X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Emisje akcji

 • 20 marca 2019

  Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r.  Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.

 • 18 marca 2019

  Dawid Przygodzki: Bloomga jest atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polski deweloper gier przeglądarkowych prowadzi na platformie Beesfund publiczną emisję akcji w ramach trzeciej rundy finansowania pre-IPO. Z emisji zamierza pozyskać do 4,2 mln zł, a następnie zadebiutować na rynku NewConnect. Prezes Dawid Przygodzki liczy, że dzięki środkom od inwestorów Bloomga w przeciągu kilku lat wyrośnie na jednego z czołowych graczy w swojej branży.

 • 15 marca 2019

  JSW wycofuje się z planu dużej emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  W piątek prezes Daniel Ozon poinformował, że JSW wyklucza przeprowadzenie emisji nowych akcji o wartości do 1 mld zł. Powodem ma być niski kurs akcji.

 • 08 marca 2019

  Grupa Azoty Police planuje emisję akcji z prawem poboru do kwoty 1,1 mld zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

 • Bloomga ruszyła z ostatnią emisją akcji przed debiutem na NewConnect

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polski deweloper gier przeglądarkowych rozpoczął publiczną emisję akcji w ramach trzeciej rundy finansowania pre-IPO. Z emisji zamierza pozyskać do 4,2 mln zł, a następnie zadebiutować na rynku NewConnect.

 • 07 marca 2019

  Jujubee pozyskało 0,5 mln zł z emisji akcji bez prawa poboru

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Jujubee wyemitowało 100 tys. nowych akcji serii G po cenie 5 zł/szt. W subskrypcji wyłączono w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

 • 01 marca 2019

  PHN podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa dot. możliwości objęcia akcji spółki

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polski Holding Nieruchomości podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny.

 • 18 lutego 2019

  Kurs JSW spada po wypowiedzi prezesa o możliwej dużej emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi rozmowy z reprezentującą Skarb Państwa Prokuratorią Generalną na temat potencjalnej nowej emisji akcji o wartości 0,5-1 mld zł, poinformował prezes Daniel Ozon. W poniedziałek notowania węglowej spółki spadają o 4 proc. i są najsłabszym punktem w indeksie WIG20. 

 • 30 stycznia 2019

  Mateusz Zawadzki zszedł poniżej progu 10 proc. w Ultimate Games

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Mateusz Zawadzki i przewodniczący rady nadzorczej Jakub Trzebiński sprzedali część akcji na rzecz instytucji finansowych. Wcześniej spółka przeprowadziła dla nich prywatną emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.

 • 11 stycznia 2019

  Open Finance zrezygnował z emisji nowych akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Spółka z grupy Leszka Czarneckiego po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, odstąpiła od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji.

 • 09 stycznia 2019

  Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie.

 • 17 grudnia 2018

  Giełda uszczelniła przepisy dotyczące zasad dopuszczania akcji i PDA do obrotu

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Rada nadzorcza i zarząd GPW wydały wspólne stanowisko dotyczące kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Wykaz okoliczności, które mogą zostać uznane przez giełdę za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego zacznie obowiązywać już od nowego roku. 

 • 14 września 2018

  Polwax chce pozyskać 30 mln zł z emisji akcji bez prawa poboru

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polwax przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 30 mln zł w drodze emisji akcji. Planowana liczba akcji serii E będzie nie większa niż 4,5 mln sztuk.

 • 10 września 2018

  Główny akcjonariusz Dębicy wnioskuje o upoważnienie zarządu do emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Goodyear Holdings, akcjonariusz Dębicy kontrolujący ponad ok. 81 proc. kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r. punktu mówiącego o podjęciu uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej.

 • 03 września 2018

  Ursus uplasował pierwszą część nowych akcji serii S

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Ursus zawarł umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z Pol-Mot Holding, Prologusem (podmiot powiązany z Invest-Mot), Pol-Mot Auto (podmiot powiązany z Pol-Mot Holding) i Invest-Mot (główny akcjonariusz Pol-Mot Holding). 

 • 30 sierpnia 2018

  CI Games straciło 10 mln zł w I półroczu. We wrześniu walne ws. emisji nowych akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  CI Games w pierwszym półroczu wypracował 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na poziomie netto spółka pokazała aż 9,9 mln zł straty, głównie przez wysokie odpisy na wersję mobilną gry Lords of the Fallen czy wartość zapasów.

 • 14 sierpnia 2018

  TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 32 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł. Jednak nie wszystkim inwestorom podoba się sposób zwiększenia siły głosu głównego akcjonariusza. We wtorek akcje TXM tracą prawie 10 proc.

 • 09 sierpnia 2018

  Braster dostał zgodę na emisję akcji bez PP na potrzeby programu motywacyjnego

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze Brastera zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 400 tys. akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

 • 03 sierpnia 2018

  Ursus szykuje emisję nowych akcji bez prawa poboru

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Producent maszyn rolniczych zwołał na 31 sierpnia NWZ. Głównym celem spotkania jest przegłosowanie emisji nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

 • 25 lipca 2018

  Getin Noble Bank pozyska 200 mln zł z prywatnych emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze Getin Noble Banku podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę. 

 • Silvair zadebiutuje na GPW 26 lipca

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Polsko-amerykańska spółka zadebiutuje na warszawskim parkiecie w czwartek, 26 lipca. Do obrotu trafi łącznie 10,42 mln akcji pod nazwą skróconą "SILVAIR-REGS" i z oznaczeniem "SVRS".

 • 24 lipca 2018

  GetBack w nowych propozycjach układowych oferuje spłatę 27 proc. długu i akcje po 5 gr

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Nowe propozycje układowe GetBacku są dużo grosze od tych z maja. Windykator chce oddać obligatariszom w 16 ratach jedynie 27 proc. długu, a resztę zamienić na akcje po 5 gr/szt. Spółka tłumaczy, że tak skromna oferta odzwierciedla jej aktualny stan i możliwości.

 • wczoraj

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 mln akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej.

 • 19 lipca 2018

  Silvair przydzielił 1,18 mln akcji i pozyskał ponad 20 mln zł z IPO

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Silvair Inc. przydzielił 1.184.910 nowych akcji w ramach oferty publicznej i pozyskał ponad 20 mln zł brutto na rozwój.

 • 10 lipca 2018

  TXM wyemituje akcje i obligacje zamienne na akcje

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H. Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji wyniesie 2 zł za akcję.

 • 19 czerwca 2018

  Getin Noble Bank planuje emisję akcji za 200 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Rada nadzorcza Getin Noble zatwierdziła porządek obrad walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.

 • 15 czerwca 2018

  Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie akcje Moonlit Nadsubskrypcja wyniosła 15 proc.

  Opublikowano:

  Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2 mln zł. Oznacza to, że inwestorzy zapisali się na 15 proc. więcej akcji, niż było dostępne w ofercie. Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect.

 • 14 czerwca 2018

  Główni akcjonariusze TXM wezmą udział w emisji akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  Redan oraz 21 Concordia - dwaj najwięksi akcjonariusze TXM - zadeklarowały udział w emisji akcji spółki, która ma być przeprowadzona celem przyspieszenia realizacji planu naprawczego. Redan deklaruje objęcie akcji o wartości 5-7 mln zł przy założeniu objęcia przez Concordia 21 akcji o wartości co najmniej 20 mln zł.

 • 08 czerwca 2018

  Artifex Mundi przeprowadzi prywatną emisję akcji

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Walne zgromadzenie Artifex Mundi uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 1,4 mln akcji serii D. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej.

 • 24 maja 2018

  Moonlit chce pozyskać 2 mln zł z oferty publicznej akcji, debiut na NC w IV kw.

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Moonlit opublikowało dokument ofertowy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, poinformował prezes Piotr Gardeła. Cena emisyjna wyniesie 2 zł, przy liczbie oferowanych akcji wynoszącej 1 mln sztuk. 


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku