pixelg
ENTER - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

ENTER [ENT]

AKTUALNY KURS: 32,00 zł (+4,58%) 05-06-2020 17:01
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 19 czerwca 2015 23:15:33
Omówienie prospektu i sytuacji finansowej Enter Air SA w związku z publiczną ofertą akcji

Po kapitał do inwestorów ruszyła kolejna ciekawa spółka. Mowa o Enter Air, czyli największej czarterowej linii lotniczej w Polsce. W poniższym omówieniu spróbuję odpowiedzieć na pytania dotyczące jakości prezentowanych wyników finansowych, modelu biznesowego, szans, zagrożeń i w końcu wartości wewnętrznej spółki

Emitent oferuje wynajem samolotów wraz z obsługą, a ponadto usługi pokładowe, czyli głównie catering. Klientami spółki są najwięksi Polscy touroperatorzy ( TUI, giełdowy Rainbow Tours), a także zagraniczni brokerzy (pośrednicy łączący zamówienia mniejszych touroperatorów). Na dzień prospektu Enter Air dysponował siedemnastoma samolotami (Na koniec 2014r. 14 szt), niestety mocno wiekowymi - tylko 5 maszyn jest młodszych niż 15 lat, natomiast 5 sztuk ma 20 lat i więcej. Nie może zatem dziwić chęć odnowienia parku maszynowego, czemu służyć ma trwająca emisja akcji.


kliknij, aby powiększyć


Za to posiadane maszyny w latach poprzednich ulegały modernizacji, dzięki czemu stały się mniej energochłonne. W prospekcie możemy przeczytać, że:

Cytat:
Należy zaznaczyć, że Grupa dokonała już modyfikacji samolotów, wyposażając wszystkie B737-800 w winglety (skrzydełka aerodynamiczne ustawione pod kątem na końcu skrzydła samolotu), co wpłynęło na poprawę właściwości aerodynamicznych samolotu. Działanie to wpłynęło na zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Grupa zamontowała również w całej flocie lżejsze fotele, co pozwoliło na zmniejszenie wagi samolotu o ponad 500 kg. Działania to przełożyły się na zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.


Jak na 14 sztuk samolotów całkowity majątek spółki wydają się mały - aktywa trwałe na koniec 2014 r. wynosiły 120 mln zł, natomiast obrotowe 103 mln zł. Gdy jednak głębiej wnikniemy w prospekt, to okazuje się, że w bilansie widnieją tylko 3 maszyny i 2 silniki, natomiast resztę spółka użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego, czyli krótko mówiąc mamy do czynienia z długoterminowym najmem. Statki powietrzne które odnajdziemy w bilansie finansowane są także za pomocą leasingu, ale jest to finansowy leasing zwrotny. Dodam, że z punktu widzenia rachunkowości w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy własnym środkiem trwałym finansowanym kredytem, a leasingiem finansowym. Leasing operacyjny daje użytkownikowi większe pole manewru – rezygnację w razie niedostosowania parku maszynowego do potrzeb, ale także najczęściej większe koszty.

Wróćmy jednak do bilansu. Na koniec 2014roku suma bilansowa zamykała się kwotą 223 mln zł, z czego tylko 43 mln zł stanowił kapitał własny. Na pierwszy rzut oka 80 proc. udział kapitału obcego wydaje się bardzo duży i potencjalnie niebezpieczny, tym bardziej, że struktura finansowa zobowiązań jest także niekorzystna – zobowiązania krótkoterminowe stanowią 2/3 wszystkich. Na koniec 1 kwartału wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł jeszcze bardziej i osiągnął poziom 86 proc.

Być może jest to specyfika branży, wszakże samoloty to nie są tanie środki transportu. Niestety podobnej spółki próżno szukać na rodzimej giełdzie. Kiedyś pośrednio (jako spółka zależna) notowany był bezpośredni konkurent - Small Planet Airlines, ale w 2013r. ówczesny właściciel, czyli Avia Solutions Group sprzedał udziały i przestał spółkę konsolidować. Inna notowana na GPW spółka z branży lotniczej to litewska AviaAM Leasing AB. Ten podmiot choć świadczy usługi pokrewne do przyszłego debiutanta to niestety ze względu na długoterminowy charakter usługi i handel samolotami nie nadaje się do porównań. Spółek porównawczych musimy poszukać poza GPW.

Jako jednego z konkurentów spółka podaje tureckiego Pegasusa, który szczęśliwie jest spółką publiczną. Zadłużenie konkurenta jest także wysokie, ale jednak sporo mniejsze – 67 proc. Bardzo podobną (do Pegasusa) strukturę ma Ryanair, a mniejszą Wizz Air – 55 proc. Krótko mówiąc dźwignia finansowa Enter Air jest bardzo duża, co prawdopodobnie ma związek z krótką historią spółki.

Pomimo niskiego kapitału własnego spółka jest w stanie generować spore jak na polski rynek obroty. W 2014 r. przychody wyniosły 731 mln zł i były o prawie 100 mln (15,6 proc.) wyższe niż rok wcześniej. Niewątpliwie Enter Air rośnie, co nie do końca zaskakuje skoro systematycznie powiększa flotę powietrzną. Na koniec 2012 r. spółka użytkowała 12 samolotów, na koniec 2014 14, a obecnie już 17. Wzrost floty to nie jedyny powód wzrostu sprzedaży. Proszę zauważyć, że roczny przychód na samolot rośnie z 47,7 mln w roku 2012 do 52,2 w roku 2014. Możemy zatem mówić o poprawie efektywności, choć wniosek ten nie do końca musi być prawdziwy, ze względu na fakt potencjalnie różnie rozłożonego momentu czasowego przyjęcia do użytkowania – niestety znamy tylko stan parku na koniec roku.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność zysku brutto na sprzedaży rośnie, ale pozostaje raczej niska – 6,4 proc. w 2014 r. Ma to oczywiście związek z charakterem własności użytkowanych maszyn, czyli relatywnie wysokimi kosztami najmu. Największe pozycje kosztowe to materiały, energia i usługi obce które odpowiadają w sumie za 649 mln zł na 699 wszystkich kosztów. Spółka postanowiła w prospekcie wzorem spółek z bardziej rozwiniętych rynków zaprezentować bardziej szczegółowe dane dotyczące wspomnianych pozycji:


kliknij, aby powiększyć


Dominującą rolę w kosztach stanowi benzyna lotnicza. Udział paliwa w przychodach wynosi niecałe 39 proc. czyli dokładnie tyle samo ile konkurencyjnego Pegasusa. Nieco mniejszy udział posiadają Wizz Air (32 proc.) i Ryanair (35 Proc). W tym miejscu warto zauważyć, że udział ten na przestrzeni lat spada. W roku 2013 koszty paliwa miały 42 proc. udział w sprzedaży, a jeszcze rok wcześniej nawet 46 proc. Prawdopodobnie spadek cen paliwa ma mocno pozytywny wpływ na wynik. W prospekcie emisyjnym czytamy, że:

Cytat:
Model biznesowy Grupy zakłada przenoszenie większości ryzyka związanego z ceną paliw na czarterującego. Standardowa umowa czarterowa opiewa na cenę za fotel, opartą o bazową cenę paliwa oraz o dopłatę paliwową zależną od jego aktualnych cen na rynku.
,

Ale:

Cytat:
Ponieważ dopłata jest wyliczana na okres przyszłego miesiąca na podstawie średniej ceny paliwa z poprzedniego miesiąca, Grupa jest narażona na ryzyko dynamicznego wzrostu ceny paliwa w okresie dwóch miesięcy.

Zatem odwracając sytuację spadek cen w okresie 2 miesięcy mógł korzystnie wpłynąć na raportowane wyniki, a zatem prawdopodobnie spadek cen w roku 2014 korzystnie wpłynął na koszty zużytego paliwa.

Pomimo wysokiej sprzedaży w stosunku do polskich spółek giełdowych, to Enter jest nadal mały jeśli odniesiemy go to spółek typu Wizz Air’a czy Ryanair’a. Standardowo porównania dokonujemy na poziomie zysku operacyjnego, czy zysku brutto. W przypadku spółek lotniczych, gdzie struktura majątkowa użytkowanych flot może być bardzo różna porównań należy dokonać albo wyżej – odnosząc sprzedaż do parametrów operacyjnych, albo niżej aby ujednolicić wpływ wszystkich czynników majątkowych. Ze względu na dostępność parametrów operacyjnych wybrałem porównanie poniżej zysku operacyjnego, a dokładniej na poziomie zysku brutto, aby pominąć wpływ różnej stopy opodatkowania w różnych krajach:


kliknij, aby powiększyć


Z powyższej tabeli wynika, ze spółka posiada zbliżona rentowność sprzedaży(zysk brutto do przychodów) do bezpośredniego konkurenta czyli Small Planet i Pegasusa, ale znacznie mniejszą niż większe zachodnie linie typowo pasażerskie. Jednocześnie wysoka dźwignia finansowa przekłada się na bardzo dużą rentowność kapitału własnego, a zatem możemy spodziewać się, że wycena spółki względem kapitału własnego jest duża. Dokładnie tak się dzieje. Przy cenie maksymalnej spółka przed emisją została wyceniona na 200 mln, co daje C/WK na poziomie 5. W przypadku Enter Air inwestorzy nie będą jednak kupować majątku, a jego wysoką rentowność i wynik. Przy wycenie 200 mln i raportowanym wyniku dostaniemy C/Z przed emisją na poziomie 11,5. Jeśli z wyniku wyjmiemy niepowtarzalne różnice kursowe to wskaźnik spadnie poniżej 10 i spółka jest potencjalnie tania. Potencjalnie, bo w wyniku emisji nastąpi rozwodnienie kapitału. Przed emisją kapitał dzielił się na 10,5 mln akcji, natomiast emisja może sięgnąć 7 mln nowych akcji, co oczywiście zmieni wskaźniki finansowe. Wobec tego lepiej do liczenia wskaźników wziąć dane prognozowane na ten rok. Spółka chciałaby zaraportować około 33 mln zysku, co po uwzględnieniu maksymalnej liczby akcji da wskaźnik C/Z niewiele większy od 10. Spółka nie wydaje się droga.

Oczywiście „za drzwiami” czeka trochę ryzyk - z walutowym i cen paliw na czele.

Cytat:
W 2014 roku ok. 99,5% przychodów ze sprzedaży denominowane było w walutach obcych, przede wszystkim w USD. Koszty usług obcych i zużycia materiałów i energii w 2014 roku w 89,8% denominowane były w walutach obcych, także głównie w USD, zaś w 10,2% w PLN.


Na krótką metę ryzyko walutowe można zabezpieczyć, ale w ujęciu długoterminowym Enter Air może być pod presją umocnienia dolara. Podobnie raczej nie ma co liczyć, że koszty paliwa lotniczego w długim terminie pozostaną na niskim poziomie, a jak napisano w prospekcie będzie to mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.

Z drugiej strony mamy szanse. Niezależnie czyje prognozy dotyczące transportu lotniczego weźmiemy do ręki, to spotkamy oczekiwanie wzrostu. Tezę taką wspierają także dane historyczne. Ponadto celem emisji jest wymiana floty. Oczywiście będzie to mieć przełożenie na niższe koszty zużycia paliwa, napraw i serwisu, choć w początkowym okresie w wynik może uderzyć amortyzacja.

W najbliższych latach Enter Air planuje zakup 6 nowych samolotów Boeing 737-800 (2 samoloty) i Boeing 737-8 MAX (4 samoloty), które zastąpią stare 737-400. Spółka szacuje, że przy dotychczasowym stopniu użytkowania samolotów, oszczędności z niższego zużycia paliwa
przez nowe maszyny wyniosą ok. 3 mln zł rocznie na każdy samolot.Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 grudnia 2015 20:58

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 22 czerwca 2015 22:38:15
Dla zainteresowanych polecam: Raport IPO. Analiza oferty publicznej Enter Air SA

wiadomosci.stockwatch.pl/rapor...

Cytat:
Jest kolejny kandydat do wysokich giełdowych lotów. Do 30 czerwca inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje największej czarterowej linii lotniczej w Polsce. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował analizę spółki Enter Air i parametrów oferty jej akcji.


Wszystko o spółce, publicznej ofercie akcji, sytuacji fundamentalnej, mocnych i słabych stronach spółki, strategii rozwoju i wycenie.

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 494
Wysłane: 23 czerwca 2015 10:50:10
Zapraszam na czat z przedstawicielem spółki. Można już zadawać pytania.
>> Czat


Wojtala
Dołączył: 2009-05-11
Wpisów: 40
Wysłane: 10 lipca 2015 13:39:21
Enter Air zawiesza ofertę publiczną.

www.pasazer.com/news/27144/ent...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 24 listopada 2015 16:09:28
Analiza oferty Enter Air na podstawie prospektu emisyjnego z listopada 2015r.

Enter Air zdecydowało się wrócić na rynek IPO po niecałym pół roku. Struktura oferty się nie zmienia. Spółka nadal chce wyemitować 7 mln akcji i pozyskać około 110 mln zł. Zmieniła się tylko maksymalna cena emisyjna, którą obniżono z 19 do 17 zł. Poznaliśmy za to także wyniki za 3 kwartały obecnego roku.

Przede wszystkim względem poprzedniego omówienia zaktualizował się bilans do posiadanej floty powietrznej. W poprzednim omówieniu informowałem, że grupa posiada na dzień prospektu 4 jednostki latające będące przedmiotem leasingu finansowego. Tak było na datę poprzedniego prospektu, czyli w czerwcu, ale na koniec roku finansowego emitent posiadał tylko 3 statki powietrzne w leasingu finansowym. Wykup samolotu spowodował dość drastyczne zmiany w bilansie:


kliknij, aby powiększyć


Mocno wzrosły aktywa trwałe, podobnie jak zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego. W części krótkoterminowej obserwujemy za to dynamiczny wzrost gotówki i należności, a po stronie pasywnej rezerw. To efekt porównania danych bilansowych w różnych okresach cyklu. Dane za 3 kwartał odpowiadają za ujęcie w tzw. „wysokim sezonie”


kliknij, aby powiększyć


Spółka znacząco poprawiła wynik finansowy. Przychody w okresie 3 kwartałów co prawda wzrosły jedynie o 33 mln zł (5 proc.), ale przełożyły się prawie w całości na zmianę wyniku na sprzedaży - + 28 mln zł.
W największym stopniu za niską dynamikę obrotów i dobry wynik sprzedażowy odpowiadają niskie ceny kupowanego paliwa, które oczywiście zmniejszyły koszty, ale jednocześnie wymusiły obniżki cen sprzedaży. Przychód na jeden wykonany fotelokilometr spadł z 0,159 zł do 0,149 zł.
Poprawa rentowności operacyjnej to także prawdopodobnie efekt zmiany struktury właścicielskiej floty powietrznej.

Innych większych zmian w ofercie nie ma, dlatego wnioski, szanse i zagrożenia z poprzedniej analizy pozostają cały czas w mocy.

Co ciekawe pomimo istotnie wyższego wyniku finansowego r/r spółka nie zmieniła zupełnie prognozy finansowej na obecny rok. To zaskakujące, skoro założone w prognozie parametry w zasadzie nie mają szansy się utrzymać. Choć kurs dolara w tym roku jest cały czas powyżej 3,5 zł, to właśnie taki poziom spółka założyła przy sporządzaniu prognozy. Enter Air spodziewa się w tym roku uzyskać EBIT na poziomie 45 mln zł, zysk netto w wysokości 33 mln zł. Proszę zwrócić uwagę, że po 3 kwartałach roku spółka zarobiła już 57 mln na poziomie operacyjnym i 40 na poziomie netto, a wiec dane po 3 kwartałach już mocno przekraczają zakładane poziomy. Nie znamy co prawda rozkładu sezonowego wyników, ale brak zmiany prognozy nakazuje sądzić iż trwający kwartał spółka zamknie stratą.

Obniżka ceny maksymalnej oczywiście znacznie podniosła atrakcyjność oferty. Niestety na polskiej giełdzie nie ma podobnej spółki, a te do których emitentowi najbliżej niekoniecznie dobrze sobie radzą. W związku z powyższym parametry finansowe najlepiej oceniać w oderwaniu od wycen innych spółek. Symulację oferty można znaleźć pod poniższym linkiem: www.stockwatch.pl/ipo/enter-ai...
Natomiast wątpliwości związane z ofertą można będzie rozwiać podczas czatu, który odbędzie się w czwartek o godzinie 12:00>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 24 listopada 2015 19:11

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 092
Wysłane: 24 listopada 2015 21:03:01
Branża na pewno korzysta z niskich cen paliw co wpływa istotnie na rentowność biznesu. IIIkw powinien być najlepszy dla branży a w tym roku wręcz rewelacyjny ze względu właśnie na koszt paliwa porównując rdr. Na wyniki nie patrzę bo uważam, że obecnie jest to biznes podwyższonego ryzyka.


Rosyjski airbus zleciał i firma do której należał bankrutuje(oczywiście wcześniejsze sankcje też swoje zrobiły). Zamachy we Francji na jakiś czas na pewno spowodują zmniejszone obłożenie samolotów. Potem wszystko wróci do normy, tylko czy mniejsze spółki przetrwają ten okres?


Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 494
Wysłane: 25 listopada 2015 12:34:41
Jutro organizujemy czat z prezesem spółki. Będzie można zapytać o punkt widzenia ze spółki. Zapraszam

Cytat:
26 listopada o godzinie 12:00 zapraszamy na czat inwestorski z Grzegorzem Polanieckim, Dyrektorem Generalnym i członkiem zarządu EnterAir SA. Czat poświęcony będzie trwającej ofercie publicznej.

EnterAir planuje zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 samoloty Boeing 737-800 oraz 4 samoloty Boeing 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych maszyn.

>> Link

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 26 listopada 2015 12:50:05
Wiadomo jak będzie przebiegał zakup nowych samolotów, jeśli oczywiście oferta dojdzie do skutku.

Cytat:
SW-gość niepotwierdzony: Zakup nowych samolotów to koszt większy niż 110 mln zł które chcecie pozyskać z emisji, w jaki sposób będzie finansowany zakup nowych maszyn?

Grzegorz Polaniecki: 110 mln zł które chcemy pozyskać od inwestorów będzie wykorzystane na finansowanie przedpłat na nowe samoloty. Harmonogram dostaw samolotów jest tak ułożony, by pozyskane środki w pełni zaspokoiły nasze potrzeby w tym zakresie. Po wyprodukowaniu samolotu przedpłata jest zwracana i może zostać wykorzystana na kolejny samolot. Kiedy samolot jest gotowy, stanowi bardzo dobre zabezpieczenie pod finansowanie zewnętrzne.


www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

timon
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 204
Wysłane: 26 listopada 2015 13:19:49
To też ciekawe:
Cytat:
migotkaa niepotwierdzony: Czy leasingi finansowe które obecnie macie są do terminu - końca żywotności - leasingowanych maszyn, czy po okresie leasingu będą się jeszcze nadawać do przewozów pasażerskich.

Grzegorz Polaniecki: Nasze samoloty są w najwyższej dostępnej konfiguracji jeśli chodzi o udźwig i ciąg silników. Boeing opracował specjalny program konwersji tego typu maszyn na samoloty cargo. W związku z tym jest bardzo duże zainteresowanie rynku odkupieniem naszych samolotów.

InwestorMRO
Dołączył: 2013-09-08
Wpisów: 7
Wysłane: 8 stycznia 2016 20:10:28 przy kursie: 14,10 zł
co sadzicie o spolce EnterAir już po debiucie gdyż coraz bardziej zastanawiam się nad zainwestowaniem długoterminowym w tą spółkę z całego GPW, pozdrawiam

Kod:
mod: forum nie służy do zasięgania ani udzielania porad inwestycyjnych. dostarczamy wiedzę, analizę i opinie, ale decyzje są wyłącznie Twoje, podobnie jak wynikające z nich zyski bądź straty
Edytowany: 8 stycznia 2016 20:57


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 8 stycznia 2016 22:49:09 przy kursie: 14,10 zł
Zastanawiasz się? Tak powinno być - lepiej robić przemyślane zakupy thumbright
Jakie masz za a jakie przeciw? Wtedy będzie łatwiej dyskutować.

Korzystne jest to, że ruch pasażerski na lotniska wzrasta - szczegóły w komunikacie Baltony

Edytowany: 8 stycznia 2016 23:13

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 9 stycznia 2016 01:00:17 przy kursie: 14,10 zł
A niekorzystne np. to, że ceny ropy są bardzo niskie, więc ich ewentualny, długotrwały wzrost będzie ciążył na wynikach.

Co my sądzimy jest mniej ważne od tego, co sądzisz Ty. Skoro rozważasz zakup tych akcji. W tej chwili nikt nie zna Twojej opinii, więc o czym tu rozmawiać?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 9 stycznia 2016 01:21:50 przy kursie: 14,10 zł
Za to plusem znów to, że ceny są kalkulowane jako paliwo plus marża, więc wpływ na wynik jest tylko przy samym ruchu a nie zależy wprost od poziomu. Oczywiście wyższa cena biletów także ograniczy popyt, ale to już działanie pośrednie.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 9 stycznia 2016 15:13:12 przy kursie: 14,10 zł
Jeśli wzrost miałby być szybki, to firma może nie odczuje tego za bardzo, ale klienci będą mieli problem z przyzwyczejeniem się do wyższych cen.
Jeśli miałby być powolny, będzie trudniej dla samej firmy bezpośrednio. Chyba, że będzie przenosić wzrost szybciej (z wyprzedzeniem) na ceny. Co oznacza sztuczne prowokowanie wariantu pierwszego. Tak czy siak byłoby trudniej.

No tośmy sobie pogadali. Może teraz Inwestor coś napisze od siebie?

piotrsobien
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 212
Wysłane: 3 października 2018 19:22:33 przy kursie: 20,00 zł
Piszę to jako ciekawostkę. Wśród załóg krąży plotka o tym, że Ryan wyszedł z propozycją kupna Entera...

brutalp
brutalp PREMIUM
Dołączył: 2011-01-01
Wpisów: 67
Wysłane: 3 grudnia 2018 21:46:27 przy kursie: 18,80 zł
Liczba samolotów rośnie:

,,Aktualnie spółka posiada 19 samolotów typu 737-800, a w najbliższych dniach do floty dołączy pierwszy samolot Boeing 737 MAX 8, który rozpocznie regularne loty w barwach Enter Air w grudniu 2018 r."

Link

piotrsobien
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 212
Wysłane: 3 grudnia 2018 22:41:43 przy kursie: 18,80 zł
Posiada czy leasinguje? Z tego co wiem, jedynym samolotem, który należał do Entera był B734 SP-ENF.

szity
Dołączył: 2015-12-05
Wpisów: 1
Wysłane: 4 grudnia 2018 02:11:31 przy kursie: 18,80 zł
Było ich więcej. Większość B734 na kilka dni przed końcem swojego życia w Enterze była wykupowana i sprzedawana dalej.

Obecnie w leasingu finansowym są ENQ, ENW, ENT, ENX, ENZ. Umowy kończą się
31/02/2025
15/12/2024
28/12/2022
21/03/2024
15/02/2023

Co ciekawe od 1 stycznia 2019 według MSSF-16 samoloty z leasingu operacyjnego zaczną wchodzić w aktywa spółki
Edytowany: 4 grudnia 2018 02:11

piotrsobien
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 212
Wysłane: 4 grudnia 2018 13:16:24 przy kursie: 19,50 zł
Faktycznie, jakoś umknęła mi ta informacja. Latem widziałem jedną ze sprzedanych czterysetek (SP-LNK, teraz LZ-CGW) na lotnisku w Burgas. Malowanie pozostało, zniknęło jedynie logo Entera. I to chyba jedyny sprzedany samolot, który dalej lata z pasażerami. Pozostałe zostały przerobione na wersje cargo.

Tymczasem pierwszy z zamówionych Maxów jest już w drodze ze Seattle do Polski.


kliknij, aby powiększyć


Czterdzieści pięć minut temu wystartował z Reykjavíku i za kilka godzin będzie w Warszawie.

catchduck
Dołączył: 2014-09-09
Wpisów: 109
Wysłane: 20 grudnia 2018 11:57:52 przy kursie: 21,60 zł
Witam,
Czy po opłaceniu abonamentu analityk zrobi analizę raportu okresowego spółki? Czy zainteresowanie jest za małe?
Edytowany: 20 grudnia 2018 11:59

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,571 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d