StockWatch.pl

Wywiad z KBJ: Nasza firma rośnie z kwartału na kwartał

Z Arturem Jedynakiem, prezesem KBJ SA o działalności i planach spółki, rozmawia Kamil Gemra.

Artur Jedynak, prezes KBJ SA (fot. materiały spółki).

StockWatch.pl: Panie Prezesie mamy okazję rozmawiać po raz pierwszy. Proszę przybliżyć inwestorom, czym zajmuje się spółka i jaka jest jej strategia rozwoju?

Artur Jedynak: Spółka zajmuje się dostarczaniem usług oraz produktów informatycznych dla dużych przedsiębiorstw wykorzystujących systemy Business Intelligence oraz ERP. Nasza praca polega na przeprowadzeniu dla klienta cyklu wdrożeniowego opierającego się na przygotowaniu projektu, zebraniu wymagań, opracowaniu specyfikacji rozwiązania, a następnie wdrożeniu i utrzymaniu. Ponieważ usługi określone w powyższy sposób świadczy znacząca ilość podmiotów na rynku informatycznym, warto zaznaczyć czym wyróżni się oferta KBJ. Często jako firma komunikujemy, iż naszą specjalizacją jest budowa rozwiązań dedykowanych na platformie SAP. Oznacza to, iż pracując z klientami, w pierwszej kolejności analizujemy ich potrzeby biznesowe, np. usprawnienie procesów kadrowych, dostarczenie narzędzia informatycznego do analiz finansowych, budowa systemu B2B albo potrzeby z zakresu integracji lub optymalizacji systemów SAP. Wymaga to jednocześnie wiedzy biznesowej z zakresu finansów, controllingu, HR, jak i doskonałych kompetencji informatycznych z zakresu programowania, integracji, optymalizacji. Dostarczanie projektów i usług dedykowanych, czyli dokładnie dostosowanych do potrzeb klienta pozwala nam budować przewagę konkurencyjną i nawiązywać relacje handlowe z kolejnymi klientami. Obecnie możemy się pochwalić bardzo dobrym portfolio klientów, do których należą między innym LOT, PGNiG, PGE, TVP, czy Electrolux.

Strategia rozwoju KBJ to kontynuacja założeń przyjętych w latach ubiegłych i konsekwentnie realizowanych, czyli stałego zwiększania skali działalności w zakresie realizowanych projektów, pozyskiwanie kolejnych klientów do Działu Utrzymania oraz opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług. Politykę sprzedażową koncentrujemy na dużych przedsiębiorstwach zarówno w Polsce jak i za granicą. Patrząc przez pryzmat produktowy, chcemy zwiększać sprzedaż w zakresie usług Business Intelligence i usług programistycznych na platformie SAP. Szczególnie interesujące są dla nas obecnie technologie in-memory, rynek BigData oraz aplikacje w chmurze (cloud solutions) integrujące się z systemami ERP. W tych kierunkach widzimy największy potencjał wzrostu i jesteśmy przygotowani do dostarczania klientom usług w powyższych technologiach.

Działacie Państwo na rynku wdrożeń systemów ERP. Jak duży jest ten rynek i jaką zajmujecie na nim pozycję?

Pozwolę sobie doprecyzować – klasycznie rozumiany rynek wdrożeń ERP nie do końca dobrze oddaje otoczenie biznesowe spółki. Owszem, działamy w szeroko rozumianym rynku ERP, niemniej nie zajmujemy się typowymi wdrożeniami czy sprzedażą licencji innych producentów. Budujemy rozwiązania dedykowane, wykraczające poza standardowo oferowane funkcjonalności, skupiamy się na analityce, oferujemy projekty z zakresu integracji lub bardzo mocno biznesowe wdrożenia (controlling personalny, planowanie i konsolidacja finansowa, systemy informatyczne wspierające rachunkowość budżetową). W tym kontekście spółka wykracza poza klasycznie definiowany rynek ERP. Według szacunków IDC na lata 2013-2017, partnerzy SAP osiągną w regionie Europy przychody na poziomie 70 mld USD z dostaw usług dotyczących technologii analitycznych oraz BigData. W połączeniu z przychodami z budowy rozwiązań dedykowanych oraz wsparcia i utrzymania aplikacyjnego SAP, pozwala to oszacować potencjał rynku w którym funkcjonuje KBJ.

Wróćmy jeszcze do debiutu na NewConnect. Czy z perspektywy czasu ocenia Pan decyzję o wejściu na ten rynek pozytywnie?

Przed wejściem na NC analizowaliśmy wszystkie aspekty – z jednej strony wzrost wiarygodności spółki jako partnera handlowego dla naszych klientów oraz możliwość pozyskania dodatkowego finansowania, z drugiej zwiększone koszty administracyjne, konieczność raportowania, ujawnianie danych finansowych, raportowanie znaczących umów. Szczególnie ujawnianie na bieżąco (kwartalnie) danych finansowych oraz komunikacja znaczących umów nie jest w naszej branży powszechnym zjawiskiem. KBJ jest pierwszą spółką zajmującą się wyłącznie systemami i technologiami SAP, która jest notowana na rynku. Z perspektywy ponad 1,5 roku funkcjonowania na NC mogę stwierdzić, że decyzja o dalszym funkcjonowaniu jako spółka publiczna była słuszna. Fakt bycia firmą notowaną na giełdzie zwiększa naszą wiarygodność. W kilku przypadkach, zwłaszcza w relacjach handlowych z zagranicznymi partnerami, była to nasza ogromna przewaga. W tym kontekście było warto. Fakt pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój też nie jest bez znaczenia, lecz w naszej opinii, zestawiając koszty funkcjonowania na rynku oraz koszt pozyskania tego kapitału, znacząco ważniejsza jest wiarygodność firmy, która przekłada się m.in. na wzrost wartości sprzedaży naszych usług.

Czy spółka ma plany przejścia na główny rynek GPW?

Tak, jest to jeden z naszych podstawowych celów. Gdy tylko KBJ spełni wymagane kryteria kapitalizacji oraz free float będziemy starać się o przeniesienie na rynek podstawowy. NC traktujemy jako etap przejściowy w rozwoju, uczymy się jako firma funkcjonowania w roli spółki publicznej. Już w tym roku rozpoczęliśmy szereg działań poprawiających naszą komunikację z rynkiem, m.in. przez rozbudowanie naszych raportów kwartalnych, większą aktywność IR, wdrożenie odpowiednich procedur. Rynek główny to przede wszystkim wymaganie dotyczące wielkości firmy (kapitalizacji), żeby to kryterium spełnić należy mieć solidne uzasadnienie w wycenie fundamentalnej. Innymi słowy, wzrost firmy, stały wzrost przychodów ze sprzedaży i dalsze poprawianie rentowności to podstawowe cele na drodze na rynek główny.

W pierwszym półroczu KBJ wypracowało już 84 proc. przychodów z całego poprzedniego roku i 94 proc. ubiegłorocznego zysku. Czy w drugim półroczu uda się utrzymać tak wysokie dynamiki wzrostu?

Przychody rosną systematycznie z kwartału na kwartał, a pierwsza połowa 2013 roku przyniosła ponad 5 mln zł przychodu i niemal 0,5 mln zł zysku. Dokładamy wszelkich starań, aby taką dynamikę utrzymać. Stałe umowy, prowadzone negocjacje, lojalni odbiorcy usług pozwalają nam liczyć na bardzo atrakcyjne wyniki za 2013 rok.

KBJ w tym roku opublikuje prognozę finansową, liczymy iż stanie się to na początku IV kwartału, wtedy będziemy mogli rozmawiać o konkretnych wartościach. Publikacja prognozy oraz przyjęcie publikacji prognoz jako obowiązkowego elementu komunikacji z rynkiem to następne z naszych najbliższych zadań.

Spółka wypłaciła po raz pierwszy dywidendę. Jaka jest Państwa polityka dywidendowa? Czy wypłata dywidendy oznacza, że spółka ma nadmiar środków na inwestycje?

Podobnie jak w przypadku prognoz finansowych, polityka dywidendowa wkrótce będzie opublikowana. Mogę powiedzieć, iż zakładamy wypłatę dywidendy jako stały element naszej obecności na rynku. Uważam, że spółka notująca zysk powinna wypłacać dywidendę akcjonariuszom, ponieważ zwiększa to atrakcyjność firmy, uwiarygadnia prezentowane wyniki i prognozy oraz potwierdza stabilność samej firmy. Oczywiście dywidenda musi być na rozsądnym poziomie, ponieważ każda młoda spółka ma ogromne zapotrzebowanie kapitałowe na rozwój. W naszym przypadku uważam, że dobrze wyważyliśmy poziom wypłaty dywidendy w odniesieniu do środków przeznaczanych na inwestycje.

Panie prezesie kluczowi w firmach IT są ludzie. W jaki sposób spółka zabezpiecza się przed odejściem najważniejszych pracowników?

To prawda, zespół w firmach informatycznych jest kluczowy. Trudno jest w skrócie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w mojej opinii jest to połączenie kultury firmy, sposobu pracy, atrakcyjnych projektów i możliwości rozwoju oraz traktowania uczciwie wszystkich osób pracujących w firmie. Oczywiście odpowiednie wynagrodzenie i program motywacyjny są nie mniej ważne. Możemy się pochwalić wyjątkowo niską rotacją, przyjęta przez firmę polityka kadrowa wydaje się sprawdzać. Dodatkowo pomaga nasz profil działalności – realizacja nieszablonowych projektów dla dużych przedsiębiorstw sprawia że praca w KBJ jest po prostu ciekawa.

Notowania Waszych akcji charakteryzują się dużą zmiennością przy niewielkich obrotach. Macie Państwo jakiś pomysł, jak to zmienić i poprawić płynność?

Niska płynność akcji to bolączka całego rynku i większości spółek notowanych na NC. Z jednej strony brak jest wystarczających zleceń sprzedaży przy obecnym kursie, z drugiej strony zainteresowanie inwestorów podmiotami z NC jest również niewielkie. Staramy się wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia z zakresu działań inwestorskich, aby zapewnić jak najlepszą komunikację z rynkiem i wyróżnić się na jego tle. Rolą zarządu jest dbać o rozwój firmy i wzrost wartości dla akcjonariuszy, natomiast zadaniem rynku jest te działania wycenić. W mojej opinii, sytuacja spółki niedowartościowanej i innowacyjnej, przy stałym wzroście nie będzie się utrzymywać w nieskończoność. Obecnie nie planujemy działań typu emisja akcji/split, ponieważ nie tutaj jest problem. Zamierzamy kontynuować przyjętą strategię, zwiększać sprzedaż, pozyskiwać nowych klientów, dbać o rentowność firmy i prowadzić klarowną politykę informacyjną. Liczę, iż te działania realizowane konsekwentnie zostaną przez inwestorów docenione.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR