pixelg
TARCZYNSKI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

TARCZYNSKI [TAR]

AKTUALNY KURS: 31,00 zł (+6,16%) 08-03-2021 15:00
scalak12
0
Dołączył: 2013-08-13
Wpisów: 8
Wysłane: 20 kwietnia 2015 12:51:18 przy kursie: 14,09 zł
Czy ta spółka ma w planach płacić dywidendę ? Były jakieś informacje na ten temat ?

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 18 maja 2015 02:02:06 przy kursie: 13,92 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Tarczyński za Q1 2015


Wyniki pierwszego kwartału na pierwszy rzut oka bardzo udane. W dalszym ciągu rosną przychody, dodatkowo Tarczyński wygenerował zdecydowanie wyższe zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Trzeba jednak zauważyć, iż wyniki pierwszego kwartału 2015 są zawyżone przez jednorazową operację, o której wspominałem już przy omówieniu czwartego kwartału.GK Tarczyński utrzymała pozytywny trend w obszarze przychodów. W pierwszym kwartale 2015 grupa wygenerowała obroty o 15% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Struktury sprzedaży w sprawozdaniu nie znajdziemy, zarząd ogranicza się tylko do informacji o zacieśnianiu współpracy z podmiotami operującymi w kanale nowoczesnym. Na pewno pozytywny wpływ na sprzedaż miał wcześniejszy termin Świąt Wielkanocnych. Z tego powodu w kolejnym kwartale można oczekiwać niższej dynamiki, choć pozytywnie na przychody może mieć zakończenie inwestycji w rozbudowę fabryki i wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych. W mojej ocenie w kolejnych trzech miesiącach roku należy oczekiwać stagnacji lub jednocyfrowej dynamiki wzrostu biznesu.Podstawowa rentowność brutto na sprzedaży zdecydowanie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główny powód to oczywiście niższe ceny surowców. Poniżej wykres obrazujący ceny żywca na krajowym rynku.Widać wyraźnie, iż ceny żywca w bieżącym roku zdecydowanie niższe niż w analogicznym okresie 2014. Z drugiej jednak strony w lutym nastąpiło istotne odbicie cen (m/m). Sytuacja ustabilizowała się w marcu i zbliżyła się do kanału wyznaczonego przez krótkoterminową prognozę. ARR oczekuje, iż ceny trzody chlewnej w średnim terminie ustabilizują się w okolicach 4,4 – 4,6 PLN/kg.Analizując wynik operacyjny należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze w pierwszym kwartale nastąpił znaczny wzrost kosztów sprzedaży, co spółka tłumaczy prowadzoną kompanią medialną mającą na celu promocję marki Tarczyński. Wydaje się, iż działanie to jest zasadne, szczególnie biorąc pod uwagę zakończenie rozbudowy zakładu i znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych. Wykreowanie ogólnokrajowej marki pozwoli szybsze wykorzystanie nowego potencjału.

Druga sprawa to pozostała działalność operacyjna. W pozostałych przychodach operacyjnych grupa wykazała ekstra 3 MPLN, które wynikają z otrzymanego odszkodowania związku z likwidacją zapasów, która miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Dodatkowe przychody pozwoliły zatrzeć negatywny wpływ na wyniki zwiększonych wydatków na promocję.

Od strony bilansu niewielkie zmiany od ostatniej analizy. Znacznie spadły ŚT w budowie przy wzroście budynków oraz maszyn i urządzeń, to znak iż inwestycja w rozbudowę zakładu produkcyjnego została zakończona. W kolejnych kwartałach powinniśmy mieć już zwiększoną amortyzację, co nie pozostanie bez wpływu na rentowność core businessu. W bilansie straszy spora dziura w kapitale obrotowym, która w dużej mierze jest wynikiem rozliczania dotacji księgowanych w rozliczeniach międzyokresowych. Przypominam, iż w Tarczyński w ostatnim czasie złożył wniosek w ARiMR o płatność drugiej transzy dotacji w wysokości 11 MPLN. Wpływ środków na pewno poprawię pozycję gotówkową grupy, duża część tych środków zostanie zapewne przeznaczona na spłatę zadłużenia, które istotnie wzrosło w związku z realizacją inwestycji.

Przy całkiem dobrych wynikach pewnym zgrzytem są słabsze przepływy na działalności operacyjnej. W pierwszym kwartale GK Tarczyński wygenerowała dziurę w wysokości 8 MPLN. Środki pieniężnie ugrzęzły w kapitale obrotowy a głównie w zapasach, dodatkowo grupa spłaciła zobowiązania krótkoterminowe, które dotyczyły zakupu ŚT. W mojej ocenie w kolejnym kwartale przepływy pieniężne na działalności operacyjnej powinny być już zbliżone do wyników generowanych na poziomie RZiS.

Podsumowując, wyniki pierwszego kwartału co do zasady zgodnie z moimi oczekiwaniami. Utrzymujące się na niskim poziomie ceny surowca pozytywnie wpływają i będą wpływać przez co najmniej jeszcze jeden kwartał na rentowność GK Tarczyński. Tak jak pisałem już w ostatnim omówieniu w sprawozdaniu widać już pierwsze pośrednie efekty prowadzonej inwestycji. Zwiększone wydatki na reklamę w mojej ocenie mają na celu zbudowanie rozpoznawalnej ogólnokrajowej marki, co pozwoli na szybsze wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych. Kolejny kwartał może przynieść nieznaczne wyhamowanie dynamiki obrotów w związku z przesunięciem Świąt Wielkanocnych, dodatkowo tak jak wspominałem już wcześniej odpalenie inwestycji w pierwszej fazie może trochę zaciążyć wynikom w związku z rozpoznaniem wyższych kosztów stałych.

Poniżej link do wycen, tutaj niewiele zmieniło się od ostatniego omówienia. Wyceny wskazują na potencjał do wzrostu opierający się głównie na mnożnikach. Dochodowo nieznacznie poniżej bieżącej wyceny, jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż przed spółką jeszcze co najmniej jeden kwartał z wyższą rentownością w związku z niższymi cenami surowca. A w kolejnych okresach powinniśmy już oczekiwać na pierwsze pozytywne efekty zrealizowanej inwestycji.

www.stockwatch.pl/gpw/tarczyns...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 maja 2015 02:03

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 18 maja 2015 02:03:39 przy kursie: 13,92 zł
scalak12 napisał(a):
Czy ta spółka ma w planach płacić dywidendę ? Były jakieś informacje na ten temat ?


Tarczyński nie będzie wypłacał dywidendy za 2014, cały zysk idzie na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat poprzednich.


andrzejstrzelba
0
Dołączył: 2012-01-04
Wpisów: 8
Wysłane: 6 listopada 2015 22:20:13 przy kursie: 13,80 zł
Dziś pojawiły się wyniki na 3 kwartał. Zysk netto wygląda bardzo dobrze, rosną przychody ze sprzedaży. Pozostaje mieć nadzieję na dywidendę, ale to dopiero co najwyżej w przyszłym roku.
Wasze uwagi dotyczące raportu?
Pozdrawiam.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 15 listopada 2015 10:57:12 przy kursie: 14,26 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Tarczyński za Q3 2015


Wyniki GK Tarczyński wygenerowane w trzecim kwartale 2015 całkiem udane. Wzrosły przychody, dodatkowo grupa pokazała wyższe zyski w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego. W wynikach widoczne są pierwsze efekty zakończonej w bieżącym roku inwestycji w rozbudowę zakładu produkcyjnego. Raport został pozytywnie przyjęty przez giełdę, akcje Tarczyńskiego trzymają się mocno na przekór spadającemu rynkowi.W trzecim kwartale sprzedaż GK Tarczyński wyniosła prawie 145 MPLN (+14%, r/r), dzięki czemu grupa w końcu przekroczyła zdecydowanie barierę 500 MPLN przychodów w skali roku. Pozytywny trend w obszarze obrotów powinien być kontynuowany w kolejnych kwartałach. Przypominam, iż zakończona w bieżącym roku inwestycja zwiększyła moce produkcyjne Tarczyńskiego o 40%. Pełne wykorzystanie możliwości zakładu pozwoli na skok sprzedaży nawet w okolice 600 – 650 MPLN.Tarczyńskiemu w dalszym ciągu sprzyja otoczenie biznesowe. Ceny żywca trzymują się na bardzo niskich poziomach i ani myślą się odbić. Oczywiście w 2016 trudno oczekiwać dalszych dynamicznych spadków cen surowca, zgodnie z prognozami kolejne kwartały powinny raczej powinny przynieść ich stabilizację a docelowo powolny wzrost.
Wzrost bazy przychodowej oraz niskie ceny podstawowego surowca musiały mieć pozytywny wpływ na rentowność core businessu. W trzecim kwartale wynik operacyjny wyniósł 10,5 MPLN, tj. o 3,5 MPLN więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto jednak rzucić okiem na strukturę kosztów. W porównaniu do ostatnich kwartałów widać wyraźnie niż spadła podstawowa marża na sprzedaży, co nie do końca współgra z utrzymującymi się na niskim poziomie cenami surowca. W sprawozdaniu nie znalazłem wytłumaczenia z czego ten fakt wynika. W mojej ocenie może to być spowodowane celową obniżką marż w związku z chęcią uplasowania zwiększonej produkcji i wejścia do nowych kontrahentów lub z inną alokacją kosztów szczególnie, iż w trzecim kwartale nastąpił istotny spadek koszty sprzedaży, co nie do końca można tłumaczyć tylko niższymi wydatkami na kampanie marketingowe. Cieszy na pewno skuteczna kontrola kosztów zarządu i poprawiająca się efektywność działania organizacji. Koszty zarządu w ostatnich kwartałach zakotwiczyły mocno w okolicach 3,6 MPLN/kwartał.

Żeby nie było tak różowo zwracam uwagę na spory poziom zadłużenie grupy, który wpływa istotnie na wyniki Tarczyńskiego. W skali roku wypływy z tytułu obsługi zadłużenia (same odsetki) wynoszą ponad 6 MPLN. Dodatkowo dochodzi jeszcze spłata rat leasingowych i kredytowych, co daje niecałe 30 MPLN sztywnych wypływów gotówkowych. To wszystko widzi wskaźnik Altmana, który bierze jeszcze pod uwagę dziurę w kapitale obrotowym przez co rating utrzymuje się na niskich poziomach, ale warto zauważyć iż tendencja jest wzrostowa w dużej mierze dzięki poprawie rentowności core businessu.Koszty obsługi zadłużenia pozostają wysokie, jednakże trzeba zauważyć, iż Tarczyński w ostatnim czasie poprawił się w obszarze przepływów operacyjnych. Grupa generuje solidne nadwyżki gotówki potwierdzające wyniki wykazywane w rachunku zysków i strat. Ciągle sporo środków przeznaczanych jest na wydatki inwestycyjne, choć oczywiście są one zdecydowanie niższe niż w rok temu i aktualnie są one zbliżone do poziomu amortyzacji.

Podsumowując, wyniki trzeciego kwartału należy oceniać pozytywnie. Grupa systematycznie zwiększa skalę działalności, w ryzach utrzymywane są koszty zarządu, przez co poprawia się efektywność działania organizacji. Zadłużenie pozostaje na wysokim poziomie, jednakże Tarczyński generuje wystarczające przepływy na jego obsługę. Pewnym znakiem zapytania jest zmiana struktury kosztów i spadek marż na sprzedaży, co nie współgra z utrzymującymi się na niskim poziomie cenami surowca - te wskaźniki wymagają monitoringu w kolejnych kwartałach .

Poniżej link do wycen, aktualna wycena giełdowa zakotwiczyła niewiele powyżej WK. Automaty pokazują spory potencjał do wzrostu bazujący głównie na mnożnikach oraz metodach dochodowych, te ostatnie w mojej ocenie wyglądają racjonalnie. Przed Tarczyńskim teraz czwarty kwartał, który ze względu na święta Bożego Narodzenia i zwiększony popyt jest zawsze kluczowy dla firm operujących w szeroko rozumianym segmencie handlowym. W mojej ocenie GK Tarczyński powinna utrzymać dynamikę przychodów, więc obroty powinny wynieść w okolice 150 MPLN. Kwestią otwartą pozostanie struktura kosztów i rentowność core businessu. Wynik na poziomie operacyjnym powinien oscylować między 11- 12 MPLN, a wynik netto w okolicach 8,5 – 9 MPLN. To da dodatkowy 1 MPLN do wycen dochodowych. Porównując przyszłe wyniki czwartego kwartału w analogicznym okresem roku poprzedniego trzeba mieć na uwadze, iż pod koniec roku GK Tarczyński wykazała stratę w wysokości 3 MPLN spowodowanej szkodą jaka miała miejsce w trakcie przechowywania surowca u jednego z dostawców.

www.stockwatch.pl/gpw/tarczyns...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 listopada 2015 10:57

andrzejstrzelba
0
Dołączył: 2012-01-04
Wpisów: 8
Wysłane: 24 lutego 2016 20:43:43 przy kursie: 13,45 zł
Spółka wypłaci z zysku za 2015 0,65 zł na 1 akcję co daje około 5% stopę zwrotu. Pomimo tego, że nie ma jeszcze wyników za 4Q2015 (wyniki będą w piętek za tydzień 04.03.2016) to liczyłem na więcej. Zobaczymy jak się jutro kurs zachowa.

Pozdrawiam.

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 123
Wysłane: 2 kwietnia 2016 12:14:54 przy kursie: 14,25 zł
Witam,
proszę o analizę spółki po raporcie za 2015 rok.
Dziękuję z góry
Pozdrawiam Angel

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 7 maja 2016 10:28:59 przy kursie: 13,01 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Tarczyński za 2015 i 1Q 2016


Rok 2015 był dla GK Tarczyński na pewno udany, grupa zwiększyła skalę działalności oraz poprawiała wyniki na wszystkich poziomach RZIS. W zeszłym roku została zakończona również inwestycja w rozbudowę zakładu produkcyjnego zwiększając potencjał wytwórczy grupy. W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Poprawa wyników miała miejsce głównie w pierwszych trzech kwartałach roku, ostatnie trzy miesiące w mojej ocenie były poniżej oczekiwań.W przychodach na razie nie widać żadnego problemu. W całym 2015 GK Tarczyński urosła o prawie 10%, dynamika w samym czwartym kwartale była jeszcze wyższa i przekroczyła 15%. Jednym z głównych powodów jest zwiększenie mocy wytwórczych głównego zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym. W kolejnych kwartałach należy oczekiwać dalszego wzrostu skali działalności w granicach 10 – 15% wraz z dochodzeniem do pełnego potencjału zakończonej inwestycji. Warto zwrócić uwagę, iż w zeszłym roku GK Tarczyński lepiej sobie radziła poza granicami RP. Przychody wygenerowane zagranicą stanowiły ponad 11%, kiedy rok wcześniej było to niewiele ponad 8%.W sprawozdaniu rocznym znajdziemy również informacje na temat sprzedaży ilościowej. W 2015 GK Tarczyński sprzedał o 8,5% kg więcej wyrobów niż rok wcześniej. Dodatkowo co ważne rośnie również średnia cena wyprodukowanych wyrobów, która zbliża się do 19 PLN/kg, kiedy jeszcze w 2013 wynosiła ona niewiele ponad 17 PLN/kg. Powyższe dane świadczą, iż w całorocznych wynikach sprzedażowych na razie nie widać presji na cenę, co może też wynikać, iż spółka działa w segmencie premium a wyroby Tarczyńskiego posiadają ciągle solidną pozycję na rynku.
O Ile w przypadku przychodów trudno się do czegoś przyczepić to w przypadku rentowności można postawić jeden spory znak zapytania. Dotyczy on wyników za czwarty kwartał, które w mojej ocenie były poniżej oczekiwań. GK Tarczyński tylko powtórzyła zeszłoroczne wyniki przy zdecydowanie wyższej bazie przychodowej. Co prawda pod koniec roku odbiła marża brutto na sprzedaży, jednakże jest ona niższa niż na początku roku i w czwartym kwartale 2014 (za zastrzeżeniem, iż w mojej ocenie wysokie marże z końcówki 2014 musiał być podniesione przez jednorazowe zdarzenie i nie powinny być bazą do porównań). Dodatkowo w czwartym kwartale 2015 do swojego normalnego poziomu wróciły koszty sprzedaży. GK Tarczyński na ten cel wydała prawie 22 MPLN.Rzut oka na zachowanie cen żywca rzeźnego, który jest podstawowym surowcem i głównym kosztem w działalności grupy. Na razie sytuacja ciągle sprzyja Tarczyńskiemu, gdyż ceny utrzymują się na niskim poziomie. Jednakże w średniej perspektywie trudno oczekiwać, iż ten trend zostanie utrzymany. Spada pogłowie trzody chlewnej, więc zapewne w drugiej połowie 2016 ceny ustabilizują się, a w kolejnym roku mogą zacząć powoli rosnąć.Porównując dane za 2014 i 2015 należy pamiętać o jednorazowych operacjach związanych ze likwidacją zapasów, która miała miejsce w mroźni u jednego z dostawców. Obie operacje się właściwie znoszą, ale miały miejsce w dwóch osobnych latach obrachunkowych. Powyżej tabela obrazująca skorygowane wyniki, która pokazuje iż zyski rosną jednakże poprawa nie jest tak spektakularna jak pokazuje sprawozdanie finansowe.

Ponownie zwracam uwagę, iż wyniki oraz bilans GK Tarczyński jest mocno obciążony zadłużeniem odsetkowym. W 2015 grupa na obsługę zadłużenia wydała 6 MPLN do tego chodzi jeszcze spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów oraz leasing, co sumarycznie daje około 30 MPLN sztywnych rocznych obciążeń. Oczywiście zadłużenie wynika w dużej mierze z zakończonego procesu inwestycyjnego w rozbudowę zakładu w Ujeźdźcu Małym. Biorąc pod uwagę pozycję rynkową Tarczyńskiego a co za tym idzie potencjał do zwiększenia skali działalności oraz ciągle korzystne warunki rynkowe grupa powinna wygenerować wystarczające środki na obsługę zadłużenia.

Dość słabo w zeszłym roku wypadają przepływy pieniężne. GK Tarczyński wygenerowała 25 MPLN nadwyżki gotówki na działalności operacyjnej. W dużej mierze jest to wynik spłaty zobowiązań, jeżeli wgłębimy się w noty okazuje się, iż Tarczyński w 2015 spłacił zobowiązania (12 MPLN) z tytułu zakupu środków trwałych. Oczywiście jest związane z kończącym się procesem inwestycyjnym w rozbudowę zakładu. Wydatki zostały zrefinansowane prawdopodobnie leasingiem.

Warto dodać, iż GK Tarczyński planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2015. Grupa wyda na ten cel 7,4 MPLN, dzięki czemu posiadacze akcji dostaną 0,65 PLN/akcje, premia wyniesie niecałe 5%.

Podsumowując, słabszy czwarty kwartał nie neguje całościowej pozytywnej oceny wyników za 2015. Grupie sprzyja sytuacja rynkowa i niskie ceny żywca. Ciągle punktem ryzyka pozostaje wysoki poziom zadłużenia, jednakże bieżąca sytuacja finansowa pozwala na jego obsługę i wypłatę premii dla akcjonariuszy. Problem z Tarczyńskim jest jeden. Wyniki nie mają przełożenia na wycenę giełdową, jak pokazuje poniższy link prawie wszystkie wyceny wskazują na potencjał do wzrostu. W bieżącym roku trudno oczekiwać na dalszy dynamiczny wzrost zysków. W mojej ocenie w kolejnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu skali działalności, jednakże przy erozji marży, która może przyspieszyć na przełomie przyszłego roku w przypadku wzrostu cen surowca.

www.stockwatch.pl/gpw/tarczyns...

W kolejnym poście odniosę się do wyników z 1Q 2016, które nie notabene nie wyglądają aż tak źle jak wskazywałaby wstępna analiza sprawozdania.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 9 maja 2016 08:21:02 przy kursie: 13,01 zł
Wyniki pierwszego kwartału 2016 na pierwszy rzut oka zdecydowanie gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co prawda wzrosły przychody, jednakże GK Tarczyński zaraportowała niższe zyski na poziomie operacyjnym oraz netto.
Przychody oraz marża na sprzedaży brutto zgodnie z moimi oczekiwaniami. W pierwszym kwartale GK Tarczyński wygenerowała obroty wyższe o ponad 15% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać utrzymania pozytywnej dynamiki przychodów. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku marży na sprzedaży. Początek 2016 pod tym względem był gorszy niż analogiczny okres i koniec zeszłego roku. W mojej ocenie jest to prawdopodobnie wynik niskiej efektywności nowego zakładu i wyższych kosztów stałych takich jak amortyzacja. W ostatnim omówieniu pisałem, iż należy oczekiwać erozji marży choć szczerze powiem nie sądziłem, iż będzie ona postępować tak szybko. W kolejnych kwartałach ten trend powinien być obserwowany, szczególnie iż sytuacja na rynku trzody chlewnej jest ciągle sprzyjająca dla Tarczyńskiego.Zdecydowanie gorzej niż w zeszłym roku wypada zysk operacyjny oraz finalny wynik. Trzeba tutaj jednak przypomnieć, iż w zeszłym roku GK Tarczyński zaksięgowała dodatkowe 3,1 MPLN z tytułu otrzymanego odszkodowania za zapasy. Powyższa tabela przedstawia skorygowane dane finansowe. Jak widać po korekcie wyniki operacyjne są bardzo zbliżone do zeszłego roku, choć zwracam uwagę na jeszcze jeden fakt. W pierwszym kwartale 2016 ze względy na zakończenie inwestycji znacznie wzrosła amortyzacja (+1 MPLN). Biorąc pod uwagę wynik na poziomie EBITDA GK Tarczyński wypadła tutaj o 11% niż rok wcześniej.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. W pierwszym kwartale ciągle słabo wyglądają przepływy pieniężne. Grupa co prawda wygenerowała dodatnią nadwyżkę na działalności operacyjnej, jednakże jest to raptem 2,7 MPLN. Środki pieniężne są zasysane przez kapitał obrotowy (zapasy i należności), co wynika w dużej mierze z wzrostu skali działalności. Jest to bardzo wrażliwy punkt, szczególnie biorąc pod uwagę wysoki poziom zadłużenia i spory sztywne wypływy gotówkowe na jego obsługę.

Podsumowując skorygowane o jednorazowe operacje wyniki wpisując się w moje oczekiwania. Rośnie sprzedaż, jednakże przy spadku marży. GK Tarczyński będzie teraz budowała wynik poprzez wzrost skali działalności. Nie spodziewałbym się w bieżącym roku znacznych wzrostów wyników, ostateczne roczne zyski będą oscylować w okolicy 18 – 20 MPLN. Potencjał do wzrostu akcji GK Tarczyński został utrzymany, jednakże w moim odczuciu jest on niższy niż rok temu i będzie systematycznie spadać w przypadku wzrostu cen żywca rzeźnego.

www.stockwatch.pl/gpw/tarczyns...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Marc0101
0
Dołączył: 2011-03-24
Wpisów: 237
Wysłane: 5 listopada 2016 13:25:14 przy kursie: 12,75 zł
W tych raportach znajdziecie ciekawe dane.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany spółkami "mięsnymi" to te raporty są podstawą do oceny przyszłych zysków mięśniaków.


www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/...

wavesasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 640
Wysłane: 11 stycznia 2017 18:18:26 przy kursie: 12,90 zł
Na półkach Biedronki z kabanosami robi się tłoczno. Tarczyński właśnie na stałe wcisnął się miedzy Sokołów i ZM Kanię.

Cytat:
Producent kabanosów dostarczy do Biedronce towary za ok. 80 mln zł. Wartość nowej umowy odpowiada 15 proc. przychodów uzyskanych w całym 2015 roku (542 mln zł).


wiadomosci.stockwatch.pl/tarcz...

RWD
0
Dołączył: 2017-04-18
Wpisów: 2
Wysłane: 18 kwietnia 2017 14:53:59 przy kursie: 11,84 zł
Nie można zapominać o ich 2 innych markach na rynki zagraniczne. Jest tam wyraźny wzrost sprzedaży.

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 047
Wysłane: 28 czerwca 2017 22:21:27 przy kursie: 10,70 zł
Proszę o omówienie ostatniego raportu.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
163
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 502
Wysłane: 18 lipca 2017 18:19:01 przy kursie: 10,75 zł
Wynik gryziony z dwóch stron – omówienie sprawozdania finansowego GK Tarczyński SA po 1 kw. 2017 r.

Producent kabanosów już dawno przyzwyczaił inwestorów do wzrostów sprzedaży. Zaraportowana zwyżka obrotów nie powinna być zatem dla nikogo zaskoczeniem. Przychody w 1 kw. Wyniosły 172 mln zł i były o 27,8 mln zł (19.23 proc.) wyższe r/r. Jak informuje spółka jest to efekt wzrostu eksportu, rozszerzenia współpracy z sieciami handlowymi, oraz poszerzenia asortymentu. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że we wrześniu spółka weszła we współpracę z Jeronimo Martins, czyli właścicielem sieci sklepów Biedronka.

Problem w tym, że koszt własny rósł z jeszcze większą dynamiką niż obroty – 22.83 proc. W efekcie kwota wypracowanego zysku brutto na sprzedaży była tylko o 1,6 mln zł (5,4 proc.) wyższa niż w roku ubiegłym. Marża bruttto wyniosła 18,2 proc. wobec 20,6 proc. przed rokiem. Niestety erozja rentowności to w przypadku Tarczyńskiego nie jest zjawisko nowe:


kliknij, aby powiększyć


Możemy w zasadzie mówić o trendzie, choć jak spojrzeć na wykres powyżej to marże w ciągu ostatnich 3 kwartałów są na zbliżonym poziomie. A zatem jest nadzieja, że negatywny efekt dobiegł końca, co oczywiście nie oznacza od razu powrotu do wzrostu rentowności. W sprawozdaniu spółka informuje, że:

Cytat:
Podstawowym czynnikiem spadku marży brutto był wzrost udziału kosztów zużycia materiałów i energii w przychodach (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) – w pierwszym kwartale 2017 roku udział ten kształtował się na poziomie 64,0%, podczas gdy w pierwszym kwartale 2016 roku było to 61,9%. Istotny wpływ na spadek marży brutto miał też wzrost kosztów amortyzacji związany z zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Koszty amortyzacji w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły 7.003 tys zł, a w pierwszym kwartale 2016 roku 6.185 tys zł (koszty związane przede wszystkim z halami produkcyjnymi i ich wyposażeniem).


O ile pierwszy czynnik raczej nie podlega dyskusji to już z amortyzacją można polemizować. Oczywiście aby rosły wolumeny sprzedaży spółka musi posiadać zdolności produkcyjne, kosztem inwestycji w nowe moce jest amortyzacja. Ta wzrosłą r/r o 13,2 proc., przy wzroście przychodów o 19,23 proc. W związku z tym ciężko ją uznać za współwinną pogorszenia marżowości spółki. Co więcej, udział amortyzacji w koszcie własnym sprzedaży (przy założeniu całkowitej alokacji) spadł z poziomu 5,39 proc. do obecnych 4,97 proc.

Koszty sprzedaży wzrosły w 1 kw. o 2 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu o 1 mln zł. W konsekwencji o 1,44 mln zł obniżył się wynik na sprzedaży. O ile wzrost kosztów sprzedaży jest niższy niż wzrost samej sprzedaży (od pewnego czasu udział tego kosztu w sprzedaży maleje), to już wzrost kosztów ogólnego zarządu o 24 proc. należy uznać za negatyw.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Tarczyński zamknął kwartał z wynikiem EBIT na poziomie 4,7 mln zł, tj o 782 tys. niższym r/r. Spółka za spadek rentowności wini konsekwentnie rosnące ceny surowców i amortyzację – ten powód jako przyczynę niższej marży wskazywała w każdym raporcie 2016 r. Z raportu rocznego, w którym spółka ujawniła wolumeny sprzedaży wynika, że jednostkowa cena materiałów (surowców) i energii wzrosła o 2,3 proc. Jednocześnie podobnie jak w 1 kw. 2017 r. nieprawdą jest, że spadek marży to wina wyższej amortyzacji (czytaj niewykorzystanych mocy produkcyjnych), bo jej jednostkowy koszt na kilogram zmniejszył się z 79 do 74 groszy. Warto jednak zauważyć, że spółce nie tylko rosną ceny surowców, ale także spadają ceny produktów. W 2015 r. spółka sprzedawała swoje wyroby średnio po 19 zł/kg, natomiast w 2016 r. za 18,6 zł/kg. Na spadek rentowności miał zatem podobny wpływ zarówno wzrost kosztów produktów jak i spadek cen sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Można się domyślać, że podobne zjawisko miało miejsce w pierwszym kwartale. W normalnym toku działalności spółki próbują wzrost cen surowców przerzucać na nabywców, a w przypadku Tarczyńskiego mam za to spadek cen sprzedaży. Możliwe, że wynika on z rozszerzania asortymentu, albo bardziej prawdopodobne wydaje się, że spółka coraz mocniej wiąże się z sieciami handlowymi, gdzie marże zwyczajowo są niższe niż w kanale tradycyjnym. Co więcej, spółka weszła we współpracę z sieciami dyskontowymi, gdzie cena sprzedaży jest zwyczajowo jeszcze niższa. Spadku rentowności w ostatnim okresie można upatrywać także w problemach Almy. Produkty Tarczyńskiego były w tej sieci dostępne, a jej upadłość, czy wcześniejsze problemy z zatowarowaniem musiały się odbić na wolumenie sprzedaży. W dodatku Alma plasowała się w segmencie delikatesów, co prawdopodobnie pozwalało na nieco wyższe ceny dostaw przez Tarczyńskiego.

Jak wspomniałem utrata wyniku na poziomie operacyjnym wyniosła 782 tys. Na poziomie zysku brutto mamy już 1,13 mln zł. Wyższa utrata wyniku to prawdopodobnie wynik wyższych odsetek od kredytów, na co wskazuje rachunek przepływów gdzie prezentowane są odsetki faktycznie zapłacone, ale także wzrost długu netto – 152,6 mln zł na koniec ostatniego kwartału w porównaniu do 132,8 mln zł na koniec 1 kw. 2016 r. Jak widać rozszerzanie współpracy z sieciami uderza w wyniku finansowe spółki nie tylko niższą marżą, ale także większym zapotrzebowaniem na kredyty czyli wyższym kosztem odsetek. Proszę zwrócić uwagę, że po nawiązaniu współpracy z Biedronką cykl rotacji należności wzrósł z notowanych wczęsniej 40-41 dni do 44 dni obecnie, a przecież liczymy wskaźnik jako średnia z całego roku. Potrzebny jest zatem dłuższy pieniądz na finansowanie kapitału.

Niestety obecne tendencje cenowe w zakresie surowców nie zwiastują nic dobrego:


kliknij, aby powiększyćSpadki kursu w ostatnich miesiącach mają swoje uzasadnienie w niższych obiektywnie wynikach i pogarszających się perspektywach. Obecna wycena zakłada powtarzalność wyniku, czyli lekki spadek wyników skorygowanych o one-offy (odpisy na Almę itp.). Co dalej się będzie dziać z kursem w dużej mierze zależy od zachowania cen surowców i realizacji ekspansji na rynku zagraniczne.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 18 lipca 2017 23:03:17 przy kursie: 10,75 zł
Mam pytanie do Anty_Teresy - skąd wziąć takie ładne dane o cenach skupu żywca wieprzowego? Bo ja szukałem na różnych agro portalach, ale tak ładnych nigdzie nie znalazłem...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
163
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 502
Wysłane: 19 lipca 2017 00:15:40 przy kursie: 10,75 zł
Są na stronach GUS
Jak wejdziesz, to masz tabelkę ze zmianą w danym miesiącu w ujęciu r/r. Ale w plikach pdf są już ładne wykresiki :)

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 047
Wysłane: 11 listopada 2017 01:25:16 przy kursie: 9,60 zł
https://stooq.pl/n/?f=1205249

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Tarczyński odnotował 9,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Proszę o omówienie.

eptankers
0
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 103
Wysłane: 16 listopada 2017 11:55:37 przy kursie: 11,62 zł
Proszę o analizę techniczną.

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 047
Wysłane: 28 listopada 2017 19:43:17 przy kursie: 10,40 zł
Jakie są plany ewentualnych analiz wobec spółki?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
163
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 502
Wysłane: 29 listopada 2017 23:21:44 przy kursie: 10,49 zł
Na obecną chwilę nie ma Tarczyńskiego w kalendarzu analiz - nikt nie wyrażał zainteresowania czyli nie użył przycisku wnioskuj o analizę ;)
A dzieje się coś przełomowego w tej spółce obecnie lub zdarzyło się w ostatnim czasie?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,966 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,15% +31 829,33 zł 51 829,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d