StockWatch.pl

Cognor podzieli rekordową dywidendę, ale wypłaci ją dopiero w 2020 r.

Omawiane walory:

Spółka hutnicza jeszcze w październiku podzieli między akcjonariuszy jedną z najwyższych dywidend w tym roku na GPW. Akcjonariusze muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo wypłatę gotówki zaplanowano dopiero na styczeń 2020 r.

(Fot: Spółka)

Z 70 mln zł jednostkowego zysku netto za 2018 r. Cognor Holding chce wypłacić 35,7 mln zł w formie dywidendy. Pozostała część zysku ma trafić na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. Stawka na jedną akcję wynosi 0,29 zł. Przy obecnym kursie stopa dywidendy sięga 17 proc. Zarząd zastrzega, że wysokość dywidendy może ulec zmianie na skutek konwersji obligacji zamiennych na akcje. Gotówka pomniejszona o należny podatek trafi do akcjonariuszy dopiero 17 stycznia przyszłego roku.

– Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 35.690.392,51 zł, tj. 0,29 zł na jedną akcję. Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie zastrzegło, iż w przypadku zmiany ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia uchwały tj. ponad 123.070.319 szt. akcji kwotę dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy w takim przypadku ulegnie stosownej zmianie – czytamy w komunikacie.

>> W obliczu presji konkurencyjnej – omówienie sprawozdania finansowego Cognor Holdingu

W ubiegłym roku Cognor wypłacił pierwszą w swojej historii dywidendę. Do podziału między akcjonariuszy trafiło 11,86 mln zł, co dało 10 groszy na akcję i stopę 5,4 proc.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT COGNOR, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com