pixelg
MIRACULUM [Catalyst] - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

MIRACULUM [Catalyst]

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 stycznia 2012 15:24:45
11 stycznia na Catalyst pojawią się dosyć ciekawe ze względu na sporą marżę ( 9 procent + WIBOR 6M) papiery spółki Miraculum:

wiadomosci.stockwatch.pl/mirac...

Edytowany: 11 stycznia 2012 17:06

lukasz210
0
Dołączył: 2011-06-12
Wpisów: 83
Wysłane: 10 stycznia 2012 18:04:50
W nocie informacyjnej dla pierwszego okresu odsetkowego podana jest 3-miesięczna stopa procentowa zamiast 6-miesięcznej więc jak to jest ?

wapkil
0
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 10 stycznia 2012 19:01:27
Oni te obligacje próbowali przez dosyć długi czas uplasować, w trakcie poprawiając warunki. Trzeba pamiętać, że oprocentowanie może być ciekawe, ale spółka dopiero co wychynęła (przynajmniej chwilowo) z upadłości.

O ile pamiętam, stanęło na pierwszym kuponie po 3 miesiącach i kolejnych po 1 miesiącu (zawsze odpowiedni WIBOR + 9%). Sześć miesięcy było tylko we wcześniejszej wersji. Wszystko powinno być w dokumentach.
Edytowany: 10 stycznia 2012 19:02

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


clever
0
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 22
Wysłane: 12 stycznia 2012 10:05:56
Nieraz już kupowałem obligację, ale te są jakieś dziwne. Korzystam z sidomy w xtb. Juz sam symbol jest dziwny, bo zamiast MIR0513 występują pod symbolem MIR1. Jednak co najgorsze, to jest to, że nie mogę wysłać żadnego zlecenia na te obligacje, pojawia się komunikat, że dla tego papieru nie jest zdefiniowany rynek. Wprowadzenie w polu Rynek GPW CAT, też nic nie pomaga. Z żadnymi innymi obligacjami nie mam problemu, więc nie wiem zupełnie o co chodzi :( Z góry dziękuję za pomoc.

intelekt
0
Dołączył: 2010-03-27
Wpisów: 232
Wysłane: 12 stycznia 2012 10:20:25
W Aliorze jest MIR0513 i normalnie odważni/szaleńcy (niepotrzebne skreślić) to kupują :)

yayurek
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane: 12 stycznia 2012 11:03:09
przez długi czas podobny problem występował w ALIORZE, spóżniali się z wprowadzaniem nowych emisji papierów już istniejących i tym bardziej papierów dziewiczych, na wszelki wypadek mam jeszcze konto w BOSSA (dwa konta, najlepiej bezpłatne, to minimum, zwłaszcza gdy napadnie Cię chęć na kontrakty), ALIOR po licznych reklamacjach (zapewne nie z powodu moich, za cienki bolek jestem) naprawił błąd, może XTB popełnił jakiś błąd, zadzwoń, jeżeli koniecznie chcesz kupić dług zabezpieczony na znakach towarowych takich światowych marek jak WARS, SAWA itp

clever
0
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 22
Wysłane: 12 stycznia 2012 12:17:01
Nie do końca jestem pewny czy chce kupić, jeśli już to raczej w lutym po odcięciu kuponu. Post był bardziej po to, żeby się dowiedzieć w czym jest problem i na razie mi wystarczy to, że problem występuje po stronie XTB. Dziękuję :)

A z zabezpieczeń to nie ma sensu się nabijać, skoro u nas większość obligacji w ogóle nie jest zabezpieczona.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 12 stycznia 2012 13:04:38
MIR0513: Analiza wypłacalności spółki Miraculum na podstawie danych finansowych za 3kw 2011 r.

Na rynku Catalyst zadebiutowała wczoraj (11.01.2012r) pierwsza seria obligacji na okaziciela spółki Miraculum (seria X) o łącznej wartości nominalnej 4.775 tys. zł, które wyemitowane zostały w ramach emisji prywatnej na jesieni ubiegłego roku. Obligacje te oznaczone są symbolem MIR0513 i cechują się wartością nominalną na poziomie 1000 zł, zmiennym kuponem odsetkowym opartym o stawkę WIBOR oraz zabezpieczeniem w postaci zastawów rejestrowych na 9 znakach towarowych składających się na marki „Wars” i „Lider” (szacunkowa wartość zabezpieczenia to 11.959,5 tys. zł, czyli ponad 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji). Kupon obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym 91 dni naliczany jest w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę w wysokości 9%, a w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę 9%. Wartość należnych odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Należy również dodać, że omawiane obligacje mogą zostać przedstawione do przedterminowego wykupu zarówno przez obligatariuszy jak i przez emitenta. W pierwszym przypadku okoliczności aktywacji tej opcji są raczej standardowe i można się z nimi zapoznać w nocie informacyjnej obligacji pod linkiem www.gpwcatalyst.pl/pub/files/d... Natomiast wcześniejszy wykup przez Emitenta może mieć miejsce nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od Dnia Emisji obligacji i poza zwrotem wartości nominalnej oraz narosłych odsetek będzie skutkował dodatkowym świadczeniem w wysokości 1% wartości nominalnej obligacji.


kliknij, aby powiększyć


Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl oraz raportów okresowych opublikowanych przez spółkę

Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3kw 2011r można powiedzieć, że sytuacja spółki Miraculum w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi wygląda coraz lepiej, przy czym do okolic normalności jeszcze trochę brakuje.

Z punktu widzenia płynności finansowej sytuacja spółki pozostaje dość napięta:
- likwidacyjne wskaźniki płynności, mimo stopniowej poprawy, kształtują się wyraźnie poniżej wartości granicznych – aktywa obrotowe jako całość w 85% pokrywają zobowiązania krótkoterminowe (wskaźnik bieżącej płynności finansowej), a po odcięciu zapasów (wskaźnik szybki) tylko w 49%!; z kolei płynności podwyższonej opartej na środkach pieniężnych właściwie nie ma;
- za sprawą permanentnie ujemnych przepływów operacyjnych w ujęciu 12m płynność dochodowa nie istnieje! (spółka nie jest w stanie spłacić gotówką wygenerowaną z działalności operacyjnej nawet złotówki zadłużenia krótkoterminowego); dodatkowo w ostatnich dwóch okresach sprawozdawczych można dostrzec stopniowe pogarszanie się sytuacji w tym zakresie;
- z uwagi na ujemny kapitał obrotowy netto również dość kiepsko prezentuje się ocena płynności spółki w ujęciu strukturalnym; należy jednakże zauważyć, że podobnie jak w przypadku likwidacyjnych wskaźników płynności mamy tu do czynienia ze stopniową poprawą (zmniejszenie ujemnego kapitału obrotowego z ok. -6,8 na koniec czerwca do -4 mln zł na koniec września), która przede wszystkim jest efektem ograniczania zobowiązań handlowych (spadek kw/kw o 72%, z 12,6 do 3,5 mln zł); warto w tym miejscu również odnotować, że o ujemnej wartości kapitału obrotowego netto spółki od wielu kwartałów decyduje przede wszystkim jego składowa pieniężna, która z uwagi na sporą nadwyżkę oprocentowanych zobowiązań krótkoterminowych względem środków pieniężnych w posiadaniu spółki skutecznie pokrywa dodatnie wartości składowej operacyjnej.

W następstwie przeprowadzonego postępowania układowego, sytuacja spółki Miraculum w obszarze poziomu zadłużenia uległa wyraźnej poprawie:
- co prawda pokrycie majątku trwałego tak kapitałem własnym jak i stałym nadal jest niepełne (odpowiednio 80% i 93%), ale odnotować należy że zbliża się do poziomu jedności a jeszcze na koniec marca było w okolicach 50-60%;
- z punktu widzenia najbardziej podstawowych wskaźników informujących o poziomie zadłużenia – wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz wskaźnika zadłużenia kapitału własnego – spółka jest już wyraźnie poniżej poziomów uznawanych powszechnie za niebezpieczne – wskaźniki te wynoszą odpowiednio 0,43 i 0,76;
- mimo utrzymania dominującego udziału zobowiązań krótkoterminowych, względnie korzystnie można ocenić zmiany z punktu widzenia czasowej struktury długu – udział zadłużenia krótkoterminowego względem długoterminowego w zadłużeniu ogółem zmniejszył się z 82-18 do 80-20; warto tu dodać, że w bilansie za 3kw 2011r nie ujęto jeszcze emisji obligacji serii X, które dodatkowo powinny wpłynąć na poprawę struktury terminowej zadłużenia; ponadto należy zauważyć, że aż 69% zadłużenia ma charakter oprocentowany, co przekłada się na koszty finansowe i obciąża wyniki finansowe spółki.

Zdolność do obsługi długu spółki Miraculum, mimo wyraźnej poprawy względem wcześniejszych kwartałów, można ocenić umiarkowanie z pewną dozą ostrożności:
- relacje długu netto tak do wartości EBIT jak i EBITDA są na poziomach okołonormatywnych – odpowiednio 5,4 oraz 4,8, co oznacza że tyle mniej więcej lat trwałaby spłata obecnego zadłużenia wskazanymi kategoriami wyników spółki (dobra ocena to wartości poniżej 5);
- spółka nie ma również problemów z obsługą kosztów finansowych zadłużenia – zarówno EBIT jak i EBITDA z coraz większą nadwyżką wystarczają na pokrycie płatności odsetkowych od posiadanego zadłużenia oprocentowanego;
- znacznie gorzej prezentują się jednak możliwości spółki w zakresie pokrycia rat kapitałowych wraz odsetek – niezależnie czy są one liczone na bazie wyniku EBIT, EBITDA czy nadwyżki finansowej, przyjmują wartości wyraźnie poniżej 1, a w przypadku przepływów operacyjnych powiększonych o środki pieniężne nawet ujemne; oznacza to, że mimo stopniowej poprawy sytuacji spółka nadal nie generuje wystarczających dochodów aby w pełni sfinansować obsługę swojego zadłużenia;
- dodatkowo należy zauważyć, że wynik EBIT jest od dłuższego czasu dość wyraźnie poprawiany pozostałą działalnością operacyjną związaną ze spieniężanie majątku spółki (gdyby pominąć te dodatkowe dochody byłby on w najlepszym razie na poziomie bliskim zera); dodać należy również, że mimo przeprowadzonej/-anej restrukturyzacji spółka nadal ma jednak problem ze zdynamizowaniem sprzedaży i wyników core biznesu, a bez tego obecna poprawa sytuacji finansowej może okazać się jedynie krótkotrwała.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Obliczony na koniec września u.r. rating StockWatch.pl dla Miraculum nieco poprawił swoje wskazania (wzrost z B- do BB-). Na poprawie tej zaważyła przede wszystkim, będąca konsekwencją postępowania układowego, konwersja zadłużenia na kapitał własny spółki, co przełożyło się na lepszą ocenę jej poziomu zadłużenia, oraz poprawa na poziomie dochodowości operacyjnej (choć w tym wypadku należy pamiętać o pewnych zniekształceniach). W dalszym ciągu niekorzystnie na wskaźnik Altmana wpływa kapitał obrotowy netto, przy czym należy odnotować, że wpływ ten jest coraz mniej negatywny.
Edytowany: 23 kwietnia 2012 22:48

wasilewski
0
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 12 stycznia 2012 15:57:13
clever napisał(a):
Nieraz już kupowałem obligację, ale te są jakieś dziwne. Korzystam z sidomy w xtb. Juz sam symbol jest dziwny, bo zamiast MIR0513 występują pod symbolem MIR1. Jednak co najgorsze, to jest to, że nie mogę wysłać żadnego zlecenia na te obligacje, pojawia się komunikat, że dla tego papieru nie jest zdefiniowany rynek. Wprowadzenie w polu Rynek GPW CAT, też nic nie pomaga. Z żadnymi innymi obligacjami nie mam problemu, więc nie wiem zupełnie o co chodzi :( Z góry dziękuję za pomoc.


Raczej nie ma to związku z symbolem, ja mam obligacje IIF (też bez cyfr) i normalnie śmigają.
Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 12 stycznia 2012 20:40:11
Napisz do XTB aby dołączyli papier i dołączą. Przerabiam to systematycznie ze swoim domem. często bowiem schodzi im sporo zanim odnajdą i uruchomią zlecenia na taki papier jak obligi korporacyjne.


obs
0
Dołączył: 2011-05-23
Wpisów: 490
Wysłane: 13 stycznia 2012 10:18:53
Do 'clever' : W XTB jest tzw. Pokój inwestora i tam czat. Problemy załatwiają zazwyczaj od ręki. Inna sprawa to to, ze do obligacji na Catalyst nie przykładają się i mają problemy z oznaczeniem, albo z brakiem podłączenia rynku do papieru.

To szybka odpowiedź na problem, ale może być później usunięta, jako umieszczona w niewłaściwym wątku :)clever
0
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 22
Wysłane: 13 stycznia 2012 13:50:51
XTB litościwie już przypisał do rynku te obligacje i nawet nadał im poprawny symbol(MIR0513), więc można już nimi spokojnie obracać hello1
Obyło się bez mojej interwencji, ale przynajmniej na przyszłość będę wiedział o co chodzi w takim przypadku :)

slavo77
0
Dołączył: 2011-01-25
Wpisów: 171
Wysłane: 7 lutego 2012 16:52:55
dzisiaj powinien być kupon... dostaliście odsetki bo ja nie????

adashio
0
Dołączył: 2011-08-03
Wpisów: 9
Wysłane: 7 lutego 2012 17:52:51
ja dostałem (DM Alior)

slavo77
0
Dołączył: 2011-01-25
Wpisów: 171
Wysłane: 8 lutego 2012 15:24:30
wtedy jak pisałem to jeszcze nie było... ale już jest...

slavo77
0
Dołączył: 2011-01-25
Wpisów: 171
Wysłane: 8 marca 2012 19:54:55
no i wpłynął dzisiaj kolejny kupon... dziękujemy... czekamy na następny już za miesiąc (dokładnie 6 kwiecień)...

slavo77
0
Dołączył: 2011-01-25
Wpisów: 171
Wysłane: 16 maja 2012 21:58:43
przeanalizowałem ostatnio te spółkę... dramat... z wyników wygląda na bankruta... ale to moje osobiste zdanie.... ale chyba nie tylko moje bo Stockwatch obniżył rating do D z BB-

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 21 maja 2012 15:19:23
MIR0513: Analiza wypłacalności spółki Miraculum na podstawie danych finansowych za 1kw 2012 r.
Mimo iż Spółka Miraculum dość aktywnie w ostatnich miesiącach działa w obszarze finansowania poprzez emisję papierów dłużnych, to na rynku Catalyst nadal notowana jest jej pojedyncza seria (seria X) obligacji na okaziciela, które wyemitowane zostały w ramach emisji prywatnej na jesieni ubiegłego roku (oznaczone one są symbolem MIR0513).


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl oraz raportów okresowych opublikowanych przez spółkę

Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1kw 2012r należy zauważyć, że sytuacja Spółki w porównaniu z poprzednim omówieniem (dotyczyło ono sytuacji po 3kw 2011r) uległa istotnemu pogorszeniu. Zasadniczy wpływ na to miały bardzo słabe wyniki Miraculum w ostatnim kwartale 2011r, które okazały się wyraźnie niższe od okresu porównywalnego roku poprzedniego. Dodatkowo wynik na poziomie operacyjnym, bardzo istotny z punktu widzenia oceny zdolności do obsługi zadłużenia, został po audycie obciążony znaczącymi jak na Spółkę odpisami aktualizującymi wartości niematerialne (w skali roku wyniosły one nieco ponad 15 mln zł). Efekt – na poziomie operacyjnym Spółka wykazała w 4kw 2011r blisko 21,8 mln zł straty wobec raptem 120 tys. zł przed rokiem i 6,2 mln zł zysku w ujęciu narastającym po 3kw 2011r, a wskaźnik Altmana dla Miraculum zanurkował w serwisie z 3,47 do -3,57, co oznaczało powrót ratingu Spółki do poziomu D.

Mimo iż pierwsze 3 miesiące bieżącego roku również trudno uznać za zadowalające z punktu widzenia uzyskanych przez Spółkę wyników finansowych (straty na poziomie brutto i netto, mizerny zysk operacyjny, bliski zeru wynik na poziomie sprzedaży netto) to w odniesieniu do podstawowej działalności Miraculum widać pewną poprawę, której nie było w poprzednim okresie sprawozdawczym (przychody i zysk brutto na sprzedaży wzrosły, choć przy mniejszej aniżeli przed rokiem marży procentowej). Niemniej jednak wymowa poszczególnych wskaźników dotyczących oceny sytuacji Spółki w obszarze płynności i zadłużenia pozostaje negatywna, a w niektórych obszarach uległa nawet pogorszeniu.

Z punktu widzenia płynności finansowej sytuacja Miraculum jest zła:
- likwidacyjne wskaźniki płynności kształtują się wyraźnie poniżej wartości granicznych – aktywa obrotowe jako całość tylko w 66% pokrywają zobowiązania krótkoterminowe (wskaźnik bieżącej płynności finansowej), a po odcięciu zapasów (wskaźnik szybki) tylko w 40%!; z kolei płynności podwyższonej, opartej na środkach pieniężnych, od wielu kwartałów po prostu brak;
- za sprawą zazwyczaj ujemnych przepływów operacyjnych w ujęciu 12m płynność dochodowa również nie istnieje! (działalność operacyjna Spółki pochłania gotówkę a nie ją generuje w związku z czym o pokryciu z tego źródła zadłużenia krótkoterminowego można zapomnieć);
- z uwagi na ujemny kapitał obrotowy netto również kiepsko prezentuje się ocena płynności spółki w ujęciu strukturalnym; aż do 3kw u.r. w obszarze tym zauważalna była stopniowa poprawa – niestety raporty Spółki za 4kw 2011r i 1kw b.r. odwróciły tą tendencję; warto jednakże w tym miejscu odnotować, że o ujemnej wartości kapitału obrotowego netto Miraculum od wielu kwartałów decyduje przede wszystkim jego składowa pieniężna, która z uwagi na sporą nadwyżkę oprocentowanych zobowiązań krótkoterminowych względem środków pieniężnych z nawiązką pokrywa dodatnie wartości składowej operacyjnej; należy również zauważyć, że z okresu na okres rośnie cykl konwersji gotówki, co jest efektem systematycznego skracania się okresu spłaty zadłużenia handlowego, któremu towarzyszą znacznie mniejsze zmiany ograniczające cykl inkasa należności oraz stopniowe wydłużenie obrotu zapasami.

Po poprawie w obszarze poziomu zadłużenia, której kulminacja przypadła na 3kw u.r., pozostało jedynie wspomnienie:
- pokrycie majątku trwałego tak kapitałem własnym (KW) jak i stałym (KS) spadło ponownie do niskich poziomów rzędu 42% (KW) i 66% (KS);
- z punktu widzenia najbardziej podstawowych wskaźników informujących o poziomie zadłużenia – wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz wskaźnika zadłużenia kapitału własnego – Spółka powróciła w okolice poziomów uznawanych za niebezpieczne – wskaźniki te wynoszą odpowiednio 0,75 i 2,93;
- z punktu widzenia czasowej struktury długu utrzymuje się względnie stała sytuacja – udział zadłużenia krótkoterminowego względem długoterminowego w zadłużeniu ogółem jest na poziomie 80-20; w ostatnim czasie bieżące finansowanie Spółki odbywa się głównie poprzez rolowanie kolejnych serii obligacji krótkoterminowych; ponadto należy zauważyć, że ponad połowa zadłużenia ma charakter oprocentowany (kredyty i pożyczki, obligacje, leasing), co przekłada się na koszty finansowe i obciąża wyniki Spółki.

Od strony wskaźnikowej zdolność do obsługi długu spółki Miraculum, po wspomnianej już na wstępie „przygodzie z odpisami” w 4kw u.r., prezentuje się fatalnie. Za sprawą ujemnych wartości wszystkich kategorii strumieniowych źródeł pokrycia rat kapitałowych i odsetek (EBIT, EBITDA, Zn+Am, SP+CFo), jaki wskaźnik nie wzięlibyśmy pod uwagę ma on wartość ujemną, wskazując na brak zdolności do obsługi zadłużenia Spółki. Z drugiej jednak strony odsetki z tytułu notowanych na rynku Calatyst obligacji MIR0513 wypłacane są póki co terminowo, co niejako pokazuje, że sytuacja opisana różnymi wskaźnikami nie do końca jednak oddaje faktyczny stan żywego organizmu, jakim jest przedsiębiorstwo, i trzeba brać na to poprawkę.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Obliczony na koniec marca b.r. wskaźnik Altmana dla Miraculum jest nawet na nieco niższym poziomie (-3,78) aniżeli na koniec 2011r (-3,57), co oznacza, że rating Spółki nadal jest na poziomie D. Na wartości wskaźnika zaważyło przede wszystkim pogorszenie w zakresie kapitału obrotowego netto (wzrost ujemnej wartości), kolejny słaby kwartał pod względem wynikowym oraz wzrost zadłużenia.
Edytowany: 21 maja 2012 19:19

soonny
0
Dołączył: 2010-08-28
Wpisów: 179
Wysłane: 18 września 2012 20:29:58
Witam, doszły mnie informacje o kolejnej emisji obligacji, można prosić o analize aktualnej systuacji spółki po II kw.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 18 września 2012 21:01:27
Wszystko masz powyżej :-)

W bilansie pokazują kapitały własne na poziomie 15mln, całe aktywa na 77mln więc zadłużenie sięga 62mln. Co to za aktywa?
Ano wartości niematerialne i prawne to aż 40mln PLN ! Przydałoby się zrobić test na utratę wartości- pewnie by się coś znalazło. Bomi pokazało ostatnio jak to działa.

Podsumowując nie wziąłbym a jakbym miał obecnie notowane to i pewnie szybko bym oddał.
Edytowany: 18 września 2012 21:04

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,680 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,73% +33 546,43 zł 53 546,43 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło