pixelg
VOTUM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOTUM [VOT]

AKTUALNY KURS: 16,70 zł (-1,18%) 18-06-2021 17:00
piase
12
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 29
Wysłane: 3 marca 2021 22:09:40 przy kursie: 13,35 zł
Dziś kolejny prawomocny wyrok. Trzeci w tym roku.
W całym 2020 był jeden.
Banki szczekają ugodami. Karawana jedzie dalejlove4

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 4 marca 2021 17:50:15 przy kursie: 13,85 zł
W drodze po frankowe frukty – omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej GK Votum po IV kw. 2020 r.

Votum tworzy zintegrowany holding, działający w branży prawniczej. Grupa specjalizowała się w sprawach ubezpieczeniowych, w szczególności szkód osobowych, ale stopniowo rozszerzała działalność o sprawy majątkowe, a w ostatnich latach także bankowe. Żeby „złapać” dobrą perspektywę na początek proponuję trochę danych operacyjnych w ujęciu długoterminowym.

Przez ostatnie lata liczba przyjętych spraw jest dość stabilna, choć okresowo obserwujemy fluktuacje. W szczególności spadek odnotowano w roku 2018, kiedy spółka postanowiła skoncentrować się na portfelu spraw o większej wartości i w zamierzeniu bardziej rentownych.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać poniżej, liczba procesowanych spraw także była względnie stała, ale w 2020 r. wolumen znacząco się zwiększył, w szczególności jeśli chodzi o sprawy w procesie sądowym.


kliknij, aby powiększyć


Pewne zmiany miały miejsce jednak już wcześniej. W wyniku zmian biznesowych, które zaszły w spółce w 2019 r., obserwowaliśmy już w tamtym roku znaczący wzrost wartości spraw, a zjawisko to widoczne było także w 2020 r.


kliknij, aby powiększyć


Średnia wartość sprawy na etapie przedprocesowym już w 2018 r. wyniosła 575 tys. zł, po czym wzrosła do 874 tys. i w ostatnim roku skorygowała się do poziomu 777 tys. zł. Portfel spraw sądowych zwiększa wartość z pewnym opóźnieniem co jest całkowicie zrozumiałe, wszak żeby skutecznie działać w procesie sądowym najpierw musi dojść do mediacji i prób ugodowego załatwienia sprawy.


kliknij, aby powiększyć


Wyżej wymienionych liczb nie należy traktować dosłownie, gdyż Votum podczas swojej historii nieco zmieniało formę prezentowania danych. W roku 2018 i wcześniej sprawozdania zarządu ujawniały dane w podziale na spółkę Votum i główną kancelarię, natomiast dane w obecnym kształcie dostępne są od 2019 r. Tym niemniej powyższa prezentacja pozwala wyrobić sobie pewne wyobrażenie.

Wzrost wartości średniej procesowanej sprawy przełożył się na wyniki, w szczególności przychody. Pewną poprawę w zakresie sprzedaży było widać już w 2018 r. – wzrost o 12 proc. Rok później przychody zwiększyły się o kolejne 35 proc. W 2020 r. nastąpiła stabilizacja, o ile tak możemy nazwać wzrost o 6 proc.


kliknij, aby powiększyć

W 2019 r. spółka odnotowała naprawdę fajne i wysokie wyniki. Zysk operacyjny wyniósł 22,5 mln zł, a zysk netto 17 mln zł. Wszystko wydawało się zmierzać we właściwym kierunku, ale przyszła pandemia, a sama spółka postanowiła zwiększyć skalę, co wiąże się okresowo z wyższymi kosztami. Na poziomie przychodów w pierwszej chwili nie widać skutków otoczenia (mamy przecież wzrost), ale wydaje się, że spółka celowała w wyższy rezultat sprzedażowy.

Na podstawie ujawnionych danych możemy oszacować, że w 2020 r. zamknięto ok. 3230 spraw procesowych w porównaniu do 5250 w 2019 r.


kliknij, aby powiększyć


Gdyby nie kłopoty z pracą sądów przychody mogły być wyższe. Wpływ lockdownu i ograniczeń w pracy wymiaru sprawiedliwości widać znacznie lepiej w ujęciu kwartalnym.


kliknij, aby powiększyć


W I kw. ur. sprzedaż miała jeszcze charakter wzrostowy, ale w II kw. spółka zaliczyła regres. Odbudowa nastąpiła w kolejnych kwartałach roku. W tym miejscu trzeba wspomnieć o sprawach księgowych. Spółka w sprawach osobowych i majątkowych pobiera wynagrodzenie success fee, które wykazuje w przychodach dopiero po orzeczeniu pierwszej instancji skorygowane o wskaźnik spraw zmieniających kierunek orzeczenia w apelacji. W sprawach frankowych pobierana jest opłata wstępna, a wynagrodzenie zmienne w związku z brakiem silnie utartej linii orzeczniczej i małego wolumenu do statystyki dopiero po wypłacie roszczenia na rzecz klienta, a nie jak w przypadku poprzednim po orzeczeniu I instancji.

Niestety w tym roku spółka utraciła swoją niedawną zyskowność. Jeszcze w I kw. 2020 r. EBIT wyniósł 5,4 mln zł co dawało rentowność na tym poziomie równą 15 proc., czyli taką jak kwartał wcześniej. W II kw. na poziomie operacyjnym spółka otarła się o próg rentowności, natomiast w III i IV kw. rentowność wyniosła 8 proc. Przyczyn spadku rentowności poszukamy w rachunku segmentowym, choć już teraz warto zaznaczyć, że spółka ma rachunek wyników mało memoriałowy. W związku z niepewnością orzeczenia koszty prowadzenia spraw są wykazywane w trakcie trwania sprawy, natomiast większa część przychodów dopiero po orzeczeniu (według deklaracji spółka kapitalizuje praktycznie tylko koszty pozyskania sprawy lub nabycia cesji)

Szkody osobowe
W segmencie szkód osobowych w II połowie roku przychody znacząco spadły. W tym segmencie postępowania sądowe są długotrwałe. Według prezentacji do wyników ok. 70-80 proc. spraw kończy się orzeczeniem w I instancji dopiero po 4 latach, więc obecne wyniki są efektem wartości portfela sprzed lat i co ważniejsze liczbą odbywających się posiedzeń sądu. Co ciekawe, spadek sprzedaży nie odbił się na wynikach, bo te względem pierwszej części roku wręcz rosną. Zgodnie z komunikacją spółki obecne przewody sądowe mają tendencję do skracania, część realizuje się zaocznie, część w trybie zdalnym, co nieco przyspiesza tempo procesowania i ogranicza jego koszty po stronie spółki.


kliknij, aby powiększyć


Szkody majątkowe
Podobnie regres sprzedaży obserwujemy w zakresie szkód majątkowych, gdzie spółka głównie nabywa roszczenia od klientów (cesje). Na skutek pandemii, w trosce o zabezpieczenie płynności spółka nabywała mniejszą liczbę spraw, a dodatkowo w okresie lockdownu, czy obostrzeń w październiku i miesiącach kolejnych mniej było wypadków i spraw do pozyskania, co jak się można domyślać mogło się odbić na warunkach cesji. Zarówno w segmencie szkód majątkowych i osobowych spółka posiada duże doświadczenie i takowe w relacjach ze spółką mają także ubezpieczyciele, z czego można wnioskować, że część spraw kończy się ugodą.


kliknij, aby powiększyć


W tym segmencie na skutek spadku przychodów w IV kw. spółka miała stratę na poziomie 0,81 mln zł w porównaniu do 1,7 mln zł zysku w I kw. br. czy 1 mln zł w II kw. br.


kliknij, aby powiększyć


Sprawy bankowe
W przypadku spraw bankowych po chwilowym spowolnieniu w II kw. przychody są względnie stabilne, ale na razie raportowany obrót jest „mało kaloryczny”. Spółka wykazuje koszty przygotowania i prowadzenia spraw, a wynagrodzenie wstępne i procesowe nie pokrywa wydatków. Na obecną chwilę segment generuje straty. W I kw. spółka z wynikiem osunęła się na próg rentowności, w II kw. odnotowała stratę 0,7 mln zł, w III kw. stratę 0,14 mln zł, natomiast w IV kw. stratę 1,1 mln zł. Można powiedzieć, że w chwili obecnej mamy czas zasiewu (kosztów), natomiast plony (success fee) pojawią się wraz z pierwszymi prawomocnymi orzeczeniami, czyli najwcześniej w II połowie tego roku.


kliknij, aby powiększyć


Rehabilitacja
Votum posiada także działalność komplementarną do odszkodowań, czyli rehabilitację. Segment ten nie jest może ultra zyskowny i marże nie są wysokie, ale poniekąd generuje sprzedaż do segmentu roszczeń ze szkód osobowych. W II połowie roku spółka zwiększyła sprzedaż, ale nie przełożyło się to na wyniki. W znaczącej części za sprawą zwiększenia liczby łóżek i braku ich obłożenia. Mimo to segment pozostał rentowny.


kliknij, aby powiększyć


Fotowoltaika
Votum zaczął w tym roku działać także w branży OZE, co jest dość zaskakujące, przynajmniej w pierwszej chwili. Oczywiście proces pozyskania dotacji wiąże się z pewnymi działaniami prawnymi, ale i tak synergii na pierwszy rzut oka nie ma wiele. Te znajdziemy w drugiej części tego rynku, czyli farmach fotowoltaicznych, gdzie potrzeba uzyskać decyzję środowiskową, plan zagospodarowania, czy pozwolenie na budowę. W zamierzeniu taki gotowy do budowy projekt będzie odsprzedawany inwestorowi, choć Votum nie wyklucza realizacji części farm na własne konto. Przychody tego segmentu w IV kw. wyniosły 8,2 mln zł czym udało się zapełnić poniekąd lukę sprzedaży na działalności czysto prawniczej. Niestety taka masa pozyskanych i zrealizowanych instalacji wciąż nie daje istotnej masy zysków. IV kw. można uznać za sukces, bo segment nie przyniósł straty – w III kw. strata wyniosła ponad 1 mln zł
.
W styczniu i lutym spółka pomimo braku ogłoszenia programu „Mój prąd” na rok 2021 sprzedała po 100 mikroinstalacji, co dobrze rokuje na przyszłość, choć zarząd spółki daleki był od ogłaszania trwałej rentowności projektu już w I kw. obecnego roku. Ponadto baza kosztowa segmentu zwiększana jest przez działalność w zakresie dzierżawy gruntów pod projekty farm fotowoltaicznych, które spółka skomercjalizuje w przyszłości. Mowa przede wszystkim o kosztach pracowniczych, czy administracyjnych, choć same koszty dzierżawy też mogą rodzić istotne obciążenia.


kliknij, aby powiększyć


Gdyby wykluczyć segment OZE rentowność operacyjna wyniosłaby w III kw. 12 proc., natomiast w IV kw. 9,7 proc. Można powiedzieć, że uruchomienie sprzedaży mikroinstalacji obciążyło wyniki III kw. natomiast portfel spraw bankowych IV kw. Te inwestycje zaowocują dopiero w przyszłości.

Bilans spółki jest spokojny. Pomimo wykazywania przychodów ze szkód osobowych i majątkowych przed faktyczną wypłatą odszkodowania bilansowe wartości wykazanej i nieopłaconej sprzedaży nie są wysokie – aktywa z tytułu takich spraw wynoszą tylko 7,7 mln zł na 62,8 mln zł wykazanej sprzedaży. Wartość nabytych cesji to 29 mln zł przy przychodach segmentu szkód osobowych na poziomie 26 mln zł. Dług netto na koniec roku wyniósł 38 mln zł w porównaniu do 14 mln zł EBITDA w trudnym roku i 64 mln zł kapitału własnego.


kliknij, aby powiększyć


Kapitalizacja spółki wynosi obecnie 164 mln zł, co daje nam wskaźnik C/Z na poziomie niecałych 20, natomiast EV/EBITDA 12,9. Niby to wartości dość wysokie, ale przy ocenie trzeba wziąć pod uwagę co najmniej dwa czynniki. Pierwszym jest trudny rok, obarczony skutkami pandemii, natomiast drugim koszty związane z uruchamianiem portfela spraw frankowych i działalności OZE.

Jasnym jest, że spółkę czeka wzrost przychodów i zysków. Votum posiada sprawy bankowe w procesie sądowym o wartości 1,17 mld i dodatkowe 434 mln zł w obsłudze przedprocesowej, czyli łącznie 1,6 mld zł. Przy założeniu wygrania 80 proc. spraw dostajemy z tego portfela 1,28 mld wpływu do klientów. Wartość success fee w portfelu, jest zróżnicowana i zależy od wybranego modelu rozliczeń z klientem. Zakładając średni sukces fee na poziomie 10 proc. spółka może w kolejnych latach z obecnego portfela wykazać ok. 125 mln zł przychodu, który tylko nieznacznie będzie obciążony kosztem. Oczywiście takie sprawy będą się ciągnąć, ale dzieląc kwotę nawet przez 4 lata dostajemy 30 mln zł dodatkowego dochodu rocznie, którego koszty w większości już przychodzą przez wynik. Sama spółka zakłada cykl rotacji spraw trochę krótszy. Na bazie dotychczasowego doświadczenia ok. 77 proc. spraw uzyskiwało orzeczenie I instancji już w ciągu 24 miesięcy z czego połowę nawet w trakcie roku. Dodając do tego średnio rok (moje założenie) na drugą instancję dostajemy cykl na poziomie ok. 3 lat dla większości wolumenu. Wydaje się, że oczekiwanie 20 mln zł dodatkowego zysku w roku 2021 z tytułu spraw frankowych nie będzie nadużyciem, choć to szacunki i jak to w życiu bywa mogą okazać się dalekie od rzeczywistości. Według czasu rotacji spraw kumulacja powinna przyjść w roku 2022.

Już za 3 tygodnie (25 marca) Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma wypowiedzieć się na tematy takie jak możliwość zastępowania klauzul abuzywnych, możliwości istnienia umowy po wyjęciu klauzul abuzywnych, czy możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu udostępnienia środków pieniężnych. Orzeczenie korzystne dla klientów może doprowadzić do kolejnej fali zainteresowania pozwami wśród frankowiczów podobną do tej po wyroku TSUE, co pozwoli nam zakładać powtarzalność zysków z portfela frankowego w dłuższym okresie.

Z drugiej strony mamy działania rządowe zainicjowane przez KNF i NBP. Gdyby zaproponować kompromis polegający na potraktowaniu kredytu jako kredyt złotowy od początku umowy to wydaje się, że znalazłaby się znacząca liczba klientów banków, którzy zamiast iść do sądu po niepewny, ale znacznie korzystniejszy wynik wezmą ugodę. Spółka na konferencji poinformowała jednak, że I kw. może być sprzedażowo lepszy niż IV, co niejako przeczy postawionej tezie (w lutym pozyskano ponad 1200 klientów). W zasadzie to także nie dziwi, skoro można dostać kredyt oprocentowany Liborem, albo wręcz uzyskać umorzenie kredytu ze względu na przedawnienie, choć to wariant bardzo mało prawdopodobny i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Mamy dodatkowo segment OZE, który dość szybko buduje swoją masę, ale nadal nie daje wyników. Być może to się zmieni już w tym roku. Tak czy owak wydaje się, że rynek w chwili obecnej nie widzi tego na co szykuje się spółka. Oczywiście orzecznictwo jest niezawisłe i nigdy nie ma pewności jaka utrze się ścieżka, ale wiele wskazuje na to, że Votum będzie jednym z głównych beneficjentów frankowego tsunami, które wisi nad systemem bankowym.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 8 marca 2021 11:26

bies
bies PREMIUM
5
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-03-24
Wpisów: 32
Wysłane: 5 marca 2021 04:35:13 przy kursie: 13,85 zł
Jak zwykle jasno, przejrzyście. Dobra robota.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Amphibious
4
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 477
Wysłane: 7 marca 2021 11:46:22 przy kursie: 13,80 zł
ajajaj , miód na moje uszy
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Joker
116
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 2 019
Wysłane: 7 marca 2021 14:04:30 przy kursie: 13,80 zł
Nie macie obaw, ze kwestia CHF zostanie odgornie uregulowana i Klienci nie beda musieli korzystac z prawnikow aby temat zamknac?

Amphibious
4
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 477
Wysłane: 7 marca 2021 14:53:24 przy kursie: 13,80 zł
Nie nie ma opcji , przecież rząd zrzucił już ten problem na barki sądów , widać już w jakim kierunku to idzie , NBP i KNF stoją na stanowisku że albo propozycja ugody ze strony banku albo przegrana sądzie . Banki na ugody nie pójdą bo musiałyby wysłać je do wszystkich kredytobiorców a to by część banków zatopiło ( np taki Getin ), będą walczyć bo pewnie i tak 50% ludzi nigdy nie pójdzie do sądu , ludzie spłacają kredyty i zapominają o tym , część się boi straszaków banku . Kancelarie będą miały pole do popisu , pewnie do każdego z was dzwonił ktoś z pytanie czy nie mieliście szkody samochodowej , z kredytami CHF będzie to samo .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Joker
116
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 2 019
Wysłane: 7 marca 2021 15:36:51 przy kursie: 13,80 zł
Z tego co widac to banki do ugod powoli sie przygotowuja.

www.money.pl/gielda/ugody-z-fr...

Zastanawiam sie gdzie tam bedzie miejsce dla Votum?
Wydaje sie, ze szczyt pozyskiwania Klientow z tego typu sprawami moga miec za soba. Oczywiscie przychod z tego tytulu dopiero sie pojawi.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 594
Wysłane: 7 marca 2021 15:50:25 przy kursie: 13,80 zł
Ugoda to jedno z rozwiązań. Zdecyduje rachunek ekonomiczny w mojej ocenie. Jeżeli ugody będą mało opłacalne dla klientów banków zmiana będzie kosmetyczka. Banki natomiast utworzyły dość spore rezerwy ostatnio. Te przygotowania wskazują w jakim kierunku pójdzie wyrok 25 marca.

Ku każdy scenariusz jest dalej możliwy jeżeli chodzi o Votum


Amphibious
4
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 477
Wysłane: 7 marca 2021 16:17:15 przy kursie: 13,80 zł
No ale jak moze być za nami szczyt pozyskiwania klientów jak ok 10% dopiero poszłą do Sądu z bankami ? Ludzie bali się walczyć bo banki straszą pozwami o korzystanie z kapitału , wyroki też były różne a koszta sądowe to ok 20 tyś zł + opłaty dla swojej kancelarii , bardzo droga zabawa . Co do ugód w rozważanej formie czyli do powrotu do kursy CHF z dnia zaciągni cia kredytu i oprocentowaniu jak PLN to żaden bank poza PKO BP by nie podłał finansowo takiej operacji , dlatego w tej formie nie są realne te ugody . No zobaczymy , to tylko moje zdanie .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!
Edytowany: 7 marca 2021 16:20

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 594
Wysłane: 7 marca 2021 16:31:53 przy kursie: 13,80 zł
Sądy oddalają pozwy banków wobec kredytobiorców o odszkodowanie. To powszechnie dostępna informacja. Votum wygrał taka sprawę dla jednego ze swoich klientów. Wiem że informują o tym potencjalnych klientów przed zawarciem umowy. To ryzyko to straszak ze strony banków.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 7 marca 2021 16:57:30 przy kursie: 13,80 zł
Też się bałem o pozyskanie nowych klientów jeśli banki zaproponują ugody. Ale zarząd spółki zwraca uwagę, że w styczniu i lutym br. pozyskano bardzo istotne wolumeny, a przecież temat ugód był już grany. Dodatkowo ugody są mało opłacalne dla klientów. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale orzecznictwo na razie jest głównie takie, że z umów po usunięciu klauzul abuzywnych mamy rozwiązanie umowy, albo kredyt oparty na złotym plus LIBOR.

W prezentacji do wyników jest przykład kredytu na 300 tys. i 30 lat, zaciągniętego w 2008 r. przy marży na poziomie 1,5 proc. i porównanie skutków wariantu ugód oraz procesu.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać poniżej różnica pomiędzy odfrankowieniem i najkorzystniejszym wariantem ugody to ok. 130 tys. zł - gra warta świeczki. Po odjęciu kosztów kancelarii zostaje ok. 100 tys. zł na rękę. Jeśli ludzie zdaliby sobie sprawę z tej różnicy to o nowych klientów jestem spokojny.

Sprawę może ewentualnie popsuć orzeczenie NSA z 25 marca, bo w pytaniach do Izby Cywilnej jest między innymi takie:

Cytat:
Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?


Czyli jak rozumiem, jak wypada klauzula abuzywna, to czy sąd może tam wstawić inną, uzależnioną od kursu walutowego. Taka możliwość mogłaby zmienić dotychczasową linię orzeczniczą, choć odpowiedź twierdząca wydaje się mało prawdopodobna.

Już wiemy, że roszczenia banku do klienta i klienta do banku będą rozłączne, więc otwiera się pole do dyskusji na temat biegu terminu przedawnienia roszczenia banku wobec klienta. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, że roszczenie banku może być przedawnione... Gdyby SN orzekł, że ten bieg liczy się od momentu wypłaty to mamy lawinę pozwów, bo kto nie chciałby za pół darmo mieszkania? Inna sprawa, że sądy mogą takiego terminu jednak nie uznać, choćby ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego czy dobrym obyczajem w kontekście innych kredytobiorców. Ale fala ludzi idących do sądu byłaby nie do powstrzymania.topfacet
15
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 2 645
Wysłane: 7 marca 2021 19:10:36 przy kursie: 13,80 zł
Orzeczenie SN nie NSA :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 7 marca 2021 20:51:31 przy kursie: 13,80 zł

Drizzt
16
Dołączył: 2011-09-04
Wpisów: 84
Wysłane: 7 marca 2021 21:40:18 przy kursie: 13,80 zł
Rynek w końcu się budzi i coś dostrzega? Kopcie dalej. Tutaj oprócz AF i AT trzeba jeszcze zrobić AP, ale warto ;)
Powyższe informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 594
Wysłane: 8 marca 2021 09:47:23 przy kursie: 14,35 zł
Po wyroku TSUE nie widzę szansy aby sąd mógł kreować zapisy umowy kredytowej jeżeli uzna część jej zapisów za nieobowiązującą.

Wyrok TSUE 03.10.2019

Cytat:
2. PRAWO UE STOI NA PRZESZKODZIE wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę;

3. PRAWO UE STOI NA PRZESZKODZIE utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Adwokat Patrycja Czarniak wyjaśnia:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądził, że brak jest możliwości wypełniania luk w umowie, które powstały po usunięciu z niej klauzul abuzywnych innymi rozwiązaniami, w szczególności wynikającymi z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę. Sądy krajowe nie mogą zatem w miejsce usuniętych zapisów dotyczących klauzul indeksacyjnych wprowadzać innego mechanizmu indeksacji w oparciu o zasady współżycia społecznego, czy też ustalonych zwyczajów. Takie rozwiązania stanowiły do tej pory kwestię sporną w orzecznictwie sądów.

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, po usunięciu z niej klauzul abuzywnych może zostać utrzymana w mocy, bez względu na to, czy strony umowy były gotowe do zawarcia umowy na takich warunkach. W praktyce oznacza to, że umowa byłaby realizowana jako umowa kredytu złotowego z oprocentowaniem zastrzeżonym w umowie oraz z pominięciem klauzul indeksacyjnych uznanych przez sąd jako postanowienia niedozwolone.


www.kancelaria-szip.pl/strefa-...
Edytowany: 8 marca 2021 09:57

grabson
grabson PREMIUM
17
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-20
Wpisów: 201
Wysłane: 15 marca 2021 13:05:34 przy kursie: 16,30 zł
Votum nabiera rozpędu.
Jeszcze lekko ponad tydzień do orzeczenia, kto miał kupić akcje to kupił i pewnie nie pożałuje :)
Ciekawe jak będzie z kursem banków

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 315
Wysłane: 15 marca 2021 16:53:33 przy kursie: 16,30 zł
Drizzt napisał(a):
Rynek w końcu się budzi i coś dostrzega? Kopcie dalej. Tutaj oprócz AF i AT trzeba jeszcze zrobić AP, ale warto ;)


coraz bliżej do orzeczenia Sądu Najwyższego
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 594
Wysłane: 15 marca 2021 17:06:16 przy kursie: 16,30 zł
grabson napisał(a):
Votum nabiera rozpędu.
Jeszcze lekko ponad tydzień do orzeczenia, kto miał kupić akcje to kupił i pewnie nie pożałuje :)
Ciekawe jak będzie z kursem banków


Być może wyrok da pole do zawierania ugód pomiędzy bankiem a kredytobiorcom. Reszta zapewne bez istotnych zmian, bo już jest utarte orzecznictwo na bazie wyroku TSUE.

Amphibious
4
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 477
Wysłane: 15 marca 2021 17:13:12 przy kursie: 16,30 zł
Zamknięcie powyżej 16 zł przy najwyższym kursie dnia , obroty najwyższe od 6 miesięcy , po stronie kupna pozostali chętni na akcje w dogrywce , wygląda to wszystko coraz lepiej , może jakieś przecieki sie pojawiły w związku z nadchodzącym orzeczeniem .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Drizzt
16
Dołączył: 2011-09-04
Wpisów: 84
Wysłane: 15 marca 2021 20:50:36 przy kursie: 16,30 zł
Nie ma przecieków, wystarczy przeanalizować sytuację prawną ;)
Powyższe informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,741 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło