pixelg
FARM51 - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

FARM51 [F51]

AKTUALNY KURS: 21,96 zł (+1,01%) 24-01-2020 17:00
007
007 PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 220
Wysłane: 15 listopada 2018 20:35:44 przy kursie: 27,20 zł
Gwoli ścisłości nawet z uwzględnieniem opłaty za silnik, która będzie pewnie kosztem a nie zmniejszeniem przychodu, wychodzi mi powyżej 11 mln (18,67*0,7*0,95*0,9=11,17). To pod warunkiem, że tak jak piszesz raport Steam uwzględnia VAT co wydaje się być dosyć dziwne.

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 924
Wysłane: 15 listopada 2018 21:39:20 przy kursie: 27,20 zł
Jeszcze w zeszłym roku Playway podawał sprzedaż ilościową swoich gier i przychody brutto w dolarach ( według ceny sprzedaży).

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 556
Wysłane: 15 listopada 2018 23:40:25 przy kursie: 27,20 zł
Cytat:
– 13 listopada 2018 roku wyniosły ponad 4,88 mln USD, tj. ponad 18,67 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 200.000 egzemplarzy).


Oznacza to 150 tys (351-200) zwrotów... sporo. steamspy pokazuje 351 tys
Edytowany: 15 listopada 2018 23:41


aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 924
Wysłane: 16 listopada 2018 00:16:06 przy kursie: 27,20 zł
To nic nie oznacza szczerze mówiąc, bo steamspy bazuje teraz głównie na komentarzach i w wielu sytuacjach jest nieprzydatny.
Zgadzam się jednak, że zwrotów było na pewno bardzo dużo.
Edytowany: 16 listopada 2018 00:17

Walu-osp
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 97
Wysłane: 16 listopada 2018 12:13:06 przy kursie: 23,80 zł
Krew się leje od kilku dni.
Technika nic nie trzyma, no może chwilę na 36zl, 26zl poszło w drobny mak.
Generalnie ta gra wydaję się dobra, sprzedaż pokryła koszty tylko zarobek raczej mierny.
Może jak będzie już "gotowa" to podciągną banerami bo hajs na reklamę już będzie.

Kanner
Dołączył: 2018-11-30
Wpisów: 4
Wysłane: 3 grudnia 2018 00:32:45 przy kursie: 25,50 zł
Walka na froncie płynności – omówienie sprawozdania The Farm 51 Group po III kw. 2018 r.

The Farm51 została założona w 2005 roku przez trójkę współzałożycieli, którzy nadal stanowią zarząd Spółki oraz posiadają po ok. 5-6% udziałów każdy. W 2012 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Przez ostatnie trzynaście lat The Farm51 wydała wiele różnych tytułów na większość popularnych platform cyfrowej rozrywki. W 2016 roku spółka zadebiutowała na rynku wirtualnej rzeczywistości, wydając aplikację Chernobyl VR Project na platformie Oculus Rift, a następnie na innych platformach VR. W 2017 roku spółka wydała grę Get Even wydaną przez Bandai Namco na platformy PlayStation 4, Xbox One oraz PC. W październiku 2018 roku miała miejsce premiera najnowszego tytułu tj. World War 3 na PC w wersji wczesnego dostępu (early access). Farm51 w swojej działalności realizuje także projekty w ramach dofinansowania programu sektorowego GameINN, z których rezultaty znajdują zastosowanie w tworzonych przez The Farm 51 grach oraz aplikacjach VR.

Zasady rachunkowości
The Farm 51 Group przygotowuje jednostkowe sprawozdanie finansowe (mimo „Group” w swojej nazwie) w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

Spółka ze względu na specyfikę działalności ponosi wysokie nakłady kapitałowe w trakcie przygotowywania swoich produkcji. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką rachunkowości, do czasu zakończenia prac nad danym produktem ponoszone koszty prac rozwojowych rozpoznawane są na bilansie jako półprodukty i produkty w toku w kategorii zapasy. Tak skapitalizowane koszty prac rozwojowych przenoszone są do wartości niematerialnych i prawnych w momencie zakończenia prac oraz jeśli występuje uzasadnione podejrzenie, że zostaną pokryte przyszłymi przychodami ze sprzedaży danego produktu. Według informacji ze sprawozdania spółka stosuje maksymalny, 5 letni okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dopuszczony przez Ustawę o rachunkowości. Biorąc pod uwagę specyfikę branży produkcji gier i tempo ich starzenia, 5 lat amortyzacji nakładów poniesionych na produkcję może wydawać się długim okresem. Dla porównania, największa polska spółka z branży, CD Projekt Red, podobnie jak The Farm 51 rozdziela koszty prac rozwojowych na niezakończone i zakończone oraz amortyzuje tylko te ostatnie. CDP natomiast wykorzystuje naturalną metodę amortyzacji opartą na szacunkach dotyczących przyszłej sprzedaży, co wydaje się podejściem bardziej ostrożnym, aczkolwiek zależnym od poprawności tych szacunków. Inna polska spółka z branży, 11 bit studios, amortyzuje koszty zakończonych prac rozwojowych przez 3 lata. W tym kontekście, podejście The Farm 51 wydaje się dość liberalne, co może skutkować zbytnim rozłożeniem kosztów produkcji gier w czasie.

Rachunek zysków i strat spółki jest przygotowywany w układzie rodzajowym, co wiąże się z prezentacją pozycji „zmiana stanu produktów” w części przychodowej. Pozycja ta wykazuje wartość dodatnią, jeśli w danym okresie sprawozdawczym wartość zapasów wzrosła oraz teoretycznie wartość ujemną w sytuacji odwrotnej. Z uwagi na klasyfikowanie kosztów niezakończonych prac rozwojowych jako półprodukty i produkty w toku w zapasach, zmiana stanu produktów stanowi większość przychodów spółki w fazie przygotowywania nowej produkcji. Warto o tym pamiętać analizując przychody i w kontekście rzeczywistej sprzedaży do klientów patrzeć na pozycję „przychody netto ze sprzedaży produktów”.

Przychody i koszty rozpoznawane są zgodnie z zasadą memoriałową tj. w okresach, których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla porównania, CD Projekt Red prezentuje rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, w którym kwestia powiększania bieżących przychodów przez produkcję „do magazynu” nie występuje – koszty prac rozwojowych są kapitalizowane od razu na bilansie i nie przechodzą przez rachunek wyników.

Raport roczny za rok 2017 jest dość ubogi w informacje i nie zawiera szczegółowych danych na temat struktury przychodów lub kosztów według realizowanych projektów. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało zbadane przez lokalnego biegłego rewidenta z województwa śląskiego, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Dodatkowo, spółka publikuje raporty kwartalne, aczkolwiek ich wartość informacyjna ogranicza się jedynie do skróconego bilansu i rachunku zysków i strat oraz komentarza zarządu na temat bieżącej sytuacji biznesowej.

Rachunek zysków i strat
Historyczne, kwartalne rachunki zysków i strat The Farm 51 nie napawają optymizmem. W okresie od 1Q16 do 3Q18, spółka ani razu nie wygenerowała zysku netto (średnio 1,2 mln zł straty na kwartał), a dodatni wynik EBITDA pojawił się jedynie w 4Q17 w wysokości 344 tys. zł (średnio -724 tys. zł na kwartał). Dodatkowo, począwszy od 2Q17 udział przychodów netto ze sprzedaży produktów w całości przychodów jest znacząco mniejszy niż udział zmiany stanu produktów wynikający z trwających prac nad nowymi projektami. Wynika to z faktu, iż w spółce prowadzone są obecnie intensywne prace nad nowymi projektami, głównie grą World War 3 oraz gry w świecie Czarnobyla. Spółka w ten sposób znacząco powiększa sumę swoich przychodów w fazie produkcyjnej o wartość ponoszonych kosztów na prace rozwojowe.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo, jako że przeniesienie skapitalizowanych kosztów już zakończonych prac rozwojowych z zapasów do wartości niematerialnych i prawnych nie powoduje rozpoznania ujemnej zmiany stanu produktów (która pomniejszałaby przychody), spółka w momencie rzeczywistej sprzedaży swoich tytułów do klientów rozpozna te przychody ponownie, ale tym razem w cenie rzeczywistej sprzedaży, a nie kosztów wytworzenia. Towarzyszyć temu będzie koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozłożony na 5 lat. Zabieg ten nie ma wpływu na wynik netto oraz jest poprawny księgowo. Może natomiast sugerować, że skala działalności, patrząc po przychodach na przestrzeni kilku lat, jest większa niż w rzeczywistości. Od 3Q17 spółka notuje także przychody z dotacji z programu GameINN, zgodnie z którym The Farm 51 realizuje trzy projekty objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 17,1 mln zł. W trzech kwartałach 2018 roku przychody z dotacji wyniosły 1,4 mln zł.

Niestety spółka nie upublicznia szczegółowych rozbić przychodów według projektów. Ze sprawozdania finansowego za 2017 rok wynika jedynie, że 87% przychodów ze sprzedaży jest generowane za granicą. Rozbicie kosztów natomiast ogranicza się do podziału na koszty rodzajowe. Najbardziej znaczącym kosztem są koszty wynagrodzeń, które w okresie 3 kwartałów 2018 roku stanowiły 55 proc. wszystkich kosztów operacyjnych spółki (4,9 mln zł). Następnie są usługi obce (16 proc. lub 1,4 mln zł) oraz amortyzacja (13 proc. lub 1,1 mln zł).

Bilans
Na 30 września 2018 roku suma bilansowa The Farm 51 wynosiła 15,1 mln zł. W stosunku do poprzednich okresów widoczne jest znaczące zwiększanie się wartości pozycji zapasów do blisko 10 mln zł na koniec września 2018 w związku z postępującymi pracami nad grą World War 3 oraz pozostałymi projektami realizowanymi przez The Farm 51. Widoczne jest też stałe zmniejszenie się pozycji wartości niematerialne i prawe do 387 tys. zł, w związku z naliczaniem umorzenia projektów, nad którymi prace zostały już zakończone, czyli kosztów pisania wydanych w latach poprzednich gier.


kliknij, aby powiększyć


Spółka posiadała zasoby gotówki w wysokości 3,3 mln zł na 30 września 2018 roku. Zestawienie ich z wartością zobowiązań krótkoterminowych na tę datę w wysokości 811 tys. zł daje wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 4,1 co jest teoretycznie bardzo dobrym wynikiem. Warto jednak mieć na uwadze, że w pierwszym kwartale 2017 roku spółka wyemitowała 2-letnie obligacje serii J o wartości ponad 4,2 mln zł, które powinny być spłacone w lutym 2019 roku. Spółka nie poinformowała o zmianie terminu płatności tych obligacji, ale równocześnie nie zostały one zaprezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych. Z obecnie dostępnych informacji nie jest jasne czy termin płatności tych obligacji został zmieniony. Jeśli tak się nie stało, to ich spłata w lutym 2019 roku może być dla spółki wyzwaniem, jeśli nie zacznie ona generować dodatnich przepływów operacyjnych lub nie pozyska dodatkowego źródła finansowania. Dodatkowo, w kwietniu 2018 roku wyemitowane zostały obligacji serii K o wartości 0,9 mln zł. Suma zobowiązań długoterminowych zaprezentowanych przez The Farm 51 na 30 września wynosiła 5,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Należy pamiętać, że w samym III kwartale 2018 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły -6,2 mln zł także apetyt spółki na gotówkę jest znaczący. Posiadane na 30 września środki pieniężne pochodzą jednak głównie z emisji akcji przeprowadzonej w czerwcu 2018 roku, w wyniku której spółka pozyskała 4,3 mln zł.

Bieżąca działalność
19 października 2018 roku miała miejsce premiera wstępnej wersji (early access) gry World War 3 tworzonej od dłuższego czasu przez spółkę. Wartość kosztów prac rozwojowych w toku dotyczących tej produkcji na 31 grudnia 2017 wynosiła 4,9 mln zł. Na 30 września spółka nie podała takiej informacji szczegółowej, ale z raportów bieżących można wywnioskować, że wartość ta wynosiła ok. 8 mln zł. W raporcie ESPI 32/2018 z 23 października 2018 spółka podała, że wstępne przychody brutto ze sprzedaży gry WW3 na platformie Steam osiągnięte w dniach 19-21 października 2018 roku wyniosły ponad 2,5 mln USD, tj. ponad 9,4 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 100.000 egzemplarzy). W raporcie ESPI 38/2018 z 15 listopada 2018 natomiast podana została informacja, że wstępne przychody brutto ze sprzedaży gry WW3 osiągnięte w dniach 19 października – 13 listopada 2018 roku wyniosły ponad 4,9 mln USD, tj. ponad 18,7 mln zł (liczba sprzedanych kopii gry to ponad 200.000 egzemplarzy). Sugerowałoby to, że gra zwróciła się w jeden weekend sprzedaży, a później już generowała czysty zysk. Niestety rzeczywistość nie jest najprawdopodobniej tak różowa.

Spółka nie podała informacji w jaki sposób wyliczane są przychody brutto, co oznacza, że zawiera się w nich wynagrodzenie dla platformy Steam i potencjalne inne opłaty, które według różnych źródeł mogą łącznie stanowić ok. 30-50 proc. sumy przychodów brutto.

Dodatkowo, przy analizie komunikatów spółki, warto też pamiętać o polityce zwrotów platformy Steam – każdą grę można zwrócić w ciągu 2 tygodni od zakupu, jeśli nie grało się w nią dłużej niż 2 godziny. W przypadku gier w early access jak World War 3, odsetek zwrotów na pewno był istotny, ale takie informacje również nie zostały upublicznione.

Warto także pamiętać, że World War 3 jest grą wyłącznie online, która ma stanowić konkurencję dla na przykład Battlefield 4 z 2013 roku czy właśnie wydanego Battlefield 5. Spółka rozpoczęła już sprzedaż gry, mimo, że ta nie jest jeszcze skończona argumentując, że będzie w stanie na bieżąco dostosowywać się do zastrzeżeń i komentarzy fanów rozwijając produkcję w kierunku wskazanym przez społeczność. Pomysł brzmi dobrze, ale wszystko zależeć będzie od tego jak w rzeczywistości The Farm 51 poradzi sobie z zastrzeżeniami graczy z platformy Steam. A ci mogą wybierać wśród szerokiego spektrum gier z całego świata, łącznie z tytułami wydawanymi przez największych producentów i mają wysokie wymagania. W przypadku gier multiplayer, żeby gra utrzymała się na rynku, musi w nią stale grać konkretna liczba osób. Jeśli ich liczba spadnie poniżej „masy krytycznej” to obecnie grający się zniechęcą z uwagi na niską liczbę graczy na serwerach i małą skalę aktywności społeczności danej gry w sieci. Nowi gracze z kolei nie będą zainteresowani zaangażowaniem się w grę, która jest mało popularna i o której można się spodziewać, że wkrótce przestanie być wspierana ze względu na cięcie kosztów przez producenta. Z drugiej strony, zbyt duży ruch na serwerach może być przyczyną usterek technicznych i problemów z nawiązaniem połączenia, które miały miejsce zaraz po udostępnieniu World War 3 graczom.

Statystki podawane przez portal steamcharts.com pokazują stały spadek zainteresowania World War 3 od czasu jej udostępnienia na platformie Steam 19 października 2018 roku. Maksymalnie w jednym momencie grało w nią ponad 11 tys. graczy 21 października. Obecnie wartość ta waha się między 1,1 tys. a 1,4 tys.

Można powiedzieć, że The Farm 51 wybrała bardzo ambitną strategię i dużo zaryzykowała. Firma ustawiła sobie wysoko poprzeczkę tworząc grę wyłącznie multiplayer i dodatkowo udostępniając ją graczom już w trakcie produkcji. Zarząd spółki twierdzi, że zrobiła to, żeby lepiej dostosować się do potrzeb graczy i wprowadzać zgłaszane przez nich zmiany od razu do gry przed upublicznieniem jej finalnej wersji. Być może to prawda, ale prawdą jest też fakt, że sytuacja płynnościowa The Farm 51 została w tym roku uratowana przez emisję akcji, a ze względu na znaczące zapotrzebowanie na gotówkę spółka stara się ją pozyskać także w każdy inny sposób. Udostępnienie gry w trybie early access i pobieranie opłat przed zakończeniem produkcji jest jednym z możliwych sposobów na pozyskanie finansowania, aczkolwiek ryzykownym. Skala poniesionych już kosztów na realizację World War 3 jest znacząca i teraz wszystko zależy od tego w jaki sposób spółka poradzi sobie z bieżącym udoskonalaniem gry i dostosowywaniem jej do wymagań graczy. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że w obecnej wersji gra nie posiada systemu mikropłatności co oznacza, że przychody z jej sprzedaży spółka osiągnie tylko raz, a koszty utrzymania serwerów mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Więcej na pewno wyjaśni się przy okazji publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku, ale no to pewnie przyjdzie nam poczekać do połowy lutego 2019.


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:12

bart6891
Dołączył: 2013-05-22
Wpisów: 11
Wysłane: 21 grudnia 2018 11:09:39 przy kursie: 20,95 zł
Witam

Spółka nie przydzieliła akcji nowej emisji, zarejestrowanych przez sąd w Gliwicach 26 października 2018, akcjonariuszom, którzy opłacili swoje udziały. Minęły już prawie 2 miesiące a my nadal czekamy na zdeponowanie ich na rachunkach. Miał ktoś podobne przejścia dot. emisji? W którym momencie jest to na tyle podejrzane, aby rozpocząć kroki prawne ( ewentualnie, która instytucja może być pomocna w tej sprawie)? Liczę na jakieś merytoryczne sugestie. pozdrawiam

Ramalian
Dołączył: 2019-01-14
Wpisów: 1
Wysłane: 14 stycznia 2019 23:39:20 przy kursie: 19,90 zł
Rozdział II
Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu
§ 3
1. Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”, mogą być instrumenty finansowe, o ile:
(...)
1a. Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w przypadku gdy:
1) różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, lub
2) różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 50% tego kursu, a w przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez okres krótszy niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu - akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały/decyzji o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.
Edytowany: 14 stycznia 2019 23:40

bart6891
Dołączył: 2013-05-22
Wpisów: 11
Wysłane: 15 stycznia 2019 11:20:43 przy kursie: 21,25 zł
punkty 1b i 1c, regulaminu giełdy Newconnect brzmią następująco:

1b. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji,
w przypadku gdy w stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo
poboru.
1c. Organizator Alternatywnego Systemu
może nie stosować ograniczenia, o którym mowa
w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników.


Czy spółka nie powinna informować o ewentualnych blokadach lub obsuwach? widać, że regulamin pozwala na dużą uznaniowość urzędniczą.angry3

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 408
Wysłane: 15 stycznia 2019 19:03:15 przy kursie: 21,25 zł
Pragnę sprostować, że Giełda Papierów Wartościowych to spółka dokładnie akcyjna a zatem nie pracują tam urzędnicy. To dla tych, którzy chcieliby skarżyć się na GPW w sprawie ich zaniedbań do organów ścigania powołując na art. 231 KK dotyczący funkcjonariuszy publicznych .
Edytowany: 15 stycznia 2019 19:04


Janus Corvinus
Dołączył: 2011-01-18
Wpisów: 171
Wysłane: 23 stycznia 2019 20:20:56 przy kursie: 21,80 zł
Cytat:
Co ciekawe, według doniesień z Reddita, koncern z Redmond negocjuje przejęcie kilku studiów, w tym polskiego The Farm 51, duńskiego IO Interactive i japońskiego Platinum Games. Tych kwestii hmqgg jednak nie poruszył.

www.eurogamer.pl/articles/2019...

Problemem Farm51 zawsze były mocno ograniczone środki finansowe. Po przejęciu przez MS kasy by im pewnie nie zabrakło i mogliby zrobić naprawdę wypasioną graficznie grę.

c15d
Dołączył: 2013-07-17
Wpisów: 143
Wysłane: 23 stycznia 2019 21:59:58 przy kursie: 21,80 zł
Prędzej chyba CDP, to by tłumaczyło dzisiejszy wzrost....

Percances
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 145
Wysłane: 24 stycznia 2019 01:43:40 przy kursie: 21,80 zł
Janus Corvinus napisał(a):
Cytat:
Co ciekawe, według doniesień z Reddita, koncern z Redmond negocjuje przejęcie kilku studiów, w tym polskiego The Farm 51, duńskiego IO Interactive i japońskiego Platinum Games. Tych kwestii hmqgg jednak nie poruszył.

www.eurogamer.pl/articles/2019...

Problemem Farm51 zawsze były mocno ograniczone środki finansowe. Po przejęciu przez MS kasy by im pewnie nie zabrakło i mogliby zrobić naprawdę wypasioną graficznie grę.
a to nie jest tak,że najpierw trzeba umieć to zrobić? Pieniądze niewiele tu zmienią.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 834
Wysłane: 19 lutego 2019 16:00:10 przy kursie: 20,20 zł
Si Vis Pacem Para Bellum – omówienie sprawozdania i sytuacji fundamentalnej The Farm 51 Group po IV kw. 2018 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 19-02-2020 16:0:10.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 8849)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 7 maja 2019 19:08

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 800
Wysłane: 20 lutego 2019 13:20:55 przy kursie: 20,50 zł
THE FARM 51 - analiza techniczna na życzenie


Po ubiegłorocznym entuzjazmie kupujących nie pozostało i śladu. Podaż zniosła prawie 70% zwyżki wypracowanej w 2018 roku i nie wygląda na to, by był to kres jej możliwości.
W chwili obecnej kurs akcji spółki nie ma określonego trendu, ale perspektywy na przyszłość nie są specjalnie wesołe. Kurs akcji przełamał linię trendu wzrostowego a następnie miał miejsce tak zwany pożegnalny pocałunek (czerwona strzałka). Dodatkowo notowania znajdują się poniżej długoterminowej średniej a układ MA50 i MA200 jest niekorzystny. Ewentualne odejście MA50 w dół zwiastować będzie dłuższą deprecjację waloru.
W ostatnich tygodniach wskaźnik AD zasygnalizował kolejną falę ucieczki kapitału z waloru, co również nie jest dobrym prognostykiem. Jeżeli kupującym nie uda się utrzymać notowań powyżej wsparcia niebieskiej strefy, to kolejny przystanek może być w okolicy 8,80 zł.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 834
Wysłane: 21 marca 2019 00:42:58 przy kursie: 17,50 zł
anty_teresa napisał(a):
Liczby mogły na niektórych osobach robić wrażenie, ale istotnym jest sformułowanie – sprzedaż brutto. Jak się można było domyślać (czemu dałem wyraz na forum) jest to całkowita kwota zapłacona przez użytkowników. A przecież trzeba od niej odliczyć jeszcze podatek VAT i prowizję Steam. Po uwzględnieniu VAT na poziomie 15 proc. i 30 proc. opłaty na rzecz cyfrowego dystrybutora otrzymamy 11,2 mln zł przychodu. Ostatecznie spółka zaraportowała 12,3 mln zł przychodów ze sprzedaży:


Zarząd The Farm 51 Group napisał(a):
Zarząd Emitenta wskazuje, że ostateczna wartość przychodów, jaką osiągnął Emitent ze sprzedaży gry WW3 (przychody netto ze sprzedaży) w IV kwartale 2018 roku wyniosła 12.126.123,69 zł, na co składały się:
1.przychody netto ze sprzedaży gry WW3 na platformie Steam (przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 20.064.835,13 zł pomniejszone o podatek VAT, prowizję oraz zwroty w łącznej wysokości 9.799.708,11 zł) w wysokości 10.265.127,02 zł,
2.przychody netto ze sprzedaży gry WW3 na innych platformach w wysokości 1.860.996,67 zł.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

10 proc. zwrotów?

Walu-osp
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 97
Wysłane: 21 marca 2019 10:31:08 przy kursie: 16,50 zł
No gdzieś tak by było.
W tą grę gra nie więcej jak 200 osób, nie sądzę żeby na wersje finalną czekały tłumy. Raczej się chmurzy znów na tej spółce.

blu
Dołączył: 2018-05-13
Wpisów: 1
Wysłane: 21 marca 2019 14:03:46 przy kursie: 16,50 zł
anty_teresa napisał(a):
10 proc. zwrotów?

Walu-osp napisał(a):
No gdzieś tak by było.

Jak Wam to wyszło?

h3rlitz
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 204
Wysłane: 21 marca 2019 14:24:53 przy kursie: 16,50 zł
Tutaj ewidentnie papier nie ma siły i czekamy na kolejnym wsparciu, które niestety jest niiiisko...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 800
Wysłane: 21 marca 2019 14:45:08 przy kursie: 16,50 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,466 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d