Emisje akcji

 • wczoraj
  PCF Group lada dzień ruszy z IPO. W puli maksymalnie 2,06 mln nowych akcji
  PCF Group lada dzień ruszy z IPO. W puli maksymalnie 2,06 mln nowych akcji Omawiane walory:

  Producent takich gier jak Bulletstorm i Painkiller podtrzymuje plan przeprowadzenia do końca tego roku pierwotnej oferty publicznej (IPO). Według doniesień, oferta obejmie nie więcej niż 4,13 mln akcji, a w tym do 2,06 mln akcji nowej emisji.

 • 09 listopada 2020
  Sunday Energy chce pozyskać z emisji akcji 4 mln zł na rozwój biznesu fotowoltaicznego
  Sunday Energy chce pozyskać z emisji akcji 4 mln zł na rozwój biznesu fotowoltaicznego Omawiane walory:

  Siedlecki dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki planuje debiut na NewConnect. Wcześniej w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego chce pozyskać środki na rozwinięcie portfolio produktowego oraz realizację kilku pomysłów. W planach jest m.in. stworzenie "fotowoltaicznego ceneo" oraz zorganizowanie rynku wtórnego dla używanych instalacji PV.

 • 04 listopada 2020
  Omnioxy SA z publicznej oferty akcji planuje pozyskać 2,6 mln zł. Zapisy startują 11 listopada
  Omnioxy SA z publicznej oferty akcji planuje pozyskać 2,6 mln zł. Zapisy startują 11 listopada Omawiane walory:

  Gdyńska spółka technologiczna rozpocznie wkrótce publiczną emisję akcji, z której chce pozyskać środki na dalszy rozwój. Jednym z celów jest sfinansowanie uruchomienia w Polsce linii do produkcji łagodnych komór hiperbarycznych. Zapisy na akcje potrwają do 11 grudnia.

 • 02 listopada 2020
  ProCarePlus Pharma chce pozyskać 2,4 mln zł z emisji akcji
  ProCarePlus Pharma chce pozyskać 2,4 mln zł z emisji akcji Omawiane walory:
  Krakowska firma farmaceutyczna oferuje akcje po 12 zł za sztukę. Z wpływów z emisji zamierza sfinansować zakup licencji na leki i roczne zatowarowanie. ProCarePlus Pharma nie wyklucza, że w przyszłym roku zadebiutuje na rynku NewConnect.
 • Inwestorzy rzucili się na nowe akcje NanoGroup. Redukcja zapisów wyniosła 97 proc.
  Inwestorzy rzucili się na nowe akcje NanoGroup. Redukcja zapisów wyniosła 97 proc. Omawiane walory:

  Akcje serii H oferowane w październikowej emisji rozeszły się na pniu. Popyt był tak wysoki, że zapisy zredukowano o blisko 97 proc. Spółka biotechnologiczna pozyskała łącznie ponad 11 mln zł.

 • 29 października 2020
  Studio 7Levels pozyskało 1,6 mln zł z emisji nowych akcji
  Studio 7Levels pozyskało 1,6 mln zł z emisji nowych akcji Omawiane walory:

  Krakowski producent i wydawca gier przydzielił akcje oferowane w drugiej publicznej ofercie akcji. Zdobyte fundusze zostaną przekazane m.in. zwiększenie zespołu odpowiadającego za rozwój kolejnego autorskiego tytułu oraz poszerzenie działalności wydawniczej.

 • 22 października 2020
  Simteract pozyskał w ofercie prywatnej ponad 4,3 mln zł
  Simteract pozyskał w ofercie prywatnej ponad 4,3 mln zł Omawiane walory:

  Producent gier z gatunku premium indie simulation gładko uplasował prywatną ofertę akcji. Złożone zapisy opiewały na kilkakrotność tego co oferowała spółka. W efekcie redukcja w gronie inwestorów indywidualnych wyniosła 88,5 proc. Simteract planuje wprowadzić swoje akcje do obrotu na NewConnect jeszcze w tym roku.

 • 21 października 2020
  MLP Group sprzedaje w ABB 1,65 mln akcji
  MLP Group sprzedaje w ABB 1,65 mln akcji Omawiane walory:

  MLP Group zawarło umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej 1,65 mln nowych akcji serii D. Przyspieszone budowanie księgi popytu (ABB) rozpoczyna się dziś.

 • 20 października 2020
  Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez prawa poboru
  Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez prawa poboru Omawiane walory:

  Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

 • NanoGroup sprzedaje nowe akcje po 4,07 zł za sztukę
  NanoGroup sprzedaje nowe akcje po 4,07 zł za sztukę Omawiane walory:

  Biotechnologiczna spółka ustaliła cenę maksymalną akcji serii H na 4,07 zł za sztukę. To ponad 3 razy mniej niż wtorkowy kurs na GPW.

 • 13 października 2020
  NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł w publicznej ofercie emisji akcji
  NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł w publicznej ofercie emisji akcji Omawiane walory:

  NanoGroup, warszawska grupa spółek biotechnologicznych, opublikowała memorandum informacyjne. Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 22 – 27 października 2020 r., a dodatkowy kapitał pozyskany z emisji będzie przeznaczony na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów. Akcje zaoferuje DM BOŚ.

 • Akcjonariusze NanoGroup zdecydowali o emisji do 2,79 mln akcji bez prawa poboru
  Akcjonariusze NanoGroup zdecydowali o emisji do 2,79 mln akcji bez prawa poboru Omawiane walory:

  Akcjonariusze NanoGroup zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2 791 313 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 • 08 października 2020
  CStore z emisji akcji chce sfinansować ekspansję w USA
  CStore z emisji akcji chce sfinansować ekspansję w USA Omawiane walory:
  Dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży internetowej w kanale hurtowym i detalicznym chce pozyskać 2 mln zł na ekspansję. Celem numer jeden jest wejście na rynek amerykański. Spółka planuje też debiut na NewConnect.
 • T-Bull ma deklarację inwestora dot. objęcia akcji nowej emisji serii G
  T-Bull ma deklarację inwestora dot. objęcia akcji nowej emisji serii G Omawiane walory:

  Zarząd T-Bull zawarł z inwestorem aneks do listu intencyjnego, w którym inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w formie objęcia akcji nowej emisji oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych. Zarząd spółki zamierza skierować do tego inwestora ofertę objęcia akcji serii G.

 • 06 października 2020
  Ruszyły zapisy na akcje 7Levels. Cena emisyjna wynosi 32 zł
  Ruszyły zapisy na akcje 7Levels. Cena emisyjna wynosi 32 zł Omawiane walory:

  Od wtorku inwestorzy mogą zapisywać się na akcje krakowskiego gamedevelopera. Cena emisyjna jednej akcji jest o 13 proc. niższa od bieżącego kursu na NewConnect i wynosi 32 zł. Pozyskane środki spółka wykorzysta przede wszystkim na produkcję nowej gry.

 • W ofercie Allegro przydzielono łącznie 245,58 mln akcji, redukcja: 84,85 proc.
  W ofercie Allegro przydzielono łącznie 245,58 mln akcji, redukcja: 84,85 proc. Omawiane walory:

  W pierwotnej ofercie publicznej Allegro.eu inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 akcji, zaś inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 236 238 624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału). Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85 proc.

 • 30 września 2020
  7Levels w drugiej publicznej ofercie sprzedaży akcji planuje pozyskać do 4 mln zł
  7Levels w drugiej publicznej ofercie sprzedaży akcji planuje pozyskać do 4 mln zł Omawiane walory:

  7Levels, krakowski developer i wydawca gier specjalizujący się w produkcjach na konsolę Nintendo Switch, opublikował dokument informacyjny. Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 06 – 20 października 2020 r., a dodatkowy kapitał pozyskany z emisji będzie przeznaczony na produkcję nowego autorskiego tytułu, rozwój segmentu działalności wydawniczej oraz powiększenie zespołu.

 • 29 września 2020
  Inwestorzy kupią akcje Allegro po 43 zł za sztukę
  Inwestorzy kupią akcje Allegro po 43 zł za sztukę Omawiane walory:

  Allegro uplasowało ofertę publiczną po cenie maksymalnej 43 zł za akcję. Kapitalizacja rynkowa spółki na debiucie wyniesie 44 mld zł, co w chwili obecnej daje jej pierwsze miejsce wśród spółek na GPW.

 • wczoraj
  Przed Idea Bankiem ważny miesiąc
  Przed Idea Bankiem ważny miesiąc Omawiane walory:

  Październik zapowiada się intensywnie dla Idea Banku. W przyszłym miesiącu w spółce odbędzie się walne, na którym będzie głosowany projekt uchwały ws. emisji 12,5-50 mln akcji. Zarząd chce także przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy.

 • 22 września 2020
  Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O, planuje subskrypcję prywatną
  Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O, planuje subskrypcję prywatną Omawiane walory:

  Zawieszona oferta publiczna Idea Banku dotyczyła 10-75 mln akcji serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W osobnym komunikacie bank poinformował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł. Zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej.

 • CD Projekt wyemituje 4 mln akcji pod nowy program motywacyjny
  CD Projekt wyemituje 4 mln akcji pod nowy program motywacyjny Omawiane walory:

  Na wtorkowym walnym akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji 4 mln akcji serii N. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji nowego programu motywacyjnego.

 • Allegro sprzedaje akcje inwestorom detalicznym po cenie maksymalnej 43 zł za sztukę
  Allegro sprzedaje akcje inwestorom detalicznym po cenie maksymalnej 43 zł za sztukę Omawiane walory:

  Allegro opublikowało prospekt emisyjny i rozpoczęło ofertę publiczną 187,8 mln akcji po cenie w przedziale od 35 do 43 zł za akcję i maksymalnej cenie dla inwestorów detalicznych ustalonej na 43 zł za sztukę. Łączna wartość oferty to 6,57-8,08 mld zł.

 • 01 września 2020
  Moonlit uplasował emisję akcji. Stopa redukcji przekroczyła 60 proc.
  Moonlit uplasował emisję akcji. Stopa redukcji przekroczyła 60 proc. Omawiane walory:

  Producent dedykowanych symulatorów przydzielił akcje oferowane w drugiej publicznej ofercie akcji. Popyt inwestorów znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 892 800 akcji o wartości 4 mln 454 tys. zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 499 999 akcji o wartości 2,5 mln zł. 

 • 31 sierpnia 2020
  Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru
  Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru Omawiane walory:

  Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o emisji nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję.

 • 28 sierpnia 2020
  Akcjonariusze CD Projektu zdecydują 22 września o emisji do 4 mln akcji serii N
  Akcjonariusze CD Projektu zdecydują 22 września o emisji do 4 mln akcji serii N Omawiane walory:

  Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy CD Projektu zdecyduje 22 września o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, wynika z projektów uchwał. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego.

 • wczoraj
  CI Games przeprowadzi „nieplanowaną” emisję akcji
  CI Games przeprowadzi „nieplanowaną” emisję akcji Omawiane walory:

  CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,20 zł. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych.

 • 21 sierpnia 2020
  OMNIOXY bierze głęboki wdech przed rajdem po Europie
  OMNIOXY bierze głęboki wdech przed rajdem po Europie Omawiane walory:
  Gdyński start-up technologiczny chce upowszechnić dostęp do terapii hiperbarycznej. Spółka stworzyła komorę hiperbaryczną, która z powodzeniem może być używana w każdym domu. OMNIOXY ma ambitne plany i szykuje się do emisji akcji.
 • 11 sierpnia 2020
  Moonlit ruszył z ofertą nowych akcji. Zapisy potrwają do 25 sierpnia
  Moonlit ruszył z ofertą nowych akcji. Zapisy potrwają do 25 sierpnia Omawiane walory:

  Krakowskie studio rozpoczęło drugą publiczną ofertę akcji, z której planuje pozyskać 2,5 mln zł. Zapisy potrwają do 25 sierpnia. Środki zebrane z emisji spółka planuje przeznaczyć na dokończenie i produkcję symulatorów Model Builder i Dog Trainer.

 • 03 sierpnia 2020
  Pure Biologics złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji
  Pure Biologics złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji Omawiane walory:

  Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane). Kurs akcji biofarmaceutycznej spółki rośnie dziś o 8,57 proc, a za jedna akcję zapłacimy 114 zł.

 • 30 lipca 2020
  ML System: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 80 zł
  ML System: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 80 zł Omawiane walory:

  Cena emisyjna w ofercie akcji ML System serii E została ustalona na 80 zł. Kurs akcji spółki zanurkował o 19,65 proc. a za jedną akcję zapłacimy obecnie 92 zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR