pixelg
SCPFL - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SCPFL [SCP]

AKTUALNY KURS: 130,20 zł (-3,12%) 18-06-2021 17:00
tomasz321
tomasz321 PREMIUM
49
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 206
Wysłane: 14 lutego 2020 13:44:27 przy kursie: 158,00 zł
Właśnie się ukazało

www.money.pl/gospodarka/test-n...

tomcio46
44
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 577
Wysłane: 14 lutego 2020 14:58:40 przy kursie: 158,00 zł
PR to mają dobry. Oby i produkty równie dobre Pray

Analityk Fundamentalny
139
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 632
Wysłane: 18 lutego 2020 10:19:03 przy kursie: 179,00 zł
Od mikroprzepływowej technologii do makro zysków - omówienie sprawozdania finansowego Scope Fluidics po 4 kw. 2019 r.

Ostatnie omówienie wyników z września dotyczyło pierwszego półrocza 2019 roku i wycena spółki krążyła wokół 140 mln zł. W chwili obecnej (5 miesięcy później) kapitalizacja powiększyła się 3-krotnie i osiągnęła wartość ponad 450 mln zł. Oczywiście można się domyślać, że jest to związane z zbliżaniem się terminu połowy 2020 roku, czyli okresu, w którym pierwszy z projektów (PCR One) powinien być zakończony i przygotowany do komercjalizacji lub wręcz już sprzedany.Na temat modelu biznesowego, ludzi zaangażowanych w projekt, akcji fantomowych czy bardziej szczegółowego omówienia dwóch prowadzonych obecnie projektów (PCR One oraz BacterOMIC) nie będę się już powtarzał i odsyłam do poprzedniej analizy (www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...). Co warto podkreślić, to fakt, że zarząd (będący również najistotniejszymi akcjonariuszami) deklaruje, że w wypadku komercjalizacji projektu zamierza 50 proc. wartości sprzedaży osiągniętej w wyniku transakcji przeznaczyć na dywidendę lub skup akcji. Pozostałe 50 proc. ma pokryć koszty poniesione na projekt (włączywszy premie dla pracowników czy doradcy transakcyjnego) oraz pozostać w spółce i służyć finansowaniu kolejnych projektów.

PCR ONE – czas nadchodzi

PCR One to aparat diagnostyczny wykrywający zakażenia i mający dawać wyniki w ciągu 15 minut. System ma umożliwiać rozpoznanie do kilkudziesięciu patogenów. Referencyjnym aparatem jest GeneExpert amerykańskiego przedsiębiorstwa Cepheid, który obsługuje do 4 genów w czasie 45-90 minut. Ryzyka związane z tym projektem, jakkolwiek mniejsze niż rok czy pół roku temu, wciąż istnieją i są obecnie przede wszystkim związane z kwestią komercjalizacji produktu. W chwili obecnej główna część ryzyk nie jest zasadniczo związana z pytaniem czy urządzenie będzie w ogóle skutecznie działać.

W czwartym kwartale spółka zakończyła drugą turę testów prewalidacyjnych systemu, które zostały przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium Alab. Testy te potwierdziły to co zostało wykazane w wewnętrznych testach Curiosity Diagnostic – skuteczność kliniczną PCR One z parametrami oznaczania podobnymi do standardów rynkowych oraz w zakresie wymagań klinicznych. Dodatkowo spółka uruchomiła pod koniec roku własną półautomatyczną linia produkcyjną, która umożliwia samodzielną produkcję chipów PCR|ONE a nawet niskoskalowej produkcji analizatorów PCR One w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych.

Spółka mieści się we wczesniej opublikowanych harmonogramach i idzie zgodnie z planem. Jednakże w listopadzie 2019 roku rozszerzyła zakres programu i poprosiła akcjonariuszy o dodatkową rundę finansowania. Do zwiększenia kapitału jeszcze powrócę w tej analizie, ale teraz kilka słów na temat zmiany podejścia. Spółka (proszę o dodatkowe 10 mln zł) postanowiła zagrać o większą pulę i przygotować rozszerzony projekt gotowy do komercjalizacji. Ma się to wiązać m. in. z rozpoczęciem procedury FDA Pre-Submission Program, przygotowaniem planów wdrożenia GMP, opracowaniem nowych paneli PCR One (panel Flu A/B oraz panel Gram-negative).Najważniejsze pytanie jakie może sobie podstawić inwestor to oczywiście: za ile ten produkt można sprzedać. Transakcji referencyjnych na rynku nie ma zbyt dużo i z natury rzeczy nie są one do końca między sobą porównywalne. Zarząd spółki przedstawiał pewne dane z rynku, które pokazują medianę takich transakcji na poziomie 130 mln USD. Zerknijcie zresztą Państwo sami.
kliknij, aby powiększyć


Gdybyśmy założyli możliwość odchylenia od mediany z 2018 roku o 50 proc. to otrzymujemy przedział 65-195 mln USD, co przy kursie USD/PLN 3,8 daje nam wartości transakcyjne na poziomie 250-700 mln zł. Gdybyśmy założyli uzyskania ceny sprzedaży w takiej wartości jak mediana, to otrzymujemy mniej więcej wartość porównywalną z dzisiejszą (17/02/2020) kapitalizacją spółki, czyli w okolicach niecałych 500 mln zł. Co prawda od tego trzeba by odliczyć koszty projektu, 5 proc. ceny sprzedaży jako akcje fantomowe, prowizje dla doradcy transakcyjnego i zapewne kilka innych rzeczy. Z drugiej jednak strony w tej kalkulacji nie uwzględniamy zupełnie drugiego projektu i możliwości jego komercjalizacji już w okolicach 2021 roku – BacterOMIC-a. A tutaj mówi się o szansie na transakcję porównywalnej wielkości co PCR One. Choć oczywiście trzeba zastrzec dwie rzeczy. Po pierwsze transakcji sprzedaży PCR One jeszcze nie ma i kwota 130 mln USD jest na razie dość teoretyczna (zarówno może się odchylać na plus, jak i na minus), po drugie do ukończenia drugiego projektu mamy jeszcze ponad rok czasu i choćby z tego powodu należałoby zastosować pewne dyskonto.

Raz jeszcze przypomnę, żeby nie zapominać, że transakcje tego typu (sprzedaż firm biotech) są dość specyficzne i posługiwanie się średnimi czy medianami nie musi odzwierciedlać prawdopodobieństwa zajścia transakcji w takich wartościach.

BacterOMIC – młodszy, ale również rosnący i piękny brat

Drugim projektem jest BacterOMIC czyli narzędzie diagnostyczne oferujące kompleksowe oznaczenie antybiotykowrażliwości. Projekt ten wg nowego przyśpieszonego harmonogramu ogłoszonego w marcu 2019 roku powinien być zakończony i skomercjalizowany w połowie 2021 roku.

Spółka poinformowała w połowie stycznia 2020 roku o zakończeniu etapu „Uzyskanie gotowości do industrializacji systemu oraz opracowanie projektu linii F&S”. Przeprowadzona została także druga seria testów prewalidacyjnych systemu. Projekt ten oczywiście nie jest w tak zaawansowanej fazie jak PCR One, choć jeśli uda się go zrealizować w zakładanym harmonogramie to będzie trwał on istotnie krócej niż PCR One. Oczywiście mniejszy poziom zaawansowania projektu oznacza w chwili obecnej więcej ryzyk, które mogą się pojawić w kolejnych fazach projektu. Z drugiej strony jednak przyśpieszenie harmonogramu i oficjalna komunikacja dowodzą, że zarząd jest prawdopodobnie dość przekonany o prawdopodobieństwie zakończenia tego projektu sukcesem. Potwierdza to zresztą Prezes Scope Fluidics oraz istotny akcjonariusz prof. Piotr Garstecki: „Terminowo realizujemy kolejny etap projektu BacterOMIC. Jesteśmy dziś gotowi do industrializacji systemu. Wyniki testów systemu w laboratoriach Scope Fluidics, w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc pozwoliły nam zoptymalizować ergonomię, a przy okazji wprowadzić zmiany upraszczające proces produkcyjny. Zespół projektowy działa bardzo sprawnie i systematycznie buduje produkt.” Pozostaje tylko czekać na realizację kolejnych kamieni milowych w tym projekcie.

Harmonogram na kolejne kwartały zakłada uzyskanie gotowości do badań przedrejestracyjnych do końca pierwszego kwartału 2020 roku. Po wykonanie pilotażowej linii i wyprodukowaniu chipów z odczynnikami spółka zamierza przeprowadzić trzecią serię testów prewalidacyjnych do końca pierwszego półrocza 2020 roku. Z kolei druga połowa 2020 r. to czas na uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów (Q3 2020) oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych (Q4 2020). Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugi kwartał 2021 r.

Rachunek zysków i strat, czyli wciąż oczekiwane straty

Brak przychodów to oczywiście generowanie strat co widać na wykresie poniżej.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Strata netto w dwóch ostatnich kwartałach istotnie wzrosła i wynosiła odpowiednio -1,527 tys. zł (Q3 2019) oraz -2,160 tys. zł w analizowanym okresie. Stało się tak pomimo tego, że Scope Fluidics zbliża się do finalizacji projektu PCR One i kapitalizuje od dwóch kwartałów koszty dotyczące projektu PCR One - co zresztą bardzo ładnie widać na drugim wykresie prezentującym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Do tamtego momentu skapitalizowane wartości dotyczyły w większości aktywowanych kosztów projektów uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej wynalazków. W chwili obecnej projekt PCR One nie znajduje się w fazie badawczej tylko rozwojowej więc koszty związane z tym projektem są kapitalizowane na aktywach trwałych. Możemy zakładać, że w większości są to wynagrodzenia oraz usługi obce. Wartość kapitalizowanych kosztów rośnie z kwartału na kwartał i zakładam, że podobnie będzie przynajmniej w kolejnym półroczu.

Skoro koszty są kapitalizowane na bilansie skąd więc istotne wyższa skonsolidowana strata netto? Proszę spojrzeć na poniższy wykres i wszystko stanie się jaśniejsze. Proszę jeszcze pamiętać, że spółka-matka, czyli Scope Fluidics S.A., posiada dwie spółki zależne – Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. (rozwijanie systemu PCR One) oraz Bacteromic Sp. z o.o. (rozwijanie systemy BacterOMIC). De facto są to spółki celowe powołane do rozwoju i komercjalizacji obydwu projektów.kliknij, aby powiększyć


Wytłumaczenia są dwa. Po pierwsze grupa kapitałowa przyśpiesza prace nad projektem BacterOMIC, który jest traktowany wciąż jako projekt badawczy, czyli koszty są przede wszystkim odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat. Oczywiście przyśpieszenie prac powoduje po prostu ponoszenie wyższych kosztów. Po istotnym zmniejszeniu kosztów spółek zależnych w drugim kwartale (rozpoczęcia kapitalizacji kosztów w Curiosity) zaczęły one znów rosnąć. Trudno nie powiązać tego przede wszystkim ze zwiększeniem tempa prac nad BacterOMIC. Być może również część wydatków związanych np. z uczestnictwem w targach były ponoszone przez spółkę Curiosity Diagnostic. Po drugie spółka-matka czyli Scope Fluidics ma po prostu wyższe ogólne koszty. W tym wypadku widać to przede wszystkim po wzroście pozycji wynagrodzenia, która w analizowanym kwartale wyniosła w spółce-matce wyniosła 534 tys. zł w analizowanym kwartale w porównaniu do 153 tys. zł w poprzednim oraz 156 tys. zł rok wcześniej. Dynamika zmiany jest bardzo wysoka, w szczególności jeśli przyjmiemy, że wynagrodzenia przede wszystkim są związane z osobami zatrudnionymi w spółce-matce. A przypomnę, że takich osób jest wg raportu 4, w tym najprawdopodobniej 3 członków zarządu. Być może dyrektor finansowy dostał sowitą premię za doprowadzenie do podwyższenia kapitału – choć są to tylko i wyłącznie moje spekulacje. Oczywiście może tez być tak, że zwiększenie wartości wynagrodzeń związane jest z dołączeniem do Komitetu Doradczego nowych osób (prof. David Weitz czy prof. Wilhelm Huck), choć osobiście raczej oczekiwałbym wtedy wzrostu kosztów na pozycji usługi obce.

Kasa od inwestora potwierdza zaufanie

Jak wiadomo cash jest king, a w przypadku spółek nie mających przychodów jest to absolutne „must have”. W wypadku analizowanej spółki sytuacja zmieniła się dość istotnie na plus w porównaniu z poprzednim omówieniem wyników.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Poprzednia emisja akcji (połowa 2017) przyniosła spółce ok. 16 mln zł, choć już trzeci kwartał 2019 roku spółka kończyła z dość niskim saldem na poziomie 4,0 mln zł. Wtedy można było szacować, że w tym tempie środków zabraknie w ciągu 6 miesięcy, o ile spółka nie otrzyma istotnych wpływów z dotacji. Zarząd poprosił więc inwestorów o kolejne dokapitalizowanie spółki, które zakończyło się sukcesem. Spółka pozyskała 13,9 mln zł, czyli ok. 86 proc. kwoty, którą wnioskowała. Różnica wynikała z ustalonej ceny emisyjnej (60 zł ostatecznie vs cena maksymalna w ofercie 70 zł) i nie wydaje się być ona kluczowa dla osiągnięcia pierwszego celu jakim jest oczywiście maksymalizacja wartości transakcyjnej PCR One. Niewątpliwie silna pozycja gotówkowa powinna poprawić pozycję negocjacyjną spółki, która nie będzie zmuszona do sprzedaży projektu pod presją kończącego się finansowania.

Warto zwrócić uwagę na istotne przyśpieszenie wydatków operacyjnych. Ostatni kwartał to ujemne przepływy operacyjne na poziomie prawie 4,3 mln zł. Jeśli zsumujemy ostatnie 12 miesięcy to otrzymamy wartość -10,5 mln zł. Oczywiście takie zwiększenie wydatków jest dość naturalne w momencie przejścia do ostatniej fazy projektu PCR One oraz przyśpieszenia prac nad BacterOMIC.

Wypływy operacyjne zostały zrekompensowany pozyskanym finansowania własnym (+13,7 mln zł) oraz wpływami z dotacji, które wyniosły w czwartym kwartale aż 4,8 mln zł. Przypominam, że spółka prezentuje wpływy z dotacji w zestawieniu z przepływów na działalności finansowej (na wykresie powyżej fiolety linia „ICF (dotacje)” z osią liczbową po prawej stronie). Wynika z tego, że w ostatnich 2,5 roku (10 kwartałów) spółka pozyskała (w postaci wpływów) dotacje na ok 9,0 mln zł, natomiast wydatkowała na projekty ok. 18,8 mln zł. Z informacji ze sprawozdania za czwarty kwartał wynika, że spółka otrzymała dotację zaliczkową do projektu BacterOMIC oraz dotacje do prac rozwojowych w ramach projektu PCR ONE na łączną kwotę 4,8 mln zł.

W tym miejscu jeszcze warto wspomnieć, że został rozwiązany problem mniejszościowego udziałowca w Curiosity Diagnostic posiadającego 0,1 proc. udziałów. Oczywiście sama liczba posiadanych udziałów nie była istotna, ale jasnym jest, że w wypadku zbliżającej się (miejmy nadzieję) sprzedaży spółki to jednak potencjalny nabywca chce kupić całą spółkę a nie jej część. Rozwiązanie tej kwestii nastąpiło na początku grudnia 2019 roku poprzez obniżenie kapitału będące konsekwencją przymusowego umorzenia udziałów mniejszościowych udziałowców w spółce.

Podsumowanie

Scope Fluidics to niewątpliwie jedna z ciekawszych spółek notowanych na rynku New Connect. Wycena spółki w ostatnich 2 miesiącach istotnie wzrosła i obecnie przekracza już 400 mln zł, a wręcz atakuje poziom 500 mln zł. Natomiast stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to imponujące 555 proc., licząc do ceny za akcje na poziomie 175 zł. Niewątpliwie magnesem przyciągającym do spółki mogą być wyobrażenia o setkach milionów dolarów, które spółka być może uzyska już w ciągu kolejnych 18 miesięcy. W moim odczuciu obecna kapitalizacja spółki oddaje oczekiwania rynkowe na sprzedaż projektów w cenie ok. 100 mln USD. Gdy od takich wartości odejmiemy szacowane koszty na poziomie 20 proc. (akcje fantomowe, prowizje dla doradcy transakcyjnego, koszty potrzebne do dokończenia obydwu projektów) i uwzględnimy 19 proc. stawkę podatku to mniej więcej otrzymujemy poziom 450-500 mln zł, czyli porównywalny z obecną kapitalizacją. Jeśli takie założenie jest poprawne to oznacza, że rynek albo oczekuje trochę niższych cen transakcyjnych niż mediana, lub też akcje mają potencjał do dalszego wzrostu.

Oczywiście nie można zapominać o potencjalnym trzecim projekcie. W poprzednich analizach zwracałem uwagę na prawdopodobną dziurę czasową pomiędzy komercjalizacją obecnych dwóch projektów a następnymi. Obecnie gro pracy i pełna para idzie w kierunku komercjalizacji PCR One oraz BacterOMIC, ale niewątpliwie ogłoszenie kolejnego projektu wraz z pewnymi wstępnymi założeniami co do harmonogramów i budżetów pomogłoby w dalszym wzroście kapitalizacji spółki. Nie ulega też wątpliwości, że wycena spółek biotechnologicznych wymyka się standardowym podejściom opartym na wskaźnikach czy przepływach. Tutaj w dużej mierze bazuje ona na ocenie potencjału i wiarygodności potencjału ludzkiego w danej spółce oraz możliwości dalszego rozwoju produktów. Niewątpliwie zakończona z sukcesem sprzedaż PCR One uwiarygodniłaby dodatkowo spółkę, co powinno również pozytywnie wpłynąć na jej kapitalizację.

Aby nie popaść w hiper entuzjazm to jednak warto pamiętać o ryzyku zarówno komercjalizacji projektów (choć zdecydowanie mniejszym niż podczas poprzednich analiz) jak i trudności w określeniu potencjalnej ceny sprzedaży. To w oczywisty sposób wpływa i będzie wpływać na kapitalizację spółki.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 19 lutego 2020 10:55

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


bronex16
4
Dołączył: 2016-08-25
Wpisów: 58
Wysłane: 19 lutego 2020 19:37:38 przy kursie: 185,00 zł
czyli rozumiem, że zakładamy C/Z = 1 ?

Seneca
3
Dołączył: 2019-01-10
Wpisów: 37
Wysłane: 21 lutego 2020 18:43:49 przy kursie: 173,00 zł
właśnie, pokusi się ktoś o oszacowanie c/z po sprzedaży PCRa?

Analityk Fundamentalny
139
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 632
Wysłane: 21 lutego 2020 19:24:43 przy kursie: 173,00 zł
Przecież to po pierwsze zgaduj zgadula: kto wie jaka będzie cena sprzedaży? Po drugie C/Z w takim wypadku jest bez znaczenia, zysk nie jest powtarzalny, a na dywidendę ma pójść 50 proc. (minimum) przychodów z takiej transakcji. naprawdę nie C/Z jest tutaj kluczem do sukcesu :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 21 lutego 2020 19:43:13 przy kursie: 173,00 zł
Takich spółek nie wycenia się po C/Z, a po wartości projektów - trochę tak jak nieruchomości inwestycyjne, tylko prócz dyskonta czasowego na wpływ gotówki ze sprzedaży projektów waży się je jeszcze prawdopodobieństwem sukcesu.

KaWalec
0
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 31
Wysłane: 27 lutego 2020 09:54:14 przy kursie: 141,00 zł
Wczoraj usłyszałem, że ta spółka żyje z wirusów więc znalazł idealna firmę na czasy corona wirusa, ale chyba w scope daleko jeszcze do faktycznego działania PCR/One pomimo artykułów i dobrego PR:)

Analityk Fundamentalny
139
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 632
Wysłane: 27 lutego 2020 18:01:44 przy kursie: 141,00 zł
w Polsce tak naprawdę nie ma spółek (na GPW), które mogłyby faktycznie zarobić na koronawirusie - w chwili obecnej poszukiwanie jest na siłę (Mercator czy Cormay). Aczkkolwiek faktycznie Scope jest w branży mocno rozwjojowej i epidemia koronawirusa zapewne dłguterminowo im pomaga w budowaniu świadomości zagrożeń
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 28 lutego 2020 11:18:26 przy kursie: 132,00 zł
Pytanie, czy aktualna sytuacja globalna może mieć realny wpływ na proces komercjalizacji PCR|ONE?Można by nieco cynicznie stwierdzić, że trudno dla spółki o lepszy moment na domykanie negocjacji. Ale może to uproszczenie.
Jestem na Twitterze


jqn
jqn PREMIUM
32
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 471
Wysłane: 28 lutego 2020 11:33:39 przy kursie: 132,00 zł
Dokładnie tak jak piszesz - dlatego dziwi mnie obecna sytuacja na SCPFL w kontekście tego co dzieje się na takich spółkach jak Mercator, Cormay czy Harper.
To be a rock and not to roll

thommat
thommat PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 120
Wysłane: 28 lutego 2020 11:42:31 przy kursie: 132,00 zł
tu potrzebne jest jakieś info, a poprzednio było powiedziane że jeśli będzie nadal potrzebny to test wirusowy mogą mieć w pcr one końcem roku. Pewnie jakby podali bez daty, tylko że już nad tym pracują to bylibyśmy na maxach

Seneca
3
Dołączył: 2019-01-10
Wpisów: 37
Wysłane: 28 lutego 2020 11:54:40 przy kursie: 132,00 zł
moim zdaniem, nawet marketingowo powinni właśnie przyśpieszyć te panele kosztem innych. Ale ufam, że wiedzą co robią i są spójni z sugestiami partnera od komercjalizacji.

thommat
thommat PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 120
Wysłane: 28 lutego 2020 11:58:23 przy kursie: 132,00 zł
Od szczytu już 30% zjechało, może starczy

jqn
jqn PREMIUM
32
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 471
Wysłane: 3 marca 2020 09:59:01 przy kursie: 145,00 zł
Wywiad z Prezesem Zarządu opublikowany wczoraj:
https://youtu.be/V_u63pDSv4w

"Koronawirus szansą dla inwestorów? Prezes ScopeFluidics o rozwiązaniach medycznych w biznesie" - źródło Comparic24tv.
To be a rock and not to roll

tomcio46
44
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 577
Wysłane: 3 marca 2020 22:53:18 przy kursie: 145,00 zł
I ja się mu wcale nie dziwię ze wykręcał się od odpowiedzi. To ma wykrywać obecnie bakterie w szpitalach, na razie gronkowca ktory nigdy raczej nie zniknie. Nikt nie będzie wykładał własnej kasy na badanie nowej choroby która za 2 miesiące może zniknąć i nikt tych testów nie będzie potrzebować. Najważniejsza jest komercjalizacja pierwszego projektu i to nowy właściciel będzie już sobie z nim robił co będzie chciał.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 11 marca 2020 09:42:28 przy kursie: 80,00 zł
SCOPE FLUIDICS - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Wraz z utratą wsparcia na poziomie 130 zł doszło do pełnego ukształtowania formacji RGR, zasięg której wyczerpuje się na poziomie długoterminowej średniej. To poniekąd tłumaczy brak chęci do angażowania się po stronie popytu przez graczy - chociażby wczorajsza świeca całkowicie pozbawiona dolnego cienia. Patrząc na słupki wolumenu można założyć, że na długoterminowej średniej przecena nie wygaśnie i reakcji popytu można będzie oczekiwać na wsparciu 75 zł, wzmocnionym ekstrapolacja linii łączącej dwa istotne dołki.kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Seneca
3
Dołączył: 2019-01-10
Wpisów: 37
Wysłane: 13 marca 2020 13:30:20 przy kursie: 86,00 zł
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

[...]

Zarząd Scope Fluidics SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13 marca 2020r. podjął decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych o opracowanie ultra-szybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę Covid-19.

[...]

Dodatkowo, zarząd Spółki przeprowadził, w dniach 2-9 marca w USA, rozmowy z firmami diagnostycznymi o światowym zasięgu sprzedaży, z firmą nowoczesnych technologii o globalnej skali działalności, otwierającą system opieki medycznej oraz z ekspertami rynku diagnostyki medycznej. Konsultacje te potwierdzają, że parametry użytkowe systemu PCR|ONE optymalnie adresują potrzebę szybkich, czułych i wiarygodnych testów wykrywających wirus SARS-CoV-2 na możliwie najwcześniejszym etapie zakażenia. Funkcjonalność systemu PCR|ONE adresuje też trend na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care poprzez połączenie szybkości działania, szerokości panelu wykrywanych markerów genetycznych oraz niskiego kosztu produkcji paneli.

hello1

jqn
jqn PREMIUM
32
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 471
Wysłane: 16 marca 2020 23:17:03 przy kursie: 123,00 zł
Dobre wiadomości - oby czasowo potrafili wykorzystać sytuację. Jutro o 11:00 odbędzie się czat inwestorski - może Zarząd przekaże więcej informacji.
To be a rock and not to roll

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
49
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 206
Wysłane: 23 marca 2020 10:57:23 przy kursie: 118,00 zł
Chciałbym się podzielić, jak ja na dzisiaj oceniam spółkę Scope Fluidics. Zacznę od tego, że moim zdaniem (to wnioski z dostępnych źródeł i stosowanej praktyki ) testy molekularne to przyszłość- nie bez przyczyny reakcje PCR nazywane są „złotym standardem” w diagnostyce. Wszystko inne, w diagnostyce, używa się oczywiście, ale jeśli jest wybór to nie ma żadnej dyskusji – szybkość, dokładność nie stwarza żadnej inne alternatywy. Dlatego obecna sytuacja, w moim przekonaniu, wytwarza dla Scope Fluidics o wiele większa szanse i stawia ich w zupełnie innym miejscu niż było to pół roku temu. Panel wirusowy na panel wirusowy SARS-Cov-2 czy inne firmy pracują nad tym, pewnie – mamy chociażby Genomics czy GenExpert , pewnie będą się pojawiać kolejne ale PCRone posiada atuty, którego nie maja inne urządzenia jest najszybszym aparatem na świecie oferujący do 20 markerów (reakcji PCR) jednocześnie.

Rozważmy pilną potrzebę na dzisiaj , ale na inne przyszłe okresy grypowo-wirusowe tj. zapobieganie epidemii czy pandemii poprzez stosowanie screeningu na lotnisku (ale może być to przejście graniczne, terminal dworca autobusowego itp) – wychodzi tłum pasażerów, odbywa się badanie temperatury każdego człowieka, tych z podwyższoną temperaturą kierujemy na dokładne badanie molekularne. Po 15 min wiemy czy stanowią zagrożenie czy też nie. System doskonały. Przy zwiększaniu ilość czasu badania do 30, 45 , 60 min – rośnie liczba oczekujących na wynik pasażerów, trzeba im zapewnić kolejne pomieszczenia ale tak aby potencjalnie nie zarażali się jednej od drugiego, logistyczne wyzwanie… Dlatego czas to czynnik nr 1 w takim screeningu- to element bezdyskusyjny.

Pieniądze – czy koszt pojedynczego panelu. Panel wirusowy do PCRone ma kosztować kilka euro czy USD a do innych znanych nam systemów jest to kilka/kilkanaście razy więcej. Przy okazjonalnym badaniu może to nie jest wielki temat, ale w obecnym czasie konieczności/lub chęci masowych screeningów to wielki argument i kto będzie chciał wprowadzić takie masowe procedury, wcześniej bardzo dobrze to policzy, możemy być tego pewni.

Chciałbym w tym miejscu wytłumaczyć o co chodzi z tymi markerami ? PCRone do 20, inne systemy od 1 do 50. Zrobię to na przykładzie gronkowca złocistego, ale można to odnieść do każdego dowolnego patogenu- bakterii, wirusa itp. Wiemy, że w patogenach co roku pojawiają się mutacje/alternatywnie inne rodzaje (z podobnego powodu wprowadza się co roku inne szczepionki na grypę) i dlatego trzeba reagować szybko. Panel, który prawidłowo oznaczał w zeszłym roku, w tym jest już do modyfikacji bo bakteria zmutowała i ma dodatkowy gen oporności na kolejny antybiotyk. Firmy wprowadzające te systemy na rynek wiedzą to oczywiście dobrze i siadają do rozmów z żądaniami możliwości jednoczesnego oznaczania przez system 8-15 markerów jako min. ich liczbę. Np : przy gronkowcu złocistym obecnie wymagamy rozpoznania genu samego gronkowca, 2 geny oporności, dodatkowe 3 markery pracują po to aby potwierdzić, czy gen oporności znajduje się w genomie gronkowca a nie innej bakterii. Razem 6 równoległych reakcji PCR (tzw. markerów) a rok temu było wymagane mniej….. Panel do PCRone można dowolnie modyfikować na dowolny patogen, bakterię lub wirusa i ma możliwość przeprowadzenia aż 20 reakcji PCR w czasie kilkunastu minut. To jest kluczowe zestawienie użyteczności systemu .

Czy inne firmy mogą opracować podobne urządzenia, być może , niczego nie można wykluczyć, ale średnia czasu wprowadzenia urządzenia diagnostycznego na rynek wynosi 8 lat. Jeśli wrzucimy pieniądze, duże pieniądze to czas pewnie skrócimy, ale na końcu każdego łańcucha jest laboratorium i ludzie, ich pomysły oraz to co muszą sprawdzić i zweryfikować, a to trwa. Nawet zakładając, że coś podobnego się nagle pojawi, to czy PCRone się nie sprzeda, oczywiście, że się dobrze sprzeda, zważając na argumenty przedstawiane jak wyżej.

Na koniec, napiszę brutalnie, za dużo czasu poświęciłem na tę półkę, aby nie wiedzieć co właściwie robią i jak robią, punt za punktem realizując założony harmonogram. Dla mnie ważne są fakty i wychodzące z nich wnioski a nie emocje. Niezbyt interesują mnie falujące ceny od 60 do 200 zł, ponieważ w moim przekonaniu najważniejsze jest czy są w stanie certyfikować, zarejestrować i sprzedać swój pierwszy system czy PCRone. Osobiście oceniam to w bardzo wysokich wartościach prawdopodobieństwa. Jaką cenę mogą uzyskać , nikt tego oczywiście nie wie, w tym pewnie wraz z zarządem spółki ale pamiętajmy zakładając możliwą kapitalizację, że za rok dodatkowo będzie skończony kolejny system tj. Bacteromc. W moim przekonaniu to znakomita firma, z poukładanymi ludźmi, mogąca przedstawić globalne systemy diagnostyczne. A jeśli tak się stanie, to cena transakcyjna będzie tylko jednym z elementów kształtowania się kapitalizacji spółki, ponieważ zmieni postrzeganie szeroko pojętej polskiej biotechnologii i nagle wszyscy zauważą Scope Fluidics a dodatkowo w cenach pojawią się nadzieja i oczekiwana na przyszłość nie w odniesieni do startupu, tylko do spółki, która już pierwsze swoje urządzenie sprzedała i szykuje się do sprzedaży kolejnego.


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,803 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło