłość nie są specjalnie wesołe. Kurs akcji przełamał linię trendu wzrostowego a następnie miał miejsce tak zwany pożegnalny pocałunek (czerwona strzałka). Dodatkowo notowania znajdują się poniżej długoterminowej średniej a układ MA50 i MA200 jest niekorzystny. Ewentualne odejście MA50 w dół zwiastować będzie dłuższą deprecjację waloru.
W ostatnich tygodniach wskaźnik AD zasygnalizował kolejną falę ucieczki kapitału z waloru, co również nie jest dobrym prognostykiem. Jeżeli kupującym nie uda się utrzymać notowań powyżej wsparcia niebieskiej strefy, to kolejny przystanek może być w okolicy 8,80 zł.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 21 marca 2019 00:42:58 przy kursie: 17,50 zł
anty_teresa napisał(a):
Liczby mogły na niektórych osobach robić wrażenie, ale istotnym jest sformułowanie – sprzedaż brutto. Jak się można było domyślać (czemu dałem wyraz na forum) jest to całkowita kwota zapłacona przez użytkowników. A przecież trzeba od niej odliczyć jeszcze podatek VAT i prowizję Steam. Po uwzględnieniu VAT na poziomie 15 proc. i 30 proc. opłaty na rzecz cyfrowego dystrybutora otrzymamy 11,2 mln zł przychodu. Ostatecznie spółka zaraportowała 12,3 mln zł przychodów ze sprzedaży:


Zarząd The Farm 51 Group napisał(a):
Zarząd Emitenta wskazuje, że ostateczna wartość przychodów, jaką osiągnął Emitent ze sprzedaży gry WW3 (przychody netto ze sprzedaży) w IV kwartale 2018 roku wyniosła 12.126.123,69 zł, na co składały się:
1.przychody netto ze sprzedaży gry WW3 na platformie Steam (przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 20.064.835,13 zł pomniejszone o podatek VAT, prowizję oraz zwroty w łącznej wysokości 9.799.708,11 zł) w wysokości 10.265.127,02 zł,
2.przychody netto ze sprzedaży gry WW3 na innych platformach w wysokości 1.860.996,67 zł.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

10 proc. zwrotów?

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 21 marca 2019 10:31:08 przy kursie: 16,50 zł
No gdzieś tak by było.
W tą grę gra nie więcej jak 200 osób, nie sądzę żeby na wersje finalną czekały tłumy. Raczej się chmurzy znów na tej spółce.

blu
3
Dołączył: 2018-05-13
Wpisów: 22
Wysłane: 21 marca 2019 14:03:46 przy kursie: 16,50 zł
anty_teresa napisał(a):
10 proc. zwrotów?

Walu-osp napisał(a):
No gdzieś tak by było.

Jak Wam to wyszło?

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 227
Wysłane: 21 marca 2019 14:24:53 przy kursie: 16,50 zł
Tutaj ewidentnie papier nie ma siły i czekamy na kolejnym wsparciu, które niestety jest niiiisko...

krewa
krewa PREMIUM
79
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 919
Wysłane: 21 marca 2019 14:45:08 przy kursie: 16,50 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,539 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,66% +27 732,30 zł 47 732,30 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d