pixelg
GRUPAAZOTY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GRUPAAZOTY [ATT]

AKTUALNY KURS: 28,80 zł (+1,05%) 03-08-2020 17:00
sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 14 stycznia 2016 08:14:39 przy kursie: 102,75 zł
Byle do wiosny – analiza techniczna Grupy Azoty w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/byle-...

sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 1 marca 2016 08:11:00 przy kursie: 93,96 zł
Pod znakiem sekatora – analiza techniczna Grupy Azoty w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pod-z...

sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 7 marca 2016 11:17:00 przy kursie: 95,95 zł
Ciekawe opracowanie dotyczące ruchów konsolidacyjnych w światowej branży chemicznej.

Cytat:
W 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w globalnym przemyśle chemicznym doszło do 612 transakcji, których wartość wyniosła 145,8 mld dolarów, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Zdaniem autorów raportu „2016 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook. A quest for focus”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w tym roku aktywność ta powinna się utrzymać na podobnym, wysokim poziomie. W 2016 r. Deloitte oczekuje kolejnych spektakularnych transakcji w ramach konsolidacji sektora oraz dalszego pozbywania się aktywów przez koncerny chemiczne, w celu upraszczania ich struktur.


wiadomosci.stockwatch.pl/warto...


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 158
Wysłane: 14 marca 2016 23:08:04 przy kursie: 92,88 zł
Omówienie sprawozdania Grupy Kapitałowej Azoty SA za IV kwartał oraz pełny rok 2015

To był niewątpliwie bardzo udany rok w wykonaniu Grupy Azoty, do czego przyczynił się także ostatni kwartał. Narodowy chemiczny champion mocno poprawił wyniki czemu sprzyjały inwestycje, program Azoty PRO, niskie ceny surowców i w końcu korzystne notowania kluczowych produktów.

Przychody w IV kwartale wyniosły 2,5 mld zł i były o 53 mln niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. Choć poziom sprzedaży jest zbliżony to znacząco zmieniła się struktura geograficzna. Grupa Azoty zwiększyła sprzedaż na rynku krajowym o 8,4 proc., natomiast znacząco mniej wyniosły przychody eksportowe. Nominalnie największy spadek przychodów zaliczyły rynki EU (poza Niemcami), natomiast w wartościach względnych najmocniejszą zniżkę odnotowały kraje „pozostałe” – 34 proc.


kliknij, aby powiększyć


Uzyskane obroty były także nieco wyższe (3,1 proc.) od rynkowego konsensusu, do czego mocno przyczyniły się Police z wynikiem o prawie 9 proc. wyższym od oczekiwań analityków. Przychody Puław były za to 4,7 proc. poniżej zakładanego poziomu przez rynek. W całym 2015 r. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 10 mld, w porównaniu do 9,9 mld w roku 2014.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła w IV kwartale 24,6 proc. w porównaniu do 16,6 proc. przed rokiem. Tradycyjnie rentowność Grupy Azoty ciągnęły w górę Puławy (28 proc. vs 18,9 w IV kwartale 2014r.), a obniżały Police, gdzie marża brutto wyniosła 18,7 proc. (15,2 proc. w IV kwartale 2014 r.). Wynik brutto na sprzedaży wyniósł w okresie ostatnich trzech miesięcy roku 616 mln zł i był o 192 mln zł wyższy r/r. Za wzrost wyniku w tym miejscu rachunku zysków i strat w największym stopniu odpowiadają Puławy – 89 mln zwyżki, a swój pozytywny wkład miały także Police – 31 mln zł. Reszta oczywiście przypadła na Tarnów i Kędzierzyn.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży obciążyły wynik operacyjny podobnym poziomem co w IV kwartale 2014 r., natomiast koszty ogólnego zarządu były o prawie 9 mln mniejsze r/r. Dzięki efektowi dźwigni operacyjnej względna zwyżka wyniku brutto na sprzedaży (45 proc. przyrostu) przetransformowała się na 425 proc. wzrost zysku netto ze sprzedaży (czyli po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu). Grupa zakończyła ostatni kwartał roku z wynikiem EBIT na poziomie 191 mln zł, z czego 129 mln zł. przypadło na Puławy, a 55 mln zł na Police, choć to oczywiście wartości bez wyłączeń konsolidacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


W całym 2015 r. wynik operacyjny Grupy wyniósł 830 mln zł w porównaniu do 302 mln w roku 2014. Powtarzalny EBIT jest wyższy o około 60 mln zł ze względu na odpisy na aktywach trwałych, które dotyczyły w szczególności: instalacji do przerobu tłuszczów (segment Chemia) w kwocie 18,4 mln zł, instalacji do produkcji dwusiarczku węgla i siarczku sodu (segment Chemia) o wartości 13,2 mln zł (spisano do zera), wytwórni cykoleksanonu (segment Tworzywa) w wysokości 12,12 mln zł, odpis na instalację bezwodnika kwasu ftalowego (segment pozostałe) w kwocie 7,88 mln zł.

Z rachunku rodzajowego zamieszczonego w sprawozdaniu wynika, że tak znaczna poprawa rocznego EBIT jest efektem przede wszystkim spadku kosztów materiałów i surowców przy podobnych uzyskanych przychodach. Obciążenia z tego tytułu spadły w 2015 r. o 524 mln zł, przy wzroście innych kosztów rodzajowych o 52 mln zł. Podobne wnioski płyną z analizy kosztów samego IV kwartału, a wpływ poszczególnych czynników na EBIT zobrazowano na poniższym grafie:


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście poprawa wyników musiała się wiązać z największym segmentem w grupie, czyli segmentem nawozowym Agro, co potwierdza rachunek segmentowy. Przychody Agro prawie się nie zmieniły, ale dzięki wzrostowi marży zysku brutto tego segmentu wynik operacyjny poprawił się o 136 mln zł i wyniósł 235 mln zł (849 mln w całym 2015 r.), natomiast EBITDA podwoiła się i wyniosła 273 ml zł (998 mln w całym roku). Bardo dobrym wynikom sprzyjała relacja cen nawozów i kluczowych surowców. Choć ceny nawozów na światowych rynkach wyrażone w dolarze mocno pospadały, to efekt ten został skutecznie zniwelowany poprzez osłabienie złotówki. Z drugiej strony mieliśmy znacznie niższe ceny podstawowego surowca jakim jest gaz ziemny (dywersyfikacja dostaw oraz obniżka taryfy PGNiG), a także niższe ceny węgla. Ważnym czynnikiem był także wzrost produkcji a zatem i obniżka kosztu jednostkowego. Pozytywny wkład do wyższej rentowności miała także produkcja własnych fosforytów przez spółkę zależną w Senegalu, czy w końcu poprawę efektywności wynikającą z programu Azoty PRO.


kliknij, aby powiększyć


Sporą zwyżkę odnotował także segment chemiczny. Przychody co prawda spadły, ale poprawiła się marża zysku brutto (13,7 proc. vs 5,2 proc. w IV kwartale 2014 r.), co związane jest głównie z szybszym spadkiem cen propylenu względem spadku cen plastyfikatorów. Korzystnie wyglądały także notowania melaminy, która osiągnęła poziom najwyższy w ciągu ostatnich 2 lat. Co więcej, w związku z dużym udziałem eksportu korzystnie na wynik wpływało osłabienie złotówki. EBIT był co prawda ujemny, a właściwie bliski zera, ale EBITDA była już dodatnia na 23 mln zł, względem 64 mln straty w IV kwartale 2014 r. W całym roku segment wygenerował EBIT na poziomie 39 mln zł (55 mln straty w 2014 r.), a EBITDA w wysokości 135 mln zł (46 mln w 2014 r.) Należy dodatkowo pamiętać, że wyniki segmentów są obciążone odpisami aktualizacyjnymi.


kliknij, aby powiększyć


Cały czas mamy nieciekawą sytuację w segmencie tworzyw, gdzie EBITDA w IV kwartale ukształtowała się na poziomie zbliżonym do okresu porównawczego, ale cały czas jest ujemna. Choć strata na sprzedaży zmniejszyła się o prawie 13 mln zł, to strata EBIT jest nawet wyższa o 3 mln r/r i wynosi minus 31 mln zł. Jest to oczywiście efektem odpisu, o którym pisałem wyżej. W całym roku strata operacyjna wyniosła prawie 60 mln zł w porównaniu do straty 81 mln zł w roku 2014. Na sytuację segmentu wpływa nadpodaż kaprolaktamu a także brak zbilansowania rynku Poliamidu.


kliknij, aby powiększyć


Za poprawą wyników poszła poprawa w przepływach. W IV kwartale grupa wygenerowała 410 mln gotówki operacyjnej z czego 81 mln pochodziło z uwolnienia kapitału obrotowego. W IV kwartale 2014 r. przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 284 mln zł, z czego kapitał obrotowy oddał 97 mln zł. Jak widać Azoty cały czas mocno inwestują. W całym roku Grupa wydatkowała ponad 1,5 mld zł, z czego na aktywa trwało poszło około miliarda.


kliknij, aby powiększyć


Sama spółka jako capex podaje kwotę 900 mln zł, która w 2016 r. ma wzrosnąć do 2 miliardów. Azoty planują wydać kwotę około 230 mln zł na wytwórnię Poliamidów, 100 mln na instalację granulacji mechanicznej i 40 mln na modernizację instalacji amoniaku. W Kędzierzynie ma się zakończyć budowa nowej elektrociepłowni która pochłonie 175 mln zł, oraz planowana jest modernizacja instalacji mocznika 20 mln zł. W Policach instalacja amoniaku pochłonie około 90 mln zł, ale przede wszystkim wszyscy liczą na instalację do produkcji propylenu metodą PDH, która ma się zakończyć w 2019 r. Kolejny duży projekt to elektrownia w Puławach, która także ma być oddana w roku 2019.

Wyniki IV kwartału I całego 2015 r. trzeba ocenić bardzo pozytywnie. Oczywiście w znaczącej części jest to efekt sytuacji rynkowej (surowce), ale Grupa Azoty także ma w tym niebagatelny udział przez Program Azoty Pro. Spółka szacuje oszczędności w 2015 r. na poziomie 368 mln zł, wobec planowanych 65 mln zł. W szczególności korzystnie wpłynęła polityka zakupów i logistyki - 270 mln zł.

Obecna wycena spółki na poziomie ponad 9 mld złotych w świetle planowanych inwestycji nie jest mocno wygórowana, ale w bliskiej przyszłości wyniki są niepewne ze względu na mocno zmieniające się uwarunkowania cenowe. Sama spółka chciałby uzyskać w tym roku wynik niegorszy niż w poprzednim i liczy na utrzymanie cen nawozów.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 15 marca 2016 09:56

sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 9 maja 2016 07:46:49 przy kursie: 81,66 zł
Wsparcie polskich spekulantów – analiza techniczna Grupa Azoty w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/wspar...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 158
Wysłane: 14 maja 2016 09:49:44 przy kursie: 77,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty SA za 1 kw. 2016 r.

Wyniki pierwszego kwartału stały pod znakiem niskich cen węglowodorów, niskich cen nawozów i utrzymującej się nadpodaży na rynkach kaprolaktamu, poliamidu i propylenu. Pomimo wciąż niezadawalającej sytuacji makroekonomicznej Grupa Azoty tylko nieznacznie zmniejszyła wynik i poradziła sobie lepiej niż najwięksi konkurenci.

Przychody Grupy Azoty wyniosły w 1 kwartale 2,48 mld zł i były o 363 mln zł (12,8 proc.) niższe niż w odpowiadającym kwartale poprzedniego roku. Najmocniej spadły obroty Grupy ZAK (18,8 proc.), natomiast najlepiej pod względem sprzedaży poradziły sobie Police, gdzie przychody spadły jedynie o 7,9 proc. W dużej mierze zachowanie przychodów w nadmorskim holdingu wynika z mniejszych spadków cen (a na rynku krajowym nawet wzrostu) nawozów wieloskładnikowych względem nawozów azotowych. Zarówno Police, Puławy jak i cała Grupa Azoty odnotowały spadek wolumenów sprzedaży. Pod względem geograficznym obroty zmniejszyły się najmniej na rynku krajowym (-5,9 proc.), nieco mocniej skurczyły się na rynku unijnym (-16 proc.), mocno spadły w eksporcie do Azji, a sprzedaż do krajów Ameryki Południowej właściwie ustała. W pierwszej chwili takie zachowanie sprzedaży może dziwić w kontekście słabszego złotego, ale ceny nawozów na rynku krajowym zachowywały się lepiej niż te światowe i bardziej opłacalna była sprzedaż w Polsce.


kliknij, aby powiększyć


Choć obroty Grupy Azoty się skurczyły, to narodowy czempion odnotował najwyższy wynik brutto na sprzedaży w historii – 731 mln zł (687 mln zł w 1 kw. 2015 r.). Marża wyniosła 29,5 proc. względem 24,6 proc. w poprzednim kwartale i 24,2 proc. przed rokiem. Za wzrost marż odpowiada przede wszystkim relacja cenowa kluczowych surowców z gazem ziemnym na czele. Zwróćmy uwagę, że w ujęciu historycznym wzrost marż koreluje ze spadkiem cen gazu od PGNIG, a nie należy przy tym zapominać, ze Azoty dywersyfikują dostawy i nabywają część gazu od innych, tańszych dostawców.
Koszty związane z wykorzystaniem surowców (zużycie materiałów i energii) były o 18,5 proc. (287 mln zł) niższe niż przed rokiem, a zatem spadły w tempie wyraźnie wyższym od przychodów ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


O 15 mln spadły koszty podatków i opłat, co związane jest z umorzeniem w okresie porównawczym praw do emisji gazów za rok 2014. Za to o 26 mln wzrosły koszty pracownicze, ale wzrost ten tylko w niewielkim stopniu obciążył wynik grupy, bo znaczną część z tej kwoty stanowią wypłaty rocznej i kwartalnej premii, która została objęta rezerwami w poprzednim roku.

Koszty sprzedaży pozostały na prawie niezmienionym poziomie (spadek o 2 mln zł). W tym miejscu trzeba jednak dodać, że Azoty zmieniły politykę rachunkowości. Obecnie zmiany salda odpisów na należności prezentowane są jako koszt sprzedaży. W okresie porównawczym spółka rozwiązała odpisy na kwotę ponad 5 mln zł, a zatem bez tego czynnika mamy de facto spadek kosztu, co można wiązać z niższymi kosztami transportu – niższe wolumeny. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 5,7 mln zł, co można tłumaczyć dużym procesem inwestycyjnym, z którym wiążą się koszty dodatkowych analiz, obsługi prawnej itp. Ponadto na wzrost wpływ miała także podwyżka płac, co z punktu widzenia inwestora przy deflacji na rynku należy uznać za negatyw.

Nadwyżka zysku brutto w kwocie 43,4 mln zł „przetransformowała się” w nadwyżkę zysku ze sprzedaży na poziomie 39,7 mln zł. Linia pozostałych zabrała z wyniku 5,2 mln zł, natomiast przed rokiem dołożyła do wyniku około 8 mln zł. Ostatecznie EBIT wyniósł 389 mln zł w relacji do 363 mln zł zysku przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Marża zysku operacyjnego wyniosła 15,7 proc. w porównaniu do 12,8 proc. przed rokiem. Warto zauważyć, że Azoty radzą sobie pod względem rentowności lepiej niż najwięksi konkurenci. Dla porównania marża zysku operacyjnego Potash Corporation (NYSE:POT) wyniosła w pierwszym kwartale 13,2 proc. natomiast The Mosaic Company (NYSE:MOS) 9,8 proc.

Jak się można domyślać największa nominalna utrata sprzedaży nastąpiła w segmencie nawozowym, gdzie obroty spadły o 221 mln zł (12,3 proc.) z 363 mln całkowitego spadku przychodów. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 25 proc. i była o 2,5 pp wyższa niż przed rokiem. Wynik na sprzedaży wyniósł 338,2 mln zł i był 3,8 mln wyższy niż przed rokiem, natomiast EBIT zamknął się kwotą 337 mln zł zysku.

Spadek obrotów jest efektem zarówno spadku wolumenu sprzedaży nawozów jak również prawdopodobnie wynika ze spadku realizowanych cen sprzedaży. Ceny mocznika (wyrażone w USD) spadły o 32 proc, natomiast spadek dla nawozów wieloskładnikowych wyniósł 10 proc. przy deprecjacji złotówki względem USD ok. 6 proc. Ceny saltery amonowej wyrażone w EUR spadły o 14 proc. przy spadku złotówki względem tej waluty o ok. 4 proc. Spadek cen na świecie oczywiście oddziaływał także na rynek krajowy (3/4 sprzedaży), ale ceny w Polsce zachowywały się nieco lepiej - ceny mocznika obniżyły się tylko o 1 proc, a ceny nawozów wieloskładnikowych nawet wzrosły o pojedyncze procenty. Oczywiście wzrost rentowności segmentu to efekt jeszcze wyższych spadków cen gazu ziemnego niż spadków cen sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu „tworzywa” spadły o 18,2 proc. (co odpowiada wartości nominalnej w kwocie 62 mln zł) i wyniosły 278 mln zł. Obroty zrealizowane na kaprolaktamie wyniosły 75 mln i były o 33 proc. niższe niż przed rokiem co jest wynikiem zarówno spadku cen jak i wolumenu sprzedaży. Przychody ze sprzedaży poliamidów spadły o 10 proc. i wyniosły 177 mln zł. przy niezmienionym wolumenie sprzedaży. Marża brutto na sprzedaży wyniosła jedynie 3,2 proc. w porównaniu do 6,2 proc. przed rokiem, a segment zakończył 1 kwartał stratą na poziomie 25 mln zł. Zniżka rentowności to efekt nadpodaży poliamidów i kaprolaktamu na rynkach skutkujących presją na ceny i stabilizacją cen benzenu i fenolu.


kliknij, aby powiększyć


Pomimo cały czas trudnej sytuacji w segmencie zarząd patrzy na przyszłość dość optymistycznie:

Cytat:
Całemu segmentowi towarzyszy w dalszym ciągu globalna nadpodaż, będąca wynikiem znaczącego wzrostu mocy wytwórczych w Chinach. Na rynkach europejskich również występuje nadwyżka posiadanych mocy wytwórczych tak kaprolaktamu, jak i poliamidu. Jednak wyraźne oznaki ożywienia sytuacji i wzrost konsumpcji w branży włókienniczej oraz silny popyt w sektorze motoryzacyjnym dają podstawy do optymistycznych prognoz dotyczących najbliższego okresu.
W perspektywie długoterminowej oczekiwane są dobre rokowania dla producentów PA6, ze względu na duży potencjał rozwoju w kierunku wydłużania łańcucha produktowego o znacząco wyższym stopniu zaawansowania technologicznego.


W zasadzie ten optymizm nie powinien dziwić, skoro w Tarnowie powstaje II wytwórnia poliamidów, która ma zaabsorbować nadwyżki produkowanego obecnie kaprolaktamu.

Znacznie poprawiła się za to sytuacja w segmencie chemicznym. Przychody segmentu co prawda spadły o 12 proc., ale marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła z 11,9 do 18 proc., dzięki czemu zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 30 mln zł (28 proc. r/r). Przy mniej więcej stałych kosztach operacyjnych (sprzedaży i zarządu) pozwoliło to wykorzystać efekt dźwigni i doprowadziło do podwojenia wyniku na sprzedaży. EBIT zamknął się kwotą 62 mln zysku w relacji do 32 mln przed rokiem.

Wzrost marży i wyniku segmentu ma charakter złożony. W przypadku alkoholi i plastyfikatorów korzystniej ułożył się spread cenowy pomiędzy produktami a ceną propylenu. Natomiast w segmencie melaminy obserwowano w pierwszym kwartale wyraźny wzrost popytu i na rynku nastąpił wzrost cen produktu, co przy wyższym kursie EUR korzystnie oddziaływało na marże. Jeszcze mocniej na rentowność oddziaływał spadek cen podstawowego surowca do produkcji czyli mocznika. Tradycyjnie słabo zachowywały się pigmenty.


kliknij, aby powiększyć


Sumarycznie, jak napisano wcześniej wynik operacyjny wyniósł 389 mln zł w relacji do 363 mln zł przed rokiem. Linia finansowa przyniosła podobny ujemny wpływ co przed rokiem (10-11 mln zł), natomiast mocniej końcowy efekt obciążyła linia fiskalna. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 19 proc. w stosunku do 14 proc. przed rokiem. Zysk netto zamknął się kwotą 307 mln zł i był płaski r/r.

Pewnym rozczarowaniem jest znacznie słabszy CF niż przed rokiem. Z działalności operacyjnej Azoty uzyskały 367 mln gotówki, czyli o 240 mln mniej niż przed rokiem. Inaczej zachowywał się kapitał obrotowy. W ostatnim kwartale pochłonął 130 mln zł gotówki, natomiast w 1 kw. 2015 oddał 127 mln zł, co związane było głównie ze spadkiem salda zapasów.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 321 mln zł z czego wydatki na rzeczowe aktywa trwałe 290 mln zł (197 mln zł w 1q15). Największe kwoty poszły na budowę wytwórni Poliamidów (44 mln zł) i elektrociepłownię w Kędzierzynie (50 mln zł). Na flagowy projekt grupy, czyli wytwórnię poliamidów metodą PDH nakłady wyniosły tylko 7 mln zł, a grupa łącznie wydatkowała na ten cel 41 mln z planowanych 1,67 mld.

Miniony kwartał trzeba uznać za udany nawet pomimo tego, że wynik wypadł nieco niżej niż oczekiwał rynek. Problemem pozostaje trwałość obecnego wyniku spowodowana dynamicznym spadkiem cen gazu ziemnego i potencjalnym odbudowanie się cen ropy naftowej, która pociągnie za sobą wzrost cen gazu. Do tego Azoty nie spodziewają się w tym roku poprawy na głównym rynku czyli w segmencie nawozów.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 maja 2016 12:01

Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 7 czerwca 2016 10:21:41 przy kursie: 77,63 zł
Za stockwatch "Chemiczna grupa po roku przerwy wraca do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Dzień dywidendy wyznaczono na 20 czerwca, a wypłaty na 11 lipca."

Moim zdaniem warto poczekać do 18 Czerwca gdy zostanie odcięta dywidenda i poszukać okazji do kupna w okolicach ważnego wsparcia.


kliknij, aby powiększyć

Arkadiusz Balcerski
0
Dołączył: 2016-05-16
Wpisów: 17
Wysłane: 9 czerwca 2016 09:10:43 przy kursie: 74,49 zł
Na wykresie dziennym utworzył się nowy trend. Ciekawym ewentualnym poziomem wejścia będzie 70zl a SL pod dołkiem okolice 64zł.
Kod:
mod: usunięto informację o zamiarach inwestycyjnych użytkownika
Edytowany: 9 czerwca 2016 09:27

Arkadiusz Balcerski
0
Dołączył: 2016-05-16
Wpisów: 17
Wysłane: 11 czerwca 2016 08:44:00 przy kursie: 73,25 zł
Proszę odpowiedzieć dokładniej co było powodem usunięcia posta? Wasza odpowiedź "mod: usunięto informację o zamiarach inwestycyjnych użytkownika" to żadne uzasadnienie, gdyż treść posta "o zamiarach inwestycyjnych" nadal jest widoczna. Czy podsuwanie pomysłów na zagrywanie, które z dużym prawdopodobieństwem ma szansę wypalić, uważacie za coś złego?? Może tylko uważacie, że rekomendacje banków są warte uwagi?? Czy ktoś z was analizuje owe rekomendacje, prowadzi statystyki?? (jeśli tak to bardzo proszę o link). Przypuszczam, że chyba jednak nie bo, jak pisał w książce "W transie inwestowania" Mark Douglas-".. większość najlepszych w branży analityków rynku to najgorsi inwestorzy, jakich można sobie wyobrazić." i wg mnie analitycy bankowi zaliczają się do takich.

Kod:
mod: www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

3. Wątki spółek nie służą do zapisu własnych transakcji, ani podawania własnych warunków wejścia czy wyjścia z papieru. Na tego rodzaju zapiski przeznaczony jest dział Indywidualne Kroniki Giełdowe.
Edytowany: 11 czerwca 2016 09:01

krystynaa
0
Dołączył: 2016-06-14
Wpisów: 3
Wysłane: 14 czerwca 2016 19:56:46 przy kursie: 75,00 zł
Moi drodzy, czy opłaca się zainwestować w Grupę Azoty, czy nie rokują zbyt dobrze na tę chwilę?


Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 15 czerwca 2016 08:01:16 przy kursie: 75,00 zł
Jutro zostanie odcięta dywidenda. Do tego czasu zaczekałbym z inwestycją. Tak jak pisałem powyżej, poziom do kupna jest dobry :)

Szutnik
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 15 czerwca 2016 08:43:08 przy kursie: 75,00 zł
krystynaa napisał(a):
Moi drodzy, czy opłaca się zainwestować w Grupę Azoty, czy nie rokują zbyt dobrze na tę chwilę?


To zależy, jakiego typu traderem jesteś.
Jeśli jesteś dobrze wytrenowanym szybkim daytraderem, siedzącym nonstop z nosem przy ekranie i z palcem na klawiszu Enter, gotowym by łapać kilkugodzinne okazje to tak - wtedy możesz próbować złapać jakieś szybkie ruchy przeciw zasadniczemu trendowi.

Ale jeśli jesteś zwykłym inwestorem i sądzisz, że jest tanio, to ZAPOMNIJ o Azotach bo ta spółka jest w bessie i wszystko, na co w tej chwili możesz liczyć, to jakaś konsolidacja między 65 a 80 zł w której rynek chwilę się poszarpie raz w górę, raz w dół, by zmniejszyć wyprzedanie oscylatorów, po czym wróci do kontynuacji trendu
"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 15 czerwca 2016 18:52:25 przy kursie: 74,40 zł
Wydaje mi się, że ciekawie wygląda pod względem technicznym wykres spółki.

Jak dla mnie tworzy się oRGR na dziennym. Była dywergencja na dołka 23 i 31 maja. Wzrosty potwierdzone obrotami. Ostatnia 4-dniowa korekta na niskich obrotach. Obecne dwa dni na znacznie wyższych obrotach. Do potwierdzenia formacji potrzebne wg mnie pokonanie szyi na poziomie 77,70-77,80.


kliknij, aby powiększyć


Na tygodniowym wg mnie z kolei możliwe podwójne dno. Oczywiście też formacja nie w pełni ukształtowana. Tu z kolei poziom do potwierdzenia 74,80 zł.

kliknij, aby powiększyć


Dzisiejsza sesja też bardzo ciekawa. Trzy razy kurs podchodził na wysokim obrocie pod 76,00 by później robić korektę na niskim obrocie.

kliknij, aby powiększyć

Szutnik
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 15 czerwca 2016 23:15:14 przy kursie: 74,40 zł
Gdy się zaczyna analizę tego typu spółek warto wpierw popatrzeć w szerszej perspektywie.
Zacznijmy od Global X Fertilizers ETF czyli ETFa światowych producentów nawozów o kodzie SOIL


kliknij, aby powiększyć


No nie jest tu ładnie. I nawet jeśli takie amerykańskie Agrium czy Syngenta wyglądają w miarę, to niestety inni światowi giganci branży w składzie tego ETFa już nie.
Branża w bessie bezdyskusyjnej, bo i surowce rolne też....

Światowa gospodarka też nie kwitnąca. USA na które wszyscy liczą, że pociągną i uratują, zdają się być jeśli nie w recesji, to w każdym razie blisko. Znowu minus, bo czym uzasadnić dalsze kupowanie?

www.talkmarkets.com/content/ec...

5- letnią linię trendu wzrostowego szlag trafił:


kliknij, aby powiększyć


RSI z 14 tygodni niby wyprzedane, ale to wcale nie musi oznaczać konieczności wzrostów. Jest jeszcze inny sposób rozwiązania tego problemu, o czym będzie niżej


kliknij, aby powiększyć


Spadki, dopóki były łagodne, łapały na tej linii wsparcie. Po przyspieszeniu linia stała się oporem co widać po szczycie z 8.06. Przebicie nie będzie łatwe:


kliknij, aby powiększyć


Ostatnie odbicie łapie bardzo ładnie zniesienie 38,2% Fibonacciego tylko od ruchu spadkowego
zaczętego od drugorzędnego szczytu, i wydaje się tylko tę część ruchu znosić, a nie całość:


kliknij, aby powiększyć


No i to najważniejsze. Rynek ma 2 sposoby rozwiązania problemu wyprzedania oscylatorów:
a) wzrosty
b) konsolidacja w bok

I na rozwiązanie b) wyraźnie wskazuje zachowanie Wstęgi Bolingera, której ramiona idą w kierunku zaciskania się, co oznacza spadek zmienności notowań dzień do dnia:


kliknij, aby powiększyć


Wstęga mówi jednoznacznie: ORGR teraz jest praktycznie nie do zrobienia. Najbardziej prawdopodobnym wyjściem z tego układu jest konsolidacja w bok, która w tym konkretnym miejscu nie będzie niczym innym, jak formacją kontynuacji trendu (spadkowego)...

"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 21 czerwca 2016 14:52:57 przy kursie: 74,70 zł
Bardzo ciekawa analiza ale z kilkoma rzeczami się nie zgodzę. Na pewno nie powiedziałbym, że Stany Zjednoczone są recesji :) Po drugie nawet jeśli walor przejdzie w konsolidacje to kupując na jej dolnym ograniczeniu i tak możemy trzymać akcje do górnego (skoro są tylko dwa warianty wyprzedania oscylatorów to odreagowanie powinno być tak czy tak). Po trzecie nie uważam, żeby przeszło w konsolidacje i spodziewam się raczej mocniejszego odbicia.

Co do Analizy technicznej to miejsce jest na prawdę dobre a obrót rośnie także liczę na wzrosty. Oczywiście jak zwykle czas pokaże.

Btw. nie mam tej spółki w portfelu więc nie jestem stronniczy :)


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 21 czerwca 2016 15:17

Szutnik
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 21 czerwca 2016 22:02:22 przy kursie: 74,70 zł
@ Piotr Sz


Cytat:
Na pewno nie powiedziałbym, że Stany Zjednoczone są recesji :)


To będzie można powiedzieć na podstawie twardych danych gospodarczych najwcześniej za 2 kwartały (techniczna definicja recesji: 2 kwartały z ujemnym wzrostem PKB), ale z tym "na pewno" radziłbym uważać, bo za 1- 1,5 roku NBER może powiedzieć, że recesja zaczęła się właśnie w czerwcu 2016 i co wtedy powiesz? Angel

Gdybyś przeczytał link, który dołączyłem (czego oczywiście nie zrobiłeś, no bo po co, skoro "na pewno" wiesz, że recesji w USA nie ma Angel ) dowiedziałbyś się, ze pokazany jest tam najpoważniejszy z możliwych sygnałów: spadek wpływów podatkowych.
Ten spadek, mierzony w 16 największych stanach (64% populacji USA) osiągnął już poziomy, przy których w marcu 2001 i grudniu 2007 zaczynała się recesja.
Radziłbym więc ostrożniej z użyciem słów "na pewno", bo takiego zagrożenia recesją w USA, jak obecnie, nie było tam od 2007 r.
Oczywiście 16 stanów to nie 50, ale to jest te 16 największych, wyznaczających koniunkturę, nie mniej jednak Wall St. Journal szacuje obecnie prawdopodobieństwo, że USA już jest w recesji na 21%, największe od 2012 r:


twitter.com/jessefelder/status...
"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 22 czerwca 2016 13:17:58 przy kursie: 74,53 zł
Ten "wskaźnik" trochę trąci tutaj zerohedge'owym podejściem "wszędzie jest źle, jest kryzys, wszyscy umrzemy" :)
PMI dla przemysłu nie jest co prawda wysoki, ale rośnie praktycznie od 6 miesięcy, a jego spadek w drugiej połowie 2015 roku był efektem ogólnego spowolnienia gospodarczego na świecie.
www.tradingeconomics.com/unite...

Najważniejszy wskaźnik wyprzedzający dla amerykańskiej gospodarki też rusza właśnie w górę, po chwilowym spowolnieniu.
www.conference-board.org/pdf_f...

Sytuacja w USA nie jest rewelacyjna, ale daleki byłbym od wróżenia recesji. Prawdopodobieństwo mówiące o 21-procentowej szansie na to jest, mimo wszystko, bardzo niskie, a skoro już odnosimy je do 2012 roku, to warto pamiętać, że gospodarka USA rosła wtedy z prędkością powyżej 1% i miała przed sobą co najmniej 4 lata stabilnego wzrostu ;)

Szutnik
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 22 czerwca 2016 17:59:24 przy kursie: 74,53 zł
Cytat:
PMI dla przemysłu nie jest co prawda wysoki, ale rośnie praktycznie od 6 miesięcy, a jego spadek w drugiej połowie 2015 roku był efektem ogólnego spowolnienia gospodarczego na świecie


Ale jest coraz gorzej:

www.alhambrapartners.com/2016/...


Cytat:
Ten "wskaźnik" trochę trąci tutaj zerohedge'owym podejściem


Nie. Podatki są najlepszym możliwym źródłem informacji o gospodarce "live", dlatego są firmy takie jak Evercore, które te badania robią i którym wielkie fundusze "fundamentalne" płacą za dostęp do tych badań. Ja "dostałem" to od Liz Ann Sonders (sprawdź sobie kto to).

Powód jest bardzo prosty: nikt nie płaci od swoich zysków więcej podatków, niż musi (a często stara się mniej). Jeśli więc wpływy podatkowe spadają, to są sygnałem:
1. spadku aktywności gospodarczej,
2. ogólnego spadku zyskowności,
3. nowej drogi "optymalizacji podatkowej".
To drugie i trzecie w przypadku USA raczej odpada, więc pozostaje wyjaśnienie nr 1...


A co do Conference Board - to bardzo spóźniony wskaźnik. jeśli już musisz, patrz raczej na LEI (Leading indicators)


"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

Szutnik
0
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 22 czerwca 2016 18:02:04 przy kursie: 74,53 zł
@ Piotr Sz.
OK. Po wysłaniu zauważyłem, że użyłeś właśnie LEI. Ostatnie zdanie nieważne
"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 23 czerwca 2016 20:33:49 przy kursie: 73,00 zł
No jestem ciekaw kto będzie miał rację moje podejście oparcia się na wykresie spółki czy wskaźniki szersze i bardziej globalne.
Dla mnie dalej na wykresie charakterystyczne są podejścia na wysokim wolumenie, a spadki na małym obrocie zarówno, jeśli spojrzy się na obroty całodzienne, gdzie sesje wzrostowe mają istotni większe wolumeny niż spadkowe jak i w obrębie sesji. Co ciekawe ostatnie sześć sesji dołki sesyjne znajdowały się coraz wyżej. Co
Dzisiejsza sesja, choć spadkowa wpisuje się w ten scenariusz (obraz trochę zaburza wolumen z fixingu prawie 50 %).
Swoją drogą to na spółce o tej kapitalizacji biorąc pod uwagę ostatni okres bardzo duża zmienność.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,377 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +142,75% +28 550,15 zł 48 550,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d