X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Emisje akcji

 • 11 stycznia 2019

  Open Finance zrezygnował z emisji nowych akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Spółka z grupy Leszka Czarneckiego po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, odstąpiła od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji.

 • 09 stycznia 2019

  Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie.

 • 17 grudnia 2018

  Giełda uszczelniła przepisy dotyczące zasad dopuszczania akcji i PDA do obrotu

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Rada nadzorcza i zarząd GPW wydały wspólne stanowisko dotyczące kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Wykaz okoliczności, które mogą zostać uznane przez giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego zacznie obowiązywać już od nowego roku. 

 • 14 września 2018

  Polwax chce pozyskać 30 mln zł z emisji akcji bez prawa poboru

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polwax przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 30 mln zł w drodze emisji akcji. Planowana liczba akcji serii E będzie nie większa niż 4,5 mln sztuk.

 • 10 września 2018

  Główny akcjonariusz Dębicy wnioskuje o upoważnienie zarządu do emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Goodyear Holdings, akcjonariusz Dębicy kontrolujący ponad ok. 81 proc. kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r. punktu mówiącego o podjęciu uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej.

 • 03 września 2018

  Ursus uplasował pierwszą część nowych akcji serii S

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Ursus zawarł umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z Pol-Mot Holding, Prologusem (podmiot powiązany z Invest-Mot), Pol-Mot Auto (podmiot powiązany z Pol-Mot Holding) i Invest-Mot (główny akcjonariusz Pol-Mot Holding). 

 • 30 sierpnia 2018

  CI Games straciło 10 mln zł w I półroczu. We wrześniu walne ws. emisji nowych akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  CI Games w pierwszym półroczu wypracował 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na poziomie netto spółka pokazała aż 9,9 mln zł straty, głównie przez wysokie odpisy na wersję mobilną gry Lords of the Fallen czy wartość zapasów.

 • 14 sierpnia 2018

  TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 32 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł. Jednak nie wszystkim inwestorom podoba się sposób zwiększenia siły głosu głównego akcjonariusza. We wtorek akcje TXM tracą prawie 10 proc.

 • 09 sierpnia 2018

  Braster dostał zgodę na emisję akcji bez PP na potrzeby programu motywacyjnego

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze Brastera zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 400 tys. akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

 • 03 sierpnia 2018

  Ursus szykuje emisję nowych akcji bez prawa poboru

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Producent maszyn rolniczych zwołał na 31 sierpnia NWZ. Głównym celem spotkania jest przegłosowanie emisji nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

 • 25 lipca 2018

  Getin Noble Bank pozyska 200 mln zł z prywatnych emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze Getin Noble Banku podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę. 

 • Silvair zadebiutuje na GPW 26 lipca

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polsko-amerykańska spółka zadebiutuje na warszawskim parkiecie w czwartek, 26 lipca. Do obrotu trafi łącznie 10,42 mln akcji pod nazwą skróconą "SILVAIR-REGS" i z oznaczeniem "SVRS".

 • 24 lipca 2018

  GetBack w nowych propozycjach układowych oferuje spłatę 27 proc. długu i akcje po 5 gr

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Nowe propozycje układowe GetBacku są dużo grosze od tych z maja. Windykator chce oddać obligatariszom w 16 ratach jedynie 27 proc. długu, a resztę zamienić na akcje po 5 gr/szt. Spółka tłumaczy, że tak skromna oferta odzwierciedla jej aktualny stan i możliwości.

 • 23 lipca 2018

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 mln akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej.

 • 19 lipca 2018

  Silvair przydzielił 1,18 mln akcji i pozyskał ponad 20 mln zł z IPO

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Silvair Inc. przydzielił 1.184.910 nowych akcji w ramach oferty publicznej i pozyskał ponad 20 mln zł brutto na rozwój.

 • 10 lipca 2018

  TXM wyemituje akcje i obligacje zamienne na akcje

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H. Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji wyniesie 2 zł za akcję.

 • 19 czerwca 2018

  Getin Noble Bank planuje emisję akcji za 200 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obrad walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.

 • 15 czerwca 2018

  Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie akcje Moonlit Nadsubskrypcja wyniosła 15 proc.

  Opublikowano:

  Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2 mln zł. Oznacza to, że inwestorzy zapisali się na 15 proc. więcej akcji, niż było dostępne w ofercie. Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect.

 • 14 czerwca 2018

  Główni akcjonariusze TXM wezmą udział w emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  Redan oraz 21 Concordia - dwaj najwięksi akcjonariusze TXM - zadeklarowały udział w emisji akcji spółki, która ma być przeprowadzona celem przyspieszenia realizacji planu naprawczego. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln zł przy założeniu objęcia przez Concordia 21 akcji o wartości co najmniej 20 mln zł.

 • 08 czerwca 2018

  Artifex Mundi przeprowadzi prywatną emisję akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Walne zgromadzenie Artifex Mundi uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 1,4 mln akcji serii D. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej.

 • 24 maja 2018

  Moonlit chce pozyskać 2 mln zł z oferty publicznej akcji, debiut na NC w IV kw.

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Moonlit opublikowało dokument ofertowy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, poinformował prezes Piotr Gardeła. Cena emisyjna wyniesie 2 zł, przy liczbie oferowanych akcji wynoszącej 1 mln sztuk. 

 • wczoraj

  ML System rozpoczyna emisję akcji Chce pozyskać 35 mln zł na rozwój działalności

  Opublikowano:

  ML System, spółka działająca na rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.

 • 17 maja 2018

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ML System

  Opublikowano:

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w czwartek prospekt emisyjny ML System, spółki działającej na polskiem rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). 

 • NFOŚiGW zwiększy udział w akcjonariacie BOŚ

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Dzięki objęciu 21 mln akcji w emisji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w kapitale banku wzrośnie do 58,05 proc. z 52,41 proc.

 • 15 maja 2018

  Serinus Energy z emisji 66,67 mln akcji chce pozyskać 10 mln GBP

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Serinus Energy planuje emisję 66,67 mln nowych akcji po cenie 15 pensów za sztukę. Nowe i stare akcje mają trafić do obrotu na Alternative Investment Market (AIM) w Londynie. Łączne wpływy z oferty mają sięgnąć ok. 10 mln GBP. 

 • 09 maja 2018

  e-Xim IT: Chcemy maksymalne wykorzystać szansę, jaką daje cyfrowa transformacja, rozporządzenia PSD2 oraz RODO

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Grzegorz Matysiak, prezes zarządu, e-Xim IT rozmawia z redakcją Stockwatch.pl o ofercie publicznej akcji, planach debiutu na NewConnect oraz najważniejszych bieżących trendach w branży IT.

 • 07 maja 2018

  GetBack proponuje obligatariuszom gotówkę i akcje po wysokiej cenie

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Wrocławski sąd ujawnił propozycje układowe GetBacku. Spółka chce podzielić wierzycieli na trzy grupy, a obligatariuszy spłacić częściowo gotówką i akcjami. 

 • 19 kwietnia 2018

  Właściciel serwisu e-podróżnik.pl planuje debiut na NewConnect

  Opublikowano:

  Teroplan, twórca i właściciel serwisu e-podróżnik.pl, rozważa w tym roku debiut na giełdzie. W lutym spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu. 

 • wczoraj

  Akcjonariusze Enter Air zgodzili się na publiczną emisję do 2,3 mln akcji bez pp

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enter Air podjęło uchwałę o przeprowadzeniu publicznej emisji do 2,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Środki z emisji w wysokości ok. 60 mln zł zostaną przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 - 8 MAX.

 • Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku