pixelg
GPW - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GPW [GPW]

AKTUALNY KURS: 41,30 zł (-0,24%) 23-01-2020 15:57
bobski
Dołączył: 2009-12-01
Wpisów: 23
Wysłane: 7 stycznia 2011 15:51:04 przy kursie: 48,62 zł
czy nikt nie zauważył że od dnia debiutu ta spółka znajduje się w trendzie spadkowym?

musen
Dołączył: 2010-03-18
Wpisów: 104
Wysłane: 7 stycznia 2011 16:46:04 przy kursie: 48,62 zł
Biorąc pod uwagę, że spółka GPW została wydrenowana z gotówki przez Skarb Państwa (dywidenda za 2009 r tak samo jak PZU) oraz, że przymierza się do zakupu nowego systemu transakcyjnego (coś ok 130-150 mln zł) obecna cena nie jest atrakcyjna.
Także porównując GPW do innych giełd;

Spółka Działalność C/Z C/WK ROE (%) Stopa dywidendy (%)
Deutsche Boerse Niemcy 20,4 3,1 16,0 4,3
BME Hiszpania 10,3 3,4 33,1 8,5
Euronext Francja 12,5 1,2 9,4 4,1
LSE Anglia 20,2 2,0 9,6 3,8
NasdaQ OMX USA 16,3 0,9 5,7 -
CME USA 19,4 0,9 4,8 1,7
Średnio . 16,5 1,9 13,1 3,7

GPW (dla 30 zł) Polska 12,1 2,6 14,3 szacunkowo ~ 3,3
GPW (dla 43 zł) Polska 17,3 3,7 14,3 szacunkowo ~ 2,3
((dane wg GPW i Reuters))

a więc biorąc po uwagę C/Z, C/WK, ROE i stopę dywidendy cena za akcję powinna być poniżej 40 PLN. Jak będzie zobaczymy?


pplk
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 109
Wysłane: 10 stycznia 2011 13:29:48 przy kursie: 47,15 zł
A do tego pewnie od kwietnia zmieni sie otoczenie biznesowe dla spolki. Do OFE bedzie wplywalo o 2/3 kasy mniej.
A obiecywali w kampani (sam glosowalem na nich), ze zrobia reforme KRUS, a lapia sie za OFE -angry3 Krusu nawet nie tykajac!


paya
Dołączył: 2009-10-29
Wpisów: 267
Wysłane: 13 marca 2011 22:54:27 przy kursie: 44,45 zł
Moim zdaniem spadek minimum to kilkanaście groszy poniżej ceny po jakiej kupował detal na debiucie. Czyli poniżej 43 zł. Mój skromny typ to 42,50 zł.

del-201504191
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane: 14 marca 2011 03:06:11 przy kursie: 44,45 zł
Zobaczcie co się stało z węgierską giełdą po majstrowaniu przy ich OFE. Obrót tylko na OTP i MOL, a samo OTP sygnalizuje możliwość wejścia na GPW, szuka płynności. Mieliśmy rynek kapitałowy i zarżną nam go razem z OFE. Forex też podgryza najbardziej dochodowego klienta.
W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: www.ampfutures.pl

Marcin Osiecki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 854
Wysłane: 5 kwietnia 2011 13:51:19 przy kursie: 48,88 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA za 2010 r.

Na zakończenie sezonu, zapraszam na spóźnioną analizę GPW. Wyniki finansowe nieco rozczarowały. Zysk netto wyniósł w IV kwartale 18,2 mln zł, wobec oczekiwanych 20,8 mln zł przez analityków. Podobnie było z wartościami zysku operacyjnego (słabiej o 5 mln zł) oraz EBITDA (niżej o 3 mln zł). Nie zaskoczyły jedynie na minus kwartalne przychody, które były zgodne z prognozami (61 mln zł). W całym 2010 roku Spółka wypracowała na czysto 95 mln zł, co jest osiągnięciem gorszym od analogicznego okresu 2009 r. o ok. 6 mln zł. Rezultaty operacyjne przebiły jednak poprzednie roczne wyniki o 12 mln zł. Taka struktura dochodów tej firmy jest konsekwencją mniejszych o 22,5 mln zł przychodów finansowych, co zostało spowodowane uszczupleniem ogromnych zasobów środków pieniężnych i zmniejszeniem portfela bezpiecznych dłużnych papierów wartościowych, po wypłacie mega-dywidendy (prawie 600 mln zł). W poprzednich okresach te pozycje aktywów finansowych generowały istotnie wyższe przychody odsetkowe.

Rachunek wyników
Biznes Spółki dobrze się rozwija. Nie jest to imponująca dynamika, ale stabilny, pozytywny trend. Przynajmniej na razie. Dopóki nie będzie następnej bessy na rynkach, które zawsze kończą się dla giełd niższymi obrotami i gorszymi wynikami, nic złego w rachunku zysków i strat GPW nie powinno się pojawić. Cieszy na pewno roczny wzrost przychodów do ok. 226 mln zł, wobec 199 mln zł w 2009 r. Największe znaczenie dla Spółki mają przychody od obsługi obrotu, stanowiące 75 proc. przychodów ogółem. To właśnie głównie wzrost tej kategorii o 20 mln zł r/r miał największy wpływ na rezultaty finansowe (nota 19). Poza tym wysoką dynamikę można zaobserwować w przychodach z obsługi emitentów (plus 36 proc.). Z kolei wpływy ze sprzedaży informacji pozostają niezwykle stabilne i praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do 2009 roku.

Kolejnym pozytywem jest fakt, że roczne przychody (plus 14 proc.) rosną w wyraźnie szybszym tempie od kosztów operacyjnych (plus 11 proc.). Prawdopodobnie w przyszłości ta relacja powinna się utrzymać. Możliwy jest nawet jeszcze wolniejszy przyrost kosztów. Warto zwrócić uwagę, że koszty działalności operacyjnej wzrosły przede wszystkim ze względu na większe wydatki na reklamę (więcej o 8 mln zł r/r), co na pewno jest związane z procesem "wejścia giełdy na giełdę". Zauważyłem ponadto, że do celów analitycznych GPW podając w swoich dokumentach rezultat EBITDA, uwzględnia w nim także zyski jednostek stowarzyszonych. Mogą się zatem pojawić w przyszłości pewne różnice we wskaźnikach liczonych przez StockWatch.pl, ponieważ prawie nikt takich dochodów do wartości EBITDA nie dorzuca.

Bilans oraz przepływy pieniężne
Suma bilansowa GPW wyraźnie spadła w 2010 r., osiągając wartość 559 mln zł. Na koniec 2009 r. aktywa ogółem wynosiły aż 1,06 mld zł. To z powodu już wielokrotnie wspominanej mega-dywidendy. Wcześniej Spółka nie mogła jej wypłacać, ponieważ zabraniała tego ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Po nowelizacji stało się to możliwe i potrzebne, gdyż nie ma przecież sensu prywatyzować środków pieniężnych. Struktura aktywów jest bardzo charakterystyczna dla przedsiębiorstw wykorzystujących wysoką dźwignię operacyjną. Aktywa trwałe stanowią 60 proc. sumy bilansowej. Spółka jest już przygotowana do wypłaty dywidendy za 2010 rok. Pozycja środków pieniężnych na koniec roku wyniosła ok. 108 mln zł, a dodatkowo w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży znajduje się jeszcze 31 mln zł. Aktywa ogółem są finansowane praktycznie w 100 proc. przez kapitały własne. Przedsiębiorstwo nie posiada żadnego długu odsetkowego, ani oczywiście żadnego długu netto (po uwzględnieniu środków pieniężnych w aktywach). Istniejące zobowiązania dotyczą albo pozycji handlowych albo pozycji związanych ze świadczeniami pracowniczymi (nota 16). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje bardzo zdrowy obraz tej firmy. Z działalności operacyjnej zostało wygenerowane 90 mln zł, czyli niewiele mniej od wyniku finansowego netto. Dodatkowo uzyskano 130 mln zł dodatnich przepływów z działalności inwestycyjnej (zbycie aktywów finansowych). Ujemne przepływy finansowe to już wcześniej wspomniana ogromna wypłata dywidendy (minus 597 mln zł).

Rentowność, wskaźniki i wycena
GPW jest przedsiębiorstwem na tyle unikalnym, iż nie posiada praktycznie kosztów zmiennych, do których zazwyczaj można zaklasyfikować takie pozycje jak: koszt wytworzenia sprzedanych produktów lub wartość sprzedanych towarów. Zatem rentowność sprzedaży brutto dla Spółki zawsze będzie wynosić 100 proc. W serwisie StockWatch.pl na razie wszystkie wskaźniki są wyzerowane. Przedstawione poniżej wartości są obliczone na bazie rocznych wyników za 2010 rok. Rentowności na wszystkich poziomach są bardzo wysokie.
Rentowność sprzedaży 100,00%
Rentowność działalności operacyjnej 40,66%
Rentowność brutto 51,12%
Rentowność netto 42,02%

Aktualne wskaźniki oraz wyceny będą dostępne po przekazaniu przez Spółkę kompletu raportów okresowych za cztery kwartały pod rząd.

Zarząd zaproponował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2010 r. prawie całości zysku jednostkowego (135 mln zł). To wyraźnie więcej niż skonsolidowany zysk netto (95 mln zł). Spółka wypłaci praktycznie całe środki pieniężne jakie posiada plus to co jest ulokowane jeszcze w bezpiecznych papierach dłużnych. Spodziewam się, że już w przyszłych latach stopa wypłat dywidendy trochę spadnie. Chyba nie jest realne, aby ciągle wynosiła ok. 100 proc., zwłaszcza w kontekście wymiany systemu transakcyjnego WARSET na nowocześniejszy (wydatki inwestycyjne). Wydaje się jednak, że wypłacanie dużych dywidend jest racjonalne, skoro GPW nie potrzebuje kapitału na przejęcia, bo w zasadzie nie widać na razie na horyzoncie realnych szans na takie transakcje. Wskaźniki w serwisie są jeszcze wyzerowane, ale łatwo dostrzec mimo wszystko, że jest dosyć drogo. Na podstawie rocznych wyników można powiedzieć, że zwykły C/Z wynosi dla bieżącej ceny akcji 21,7, natomiast C/WK jest obecnie na poziomie 3,92.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 kwietnia 2011 21:34

wasilewski
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 1 czerwca 2011 16:26:38 przy kursie: 53,80 zł
Wczoraj została wybita cena historyczna. Problem w tym, że nieco sztucznie, bo na fixingu. I teraz mamy efekty - cofnięcie pod szczyt. Dobrze, że świeczka biała...
Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

GPW Relacje Inwestorskie
Grupa: Emitent
Dołączył: 2011-08-23
Wpisów: 1
Wysłane: 29 sierpnia 2011 09:52:32 przy kursie: 42,67 zł
Wyniki finansowe GPW - 30 sierpnia 2011 r.

W związku z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza inwestorów do udziału w czacie internetowym z Ludwikiem Sobolewskim, Prezesem Zarządu GPW, który rozpocznie się 30 sierpnia 2011 r. o godzinie 16.00. Czat administrowany przez GPW Media będzie dostępny pod adresem: http://gpwmedia.pl/gpw . Pytania można przesyłać wcześniej na adres ir@gpw.pl lub korzystając z formularza na stronie: http://gpwmedia.pl/gpw.

Spotkania z analitykami oraz z dziennikarzami po publikacji raportu finansowego GPW za I półrocze 2011 r., które odbędą się we wtorek 30 sierpnia 2011 r., będzie można obejrzeć na żywo w Internecie. Transmisje realizowane przez GPW Media (nową platformę WSEInfoEngine) będą dostępne od godziny 10:00 (konferencja dla analityków) i 12:00 (konferencja dla dziennikarzy) pod adresem: http://gpwmedia.pl/gpw.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 814
Wysłane: 6 stycznia 2012 19:03:26 przy kursie: 35,00 zł
director booty
GPW - jako spółka giełdowa, wydawać by sie mogło - skupi na forum tegie głowy, a tymczasem tu jest cisza.
Dlaczego?
Czyżby kurs był nie ten. A giełda energiibootyshake , czyżby te obligacje to jej przyczynaheadbang , albo dywidenda 100% zyskublob3 -to za mało?. Można tylko żałowaćcrybaby , że nie można jeszcze kupować tej akcji po wartości ksiegowej 11 złdontknow , ale jak tak dalej pódzie - to kto to wie?-fortuna zmienną jest compress

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 555
Wysłane: 6 stycznia 2012 19:31:59 przy kursie: 35,00 zł
Czy mógłbyś się wyrażać mniej tajemniczo i bez tylu kolorowych żuczków?
Mnie osobiście pomogłoby to w odbiorze przekazywanych treści.
Jak rozumiem, jesteś za a nawet przeciw. Mam w takim razie konkretne pytania:
- jakie jest tempo wzrostu alternatywnych platform inwestycyjnych w Polsce? Takich jak City Index, SaxoBank, Plus500 czy Markets.com?
- GPW obniżyła opłaty od obrotu, same obroty w 2011 r. wzrosły, jak zmieni się jej przychód/zysk z tego tytułu?
- obroty w grudniu były jednak najsłabsze w całym roku. Zakładając że się utrzymają, a przez bessę akcje są tańsze, więc i prowizje niższe, o ile spadną z tego tytułu przychody Giełdy?


Mr Gambler
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 6 stycznia 2012 22:49:53 przy kursie: 35,00 zł
Podbijam wątek GPW, gdyż spółka od niedawna wpadła mi w oko.

Z jakimi spółkami można porównywać GPW (chodzi mi o analizę na tle branży, sektora)? U nas w Polsce chyba takiej niema. Z zagranicznymi? Czy DAX, LSE są notowane?

Wydawać by się mogło, że kurs GPW powinien być skorelowany z indeksem WIG. Na 3-miesięcznym wykresie widzimy co innego.


kliknij, aby powiększyć


WatchDog'u, czy coś jeszcze (oprócz wymienionych przez Ciebie powyżej czynników) ma istotny wpływ na kurs?

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 814
Wysłane: 8 stycznia 2012 05:05:20 przy kursie: 35,00 zł

Intelligence mini Reports
GPW jakby nie nadążała. W gąszczu brokerów i platform włacznie z tą PO można sie zagubić. A kiedyś konkurencja jej była niestraszana. Dziś "World's Trading Machine" zagląda do oczu. Tajemnicze dla mnie jakies tam Europejskie Platformy Forex;ShareConnect; SaxoBank Polska; Plus500
Plus500 is growing rapidly as one of the top Forex brokers in the market.
Jak to w Polsce szybko wzrasta też nie mam pojecia. Ależ GPW - toć urocza 29-letnia i dopiero co odchudzona dziewoja.

frahi
Dołączył: 2011-04-11
Wpisów: 45
Wysłane: 17 stycznia 2012 11:13:33 przy kursie: 37,80 zł
czy ktoś zorientowany wie , w jaki sposób będzie wypłacana dywidenda po przejęciu TGE, czy będzie to część zysku jednostkowego, czy część zysku skonsolidowanego??

Gim
Gim PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-11-14
Wpisów: 266
Wysłane: 27 marca 2012 22:48:19 przy kursie: 41,06 zł
Dzisiaj MSP poinformowało w swoim dokumencie, że zamierza sprzedać pakiet akcji GPW oraz KDWP.


Plan prywatyzacji na lata 2012-2013

Co sądzicie o tych planach? Generalnie popieram prywatyzację, ale w tych przypadkach mam pewne wątpliwości. SP posiada pakiet kontrolny 35% akcji i nie wydaje mi się, żeby zeszli poniżej progu 25%. Ciekawe jak to się wszystko potoczy... moim zdaniem w przyszłości może być łakomym kąskiem do przejęcia.


Mr Gambler
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 16 kwietnia 2012 15:57:48 przy kursie: 37,90 zł
Gdzie można znaleźć aktualny wykres obrotów na GPW? Chciałbym sprawdzić jak mocno korelują się z kursem akcji spółki.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 253
Wysłane: 16 kwietnia 2012 16:51:36 przy kursie: 37,90 zł
U nas na stronie analizy technicznej: www.stockwatch.pl/gpw/gpw,anal... . Zanaczasz WOLUMEN i zastosuj.
Ewentualnie AT Trader: www.attrader.pl/pl/akcje/GPW/n...
Edytowany: 16 kwietnia 2012 16:52

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 555
Wysłane: 16 kwietnia 2012 16:53:41 przy kursie: 37,90 zł
Hmmm chyba chodziło o obroty na całej GPW.
Trzeba by sobie wyciągnąć wolumen na WIGu i nałożyć, to będzie jakaś namiastka.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 253
Wysłane: 16 kwietnia 2012 17:28:36 przy kursie: 37,90 zł
A to już więcej zachodu. Albo wziąć dane dla WIGU, albo trzeba by się pobawić statystykami ze strony GPW i Excelem chyba.

Mr Gambler
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 16 kwietnia 2012 23:21:49 przy kursie: 37,90 zł
Tak, chodziło mi o obroty na całej GPW.

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 16 kwietnia 2012 23:31:28 przy kursie: 37,90 zł
WatchDog napisał(a):
Hmmm chyba chodziło o obroty na całej GPW.
Trzeba by sobie wyciągnąć wolumen na WIGu i nałożyć, to będzie jakaś namiastka.

Po co nakładać wolumen? Skoro pytanie jest o obrót, to chyba prościej zwyczajnie zobaczyć jaki był obrót dla WIG, na przykład na stronie gpw.pl. Jeżeli potrzebne są wykresy obrotu, to zamiast do źródła, można wejść na jakąś stronę, która takie wykresy rysuje albo udostępnia arkusze excelowe, np. gielda.wp.pl.

Nie jestem pewien, co to znaczy obroty ,,całej GPW''. Jeśli sam WIG nie wystarczy, trzeba by jeszcze dodać NCIndex. Nie wiem, czy potrzebny jest też GPW Catalyst. Jeśli tak, dla niego statystyki obrotu są na stronie gpwcatalyst.pl.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,462 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d