pixelg
UNIMOT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNIMOT [UNT]

AKTUALNY KURS: 43,80 zł (+5,29%) 09-07-2020 12:53
leszczcomeback
Dołączył: 2013-01-01
Wpisów: 25
Wysłane: 24 lutego 2017 10:32:39 przy kursie: 82,99 zł
Panie Pawle, a co Pan sądzi o takiej kwestii, że fundusze objęły po prostu całą emisję, czyli nie było tam redukcji, czyli jakoś nie rzuciły się na akcje (chyba, że ja źle rozumiem tą informację podaną przez Unimot)? Może to nie jest zbytnio merytoryczne pytanie, ale może warto podyskutować. Przykładowo przy emisji Celon Pharma redukcja na funduszach była znaczna.
Tak czy inaczej moim zdaniem najważniejsze są fundamenty firmy, a te są uważam doskonałe jeśli (tutaj się zgadzam z tym co Pan napisał wcześniej) przemytnicy nie zaczną odgrywać istotnej roli na rynku paliw.
Przy IPO Autopartnera chyba fundusze też się jakoś nie rzuciły, a akcje są dziś 100% wyżej
thumbright

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 133
Wysłane: 24 lutego 2017 10:51:36 przy kursie: 82,99 zł
Z reguły jest tak, że w transzy instytucjonalnej nie ma redukcji, bo wcześniej jest bookbilding. Na podstawie tego jest ustalana cena emisyjna dla drobnych. Można poczytać o tym tutaj:

www.spolkigieldowe.bdo.pl/biul...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 133
Wysłane: 24 lutego 2017 21:47:14 przy kursie: 82,99 zł
Wyniki dwóch prędkości - omówienie sprawozdania GK Unimot SA po IV kw. 2016 r.

Unimot jest niewątpliwie bohaterem ostatnich dni. Emisja akcji zakończyła się dużym sukcesem - redukcja zapisów na poziomie bliskim 90 proc. nie zdarza się wszakże codziennie. Trochę w cieniu analiz, prognoz i niskiej ceny emisyjnej przemknął przez rynek raport za IV kwartał.

Ocena rezultatów dość mocno zależy od perspektywy z jakiej patrzymy. W porównaniu do 4 kw. 2015 r. wszystko wygląda bardzo dobrze. Przychody rosną o 126 proc., EBIT i zysk netto o ok. 130 proc. Takich dynamik może pozazdrościć większość spółek z parkietu i ocena nie może być inna niż celujący. Porównanie wygląda znacznie gorzej w ujęciu kwartał do kwartału (4q/3q). O ile przychody rosną o prawie 50 proc., to wynik operacyjny praktycznie stoi w miejscu (+3,4 proc.), natomiast zysk netto jest nawet o 1,4 proc. niższy. Nie oznacza to jednak, że Unimot stracił wzrostowy charakter, ale zacznijmy od początku.

Przychody w IV kwartale wyniosły miliard złotych, a wzrosty r/r to w dużej mierze efekt pakietu paliwowego, który utrudnia funkcjonowanie szarej strefy. Nie jest to jednak jedyny powód zwyżki obrotów. Warto pamiętać o tym, że wzrost sprzedaży już w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 38 proc., a to przecież okres jeszcze przed wejściem w życie pakietu paliwowego. Zatem spółka dynamicznie rosła jeszcze przed kluczowymi zmianami prawnymi.
Trzeba także wspomnieć o wygranym przez Unimot przetargu na dostawę biopaliw do jednego z koncernów paliwowych w Polsce. Dostawy realizowano w 4 kw. a ich wartość według komunikatu bieżącego wyniosła ok. 200 mln zł, czyli 1/5 całych obrotów kwartału. W poprzednich okresach tego roku podobnych umów znaczących chyba nie było, a przynajmniej spółka o nich nie informowała. Za to wygląda na to, że może to być obecnie stały element dodatkowego przychodu gdyż Unimot wygrał analogiczny przetarg na dostawy w 1 kw. 2017 r. o wartości 80 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wyniosła 4,6 proc. w porównaniu do 5,4 proc. w IV kw. 2015 r. i 5,5 proc. kwartał wcześniej. Spadek rentowności z pewnością nie cieszy, tym bardziej że teoretycznie ukrócenie działalności szarej strefy w paliwach powinno zmniejszyć konkurencyjność wśród legalnie działających podmiotów. Mimo wszystko wizualnie wygląda na to, że odchylenie mieści się w dotychczasowym rozrzucie wartości. Kłopot w tym, że nie znamy mixu sprzedażowego, a sama spółka nie zamieszcza w sprawozdaniu rachunku segmentowego. Z tego powodu bardzo ciężko wyciągnąć kategoryczne wnioski co stało za spadkiem rentowności. Wydaje się jednak, że na regres w zakresie marży mógła mieć wspomniana wcześniej transakcja w segmencie biopaliw. Bardzo często duże wolumeny wiążą się z niską marżą, tym bardziej, że sprzedaż miała miejsce w formie przetargu. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 46,6 mln zł w porównaniu do 36,6 mln w poprzednim kwartale i 23,8 przed rokiem. Choć marża spadła to na poziomie wyniku cały czas jest progres – wzrost o 27 proc. w ujęciu 4q/3q. Oczywiście cały czas mówimy o wyniku brutto po uwzględnieniu wyniku na transakcjach zabezpieczających.


kliknij, aby powiększyć


Koszty operacyjne (zarządu i sprzedaży) przy takiej skali wzrostów musiały oczywiście pójść w górę. W IV kwartale wyniosły 26,2 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do III kw. o 17 proc. i 60 proc. w ujęciu r/r. Dynamiki wzrostu kosztów są niższe od wzrostu przychodów (odpowiednio 50 proc. i 126,5 proc.) więc nie ma problemu. Na poziomie zysku ze sprzedaży mamy 20,4 mln zysku czyli o 6,2 mln więcej niż w III kw. i 13 mln więcej w relacji do odpowiedniego kwartału 2015 r.

Jak wspomniałem na początku dynamiki zysków w niższych partiach rachunku wyników wyglądają dobrze w ujęciu r/r (choć warto także zauważyć, że mamy w tym kwartale mimo wszystko trochę większe pozostałe koszty – ca 1,5 mln zł), natomiast obraz psuję się przy porównaniu 4q/3q. W poprzednim kwartale saldo pozostałej działalności operacyjnej było bliskie zera, natomiast w ostatnim pełnym kwartale zabrało ok. 1,3 mln zł. W związku z tym nadwyżka 6,2 mln zł zrobiona w tym kwartale na poziomie zysku ze sprzedaży kurczy się do 4,7 mln zł. Pozostała działalność operacyjna zawierała w 2015 r. głównie odsetki od zobowiązań/należności niefinansowych, czyli przeterminowanych relacji z kontrahentami, klientami i instytucjami rządowymi, oraz zyski z umorzonych zobowiązań. Czy tak było także tym razem ciężko powiedzieć bez odpowiedniej noty i musimy poczekać na raport roczny.

Prawdziwe uderzenie przyszło jednak od pozycji pod nazwą pozostałe zyski/straty netto. W tym miejscu Unimot pokazuje operacyjne różnice kursowe netto i ( co w 2015 czy 2014 roku miało marginalny wpływ) wynik na sprzedaży aktywów trwałych. W IV kwartale pozycja zabrała 5,7 mln zł, natomiast kwartał wcześniej jedynie 1,4 mln zł. W prospekcie emisyjnym można przeczytać, że:

Cytat:
Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej obejmują z kolei:
- różnice kursowe powstałe pomiędzy przychodem/kosztem wyrażonym w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP a otrzymanym/spłaconym przychodem/kosztem w dniu jego otrzymania/zapłaty wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
- różnice kursowe powstałe z tyt. zaciągnięcia/spłaty kredytu w walucie obcej po przeliczeniu na złote.


Jeśli dobrze rozumiem politykę rachunkowości spółki to kredyty walutowe są elementem zabezpieczania wartości godziwej zapasów i tak naprawdę zysk brutto na sprzedaży powinien być powiększany o tę pozycję aby w pełni oddać wynik ekonomiczny prowadzonej działalności. Z tego powodu najlepiej wynik ocenić na poziomie EBIT, pamiętając oczywiście o wpływie pozostałej działalności. W takim ujęciu wynik rośnie nam o 15 proc. względem poprzedniego kwartału. A zatem mamy wzrost, ale nie tak duży jak na poziomie sprzedaży. I znów, warto w tym miejscu przywołać kwestię przetargu na biopaliwa.

W niższych partiach rachunku wyników uwidacznia się koszt finansowania działalności. W porównaniu do poprzedniego kwartału obserwujemy wzrost kosztów finansowych o ok. 300 tys. zł, co związane jest z poziomem zapasów i ich finansowaniem.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Stan zapasów na koniec IV kwartału wyniósł 223 mln zł co daje wzrost o 110 mln zł względem stanu na koniec września. Jednocześnie poziom kredytów wzrósł w tym samym okresie o 91 mln zł. Unimot jeszcze zanim stało się to formalnie wymagalne zwiększył wolumen paliwa pod realizację obowiązku (zapasów obowiązkowych) na rok 2017. Oczywiście odbiło się to także na przepływach operacyjnych, które pomimo zysków były ujemne na ponad 58 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Regres wyniku netto względem poprzedniego kwartału to już efekt różnic przejściowych i podatku odroczonego. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 20,35 proc. w porównaniu do 17,44 proc. w poprzednim kwartale.

Na poziomie wyników naprawdę porównywalnego, który zachowuje w największym stopniu zasadę współmierności czyli zysku operacyjnego przed uwzględnieniem pozostałej działalności wynik spółki wzrósł o 15 proc. kw/kw, co w sumie trzeba uznać za bardzo dobry wynik, bo przecież przy powtarzalności dostalibyśmy roczny wzrost o ponad 50 proc. Z drugiej strony działalność na mniejszej marży wydaje się implikować większe ryzyka i mniejszą stabilność wyników.

Jeśli chodzi o wycenę Unimotu, to sprawa jest dość mocno skomplikowana i daje spory rozrzut wartości spółki. Unimot w tym roku zarobił na poziomie netto 30 mln zł. Celujemy w podwojenie sprzedaży, więc przy utrzymaniu rentowności netto powinniśmy ujrzeć za jakiś czas w najniższej partii wyników 60 mln zł (8,18 zł zysku na akcję po uwzględnieniu emisji). Dla osób które patrzą na spółkę pod względem zysku na akcję i mnożnika (dajmy na to 10) wycena będzie dążyć do poziomu ponad 80 zł. Jednak biznes jest bardzo mocno kapitałochłonny – tylko w tym roku działalność pochłonęła 125 mln zł gotówki. Jeśli hipotetycznie i abstrakcyjnie założyć takie tempo wzrostu dałoby się utrzymać nieskończoności to z modelu DCF wartość spółki będzie ujemna, bo nigdy nie wygeneruje wolnych przepływów pieniężnych. Analitycy zakładają jednak racjonalnie w pewnym momencie spadek tempa wzrostu i ten generowanie gotówki od pewnego przyszłego momentu w czasie. To dlatego wycena DCF wychodzi niżej niż wycena np. ze zdyskontowanych zysków czy mnożników. Warto o tym pamiętać, gdyż instytucje lubują się właśnie w DCFach, a objęły większość akcji z emisji.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


Washington Irving
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 27 lutego 2017 12:11:14 przy kursie: 78,00 zł
anty_teresa napisał(a):
Oczywiście, że mniej. Rzucony poziom był do pewnego stopnia absurdalny, ale odpowiadał na pytanie dlaczego kurs nie chce spadać i dlaczego arbitraż może się nie udać... Z tego punktu widzenia czy redukcja wyniosła 95 proc., 90 proc. czy nawet 80 proc. nie ma większego znaczenia. Ci co sprzedali akcje na poziomie 55 czy 60 zł aby kupić w IPO po 45 raczej w tej chwili zadowoleni nie są. Co z tego, że mieli premię 30 proc. względem kursu, jak efektywnie wzrost wyniesie tylko nieco ponad 1/10? Nie sprzedając papierów po 60 mogą już w tej chwili cieszyć się wielokrotnie większym zwrotem - ca 25 proc.


Zgodzę się, że to do pewnego stopnia wyjaśnia pytanie - dlaczego nie było dostosowania ceny akcji do ceny PDA. Ale nie do końca zgodzę się, że sprzedaż po cenie rynkowej i zapis w ofercie był błędem. Wzrost o 25% kursu - jasne, ale to już jest analiza wsteczna, zawsze skuteczna.

Jednak spodziewając się redukcji ca 90% przy sprzedaży za 60 zł i zapisie po 45 zł i redukcji 10% dostajemy 1,5 zł "gratis" i uwalniamy 90% swojej gotówki. Seems fair, ja jestem zadowolony ;) To zależy jednak od strategii inwestycyjnej, oczywiście zaryzykowanie 100% gotówki i skasowanie 25% zysku na akcjach w tym czasie jest lepszym rozwiązaniem, ale gdyby kurs na mało przecież płynnym aktywie o te 25% spadł, to operacja z kupnem PDA wyszłaby "na zero".

Washington Irving
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 2 marca 2017 13:39:29 przy kursie: 76,65 zł

kuarek
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 35
Wysłane: 3 marca 2017 12:38:39 przy kursie: 79,00 zł
Prawdziwa jest raczej ta informacja
www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tres...
na rynek główny to oni chcą przejść chyba jesienią

gandalfp
gandalfp PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 232
Wysłane: 3 marca 2017 13:26:32 przy kursie: 79,00 zł
Link podałeś dobry - tak jak i przedmówca. 7 marca debiut PDA nowej emisji i obecnych akcji na GPW.

Średnia ilość akcji na którą się zapisały osoby w transzy indywidualnej wyniosła ok 1500 akcji. To są raczej poważniejsi inwestorzy. Obstawiam otwarcie w okolicach 60zł.

kuarek
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 35
Wysłane: 6 marca 2017 08:49:40 przy kursie: 79,00 zł
Dzięki, chodziło mi tylko o to, że równoległy to jeszcze jednak nie jest główny, tytuł uchwały przynajmniej u mnie w umyśle wprowadził pewne zamieszanie.

kuarek
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 35
Wysłane: 6 marca 2017 09:22:01 przy kursie: 79,00 zł
Doczytałem, równoległy i podstawowy to dwa segmenty rynku głównego. To nazewnictwo!

rafallbn1981
Dołączył: 2011-01-20
Wpisów: 83
Wysłane: 7 marca 2017 18:01:43 przy kursie: 60,00 zł
Jak widzicie jutro akcje unimot-pda? kurs wzrośnie czy spadnie?
Edytowany: 7 marca 2017 18:08


Yaroman
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 898
Wysłane: 8 marca 2017 10:29:30 przy kursie: 59,65 zł
Czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć taki fenomen, że na rynku dostępna jest olbrzymia ilość PDA które można kupić w okolicach 52,80zł, a jednocześnie handlowane są akcje po 60 zł, czyli kilkanaście procent drożej?

Tak przy okazji, wątek Unimot można już chyba przenieść do grupy "Spółki GPW"
fluctuat nec mergitur

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 133
Wysłane: 8 marca 2017 11:08:45 przy kursie: 59,65 zł
To efekt niskiej płynności akcji i nieefektywnosci rynku. Teoretycznie akcjonariusze powinni sprzedawac akcje i kupować PDA

sargon25
Dołączył: 2011-08-16
Wpisów: 77
Wysłane: 9 marca 2017 22:15:47 przy kursie: 54,00 zł
Witam
CZy macie jakies przewidywania,analizy co do zachowania kursu PDA. Czasami zauwazam pewna prawidlowośc przy IPO, ze po debiucie jest wzrost cen akcji,zaraz po tym spadek....i dopiero po pewnym czasie nastepuje solidne odbicie, czy w tym przypadku to jest możliwe?
Nie wiem czy moje myslenie jest prawidlowe, bo nie robie zadnych analiz ksiazkowych tylko biore to na logike, wyczucie i patrze w szklana kule... ale skoro spolka handluje paliwami a PIS musi zapewnic finansowanie doa swoich programow socjalnych na nastepnych kilka lat(byc moze druga kadencje) wiec musi ukrucic szara strefe i mafie paliwowa, stąd też pakiet paliwowy, zmiana ustawy dot.wyłudzania vat,zakrojone akcje roznych sluzb zwalczajacych przestepczośc gospodarcza. Dzieki temu firmy handlujące legalnie paliwami beda miec wieksza sprzedaz a coza tym idzie beda placic wieksze podatki...czy na tej podstawie mozna wysnuc wnosek, ze w perspektywie 2-3 mcy kurs PDA Unimotu ma szanse wzrosnac?
Czytając wczesniejsze posty przed IPO tez bylo tu malo konkretow, każdy jakby bal sie cos napisac i wziac odpwoeidzialnośc za swoje slowa, takie lelum polelum. Od pewnego czasu, wiecej tu "filozowania" i sztuki dla sztuki niż swoich opinii o zachowaniu sie kursu. Myslalem, że to forum o inwestowaniu i zarabianiu kasy a nie o samych społkach. Bardzo to widac na wszystkich profilach dotyczacych firm growych, tam to czasami nie da sie czytac tego pitoleniablackeye

A więc...;)
Janusz giełdy :)...bywa i tak

gared
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 22
Wysłane: 14 marca 2017 22:15:23 przy kursie: 54,37 zł
anty_teresa napisał(a):
To efekt niskiej płynności akcji i nieefektywnosci rynku. Teoretycznie akcjonariusze powinni sprzedawac akcje i kupować PDA


Widzę ze jest tu kilku specjalistów od spółki. Sam ostrożnie wszedłem w te inwestycje przy okazji emisji i teraz zaczynam się glebiej zastanawiać co robić dalej. Próbuje wiec zrozumieć ten biznes. Wie ktos moze jacy są jej dostawcy i odbiorcy? Myślicie że jej klienci to podejrzani hurtownicy czy też może uczciwi właściciele stacji paliw?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 133
Wysłane: 14 marca 2017 22:48:20 przy kursie: 54,37 zł
Niewiele więcej po za tym co w prospekcie nie da się powiedzieć raczej.

Dostawcy:
Cytat:
Grupa Kapitałowa Emitenta korzysta z wielu dostawców paliw. W przypadku paliw ciekłych duża część zakupów realizowana jest z zagranicą, a Emitent jest bezpośrednim importerem. Dotyczy to w szczególności gazu płynnego LPG oraz oleju napędowego. Paliwa te są sprowadzane głownie z kierunku wschodniego (Białoruś, Rosja Kazachstan, Litwa). W przypadku oleju napędowego import następuje statkami poprzez bazę paliwową w Dębogórzu oraz składami kolejowymi z Białorus i Niemiec

W roku 2014 prawie całość (blisko 93%) oleju napędowego była zakupiona u jednego dostawcy. Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie w roku 2015, kiedy to Emitent zdecydowanie zdywersyfikował źródła dostaw i czterech największych dostawców miało odpowiednio 25,6%, 20,9%, 13,3%, 11,4% udziału w całości zakupów oleju napędowego dokonywanych przez Emitenta, a kolejnych trzech 7,2%, 7,0% oraz 6,8%. Największym dostawcą ON w roku 2015 była spółka powiązana U.C. Energy Ltd. W czasie dwóch pierwszych kwartałów 2016 roku największe ilości oleju napędowego dostarczało 6 podmiotów (udziały: 23,7%, 21,2%, 18,7%, 12,8%, 11,2% oraz 7,6%), a w okresie trzech kwartałów 5 podmiotów (udziały: 30,8%, 21,4%, 12,9%, 11,8%, 6,9%) niepowiązanych z Emitentem.

Odbiorcy:
Cytat:
Olej napędowy sprzedawany jest do hurtowni oraz do profesjonalnych odbiorców końcowych posiadających własne zbiorniki (np. firmy transportowe, zakłady przemysłowe). W roku 2014 czterej najwięksi Klienci odpowiadali za 17,4%, 10,3%, 8,8% oraz 6,5% sprzedaży ON. Podmiotem z drugim największym udziałem była spółka powiązana z Emitentem - Unimot Express sp. z o.o. W kolejnych okresach zmniejszał się udział największych odbiorców w całości sprzedaży diesla. W roku 2015 trzej najwięksi Klienci posiadali następujące udziały w całości sprzedaży oleju napędowego: 8,4%, 7,3% oraz 6,4%. W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku było to 6,9%, 6,7% oraz 3,0%, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 6,2%, 5,6% i 2,0%.


A także ten fragment może rzucić istotne światło:
Cytat:
Wśród podmiotów działających na rynku ON można wyróżnić dwie grupy przedsiębiorstw. Z jednej strony są to podmioty, kupujące hurtowo paliwo z baz paliwowych zlokalizowanych w Polsce, odbierające paliwa własnymi cysternami lub korzystające z transportu Emitenta (np. EKOPOL Górnośląski Holding S.A., GALON sp. z o.o., KOMPAN sp. z o.o., P.H.U. BAAG RENCHEN JOŃCZYK Sp.J., K.J.Bal-Z.E.Jendro Sp.j., OIL-TOM sp. z o.o.).


Skoro Unimot zyskuje na wprowadzeniu przepisów utrudniających funkcjonowanie szarej strefy, ma wszystkie zezwolenia itd. ciężko znaleźć powód, że spółka jest w jakikolwiek sposób zamieszania w proceder VAT. To nie Briju :) Tam korelacja wyników z przepisami jest duża, w Unimocie odwrotnie.
Edytowany: 14 marca 2017 22:49

sargon25
Dołączył: 2011-08-16
Wpisów: 77
Wysłane: 14 marca 2017 23:35:27 przy kursie: 54,37 zł
a czy jest mozliwe, ze firma działająca kilka ladnych lat na rynku,notowana na NC a teraz na GPW,czyli bedaca na swieczniku, wystawiona na rożne kontrole służb i instytucji panstowych była na bakier w przepisami prawa zwłaszcza dot. VATu.Zwłaszcza, że wchodzili na GPW kilka dni temu, juz pod rządami PISu. Nie znam sie, ale na logike....to ich prospekt emisyjny sprawdzala KNF i czy gdyby to byla jakas "odnoga"mafii paliowej to chyba jakies zastrzeżenia by sie pojawiły...?
Janusz giełdy :)...bywa i tak

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 133
Wysłane: 15 marca 2017 08:47:20 przy kursie: 54,37 zł
PIS nie ma tu nic do rzeczy, bo władze tej instytucji pochodzą chyba jeszcze z nadania poprzedniej koalicji. Jak byłby jakiś smrodek to pewnie nie zostali by dopuszczeni do IPO. Ale zawsze coś może przemknąć przez sito. Tak czy owak z ujemnej korelacji utrudnień i wyników wnosić można, że Unimot nie ma nic wspólnego z procederem wyłudzania VAT. Oni kupują za granicą i sprzedają w Polsce. Wyłudzanie VAT to raczej zakup w Polsce i sprzedaż za granicą, tak aby żądać zapłaconego zwrotu VAT od fiskusa.

Damian1
Dołączył: 2013-09-09
Wpisów: 91
Wysłane: 16 marca 2017 07:54:27 przy kursie: 54,36 zł
Czy juz jest znana data zamiany UNIMOT-PDA w UNIMOT?

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 16 marca 2017 12:14:19 przy kursie: 52,37 zł
Info z twitterowego konta Unimotu. Dzisiaj ostatni dzień notowań PDA, od jutra tylko akcje.


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 16 marca 2017 12:15

leszczcomeback
Dołączył: 2013-01-01
Wpisów: 25
Wysłane: 18 marca 2017 15:14:58 przy kursie: 51,90 zł
Wyniki za luty nie są ciekawe.
Moim zdaniem jest tak, że dusi ich tutaj ponownie szara strefa, która ma ostatnie chwile w stylu : myszy harcują bo kota brak.
Na dole link do ciekawego artykułu.
Jeśli dobrze rozumiem to przemytnicy jadą teraz na oleju smarowym, który jest bez akcyzy.
Jeśli dodać do tego fakt, że w cenie paliwa największa część to akcyza, to gra jest warta świeczki dla kupujących.

Gdy wejdzie w pełni "Ustawa Przewozowa", opisana poniżej jako "ustawa sent" - zakładam, że to jest to samo, to od czerwca powinno być bardzo dobrze.
bigsmurf

Do tego czasu będzie się kisiło albo nawet spadek.
Trochę jednej kwestii nie umiem ustalić, bo w necie piszą, że pakiet przewozowy już wszedł 27 stycznia, później gdzieś czytałem w lutym, że czeka w senacie, a w artykule poniżej, że "pakiet sent" czeka na podpis prezydenta.


www.energetyka24.com/563223,po...

Mam nadzieję, że mój "bełkot" ma jakiś sens.

dontknow

Użytkownicy przeglądający ten wątek dekoza, Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,029 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +128,76% +25 751,97 zł 45 751,97 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d