Technologie

 • 07 sierpnia 2020
  Biznes coraz chętniej inwestuje w energię ze słońca. Własne mikroelektrownie powoli stają się rynkowym standardem
  Biznes coraz chętniej inwestuje w energię ze słońca. Własne mikroelektrownie powoli stają się rynkowym standardem

  – Korzyści dla firm z inwestowania w odnawialne źródła energii są duże. To m.in. optymalizacja kosztów, samowystarczalność energetyczna i pewność zasilania – wskazuje Dorota Zawadzka-Stępniak z Konfederacji Lewiatan. 

 • 05 sierpnia 2020
  Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 1 września o przejściu na GPW i programie motywacyjnym
  Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 1 września o przejściu na GPW i programie motywacyjnym Omawiane walory:

  Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują o przeniesieniu notowań spółki na główny parkiet oraz o uchwaleniu programu motywacyjnego dla pracowników podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 1 września.

 • 03 sierpnia 2020
  Pure Biologics złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji
  Pure Biologics złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji Omawiane walory:

  Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane). Kurs akcji biofarmaceutycznej spółki rośnie dziś o 8,57 proc, a za jedna akcję zapłacimy 114 zł.

 • 31 lipca 2020
  Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW
  Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW Omawiane walory:

  Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100 proc. udziałów w spółkach Greenprojekt 6, Greenprojekt 18, Ecowolt 6, Ecowolt 7, Sun Energy Invest realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln zł. Kurs akcji spółki rośnie w piątek rano o 12,47 proc., a za jedną akcję zapłacimy 82,10 zł.

 • 30 lipca 2020
  Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS
  Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS Omawiane walory:

  Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego.

 • Biomed ma niezbędną ilość osocza do wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2
  Biomed ma niezbędną ilość osocza do wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 Omawiane walory:

  Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebrały 171,7 litrów osocza w ramach zawartych umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Jak dotąd przebadanych zostało 63,04 litrów osocza. Po przebadaniu pełnej puli osocza i dostawie do spółki Biomed-Lublin rozpocznie proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych.

 • 29 lipca 2020
  Voicetel Communications: Wychodzimy z wieku młodzieńczego, stajemy się dojrzałym i dobrze zaplanowanym biznesem
  Voicetel Communications: Wychodzimy z wieku młodzieńczego, stajemy się dojrzałym i dobrze zaplanowanym biznesem Omawiane walory:

  Gościem środowego czatu inwestorskiego w StockWatch.pl był Dawid Wójcicki, założyciel i CEO Voicetel Communications. Podczas spotkania na gorąco omówiono sytuację na rynku voicebotów nowej generacji, plany na najbliższe kwartały oraz wpływ COVID-19 na biznes spółki.

 • 23 lipca 2020
  Scope Fluidics rozszerzył plany zw. z PCR|ONE, rozmawia o warunkach finansowania
  Scope Fluidics rozszerzył plany zw. z PCR|ONE, rozmawia o warunkach finansowania Omawiane walory:

  Scope Fluidics rozszerzył plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE, tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. W ramach tego działania spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania.

 • 22 lipca 2020
  ML System w nowej strategii zakłada ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r.
  ML System w nowej strategii zakłada ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r. Omawiane walory:

  Nowa strategia ML System zakłada osiągnięcie ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r. Uwzględnia też między 159 mln zł a 216 mln zł nakładów inwestycyjnych i emisję do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym.

 • 21 lipca 2020
  Rekordy na kursie akcji Geotransu po wynikach w II kwartale
  Rekordy na kursie akcji Geotransu po wynikach w II kwartale Omawiane walory:

  Geotrans potwierdził rekordowe wyniki za II kwartał. We wtorek po południu notowania spółki rosną o ponad 15 proc. Kwadrans przed 17:00 za jeden walor spółki płacono 33,50 zł.

 • genXone może badać więcej próbek na obecność COVID-19
  genXone może badać więcej próbek na obecność COVID-19 Omawiane walory:

  genXone, podpoznański startup działający w obszarze biotechnologii zainwestował w dodatkowe specjalistyczne urządzenia w Mobilnym Pawilonie Laboratoryjnym działającym w Suchym Lesie. Nowy, zaawansowany technologicznie sprzęt, pozwolił zwiększyć przepustowość laboratorium nawet do tysiąca próbek na dobę, wobec dotychczasowych możliwości rzędu pięciuset. genXone wkrótce zadebiutuje na warszawskim parkiecie NewConnect.

 • 20 lipca 2020
  Biomed-Lublin podpisał umowy z 9 RCKiK w zakresie dostawy osocza
  Biomed-Lublin podpisał umowy z 9 RCKiK w zakresie dostawy osocza Omawiane walory:

  Biomed-Lublin ma szereg umów z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi.

 • Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publicznej, pozyskał 3,71 mln zł
  Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publicznej, pozyskał 3,71 mln zł Omawiane walory:

  Milton Essex dokonał przydziału 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3.712.500 zł brutto.

 • 17 lipca 2020
  Rajd na kursie Orange Polska. Telekom szuka kupca na udziały w sieci światłowodowej
  Rajd na kursie Orange Polska. Telekom szuka kupca na udziały w sieci światłowodowej Omawiane walory:

  Wraca temat sprzedaży części udziałów w sieci światłowodowej przez Orange Polska. Według agencji Bloomberg, telekom rozpoczął już poszukiwania inwestora. Szacowana wartość transakcji może przekroczyć 4 mld zł.

 • Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne
  Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne

  Rozpoczynający działalność fundusz VC Movens Capital zamierza zainwestować 58 mln zł w polskie firmy technologiczne będące na wczesnym etapie rozwoju i mające potencjał do rozszerzenia swojej działalności na skalę globalną.

 • Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW
  Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW Omawiane walory:

  Columbus Energy podpisał z estońską spółką Huffington Invest Group umowę w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 MW oraz umowę z polską spółką ELQ w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 83 MW. Columbus Energy otrzymał też wypowiedzenie umowy joint venture z Unisun Energy.

 • 15 lipca 2020
  Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP
  Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP Omawiane walory:

  Mabion zawarł z Glatton Sp. z o.o. - kontrolowanym przez Macieja Wieczorka podmiotem powiązanym i akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11,85 proc. akcji spółki - umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł. Pożyczka przeznaczona jest na pełne zrefinansowanie kredytu udzielonego Mabionowi w 2018 roku przez Santander Bank Polska, z którego dotychczas Mabion wykorzystał wyłącznie kwotę 15 mln zł.

 • Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R
  Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R Omawiane walory:

  Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R, podała spółka. W osobnym komunikacie poinformowano, że Biomed-Lublin podpisał term sheet dotyczący 16 mln zł pożyczki z akcjonariuszami spółki - Wiktorem Napiórą, Dariuszem Kucowiczem, Investcare i Jarosławem Błaszczakiem.

 • 10 lipca 2020
  Synektik ma umowy na dostawę robota chirurgicznego dla WIM za 16,1 mln zł netto
  Synektik ma umowy na dostawę robota chirurgicznego dla WIM za 16,1 mln zł netto Omawiane walory:

  Synektik podpisał dwie umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym na sprzedaż, dostawę, uruchomienie, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci oraz dostarczenie instrumentów dla tego systemu za 16,09 mln zł netto.

 • Mabion: Prace nad nowym wnioskiem o dopuszczenie MabionCD20 pochłoną 75-85 mln zł
  Mabion: Prace nad nowym wnioskiem o dopuszczenie MabionCD20 pochłoną 75-85 mln zł Omawiane walory:

  Mabion przyjął wstępne ramowe założenia dotyczące zakresu i harmonogramu prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20. Mabion szacuje, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu zostaną ukończone przed lub na początku 2022 r. i będą się wiązały z nakładami netto na poziomie ok. 75-85 mln zł na przestrzeni zakładanego okresu.

 • 09 lipca 2020
  Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne
  Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne Omawiane walory:

  Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Zmianie rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Kurs akcji spółki wystrzelił w czwartek rano o 15,50 proc., a za jedną akcję płacono 14,90 zł.

 • 07 lipca 2020
  Medapp ma umowę na pilotaż CarnaLife System dla Carintart
  Medapp ma umowę na pilotaż CarnaLife System dla Carintart Omawiane walory:

  Medapp otrzymał podpisaną umowę pilotażowego wdrożenia aplikacji CarnaLife System ze spółką Carintart.

 • 06 lipca 2020
  Milton Essex: Chcielibyśmy osiągać pierwsze przychody w 2022 roku [Relacja z czatu]
  Milton Essex: Chcielibyśmy osiągać pierwsze przychody w 2022 roku [Relacja z czatu] Omawiane walory:

  Gościem poniedziałkowego czatu inwestorskiego Stockwatch.pl był Radosław Solan, wiceprezes Milton Essex. Głównymi tematami spotkania były wznowienie publicznej emisji akcji serii L, dalszy rozwój urządzenia SkinSense™ oraz plany rozwoju spółki w kolejnych latach.

 • Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł
  Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł Omawiane walory:

  Od dziś do 16 lipca br. potrwają zapisy na 2.750.000 akcji serii L spółki Milton Essex – warszawskiej spółki specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej. Cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł. W III kwartale 2020 r. spółka planuje debiut na rynku NewConnect.

 • 03 lipca 2020
  Biomed rozpoczął zawieranie umów z RCKiK w zakresie dostawy osocza
  Biomed rozpoczął zawieranie umów z RCKiK w zakresie dostawy osocza Omawiane walory:

  Biomed-Lublin rozpoczął proces zawierania z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi. Kurs akcji spółki wystrzelił o blisko 10 proc., a jeden walor kosztuje w piątek rano 7,80 zł.

 • 01 lipca 2020
  Mabion otrzymał odpowiedź z EMA dot. nowego procesu rejestracji MabionCD20
  Mabion otrzymał odpowiedź z EMA dot. nowego procesu rejestracji MabionCD20 Omawiane walory:

  Mabion otrzymał od Europejskiej Agencji Leków w ramach "scientific advice" (tj. konsultacji naukowych z przedstawicielami EMA) odpowiedź do poszczególnych założeń dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20.

 • ML System ma umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass
  ML System ma umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass Omawiane walory:

  ML System podpisał umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass, dzięki czemu produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie. Kurs akcji technologicznej spółki wystrzelił o ponad 10 proc., a jeden walor kosztuje obecnie 40,70 zł.

 • 30 czerwca 2020
  Milton Essex rozpoczyna budowanie księgi popytu
  Milton Essex rozpoczyna budowanie księgi popytu Omawiane walory:

  Od 30 czerwca do 2 lipca br. przeprowadzony zostanie proces book-buildingu Milton Essex – warszawskiej spółki specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej. Zapisy na akcje rozpoczną się od 6 lipca i potrwają do 16 lipca br. Podanie do wiadomości ostatecznej wysokości ceny emisyjnej nastąpi 21 lipca br. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Navigator Dom Maklerski.

 • 26 czerwca 2020
  Ryvu Therapeutics: Ośrodki w USA wznawiają rekrutację pacjentów
  Ryvu Therapeutics: Ośrodki w USA wznawiają rekrutację pacjentów Omawiane walory:

  Ryvu Therapeutics otrzymuje sygnały z amerykańskich ośrodków o wznowieniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Spółka szacuje, że dotychczasowe opóźnienie wyniesie ok. 3 miesiące, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Brzózka. Ryvu zaprezentowało na wirtualnej konferencji American Association for Cancer Research, która odbyła się online 22-24 czerwca wyniki głównych programów badawczych spółki z obszarów immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów.

 • 25 czerwca 2020
  Boom na rynku fotowoltaiki. W Polsce obroty mogą w tym roku wzrosnąć o 25 proc.
  Boom na rynku fotowoltaiki. W Polsce obroty mogą w tym roku wzrosnąć o 25 proc.

  Pandemia SARS-CoV-2 wyhamowała rynek fotowoltaiki. Problemy były wywołane m.in. lockdownem i wstrzymaniem tradycyjnej sprzedaży oraz chwilowymi przerwami w dostawach komponentów do instalacji fotowoltaicznych. Zawirowania na rynku trwały jednak krótko, tym bardziej że część firm przeniosła się do internetu. Już pod koniec kwietnia firmy z branży notowały sprzedaż na podobnym poziomie co przed pandemią.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR