pixelg
KGHM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

KGHM [KGH]

AKTUALNY KURS: 198,75 zł (+0,58%) 23-04-2021 16:10
Vox
132
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 610
Wysłane: 7 grudnia 2015 21:44:19 przy kursie: 62,94 zł
Cytat:
Pod względem przewodnictwa Aluminium nie dorówna miedzi - fizyka. Nie sądzę, aby długoterminowo taki shift był możliwy.


Jakoś w Polsce jest sporo takich kabli w starym budownictwie...
Wszystko jest kwestia ceny. Al wymaga troche wiekszych przekrojow kabli ale jest duzo tanszy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578
Wysłane: 7 grudnia 2015 23:01:30 przy kursie: 62,94 zł
Zgadza się, ale to właśnie przez instalacje Al było i jest nadal sporo pożarów - zestyki i płynięcie. Przecież z jakiegoś względu w nowym budownictwie stosuje się Cu mimo tego, że to znacznie droższy metal pomijając już łatwość rozbudowy instalacji i koniecznej ingerencji w architekturę.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 8 grudnia 2015 00:24:51 przy kursie: 62,94 zł
Nie aluminium a węgiel, a dokładniej nanorurk-owe włókna węglowe. Wg np poniższego artykułu przewyższają właściwościami miedź. W testach materiał przewodził ponad 4 krotnie więcej prądu niż miedź o tej samej masie. Produkcja przemysłowa to jednak zapewnie dopiero za ładnych parę lat.

www.sciencedaily.com/releases/...


sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 652
Wysłane: 8 grudnia 2015 08:14:22 przy kursie: 62,94 zł
Kiedyś będę duży, dzisiaj jestem mały – analiza techniczna KGHM w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kiedy...

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 8 grudnia 2015 23:56:35 przy kursie: 59,10 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej KGMH S.A. (dalej KGHM) za okres od 1 lipca do 30 września 2015 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

KGHM jest prawdopodobnie spółką, której "pokrycie analityczne" jest największe na całej GPW. Wynika to zarówno z wielkości spółki, jak i z unikalności działalności. Spółka jest jednym z największych producentów metali nieżelaznych na świecie i z tej przyczyny cieszy się zainteresowaniem inwestorów z całego świata. Ostatnie tygodnie są dla KGHM bardzo ciężkie. 23 października, 2 dni przed wyborami parlamentarnymi kurs akcji nieznacznie przekroczył 100 zł. Dziś, po kilku tygodniach kurs spadł o ponad 40%. Przyczyn można szukać zarówno w ostatnim sprawozdaniu finansowym, jak i w otoczeniu spółki.


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Jak widać na wykresie, przychody KGHM z roku na rok są coraz mniejsze. Główną przyczyną jest trwający od ponad 5 lat spadek cen miedzi z rekordowych poziomów ponad 10 tys. USD za tonę do obserwowanych obecnie 4,5 tys. USD. Jeszcze większe spadki cen dotyczyły drugiego pod względem wartości produktu, czyli srebra.
Na szczęście przychodom spółki pomagał systematycznie rosnący kurs dolara w odniesieniu do złotówki.
Widać, że rekordowym rokiem dla spółki był 2011, kiedy zbiegły się 3 wydarzenia:
- rekordowy poziom cen miedzi i srebra
- sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych (POLKOMTEL i DIALOG)
- wprowadzenia podatku o wydobycia niektórych kopalin, które obciążyło wyniki kolejnych okresów o kwoty rzędu 1,5-2 mld zł rocznie
Od tego czasu wyniki KGHM są wyraźnie gorsze, co nie znaczy oczywiście, że są złe. Spółka regularnie generuje zyski, ale z uwagi na niekorzystnie zmiany (podatek od kopalin) i warunki zewnętrzne (spadające ceny surowców) są one coraz niższe.


kliknij, aby powiększyć


Wykres cen miedzi jest jednoznaczny - ceny spadły już ponad 50% od szczytu w 2011 roku i mają wyraźny trend spadkowy. W tej sytuacji utrzymanie poziomu zysków robi się coraz trudniejsze. Trochę przy tym pomaga kurs USD do PLN, ale KGHM zabezpieczał się przed wahaniami kursowymi przy użyciu mechanizmu tzw. korytarza i powyżej pewnego poziomu nie będzie już odnosił tak dużych korzyści z osłabiania się złotówki.


kliknij, aby powiększyć

porównanie wyników ostatniego kwartału do 3 kwartału 2014 pokazuje, jak opisane wcześniej tendencje wpływają na wyniki spółki.Przychody spadły o 7,5%, ale wynik operacyjny zmniejszył się o 52%. Najbardziej w wynik spółki uderzyła pozycja wskazana na wykresie jako "działalność finansowa". Jej główną pozycją są wyniki operacyjne inwestycji Sierra Gorda, która od tego kwartału jest raportowana w wyniku finansowym. Po jej uwzględnieniu zysk brutto maleje do niecałych 150 mln zł, a zysk netto do "symbolicznych" 34 mln zł.
Tak duża różnica w zysku brutto i netto wynika z faktu, że od rentownej działalności w Polsce spółka musiała zapłacić podatek i nie mogła skorzystać z tarczy podatkowej na stratach w innych krajach.

Wynik łączny za 3 kwartały wygląda oczywiście lepiej - 1 i 2 kwartał tego roku zakończyły się zyskiem na poziomie 1,2 mld zł. Niestety - w kolejnych kwartałach Sierra Gorda będzie również obciążać wyniki KGHM, ponieważ proces dojścia do pełnej sprawności w przypadku takiej inwestycji potrwa co najmniej kilka kwartałów.


kliknij, aby powiększyć

Przepływy finansowe z działalności operacyjnej wyglądają bardzo stabilne. KGHM nie dość że generuje spore zyski, to dodatkowo posiada duży majątek trwały. W wynik tego mamy do czynienia z wysokimi kwotami amortyzacji, które pozwalają na osiągnięcie stabilnych przepływów gotówkowych.
KGHM cały czas musi utrzymywać wysoki poziom inwestycji, co również widać w sprawozdaniu z przepływów finansowych.
Przepływy z działalności finansowej wychodzą mniej więcej na zero. KGHM wypłacał szczodre dywidendy, ale jednocześnie mocno zwiększył zadłużenie.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa systematycznie rośnie, co odzwierciedla rozwój skali działania spółki. Jak widać - najbardziej zwiększa się wartość majątku trwałego, co wynika z dużej skali inwestycji zagranicznych (Quadra, Sierra Gorda). Spółka posiada wyraźnie mniej gotówki niż kilka lat temu. Po stronie pasywów najbardziej rzuca się w oczy wzrost zadłużenia odsetkowego.

Wskaźnik Altmana ma cały czas wysoki poziom (AA-), plasujący spółkę w strefie bezpiecznej, ale od 2011 systematycznie on spada. Pogarszanie się wyników operacyjnych może skutkować niższą oceną wypłacalności spółki i podwyższoną oceną prawdopodobieństwa bankructwa.

Podsumowanie

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim kwartale było uruchomienie produkcji przemysłowej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Projekt zakończył fazę budowy i wszedł w fazę rozruchu. Na razie wyniki operacyjne nie wzbudziły entuzjazmu (strata operacyjna na poziomie ponad 300 mln zł), ale kolejne kwartały powinny wyglądać coraz lepiej od strony technologicznej.

KGHM w ciągu kilku ostatnich lat wykorzystał globalną koniunkturę i prowadził ekspansję na całym świecie. Aktualnie najważniejsze dla spółki są kopalnie Polsce, Kanadzie (KGHM International, dawna QUADRA) oraz w Chile (Sierra Gorda -- wspólny projekt z japońskim koncernem Sumitomo). Pozwoliło to na zwiększenie produkcji, dywersyfikację ryzyka politycznego a także na zwiększenie zakresu wydobywanychm metali do których poza miedzią, srebrem i złotem zaliczają się dodatkowo molibden, nikiel, pallad i platyna.

KGHM w 3 kwartałach 2015 zwiększył produkcję miedzi o 12% w stosunku do 3 pierwszych kwartałów 2014 roku. Projekt Sierra Gorda wykorzystuje na razie moce produkcyjne w 70-80% i z upływem czasu wolumen produkcji powinien rosnąć.

Wyniki KGHM w krótkim terminie odwzorowują głównie notowania miedzi - praktycznie każdy większy ruch na tym surowcu ma odzwierciedlenie w kursie akcji spółki. Jako że miedź jest surowcem o bardzo dużym zastosowaniu w budownictwie, jej cena jest wrażliwa na informacje dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie, a w szczególności na największym w tej chwili rynku, czyli w Chinach. Nieco mniejsze znaczenie ma kurs dolara w odniesieniu do złotówki.


kliknij, aby powiększyć

Szczegółowe rozbicie ceny akcji w ostatnich 3 kwartałach ładnie pokazuje, jak zmiany parametrów zewnętrznych wpływają na wyniki spółki. Spadek cen miedzi, notowanej w dolarach, został w całości pokryty wzrostem kursu USDPLN. Te czynniki utrzymują się również w ostatnim kwartale, chociaż widać, że wypracowywanie zysków robi się coraz trudniejsze. Strata w 4 kwartale na poziomie całej grupy kapitałowej nie będzie zaskoczeniem.

Ostatnie dni wyjaśniły nam również kwestię podatku od kopalin, zwanego żartobliwie "kagiemnym", ponieważ KGHM jest jego jedynym płatnikiem w Polsce. Podatek mocno obciąża wyniki spółki i w trakcie kampanii wyborczej pojawiła się szansa na jego zmniejszenie lub wycofanie. Do momentu wyborów rynek reagował bardzo żywiołowymi wzrostami na każdy potencjalny sygnał na ten temat. Po propozycji budżetu na 2016 teoretycznie wiadomo już, że w przyszłym roku nowy rząd planuje dalszy przychody z tytułu "kagiemnego", co zupełnie nie dziwi biorąc pod uwagę bardzo duże plany zwiększania wydatków budżetowych. Przedstawiciele rządu wysyłają jednak sygnały o możliwym zawieszeniu poboru podatku w 2016 lub 2017 roku. Osobiście nie uważam tego scenariusza za prawdopodobny, ale jest to jakiś czynnik "pozytywnego" ryzyka dla notowań spółki.

Z obowiązku należy odnotować bardzo wysokie prawdopodobieństwo zmian w zarządzie spółki, czego zapewne rynek nie przyjmie pozytywnie. Ministerstwo Skarbu Państwa dokonuje zmian w spółkach z udziałem SP w bardzo szybkim tempie i na pewno nasz "narodowy czempion" również będzie im podlegał.

Wskaźnikowo KGHM jest aktualnie bardzo tani - wskaźnik cena/zysk to jedynie 6,2. Warto jednak pamiętać, że został on osiągnięty przy średnim kursie miedzi na poziomie 5 900 USD za tonę, zaś aktualne notowania to jedynie 4500 USD. Więc na pewno nie można uznawać wypracowanego w ostatnich 4 kwartałach wyniku finansowego za powtarzalny.

Akcje KGHM są w trendzie spadkowym i trudno określić gdzie znajdzie się dołek. Dla porównania w 2008 najniższy kurs (po skorygowaniu o dywidendy) wyniósł niecałe 15 zł. Na razie jednak nie mamy do czynienia z takim globalnym krachem na rynkach jak w 2008 roku. KGHM jest spółką zdecydowanie cykliczną, więc w dłuższej perspektywie na pewno można oczekiwać wzrostu kursu. Niestety nie widzę racjonalnych przesłanek do określenia kiedy i na jakim poziomie zakończy się aktualny trend spadkowy.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 062
Wysłane: 9 grudnia 2015 00:44:06 przy kursie: 59,10 zł
Proszę o analizę techniczną.

sbyszek
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 807
Wysłane: 9 grudnia 2015 01:42:07 przy kursie: 59,10 zł

Deogracias napisał(a):
KGHM jest prawdopodobnie spółką, której "pokrycie analityczne" jest największe na całej GPW. Wynika to zarówno z wielkości spółki, jak i z unikalności działalności. Spółka jest jednym z największych producentów metali nieżelaznych na świecie i z tej przyczyny cieszy się zainteresowaniem inwestorów z całego świata. Ostatnie tygodnie są dla KGHM bardzo ciężkie. 23 października, 2 dni przed wyborami parlamentarnymi kurs akcji nieznacznie przekroczył 100 zł. Dziś, po kilku tygodniach kurs spadł o ponad 40%. Przyczyn można szukać zarówno w ostatnim sprawozdaniu finansowym, jak i w otoczeniu spółki.

Wyjasnij co rozumiesz jako "pokrycie analityczne"?. Ale dla KGHM czy dla przykładu społki pierwsze z listy GPW np.(06MAGNA Magna Polonia SA) czy ostatnie na liscie z notowanych (ZYWIEC Grupa Żywiec SA) analiza techniczna jest taka sama jak dla KGHM i zawsze opiera się o takie same zasady i metody analizy. Napewno wiesz, że unikalną działalność ma wiele spółek nie tylko notowanych na GPW. Dalej się z tobą całkowicie zgadzam , że wszystko jest WIELKIE - BIG !. Ale kolejna interpretacja spadku KGHM to już inna bajka niż to co proponujesz w ostatnim zdaniu.
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 9 grudnia 2015 07:29:16 przy kursie: 59,10 zł
@Deogracias

Z uzgodnienia wyniku netto 2014/2014 wynika, że zysk jest, ale tylko w PLN. W przypadku przeliczenia na USD wygląda na to, że jest strata, bo odpada słupek zmiany kursu. Oczywiście, zysk za 2014 r. w USD też był inny. Jeśli, co wynika m.in. z twojego twierdzenia, KGHM jest uważnie śledzony na rynku międzynarodowym, to tam nikt nie liczy wyników w PLN. Koszty Sierra Gorda też są w USD, jak i hedging. Czy wszystkie kredyty są w PLN? Gdyby twój wykres zawierał wersję uzgodnienia wyniku netto w 2014/2015 w USD, czyli w walucie handlu miedzią, sytuacja byłaby bardziej klarowna. Przydałyby się także prognozy KGHM ceny miedzi i srebra na 2015 r. na początku roku oraz porównanie z realiami. To z pewnością rzutuje na ich podejście do hedgingu. Czy KGHM publikuje swoje sprawozdanie w wersji USD (ale rzeczywistej, bo np. wyniki podawane w okienkach Stockwatch zawierają zwykle przeliczenie wyniku z PLN na EUR, co jest mylące w przypadku firmy tak bardzo zaangażowanej na rynkach międzynarodowych)

krewa
krewa PREMIUM
372
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 892
Wysłane: 9 grudnia 2015 08:18:49 przy kursie: 59,10 zł
mackopl napisał(a):
Proszę o analizę techniczną.

A co jest nie tak z tą wczorajszą?

lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 10 grudnia 2015 10:29:29 przy kursie: 60,00 zł
Kontynuuję moje uwagi dotyczące sprawozdania KGHM za 3 kwartały. Stawiam dość przewrotną tezę. Otóż, jeśli KGHM zamiast bawić się w wydobycie miedzi i innych metali zająłby się handlem walutą, to wyniki byłyby takie same, a może i lepsze, a nie trzeba by było zajmować się całą sferą wydobycia, przemysłu, górnikami, polityką, itp.

Zysk jest osiągany, ale to tylko wynik papierowy. W Sprawozdaniu sami stwierdzają, że koszt wydobycia miedzi C1 w USD/funt spadł tylko ze względu na osłabienie się PLN (1,49 vs. 1,82). Z danych wynika także, że 25% miedzi jest zużywane w Polsce, a więc co najmniej 75% sprzedaży jest rentowne tylko w wyniku przeliczenia USD na słabą złotówkę. Zwraca uwagę znaczący wzrost zobowiązań długoterminowych 12166 w por. do 8035. Ciekawe są dane z Sierra Gorda, gdzie koszt wydobycia C1 wynosi 1,91 (na razie, chociaż spada, jest wyższy niż w Polsce). Nastąpił także znaczący wzrost zobowiązań pozabilansowych (1736 w por. do ok. 89). Poważnie rośnie poziom zadłużenia i należności kredytowe z KGHM Int. To też efekt walutowy. To wszystko są dane za 9 miesięcy. Nie chcę krakać, ale to wszystko są informacje wymagające głębszego wyjaśnienia.

Podstawowe dane bilansowe i P&L w sprawozdaniu KGHM zawierają mechaniczne przeliczenie wyników na EUR (powtórzone w zakładce Stockwatch) bez uwzględnienia faktycznych strumieni walutowych. Nie znalazłem nigdzie sprawozdania za trzy kwartały sporządzonego w USD, jako podstawowej walucie handlu miedzią i innymi metalami. Uważam, że w przypadku KGHM jest to niezwykle istotne dla całości obrazu finansowego koncernu. To co nam się podaje może być niezgodne z faktycznym obrazem KGHM na rynkach międzynarodowych. Może dlatego nastąpiło obniżenie ratingu - mogło to nie być dla fachowców niespodzianką.


lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 10 grudnia 2015 13:31:11 przy kursie: 60,00 zł
No to jeszcze na dobicie.

Otóż na początku 2015 r. Rada Nadzorcza KGHM opublikowała strategię spółki na lata 2015-2020 (na Stockwatch jest w wiadomościach odnośnik do publikacji na forsal.pl), z założeniem odpowiednich cen podstawowych produktów spółki. Podano również oczekiwane średnie ceny na 2015 r. Przytaczam te dane by pokazać z jakimi geniuszami mamy do czynienia w spółkach Skarbu Państwa. Oczywiście, "prognozowanie jest trudne, szczególnie, jeśli chodzi o przyszłość", ale są pewne granice. To też jakiś sposób potwierdza, z jak marnymi szefami mamy generalnie do czynienia w spółkach kontrolowanych przez SP oraz, że ich wymiana tak naprawdę niczego nie zmienia.

Oto dane z prognozy styczniowej (średnie wartości założone na 2015 r.)

Miedź 6800
Srebro 18
Molibden 12
PLN/USD 3,30

Obecne ceny miedzi to ok. 4500 (średnia może będzie powyżej 5000), srebra 14,26 (całym roku średnia to może 16), molibdenu 4,75 (średnia na cały rok to ok. 6-7), a PLN/USD to każdy widzi. Zresztą ich założony kurs PLN/USD w latach 2015-2020 to 3,05. Każda fantazja ma swoje granice - i powinna mieć także konsekwencje!

Strategów w najwyższych władzach KGHM mamy więc od siedmiu boleści.Edytowany: 10 grudnia 2015 13:31

Magiel
2
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 177
Wysłane: 10 grudnia 2015 14:01:14 przy kursie: 60,00 zł
Ale jak ich prognozy cen surowców przeliczysz na złotówki po ich prognozowanym kursie USD i porównasz do obecnych niższych cen surowców ale przeliczonych po obecnym wyzszym kursie dolara - to w złotówkach wychodzi, że zarobią więcej.

Nie wiem czy "trafiło się ślepej kurze ziarno" czy to taka forma zabezpieczenia budżetu. Zakładamy wyżej ceny surowców ale dla bezpieczeństwa przyjmujemy nizszy kurs dolara?

lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 10 grudnia 2015 14:20:38 przy kursie: 60,00 zł
Oni jednak prowadzą dużą, międzynarodową firmę, a nie wesołe miasteczko. Jeśli, jak piszesz "zabezpieczają budżet" to tak naprawdę, to zabezpieczają tylko własne tyłki. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy zarabiają na miedzi i na działalności gospodarczej, czy na handlu walutą.

To dość poważna kwestia, bo wszelkie operacje finansowe na rynkach (np. hedging) prowadzone są zgodnie z przyjętymi założeniami - to może oznaczać spore, ukryte straty. W przypadku KGHM, to nie byłby pierwszy raz!

Poza tym, oni finansują się w USD - teraz te same bilansowe złotówki trzeba będzie sprzedać za USD by spłacić kredyt - albo w ogóle nie wymieniać na PLN, a wtedy pieniądze "płyną" przez bilans i rachunek wyników nie pozostawiając śladów. Może zostają przede wszystkim koszty, wyrażane w PLN?

Problem polega na tym, że złożona, międzynarodowa struktura KGHM nie pozwala na udzielenie prostych odpowiedzi: Jest zysk, czy go nie ma?

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 10 grudnia 2015 15:27:12 przy kursie: 60,00 zł
Wesołe miasteczko to jest bardzo poważny biznes. Zobacz sobie np. takie kopenhaskie Tivoli :)
Co rozumiesz przez "pieniądze płyną przez bilans i rachunek wyników nie pozostawiając śladów"?

lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 10 grudnia 2015 15:49:37 przy kursie: 60,00 zł
Nie miałem na myśli Tivoli.

W przypadku dokumentów finansowych zawierających faktyczne strumienie w walutach przychodów i zobowiązań, jedyny ślad zostawiany przez USD to (upraszczając) różnica pomiędzy przychodami (sprzedaż Cu) i wszystkimi zobowiązaniami (kredyty) - czyli ew. zysk. Uważam, że dla pełnego obrazu najpierw należy dokonać rozliczenia w USD i to na bieżąco z dopasowaniem strumieni Winien i Ma, a nie na koniec jakiegoś okresu obrachunkowego. Z uzgodnienia wyniku 2014 na 2015 przedstawionego w analizie @Deogracias wynika, że wszystko, co się da przeliczono na PLN i ten element niesie się przez całe sprawozdanie finansowe,zniekształcając obraz finansów spółki. Będę miał wątpliwości dotąd, dopóki w jakimś raporcie lub sprawozdaniu nie zostanie jasno stwierdzone, że sytuacja finansowa KGHM wynikająca ze sprawozdania sporządzonego w USD jest taka sama (lub nie różni się istotnie) od tej w sprawozdaniu wyrażonym w PLN (i mechanicznie przeliczonym np. na EUR). Księgowi muszą udowodnić, że jest to takie same inaczej zawsze będzie spore pole do nadużyć.

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 062
Wysłane: 10 grudnia 2015 21:24:47 przy kursie: 60,00 zł
krewa napisał(a):
mackopl napisał(a):
Proszę o analizę techniczną.

A co jest nie tak z tą wczorajszą?


Przepraszam, nie zauważyłem.

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 062
Wysłane: 10 grudnia 2015 21:27:51 przy kursie: 60,00 zł
lesgs napisał(a):
No to jeszcze na dobicie.

Otóż na początku 2015 r. Rada Nadzorcza KGHM opublikowała strategię spółki na lata 2015-2020 (na Stockwatch jest w wiadomościach odnośnik do publikacji na forsal.pl), z założeniem odpowiednich cen podstawowych produktów spółki. Podano również oczekiwane średnie ceny na 2015 r. Przytaczam te dane by pokazać z jakimi geniuszami mamy do czynienia w spółkach Skarbu Państwa. Oczywiście, "prognozowanie jest trudne, szczególnie, jeśli chodzi o przyszłość", ale są pewne granice. To też jakiś sposób potwierdza, z jak marnymi szefami mamy generalnie do czynienia w spółkach kontrolowanych przez SP oraz, że ich wymiana tak naprawdę niczego nie zmienia.

Oto dane z prognozy styczniowej (średnie wartości założone na 2015 r.)

Miedź 6800
Srebro 18
Molibden 12
PLN/USD 3,30

Obecne ceny miedzi to ok. 4500 (średnia może będzie powyżej 5000), srebra 14,26 (całym roku średnia to może 16), molibdenu 4,75 (średnia na cały rok to ok. 6-7), a PLN/USD to każdy widzi. Zresztą ich założony kurs PLN/USD w latach 2015-2020 to 3,05. Każda fantazja ma swoje granice - i powinna mieć także konsekwencje!

Strategów w najwyższych władzach KGHM mamy więc od siedmiu boleści.

Nie przesadzajmy z krytyką dla zarządzających KGHM.
Ciężko przewidzieć kursy surowców i walut.
Jeżeli zarządzający potężnymi funduszami i bankami permanentnie mijają się z prognozami, a tylko tym się na co dzień zajmują i zarabiają duże większe pieniądze to jak ich nazwać?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578
Wysłane: 11 grudnia 2015 07:38:56 przy kursie: 60,00 zł
lesgs napisał(a):

Z uzgodnienia wyniku netto 2014/2014 wynika, że zysk jest, ale tylko w PLN. W przypadku przeliczenia na USD wygląda na to, że jest strata, bo odpada słupek zmiany kursu. Oczywiście, zysk za 2014 r. w USD też był inny. Jeśli, co wynika m.in. z twojego twierdzenia, KGHM jest uważnie śledzony na rynku międzynarodowym, to tam nikt nie liczy wyników w PLN. Koszty Sierra Gorda też są w USD, jak i hedging. Czy wszystkie kredyty są w PLN? Gdyby twój wykres zawierał wersję uzgodnienia wyniku netto w 2014/2015 w USD, czyli w walucie handlu miedzią, sytuacja byłaby bardziej klarowna. Przydałyby się także prognozy KGHM ceny miedzi i srebra na 2015 r. na początku roku oraz porównanie z realiami. To z pewnością rzutuje na ich podejście do hedgingu. Czy KGHM publikuje swoje sprawozdanie w wersji USD (ale rzeczywistej, bo np. wyniki podawane w okienkach Stockwatch zawierają zwykle przeliczenie wyniku z PLN na EUR, co jest mylące w przypadku firmy tak bardzo zaangażowanej na rynkach międzynarodowych)

Zapominasz Lesgs o jednej bardzo ważnej rzeczy. O ujemnej korelacji dolara z cenami surowców.


kliknij, aby powiększyć


Gdyby dolar był słabszy, to inne byłyby także notowania cen miedzi, srebra i molibdenu. Oczywiście gdyby tej ujemnej korelacji nie było, to także ciężko także stwierdzić jakie poziomy cenowe miedzi byśmy mieli. Wszak na rynku miedzi mamy nadpodaż i cierpią na tym wszyscy. Wystrczy zerknąć co się dzieje z wynikami Rio Tinto:
www.riotinto.com/documents/150...

Możliwe, że gdyby korelacji nie było, opłacalność produkcji dla wielu producentów byłaby na zupełnie innym poziomie. Biorąc pod uwagę, że prawie połowa produkcji miedzi ma miejsce w Ameryce Łacińskiej można mniemać, że większość producentów jest w dokładnie takiej samej sytuacji jak KGH i być może rynek na skutek braku inwestycji, ograniczeń produkcji ustaliłby poziom cenowy w zupełnie innym miejscu.

lesgs napisał(a):

Zysk jest osiągany, ale to tylko wynik papierowy. W Sprawozdaniu sami stwierdzają, że koszt wydobycia miedzi C1 w USD/funt spadł tylko ze względu na osłabienie się PLN (1,49 vs. 1,82). Z danych wynika także, że 25% miedzi jest zużywane w Polsce, a więc co najmniej 75% sprzedaży jest rentowne tylko w wyniku przeliczenia USD na słabą złotówkę

Nie, ten wynik jest gotówkowy - patrz przepływy z działalności operacyjnej. Mało tego, przy założeniu, że nie zmienią się ceny miedzi ani kursy walutowe, to ten wynik jest nawet powtarzalny. I dlatego nie masz racji w tym, że KGH zarabiałby na handlu walutą. Gdyby ceny USD/PLN się nie zmieniały, to by nie zarobił na handlu, a na produkcji miedzi i owszem.lesgs
lesgs PREMIUM
22
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 852
Wysłane: 11 grudnia 2015 08:46:47 przy kursie: 60,00 zł
Jak wcześniej napisałem, moja teza jest przewrotna. Ujemna korelacja jest rzeczą oczywistą, ale ulegnie ona modyfikacji jeżeli dołożymy do tego dodatkową relację PLN/USD. W uproszczonej interpretacji, jeśli składnik USD_I zmienia się o 15%, co powoduje ok. 40% procentowy ruch na HG.F lub GC.F (wolałbym tu raczej srebro), uwzględnienie relacji PLN/USD (ruch o 25%) powoduje, że wyniki KGH wyrażone w PLN wyglądają lepiej. Moje główne zastrzeżenie budzi fakt sporządzenia sprawozdania okresowego z mechanicznym przeliczeniem wszystkiego na PLN bez uprzedniego rozliczenia przepływów odbywających się tylko w USD, a potem wyrażenie wyniku końcowego w walucie zagranicznej (tu EUR) oraz dodatkowo przyjęcie kursu walutowego na poziomie zgodnym z zasadami prowadzenia rachunkowości (a więc stały w jakiejś umownej dacie).

W przypadku KGHM w obecnym okresie stabilny jest koszt wydobycia i przetwarzania rudy na Cu (wyrażony w PLN) a zmienne w czasie są pozostałe czynniki. Dlatego dopiero raport w USD jako walucie podstawowej dałby rzeczywisty i porównywalny obraz KGHM w stosunku do innych firm globalnych z segmentu.

@mackpol

Promuję tezę, że nie jest ważne kto będzie szefem firm z udziałem SP. W każdym przypadku będzie to kolejny urzędnik o takich samych, albo gorszych umiejętnościach. W ten sposób SP nie daje sobie żadnej szansy na poprawę sytuacji w spółkach SP (w tym KGHM, ale i inne molochy energetyczne). Dlatego, zmiany na tych stołkach są zwyczajnie demonizowane. Inwestorzy niepotrzebnie reagują tak emocjonalnie na te zmiany. One w rzeczywistości nic nie znaczą. Zbytnio przyzwyczailiśmy się do tych, którzy są i boimy się zmian. Jedyną zmianą, jaka robiłaby różnicę do pozbycie się z tych spółek Skarbu Państwa.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
212
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 578
Wysłane: 11 grudnia 2015 09:28:31 przy kursie: 60,91 zł
Cytat:
Moje główne zastrzeżenie budzi fakt sporządzenia sprawozdania okresowego z mechanicznym przeliczeniem wszystkiego na PLN bez uprzedniego rozliczenia przepływów odbywających się tylko w USD, a potem wyrażenie wyniku końcowego w walucie zagranicznej (tu EUR) oraz dodatkowo przyjęcie kursu walutowego na poziomie zgodnym z zasadami prowadzenia rachunkowości (a więc stały w jakiejś umownej dacie).

Sprawozdanie KGH jest sporządzone według IFRS, a to oznacza, że transakcje w walutach obcych są przeliczane na złotego po kursie z dnia transakcji. To nie jest mechaniczne przeliczenie na złotówkę w dniu bilansowym, czy przyjęcie stałej wartości a chyba to sugerujesz jeśli dobrze rozumiem? Jeśli spółka sprzedała miedź przy kursie dolara 3,5, a na koniec kwartału był 3,7 to w przychodach masz rozliczenie po 3,5 a nie 3,7. Na dzień bilansowy po kursie z ostatniego dnia kwartału przeliczane są tylko należności, gotówka, inwestycje i zobowiązania. Transakcje są po cenach z dnia ich zawarcia.
Edytowany: 11 grudnia 2015 09:31

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,692 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,73% +31 346,81 zł 51 346,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło