pixelg
KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 73,15 zł (+14,30%) 06-04-2020 17:03
wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 13 kwietnia 2013 19:12:44 przy kursie: 62,00 zł
@Rafsty

Dzięki za komentarze. Doceniam ich raporty. Mam wrażenie, że oddają rzeczywistość, co rzadko mi się zdarza. Tylko chciałbym więcej - na przykład żeby skoro zmianę wyceny portfela robią co kwartał, co kwartał publikowali też prognozowany harmonogram wpływów, na podstawie którego robią przecież tę wycenę. Jeśli się nie mylę publikują go niestety tylko raz w roku. Wiem, dać człowiekowi palec...

rafsty napisał(a):
Portfele spłacają się nieco gorzej, niż pierwotnie było planowane, ale odchylenia przekładają się na znikome efekty w wycenie: -495 tys. w 2012 i -1'292 tys. w 2011 (nota 7). Jednocześnie firma zakłada, że wpływy przyszłe się zwiększą.

Tego właśnie do końca nie rozumiałem. Wyżej pokazałem wykres, który dla ich własnych prognoz zdaje się pokazywać coś przeciwnego - pogorszenie prognozy przyszłych wpływów zarówno pod względem struktury czasowej, jak i ostatecznej sumy wpłat.

Wykres można też narysować na przykład jako nadwyżkę wpływów ze spłat nad kosztem segmentu i odsetek od kredytów dla prognozy z roku 2012 w porównaniu do sytuacji, gdyby obowiązywały prognozy wcześniejsze - słupki pokazują średnioroczną nadwyżkę w danym okresie (etykiety, w latach, na dolnej osi), linie zsumowane nadwyżki do danego momentu (etykiety, w latach, na górnej osi), wartości są względne w odniesieniu do wyceny portfela:


kliknij, aby powiększyć


Wykres zakłada koszt segmentu na poziomie 27% wpłat, odsetki 8% i stosunek wartości zobowiązań odsetkowych do wyceny portfela na poziomie 69%, ale dla tej dyskusji to mało istotne. Ważniejsze jest porównanie jak przedstawia się aktualna prognoza w porównaniu do poprzednich. Widać, że portfel jest gorszy niż dla zeszłorocznej prognozy, zdecydowanie gorszy niż dla 2010 i w zasadzie gorszy niż dla wszystkich poprzednich.

Może na to podniesienie wyceny pakietów wpływ miały jednak nie prognozowane przyszłe wpływy (które chyba spadają), tylko raczej spadające stopy procentowe?


EDIT: tak rozumiane pogorszenie portfela jest zresztą jednym z powodów, dla którego podobają mi się ich raporty - gdyby teraz się polepszał uznałbym, że zmyślają :)

EDIT2: na wszelki wypadek - piszę tutaj tylko o jakości portfela rozumianej jako prognozowane przepływy pieniężne, które będzie można z niego uzyskać. Jak zauważył Rafsty, na wyniki spółki wpływ ma wiele innych czynników. Przypuszczam zresztą, że sytuacja jest na tyle dobra, żeby w najbliższym czasie mogli zacząć zmniejszać stopień zadłużenia, być może już po najbliższej emisji obligacji i finansowanych nią zakupach wierzytelności, a w kolejnych latach myśleć o dywidendzie.
Edytowany: 13 kwietnia 2013 19:30

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 939
Wysłane: 13 kwietnia 2013 21:50:15 przy kursie: 62,00 zł
rafsty napisał(a):

Moim zdaniem to, jak prezentuje to Kruk, powinno być usankcjonowanym standardem w branży.
Taki mam apel do Komitetu Standardów Rachunkowości. A nawet do FASB!

Pozwolę sobie z pamięci zacytować Prezesa. Może nie być dokładnie, bo padło to werbalnie.
"Jak postanowiliśmy wejść na giełdę to poszliśmy do audytora i powiedzieliśmy, żeby przenieśli nam światowy standard do implementacji. I przynieśli"

Nataniel
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 151
Wysłane: 15 kwietnia 2013 22:43:20 przy kursie: 61,85 zł
"Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie 12 000 szt. akcji KRUK S.A. po średniej cenie 62,05 zł za jedną akcję w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 08 kwietnia 2013 r."


Pomimo tego, że spółka jest bardzo fajna i spokojnie sobie rosła sprawa OFE wszystkich zastanawia. KRUK jest już po uszy nimi naładowany(W KRUK-u chyba też już ktoś na zimno dmucha i się boi, że sprawa OFE rozwali kurs.)
Chyba rekomendacje nie uwzględniły co się może zdażyć jak będzie skok na OFE;).


topfacet
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 2 495
Wysłane: 15 kwietnia 2013 23:38:14 przy kursie: 61,85 zł
Skoku na OFE nie bedzie, mowia o tym wszyscy...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 26 kwietnia 2013 08:14:53 przy kursie: 61,02 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem Krupą:

Cytat:
Dlaczego rynek postrzega spółkę bardziej ostrożnie niż konkurentów jak np. Intrum Justitia?

Przyznam szczerze, że sam się zastanawiam dlaczego tak jest. Jesteśmy firmą, która od lat dynamicznie rośnie. Porównując nas do zagranicznych konkurentów takich jak Intrum Justitia czy Portfolio Recovery mamy kilkukrotnie wyższą dynamikę wzrostu wyników z ostatnich 5 lat i ROE na wyższym poziomie. Wskaźniki mamy także korzystniejsze. A jednak wycena nie podąża za dużo lepszymi wynikami. Porównujemy się z zagranicznymi spółkami, ponieważ na rynku krajowym działają firmy dużo mniejsze od KRUKa. Zarówno pod względem skali działania jak i możliwości ekspansji na rynki zagraniczne. Różnica między nami jest także w podejściu do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, które KRUK w pełni stosuje, podobnie jak zagraniczne spółki. Nie mówiąc już o naszym unikatowym podejściu do osób zadłużonych jak do najważniejszych partnerów, którym staramy się pomóc wyjść z problemu zadłużenia. W każdym kraju, w którym jesteśmy, obserwujemy jak strategia prougodowa realnie odmienia rynek i pozytywnie wpływa na postrzegania branży zarządzania wierzytelnościami budując silną pozycję naszej Grupy.


Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 13 maja 2013 10:39:06 przy kursie: 68,39 zł
Spółka podsumowała wyniki w pierwszym kwartale:

Cytat:
Podsumowanie i najważniejsze dane w I kw. 2013: Zysk netto Grupy KRUK w pierwszym kwartale 2013 wyniósł 19,7 mln PLN i był o 41% wyższy w porównaniu do I kw. 2012

spłaty z portfeli nabytych w I kw. 2013 wyniosły ponad 118 mln PLN i były o 9% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku
w I kw. 2013 KRUK wypracował ponad 9 mln PLN marży w inkasie, o 201% więcej niż w I kw. 2012 przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi na inkasie korporacyjnym
W okresie styczeń-kwiecień KRUK wyemitował 120 mln PLN obligacji. W ostatniej emisji na 60 mln PLN KRUK obniżył koszt finansowania z 4,60 pkt % do 4,20 pkt % powyżej 3M WIBOR.
nakłady na portfele wierzytelności w I kw. 2013 wyniosły 49 mln PLN – czterokrotnie więcej niż w I kw. 2012


Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 939
Wysłane: 14 maja 2013 09:41:38 przy kursie: 67,70 zł
Wyniki Kruka rodzą ambiwalentne odczucia. Z jednej strony mamy rosnące wyniki w relacji do odpowiadającego kwartału 2012 roku, natomiast z drugiej mamy pogorszenie w stosunku do końcówki roku i w szczególności poprzedniego kwartału.

Zacznijmy jednak od miłych zaskoczeń, wśród których największym był wynik Inkasa. Spółka w tej odnodze biznesu zaraportowała 14,3M przychodów, co stanowi wzrost 66% względem pierwszego kwartału i 54% w porównaniu do q4. Duże jak na Kruka przychody to jednak nie wszystko. W tym segmencie spółka osiągnęła historycznie najwyższą rentowność -> 64%. Zmiany zachodzące w segmencie najlepiej widać na poniższym wykresie:

kliknij, aby powiększyć


Świetny wynik segmentu to pochodna posiadanego w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnego i zawartych w nim wierzytelności korporacyjnych. Oczywiście pozostaje pytanie czy taki wynik jest powtarzalny. Wydaje się, że nie w takim wymiarze, ale weryfikacji możemy dokonać dopiero po półroczu.

Dużo gorzej poradził sobie podstawowy driver biznesu Kruka czyli segment wierzytelności na własny rachunek. Pomimo wzrostu średniej wartości portfela o 6,21% w stosunku do poprzedniego kwartału(24,5% q1/q1) ściągnięto o 1% mniej gotówki od dłużników( 10% więcej q1/q1 ). Przychody segmentu obniżyły się znacznie bardziej ->-7,7%( wzrost o 14% q1/q1).

Co się zatem stało w sercu spółki? Z pewnością negatywny wpływ na przychody miał spadek stóp procentowych. Niższa stopa rynkowa, to niższa stopa dyskontowa przy wyliczaniu wartości przychodów z wielkości portfela. Bez wątpienia także wpływy od dłużników były niższe od założonych w prognozie cashflow pakietów wierzytelności. Z tego powodu przez wynik poszło negatywne przeszacowanie wartości o 838tys., natomiast czynnik stopy procentowej podniósł wartość portfela o 1,84M.

Jakby tego było mało, to w górę szarpnęły koszty operacyjne segmentu. Spółka nadal realizowała wzmożoną aktywność w kwestii przekazywania spraw do e-sądów w związku z pracami nad nowelizacją ustawy. Ponadto następowało dalsze budowanie sieci doradców terenowych, a także realizowano kampanię wizerunkową(product placement w jednym z popularnych seriali) Wedle deklaracji drugi czynnik nie powinien dalej powiększać kosztów, a celem jest utrzymanie wskaźnika wpłat do kosztów na poziomie około 30%.
Powyższe negatywne tendencje objawiły się spadkiem wyniku segmentu o 18% w porównaniu ze świetnym IV kwartałem.


kliknij, aby powiększyć


W wartościach nominalnych spadek wyniku segmentu własnych wierzytelności wyniósł -9,1M, co zostało w połowie zrekompensowane przez wynik inkasa +4,9M. Spółka oczywiście ma wpływ na alokacje własnych zasobów i kontrolę kosztów w segmentach, ale pogarszająca się sytuacja dłużników związana z gorszym makro(np. wzrost bezrobocia) widocznie oddziałuje na wyniki spółki.

Pozytywny wydźwięk mamy w kosztach finansowych, gdzie efektywna stopa procentowa w kwartale wyniosła 8,5%. Krukowi udało się obniżyć marżę na nowo-emitowanych seriach obligacji. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo wzrostu długu netto o 37% obciążenie linii finansowej względem odpowiadającego kwartału poprzedniego roku w zasadzie pozostaje na bardzo podobnym poziomie.
Na poniższym wykresie zaprezentowałem historyczny rozkład przychodów i poszczególnych zysków Kruka

kliknij, aby powiększyć


Oczywiście po jednym słabszym kwartale nie ma co wyciągać daleko idących wniosków. Cały czas mamy poprawę skumulowanego dwunastomiesięcznego wyniku. Jest trudniej i być może trzeba nieco skorygować oczekiwania, ale spółka nadal generuje sporo wartości dla akcjonariuszy. Po urocznieniu obecnego wyniku netto dostaniemy nadal 24% rentowność kapitału własnego.

Nataniel
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 151
Wysłane: 29 maja 2013 22:26:54 przy kursie: 64,30 zł
Widać już wszyscy wiedzą, że prezez zmniejszył zaangażowanie w Kruk-a z 15% do 13%. Bardzo irytująca informacja. Warto przy następnej rozmowie zapytać się dlaczego tak się właśnie stało tylko, żeby nie było mantrowej odpowiedzi każdego ustępującego lub sprzedającego, że z przyczyn osobistych lub rodzinnych;)
Edytowany: 29 maja 2013 22:29

19r20
Dołączył: 2010-12-15
Wpisów: 497
Wysłane: 30 maja 2013 09:08:00 przy kursie: 64,30 zł
jednocześnie kupił ponad 5% akcji w Magellanie którego kurs mocno poszedł w górę

Piter18pl
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 148
Wysłane: 30 maja 2013 13:07:16 przy kursie: 64,30 zł
Przyczynę masz wyjaśnioną w komunikacie jasno i klarownie :)

Cytat:
"Chciałbym podkreślić, że podstawowym celem sprzedaży pakietu akcji Kruka było uwolnienie środków na zakup akcji Magellana i dywersyfikacja mojego portfela inwestycji. Zakup akcji Magellana traktuję jako inwestycje i będę w niej pełnił rolę pasywnego akcjonariusza. Transakcja ta nie ma żadnego wpływu na moje plany i ocenę potencjału rozwoju Grupy Kruk, w której w dalszym ciągu jestem największym akcjonariuszem, i na co dzień prezesem. Chciałbym także poinformować, że nie przewiduje kolejnej odsprzedaży akcji spółki Kruk w przeciągu najbliższych 12 miesięcy" - dodał Krupa.A tu masz link do całej wypowiedzi :

stooq.pl/n/?f=745417&searc...

Spółka cały czas znajduje się w trendzie wzrostowym. Sprzedał te 400k akcji ale kupili od niego inwestorzy nie po to żeby stracić ? W dłuższym terminie myślę że trend zostanie zachowany :) info musi zostać przemulone przez inwestorów :) wyniki po 1q 2013 bardzo fajne więc ja jestem optymistą :) pozdrawiam


Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 28 czerwca 2013 06:59:28 przy kursie: 61,25 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem Krupą:

Cytat:
Rynek zaintrygowała transakcja sprzedaży przez Pana pakietu akcji KRUKa i kupno pakietu akcji Magellana. Czy to oznacza, że wierzy Pan bardziej w potencjał wzrostu wyceny Magellana niż KRUKa?

Absolutnie nie mogę zgodzić się z taką opinią. Oczekuję, że KRUK, tak jak w ostatnich latach, będzie rósł szybciej niż Magellan. Po raportach widać, że pogląd ten podzielają również analitycy. Cały czas podtrzymujemy chęć stworzenia największej firmy zarządzającej wierzytelnościami w Europie Centralnej. Z mojej perspektywy dzięki tej transakcji udało się zrealizować cel, którym była chęć dywersyfikacji mojego portfela inwestycyjnego. Absolutnie nie traktuję zakupu akcji Magellana jako spekulacji czy też gry giełdowej. Zapowiedziałem, że przez co najmniej rok nie planuję dalszej sprzedaży akcji KRUKa. Tak jak mówiłem - swój cel już osiągnąłem. Chciałem zdywersyfikować inwestycje i to dzięki inwestycji w Magellana się udało. KRUK wciąż jest dla mnie najważniejszym aktywem.

Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 lipca 2013 17:31:34 przy kursie: 62,50 zł
Rosną inwestycje Kruka

Cytat:
W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 184 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,64 mld zł. Łącznie od początku roku Grupa KRUK kupiła 26 portfeli wierzytelności: 7 w Polsce, 11 w Rumuni oraz 8 w Czechach i na Słowacji. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku nakłady na zakup pakietów wierzytelności w pierwszym półroczu tego roku wzrosły dwukrotnie. Dla przypomnienia Grupa KRUK nabyła w pierwszym półroczu 2012 roku pakiety wierzytelności za 96 mln zł o wartości nominalnej 1,1 mld zł.


Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

sbyszek
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 808
Wysłane: 30 lipca 2013 11:42:14 przy kursie: 64,91 zł
Ciekawe kto wymieniał się dzisiaj o g.11.01 pakietem 40k akcji? Może chodzi o arbitraż z papierami Magellana?
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 28 sierpnia 2013 15:29:14 przy kursie: 65,23 zł
Kruk w finale konkursu European Small and Mid-cap Awards

Cytat:
Prestiżowe wyróżnienie spotkało spółkę KRUK – lidera rynku zarządzania wierzytelnościami, działającego w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji. KRUK został nominowany w kategorii Most international minded – firm najbardziej otwartych na rynki międzynarodowe.

Konkurs European Small and Mid-cap Awards organizowany jest przez Komisję Europejską przy wsparciu Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych oraz organizacji EuropeanIssuers. Spółkę KRUK do konkursu zgłosiła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.


Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 2 września 2013 10:59:16 przy kursie: 69,56 zł
Kruk opublikował wyniki finansowe:

Cytat:
Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK w I półroczu 2013 roku:

ü Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów skonsolidowanych – wzrost 25% rok do roku

ü Zysk netto wzrósł o 57% i wyniósł 50,7 mln zł

ü Grupa KRUK wzmacnia pozycję lidera rynku wierzytelności w krajach, w których działa – 26% udział na rynku zakupów portfeli wierzytelności /PL, CZ, SK i RO/ i blisko 25% udział w rynku inkaso /PL i RO/

ü Na zakup portfeli wierzytelności Grupa przeznaczyła w I półroczu 2013 r. 184 mln zł, czyli o 91% więcej w porównaniu do I półrocza 2012 r.

ü Grupa kupiła w I półroczu tego roku 26 portfeli wierzytelności, głównie od instytucji bankowych, w tym 7 portfeli w Polsce, 11 w Rumunii oraz 8 w Czechach i na Słowacji, o łącznej wartości nominalnej ponad 1,6 mld zł


Całość: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Zachęcam też do zapoznania się z prezentacjami spółki po wynikach:
kruk-sa.stockwatch.pl/prezenta...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 939
Wysłane: 3 września 2013 14:01:14 przy kursie: 68,50 zł
Zaraportowane wyniki pokazują prawidłowość tezy zawartej na końcu ostatniego omówienia, a mianowicie, że nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków na podstawie jednego kwartału.
Po słabszym początku roku Kruk pokazał w drugim kwartale rekordowy wynik we wszystkich liniach rachunku zysków i strat!

Przychody spółki przekroczyły 100M złotych(103M) i były wyższe od raportowanych przed rokiem o 30%, natomiast poprawa względem poprzedniego kwartału wyniosła 7,4%. W tym momencie należy przejść do segmentów operacyjnych spółki.

Przychody i wynik inkasa nie były już tak znakomite jak w poprzednim kwartale. Sygnały o braku powtarzalności takiego wyniku były wysyłane przez Zarząd przy poprzednim raporcie, ze względu na udaną windykację wierzytelności korporacyjnej o wysokim nominale.

kliknij, aby powiększyć


Tym niemniej trzeba zauważyć, że dołek wyników segmentu jest chyba za nami. Przychody z usług na zlecenie wzrosły względem tego samego kwartału poprzedniego roku o 14,7%, co odpowiada nominalnej kwocie 1,1M złotych. Marża pośrednia segmentu wyniosła 3M, co daje wzrost w wyżej wymienionej relacji o 32%. Jak pokazuje powyższy wykres poprawiła się rentowność segmentu(poprawa o 5pp do poziomu 36%) Inkaso jest dla wyniku spółki najczęściej mało istotne (choć dostarcza wiele informacji rynkowych, które potem przekuwane są w decyzje dla własnych portfeli), więc dywagacje na temat segmentu zakończę w tym miejscu.

Ważnym dla wyniku spółki jest segment wierzytelności windykowanych z posiadanych portfeli na własny rachunek i ryzyko. Poprzedni kwartał był stosunkowo mało udany, natomiast w tym okresie obrachunkowym Kruk zaraportował bardzo dobry wynik

kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu wyniosły 92M złotych i były wyższe o 30,6% od raportowanych w drugim kwartale poprzedniego roku. W relacji do poprzedniego kwartału mamy zwyżkę o 16%, co odpowiada nominałowi 12,7M złotych. Marża pośrednia wyniosła 55,6M w porównaniu 44M przed rokiem i 41,1 w poprzednim kwartale. Dynamiki są naprawdę duże. Poprawa wyników ma złożone przyczyny, a ich oddziaływanie jest różne w zależności od okresu porównawczego.

Na początek warto pamiętać, że na wyniku(pośrednio, bo na przychody bezpośrednio) odkłada się aktualizacja wartości portfela, która wyniosła obecnie 6,9M złotych.( W poprzednim kwartale było to plus 1M, natomiast w 2Q12 minus 0,7). Wspomniana aktualizacja portfela odpowiada za 65% poprawy wyniku w stosunku do poprzedniego roku i 41%zwyżki marży pośredniej względem pierwszego kwartału tego roku. Po eliminacji wpływu przeszacowań zwyżki wyniku wynoszą odpowiednio 4,1M w ujęciu Qn/Qn-4 oraz 8,6M w relacji Qn/Qn-1, co odpowiada dynamikom 9,11% oraz 21,33%
Za wzrosty te odpowiada przede wszystkim zwiększenie średniego stanu portfeli wierzytelności w okresie, która wyniosła 31% w ujęciu Qn/Qn-4 oraz 7 w relacji Qn/Qn-1. Jednocześnie wpływ na marżę pośrednią miał także spadek rentowności portfela(spowodowany głównie dużym zwiększeniem zakupów portfeli w raportowanym okresie, który zawyżył średnią, a nie dał jeszcze wkładu na przychód) Ponadto coraz mniejszy udział w przychodach zgodnie z krzywymi spłat mają tańsze portfele nabywane w przeszłości(o większym IRR), a obecnie kupione(zgodnie z informacjami mieliśmy spadek średnich cen w stosunku do nominału w tym kwartale z 12,3% w roku 2012 do 10,6%) mają jeszcze znikomy wpływ.

Widać to także w spadających wpłatach względem wartości portfela

kliknij, aby powiększyć

(choć akurat tutaj mamy wpływ także wieku portfela, a nie tylko ceny nabycia, bo wraz z wiekiem
coraz większe części spłat stanowią amortyzację a nie przychód)
Skoro jesteśmy już przy tym wykresie to nie sposób przemilczeć poziom kosztów windykacji, które wyraźnie wzrosły w tym półroczu. Wzrost udziału kosztów windykacji w spłatach spowodowany jest dwoma kluczowymi czynnikami. Kruk przekazał znacząco większą ilość spraw do e-sądu w związku ze zmianą KPC i ograniczeniem możliwości kierowania spraw w tym kanale do 3 lat od daty wymagalności zobowiązania. Fakt ten pokazuje, że wzrośnie w przyszłości koszt windykacji, a jednocześnie wzmożona aktywność obciąża wynik okresu. Drugi czynnik, który spowodował wzrost kosztów windykacji to zwiększona ilość pracowników terenowych. Kruk niejako inwestuje w większe przyszłe odzyski i jeszcze większy udział windykacji polubownej

Wzrost marży pośredniej na portfelach to nie jedyny czynnik poprawy wyniku netto. Dzięki względnie niższemu udziałowi kosztów stałych w kosztach ogólnych dynamika zysku operacyjnego wyniosła 32%(8,3 bez aktualizacji) w porównaniu do zeszłego roku i 24%(7% bez aktualizacji) w relacji do poprzedniego kwartału.

Spadek stóp procentowych a także wynegocjowana niższa marża na obligacjach przyczyniły się do spadku kosztów finansowych i to w nominale. Pomimo wzrostu zadłużenia odsetkowego koszty finansowe spadły o 1,3M w ujęciu Qn/Qn-4 oraz 1,8m w relacji Qn/Qn-1, przy czym w tym drugim wypadku do wyniku dodały się dodatnie różnice kursowe(głównie na Lei)

Graficzne zobrazowanie zmian najważniejszych pozycji wynikowych i kosztowych znajdą Państwo na poniższym wykresie

kliknij, aby powiększyć


Wyniki Kruka trzeba uznać za bardzo dobre nawet po eliminacji wartości przeszacowań. Zysk netto za ostatnie 12 miesięcy to prawie 100M złotych, co przy koszcie kapitału na poziomie 9% da 1,11MLD wartości metodą renty wieczystej, przy kapitalizacji na poziomie 1,18MLD. Rynek chyba dość nieufnie podchodzi do wartości przeszacowań, bo przecież Kruk cały czas jest spółką wzrostową. Tak czy owak kurs spółki zareagował bardzo pozytywnie na wyniki, co wiąże się z przebiciem konsensusu analityków.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 086
Wysłane: 4 września 2013 07:03:23 przy kursie: 68,50 zł
Wykres dnia ocenia akrobacje lotnicze Kruka

kliknij, aby powiększyć

Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kruk-...

Nataniel
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 151
Wysłane: 15 września 2013 11:17:51 przy kursie: 70,51 zł
Witam,
Spółce przeglądam się od debiutu. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Według mnie kurs powinien spadać a on zaczął znowu rosnąć.
W akcjonariacie ponad 30% udziałów mają OFE. Wiem, że odnośnie OFE jest jeszcze dużo niewiadomych ale czy nie boicie się podaży akcji a obecne wzrosty to nakręcanie kursu przed wyjściem większych graczy?
Edytowany: 15 września 2013 11:19

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 939
Wysłane: 15 września 2013 11:28:59 przy kursie: 70,51 zł
Spółki dywidendowe z pewnością mniej powinny reagować na zmiany w akcjonariatach.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 15 września 2013 13:18:24 przy kursie: 70,51 zł
Ja bym jednak skupił się na jakości firmy, a nie na tym, 'co będzie', albo co rząd zrobi lub powiedział, że zrobi. Tak jak piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, tak ten kraj planami i zapowiedziami, co będzie.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,106 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +82,47% +16 494,39 zł 36 494,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d