pixelg
TRAKCJA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TRAKCJA [TRK]

AKTUALNY KURS: 2,095 zł (+4,75%) 29-05-2020 11:36
Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 27 maja 2014 21:46:07 przy kursie: 9,52 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Trakcja za 1Q 2014


Rok 2013 to okres restrukturyzacji i optymalizacji działania GK Trakcja. Grupa pozbyła się ciężaru zadłużenia powstałego przy przejęciu Tiltry poprzez konwersję obligacji na akcje, co notabene nie została pozytywnie przyjęte przez mniejszościowych akcjonariuszy. Dzięki tej operacji znacznie spadły koszty obsługi zadłużenia przez co Trakcja zrobiła pierwszy krok ku odbudowie rentowności całej grupy. Wyniki pierwszego kwartału to dalszy ciąg odbudowy core businessu. Co prawda grupa wygenerowała straty na poziomie operacyjnym, jednakże są one niższe niż rok temu. Dodatkowo trzeba mieć ciągle na uwadze, iż początek roku nigdy nie był najlepszym okresem dla Trakcji i całej branży.


kliknij, aby powiększyć


Pod względem przychodów początek bieżącego roku wypadł zdecydowanie lepiej niż w 2013 – dynamika obrotów (r/r) wyniosła 60%. Warto zwrócić uwagę, iż GK Trakcja odbudowuje systematycznie bazę przychodową już od połowy zeszłego roku. Backlog robót na koniec 2013 wynosił około 3 mld PLN, co powinno pozwolić na utrzymanie skali działalności w okolicach 1,5 – 2 mld PLN.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Analiza przychodów w podziale na dwa kluczowe segmenty pokazuje, iż ciągle główną dywizją pozostają koleje, które teraz ukryte są w segmencie budownictwa cywilnego. W pierwszym kwartale 2014 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego GK Trakcja urosła tutaj o 42%. Solidnie zaprezentował się również segment drogowy, który wzrósł ponad 2,5 razy w odniesieniu do zeszłego roku. Mając to na uwadze nie mogą nikogo dziwić rosnące przychody wygenerowane poza granicami RP. Za budowę dróg w GK Trakcja odpowiada głównie spółka AB Kauno Tiltai operująca na litewskim rynku.


kliknij, aby powiększyć


Pod względem zyskowności również widać systematyczną poprawę. Od połowy zeszłego roku GK Trakcja odbudowuje rentowności na wszystkich poziomach RZiS. Widać wyraźnie, iż ostatnim czasie poprawiła się zyskowność realizowanych kontraktów. Oczywiście nie jest to poziom z 2011 i wcześniej, tutaj jednak głównym winowajcą pozostaje spora konkurencja na rynku, która w ostatnim czasie wywiera dużą presję na marże. Co ważne w ostatnim czasie GK Trakcja zoptymalizowała koszty zarządu. W pierwszym kwartale obciążyły one wynik w wysokości 12 MPLN. Co prawda był to poziom bardzo zbliżony do 1Q 2013, jednakże trzeba pamiętać o zdecydowanie wyższej skali działalności grupy w bieżącym roku.

W ostatnim czasie akcjonariuszy nie zaskakują już jednorazowe operacje, które dość często miały miejsce w zeszłych latach. Widać to szczególnie w 2012, kiedy grupa wykazywała wysokie pozostałe koszty operacyjne w związku z utratą kontroli nad Tiltrą, a rentowność operacyjna była wyższa niż rentowność brutto na sprzedaży.

Tak jak pisałem na wstępie konwersja zadłużenia z tytułu obligacji na kapitał nie pozostał bez wpływu na finalną rentowność brutto. Mniejsza różnica między rentownością operacyjną a brutto pokazuje, iż wyniki w mniejszym stopniu są obciążone przez koszty obsługi zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Rzut oka jeszcze na rentowność poszczególnych segmentów. Dywizja drogowa odbudowała rentowność w drugim i trzecim kwartale 2013 głównie ze względu na rozliczenie sporej inwestycji drogowej. W przypadku segmentu kolejowego poprawa idzie zdecydowanie słabiej dopiero koniec roku to wyjście całego segmentu ponad kreską (biorąc pod uwagę dane za 12 m-cy).

Od strony bilansu zwracam uwagę na wysoką wartość WNiP, szczególnie w relacji do kapitałów (prawie 70%). Jest to relacja bardzo istotna w przypadku przygotowywania wycen metodami majątkowymi. Tutaj powstaje duża rozbieżność między wyceną opierającą się na WK i skorygowaną WK.

Warto zwrócić uwagę na poprawę strukturę finansowania, która miała miejsce w zeszłym roku w trakcie konwersji zadłużenia z tytułu obligacji na kapitał. Nie było to dobrze przyjęte przez mniejszościowych akcjonariuszy, jednakże znacznie poprawiło wskaźnik Altmana, przez co rating na naszym portalu skoczył na B- , aktualnie BB-.

Niestety żeby nie było tak różowo trzeba zwrócić uwagę, iż GK Trakcja ma problemy z przepływami na działalności operacyjnej. W pierwszym kwartale 2014 grupa po raz kolejny nie potrafiła wygenerować nadwyżki gotówki na core businessie. Tym razem środki zostały zassane w realizację kontraktów budowlanych. GK Trakcja pokrywa deficyt główne z posiadanych przez siebie środków pieniężnych, jednakże trzeba zauważyć, iż poziom ten systematycznie spada. Aktualnie grupa na kontach posiada 52 MPLN, a jeszcze na początku 2013 było to 121 MPLN.

Podsumowując, od kilku kwartałów widać efekty działań podjętych przez zarząd w celu restrukturyzacji i optymalizacji działania GK Trakcja. Wzrost rentowności kontraktów oraz optymalizacja kosztów organizacji pozwoliła na odbudowę rentowności core businessu. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż zyskowność kontraktów jest zdecydowanie niższa niż było to kilka lat temu, tutaj widać efekty wzrostu konkurencji na rynku, która wywarła presje na marże. Niestety poprawa wyników nie idzie do końca w parze z przepływami gotówkowymi. Grupa sporo gotówki mrozi w realizację kontraktów, dodatkowo rozliczenie z PKP PLK nie należą do najłatwiejszych, co niestety utrudnia możliwość pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji. Utrzymanie płynności i pokrycie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy to będą kluczowe zadania na najbliższe kwartały, szczególnie iż poziom posiadanej przez grupę gotówki systematycznie spada.

Poniżej link do wycen, które pokazują na brak potencjału do wzrostu. Wycena bazująca na WK co prawda powyżej bieżącej kapitalizacji na GPW, jednakże trzeba mieć na uwadze niską jakość kapitałów szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę spory udział WNiP, które reprezentują głównie wartość firmy. Dochodowo wygląda to już zdecydowanie słabiej, renta wieczysta spadła poniżej 1 PLN, mnożniki bazujące na EV/EBITDA trafiają właściwie w punkt wyceny giełdowej. Ogólnie powiedziałbym, iż Trakcja jest aktualnie wyceniana optymalnie. Wspinaczka kursu na wyższe poziomy uzależniona jest od dalszej odbudowy rentowności, szczególnie w podstawowym dla grupy segmencie budownictwa cywilnego, o to niestety będzie na pewno już trudno szczególnie biorąc pod uwagę sytuację na rynku kolejnictwa.

www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 2 czerwca 2014 08:21:54 przy kursie: 8,64 zł
Trakcja wraca do zajezdni – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/trakc...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 19 sierpnia 2014 08:28:42 przy kursie: 7,84 zł
Trakcja miota się między peronami – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/trakc...


Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 15 września 2014 21:45:49 przy kursie: 8,56 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Trakcja za Q2 2014


Wyniki drugiego kwartału zdecydowanie lepsze niż rok temu. GK Trakcja poprawiła zyski na wszystkich poziomach RZiS. Co ważne tym razem wyniki nie są podkręcone przez jednorazowe i bezgotówkowe operacje, które miały miejsce w 2013. Warto jeszcze wspomnieć, iż w ostatnich trzech miesiącach grupa wprowadziła istotne zmiany w zakresie polityki rachunkowości. Kilka słów o wprowadzonych korektach oraz ich wpływ na wyniki znajdziecie poniżej.

Najważniejsza zmiana dotyczy ujmowania przychodów i kosztów z tytułu umów konsorcjalnych. Dotychczas, w przypadku kiedy Trakcja pełniła rolę lidera konsorcjum, w RZiS prezentowane były całe przychody i koszty ponoszone w ramach realizacji umowy konsorcjum. Od drugiego kwartału zarząd podjął decyzję, iż grupa będzie wykazywać tylko przychody przypadające na GK Trakcja. To oczywiście negatywnie wpłynęło na poziom wykazywanych przychodów (-117 MPLN za pierwsze półrocze 2013 oraz -190 MPLN za I półrocze 2014), z drugiej strony zmiana ta miała neutralny wpływ na zyski, gdyż taka sama wartość księgowana była w kosztach działalności podstawowej. Finalnie trzeba jednak zauważyć, iż po korekcie polityki rachunkowości GK Trakcja będzie raportować wyższe poziomy rentowności.
Co ciekawe, pomimo prezentacji przychodów przypadających tylko i wyłączenie na GK Trakcja, grupa nie oczyściła bilansu z należności oraz zobowiązań wobec członków konsorcjum tłumacząc to ponoszonym ryzykiem kredytowym odnośnie dostawców i odbiorców. Dodatkowo należności i zobowiązania z tytułu umów dotyczą różnych kontrahentów (brak możliwości kompensaty).

Kolejne zmiany mają już zdecydowanie mniejszy wpływ na wyniki i dotyczą zmiany metody konsolidacji BTW (z metody proporcjonalnej na metodą praw własności) oraz sposobu prezentacji cześć prawa wieczystego użytkowania gruntu (część PWUG będzie teraz prezentowana pozabilansowo, pozostała cześć będzie amortyzowana aktualnie jej nie podlega). Szczegółowy wpływ powyższych zmian na wyniki i bilans znajdziemy tabeli na stronie 28-30 sprawozdania finansowego.Analizując przychody trzeba mieć na uwadze zmianę metody prezentacji obrotów wygenerowanych w ramach umowy konsorcjum. Wykres powyżej obrazuje przychody GK Trakcja wg „starej” metodologii. Tutaj widać wyraźnie, iż grupa utrzymuje dodatnią dynamikę obrotów. Drugi kwartał 2014 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego zakończył się wzrostem biznesu o 30%, GK Trakcja powoli dobija również do 2 mld przychodów w skali roku.Niestety nie mamy historycznych danych odnośnie przychodów ze sprzedaży wg „nowej” metodologii, więc musimy bazować tylko na ostatnim sprawozdaniu. Pierwsze półrocze 2014 to w odniesieniu do pierwszej połow zeszłego roku do wzrost obrotów o 33%. Podstawowym rynkiem działalności grupy pozostaje Polska, gdzie GK Trakcja wygenerowała ponad 70% obrotu. Na krajowym rynku grupa rośnie zdecydowanie szybciej, niż zagranicą. Można to oczywiście wprost powiązać z wykresem obrazującym strukturę obrotu wg segmentów, gdzie dynamicznie rośnie dywizja kolejowa. Całość można uprościć stwierdzeniem – rynek krajowy opera się głównie na kolejnictwie a zagranica na drogach.
Warto jeszcze wspomnieć na temat portfela realizowanych kontraktów. Zgodnie ze sprawozdaniem aktualny backlog wynosi 2,5 mld PLN, z czego 1,8 mld PLN przypada na GK Trakcja. Po zmianie polityki rachunkowości teraz należy patrzeć na tą drugą pozycję. Dodatkowo w najbliższym czasie należy oczekiwać finalizacji umowy na modernizację odcinka Okęcie – Czachnówek Południowy, gdyż Trakcja złożyła najkorzystniejszą ofertę na te prace (376 MPLN). Kwestia otwarta to odpalenie przetargów na prace torowe w ramach nowej perspektywy UE. Wydaje się jednak, iż finalizacja przetargów przesunie się na kolejny rok. Dopiero rok 2015 powinien przynieść rozstrzygnięcia w tym zakresie, realny wpływ na wyniki GK Trakcji to zapewne dopiero lata 2016+.

Pod względem rentowności jest zdecydowanie lepiej niż rok temu. GK Trakcja drugi kwartał z rzędu poprawia wyniki właściwie na wszystkich poziomach RZiS. Widać, iż grupa odbudowuje marże na realizowanych kontraktach. Co ważne na poziomie z poprzedniego roku zostały utrzymane zarówno koszty sprzedaży i zarządu, widać tutaj iż zarząd pracuje nad poprawą efektywności całej organizacji. Co ciekawe pomimo znacznego wzrostu zysku brutto na sprzedaży poprawa wyniku na poziomie operacyjnym jest już tak spektakularna. Tak jak pisałem na wstępie jest to wynik zaksięgowania w 2013 dwóch jednorazowych operacji w pozostałych przychodach operacyjnych w wysokość 10 MPLN - umorzenie zobowiązania (+6 MPLN) oraz korekta wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (+4 MPLN). Wyłączając obie operacje EBITDA wzrosła z 14,6 MPLN na 32,4 MPLN.Poprawa w zakresie rentowności jest widoczna, ale ciągle nie można zapominać o bolączkach wynikających z bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. O dużym udziale wartości niematerialnych i prawnych w kapitałach pisałem szerzej przy ostatnim omówieniu także tym razem ten fakt pomijam. Realizacja robót budowlanych generuje potężne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W ostatnim czasie widać, iż GK Trakcja szuka nowych źródeł jego pokrycia. W bilansie na koniec czerwca pojawiło się ponad 50 MPLN innych zobowiązań finansowych, na które składa się głównie factoring. W maju Trakcja podpisała umowę na limit factoringowy z regresem w wysokości 70 MPLN.

Ciągle bolączką Trakcji pozostają przepływy pieniężne. W pierwszym półroczu GK Trakcja wygenerowała ujemny cash flow na działalności operacyjnej (prawie -35 MPLN). Trzeba oczywiście przyznać, iż dziura jest zdecydowanie mniejsza niż rok temu. Dodatkowo w bieżącym okresie środki pieniężne są zamrożone w realizację kontraktów budowlanych (jeszcze nie zafakturowanych robót). Tutaj wyjaśnienie sytuacji może przyjść w trzecim oraz czwartym kwartale. W tym okresach historycznie Trakcja raportowała solidne nadwyżki na działalności operacyjnej. Trzeba jeszcze wspomnieć, iż tegoroczna dziura w kapitale obrotowym została pokryta przez zadłużenie odsetkowe i wykorzystanie własnych zasobów gotówkowych.

Podsumowując, drugi kwartał to kolejny okres w którym GK Trakcja potwierdziła, iż odbudowa rentowności core businessu można uznać jako proces o charakterze długoterminowym. Oprócz wzrostu marż cieszy również poprawiająca efektywność organizacji – grupa w ryzach trzyma koszty zarządu. Oczywiście żeby nie było tak różowo ciągle zawracam uwagę na wysoki poziom zadłużenia oraz rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z realizację robót budowlanych. Wydaje się, iż niestety w bieżącym okresie trudno oczekiwać na rozpoczęcie serii przetargów w ramach nowej perspektywy UE. Przyszły rok powinien być w tym obszarze kluczowy, a zapewne dopiero w 2016 zobaczymy efekty prac w sprawozdaniu spółki.

Poniżej link do wycen, który pomimo poprawy wyników ciągle wskazuje na brak potencjału do wzrostu. Wysoki udział WNIP w WK bije w metody majątkowe. Dochodowo mamy tylko rentę wieczystą, która jest zdecydowanie poniżej wyceny na GPW. Mnożniki wydają już bardziej atrakcyjnie, EV/EBITDA trafia właściwie w punkt aktualnej wyceny na GPW. Tutaj złapałbym jakiś punkt zaczepienia.

www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 18 września 2014 08:24:43 przy kursie: 9,28 zł
Trakcja taranuje szlaban podaży – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/trakc...

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 232
Wysłane: 19 września 2014 17:11:54 przy kursie: 9,52 zł
Scalenie będzie tu oznaczało (przynajmniej początkowo) spadki?

Zarząd Trakcja PRKiI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, lok. XVIII p., 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 41.119.638,40 zł – w całości wpłaconym (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKiI S.A. na dzień 16 października 2014 roku godz. 9:00 w Warszawie, w budynku Skylight, ul. Złota 59, XXI p., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Powzięcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

vanbandit
Dołączył: 2009-01-22
Wpisów: 73
Wysłane: 22 września 2014 18:43:53 przy kursie: 9,36 zł
Z czysto technicznej strony scalenie nie powinno nic zmienic poza psychologicznym postrzeganiem ceny. Wskazniki takie jak C/W pozostaną takie same. Dodatkowo Trakcja jest w krótkoterminowym trendzie wzrostowym i w trakcie udanej jak narazie restrukturyzacji. Inna sprawa to czy zarząd ma jakiegos trupa w szafie i obawia sie spadku ponizej zlotowki co by automatycznie wywalilo trakcje na liste alertow... Po scaleniu na owa liste raczej nie trafi przy zalozeniu scenariusza z trupem. Bardziej bym wlasnie sie skupil na motywach dzialania zarzadu niz na samym scaleniu :)
Edytowany: 22 września 2014 18:44

vanbandit
Dołączył: 2009-01-22
Wpisów: 73
Wysłane: 22 września 2014 21:06:56 przy kursie: 9,36 zł
Oczywiscie mialem na mysli C/Wk - wcielo mi k

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 12 listopada 2014 21:09:30 przy kursie: 8,88 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Trakcja za Q3 2014


Raport GK Trakcja za trzeci kwartał 2014 musiał pozytywnie zaskoczyć akcjonariuszy. Grupa zdecydowanie zwiększyła przychody poprawiając przy tym zeszłoroczne wyniki. Dodatkowo w ostatnich trzech miesiącach w końcu pojawiła się nadwyżka gotówki wygenerowana na działalności operacyjnej. Analizując sprawozdanie trzeba pamiętać o istotnych zmianach w polityce rachunkowości, które szerzej popisywałem w omówieniu drugiego kwartału, wymagały one istotnych przekształceń danych porównywalnych z zeszłego roku.Pod względem przychodów GK Trakcja rośnie dynamicznie, w trzecim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego grupa urosła o 34%, cały bieżący rok to dynamika obrotów w okolicach 33%. W ostatnich kwartałach Trakcja weszła w fazę realizacji kilku znaczący kontraktów, co pozytywnie wpłynęło na poziom przychodów. Dwa podstawowe segmenty wygenerowały wyższe przychody niż analogicznym okresie roku poprzedniego, kolej urosła o 34% a drogownictwo o prawie 42%. Czwarty kwartał w mojej ocenie zapowiada się równie udanie. W tym okresie GK Trakcja będzie finiszować z największym projektem na modernizację linii kolejowej na odcinku Warszawa – Gdynia (LCS Malbork) napędzając przychody w segmencie kolejnictwa. Ciągle znakiem zapytania pozostaje utrzymanie dynamiki i wysokiej skali działalności w dłuższej perspektywie, na horyzoncie nie widać na razie znaczących przetargów pomimo, iż kolej ma być jednym z głównych beneficjentów nowego budżetu UE.

Największą poprawę widać w obszarze rentowności. Przy znacznym wzroście skali działalności GK Trakcja utrzymała marże brutto na sprzedaży na porównywalnym do drugiego kwartału poziomie. Dodatkowo w ostatnich trzech miesiącach nieznacznie spadły koszty sprzedaży, a koszty zarządu wzrosły zdecydowanie mniej niż przychody. To wszystko spowodowało, iż Trakcja poprawiła wyniki wygenerowane w trzecim kwartale 2013 jak i drugim kwartale 2014. Teraz przed grupa czwarty kwartał i finalne rozliczenie umowy na modernizację LCS Malbork. Pozostaje mieć nadzieję, iż do tej pory kontrakt ten był rozliczany dość konserwatywnie i nie będą czekać na nas negatywne niespodzianki.

W bilansie GK Trakcja brak istotnych zmian od ostatniej analizy. Potwierdza to również wskaźnik Altmana, rating na naszym portalu utrzymał się na niskim B+. W trzecim kwartale grupa zgodnie z moimi oczekiwaniami z ostatniego omówienia poprawiła się w zakresie przepływów pieniężnych. Dziura z pierwszej połowy roku została zniwelowana prawie do zera, głównie ze względu na poprawę wyniku na poziomie operacyjnym.

Podsumowując, wyniki trzeciego kwartału wygenerowane przez GK Trakcja naprawdę dobre. Poprawa w dużej mierze wynika z wejścia w końcową fazę realizacji największych kontraktów z segmentu kolejowego. Czwarty kwartał w mojej ocenie również zapowiada się dobrze, z jednym zastrzeżeniem odnośnie finalnego rozliczenia kontraktu na LCS Malbork. Pozostaje pytanie dlaczego pomimo tak dobrych wyników reakcja rynku była tak stonowana? Tutaj problem wydaje się być dłuższa perspektywa i na razie mało optymistyczne pod względem twardych liczb prognozy na 2015. Na horyzoncie nie widać na razie dużych przetargów, które ponownie napompowałby portfel zleceń w segmencie kolejnictwa. Odnośnie dywizji drogowej zarząd ma ambitne plany co do jego rozwoju, jednakże na razie trudno oczekiwać aby mógł on pokryć ewentualny ubytek przychodów w kolejnictwie.

Poniżej link do wycen, które po bardzo dobrym trzecim kwartale wyglądają lepiej niż przy ostatnim omówieniu. Znaczna poprawa wyników w ostatnich trzech miesiącach wpłynęła pozytywnie szczególnie na rentę wieczystą oraz mnożniki. Powyższe metody wskazują, iż GK Trakcja aktualnie notowana jest z ponad 25% dyskontem. Ponownie zdecydowanie słabiej wypadają metody majątkowe, a szczególnie skorygowana WK głównie ze względu na wysoki udział WNIP w strukturze aktywów.

www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 12 listopada 2014 21:11

28zenek
Dołączył: 2010-10-29
Wpisów: 99
Wysłane: 11 grudnia 2014 06:13:43
Przegapiłem sprawę ze scaleniem akcji.Na koncie mam ilość akcji niepodzielną przez 8.Co się stanie z nadwyżką starych akcji?
Obecnie na koncie dzieją się dziwne ruchy;część starych akcji jest zablokowana,a ok.1/3 nie jest blokowana.Jest to dziwne?
Mogę prosić o wyjaśnienie?


mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 11 grudnia 2014 18:35:43
Jeżeli chodzi o technikalia procesu scalenia to powinieneś zlaleźć odpowiednie dane w uchwale walnego zgromadzenia dotyczącej zatwierdzenia scalenia akcji.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 21 marca 2015 14:16:41 przy kursie: 10,15 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Trakcja za 2014


GK Trakcja przed publikacją raportu za 2014 uprzedzała akcjonariuszy o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów. Wniosło to sporo niepewności co do wyników czwartego kwartału. Ostatecznie diabeł nie okazał się taki straszny, a GK Trakcja zaraportowała jeden z najlepszych wyników w historii. Reakcja rynku na sprawozdanie jednak była dość powściągliwa, wydaje się iż akcjonariusze zwrócili uwagę na jeden bardzo istotny szczegół ...

Na początek przypominam, iż w 2014 GK Trakcja zmieniła zasady polityki rachunkowości, z których największy wpływ na wyniki miała sposobu zmiana ujmowania przychodów i kosztów z umów konsorcjalnych. W bieżącym roku Trakcja zrezygnowała z prezentacji w rachunku zysków i strat części przychodów i kosztów przypadających na konsorcjantów. Oczywiście zmiana ta wymagała przekształcenia danych za 2013.Pod względem przychodów zeszły rok w odniesieniu do skorygowanych danych za 2013 wypadł bardzo dobrze. Przychody w całym 2014 wzrosły o ponad 25% (r/r). Głównym driverem wzrostów był podstawowy segment robót kolejowych. Pozytywnie na zeszłoroczne wyniki wpłynęła m.in. realizacja i zakończenie prac na linii Warszawa -Gdańsk (LCS Działdowo). Słabo w zeszłym roku wypadł segment drogowy oraz budowy mostów, tutaj GK Trakcja zanotowała regres obrotów.W 2014 rósł zarówno rynek krajowy jak i zagranica. Jeżeli nałożymy na to jeszcze podział segmentowy okazuje się, iż GK Trakcja dość mocno rozpycha się w kolejnictwie również zagranicą. Największym znakiem zapytania pozostaje jednak przyszłość. Backlog na koniec 2014 wynosi raptem 1,2 mld PLN, w zeszłym roku GK Trakcja podpisała umowy na kwotę 550 MPLN. Na horyzoncie również nie widać większych przetargów, PLK do wykorzystania środków z nowej unijnej perspektywy przygotowuje się dość wolno. Także w krótkim terminie należy oczekiwać znacznego spadku przychodów Trakcji. Bieżący rok grupa może zakończyć w okolicach 1 mld PLN lub poniżej. Oczywiście ciągle trzeba mieć na uwadze, iż w długim terminie kolej będzie jednym z głównych beneficjentów nowych funduszy UE, jednakże wejście projektów w fazę realizacji może przeciągnąć się w czasie.Pod względem rentowności czwarty kwartał wypadł zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej. W ostatnich trzech miesiącach znacznie wzrosła rentowność brutto ze sprzedaży co jest wynikiem m.in. rozliczenia kontraktu na budowę linii Warszawa – Gdańsk. W czwartym kwartale GK Trakcja zaksięgowała również dodatkowe przychody z tytułu podpisania ugody przesądowej z PKP PLK S.A. W ostatnim kwartale zaksięgowane zostały dodatkowo przychody z tytuł działalności developerskiej, co zapewne również pozytywnie wpłynęło na rentowność core businessu. Żeby nie było tak różowo trzeba powiedzieć wprost, iż tak wysoka rentowność nie jest do utrzymania w kolejnych kwartałach. W bieżącym roku będzie na pewno niższa, dodatkowe trzeba mieć na uwadze, iż spadająca skala działalności będzie negatywnie oddziaływała na rentowność core businessu. GK Trakcja za pewne nie będzie chciała znacząco ograniczać bazy kosztowej (koszty organizacji) biorąc pod uwagę dobre perspektywy dla branży i wysokie planowane wydatki inwestycyjne w segmencie kolejnictwa.

Przy tak wysokiej rentowności w wynikach zniknęły gdzieś odpisy aktualizujące wartość posiadanych aktywów. W pozostałej działalności operacyjnej GK Trakcja zaksięgowała odpis z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych (-7,7 MPLN), wartości firmy (-37 MPLN) oraz należności (- 5 MPLN). Trudno nie mieć wrażenia, iż w 2014 ze względu na bardzo dobre wyniki zarząd mógł sobie pozwolić na aktualizację wszystkich wątpliwych aktywów. W mojej ocenie w przypadku niższych zysków odpisy byłby na pewno zdecydowanie niższe. Te wszystkie operacje spowodowały, iż na poziomie operacyjnym GK Trakcja zarobiła właściwie tyle samo co w zeszłym kwartale 2014 tj. 32 MPLN przy wyższej bazie przychodowej i zdecydowanie lepszej rentowności brutto na sprzedaży.Po raz kolejny zwracam uwagę na wysoki udział WNiP w strukturze aktywów (ok. 30%). Tutaj prezentowana jest wartości firmy, aktualizacja tej pozycji obciążyła wyniki czwartego kwartału. O wysokim udziale WNIP trzeba mieć to na uwadze analizując wyceny metodami majątkowymi. W czwartym kwartale zakończenie realizacji kontraktu na linii Warszawa Gdańsk spowodowało również spadek sumy bilansowej głównie przez pozycję należności handlowe. W kolejnych kwartałach należy oczekiwać dalszego „skracania” bilansu w związku z spadkiem skali działalności a co za tym idzie niższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.Od strony źródeł finansowania GK Trakcja wygląda bezpiecznie. Od dłuższego czasu rośnie udział kapitałów własnych. Zadłużenie odsetkowe pozostaje na niewielkim poziomie. Trakcja dużym stopniu finansuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy kredytem kupieckim udzielonym przez dostawców i podwykonawców.
Co ważne za wynikiem poszły również przepływy pieniężne. W cały 2014 GK Trakcja wygenerował prawie 100 MPLN nadwyżki na działalności operacyjnej. W zdecydowanej większość gotówka została wydatkowana na obniżenie zadłużenia odsetkowego (spłata kredytów oraz wykup obligacji). Co roku grupa przeznacza około 11 MPLN na wydatki inwestycyjne.

Podsumowując, wyniki wygenerowane przez GK Trakcja w 2014 bardzo dobre. Znaczne wzrosły przychody, grupa poprawiła rentowność core businessu. Szczególnie dobry był czwarty kwartał, w którym rozliczony został największy kontrakt na modernizację linii Warszawa – Gdańsk (LCS Działdowo). Problem jest jeden. Tegoroczne wyniki będą trudne do powtórzenia. Backlog na koniec 2014 wynosi raptem 1,4 mld PLN, a jeszcze w połowie 2014 wynosił 2,5 mld PLN. GK Trakcja kończy duże kontrakty dofinansowane jeszcze z starego budżetu UE. Nowy dużych zleceń na razie nie widać. W bieżącym roku grupa znacznie ograniczy skalę działalności. Co oczywiście wpłynie na generowane zyski. Ciągle podkreślam, iż długoterminowe perspektywy dla całego sektora są dobre, ale wejście w fazę realizacji nowych kontraktów będzie trzeba jeszcze poczekać.

Poniżej link do wycen, które wskazują na duży potencjał do wzrostu. Jeżeli chodzi o metody majątkowe to tak jak pisałem wcześniej trzeba wziąć pod uwagę, iż po stronie aktywów mamy prawie 30% WNiP, skorygowana WK już nie wygląda tak ciekawie. Metody dochodowe a w szczególności renta wieczysta wskazuje na optymalną wycenę. Tylko że wycena opiera się na wynikach za 2014, które trudno będzie powtórzyć. Pozostaje pytanie ile GK Trakcja może zarabiać ? Przy założeniu 1 mld przychodów i rentowności brutto na sprzedaży w okolicach 10% grupa powinna wygenerować zysk w okolicach 45 – 46 MPLN/rok daje to nam rentę wieczystą na poziomie 9 PLN. Lepiej wyglądają mnożniki. W odniesieniu do branży GK Trakcja wyceniana jest nisko.

Ja jednak podtrzymuje swoje zdanie, iż rynek czeka na rozwój sytuacji w zakresie przetargów i realizacji znaczących prac w zakresie modernizacji szlaków kolejowych. Krótkoterminowa perspektywa nie jest zachęcająca, jednakże rozkręcenie karuzeli z przetargami może zupełnie zmienić podejście rynku do Trakcji.

www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 21 marca 2015 14:17

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 25 listopada 2015 08:30:52 przy kursie: 12,17 zł
Trakcja sapie pod semaforem – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/trakc...

JozWIG
Dołączył: 2015-04-27
Wpisów: 5
Wysłane: 24 stycznia 2017 19:05:58 przy kursie: 16,35 zł
Bardzo ciekawa spółka, 20.01.2017 zawarcie umowy z PKP PLK SA, ciekawi mnie tylko skąd dziś nagły spadek po godzin 15;00 u PKP Cargo i TRAKCJI po dobrym otwarciu?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 339
Wysłane: 29 sierpnia 2017 19:47:24 przy kursie: 13,16 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzeniekliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Od lutego bieżącego roku kurs Trakcji sunie kanałem spadkowym. Przecena zniosła w swoim ekstremum 61,8 proc. ubiegłorocznej fali wzrostowej, ale na chwilę obecną nie wygląda na to, by podaż miała zjechać na boczny tor.
Przebieg wskaźników wyprzedzających nie zapowiada próby ataku na górny pułap kanału, nie pozostawiając tym samym wyboru co do kierunku. Wskaźniki techniczne nie zachęcają do angażowania się po stronie popytu. Co więcej, linia MACD zdaje się ponownie zawracać w dół.

Krótkoterminowe perspektywy są negatywne - powinniśmy spodziewać się jak minimum zejścia do poziomu 12 zł. Średnioterminowe perspektywy kursu w dużej mierze zależą od zachowania kursu akcji względem wspomnianych już 12 zł.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

eizos
Dołączył: 2010-07-25
Wpisów: 28
Wysłane: 26 października 2017 14:08:09 przy kursie: 8,00 zł
Czy ktoś się orientuje co dyskontuje obecny tak drastyczny spadek kursu ?

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 092
Wysłane: 26 października 2017 16:20:03 przy kursie: 8,00 zł
wydaje się, że wzrost kosztów pracownika i materiałów co przełoży się na wygrane przetargi wstecz i realizowane teraz. pytanie czy skalkulowani te ekstra koszty.

skończyła się deflacja a stare przetargi trzeba zrealizować. Mówi o tym na głos szef Budimexu.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 26 października 2017 16:55:01 przy kursie: 8,00 zł
eizos napisał(a):
Czy ktoś się orientuje co dyskontuje obecny tak drastyczny spadek kursu ?


Ktoś wychodzi z budowlanych spółek kolejowych. Dlaczego? Nie wiem. Rynek jest płytki to i kurs leci na łeb.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 339
Wysłane: 26 października 2017 20:04:00 przy kursie: 8,00 zł
TRAKCJA - analiza techniczna

Krótko, bo nie ma o czym. W poprzedniej analizie technicznej z końca sierpnia sygnalizowałem brak przesłanek do angażowania się po stronie popytu i uzależniałem średnioterminowe perspektywy kursu od zachowania względem poziomu 12 zł.
Jak widać, utrata tego wsparcia poskutkowała wzmożoną wyprzedażą. Poniższy wykres przedstawia ostatnie 5 lat notowań w interwale tygodniowym. Mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym a odczyt RSI jest najniższy w historii notowań spółki. Podaż rządzi niepodzielnie, co jest poniekąd zrozumiałe - mamy do czynienia z absolutnym brakiem powodów do angażowania się po stronie kupujących na obecnych poziomach cenowych. Reakcji kupujących można oczekiwać dopiero w okolicy 7 zł. Najbliższe opory plasują się na poziomach 9 i 12 zł. W przypadku utraty wspomnianego poziomu 7 zł przecena ma szanse rozwinąć się do strefy 5,00-5,40 zł.


kliknij, aby powiększyć

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 27 października 2017 09:39:58 przy kursie: 7,96 zł
Trakcja liderem wzrostów nie jest, Torpol również. Może ma to związek z ostatnio rozstrzygniętym przetargiem, gdzie m.in. Pozbud dorwał się do tortu?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,729 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,87% +21 373,96 zł 41 373,96 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d